Seldon Richman, een bekende libertarische schrijver, stelt dat zij niet irrelevant is. Hij schrijft dat mede als antwoord op een ouder artikel van Paul Marek, die stelt dat die meerderheid wel irrelevant is.
In zijn artikel wijst Richman er op dat uiteindelijk IDEEEN bepalen wat er gebeurt, en niet GEWELD. (The peaceful majority of Muslims cannot be irrelevant as long as ideas rule the world….. because ideas determine the direction in which people point their guns.)

Deze twee artikelen zijn een goede aanvulling om je eigen mening te vormen over het Vrijsprekerartikel van dinsdag jl: Islam en Vrijheid, kan dat samengaan? 

Het gaat om:
Why the Peaceful Majority of Muslims Are Not Irrelevant
by  Sheldon Richman 
en
Why the peaceful Majority is Irrelevant
By Paul Marek

9 REACTIES

 1. Het lijkt alsof Richman het artikel van Marek helemaal niet gelezen heeft. Of opzettelijk fout opvat. Marek spreekt over de macht van de gewelddadige minderheid en de onmacht van de passieve meerderheid. Richman maakt daarvan dat Marek de passieven wil ombrengen, tot vijanden bestempeld. Waar Marek alleen zegt dat je niet moet rekenen op die vriendelijke meerderheid want die zal niets ondernemen.

  NvdBeek reageerde op deze reactie.

 2. @roel:

  Inderdaad is de strekking die Richman aan het artikel van Marek geeft wat breed. Echter, Marek stelt wel dat de silent majority irrelevant is, waaruit je kunt afleiden dat je geen rekening met ze hoeft te houden. In die zin geeft Richman wel aan waar dat toe leidt.

  Voor mijzelf haal ik uit de artikelen dat je je op de fanatici moet richten, zonder de belangen van de gematigden uit het oog te verliezen. Dat het te ver gaat om de gematigden, als ze niet in staat blijken om de fanatici te beteugelen je ze daarvoor aansprakelijk moet houden.

  Wat de volgende vraag zou moeten zijn, is wat het potentiaal van de gematigden om, gegeven de macht van fanatici, daar een antwoord op te formuleren. Richman geeft al een hint dat het straffen van de onderdrukten niet werkt. Ervaringen in de Oekraine met de oranje revolutie en in Servie geven mogelijk een antwoord. Persoonlijk vermoed ik dat het met de welvaart van de onderklasse en middenklasse te maken heeft. M. Friedman stelde in Capitalism and Freedom dat economische vrijheid een voorwaarde is voor politieke vrijheid omdat veranderingen geld kosten, en zolang de machthebbers het geld hebben zullen ze ook de politiek beheersen. Nu werkt geweld ook goed, daar niet van. Nu zal de meerderheid, en daarom de stille meerderheid, veelal uit de lagere inkomensgroepen bestaan. Een beleid om de economische positie van de groepen te vergroten, door b.v. onderwijs en financiën zou daarom potentieel meer zoden aan de dijk zetten dan allerlei sancties. Daarbij levert handel ons ook wat op, terwijl het handhaven van sancties vooral wat kost.

  Nu is er internationaal heel weinig wat je kunt doen om een onderdrukt volk te helpen. De onderklasse en middenklasse is veelal onbereikbaar, en alles wat je ze geeft wordt makkelijk afgepakt. Mijn enigszins sceptische visie over internationale hulp is dat wat onderdrukking betreft ieder land zijn eigen middeleeuwen moet doormaken.

  Echter, als we naar het nationale speelveld kijken nemen de mogelijkheden toe. Gematigde moslims, conservatieven, progressieven (of iedere andere stroming waar een extreme variant van bestaat) kunnen zeker wel geholpen worden. Niet door positieve discriminatie of ander overheidshandelen, maar door individuen. Door het debat aan te gaan creëren we bewustzijn. Door ons open te stellen voor samenwerking creëren we potentiaal. Zolang er niet door één der partijen wordt gediscrimineerd zal samenwerking overigens een makkelijk te vervullen voorwaarde zijn. Vrije markten kijken niet naar religie of politieke voorkeur. Het enige dat echt vereist is, is daarmee interesse voor elkaar tonen. Dat klinkt een beetje als links gelul, maar vormt wel de kern van het liberalisme en de vrije samenleving. Wie dit afwijst, moet accepteren dat de vrijheid van meningsuiting afgeschaft kan worden.

 3. De meerderheid van gematigde moslims is wel irrelevant. Ik ben het in deze helemaal met Marek eens. Dit wil niet zeggen dat ze onbelangrijk zijn. Ze kunnen m.i. de sleutel tot de oplossing zijn.
  Ik heb het hier al diverse malen gezegd; een fundamentalist met een geweer is machtiger dan 10 gematigde moslims met argumenten.
  Zeker zo lang de gematigde moslim de solidariteit bij die geweldadige meerderheid blijft leggen.
  Dat die solidariteitskeuze voor een behoorlijk deel uit angst/groepsdwang wordt gemaakt is volgens mij een veel relevantere vraag.
  Elke groep staat voor minimaal 80% uit meelopers of het nou gaat om voetbalhooligans, kaalkopjes, milieuterroristen of moslims.
  Daarom hou ik ook niet zo van groepen 😉

 4. Zowel Richman als Marek stellen dat de meerderheid niets doet (kan doen) omdat ze doorm de fanaten ook onderdrukt/meegesleept worden.

  De conclusie van Richmond dat door het artikel van Marek het bombarderen of blokkeren van (ook) de meerderheid gerechtvaardigd is, zie ik niet duidelijk. Richmond keurt het beleid van de USA-regering voor wereldheerschappij ook af.

  Hoe kun je dit meerderheid/minderheid verhaal zien in Nederland waar de meerderheid (burgers) ook achter de minderheid (politici-nomenclatura) aanloopt; of niets doet.
  Zie bvb het verraad van Lissabon. Hoe zit het daar met de verantwoordelijkheid van de zwijgende meerderheid?

  GB reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen:

  *Zie bvb het verraad van Lissabon. Hoe zit het daar met de verantwoordelijkheid van de zwijgende meerderheid?*

  Klopt helemaal, Hub. We zijn allemaal verantwoordelijk; de een weliswaar meer dan de ander maar uiteindelijk iedereen.
  Heeft toch ook te maken met onze ver doorgevoerde individualistische samenleving die de overheid in de kaart speelt. Wat de meesten hier bindt is tegelijkertijd onze grootste achilleshiel.
  Het doet zeer om dat te constateren en ik weet er ook geen directe oplossing voor.
  We zijn geen Thailand waar de bevolking de straat op gaat om een corrupte regering omver te duwen.

 6. “We zijn geen Thailand waar de bevolking de straat op gaat om een corrupte regering omver te duwen.”

  Dat kan ook betekenen, dat mensen de regering niet meer zo relevant vinden. Door de individualisering hebben mensen geleerd zichzelf te helpen.

  De Thai hebben blijkbaar nog een grote betrokkenheid met hun land. Dat hadden we in NL 20 jaar geleden ook nog. Ik heb in Den Haag in 1983 nog 550.000 mensen voorbij zien komen om te demonstreren tegen de plaatsing van kruisraketten (grootste demo in NL ooit). En ook de kroning van Bea in 1980 verliep niet bepaald gladjes.

  De houding van de overheid was toen wel veel minder angstig over wat het volk er van dacht dan tegenwoordig.

  Ik herinner me dat het journaal van de dag van de kruisrakettendemo een opname van Lubbers had. Hij zat in het torentje en keek op van zijn papieren naar de grote stoet mensen die voorbij kwam. Hij zei: “Tja, wel een aardige opkomst” en ging over tot de orde van de dag wat inhield dat zijn kabinet gewoon besloot die 48 raketten te plaatsen. In 1987 werd echter het INF-verdrag getekend en ze zijn nooit echt geplaatst (hoewel de Amerikanen in NL wel over kernwapens beschikten).

  Ik zie de huidige angsthazen NL politici nog niet zo rigoureus tegen de wil van de bevolking ingaan. 😉

  GB reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 7. @Peter de Jong:

  *Dat kan ook betekenen, dat mensen de regering niet meer zo relevant vinden. Door de individualisering hebben mensen geleerd zichzelf te helpen.*

  Lijkt me niet. Lees naar de reacties over bv Balkenende, de pvda of moslimterrorisme op een nieuwssite en er loopt een diarree van ontevredenheid over het beleid over je heen. En individualisering betekent heden tendage niet onafhankelijkheid. Men wil met rust gelaten worden maar als er iets niet goed gaat wijst men naar de overheid. Zie ook de opmerkingen van Hub en mij hierboven.

  *De Thai hebben blijkbaar nog een grote betrokkenheid met hun land.*

  Daarom vind ik nationalisme op zich ook niet een slecht iets. Nationalisme kan een bindmiddel zijn voor individuen tegen islam imperialisme of de EUSSR.

  *Ik zie de huidige angsthazen NL politici nog niet zo rigoureus tegen de wil van de bevolking ingaan.*

  Wablief??? Wat denk je van de EUSSR?
  Groot verschil is dat de macht in de jaren 80 bij een schreeuwende minderheid lag die alle ruimte in de media kreeg. Nu hebben we te maken met een mopperende verdeelde meerderheid die blijkbaar niet te mobiliseren valt. Balkie doet wat ie wil en lacht zich helemaal kapot om de wensen van die meerderheid.

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong:
  “Dat kan ook betekenen, dat mensen de regering niet meer zo relevant vinden. Door de individualisering hebben mensen geleerd zichzelf te helpen. ”

  Regering niet relevant vinden?
  Er hoeft toch maar een wens of iets fout te zijn of men loopt naar de overheid om het op te lossen.
  Wil je voetballen, een zaakje beginnen, een zwembad, een blindengeleidehond, noem maar op. “ZE” moeten dat oplossen.

  En ik zou dat eerder “collectivisering” noemen dan “individualisering”
  Maar misschien kun je jouw begrip individualisering nog wat nader toelichten.

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 9. @GB:

  Zeg eens eerlijk, waar zit in Europa het grootste aantal libertariërs? :-).

  NL en UK nemen in de EUSSR een voortrekkersrol in qua individualisering. Maar ook in andere landen is de trend onmiskenbaar. In Oost-europa zijn mensen blij eindelijk van het communistische juk af te zijn en zien ze in het kapitalisme grote mogelijkheden om vooruit te komen. Het is verbazend (en verheugend!) te zien hoe ondernemend Polen, Tsjechen, Hongaren etc zijn.

  Het gekanker op de overheid is van alle tijden. En NL is daarbij wereldkampioen. Toch zijn NLers altijd hun eigen weg gegaan, want er zijn weinig volkeren zo anti-autoritair en sociaal-liberaal als NLers. Dat hebben de bezettingsmachten, vanaf de Romeinen en Spanjaarden t/m de Fransen en Duitsers, hier wel ervaren.

  @Hub Jongen:

  Er zijn juist opvallend veel particuliere initiatieven.

  Soms noodgedwongen, omdat de overheid het er bij laat zitten, denk aan buurtbeveiliging, particuliere scholen ed. Maar vaak omdat mensen inmiddels gewend zijn hun leven in eigen hand te nemen.

  Ook op sociaal gebied, denk aan buddy netwerken, de voedselbanken ed. Zelfs internationaal:
  http://www.nabuur.nl/

Comments are closed.