vp_toeter

Oorspronkelijk door Jim Beame voor Anarchiel.com

In het dorp waar ik opgroeide lieten wij ons als Gereformeerden nimmer in met de Hervormden. Zoals algemeen bekend zijn Hervormden niet zuiver in de leer en ook niet op de graad. Wij als Gereformeerden troostten ons met de gedachte dat zij om die reden ook zeker niet behouden waren en een enkele reis ter helle bij het verlaten van ‘t aardsche tranendal onherroepelijk hun deel zal zijn. De meeste Hervormden stonken ook trouwens. Echt waar! Was u dat nooit opgevallen? Ze hadden een heel specifieke meur die uit hun neusgaten walmde. Dat kwam omdat ze bij het avondmaal goedkope Zuid-Afrikaanse slobberwijn gebruikten.

Over de “openbaren” hoeven we het al helemaal niet te hebben. Openbare kinderen van het dorp groeiden immers op voor galg en rad en bezochten de openbare school waar normen en waarden niet bestaan. Ik heb ze nooit gemogen en ben altijd in een ruime boog om hen heengelopen. De openbare moeders waren ook in praktische zin openbaar. Als kinderen waren wij daarover goed geïnformeerd: het waren zonder uitzondering allemaal vieze hoeren, zwelgend in de lage lusten des vleesches. Ik had ook geen medelijden toen een openbare moeder op een dag dood in het bleekveld gevonden werd, haar kleren gescheurd en gezicht bebloed. Broeder Minnema, de kerkouderling, kon het niet helpen. Hij was enkel voor Satans verleidingen gezwicht. Net goed. Haar rok was altijd al boven de enkels. Wat verwacht je dan! Van zulk overspelig volk moet je je als behouden en wedergeboren christen verre houden, lispelde tante Roelie altijd met haar borsten op mijn schouder.

Op 26 september organiseerde een aantal achterlijke idioten de Vrijheidsparade. Ze presenteerden zich als “verontruste burgers die zich ernstig zorgen maken om de inperking van privacy en burgerrechten in Nederland en een vrijheidsparade willen organiseren voor IEDEREEN die dat ook zo voelt.” Ik heb me tevoren en erna natuurlijk goed laten informeren. Het zijn uiteraard niet zomaar bezorgde burgers. Dat kan niet. Ze moeten ergens in te delen zijn, net zoals vroeger in het dorp. Zijn het vroomgelovige schapen als ik, die de enig juiste religie aanhangen of behoren ze tot de afvallige bokken: That’s the question!

Kerken en sektes lopen te hoop tegen extreem-linksrechtse Vrijheidsparade als symptoom van decadentie
Gelukkig waren daar de diverse commentaren op de Vrijheidsparade die me de ogen openenden. Zoals die van de ware vrijdenkers van Vrijspreker.nl, met hun vrije open geesten. De deelnemers aan de Vrijheidsparade blijken namelijk “pure socialisten”, zegt zo’n vrije geest. Dat kun je ook duidelijk zien aan hun uiterlijk want het is enkel “een stel neo-hippies, petjesdragers, sjofelmensen en koortsige moekes.” En met dat “tuig” wens je je als verkondiger van het libertarisch evangelie uiteraard “niet te associëren.” Een andere vrijspreker waarschuwt me voor “de socialistische boodschappen op de helft van de spandoeken” en voor het feit dat deze mensen toch overduidelijk “losers” zijn die “geen enkel idee van het concept van vrijheid” hebben. Tegen deze “neo-hippies” met hun “spandoeken met socialistische schijt” is een “grote afkeur” gerechtvaardigd, begrijp ik, omdat “het hippiedom een symptoom is van de decadentie van de Westerse samenleving”, zegt dominee Balkene…, sorry, zegt de schrijver, ongetwijfeld gepokt en gemazeld in de juiste normen en waarden. Geen enkel lid van dit socialistische “tuig” blijkt te deugen want kijk maar: het zijn “kaalkoppige speknekken met een tattoeage van een bebloede dolk op de schedel, lieve oude vrouwtjes, keverachtige padjepejers of macro-biotisch etende veganistische punk-hippies met stinktruien, lapjeshonden, dreadlocks en vlasbaardjes.”

Inderdaad, de schrijver heeft groot gelijk. Ook de commentators van de door de mainstream-media als spreekbuis van “extreem links” bestempelde Indymedia-gemeente hebben me geweldig op weg geholpen. Lastig puntje is wel dat deze – volgens de “rechtsen” – adepten van de kerk van het socialisme, precies het omgekeerde beweren van de vrome aanhangers van het libertarisme: de deelnemers aan de Vrijheidsparade en hun ondersteuners zijn juist allemaal extreem rechts. Omdat partij huppeldepup mee zou doen kun je aannemen dat deelnemers aan de Vrijheidsparade extreem rechts zijn en er “dus vanuit gaan dat mensen die dit soort propaganda op hun site plaatsen, zelf ook niet helemaal zuivere koffie zijn,” schrijft een commentator.

Bij de gelovigen van het Suriname-forum zijn de conclusies al getrokken: de deelnemers aan de Vrijheidsparade zijn aanhangers van de Openbaring van Wilders. De Vrijheidsparade is namelijk extreem rechts met als argumenten: “Komt op mij over als een oproep van een aantal bekrompen mensen en staat bekrompen niet voor beperkt? De vrijheid van Wilders is gebaseerd op de knechting van anderen!”

Op NUjij is men er nog niet geheel over uit of het nu een “zielig initiatief [is] van of zeer rechtse of zeer linkse mensen.”  In elk geval doet meneer Kat mee en dan deugt het natuurlijk niet. Meneer Kat heeft namelijk een radioprogramma bij Argusoog Radio. En Argusoog Radio is volgens de hardcore leden van de NUjij-censuursekte, extreem-rechts en anti-Semitisch want zij hebben kritiek op het doden door Israël van meer dan 1400 Semitische vaders, moeders en terroristenkinderen in de Gaza-strook dit jaar, terwijl het land – zoals wij weten, want ons kabinet zegt dat ook –  hiermee enkel de vrede en democratie voor ogen heeft gehad. En wat is er tegen op vrede? Bovendien: Zionisten zijn méér Semitisch dan Palestijnen, of zoiets, geloof ik…

Helpt u ook mee aan de opdeling van burgers voor uw veiligheid?
In de gehele internet kerkgemeenschap fulmineren verlichtte geesten terecht tegen het extreem-rechtslinkse gedachtegoed dat de Vrijheidsparade duidelijk vertegenwoordigt. Druk bediscussiëren zij tot op heden welke isme-religie de deelnemers aanhangen. Het systeem is heel eenvoudig. Zodra u de hierna volgende woorden hoort kunt u de uitspreker ervan moeiteloos wegzetten. Doet u even mee? Gaan we: “Solidariteit” is socialisme, “Rothchild” is anti-semitisme, “zelfbeschikking” is libertarisme, “samen delen” is communisme, “tegen EU” is rechts-extremisme, “totale chaos” is anarchisme. Een kind kan de was doen, niet? En voor de duidelijkheid; wij zijn geen mensen, neen; wij zijn islamisten, anarchisten, atheïsten, communisten.

U snapt het, het gaat hier niet om iets totaal onbenulligs als waarheidsvinding of rechtvaardigheid, onafhankelijk van stromingen of levensopvattingen. Het gaat om een juiste indeling van de mensheid in rechts of links: spot the terrorist!

Lieve mensen, voor uw eigen veiligheid: zet al deze extreme Vrijheidsparade-deelnemers duidelijk geëtiketteerd in een kooitje weg. Het zal toch niet zo zijn dat dit inderdaad gewoon een groep bezorgde burgers is die een gemeenschappelijke zorg delen? Dat hoort niet! Dan zouden Nederlanders wel eens als eenheid op kunnen treden. Dan zou de groep wel eens heel erg groot kunnen worden, net als het groepje van 300 dat onder Obama unaniem opkwam voor hun rechten en uitgroeide tot een groep van meer dan één tot twee miljoen; de grootste demonstratie in de Amerikaanse geschiedenis (Niet door de NOS uitgezonden uiteraard. Het zou u eens op ideeën kunnen brengen! Alles voor onze veiligheid natuurlijk). Dan zou wel eens kunnen blijken dat wij in aantal veel machtiger zijn dan het minieme clubje dat volgens de koortsige moekes en sjofelmenschen van de Vrijheidsparade onze vrijheden afneemt. En dat willen we natuurlijk niet…

Houd vast aan uw geloof, blijf in uw eigen kerk en laat u niet verleiden tot deelname aan oecumenische activiteiten van ongelovig tuig!
Een Vrijheidsparade waarin bezorgde Nederlanders eensluidend ageren tegen privacyschendingen als de herinvoer van het persoonsbewijs op 21 september jongstleden? Ik wens me niet met deze keverachtige patjepeeërs en macro-biotisch etende, veganistische punk-hippies met stinktruien te associëren. Ik vind mijn enig ware geloof belangrijker dan het feit dat Eurogendfor of het leger door de herinvoer van het persoonsbewijs gekoppeld aan een centrale database de toekomstige vaccinatie-weigeraars moeiteloos kan vinden en afvoeren of Wilders de moslims, mocht hij aan de macht komen. Bovendien: de anarchisten van de anarchiel-sekte mogen wat mij betreft gedeporteerd worden. Het is bewezen dat het allemaal vrijmetselaars zijn die gezamenlijk in stinktruien al weed-paffend in een chaotisch kraakpand het geheime Bilderbergplan ten uitvoer brengen. Ze hebben een heel specifieke meur die uit hun neusgaten walmt. Dat komt omdat deze werkschuwe platzakken bij de avondmaaltijd goedkope Zuid-Afrikaanse slobberwijn gebruiken.

DIVIDE ET IMPERA!

64 REACTIES

 1. Bravo !!! Goed geschreven, Anarchiel. Niets aan toe te voegen.

 2. Mijn woorden hebben in dit artikel een bedriegelijke nieuwe context gekregen, ik schreef: Zolang op het weerspreken van fascisme niet de doodstraf staat, dient men fascisme te weerspreken. Om het even of het gaat om het fascisme van kaalkoppige speknekken met een tattoeage van een bebloede dolk op de schedel, lieve oude vrouwtjes, keverachtige padjepejers of macro-biotisch etende veganistische punk-hippies met stinktruien, lapjeshonden, dreadlocks en vlasbaardjes. Mijn opsomming had geen betrekking op de demonstranten, maar was om duidelijk te maken dat het uitkramen van ideologische onzin weersproken dient te worden, ongeacht de uitkramer.

  Zoals ik in de fascist nog steeds de mens zie, zie ik in de socialist ook nog steeds een mens. Maar ik ben niet bereid om onzin uitgekraamd door socialisten, behalve in gevallen waarin sprake is van acuut gevaar voor agressie, onweersproken te laten. Ik neem gevoelens en gedachten van mensen serieus, maar ik weiger compromissen te sluiten. Gezellig keuvelen, koekje erbij, de één een beetje gelijk geven, de ander die jou een beetje gelijk geeft….zo werkt dat niet bij mij. Mijn overtuiging is dat anarcho-kapitalisme niet alleen de meest ethische, maar ook de enige ethische ideologie is. Er is geen ‘anything goes’ voor mij. Tu Ne Cede Malis.

  En nogmaals: ik neem gevoelens en gedachten van mensen serieus.

 3. Oscar, je zegt:

  “Mijn overtuiging is dat anarcho-kapitalisme niet alleen de MEEST ethische, maar ook de ENIGE ethische ideologie is. Er is geen ‘anything goes’ voor mij […] Ik ben niet bereid om onzin uitgekraamd door socialisten, behalve in gevallen waarin sprake is van acuut gevaar voor agressie, onweersproken te laten.”

  Behoorlijk potdicht. Wie weet hebben representanten van andere sekten ook nog wel iets te melden en staat waarheidsvinding los van indeling in hokjes. Maar goed:

  Dan mijn overtuiging, en die is toch echt superieur aan de jouwe!!!

  Mijn overtuiging is juist dat het gereformeerd-protestantisme niet alleen de MEEST ethische, maar ook de ENIG ethische ideologie is: het enig ware geloof. Ik heb het gevonden en hoef niet meer te zoeken. Er is geen ‘anything goes’ voor mij. Ik ben niet bereid om onzin uitgekraamd door katholieken (want alles wat katholieken zeggen is onzin), behalve in gevallen waarin sprake is van acuut gevaar voor agressie (hoe zou dat nu komen), onweersproken te laten. De enig juiste gereformeerde Normen en Waarden! Leve Balkenende! Ik ben ook niet bereid tot compromissen want ik neem niets van ongelovigen aan en wil me dan ook niet inlaten met het tuig van de vrijheidsparade. Omdat de andere deelnemmers aan de Vrijheidsparade dit enig ware geloof niet delen, kan ik nooit en te nimmer deelnemen. Ik weiger compromissen te sluiten. Zo!!!

  Je hebt gelijk, Oscar. Ik vind ook dat het artikel onze woorden heeft verdraaid want wij zijn juist heel erg vrijdenkend! Ik vind alleen dat alle niet-gereformeerde kaalkoppige vleesnekken met een print van een bebloed mes op het T-shirt, lieve bejaarde vrouwtjes, kakkerlakachtige onderkruipsels of veganistisch etende macrobiotische metal-hippies met meurtruien, pitbulls, rastakapsels en stoppelbaardjes als tuig veroordeeld moeten worden.

  Alleen de Gereformeerden kunnen voor vrijheid strijden, vind ik. Dat is pas echte vrijheid. Dan komen we tenminste nog eens verder als burgers in dit land. Niet dan?

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.
  Oscar [6] reageerde op deze reactie.
  Oscar [7] reageerde op deze reactie.

 4. @richard [3]:

  “Dan mijn overtuiging, en die is toch echt superieur aan de jouwe!!!”

  Neem me niet kwalijk, maar als ik het met iemand zelfs niet eens kan worden dat je elkaar op z’n minst niet zomaar geweld aan doet dan heeft verder keuvelen weinig zin. Tenzij er kansen zijn om die anderen van het standpunt van non-agressie te overtuigen. Is die kans er niet, dan is het tijdverspilling(en er gaan maar 24 uur in een dag en hoogstens 120 jaar in een mensenleven).

  Geloven, ideologien en overtuigingen zijn NIET GELIJKWAARDIG. Dat mogen de waarderelativisten misschien, met veel succes(vooral in de westerse wereld), gepropageerd hebben dat ze wel gelijkwaardig zijn, maar het klopt niet.

 5. Beste Oscar,

  Het is me duidelijk: we moeten vooral VERDEELD blijven! Daartoe zijn de religies uitgevonden (waaronder de ismen vnl. in de 19e eeuw toen religies voor velen hadden afgedaan): Macht en religie, de sublieme combinatie voor verdeel en heers: http://www.anarchiel.com/display/macht_en_religie_de_sublieme_combinatie .

  Ik zou nooit en te nimmer naast jou kunnen lopen om gezamenlijk voor burgerrechten en privacy op te komen. NEEN!!! Het gaat ook niet om:

  HOKJESOVERSTIJGENDE WAARHEIDSVINDING.

  Nee, het gaat om indeling van de mensheid naar ideologie!

  Het is me volkomen duidelijk Oscar, ik vanuit het kamp der Gereformeerden (de enig juiste ideologie!!!) en jij van uit jouw kamp der Libertatiers (zwaar inferieur aan de Gereformeerde ideologie) zijn hierbij totaal, finaal, compleet en volkomen

  U I T G E P R A A T!

  Ik staak hierbij het reageren.

  Ondanks het feit dat jij afvallig bent van het ware Gereformeerde geloof doe ik bij hoge uitzondering een concessie door te zeggen:

  Gegroet!

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.
  Tony [10] reageerde op deze reactie.

 6. @richard [3]:

  Ik gun iedere calvinist zijn of haar geloof in een volledig gedetermineerd wereldbeeld zonder vrije wil, met pre-destinatie en toch met zonde(waar je je gedurende je leven steeds meer mee opzadeld, dat staat voor je geboorte al vast, en waar je nooit meer vanaf komt) en het geloof dat er al vanaf het begin vast staat of je uitverkoren bent of naar de hel gaat en dat je als mens daar niets aan kunt veranderen. Prima, sloophamers thuis laten wanneer je een katholieke kerk binnen gaat en oog in oog komt te staan met figuratieve beeldende kunst.

  Het is niet fair om mij met een gereformeerde kwezel te vergelijken. Ik stel, nogmaals, dat het weinig zin heeft om met mensen in dialoog te gaan die zelfs niet vinden, in mijn ogen heel basaal, dat je elkaar niet zomaar geweld aan doet en dat je geweld alleen gebruikt ter verdediging tegen agressie.

 7. @richard [7]:

  “U I T G E P R A A T!

  Ik staak hierbij het reageren.”

  Neem me niet kwalijk, Richard, maar zijn we het er dan niet over eens dat geweld alleen rechtvaardig is als verdediging tegen agressie? Ik hoop dat u niet zo resoluut uw reageren zult staken en er open voor zult staan over de vraag op welk gebied wij wél op één lijn staan. Bij voorbaat hartelijk dank.

 8. Beste Oscar,

  Zet je Gereformeerden ook al weg als “kwezels”, net als de deelnemers aan de Vrijheidsparade? Daarnaast vergelijk ik je niet met Gereformeerden – hoewel je fundamentalistischer klinkt dan menig orthodox gelovige – maar presenteer ik mezelf alszodanig.

  Het is me ook niet duidelijk waarom het unfair is als ik ter illustratie van mijn punt, het ene isme als geloofssysteem simpel vervang door het andere isme (i.e.: het Anarcho-Kapitalisme (Libertarisme) door Gereformeerd-Protestantisme).

  Je hebt de intentie van de Vrijheidsparade helemaal niet begrepen.

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 9. @richard [6]:

  Het is een beetje een vermoeiend argument aan het worden.

  Mensen kunnen dan wel “samen” lopen voor “vrijheid” en “privacy”, maar als de persoon waar je mee loopt vervolgens de volgende dag pleit voor zaken die mensen juist weer zouden beperken in vrijheid en privacy in andere domeinen, is het hele “samen” lopen een farce en uitermate hypocriet.

  De vraag is dus niet waar je op een bepaald moment voor staat en voor pleit, maar vanuit welke gedachte en visie, en of die ook consistent is en niet alleen maar leuk op een moment dat het je even toevallig goed uitkomt.

  Ook is het een belangrijke vraag of mensen die “samen” lopen voor vrijheid en privacy, eigenlijk wel allemaal hetzelfde VERSTAAN onder vrijheid en privacy.

  Zo is de ene een voorstander van ‘positieve’ vrijheid en de ander van ‘negatieve’ vrijheid. Twee verschillende begrippen.
  De ene ziet namelijk “vrijheid” in het zich niet zorgen hoeven maken over voedsel en huisvesting, ongeacht het feit dat iemand anders in dat geval (onder dwang) voor dat voedsel en huisvesting moet zorgen.
  Zo kan het dus zijn dat het woord “vrijheid” door meerdere mensen wordt gebruikt terwijl ze er een andere definitie aan geven.

  Het is dus wel degelijk belangrijk wat er nu eigenlijk precies bedoeld wordt met dat soort woorden en wat het werkelijke doel is van dat “samen” lopen.

  Zo lees ik bijvoorbeeld ook dat de demonstratie tegen “Afbraak democratie” is. Maar velen van ons hier op Vrijspreker vinden democratie helemaal niet zo geweldig. Dus waarom zouden libertariers die democratie helemaal niet zo geweldig vinden dan moeten demonstreren tegen “afbraak democratie”?

  Is het niet democratie die ons zo diep heeft laten zinken? Is het niet democratie die ons Balkenende heeft gegeven en Balkenende ons het verdrag van Lissabon heeft gegeven?

  Je kunt nu wel lekker algemeen en wazig “samen” gaan demonstreren over van alles en nog wat, maar ik blijf het opmerkelijk vinden dat principes voor de pro-demonstranten hier blijkbaar totaal niet belangrijk zijn.

  Gewoon “vrijheid” en “privacy” als stopwoorden gebruiken en verder niet nadenken over wat er bedoeld wordt en of meelopers het überhaupt wel met je definities eens zijn.

  Sommigen van ons hebben gewoon teveel respect voor de realiteit om ons te laten meeslepen in een nietszeggende en wazige looptocht waar de definitie van het woord “samen” blijkbaar belangrijker wordt geacht dan de definitie van het woord “vrijheid”.

  P.S. Hier worden mensen niet “ingedeeld naar ideologie”. Dat doen ze ZELF op het moment dat ze vanuit een bepaald idee de rechtvaardiging vinden om direct of indirect geweld te initieren.
  We noemen het beestje dus gewoon bij zijn naam.

  Hier wordt door Richard et al echter verwacht dat we kannibalen geen kannibalen noemen en samen met ze gaan demonstreren omdat we er immers allemaal belang bij hebben dat we kunnen ETEN.

 10. Oscar,

  “Richard, maar zijn we het er dan niet over eens dat geweld alleen rechtvaardig is als verdediging tegen agressie? Ik hoop dat u niet zo resoluut uw reageren zult staken en er open voor zult staan over de vraag op welk gebied wij wél op één lijn staan.”

  Van deze reactie begrijp ik dus helemaal geen snars. Lees ik hier goed dat jij een overeenstemming en openheid tussen ons zoekt?

  Als dat zo is verwacht ik je de volgende keer op de Vrijheidsparade en verwacht ik ook dat je de deelnemers niet meer wegzet als behorend tot een ontspoorde groep. De vrijheidsparade is bedoeld om samen op te treden tegen de vrijheidsberoving door de overheid ondanks het feit dat de groep kan bestaan uit gereformeerden, libertariers, koortsige moekes en hippies.

  R. Hartman (NI) [31] reageerde op deze reactie.

 11. @richard [10]:

  “Daarnaast vergelijk ik je niet met Gereformeerden – hoewel je fundamentalistischer klinkt dan menig orthodox gelovige – maar presenteer ik mezelf alszodanig.”

  Ok. Ik had die alinea van uw reactie no.3 als een soort pastiche opgevat.

  Het ene is niet te vervangen door het andere. Er zijn, nogmaals, waardeverschillen in geloven, ideologien en overtuigingen. En net zoals ik niet met ‘hamas, hamas, de joden aan het gas’-roepers tegen oorlog ga demonstreren zo lijkt mij het ook niks om samen met socialisten op te lopen voor de vrijheid. Te vrezen valt dan namelijk dat de connotaties bij het woord vrijheid zodanig zullen verschillen dat er wezenlijk verschillende begrippen bedoelt worden.

  Wat is de intentie van de Vrijheidsparade?

 12. @richard [13]:

  Volstrekt inhoudsloos non-antwoord.

  Maar dat verbaast me niets.

  Mag ik ondertussen van je aannemen dat ook skinheads met swastika’s getatoeerd op hun nek welkom zijn, mits ze maar pretenderen voor “vrijheid” en “privacy” te zijn?

  Je sluit immers iedereen die de doeleinden lijkt te ondersteunen in de armen, nietwaar?

  Of ga je in dat geval opeens wel selectiebeleid uitvoeren?

 13. @richard [14]:

  Het is nog maar de vraag of het een gemeenschappelijk doel is, waarde en geachte Richard. En dat vraagt ook Tony zich, geheel terecht, af.

  Op mijn vraag: Richard, maar zijn we het er dan niet over eens dat geweld alleen rechtvaardig is als verdediging tegen agressie? is uw reactie: “Van deze reactie begrijp ik dus helemaal geen snars.”

  Dan vraag ik mij af: wat verstaat u eigenlijk onder vrijheid?

 14. Beste Oscar,

  Het was inderdaad een pastiche van jouw woorden om te spiegelen.

  “zo lijkt mij het ook niks om samen met socialisten op te lopen voor de vrijheid.” Het gaat hier helemaal niet om de filosofische invulling van het begrip vrijheid zoals jij en Tony het presenteren, daar hoeven we het niet over eens te zijn, maar om de gezamenlijke reactie tegen de duidelijk en feitelijk waarneembare beperking ervan: dat is een simpele optelsom (vgl. demonstratie tegen Obama). Voor jou hetzelfde advies als aan Tony. Blijf vooral in je eigen kerk.

  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 15. Beste Oscar, je zegt:

  “Dan vraag ik mij af: wat verstaat u eigenlijk onder vrijheid?”

  Als het doel van de Vrijheidsparade zou zijn geweest deze vraag exact te beantwoorden krijgen we een nieuwe geloofsgemeenschap.

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 16. @richard [17]:

  Ik demonstreer gaarne mede voor vrijheid, een zaak die mij zeer aan het hart gaat, waarde en geachte Richard. En die ‘filosofische invulling’ van het begrip vrijheid is wel degelijk van belang om uit te maken of ik uit demonstreren wens te gaan of niet. Behalve een vehement voorstander van vrijheid ben ik ook heel erg voor rechtvaardigheid en zou ik graag met andere voorstanders van rechtvaardigheid oplopen. Ik versta onder rechtvaardigheid het recht van het slachtoffer van een misdrijf om door de crimineel gecompenseerd te worden. Ik zou er voor passen om in een demonstratie voor rechtvaardigheid mee te lopen met lieden die onder rechtvaardigheid het een kopje kleiner maken van joden of het afpersen van het productieve deel der bevolking verstaan.

  Ik vraag af of wij onder vrijheid hetzelfde verstaan. Wat verstaat u onder vrijheid?

 17. @richard [18]:

  “Als het doel van de Vrijheidsparade zou zijn geweest deze vraag exact te beantwoorden krijgen we een nieuwe geloofsgemeenschap.”

  U gaat er dus in het geheel er niet op in wat Ú verstaat onder vrijheid.

  Als het onbeantwoord wordt gelaten wat er onder vrijheid wordt verstaan dan zul je een verzameling mensen aantrekken, bij een demonstratie, die zoveel verschillende zaken onder het begrip vrijheid verstaan (positieve vrijheid, negatieve vrijheid, de vrijheid om iemand voor de bek te rammen, de vrijheid om een huis te kraken, de vrijheid om je vrouw te slaan en wat dies meer zij) dat de vrijheid waarvoor men pretendeert te demonstreren een compleet LEDIG begrip is. En als je de keuze hebt om enkel voor een compleet ledig begrip te gaan demonstreren dan kun je het beter laten.

 18. Beste Tony,

  Je zegt: “Volstrekt inhoudsloos non-antwoord. Maar dat verbaast me niets.”

  Je weet het blijkbaar al. Die inferieure niet-libertariers toch!

  Het verbaast je niets omdat je altijd al dacht dat…
  Omdat ik een socialist ben? Omdat ik als niet libertarisch gelovige, zoals een van jullie kerkgangers het formuleerde, geen idee heb wat vrijheid inhoudt? Graag het juiste hokje aankruisen a.u.b.

  Is jullie congregatie ontvankelijk voor een andere inhoud? Ik dacht dat jullie geloof het enig juiste is.

  “Mag ik ondertussen van je aannemen dat ook skinheads met swastika’s getatoeerd op hun nek welkom zijn, mits ze maar pretenderen voor “vrijheid” en “privacy” te zijn?”

  Inderdaad: op persoonlijke titel van harte welkom, zolang men zich aan de wet houdt (waar we het nu eenmaal mee moeten doen, ondanks het Statisme waar Libertariers naar mijn idee, terecht, tegen zijn) en men het gezamenlijke doel van de Vrijheidsparade ondersteunt.

  Vrijheid voor iedereen in een demonstratie voor iedereen impliceert dat je de vrijheid van iedereen respecteert. Uitingen die de vrijheid (swastika’s) van anderen afnemen horen daar logischerwijs niet bij. Iedereen komt ook op persoonlijke titel en niet als representant van een geloofsgemeenschap (-isme).

  Een van de nevendoelen is de verdeeldheid onder burgers tegen te gaan zodat zij samen sterker staan: het verdeel- en heerspincipe waardoor de overheid maar ongebreideld haar gang kan gaan. Verdeling van de tegenpartij = macht.

  Tony [23] reageerde op deze reactie.

 19. Ik hoop nog steeds van Richard te vernemen of skinheads ook welkom zijn op een vrijheidsparade en graag met hen meeloopt voor “vrijheid” (niet door Richard te definiëren, want daar gaat het bij de parade blijkbaar niet om. Dan wordt het een nieuwe “geloofsgemeenschap”), of dat hij bij hen wel op ideologie gaat indelen.

  Zo ja, waarom dan socialisten e.d. niet op ideologie indelen?
  Zo nee, wordt er door Richard dus verwacht dat we samen met skinheads lopen voor “vrijheid”. Wat ook veelzeggend is.

  Ik ben benieuwd.

 20. @richard [20]:

  Dank je voor het antwoord, Richard.

  Het nut van deze demonstratie voor een libertarier als mijzelf is me nu (even uitgaande van jouw interpretatie van deze demonstratie) duidelijk.

  Een volledig nietszeggende demonstratie dus.
  Lekker samen lopen met mensen die ieder een ander idee hebben van vrijheid.

  Welke vrijheid moet die overheid nu ook al weer gaan respecteren?
  Die van individuen of die van groepen?
  Die positief zijn of negatief?
  De vrijheid zoals socialisten dat zien of de vrijheid zoals libertariers dat zien?

  Want als het doel van de demonstratie niet is het duidelijk te maken welke vrijheid gerespecteerd moet worden, wanneer, en waarom, dan lijkt het me dat het voor die overheid ook niet meer te begrijpen is.

  En ze begrijpen al zo weinig van wat burgers willen.

 21. @richard [22]:

  Ik associeer je HELEMAAL niet met skinheads, Richard.

  Maar het zegt veel dat als jij iedereen wil verwelkomen, en ik je vraag of dat ook geldt voor skinheads, je opeens heel defensief wordt en denkt dat ik je met hen wil ‘associëren’.

  Is dat misschien omdat je toch niet graag iedereen zou willen verwelkomen en toch skinhead graag in een bepaalde categorie zou willen “indelen”?

  Socialisten, prima? Maar skinheads, jakkes?

  Waarom anders doelbewust mijn vraag/argument verkeerd interpreteren?

 22. Tony,

  Je zegt:

  “Een volledig nietszeggende demonstratie dus.”

  Dat is juist: volledig nietszeggend als het gaat om welk geloof je dient aan te hangen.

  Nogmaals: Het gaat om een “parade” tegen de feitelijk aantoonbare vrijheidsbeperkende maatregelen, voor iedereen duidelijk waarneembaar, zoals de herinvoering van het persoonsbewijs per 21-09 en niet om de religie erachter.

  Je zegt: “Welke vrijheid moet die overheid nu ook al weer gaan respecteren? De vrijheid zoals socialisten dat zien of de vrijheid zoals libertariers dat zien?” (kruis het juiste hokje aan)

  Het antwoord lijkt me zonneklaar: de vrijheid zoals libertariers dat zien, uiteraard. Anders komen jullie niet, toch?

  Tony [28] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [33] reageerde op deze reactie.

 23. @richard [23]:

  Dat doet Tony mijns inziens niet! Hij vraagt volgens mij terecht af of skinheads met een tattoe van hakenkruizen in de nek net zo warm worden verwelkomt om te demonstreren voor vrijheid als de andere socialisten. Maar u zou het dus vervelend vinden om u met nazi-skins te associeren? Gôh, waarom nou? Waarom (kuch…kuch) sectarisch worden en nu ineens wél een onderdeel willen mijden van de bonte, veelzijdige, stoet voor de vrijheid?

  U heeft nog steeds niet uitgelegd wat uzelf onder vrijheid verstaat. Kunnen we op z’n minst dáár open over zijn?

 24. Weet je wat een goed idee is….een breed opgezette demonstratie voor RECHTVAARDIGHEID! Lekker oplopen met de Internationale Socialisten, de NCPN, Gretta Duisenberg, Samir A., NVU, de russische stalinistische nationaal-bolsjewiekische jeugdbeweging, Julius Streicher memorial fund, imam El Moumni, stichting Martijn, de anti-pedofielenvereniging, de jongerenorganisaties van alle politieke partijen die in het Nederlandse parlement vertegenwoordigd zijn, Pax Christi, Osama bin Laden, Millieudefensie, de topmannen van Shell en ABN-Amro, Greenpeace, Wouter Bos, Nout Wellink, Ben Bernanke, Trichet, Al Gore, man made global warming sceptici, katholieken, protestanten, moslims, joden, boeddhisten, hindoes, jehova’s getuigen, rastafari’s, mormonen, atheisten, agnosten, vrijdenkers, satanisten, de Paus, de Dalai Lama, libertariers, liberalen, socialisten, communisten, democraten, christen-democraten, fascisten, nationaal-socialisten, monarchisten, Marc Dutroux, homo-organisaties, het anti-homo corps, een Ander Joods Geluid, Likud Nederland, Bont voor dieren, beroepsvereniging voor de pelsfokkerij, AFA, Blood and Honour…..allemaal, zij aan zij, gezellig demonstreren voor één gemeenschappelijk doel: RECHTVAARDIGHEID!

 25. @richard [25]:

  Dat is juist: volledig nietszeggend als het gaat om welk geloof je dient aan te hangen.

  Ja och, Richard. Je kunt principes nu wel continu “geloof” blijven noemen, maar daar overtuig je me toch echt niet mee.
  Het probleem is nu juist dat ik weinig behoefte voel voor “vrijheid” te demonstreren met mensen die principes inzake individuele vrijheid vergelijken met “geloof”. Als je consistente individuele vrijheid maar een “geloof” vindt, roept dat niet echt tot warme gevoelens op bij echte vrijheidsliefhebbers om aan een dergelijke demonstratie mee te doen.
  Maar dat is nu juist het punt dat je geloof ik niet echt wil begrijpen.

  Nogmaals: Het gaat om een “parade” tegen de feitelijk aantoonbare vrijheidsbeperkende maatregelen, voor iedereen duidelijk waarneembaar, zoals de herinvoering van het persoonsbewijs per 21-09 en niet om de religie erachter.

  Maar het gaat nu juist WEL om de “religie” erachter. En die religie het de “staat” of “etatisme”. Het is van daaruit dat dit soort vrijheids- en privacy beperkende maatregelen voortkomen.
  Als je dat niet begrijpt of wil begrijpen doe je aan symptoombestrijding en dat is waarom de demonstratie als “nietszeggend” wordt gezien.
  Nu noem je een riedel specifieke overheidsmaatregelen op, maar als je symptomen maar niet de oorsprong van die symptomen ziet als probleem, is het slechts wachten op de volgende riedel specifieke overheidsmaatregelen.

  Het is daarom dat principes, oftewel de “religie” erachter, wel degelijk van belang is.

  Maar goed, we verschillen van mening.
  Jij hebt jouw kant van de zaak belicht, ik de mijne.
  Je hoeft het niet te begrijpen als je dat niet wilt, maar dat zal niet komen door gebrek aan uitleg.

  Oprecht veel succes gewenst met de vrijheidsparades, in ieder geval in zoverre die inderdaad demonstreren tegen die specifieke overheidsbemoeienissen en inbreuken.
  Hopelijk zullen er verder geen tegenstrijdige leuzen worden gescandeerd.

 26. Tony (24), je zegt:

  “Richard […] verwacht [dus] dat we samen met skinheads lopen voor “vrijheid”. Wat ook veelzeggend is” (21)

  Het enige wat ik je bij 22 als antwoord gaf is: deel me in! (Want dat is wat je steeds doet). Zelf noemde je het feit dat ik een skinhead op persoonlijke titel en met onderschrijving van de doelstelling van de Vrijheidsparade, welkom heet al: “VEELZEGGEND” (nr.21). Het hokje lijkt dus duidelijk.

  Ik weet verder niet waarom je mijn woorden als defensief interpreteert. Het is in elk geval niet zo bedoeld en ik vind je gewoon een lieve schat! xxx

  Oscar: “Maar u zou het dus vervelend vinden om u met nazi-skins te associeren?”(Gôh, waarom nou? Waarom (kuch…kuch) sectarisch worden en nu ineens wél een onderdeel willen mijden van de bonte, veelzijdige, stoet voor de vrijheid?”
  26).

  Waar heb ik dat gezegd, Oscar??? Ik ben het helemaal niet met ze eens maar heb er geen enkel probleeem mee om met ze in gesprek te gaan. Ik zal ze als mens niet op voorhand veroordelen vanwege hun uiterlijk. Verder zal ik de laatste zijn om te beweren dat ik altijd zo 100% consequent en rechtlijnig ben als jullie, dus ga vooral verder met naarstig zoeken naar details. Ben namelijk feilbaar.

  Oscar:”Hij [Tony] vraagt volgens mij terecht af of skinheads met een tattoe van hakenkruizen in de nek net zo warm worden verwelkomt om te demonstreren voor vrijheid als de andere socialisten (26).”

  Deze vraag over hakenkruisen en groepen “nazi-gelovigen” had ik al beantwoord bij 20: Vrijheid voor iedereen in een demonstratie voor iedereen impliceert dat je de vrijheid van iedereen respecteert. Uitingen die de vrijheid (swastika’s) van anderen afnemen horen daar logischerwijs niet bij. Iedereen komt ook op persoonlijke titel en niet als representant van een geloofsgemeenschap (-isme).

  Oscar: “U heeft nog steeds niet uitgelegd wat uzelf onder vrijheid verstaat. Kunnen we op z’n minst dáár open over zijn?”

  Nogmaals: het gaat niet om de enig juiste religie achter de Vrijheidsparade. Al beantwoord bij 17 & 25! Christenen bedoelen bv. met vrijheid: de verlossing door den HEERE. Als we een eensluidende ideologie (isme-religie) voor de Vrijheidsparade moeten ontwerpen komen we helemaal nergens.

  Als deze religie bovendien niet strikt libertarisch is zien we jullie al zowiezo niet!

  Oscar [32] reageerde op deze reactie.
  Tony [34] reageerde op deze reactie.
  Oscar [35] reageerde op deze reactie.

 27. Oscar (27),

  Jij kunt maar niet buiten je hokjesindeling denken. Verder geen commentaar.

  Tony (28):

  “Maar het gaat nu juist WEL om de “religie” erachter. En die religie het de “staat” of “etatisme”. Het is van daaruit dat dit soort vrijheids- en privacy beperkende maatregelen voortkomen.
  Als je dat niet begrijpt of wil begrijpen doe je aan symptoombestrijding en dat is waarom de demonstratie als “nietszeggend” wordt gezien.
  Nu noem je een riedel specifieke overheidsmaatregelen op, maar als je symptomen maar niet de oorsprong van die symptomen ziet als probleem, is het slechts wachten op de volgende riedel specifieke overheidsmaatregelen.”

  Nee, het gaat bij de Vrijheidsparade juist NIET om de ideologie erachter.

  Overigens deel ik jou mening over het statisme (en veel deelnemers aan de Vrijheidsparade) volledig! (ben ik nu je vriendje?). Jouw tekst hierboven onderschrijf ik hartgrondig.

  Echter: mensen openen pas hun “mind” voor het feit dat het statisme de oorzaak is van alle vrijheidsbeperkingen en dat ageren tegen de afzonderlijke maatregelen uiteindelijk symtoombestrijding is, nadat ze eerst de feiten onder ogen hebben gezien en snappen dat het zo niet langer kan. Het merendeel der Nederlanders is zelfs nog niet eens op dat punt!

  De VP is behalve een aansporing tot gezamenlijk ageren tegen de feiten (symptomen) ook bedoeld ter bewustmaking van burgers in het algemeen. En juist in het aantal zit onze kracht. Alleen met aantallen kunnen we mogelijk uiteindelijk het door ons gehate statisme ombuigen. Niet met 10 libertariers die het perfect met elkaar eens zijn.

Comments are closed.