Terwijl op LewRockwell.com de opstelling van Ron Paul ten aanzien van de ‘Near-Ground-Zero-Mosque’ als de enig correcte wordt verdedigd, “to stand up for liberty”, geeft men blijk van hopeloos blind dogmatisme, waarmee men zowel het libertarisme als de toekomstige vrijheid van het westen ernstige schade berokkent, en die “liberty” ten grave draagt.

Paul bedient zich van dezelfde ronkende en volkomen misplaatste retoriek als de linkse islamfaciliteerders, namelijk dat verzet tegen deze moskee ‘islamofoob’ zou zijn, en een inbreuk op het eigendomsrecht. Hij gaat er geheel aan voorbij dat er nog helemaal geen sprake is van ‘eigendomsrecht’: er moet nog $ 100 miljoen gevonden worden t.b.v. de aankoop en verbouwing van de panden. Maar gesteld dat de radicale Raub de (vooral Saoedische, maar helaas ook, via Bertje Koenders, afgeperste Nederlandse) fondsen bijeen krijgt, daartoe op stap gestuurd door Hussein Obama, op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler, en de huidige eigenaren bereid gevonden worden hun pand te verkopen, dan nog getuigt de opstelling van Ron Paul niet van veel realiteitszin, maar slechts van blinde dogmatiek.

Niet omdat de vestiging van een ‘community center’ op die plek van zeer slechte smaak zou getuigen (in westerse ogen, dan; voor islamieten is het een overwinningssymbool, een token van verovering), maar ook omdat, zoals zo vaak, het toelaten van dit centrum tolerantie ten aanzien van intolerantie is, en zoals Hans Hermann Hoppe al schreef, betekent dat het einde van de tolerantie. Je kunt nu eenmaal geen principiële rechten toekennen aan lieden die die rechten niet als zodanig erkennen.

Ron Paul zou zich namelijk eens af moeten vragen of hij een kerk (of een christelijk verenigingsgebouw) zou mogen inrichten in een pand dat hij in Saoedi Arabië zou aankopen, bij voorkeur in Mekka, op twee blokken van de zwarte steen. Hij zou dan ontdekken dat zijn ‘eigendomsrecht’ door de islamieten niet erkend wordt. Hell, hij mag niet eens een bijbel mee het land in nemen. De wederkerigheid ontbreekt ten ene male. Westerse vrijheden worden door de islamitische expansiepolitiek misbruikt om die vrijheden af te schaffen. Dat zouden Ron Paul, Anthony Gregory en David Franke zich moeten realiseren.

De voorgenomen vestiging van het islamitische ‘community center’ vlakbij Ground Zero heeft slechts één reden, een politieke: een islamitisch overwinningssymbool van de imperialistische kolonisatie van het westen door de islam als een vlag op de ruïnes van het (volgens de officiële lezing) door islamitisch terrorisme verwoeste World Trade Center. Er is namelijk geen enkele andere reden; er woont geen ‘achterban’ in Lower Manhattan. De uitlatingen van Rauf als zou het centrum dienen ‘to serve Lower Manhattan‘ zijn keiharde leugens, taqiyya, of een uiting van wishful thinking, van een toekomstvisie zoals hij die zich wenst.

‘Libertariërs’ als Ron Paul die voorstanders zouden moeten zijn van individuele vrijheid, geven met hun uitlatingen zelfs de collectivistische ‘vrijheid’ op aan een totalitaire, onderdrukkende ideologie, die zonder dralen een einde zal maken aan alle westerse vrijheden, en die van vrouwen in het bijzonder, door blind vast te houden aan principes die door de beneficiaries van die principes niet onderschreven wordt, maar waar men zeer wel graag misbruik van maakt. Met blind dogmatische ‘libertariërs’ als Ron Paul hebben vrijheidsminnenden geen vijanden meer nodig.

Zie voor achtergronden van de situatie rond deze moskee en de ’te bedienen achterban’ deze analyse van Daniel Greenfield, die becijfert dat dit centrum zo’n $ 30.000 per inwoner (van Lower Manhattan) kost, ongeacht religie, en waarschijnlijk zo’n $ 500.000 tot $ 1.000.000 per moslim.

Who the hell is John Galt?

108 REACTIES

 1. Ron Paul zou zich namelijk eens af moeten vragen of hij een kerk (of een christelijk verenigingsgebouw) zou mogen inrichten in een pand dat hij in Saoedi Arabië zou aankopen, bij voorkeur in Mekka, op twee blokken van de zwarte steen.

  Ik ben zeer zeker geen Ron Paul fan, maar als ik van de grondbeginselen uitga dan zou het principe hierachter dus moeten zijn dat geen enkel geloof een gebedshuis mag financieren/ inrichten op een plek die onlangs vernietigt is door terrorisme van een ander geloof?

  Dat is zeer interessant r.hartman.

  http://www.christiantoday.com/article/evangelicals.are.few.but.growing.in.iraq/3240.htm

  pcrs [6] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [7] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [30] reageerde op deze reactie.

 2. De vergunningverlening heeft niets met libertarisme te maken: het gaat hier immers om een politieke beslissing: de toekenning van een vergunning binnen een niet-libertarisch stelsel.
  Je kunt geen zuiver moreel “libertarisch” oordeel uitspreken over een politieke beslissing in een andere wereld. Dat is het fundamentele probleem van het libertarisme, dat zich in beginsel moeilijk aanpast aan de politieke werkelijkheid. Dat geldt voor elke beslissing in een niet-libertarisch systeem.

  R. Hartman (NI) [30] reageerde op deze reactie.

 3. Neen, Paul ziet het wel degelijk goed.
  Immers niet elke moslim is een agressieveling, velen zijn gewoon brave domkoppen, net als overige religieus gehandicapten. Categorisch tegen moslims zijn, is dan een misplaatste vorm van collectivisme (oeps, een pleonasme).
  En het argument dat “wij” iets niet in Saudi-Arabie mogen, is geen reden om “hen” iets hier te verbieden. Alleen een collectivist zou daarmee komen aanzetten en gelukkig is Paul wat consistenter.

  Waar ik meer in zie, is het voorstel van een Joodse kerel (zijn naam ontgaat me nu helaas) om vlak ernaast een centrum voor homo’s te bouwen met op de 1e etage een afdeling speciaal voor homofiele moslims, als blijk van tolerantie van homo’s jegens moslims, gezien ze deze laatsten ook als gelijkwaardige homo’s accepteren.
  Als de moskeebouwers die schermen met “tolerantie” echt menen wat ze zeggen i.p.v. louter te willen provoceren (zoals kwatongen beweren – en waar deze vermoedelijk wel gelijk in hebben) dan kunnen ze niet anders dan accepteren dat er naast hun gebouw een ander staat (liefst in erg verwijfd roze geverfd) dat eveneens tolerantie moet propageren.
  Eens zien of ze hun plannen nog steeds willen doorzetten mocht de stad NY beslissen tot een homocentrum. He, voor het eerst in mijn leven ben ik zelf voor een subsidie (verdomme, nu ben ik inconsistent – ik zal vanavond enkele weesgegroetjes bidden tot St. Ayn).

  Het mooie zou zijn dat men in dat gebouw een fundraising actie “Gays for Pakistan” zou kunnen organiseren met als ondertitel “wij zamelen WEL in voor de slachtoffers van de overstroming”, een subtiele verwijzing naar het feit dat uit het rijke Saudi Arabie er geen steun kwam voor Pakistan maar dat het Allahverdomme de VS en de EU zijn die zo vriendelijk zijn honderden miljoenen ter beschikking te stellen en dat de solidariteit tussen moslimlanden onderling nihil is.

  R. Hofkamp [26] reageerde op deze reactie.

 4. ik vond het wel slim (van de CIA?) om een moskee naast het nieuwe WTC te zetten: de kans op een nieuwe WTC aanslag wordt daardoor een stuk kleiner.

 5. @Liberty 5-3000 [1]: Het riekt idd naar een coverup. Ze bezetten een aantal ‘moslimlanden’ met militairen, veroorzaken de dood van een miljoen mensen en richten dan de schijnwerpers op moslims die een moskee bij ons willen bouwen als zijnde een soort daad van agressie, waar ze dan een enorm probleem mee hebben.
  Ik krijg er ook een soort false flag gevoel bij. Eigen uitbuiters zitten die moskee met belastinggeld van hun eigen koeien te promoten om een vuurtje op te stoken dat wel eens richting een gevaarlijke veenbrand kan gaan, waar ze dan ongetwijfeld weer dik van denken te profiteren.

  Liberty 5-3000 [7] reageerde op deze reactie.

 6. De voorgenomen vestiging van het islamitische ‘community center’ vlakbij Ground Zero heeft slechts één reden, een politieke: een islamitisch overwinningssymbool van de imperialistische kolonisatie van het westen door de islam als een vlag op de ruïnes van…

  Hoe kan ik je nog serieus nemen na zo’n opmerking? Zou je voordat je zo iets schrijft, eerst kunnen bewijzen dat:
  1 – “De Islam” een homogeen collectief is, met de intentie om het Westen te koloniseren,
  2 – Dhr. Rauf werkelijk met geweld Sharia wil invoeren in NY?

  R. Hartman (NI) [30] reageerde op deze reactie.

 7. @Liberty 5-3000 [7]:

  Wat zijn namelijk de regels cq principes die men hieruit kan afleiden?

  Ehmmmm, dat als moslims een moskee bouwen in NY, dat een daad is van “imperialistische kolonisatie”, maar als westerlingen (met die beschaafde “Joods-Christelijke” cultuur) zonder duidelijke reden een islamitisch land naar het stenen tijdperk bombarderen, dit “het brengen van vrijheid” wordt genoemd?

  Iets met “dubbele moraal”?
  Liberty 5-3000 [11] reageerde op deze reactie.

 8. Dus je principes qua eigendom srecht maar overboord gooien omdat islam ‘de vijand’ is.

  Als je zo snel aan de basisbeginselen van het libertarisme gaat tornen zou je ook meoten stoppen jezelf libertarier te noemen.

  Hop maar dat dit geen tendens word voor op de vrijspreker, dit soort rare neoliberale verhaaltjes, wan t dan is de lol er gauw af.

 9. Je kunt geen zuiver moreel “libertarisch” oordeel uitspreken over een politieke beslissing in een andere wereld. Dat is het fundamentele probleem van het libertarisme, dat zich in beginsel moeilijk aanpast aan de politieke werkelijkheid. Dat geldt voor elke beslissing in een niet-libertarisch systeem.

  Een absolute doordenker. Is er meer informatie wat deze stelling bevestigt, of ontkracht?
  Liberty 5-3000 [14] reageerde op deze reactie.
  Jonatan [15] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [33] reageerde op deze reactie.

 10. @Lagoa [13]:

  Je zou o.a. kunnen kijken in de essays van Hoppe over immigratie.

  In een puur anarcho-kapitalistische samenleving zouden bijvoorbeeld de gezamenlijke eigenaren van de panden rondom een locatie als Ground Zero vrijwillig en contractueel kunnen vastleggen dat geen van die panden ooit gebruikt zouden mogen worden als moskee. Als dan toch een van die eigenaren besluit om een pand te verkopen aan een moskee-bouwer, dan heeft die verkoper zijn eerdere afspraak gebroken.

  Vandaar dat je, vanuit “zuiver” libertarisch perspectief, geen oordeel kan vellen over bijvoorbeeld de rechtmatigheid van het besluit van de ambtenaren in NY om de bouwvergunning voor dat “Cordoba” centrum af te geven. Vanuit dit perspectief is de volgende stelling uit het artikel ook helemaal terecht:

  Hij [Ron Paul, J] gaat er geheel aan voorbij dat er nog helemaal geen sprake is van ‘eigendomsrecht’…

  pcrs [18] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [33] reageerde op deze reactie.

 11. Ondertussen is Ron Paul wel zo ongeveer de enige in het Amerikaanse congres die openheid wil over “the Fed”, inzage wil in de goudreserves en tegen de geld en levens verslindende oorlogen in Irak en Afganistan is.

  Het is nu trouwens wel duidelijk dat inderdaad moslims die aanslagen hebben gepleegd, maar dat ze daar bij geholpen zijn door de CIA die “vergeten” was om aan de FBI te melden dat een aantal Al Qaida leden in Amerika vlieglessen aan het nemen was. Die vonden die aanslagen een prima idee! Allemaal om een oorlog tegen Afganistan en Irak te kunnen beginnen en burgerrechten in te perken.

  Ron Paul is een van de weinige integere politici die Amerika misschien nog uit het slop kan helpen als hij ooit president wordt.

  De hype over wel of niet een moskee in de buurt van ground zero zie ik als een afleidings manoeuvre van echt belangrijke onderwerpen; corruptie van nagenoeg het hele amerikaanse congres (the best congres that money can buy) werkeloosheid, de staatsschuld, corporatisme (too big to fail banken en ondernemingen) en nog heel wat ernstige problemen waar Amerika en nu ook Europa mee te maken hebben.

  Binnenkort, als die problemen waarschijnlijk uit de hand lopen, komt er waarschijnlijk een oorlog tegen Iran (op kosten van de Amerikaanse toekomstige belasting betalers) om de aandacht af te leiden. Daar is Ron Paul tegen, en ik ook.

  R. Hartman (NI) [30] reageerde op deze reactie.

 12. @Jonatan [15]: ambtenaren hebben geen vergunningen af te geven over wat een eigenaar met zijn grond doet. Anders is hij geen eigenaar, maar is de ambtenaar dat.
  Ik vraag me af wat zo’n contract inhoudt, je bent wel eigenaar van je zaak, maar teglijkertijd zijn al de mensen om je heen ook eigenaar van jouw zaak en jij van de hunne.
  Je kunt wel een gedeelte van je eigendomsrecht aan iemand anders geven (vrijwillig), maar uiteindelijk moet iemand beslissen wat er wel en niet gedaan kan worden met eigendom. Je zou vrijwillig kunnen instemmen met een stemstructuur, waarmee een bewindvoerder aangesteld wordt, die dat dan beslist. Een soort minidemocratie, maar met vrijwillige deelname.

  Jonatan [20] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [21] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [33] reageerde op deze reactie.

 13. Prima artikel waar ik me voor 100% in kan vinden.

  Het geeft ook meteen aan wat mijn grootste bezwaar is tegen libertarische politiek zoals die door Ron Paul blijkbaar 100% volgens de regeltjes wordt nageleefd.
  Het houd vast aan dogma’s waar intolerante of ronduit fascistische groepen gretig misbruik van kunnen maken.
  Als je intoleranten met tolerantie benaderd ga je vroeg of laat het onderspit delven.
  In een islamitisch land wordt een libertarier gewoon als staatsondermijnend gezien en in de gevangenis opgesloten of erger! Willen we daarheen? We zijn al zo’n beetje half op weg hoor!

  Zo ver moet je het niet laten komen en daarvoor moet je je mooie principes misschien wel even opzij zetten en pro-aktief gaan optreden tegen deze fascistische ideologie die een hekel heeft aan iedereen die persoonlijke vrijheid hoog in het vaandel heeft staan.

  Jonatan [22] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [30] reageerde op deze reactie.

 14. @pcrs [18]:

  Het feit dat ambtenaren beslissen over een vergunning is natuurlijk al niet-libertarisch. Ongeacht de uitkomst van die beslissing. Dat is wat ik probeerde uit te leggen.

  Ik vraag me af wat zo’n contract inhoudt, je bent wel eigenaar van je zaak, maar teglijkertijd zijn al de mensen om je heen ook eigenaar van jouw zaak en jij van de hunne.

  Zie het als een “vereniging van eigenaren” in een flat. Het is prima mogelijk dat je in zo’n flat een appartement kan kopen, onder (contractuele) voorwaarde dat je geen luide muziek gaat spelen diep in de nacht. Zodra je dat wel doet maak je je “slechts” schuldig aan contractbreuk. Je bent dus nog steeds 100% eigenaar.

  pcrs [23] reageerde op deze reactie.

 15. @pcrs [18]:

  “…Ik vraag me af wat zo’n contract inhoudt… ”
  Je kunt als eigenaar van grond natuurlijk altid met je buren afspreken dat je er bepaalde dingen (niet) mee doet. Bvb een crossbaan aanleggen! en afspreken dat je alleen verkoopt als de nieuwe eigenaar ook dit contract tekent. (Ongeveer als erfrechten werken, recht van overpad).
  Een vraag is wat het betekent om “eigenaar” te zijn. In Nederland als “eigenaar” van grond, mag je er waarschijnlijk en meestal op “lopen”. (niet eens als er bepaalde ratten of vogeltjes gehuisvest zijn).

  Wie is de eigenaar van de grond bij Ground Zero? En wat MAG die of de eventuele koper er mee doen?
  Dat zal ook wel door de overheid worden uitgemaakt.

 16. @GB [19]:

  …libertarische politiek…

  is in tegenspraak met zichzelf.

  Als je intoleranten met tolerantie benaderd ga je vroeg of laat het onderspit delven.

  Ok, en wat voor intolerantie bepleit jij dan tegen die vermeende “intoleranten”?

  GB [24] reageerde op deze reactie.

 17. @Jonatan [20]: Bij geluidsoverlast maak je inbreuk op de eigendommen van anderen, namelijk je rammelt aan hun trommelvliezen.

  Ik geloof dat het beperken wat je mag doen met je eigendom na aanschaf in het engels restrictive convenant heet. Ik geef zelf denk ik de vorkeur aan hele strikte eigendomsrechten. Als je een huis koopt en de buurt bedingt dat je geen zwarte vriendin mag nemen, ben je dan eigenaar van het huis of zijn zij dat? En wie zijn ‘zij’ in dat geval? Wie is de tegenpartij van je contract? Dit is 1 van die dingen waar ik nog niet helemaal uit ben.

  In de praktijk zullen rare voorwaarden leiden tot een daling van de huizenprijs, dus zijn ze niet erg waarschijnlijk.

  Jonatan [28] reageerde op deze reactie.

 18. @Jonatan [22]:

  *is in tegenspraak met zichzelf.*

  Normaal gesproken wel maar Ron Paul is toch echt een politicus. Is ook niks mis mee trouwens want het terugbrnegen van politieke macht kan ook via politieke invloed.

  *Ok, en wat voor intolerantie bepleit jij dan tegen die vermeende “intoleranten”?*

  Om even een aantal concrete intolerante antwoorden te geven op je vraag;

  – immigratie uit moslimlanden verbieden zolang christenen en atheisten zich ook niet vrij en zonder beperkingen kunnen vestigen in dat soort landen.
  – geen nieuwe moskeeën in NL (of VS maakt me niet uit) als er geen kerken in bv Saudi Arabië, Marokko of Turkije gebouwd mogen worden.
  – zwaar crimineel vergrijp of aanzetten tot geweld en twee paspoorten? Straf uitzitten, NL paspoort inleveren en opzouten uit dit land. Net zoals dit ook gebeurt met arbeidsmigranten in bv de Verenigde Arabische Emiraten.

  Ofwel het wederkerigheidsbeginsel waar R Hartman terecht naar verwijst.

  Daarnaast pleit ik trouwens ook voor volledige terugtrekking van alle troepen uit Irak en Afghanistan net zoals Ron Paul trouwens. Die landen hebben net zo goed recht op zelfbeschikking zonder ongevraagde imperialistische inmenging.

  Wedervraag; hoe wil jij bv een salafist die onze westerse manier van leven (met al haar gebreken) haat en bereid is onze maatschappij desnoods met geweld te ontwrichten en te onderwerpen tegemoet treden?

  Graag concrete haalbare oplossingen vanuit libertarisch perspectief.

  Jonatan [30] reageerde op deze reactie.

 19. Ik sta volledig achter de meningen geuit door LRC en Ron Paul over dit onderwerp.

  Het is nu bijna 9 jaar na 9/11 waar blijft die horde van 1.5 miljard moslims om het westen te vernietigen???

  Dit artikel barst van collectivisme, af en toe lijkt het wel alsof vrijspreker is overgenomen door een horde collectivisten met de meest wazige 5th column moslim conspiracies…

  singhasimba [27] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [29] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [30] reageerde op deze reactie.

 20. @pcrs [23]:

  Als je een huis koopt en de buurt bedingt dat je geen zwarte vriendin mag nemen, ben je dan eigenaar van het huis of zijn zij dat?

  Je zou die “extra” bedinging moeten zien als een soort lokale “samenlevingsovereenkomst”, die los staat van je eigendomsrechten m.b.t. het huis, en die bij voorbaat door alle betrokken partijen vrijwillig moet zijn overeengekomen. Stel dat je dan toch een zwarte vriendin in huis neemt, dan blijf je gewoon eigenaar van je huis, maar zou je bijvoorbeeld een dwangsom moeten betalen i.v.m. het niet nakomen van dat extra contract.

  In de praktijk zullen rare voorwaarden leiden tot een daling van de huizenprijs, dus zijn ze niet erg waarschijnlijk.

  Precies, daarom zullen er in een vrije markt niet veel van dat soort gekke voorwaarden komen. Er zullen in een gebied als Nederland misschien wel wat buurten komen zonder moskee (voor de Islamofoben), of zonder speelveldjes (voor bejaarden die rust willen), een beetje het “gated community” idee.

  pcrs [44] reageerde op deze reactie.

 21. @Ewt [25]:

  “Dit artikel barst van collectivisme, af en toe lijkt het wel alsof vrijspreker is overgenomen door een horde collectivisten met de meest wazige 5th column moslim conspiracies…”

  Ik zou dat wel graag willen voorkomen. Kun je daarvoor je beschuldigingen gedetailleerd harder maken? Dan zien de lezers ook die reactie waar ze wat aan kunnen hebben.

  Ewt [32] reageerde op deze reactie.

 22. @GB [24]:

  immigratie uit moslimlanden verbieden zolang christenen en atheisten zich ook niet vrij en zonder beperkingen kunnen vestigen in dat soort landen

  Is onuitvoerbaar en zeer socialistisch. Wil je bijvoorbeeld de immigratie van (onderdrukte) christenen uit bijvoorbeeld Irak verbieden? En wat als iemand hier als atheist binnen komt en daarna toch nog “toevallig” bekeert tot de islam? Wil je een hele religieuze politie instellen die alle “potentiele” moslims schaduwt en ze bij bekering oppakt en uitzet?

  geen nieuwe moskeeën in NL (of VS maakt me niet uit) als er geen kerken in bv Saudi Arabië, Marokko of Turkije gebouwd mogen worden

  Dus als men zich in Saudi-Arabie fascistisch gedraagt moeten wij ons ook maar fascistisch gaan gedragen? Ooit gehoord van het goede voorbeeld geven?

  hoe wil jij bv een salafist die onze westerse manier van leven (met al haar gebreken) haat en bereid is onze maatschappij desnoods met geweld te ontwrichten en te onderwerpen tegemoet treden?

  Graag concrete haalbare oplossingen vanuit libertarisch perspectief.

  Ten eerste, zoals jij al aangeeft, door alle westerse militairen terug te trekken uit de islamitische wereld. Denk dat dat al 50% van de haat scheelt. Vervolgens alle militaire en financiele steun stoppen aan de dictators in de islamitische wereld. Scheelt nog eens 49% haat.

  Aangezien ik nog steeds geen enkel bewijs heb gezien voor de “imperialistische koloniale” motieven van moslims ga ik er vooralsnog van uit dat hun migratie naar Europa en VS vooral wordt gemotiveerd door materialistisch eigenbelang i.p.v. religieuze haat. Dat eigenbelang wordt geprikkeld door o.a. zeer grote verschillen in loon en vaak “gratis” uitkeringen.

  Door het opheffen van protectionistische importtarieven en minimumloon in het westen, zullen de 3e wereld landen veel meer kunnen exporteren naar het westen, en zullen daarmee de lonen daar stijgen en de lonen hier dalen. Als dan ook nog de verzorgingsstaat wordt afgeschaft is er zo goed als geen financiele prikkel meer om te migreren naar het westen. Je kan dan misschien gaan piepen dat dit laatste niet haalbaar is, maar dan moet je je wel beseffen dat migratie een logische consequentie is van protectionisme en verzorgingsstaat. Als je het ene wil, krijg je het andere er bij.

  Genoeg libertarische alternatieven, lijkt me…

  GB [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.