John Von Neuman als 6 jarige

John von Neumann was een briljante wiskundige die cruciale bijdragen heeft geleverd aan vele gebieden van wetenschap. Hij werd geboren in Budapest in een joodse familie. Zijn vader was onderscheiden voor zijn ‘verdiensten’ aan het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk (gehoorzame authoriteitsrobot 1e klas). John von Neumann werd bewonderd door wetenschappers als Oppenheimer, Bethe, Feynman, Peierls, Teller en vele anderen, zij erkenden hem als superieur op het gebied van pure breinkracht.

Op het gebied van kwantum mechanica bewees hij bijvoorbeeld dat een verborgen variabelen verklaring niet mogelijk was en dat was al voldoende voor andere wetenschappers om de handdoek in de ring te gooien. Von Neumann publiceerde 150 papers, 60 puur op het gebied van wiskunde, 60 over toegepaste wiskunde en 20 over natuurkunde. Aan het einde van zijn leven werkte hij aan een werk getiteld: “de computer en het brein” De reden dat John von Neumann geen nobelprijs heeft gekregen is waarschijnlijk zijn vroege overlijden.

Von Neumann had altijd groot respect voor mensen in machtsposities en genoot van de omgang met machtige mensen (zoals zijn vader hem had voorgedaan). Zijn enige dochter is momenteel werkzaam als ‘distinguished professor of international trade and public policy’ aan de universiteit van Michigan. Von Neumann droeg altijd een pak en hij speelde zelfs tennis in zijn pak maar gaf ook grote feesten, vaak 2x per week. Zijn voorliefde voor mensen in machtige posities leidde er toe dat hij voor de overheid kwam te werken aan de ontwikkeling van de atoombom en later aan de waterstofbom in Los Alamos. Daarvoor gebruikte hij de eerste computer (ENIAC) die werkte volgens het principe bedacht door Alan Turing besproken in het vorige artikel. Hij beschreef zijn politieke ideologie als “geweldadig anti communistisch en veel militaristischer dan de norm” en was zelfs voorstander van het preventief aanvallen van de sovjet onderdanen met nucleaire wapens om te voorkomen dat hun heersers de atoombom zouden krijgen. Hij was ook van 1953-1957 voorzitter van een ‘commissie’ waarbij hij grote invloed uitoefende op het beleid van de heersers aangaande intercontinentale nucleaire onderzeebootraketten en de Mutual Assured Destruction (MAD) strategie.

Van Neumann werkte ook aan een plan om de poolkappen van zonabsorberend materiaal te voorzien om zo de planeet op te warmen aangezien het toen de opvatting was dat er een nieuwe ijstijd aankwam. (Volgens heersers is de wereld heel instabiel en eigenlijk niet geschikt voor leven als deze niet continu wordt bijgestuurd.  Je vraagt je af of ze het niet stiekum over hun eigen wereldje hebben)

Von Neumann overleed vroeg (53) onder vreselijke pijn aan botkanker in Washington DC, waarschijnlijk opgelopen door contact met radioaktieve materialen tijdens zijn werk aan de atoombom waarmee hij anderen wilde vermoorden. Hij verbaasde en schokte  zijn vrienden door een katholieke priester bij zijn doodsbed te roepen om hem de sacracmenten toe te dienen. Hij overleed onder militaire toezicht, omdat de heersers bang waren dat hij militaire geheimen zou ontmaskeren tijdens zijn zware medicatie.

Aan de andere kant van de grote plas stelde Stalin de econoom en wiskundige Nikolai Kondratjev aan om te bewijzen dat het kapitalisme inderdaad zoals voorspeld door Marx in elkaar zou storten. In plaats daarvan concludeerde Kondratjev dat het kapitalisme opleeft uit zijn dieptepunten. Stalin beschuldigde hem van iets willekeurigs en liet hem executeren (regel 1 voor elke heerser:ruim je tegenstanders nooit uit de weg zonder excuus). Het uitgangspunt dat heersers in waarheid geinteresseerd zijn, heeft menig nieuwsgierig individu naar zijn ondergang geleid. Het uitgangspunt dat de initiatie van geweld tot iets goeds kan leiden ook.

29 REACTIES

 1. Laat 1000 bloemen bloeien zei Mao ooit (naar het schijnt). Of was het Dr. Evil?

  Neumann was vast een briljant wiskundige maar er is een goede kans dat zijn vroege dood de wereld voor veel ellende heeft behoed.

  Zei iemand dat ‘wij’ koelkast-elementen op de evenaar moeten plaatsen om de opwarming van de Aarde tegen te gaan?

  pcrs [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Bon VIvant [1]: het zou nog mooier zijn geweest als hij een minder autoritaire opvoeding had gehad, dan hadden we van zijn intellect kunnen profiteren zonder de militaire consequencies.

 3. “Hij (-) was zelfs voorstander van het preventief aanvallen van de sovjet onderdanen met nucleaire wapens om te voorkomen dat hun heersers de atoombom zouden krijgen.”

  Zo zie je dat mensen die goed kunnen nadenken niet altijd goed nadenken. Zij maken fouten die minder intelligente mensen niet zo snel zouden maken. Booksmart vs streetwise.

  Quotes van Einstein laten altijd zien dat deze intelligente man ver buiten de menselijke realiteit stond. Met Von Neumann zal dit niet anders zijn geweest.

  Terwijl Von Neumann zijn wis- en natuurkundige interesse moreel probeerde te verdedigen, waren Klaus Fuchs en andere atoomspionnen druk in de weer om de machtsverhoudingen gelijk te trekken.

  (mijn geschiedenisleraar zei altijd dat James Bond meer voor de mensheid heeft gedaan dan Florence Nightingale 😉

  pcrs [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Jhon [2]: prachtig
  @Bon Vivant [4]: bedankt, er is ook een mooie die op mijn agenda staat nadat ik eindelijk een e-reader heb aangeschaft getiteld “how to be a succesful tyrant” door Larken Rose
  @Peter de Jong [5]:
  Zeker, Einstein bedacht dat de natuurwetten hetzelfde waren in alle referentiekaders, oftewel het relativiteitsprincipe. Vreemd genoeg wilde hij atoomwapens in een speciaal referentiekader stoppen genaamd VN en dat groepje mensen zou dan gevrijwaard zijn van de problemen die diezelfde mensen vertoonden in hun nationale regeringen. Alsof machtswellustelingen de weg naar de VN niet kunnen vinden.

  Jantje [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Jantje [7]:

  Ik heb uit je link enkele gekozen (maar je kan boekenkasten vullen met de vaak linkse onzin die Einstein heeft verkondigd):

  “De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.”

  Onzin, mensen zijn geen boeddhisten. En Adam Smith leefde toch echt eerder dan Einstein.

  “De enige verstandige manier van opvoeden bestaat eruit een voorbeeld te zijn, desnoods een waarschuwend voorbeeld.”

  Onzin, de linkse ‘vrije’ opvoeding werkt niet. Een klein kind trek je weg van een hete kachel en een meisje van 17 in naveltruitje verbiedt je alleen naar Marbella te liften (tenzij je haar getraumatiseerd van gang bangs terug wil).

  “Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.”

  Onzin, de evolutietheorie is bewezen. Intelligent design is dat niet en zeer onwaarschijnlijk.

  “De wetenschap is een prachtig iets zolang je er je brood niet mee hoeft te verdienen.”

  Onzin, typisch linkse universiteitspraat. Veruit de meeste bedrijven met een R&D afdeling maken winst.

  En natuurlijk: ”Fantasie is belangrijker dan kennis”. Grote onzin, kennis is veel belangrijker. De 17e eeuwer die wilde vliegen door een gordel met flesjes dauw om te hangen (ochtenddauw steeg immers op door de zonnewarmte) is ook nooit ergens gekomen.

  pcrs [9] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [11] reageerde op deze reactie.
  Jantje [19] reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong [8]: ben het niet met al je kritiek eens.

  Onzin, de linkse ‘vrije’ opvoeding werkt niet

  Dus jij denkt dat kinderen niet leren van positief of negatief voorbeeld, maar dat ze leren door ze alle verkeerde dingen te verbieden met dwang? Ik zou DAT juist een linkse opvoeding willen noemen, typisch hoe de PvdA de onderdaan benadert. Daarnaast hebben ze niets geleerd, behalve dat je gestraft wordt als je bepaalde dingen doet. Dat is het enige wat ze geleerd hebben, niets over de werkelijkheid van waarom dat niet verstandig is.
  Dat past mooi bij je opvatting dat kennis belangrijker is dan fantasie. Kennis bij jou is een rits verboden en geboden. Niet iets waarmee je een relativeitstheorie bedenkt.
  Ik verwacht dat dit een weergave van een interne toestand is bij jou dat je spontaan niets leert.

  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Peter de Jong [8]: Wat mij betreft tonen deze citaten (en jouw reacties erop) slechts aan dat Einstein een veel grotere denker was dan jij.

  Jij interpreteert naar eigen inzicht en noemt die interpretaties vervolgens onzin. Maar dat zegt alles over dat ‘eigen inzicht’ en niets over de citaten.

 8. @pcrs [9]:
  @R. Hartman (NI) [11]:

  Dat is dan een misverstand. Wat de PvdA met volwassenen doet moet zij weten, maar de linkse ‘vrije’ opvoeding is juist geheel afkerig van iedere dwang. Het idee stamt nog van Rousseau die ‘de edele wilde’ de mens in zijn meest pure vorm vond, nog niet verpest door enige vorm van beschaving.

  Je vind het nu nog terug in de vrije scholen (Rudolf Steiner cs) die menen dat alles al in het kind zit. Zij laten het kind met zoveel mogelijk aspecten in aanraking komen zodat het zelf kan bepalen wat het leuk vind en welk talent het wil ontwikkelen.

  Dat dit van geen kant werkt wordt dagelijks bewezen in het staatsonderwijs dat inmiddels ook al is overgeschakeld op deze idioterie. Vroeger konden alleen de kinderen van een vrije school niet lezen, schrijven en rekenen, nu kan geen enkel kind dit meer.

  Zelfstudie is voor jonge mensen de meest inefficiënte leermethode die je maar kan bedenken. Daar komt niets van terecht. De beste methode is een zeer deskundige onderwijzer die je tot in de kleinste details vertelt hoe het zit. En je daar dan vervolgens rigoureus bij overhoort. Ook iemand met wie intelligente leerlingen uitgebreide vakinhoudelijke discussies kunnen voeren, maar die ook daarin altijd hun meerdere blijkt. Zoiets als ons onderwijs van 40 jaar terug, of hoe ze het tegenwoordig nog in China doen.

  Creativiteit ontstaat vanzelf als er een goede basiskennis is. Ieder mens wil immers méér en verder. Zonder kennis is fantasie gezwets in de ruimte (Einstein wist daar alles van).

  Wanneer bouwen we nu eindelijk zo’n replicator en voeren we onsterfelijkheid in? Dat is tenminste zinvol. Einstein kwam nooit verder dan een concept. Het lijkt wel een Italiaanse auto-ontwerper. Die laten het ook altijd bij een fantastische schets. De uitwerking mag je zelf bedenken want daar kunnen ze helemaal niets van.

  ===
  Onderwijshervorming

  1960 Een boer verkoopt een zak aardappelen voor 10,-. Zijn productiekosten bedragen 4/5 van de verkoopprijs. Hoe groot is zijn winst?

  1970 Een boer verkoopt een zak aardappelen voor 10,-. Zijn productiekosten bedragen 4/5 van de verkoopprijs, dat wil zeggen 8,- Hoe groot is zijn winst?

  1980 (modern) Een boer ruilt een verzameling A van aardappelen tegen een verzameling G van geld. Het kardinaalgetal van G is gelijk aan 100 en ieder element van G bestaat uit 1 dubbeltje. Teken 100 dikke punten die de verzameling G vertegenwoordigen. De verzameling van de productiekosten heet P en bevat 80 punten uit de verzameling G. Geef in een Venn-diagram de verzameling P aan als deelverzameling van G. Geef ook het antwoord op de volgende vraag: wat is het kardinaalgetal van de verzameling W die de winst voorstelt en arceer die verzameling met rood.

  1980 (vernieuwend) Een agrariër verkoopt een zak aardappelen voor 10,-. De productiekosten lopen op tot 8,- en de winst is dus 2,-. Opdracht: Onderstreep het woord aardappelen en discussieer hierover met je buurman/vrouw.

  1980 (hervormend) Un bevoerregte kappitalistiese boer verreikt zich onregtmatig met 2,- aan nun zak aardappulu. Analyseer de tekst, zoek de taalfouten en zet, zo nodig, op de juiste plaatsen kommaas en punten. Geef vervolgens je mening over de manier van verrijken afgezet tegen de rechten van de mens.

  1990 (computerondersteund) Een producent in een agrarische omgeving heeft een on-line verbinding waarmee hij de dagprijs van aardappelen kan bekijken. Hij start zijn belastingaangiftendiskette en onderzoekt de cashflow in een spreadsheet. Teken met je muis de contouren van een zak aardappelen. Log vervolgens in op het schoolnetwerk met de code 3615 ZA (zak aardappelen) en volg de instructies op het scherm.

  2000 Ga vanuit je werknis naar de mediatheek. Zoek op Internet op: Wat is een boer? Maak een verslag van deze praktische opdracht (met logboek)

  BRON: http://detas.koezeweb.info/citaten.htm

  pcrs [14] reageerde op deze reactie.

 9. Ik zal hem altijd bewonderen. Misschien heeft hij foute dingen gedaan/bedacht maar zijn bijdragen zijn onuitwisbaar, von Neumann zowel de bedenker van von Neumann-computers (klassieke pc met een cpu en apart geheugen) als non-von-Neumann-computers (computer die opgebouwd zijn uit kleine simpele eenheden, een beetje als on brein, de eerste non-von Neumann computers worden nu pas gebouwd). Zonder hem had de wereld er toch heel anders (en ik denk ook minder goed) uitgezien.

 10. @Peter de Jong [12]:

  Dat dit van geen kant werkt wordt dagelijks bewezen in het staatsonderwijs dat inmiddels ook al is overgeschakeld op deze idioterie.

  Einstein kwam nooit verder dan een concept. Het lijkt wel een Italiaanse auto-ontwerper. Die laten het ook altijd bij een fantastische schets. De uitwerking mag je zelf bedenken want daar kunnen ze helemaal niets van.

  Dat het onderwijs bij jouw gefaald heeft, kun je me vrij eenvoudig van overtuigen.
  De vermeende vrijheid in het onderwijs is net zo lariekoek als de vermeende vrijheid in de rest van NL. Daar zeggen de populisten ook dat je alles in dit land maar mag zeggen en doen en dat de vrijheid van de onderdaan te ver is doorgeschoten. De feiten wijzen een ander verhaal uit. Maar ja, jij kunt dat natuurlijk niet zien want jij denkt dat leren het terugkaatsen van regeltjes zijn die je zojuist verteld zijn. Een soort overhoring van een bandrecorder.
  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [16] reageerde op deze reactie.

 11. @pcrs [14]:

  Ik refereer slechts aan de vrije school methode. Die is inmiddels overgenomen door het reguliere onderwijs (zgn studiehuis methodiek*). Werkt daar net zo slecht als op de vrije scholen.

  Mijn idee over onderwijshervorming is totaal anders:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/06/privaat-hoger-onderwijs-is-voor-iedereen/

  PS
  Heb jij soms op een vrije school gezeten?

  ===
  *)
  Zoek op Internet op: Wat is een boer? Maak een verslag van deze praktische opdracht (met logboek)

 12. @pcrs [14]:

  Mij dunkt trouwens, dat libertariërs de stellingen van hun hooggeachte leermeesters net zo voor zoete koek slikken als socialisten en andere gelovigen de hunne. Ik ben hier zowat de enige die er nog wel eens een kritische kanttekening bij plaatst.

  Individualisme betekent volgens mij ook dat je ergens een oorspronkelijke visie op ontwikkelt. Daar heb ik hier nog maar weinig mensen op kunnen betrappen.

  Prima als je het werk van Von Neuman waardeert, maar je moet er wel wat mee doen. Analyseer het, onderken de zwakheden en fouten, en maak er iets beters van.

  Multidimensional datamining, distributed intelligence, virtual/augmented reality, self programming/self organization/self repair, nanobots, biochips, artificial pets (mijn zoon is helemaal weg van Lego Mindstorms), enz.

  Waarom praten computerprogrammeurs nooit met innovatieve hersenonderzoekers, zoals Victor Lamme (UvA)?

  Als we uiteindelijk allemaal in de Stille Zuidzee onder de palmen willen gaan liggen of ons ook als wrak oudje nog zelf willen kunnen redden dan hebben we die krachtige intelligente computers hard nodig (en ook graag een die ons niet naar het leven staat als we de stekker er uit trekken).

  ===
  http://machineslikeus.com/interview-hugo-de-garis.html
  http://www.youtube.com/watch?v=px0c4Tgg6gg

  pcrs [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Peter de Jong [16]:

  Mij dunkt trouwens, dat libertariërs de stellingen van hun hooggeachte leermeesters net zo voor zoete koek slikken als socialisten en andere gelovigen de hunne. Ik ben hier zowat de enige die er nog wel eens een kritische kanttekening bij plaatst.

  ik denk dat dit projectie is. Ik heb namelijk zo’n beetje alles wat ik ooit geloofde overboord moeten zetten na zorgvuldige analyse. Dan komt er iemand die gelooft in leren als bandrecorder en gehoorzaamheids proces mij vertellen dat ik niet kritisch genoeg bent. Je weet niet half waar ik tegen opgezwommen ben.
  Voor de rest heb ik geen idee tegen wie je het hebt.

  Individualisme betekent volgens mij ook dat je ergens een oorspronkelijke visie op ontwikkelt.

  Weet je wel hoe raar dat klinkt van iemand die leren als gehoorzaamheids process ziet?

  Prima als je het werk van Von Neuman waardeert, maar je moet er wel wat mee doen

  Tegen wie heb je het? Tegen mij? Weet je wel wat ik doe? Je lijkt wel een christen, die verzinnen ook maar gewoon wat willekeurigs en besluiten dat te geloven.

  Peter de Jong [18] reageerde op deze reactie.

 14. @pcrs [17]:

  “Je weet niet half waar ik tegen opgezwommen ben. Voor de rest heb ik geen idee tegen wie je het hebt.”

  Het is puur algemeen bedoeld pcrs. Ik discussieer ook op libertarische sites in de VS, UK, AUS en NZ maar ik vind libertariërs uitermate star en weinig kritisch op hun eigen gedachtegoed. Op VP is het niet anders. Dat lijkt me geen goede zaak, zo innoveer je niet en kom je nooit verder.

  “Individualisme betekent volgens mij ook dat je ergens een oorspronkelijke visie op ontwikkelt.” (-) “Weet je wel hoe raar dat klinkt van iemand die leren als gehoorzaamheids process ziet?”

  Je moet niet zo selectief lezen. In post #12 staat volgens mij duidelijk dat het een volgtijdelijk proces is. Eerst doe je basiskennis op, daarna volgt automatisch het creatieve spel met de feiten dat tot innovaties leidt. Zonder een degelijke basis bereik je bij vernieuwing nooit een hoge kwaliteit. Daarvoor is een mensenleven eenvoudig te kort. Je kunt niet ieder kind opnieuw het wiel laten uitvinden, wel de vliegende auto zonder wielen (voor zover die nog niet bestaat).

  “Prima als je het werk van Von Neuman waardeert, maar je moet er wel wat mee doen” (-) “Tegen wie heb je het? Tegen mij? Weet je wel wat ik doe?”

  Ik mag hopen, dat je ongeacht je dagelijkse werk Von Neumann kritischer benadert dan in dit lovende artikel. Wetenschappers die met een fundamentele doorbraak een groot stempel op hun vakgebied hebben gezet zorgen tegelijkertijd vaak voor het onderbelicht blijven van alternatieven.

  Als Von Neumann in werkelijkheid niet het computerwiel maar slechts de rollende boomstam heeft uitgevonden en dit door zijn idolate aanhang is opgeblazen tot het ei van Columbus dan lopen we nu alweer jaren achter op computergebied.

  Met Einstein is het overigens niet anders. Waar blijven de replicators, warp drives en portable stasis field generators? 😉

  pcrs [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Peter de Jong [8]:
  Beste Peter,
  Van Einstein begrijp je echt niets.
  Ik zal het je proberen uit te leggen:
  “De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.”
  Dit kan je ook uit de bijbel halen zowel het OT als het NT.
  “De enige verstandige manier van opvoeden bestaat eruit een voorbeeld te zijn, desnoods een waarschuwend voorbeeld.”
  Dit is zeker geen linkse opvoeding, want in de linkse kerk wordt alles gedoogd. Men durft geen nee of ja te zeggen.
  “De evolutietherie is bewezen?” Dit is een contradictio in terminis. Het is een theorie geen wet. Deze theorie is zeker niet bewezen, daarom is dit ook nog steeds een theorie.
  “Veruit de meeste bedrijven met een R&D afdeling maken winst.” Daar wordt geen wetenschap bedreven. Dus de vergelijking is scheef.
  Voor een wetenschapper is fantasie echt belangrijker dan kennis. Kennis is iets wat je al weet en met fantasie kan je jezelf nieuwe kennis verschaffen.
  In het rijtje citaten van mijn link staan er een aantal die vele vrijsprekers zouden moeten aanspreken.
  Einstein heeft ons wereldbeeld veranderd, net als vroeger bijvoorbeeld Copernicus.
  Adam Smith, mag, met alle respect, de veters van Einstein’s schoenen strikken.

  Peter de Jong [20] reageerde op deze reactie.
  pcrs [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Jantje [19]:

  Beste Jantje,

  Iemand die beweert, dat je je moet bevrijden van je eigenbelang is een volslagen idioot. De basis van de vrije markt, en daarmee van de vooruitgang van de mensheid, is het eigenbelang. En zonder een welbegrepen eigenbelang geen libertarisme.

  Adam Smith onderkende dit basisprincipe van de individuele vrijheid zonder enig probleem. Einstein daarentegen, in zijn beschermde universiteitsomgeving, wist niet eens waar Smith het over had.

  En jij blijkbaar ook niet als je hier beweert dat er in bedrijven geen wetenschap wordt bedreven. 😉

  ===

  “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our necessities but of their advantages.”

  ~ Adam Smith (1723-1790) in The Wealth of Nations, Book I, Chapter II

  R. Hartman (NI) [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Peter de Jong [20]:

  Iemand die beweert, dat je je moet bevrijden van je eigenbelang is een volslagen idioot.

  Klopt, maar dat staat er dus niet. Dat is slechts jouw interpretatie, zoals ik al eerder aangaf. Je kunt het citaat
  “De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.”
  ook heel anders lezen, maar helaas is dat irrelevant: Einstein sprak bij mijn weten geen Nederlands, dus het citaat is zelf al een interpretatie.

  Als je de originele, verifieerbare quotes hebt, kun je een oordeel vormen. Nu niet.

  Peter de Jong [24] reageerde op deze reactie.

 18. @Peter de Jong [18]:

  Ik discussieer ook op libertarische sites in de VS, UK, AUS en NZ maar ik vind libertariërs uitermate star en weinig kritisch op hun eigen gedachtegoed. Op VP is het niet anders. Dat lijkt me geen goede zaak, zo innoveer je niet en kom je nooit verder.

  Ik denk dat dit projectie van jouw kant is. Jij was degene die niet voldoende bewezen achtte dat de koningin niet de eigenares van heel nederland was, nadat je sit zelf had toegegeven. JIJ bent degene die star is en niet van zijn plaats komt en niet leert.
  Ik ben bijna zeker dat alle libertariers namelijk niet uit een libertarisch gezin komen.
  Dat je vasthoudt aan een standpunt, betekent natuurlijk niet dat daar iets verkeerd mee is. Als het standpunt klopt, hoef je het niet te wijzigigen. Waar jij bezwaar tegen hebt is vastzitten bij bewijs van het tegendeel en dat is precies waar je zelf in zit. Omdat je dit niet doorhebt projecteer je het op anderen.
  De wetenschappelijke prestaties van von Neumann en Einstein zijn enorm en je moet wel een behoorlijke rare snuiter zijn om te zeggen:”het stelt niets voor want ik zie geen replicator en teletransporteur”
  A “De maan is van Zwitserse kaas gemaakt”
  B “Nee dat is ie niet”
  A “Je bent dogmatisch en star en dat zie ik wel vaker bij libertariers”
  http://www.youtube.com/watch?v=T69TOuqaqXI
  A “C heeft wetenschappelijk niets bereikt omdat hij de maan niet in Zwitserse kaas kan veranderen”

  Peter de Jong [25] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [26] reageerde op deze reactie.

 19. @Jantje [19]: evolutietheorie is bewezen net zoals als de relativiteitstheorie bewezen is. Links heeft niets met gedogen te maken, want als ik belasting weiger te betalen, gedoogt een linkse regering dat niet. Als ik mijn kind niet naar hun indoctrinatiecentra wil sturen, gedogen ze dat niet. Als ik een dakkapel op mijn huis wil zetten zonder goedkeuring van de schoonheidscommissie, gedoogt een linkse regering dat niet. Communisme was links en er werd niets gedoogd.
  Dat iets in een boek van 2000 jaar oud staat geschreven door hallucinerende monniken, wil niet zeggen dat het waar is. Winst is niet strijdig met wetenschap bedrijven. Het is het verschil in waarde wat in een process gaat en wat er uitkomt. Als er waardevollere dingen uitkomen dan er in gaan, wordt er winst gemaakt, anders verlies.

 20. @R. Hartman (NI) [21]: “Als je de originele, verifieerbare quotes hebt, kun je een oordeel vormen. Nu niet.”

  Bedoel je deze:

  “Der wahre Wert des Menschen ist in erster Linie dadurch bestimmt, in welchem Grad und in welchem Sinn er zur Befreiung vom Ich gelangt ist.”
  – Albert Einstein in Mein Weltbild (1931)

  De Engelse vertaling uit ‘The World as I see it’:
  “The true value of a human being is determined primairily by the measure and the sense in which he has attained to liberation of the self.”

  Zie pag 9 waar hij deze conclusie trekt op basis van een morele beschouwing: http://www.thiruvarunai.com/eBooks/einstein/Albert%20Einstein%20-%20The%20World%20as%20I%20See%20it.pdf

  Dat is wat Ghandi ook beweerde en wat alle boeddhisten beweren. Einstein was een linkse idioot.

 21. @pcrs [22]: “Jij was degene die niet voldoende bewezen achtte dat de koningin niet de eigenares van heel nederland was, nadat je dit zelf had toegegeven.”

  Hoe wordt je toch zo’n selectief lezer pcrs? Ik heb in onze vorige discussie je laten zien dat op basis van de eigen libertarische regels (homesteading principe en absolute zeggenschap van de eigenaar) de slogan ‘belasting is diefstal’ niet klopt.

  Natuurlijk is veel grond in het verleden onrechtmatig (door roof en afpersing) van bezitter verwisseld, maar als er geen rechtmatige eigendomsclaim meer op die grond rust van de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar dan is die grond weer voor iedereen vrij te homesteaden.

  En dat betekent, wie het eerst komt die het eerst maalt. Dus de dief die er al zat wordt volgens de libertarische rechtsregels dan automatisch rechtmatig eigenaar. Als je het hier niet mee eens bent moet je de argumentatie lek schieten. Dat heb je nog altijd niet gedaan.

 22. @pcrs [22]: “De wetenschappelijke prestaties van von Neumann en Einstein zijn enorm”

  Dat zei je in je artikel ook al. Maar het blijkt helemaal nergens uit zolang die replicators, warp drives, zelfbewuste computers etc er niet zijn. Voor een ander wereldbeeld kan je ook de bijbel lezen, of das Kapital.

  Je gaat ook niet in op mijn centrale argument: von Neumann heeft een groot stempel op zijn vakgebied gedrukt. Dat heeft niet alleen maar voordelen. Wie zegt je dat hij niet slechts de rollende boomstam heeft uitgevonden ipv het computerwiel? Weinig kritische fans zoals jij bevorderen echte innovatie dan niet bepaald pcrs! 😉

  ===
  Je staat aan het strand en kijkt uit over zee. Wat zou er zijn aan de andere kant? Draai je om en je weet het!

  pcrs [27] reageerde op deze reactie.

 23. @pcrs [27]:

  Allemachtig pcrs, schrijf ik zo onbegrijpelijk? Ik heb het niet over de immorele toepassingen van die rollende boomstam waar Von Neumann aan werkte, ik vraag je naar de vakinhoudelijke tekortkomingen van zijn werk. Nogmaals, waar blijven de krachtige AI computers die met augmented reality onze oudjes gaan ondersteunen?

  Een beetje intellectueel zitten hobbyen op kosten van de belastingbetaler, zoals Einstein ook deed, brengt de mensheid niet verder. Of hang je soms zijn waanidee aan dat de mens alleen leeft van intellectuele nieuwsgierigheid en alle met bloed, zweet en tranen bereikte praktische resultaten er niet toe doen?

  “To be sure, it is not the fruits of scientific research that elevate a man and enrich his nature, but the urge to understand, the intellectual work, creative or receptive. It would surely be absurd to judge the value of the Talmud, for instance, by its intellectual fruits.”

 24. Uw breinKracht code Evolutie versum Astro ruimte Sfeer strato C weg M melk Kosmos atmo E exo Uni nucleus apo: aurora armageddon uni + Exo 1 quasar legenda atoom spectrum Quarks 2 pulsar – eclip x E arma nova anion 1 quasar spectrums legenda tachyon Lokalen statica 2 pulsar geddon axion arma fermion Z, Groepen generaties heterotisch temperatuur lunar Pi kwantum matrix klassen accretie halo magnetica cluster ∞ N statisch nova + Atmo 1 quasar legenda tachyons atoomst geddon pion Zon 2 pulsar + angulair halo legenda boson Up corona separatie accretie 2 pi apo axion matrix atooms Magnetar arma axion geddon fermion statica fissie legenda meson matrix eclec 3 generatie arma pion Mercurius kwantum lunar N cluster 1 heterotisch nuclair legenda hyperon – angulair halo geddon boson Down corona separatie heterotisch 1 cluster N lunar legenda lepton apo axion Magnetars spectrumst arma axion geddon fermion statica fissie legenda meson matrix aurora calyp generatie 3 eclec arma pion Venus kwantum lunar N cluster 1 heterotisch nuclairs legenda hyperon + kosmos 1 quasar spectrums atoom geddon pion Aarde 2 pulsar – angulair halo legenda boson Charm corona separatie arma lepton apo axion matrix heterotisch 1 cluster N lunar geddon legenda fermion atooms Magnetarst arma meson matrix eclec 3 generatie nuclairst legenda hyperon statica fissie geddon pion Maan kwantum pi 2 accretie legenda lepton calyp axion + angulair arma boson Strange corona separatie accretie 2 pi geddon axion matrix legenda fermion Magnetars arma tachyon matrix legenda meson aurora apo axion statica fissie nuclairing geddon hyperon generatie 3 eclec legenda pion Mars kwantum pi 2 accretie arma lepton calyp axion matrix – angulair halo legenda boson Top corona separatie lunar N cluster 1 heterotisch geddon axion matrix arma fermion legenda tachyons spectrumst geddon meson matrix statica fissie legenda lepton apo axion eclec 3 generatie nuclairings arma hyperon accretie 2 pi geddon axion matrix legenda fermion generatie 3 eclec arma meson matrix calyp legenda pion Ceres kwantum geddon lepton apo axion + angulair halo legenda boson Bottom corona separatie arma axion matrix geddon fermion spectrums Magnetar lunar fissie legenda meson matrix eclec 3 generatie arma pion Jupiter kwantum nuclairingst legenda hyperon generatie 3 eclec geddon lepton calyp axion Ø eclip B legenda graviton Melk apo ’ calyp galaxy groep arma axion matrix geddon fermion – 1 cluster Lokaler atto z lunar ≈ corona y M legenda kation angulair separatie pi – magnetisch 1 eclec axion nova temperatuur n kwantum klasse generatie nuclairingste spectro eclip T arma graviton aurora apo 2 groep stil tachyon ≠ – pi 1 heterotisch eclip C geddon graviton lokaals legenda fermion Weg pi arma meson klassificatie heterotisch 1 pi temperatuur legenda tautrino accretie 3 cluster N halo geddon pion Saturnus kwantum eclip S legenda graviton ± selectrone pi Strato separatie ∙ angulair groepst arma tachyon = lokaliseren legenda fermion eclec 2 generatie geddon nutrino temperauur halo N cluster 3 accretie fusie legenda baryoningste nova arma lepton 0 galaxy temperatuur legenda selectron separatie geddon ion BOTTOM statica angulair galaxy 0 legenda lepton fusie arma baryoningst nova pi 1 heterotisch legenda proton temperatuur 2 C rgb deeltjes – pi geddon meson klassificaten accretie 3 cluster N halo fusie legenda baryonings nova arma lepton 0 galaxy temperatuur legenda hadron 0 corona 1 lunar geddon photon separatie legenda ion TOP statica angulair spectrum matrix 0 eclip 2 halo arma gluon aurora calyp groep legenda tachyon generatie 2 eclec geddon pion temperatuur heterotisch 1 pi temperatuur legenda positron arma pion Uranus kwantum galaxy 0 legenda lepton fusie geddon baryoning nova lokaliserend legenda fermion fusie arma baryonerste nova legenda lepton 0 galaxy aurora apo quasar geddon aon temperatuur eclec 2 generatie temperatuur legenda electron pi arma meson klassificatens generatie 2 eclec selectronisch galaxy 0 legenda lepton fusie geddon baryonerst nova separatie legenda ion CHARM statica angulair generatie arma muon temperatuur nuclair ° cluster Magnetar matrix groeps legenda tachyon pi 1 heterotisch temperatuur geddon ion eclec 2 generatie 0 halo 1 atomisch legenda pion Neptunes kwantum fusie arma baryoners nova legenda lepton 0 galaxy geddon graviton temperatuur kwantum logica heterotisch 1 pi temperatuur legenda neutron lokaliserende arma fermion halo N cluster 3 accretie separatie legenda ion STRANGE statica angulair geddon mutrino temperatuur accretie 3 cluster N halo pi legenda meson klassificatenst galaxy 0 arma lepton fusie legenda baryoner nova calyp lunar | geddon pion Pluto kwantum arma groeps legenda tachyon halo N cluster 3 accretie selectronische separatie geddon ion DOWN statica angulair fusie legenda baryons nova arma lepton 0 galaxy lokaliserender legenda fermion pi 1 heterotisch temperatuur geddon kaon aurora apo pulsar 0 legenda baryon nova temperatuur statica nuclair temperatuur arma neutrino accretie 3 cluster N halo atomisch legenda pion Haumea kwantum klasse selectronischer axion Z boson generatie geddon matrix 4 pro legenda eclip D arma graviton c 5 matrix geddon generatie groep selectronischers axion W boson generatie arma legenda tachyon temperatuur matrix 6 m magnetar lokaal aurora calyp nucleon ¦ separatie geddon ion UP statica angulair arma 1 halo legenda pion Make kwantum deeltje 2 heterotica eclip U geddon graviton temperatuur legenda tauon n cluster 3 matrix; make 7 generaties arma meson temperatuur lunar 8 geddon matrix legenda pion Eris kwantum temperatuur 9 pi heterotische arma lepton temperatuur 0 legenda fissie temperatuur geddon electrino eclec legenda fermion temperatuur ∆ arma fusie temperatuur legenda pion – geddon hyperon temperatuur galaxy 1 quasar magnetars atoomst eclip apocalyp lunar aurora boson pi 10 sfeer legenda 2 pulsar Planets matrix 1 e Ruimte ÷ astro 1 quasar atooms spectrum Versum 2 pulsar evolutie Code legende. Mannelijker/Vrouwelijker, relatief Krachtbrein u.

  … ever is uneven any celling but never was not even one cellst unever, bey quadrate. Mean, all cells are always without theory because with practum is also not the real cell …

Comments are closed.