Opgepakt worden terwijl je helemaal niets gedaan hebt. Als het aan de politievakbond ACP ligt, moet de politie dat gewoon kunnen doen. De vakbond pleit voor preventieve arrestaties.

Als agenten denken dat iemand vast iets gaat uitspoken, moet ze hem of haar gewoon kunnen oppakken, vindt de bond.

De vakbond krijgt daarbij steun van korpschef Heeres van het politiekorps Midden en West-Brabant, die in het tv-programma Netwerk zijn steun uitsprak.

De oproep van de ACP is niet geheel nieuw. Een jaar geleden pleitte ACP-voorzitter Van der Kamp in het eigen tijdschrift Blauw al voor een assertiever optreden van de agenten op straat.

“Ergens in de tijd heeft het tussen de oren van de Nederlandse politie het idee genesteld dat actief geweld niet meer van deze wereld is. Dat geweld pas kan als het tegen je wordt gebruikt.”

Dat is wat Van der Kamp betreft dus grote onzin. Ook preventief geweld moet kunnen, zei hij in hetzelfde interview: “de politie als geheel zou weer wat meer ontspannen met proactief geweld moeten durven omgaan.”

De politieacademie en het centrum voor politie- en veiligheidswetenschappen van de VU in Amsterdam gaan onderzoeken of de wens van de ACP reëel is.

Een flink obstakel daarbij zal het Europees verdrag van de rechten voor de mens vormen, die duidelijk is dat iedereen voor onschuldig moet worden gehouden tot het tegendeel is bewezen.

Bron: RTL nieuws. (En andere media.)

De politievakbond pleit dus voor het initiëren van geweld. Of het nu plaatsvindt onder de noemer “preventief arresteren” of zoals Van der Kamp zegt “preventief geweld” het blijft het initiëren van geweld tegen onschuldige burgers. Het hoeft geen betoog dat in de libertarische visie dit volstrekt ontoelaatbaar is. (Zie de video “de filosofie van de vrijheid” op onze homepage.)

Wat mij betreft is het dus filosofisch ontoelaatbaar, maar ik kan mij geen voorstelling maken om dit in een praktisch kader te plaatsen.

Bestaat het politiekorps dan uit helderzienden, gedachtelezers of bezitten zij een ander mystiek zintuig om tot preventief arresteren over te gaan?

Hoe kan een politiebeambte vaststellen of vermoeden dat iemand iets onwettelijks gaat ondernemen?

Als ik bijvoorbeeld te lang voor een etalage sta te kijken, kan hij me dan preventief arresteren omdat hij er klaarblijkelijk vanuit gaat dat ik een kraak aan het voorbereiden ben?

Of een automobilist aanhouden, omdat hij mogelijk door het volgende rode stoplicht rijdt?

Of bij een door de overheid goedgekeurde demonstratie de demonstranten met preventief geweld uit elkaar drijft, om eventuele escalatie te voorkomen?

Of krijgt iedere burger preventief een elektronische enkelband om, je weet tenslotte nooit wat hij/zij van plan is.

Met dit onzinnige plan van de politievakbond komt de “rechtsstaat” op een hellend vlak.

De politie is in wezen het zelfverdedigingsmechanisme van de mensen en dient het initiëren van geweld te vermijden.

Tenslotte is iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is.

Dit houdt dus in dat iemand aantoonbaar en bewijsbaar iets onwettelijks heeft gedaan.

En dus niet wat hij/zij zonder enig aantoonbaarheid of bewijsbaarheid eventueel van plan is te doen.

110 REACTIES

 1. En als ik af ga op het IQ van de gemiddelde agent die ik heb gesproken gaat dit vast een ‘succes’ worden. Ze kunnen dan in elk geval heel veel preventieve boetes uitschrijven. Dat levert meer op dan iemand opsluiten.

  Van mij mag het door gaan. Niet dat ik er voor ben. Maar de gemiddelde Nederlander die ik spreek lijkt weinig tot niets om zijn vrijheid te geven. Dan is het ook maar beter dat hij/zij deze inlevert. Vrijheid is niet voor bange, laffe of luie mensen.
  Liberty 5-3000 [2] reageerde op deze reactie.

 2. Preventief geweld kan mijns inziens moreel acceptabel zijn, op voorwaarde dat er een reële kans bestaat op grote schade.

  Als iemand allerlei wapens inkoopt en openlijk in zijn tuin een plan maakt om met automatische geweren mensen neer te gaan zaaien in het nabij gelegen winkelcentrum, dan zou je wel heel stom zijn om te wachten met hem op te pakken nadat hij zijn plan heeft uitgevoerd.

  Ik geef toe dat ik me op glad ijs begeef, want hoe bewijs je de dreiging. Maar grote schade laten ontstaan terwijl je er vooraf van op de hoogte bent, zal ook in een anarcho-kapitalistische samenleving niet wenselijk zijn, lijkt me.

  Liberty 5-3000 [4] reageerde op deze reactie.
  Sander [5] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.
  Tony [12] reageerde op deze reactie.

 3. @Zacharias [3]:
  Ik accepteer dat het in een ancap maatschappij zeer onwaarschijnlijk is dat dat überhaupt gaat gebeuren puur vanwege het feit dat de kosten/baten analyse die een mens van nature maakt compleet 180% anders is.
  De huidige “rechtstaat” is juist de anarchistische maatschappij waar iedereen zo bang voor is.
  Recht van de sterkste/ rijkste.
  Alles wat slecht is wordt hier gesubsidieerd en alles wat deugd getaxeerd.
  Het loont om misdadig te zijn. Kijk naar de graaicultuur van politici en ander overheidstuig.
  In een ancap maatschappij wordt juist deugd beloont en slecht gedrag beboet.
  Als jij als mens denkt crimineel te gaan worden in een ancap maatschappij riskeer je je hele economische leven.
  Dat is erger dan de doodstraf. Levend genegeerd worden. hmmm. Dat wens je je ergste vijanden nog niet.
  Zal dus voorbestemd zijn voor 0.0 zoveel procent van de bevolking.
  Het lijkt mij dat men zich daar niet zo druk over hoeft te maken dus.
  Men zou nooit het leefklimaat van de aap in een kooi moeten verwarren met het leefklimaat van de vrije aap.

  Zacharias [8] reageerde op deze reactie.
  Slappe Zuigvis [16] reageerde op deze reactie.

 4. @Zacharias [3]: Als iemand allerlei wapens inkoopt en openlijk in zijn tuin een plan maakt om met automatische geweren mensen neer te gaan zaaien in het nabij gelegen winkelcentrum, dan zou je wel heel stom zijn om te wachten met hem op te pakken nadat hij zijn plan heeft uitgevoerd.

  Reden genoeg om ze zonder wetswijziging op te pakken dus: om te beginnen ‘ verboden wapenbezit’ .

  …Als agenten denken dat iemand vast iets gaat uitspoken, moet ze hem of haar gewoon kunnen oppakken, vindt de bond…

  Dan denk ik dat de boeven precies hetzelfde zullen doen, met als gevolg een escalatie van hetgeen men juist denkt te bestrijden. De boeven zullen namelijk ook niets meer afwachten. Je kunt dat vergelijken met de “tree strikes out” wet in de VS: sinds de invoering van deze regel een explosie van extra criminaliteit, en meestal geweldadige criminaliteit.

 5. Ik ben 2 jaar geleden staande gehouden door de Amersfoortse politie vanuit een surveillanceauto omdat ik… foto’s maakte van historische pandjes vanaf de openbare weg. Op de vraag van de helderziende overheidsdienaar waarom ik dat deed, stelde ik een wedervraag of historische panden in de binnenstad soms een militair geheim object of iets dergelijks vormen en waarom ik in een vrij (?) land geen foto’s mocht maken. Daarop reageerde het wijf (de Stasi was er inmiddels niets meer bij), a. Van welke planeet komt u, b. moet ik u dat nog uitleggen en c. we kunnen u ook meenemen naar het bureau om het daar te komen vertellen. Ik heb het mens vernietigend aangekeken, gezegd dat het gesprek verder weinig zinvol meer was, heb me omgedraaid en ben weggelopen. De twee koddebeiers keken elkaar aan en reden door. Leuk he, zulke “beschermers”?

  Bon Vivant [13] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [15] reageerde op deze reactie.
  plop [36] reageerde op deze reactie.

 6. @Liberty 5-3000 [4]:

  Ik ben het met je eens dat slecht gedrag nu beloond wordt en in een vrije maatschappij in mindere mate zal voorkomen.

  Maar er zullen nog steeds wacko’s zijn. Zelfs in een gated community waarin alleen maar goede en vredelievende, productieve mensen wonen, kunnen kinderen worden geboren met een afwijking die op den duur ontsporen. Het is te rooskleurig om te veronderstellen dat we allemaal engeltjes worden.

  En dus houd je het probleem van dreiging. Maar ik zal eens oude artikelen gaan lezen op VS.

 7. Maximale vrijheid is de grootste onvrijheid, het is dictatuur.

  Maximale vrijheid is de grootste onvrijheid, het is dictatuur.

  Rechtsradicalisme, conservatisme en néo libéralisme, analyse:

  * Elite en jetset zijn fier met hun geld en machtspositie die ze verkregen hebben door erfrecht, uitbuiting en witteboordencriminaliteit.
  * De rechts conservatieve eigenbelangrakkers functioneren volgens de wet van “pik pocket”.
  * Volgens deze neoliberale criminelen is de markt niet vrij genoeg, ze willen veel meer “pik pocket”, kartelvorming, prijsafspraken, uitbuiting van mens door mens en van natuur, armoede, en enkel rijkdom voor hen uiteraard, socialisme enkel voor de rijke dus!
  * Voor deze rechtse criminelen is de staat altijd de schuldige, zijzelf zijn nooit schuldig en kunnen onmogelijk schuldig zijn, de heilige vrije markt, ze willen enkel meer “pik pocket” en zeker geen alternatief dat het “pik pocket” principe kan benadelen.

  · De advocaten van het neoliberalisme gedragen zich als hogepriesters die hun ideologie beschouwen als een seculiere religie met het marktfundamentalisme als het centrale geloofspunt dat geen toetsing of alternatief verdraagt.

  * Nochtans vinden we op de Forbes lijst voor miljardairs geen staatsambtenaren, enkel privaat elite en jetset.
  * Honderd jaar perverse vrije markt laat zijn sporen na, we zijn die rechtse propaganda beu.

  Sociale zekerheid taboe voor de elite en jetset:

  * Solidariteit, sociale zekerheid, gezondheidszorg en menswaardig bestaan voor iedereen is voor elite en jetset taboe.
  * Armen moeten vertrekken vanuit een bedelaars positie, een knieval maken en bedelen, ze zijn afhankelijk van hun liefdadigheid.
  * Dit brengt elite en jetset tot extase, ze komen lekker klaar bij het zien van bedelaars die ze een aalmoes geven om hun geweten te sussen, en hoe gelukkig ze zijn dat deze mensen afhankelijk van hen zijn, “intellectual masturbation instinkt” noemen ze het zelf.
  * Uiteraard is er voor deze elite en jetset geen collectieve sociale zekerheid nodig, ze zien de zin er niet van in, ze leven zelf dan ook al honderden jaren in extreme welstand en rijkdom, een extremisme dat ze enkel voor hen willen behouden.
  * Indien we niet tijdig optreden zal het deze rechtse dubbel moraal zijn die ons terug naar de Middeleeuwen zal katapulteren.
  * De neoliberale reduceren het begrip vrijheid tot de vrijheid van een kip die zelf mag kiezen hoe ze gepluimd wordt, zolang ze maar “gepluimd” wordt, om zelf te mogen kiezen door welke elektriciteitsleverancier, speculant, immobilia, privé-polis of privé pensioenverzekering je gepluimd wordt, zolang je maar “gepluimd” wordt.
  * Het neoliberalisme is een collectieve giftige modderpoel, waarbij iedere individuele kikker enkel het droge kan bereiken door anderen onder te duwen.

  Voor elite en jetset (extreem rechts & neoliberalisme) is de staat een noodzakelijk kwaad dat enkel tot doel heeft, en zich moet beperken tot:

  1. Een leger, om de massa te onderdrukken
  2. Politie, om henzelf en hun privaat rijkdom en eigendom te beschermen.
  3. Notarissen, om hun gestolen vastgoed, bedrijven enz. te legaliseren en wit te wassen.
  4. Wetgeving, die het uitbuiten van mens door mens toestaat.
  5. Wetgeving, waarbij handel totaal vrij is, er is geen verschil meer met pik pocket.
  6. Universiteiten, liefst privaat, zeer duur en enkel toegankelijk voor elite en jetset.
  7. Gezondheidszorg, liefst privaat, hoog technologisch en onbetaalbaar voor de massa.

  Het spel of beter hun spel, monopolie:

  Elite en jetset spelen enkel mee op voorwaarde dat enkel zij de spelregels van hun monopolie spel kunnen bepalen, en dat enkel zij altijd bank, gevangenis en rechtbank mogen zijn, zoals ze ook de huidige spelregel hebben samengesteld.
  Wat nog on democratiser is, dat enkel de huidige elite en jetset deze spelregels kunnen veranderen, enkel voor hun belangen, de rest is burgerlijke ongehoorzaamheid.

  We spelen dus hun spel waar we op voorhand al verloren zijn.
  Tja……….. Wie bewaakt de bewakers?

  Socialisme voor de rijke, onder mekaar, enkel voor hen:
  Is collectivisme aangeboren?

  De rijke gaan graag uit eten in dure restaurants, “samen”, gezellig in de dure restaurants.
  De rijke verblijven graag in dure hotels, “samen” gezellig in de dure hotels.
  De rijke verblijven graag in villawijken, “samen” gezellig in de dure villawijken.
  De rijke verblijven graag in de dure jachthavens, “samen” gezellig in de dure jachthavens.
  De rijke vliegen graag in dure privé jets, “samen” gezellig met de vrienden in de dure privé ets.
  De rijke dragen graag dure couture kleding, “samen” gezellig met de vrienden in couture kleding.
  De rijke dragen graag dure juwelen, “samen” gezellig, de vrienden en wij met dure juwelen.
  De rijke reizen graag naar dure oorden, “samen” gezellig met de vrienden in Bora Bora.
  De rijke werken niet graag, “samen” gezellig, van het leven profiteren zonder te werken.
  De rijke speculeren graag op de beurs, “samen” gezellig, van het leven profiteren zonder te werken.
  De rijke samen in de immens dure ouderlingen vijf sterren hotels in Florida, ja tof.

  Bon Vivant [13] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [14] reageerde op deze reactie.
  Werner van Nuffel [107] reageerde op deze reactie.

 8. FREEDOM IS JUST AN OTHER WORD, FOR NOTHING HAVE TO LOOSE
  Bron: Janis Joplin
  De rijke gaan graag uit eten in dure restaurants, “samen”, gezellig in de dure restaurants.
  De rijke verblijven graag in dure hotels, “samen” gezellig in de dure hotels.
  De rijke verblijven graag in villawijken, “samen” gezellig in de dure villawijken.
  De rijke verblijven graag in de dure jachthavens, “samen” gezellig in de dure jachthavens.
  De rijke vliegen graag in dure privé jets, “samen” gezellig met de vrienden in de dure privé ets.
  De rijke dragen graag dure couture kleding, “samen” gezellig met de vrienden in couture kleding.
  De rijke dragen graag dure juwelen, “samen” gezellig, de vrienden en wij met dure juwelen.
  De rijke reizen graag naar dure oorden, “samen” gezellig met de vrienden in Bora Bora.
  De rijke werken niet graag, “samen” gezellig, van het leven profiteren zonder te werken.
  De rijke speculeren graag op de beurs, “samen” gezellig, van het leven profiteren zonder te werken.
  De rijke samen in de immens dure ouderlingen vijf sterren hotels in Florida, ja tof.

  Liberty 5-3000 [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Zacharias [3]:

  In de huidige situatie heb je daar helemaal geen extra politie-mogelijkheden voor nodig. In de situatie die jij schetst is het met de huidige wetgeving allang heel normaal om zo’n figuur ter plekke in de boeien te slaan. Immers, Prof. Bob Smalhout was geloof ik ook gearresteerd voor wapenbezit terwijl dat gewoon een oude, vredige Telegraaf-columnist is. En dan zou iemand die een stapel AK-47s in zijn tuin zit vol te laden iemand zijn voor wie nieuwe machten voor de politie nodig is?

  En verder lijkt het mij vrij duidelijk dat dit “preventieve geweld” daar sowieso niet voor bedoeld is, maar voor precies wat het zegt. De politie mag dan zelf gaan ‘interpreteren’ of een bepaalde situatie preventief geweld zou toelaten. Dit kan in de praktijk bijvoorbeeld neerkomen op tegenspraak als de politie je aanspreekt, want tegenspraak zou wel eens kunnen gaan leiden tot fysieke tegenstand.

  Het ergste is nog wel, dat het niet het tekort aan mogelijkheden voor de politie zijn die een probleem vormen (alhoewel dat in bepaald opzicht misschien wel zo is) maar dat de accenten van de politie op de TOTAAL verkeerde zaken liggen. De politie is bijvoorbeeld meer bezig met gewone burgers te treiteren en domineren (over de stoep fietsen, snelheidsboetes, dubbel parkeren, ze “uitschelden” voor pannenkoek zoals een vrouw pas geleden volkomen terecht deed) dan met de harde criminaliteit.

  Die lafheid bij de politie om de echte boeven aan te pakken en de stoerheid om heel moedig te doen bij burgers die niet zo snel iets terugdoen, zal tot perverse situaties leiden met meer politiemacht, want als die accenten hetzelfde blijven, en daarbij preventief geweld wordt toegevoegd, zijn het dus gewoon de mondige burgers, de stoepfietsers, de ietwat-hardrijders die met dit preventief geweld te maken krijgen en niet het echte schorem.

  Deze voorgestelde maatregel is een typische uiting voor de wil van een politiestaat door meer macht te geven aan een beroep dat vooral laffe, machtdronken fascisten aantrekt.

 10. @R Broekman [9]: @Jhon [11]:
  Laten we eens beginnen met dezelfde taal te spreken.
  Dat is handig met betrekking tot het communiceren van de denkbeelden in het hoofd.
  Je pistool trekken en vanuit de heup schieten lijkt misschien stoer, maar heeft geen effect.
  Dus.
  Wat doen mensen?
  Wat zijn mensen?
  Wat prikkelt mensen?
  Wat beweegt mensen?
  Wat bindt mensen?
  etcetera.
  Dit alles graag gewikkeld in een saus van non-agressie.
  Daar houden we hier van namelijk.

 11. @Bon Vivant [13]:
  Nee hoor. U beschrijft het zeer goed, maar we kunnen deze mensen niet kwalijk nemen dat ze zijn opgevoed als bange, laffe poeperds.
  Garbage in, garbage out zeggen we in de ICT. 😉
  Wat Tyler [7] overkwam heb ik zelf ook al eens meegemaakt met een agent die me een boete gaf wegens telefoneren in mijn auto.
  Daarop vroeg hij een reactie van mij aangezien ik het recht had om te reageren in een “vrij land”.
  Daarop heb ik hem aangekeken, een keer hard gelachen en verteld dat ik hem niets te vertellen had.
  Dan zie je dat je gewoon niet op dezelfde golflengte zit. De agent keek me gewoon compleet verbouwereerd aan.

  De meeste mensen blijven vergeten dat dit de matrix is.
  Wij zijn “the unplugged”, maar kunnen wel veel schade ondervinden van “the plugged”.
  Het heeft niet zoveel zin om het enorme staatsapparaat tegen je te hebben. Het zal je vermorzelen in haar pad.
  Doel no 1 hoort natuurlijk je eigen persoonlijke vrije leven te zijn. Dat lukt hier in het westen gelukkig beter dan in bv.het middenoosten.
  Daarnaast kun je je omgeving blijven prikkelen met deze idealen. Je omgeving heeft er niets aan dat je in een of ander verkrachtingshol van de staat zit die ze hier het gevangenissysteem noemen. 😉

 12. @Liberty 5-3000 [4]:

  Het is natuurlijk flauwekul van de bovenste plank dat in een AK-samenleving niemand zo in de tuin zou staan omdat dit economisch niet uitkomt. Zoals Hayek de homo economicus al uitrust met een extra subjectieve factor (“emotie”) zodat kapitalisme ineens cijfermatig minder goed te kwantificeren is, moet je die subjectieve factor ook toevoegen bij menselijk handelen.

  In ruilhandel is de subjectieve factor van toepassing op het horloge van je overgrootvader. Dit ding is weliswaar slechts een spreekwoordelijke 50 euro waard maar voor dat geld zou je hem nooit wegdoen.
  In het leven is de subjectieve factor van toepassing op irrationele verschijnselen zoals psychopathie maar ook bijvoorbeeld autisme spectrum stoornissen of zelfmoordneigingen.

  Het idee dat dit nooit zou gebeuren in een AK-maatschappij getuigt van een rationeel mensbeeld. Dit getuigt op zijn beurt weer van irrationaliteit, daarom zal AK ook nooit werken 😉

  Liberty 5-3000 [17] reageerde op deze reactie.
  pcrs [18] reageerde op deze reactie.
  Tony [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Slappe Zuigvis [16]:

  Het is natuurlijk flauwekul van de bovenste plank dat in een AK-samenleving niemand zo in de tuin zou staan omdat dit economisch niet uitkomt.

  Gewoon een huidig voorbeeld van ancap bekijken om dit te toetsen aan realiteit. Want daarvoor doen we het natuurlijk. realiteit, geen denkbeeld.
  Hoe werkt bijvoorbeeld ebay?
  Veel goede vooruitzichten voor oplichters en fraudeurs op ebay? nope.
  Goede mensen krijgen goede creditratings, slechte mensen krijgen geen handel end dus neemt het percentage slechte verkopers gestaag af.

  In het leven is de subjectieve factor van toepassing op irrationele verschijnselen zoals psychopathie maar ook bijvoorbeeld autisme spectrum stoornissen of zelfmoordneigingen.

  Wie zegt dat deze ziektebeelden, die in de huidige maatschappij veel voorkomen, in een vrije maatschappij veel zullen voorkomen?
  Ik zou daar niet zo zeker van zijn aangezien een vrije samenleving valt of staat met het accepteren dat kinderen als gelijken worden behandeld.
  De meeste kinderen worden tegenwoordig opgevoed als speeltuig van volwassenen. Je bent als kind vogelvrij.
  De meeste ziekten zijn dus veroorzaakt door opvoeding, geen chemische reactie. Zelfs psychoses.
  Nathaniel Branden heeft hier een zeer goed boek over geschreven.
  Goed leesvoer: http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/psychology-self-esteem-understanding/1001004000991894/index.html

  Het idee dat dit nooit zou gebeuren in een AK-maatschappij getuigt van een rationeel mensbeeld. Dit getuigt op zijn beurt weer van irrationaliteit, daarom zal AK ook nooit werken

  Oeps. alles laten vallen. Slappe zuigvis zegt dat ancap niet gaat werken.
  Terug naar de tekentafels.
  Beetje arrogante conclusie vindt u niet?

 14. @Slappe Zuigvis [16]:

  Het idee dat dit nooit zou gebeuren in een AK-maatschappij getuigt van een rationeel mensbeeld. Dit getuigt op zijn beurt weer van irrationaliteit, daarom zal AK ook nooit werken

  Je zegt dat mensen irrationeel en dus onvoorspelbaar zijn en doet dan vervolgens een voorspelling met grote stelligheid.

  Het lijkt me duidelijk dat in een volledige ancap maatschappij, waar het non agressie principe unaniem ondersteund wordt, niemand zal zijn die een neerschietplan maakt. Er zullen echter in een maatschappij met merendeel rationele ancappers ook neerschieters zijn. De vraag is vervolgens wie je daar het best tegen beschermt: een instantie waar je verplicht contributie aan betaald, of 1 waar de inkomsten afhankelijk van de vrijwillig keuze van de klanten zijn en dus van hun vrijwillige keuze lid te worden.
  Het zal moeilijk zijn in een ancap maatschappij om aan grote hoeveelheden resources te komen als knettergekke schietgek. Hij is afhankelijk van iemand die hem een baan geeft (werkgevers zullen voor hem terugdeinzen) of liefdadigheid (ook niet mogelijk als de intantie weet dat hij wapens van zijn geld gaat kopen en liefdadigheidsgeld wil blijven ophalen). Een eigen zaak beginnen als je knettergek bent, lijkt me ook niet mogelijk.
  Hij zal waarschijnlijk om te overleven toevlucht moeten zoeken tot een gesloten helpkliniek.

  Tony [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Slappe Zuigvis [16]:

  In een AK-samenleving heeft iedereen het recht met een geladen AK-47 rond te lopen.

  Nogal dom dus van iemand om met een wapen een tot de tanden bewapende ruimte in te lopen en te denken dat er iets te halen valt.

  Maar misschien zag je per abuis even het feit over het hoofd dat “slachtoffers” in een AK-samenleving niet volstrekt weerloos en tandeloos zouden zijn gemaakt door het monopolie op geweld?

  Dat zou kunnen natuurlijk.

  pcrs [21] reageerde op deze reactie.

 16. Ze hebben vast net naar Minority Report gekeken (gedachtenpolitie! 😉 .

  Over dat wapenbezit bestaan overigens veel misverstanden.

  Als je bij een stoplicht staat en er komt een gewapende jongeman op je af die je uiterst vriendelijk doch dringend vraagt uit te stappen en je auto te overhandigen, dan helpt het beslist als je hem vervolgens kan roosteren (zie: http://www.youtube.com/watch?v=LQbHnLSasfQ ). Het helpt niet als zo’n voorziening verboden is, want dan ben je je auto kwijt.

  En een gevaarlijke gek die gewapend in een winkelcentrum in het wilde weg gaat staan schieten zal dat niet lang kunnen doen als alle bezoekers ook gewapend zijn. De schade blijft dan beperkt. Is algemeen wapenbezit echter verboden dan ben je als bezoeker volkomen hulpeloos en afhankelijk van de op te roepen politie. Doen die er wat lang over dan vertel je het mogelijk niet meer na.

  Nu is voorkomen altijd beter dan genezen, dus ook in een AK-samenleving zullen mensen duidelijke risico’s willen uitsluiten. Zij of hun verzekeraars stellen dan vooraf voorwaarden (bijv op tolwegen tav rijvaardigheden en voertuigconditie, of in flats tav doe-het-zelven met gasleidingen ed). Dat houdt tevens controle in. Maar wel op vrijwillige basis. Ben je het er niet mee eens dan kan je die tolweg niet op of mag je niet in die flat wonen en moet je een minder streng gecontroleerd (= onveiliger) alternatief zoeken.

  En er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die zelfs het kleinste risico nog te groot vinden en die een ongelooflijk strenge controle en preventief ingrijpen toestaan. Het is een trade-off tussen veiligheid en persoonlijke vrijheid. Voor iedere marktvraag zal er wel een geschikt aanbod zijn. Het probleem met de huidige situatie is dat je niet kunt kiezen. Er is alleen de eenheidsworst van de overheid.

  Tony [22] reageerde op deze reactie.
  beek [26] reageerde op deze reactie.

 17. @Peter de Jong [20]:

  Uistekend gezegd.

  Het frappante is dat met een sterke overheid er gewoon massaslachtingen plaats vinden in bijvoorbeeld Duitsland en in Amerika op Virginia Tech en Colombine.

  Het frappante eraan is dat dit plaats vond in ofwel een land met een wapenverbod, ofwel een plek dat is aangemerkt als een “gun free zone”, zoals Virginia Tech.

  Mensen willen maar niet doorhebben dat bij een wapenverbod de geestelijk gestoorde idioot de enige is met een dodelijk wapen in de hand, omdat moordenaars zich nu, vreemd genoeg, eenmaal niets schijnen aan te trekken van wetten en regels.

  Het leuke aan een AK-samenleving is dat mensen, op vrijwillige basis, zelf samen mogen scholen in enclaves waar ze gezamenlijk hun eigen regels bepalen.
  Zo zouden er gemeenschappen zijn met vrij wapenbezit (en harde straffen), en gemeenschappen met een wapenverbod (en “liberale” straffen).

  Drie keer raden waar de criminaliteit hoger zal zijn.
  Ironisch genoeg zal de “hippie-gemeenschap” op het vlak van vrijheid en veiligheid dus geen van beiden krijgen.

 18. lol, in de reclame rechts aan de zijkant een reclame om bij de politie te gaan werken. (met foto waarin zwarte agente een indische dame vriendelijk de weg wijst) In de praktijk natuurlijk eerst taseren, want je weet maar nooit met die indische dametjes, geloven in reincarnatie, dus misschien in een volgend leven wel een misdadiger.

 19. @pcrs [18]:
  @pcrs [21]:

  Het probleem met het soort “argumenten” om de werkbaarheid van het AK te ontkrachten zoals Slappe Zuigvis die gebruikt, is dat ze volstrekt onwetend zijn over de hele werkelijkheid van de AK.

  Men vist er een ongewenst scenario uit, en past dit vervolgens toe op een visie die nog steeds half of geheel wordt geïnformeerd door etatistische indoctrinatie.

  Met andere woorden, een negatief scenario (gek met wapens in tuin en snode plannen) waarbij de overige realiteit eromheen nog steeds een etatistische projectie (weerloze burgers) is, in plaats van een TOTAAL andere (AK) realiteit (gewapende burgers die het kosten/baten plaatje voor de crimineel of gek totaal veranderen en elke agressieve, gewelddadige handeling een andere draai en uitkomst zullen geven).

  Ik noem dat oppervlakkig denken, al dan niet met gebrek aan kennis van de overige aspecten van AK, om je makkelijke punt te scoren.

  Als Slappe Zuigvis dan toch het AK tot het rijk der onwenselijkheden of onhaalbaarheden wil verwijzen, doet hij er goed aan om eens beter zijn best te doen.

  Want die oppervlakkige, zogenaamd discussie-beeindigende kritiek is voorspelbaar.

  pcrs [28] reageerde op deze reactie.

 20. @Peter de Jong [20]:

  Als iedereen bewapend is, gaat de crimineel uiteraard op zoek naar middelen om die bewapende burger af te troeven: mogelijk met nog zwaardere wapens of met nog grover geweld. Iedereen bewapend is net zo goed schijnveiligheid als iedereen onbewapend waarbij wapenbezit strafbaar is. En helemaal als iedereen vrij aan de drugs kan gaan in die anarchistische kapitalistische samenleving.
  Als elke burger bewapend is, zal er toch een overheid nodig zijn om misbruik te kunnen onderzoeken en te bestraffen.
  Ik die wild-west films was toch altijd nog een diender aanwezig om misbruik te helpen voorkomen en te bestraffen.
  Vrij wapenbezit is dus een slecht argument voor het afschaffen van een overheid.

  Daarnaast is er een openbare ruimte waar divers verzekerden zich begeven. Ik zou niet graag op de weg willen zitten met lieden die een goedkope verzekering hebben afgesloten waardoor ze zich minder veilig op de weg kunnen begeven. De contacten in de openbare ruimte zijn allerminst vrijwillig. Ik wil niet onvrijwillig worden aangereden door een bewapende drugsgebruiker met een onveilige auto in een goedkope verzekering. En ik zal daarin niet de enige zijn.

  pcrs [27] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [39] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [49] reageerde op deze reactie.

 21. @beek [26]: Als wij maar niet door jouw gewapende drugsbende worden gedwongen aan jouw oplossing mee te betalen, vind ik alles best.
  ‘Iedereen ontwapend omdat het strafbaar is’, kan natuurlijk niet in de realiteit. Dat kun je nu toch inmiddels wel zelf bedenken Beek? Hoe lang kom je hier nu al? Hoe vaak moeten we jou nu hetzelfde uitleggen?
  Gef jezelf maar even repliek, het staat vast nog wel ergens in je korte termijn geheugen.

  beek [30] reageerde op deze reactie.

 22. @Tony [25]: Het is idd zoiets als beweren dat gemotoriseerde 2 wielers niet kunnen bestaan, omdat je auto instabiel wordt als je er 2 wielen afhaalt. Dan denken dat je wat bewezen hebt.

 23. kan er iemand zeggen hoe of het zit met een burger-arrest? Oftewel als een niet-agent iemand een misdrijf ziet begaan, moet/mag je dan de dader, als je dat zou durven, arresteren/opbrengen?
  Want dan zou ik met de preventieve arrestatie mogelijkheid, wel wat leuke dingen op het Binnenhof kunnen doen!

Comments are closed.