Terwijl op LewRockwell.com de opstelling van Ron Paul ten aanzien van de ‘Near-Ground-Zero-Mosque’ als de enig correcte wordt verdedigd, “to stand up for liberty”, geeft men blijk van hopeloos blind dogmatisme, waarmee men zowel het libertarisme als de toekomstige vrijheid van het westen ernstige schade berokkent, en die “liberty” ten grave draagt.

Paul bedient zich van dezelfde ronkende en volkomen misplaatste retoriek als de linkse islamfaciliteerders, namelijk dat verzet tegen deze moskee ‘islamofoob’ zou zijn, en een inbreuk op het eigendomsrecht. Hij gaat er geheel aan voorbij dat er nog helemaal geen sprake is van ‘eigendomsrecht’: er moet nog $ 100 miljoen gevonden worden t.b.v. de aankoop en verbouwing van de panden. Maar gesteld dat de radicale Raub de (vooral Saoedische, maar helaas ook, via Bertje Koenders, afgeperste Nederlandse) fondsen bijeen krijgt, daartoe op stap gestuurd door Hussein Obama, op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler, en de huidige eigenaren bereid gevonden worden hun pand te verkopen, dan nog getuigt de opstelling van Ron Paul niet van veel realiteitszin, maar slechts van blinde dogmatiek.

Niet omdat de vestiging van een ‘community center’ op die plek van zeer slechte smaak zou getuigen (in westerse ogen, dan; voor islamieten is het een overwinningssymbool, een token van verovering), maar ook omdat, zoals zo vaak, het toelaten van dit centrum tolerantie ten aanzien van intolerantie is, en zoals Hans Hermann Hoppe al schreef, betekent dat het einde van de tolerantie. Je kunt nu eenmaal geen principiële rechten toekennen aan lieden die die rechten niet als zodanig erkennen.

Ron Paul zou zich namelijk eens af moeten vragen of hij een kerk (of een christelijk verenigingsgebouw) zou mogen inrichten in een pand dat hij in Saoedi Arabië zou aankopen, bij voorkeur in Mekka, op twee blokken van de zwarte steen. Hij zou dan ontdekken dat zijn ‘eigendomsrecht’ door de islamieten niet erkend wordt. Hell, hij mag niet eens een bijbel mee het land in nemen. De wederkerigheid ontbreekt ten ene male. Westerse vrijheden worden door de islamitische expansiepolitiek misbruikt om die vrijheden af te schaffen. Dat zouden Ron Paul, Anthony Gregory en David Franke zich moeten realiseren.

De voorgenomen vestiging van het islamitische ‘community center’ vlakbij Ground Zero heeft slechts één reden, een politieke: een islamitisch overwinningssymbool van de imperialistische kolonisatie van het westen door de islam als een vlag op de ruïnes van het (volgens de officiële lezing) door islamitisch terrorisme verwoeste World Trade Center. Er is namelijk geen enkele andere reden; er woont geen ‘achterban’ in Lower Manhattan. De uitlatingen van Rauf als zou het centrum dienen ‘to serve Lower Manhattan‘ zijn keiharde leugens, taqiyya, of een uiting van wishful thinking, van een toekomstvisie zoals hij die zich wenst.

‘Libertariërs’ als Ron Paul die voorstanders zouden moeten zijn van individuele vrijheid, geven met hun uitlatingen zelfs de collectivistische ‘vrijheid’ op aan een totalitaire, onderdrukkende ideologie, die zonder dralen een einde zal maken aan alle westerse vrijheden, en die van vrouwen in het bijzonder, door blind vast te houden aan principes die door de beneficiaries van die principes niet onderschreven wordt, maar waar men zeer wel graag misbruik van maakt. Met blind dogmatische ‘libertariërs’ als Ron Paul hebben vrijheidsminnenden geen vijanden meer nodig.

Zie voor achtergronden van de situatie rond deze moskee en de ‘te bedienen achterban’ deze analyse van Daniel Greenfield, die becijfert dat dit centrum zo’n $ 30.000 per inwoner (van Lower Manhattan) kost, ongeacht religie, en waarschijnlijk zo’n $ 500.000 tot $ 1.000.000 per moslim.

Who the hell is John Galt?

108 REACTIES

 1. @Liberty 5-3000 [1]: Ik wist niet dat Mekka onlangs was vernietigd door “terrorisme van een ander geloof”. Interessant wat je hier probeert te suggereren, maar jouw conclusie is toch echt voor je eigen rekening; ik heb zulks niet beweerd, en wat mij betreft raakt die conclusie ook kant noch wal.

  Wat ik bedoel staat meen ik duidelijk in het artikel beschreven, en wie dat niet ter zake doende vind omdat de islam geen kwade bedoelingen zou hebben moet zijn informatie-input sensoren maar eens laten ijken en/of repareren. Of andere dan PoliCor bronnen raadplegen.

  Leuk één-tweetje met Jonatan [9] ook, maar wie kan lezen ziet dat ook Jonathan zich schuldig maakt aan onzindelijk redeneren: nergens heb ik ooit de inmenging van het westen, “het brengen van vrijheid”, goedgekeurd. Dus aan wiens “dubbele moraal” hier gerefereerd wordt laat ik graag voor rekening van Jonathan, en jouzelf, natuurlijk, gezien je instemming.

  Spy-Nose [2] voelt hier goed aan waar de schoen wringt: je kunt je libertarische principes nu eenmaal niet te allen tijde toepassen in een collectivistische wereld, want dan word je slachtoffer van je eigen ruimdenkendheid, zoals ook GB [19] goed heeft begrepen, met zijn ‘management summary’ van dit artikel. Ik zou dat niet “je principes opzij zetten” noemen, maar het getuigt m.i. van extreem masochisme om je als vrijheidsliefhebber gewillig aan je onderdrukker aan te bieden. Niet voor niets refereer ik aan Hoppe.

  Singhasimba [16] heeft er helaas niets van begrepen, en denkt dat omdat Paul het ene goed verdedigt hij bij het andere niet fout kan zitten. Dat heet blinde verering, en ik maak bezwaar tegen dat ‘blinde’.

  Dit artikel gaat niet over het verzet van Paul tegen de FED, etc., en doet ook geen uitspraak over de ‘truth’ van 9/11. Het gaat hier om een stukje buitenland-beleid, sowieso iets onlibertarisch, om een actie van de overheid, de officiële lezing van 9/11 is afkomstig van die overheid, en als je die twee zaken als uitgangspunt neemt dan stijgt uit deze put een enorme walm van tegenstrijdigheden op.

  Het heeft weinig zin om je tegen een binnenlandse agressor te verzetten om vervolgens een buitenlandse agressor die je nog veel verder zal onderdrukken te faciliteren. Dat doet die binnenlandse agressor al genoeg. Verbazingwekkend dat Paul hier opeens op de lijn van de door hem verfoeide staat gaat zitten; ook Bloomberg blaft over ‘eigendomsrecht’, maar die is daar net zo consequent in als de PvdA in Amsterdam.

  @Ewt [25]: Wakker worden! Als je het niet wilt zien zijn we uitgepraat. In Engeland is de sharia al ingevoerd in een parallel ‘rechts’systeem; in NL worden (delen van) politieke partijen en sportverenigingen overgenomen doordat men bij aanstellen van een nieuw bestuur opeens met een overweldigende meerderheid komt opdagen om zo ‘democratisch’ de macht in handen te krijgen. En zodra men voldoende macht heeft is het afgelopen met die ‘democratie’, om een beroerd systeem te vervangen door nog iets veel ergers.

  Dit is een ‘fluwelen’ revolutie (voor wie het niet zien wil, tenminste); jij verwacht kennelijk nog steeds de mislukte strategiën die de islam in 1683 bij Wenen tot staan hebben gebracht. Maar zo werkt het dus niet meer. De Westerse zelfhaat is een veel beter wapen, zoals dagelijks valt waar te nemen. Als jij meent dat al die uitingen van islamitische kolonisatie iets anders zijn dan dat mag je mij uitleggen wat dan wel. En dan niet bagatelliseren dat het ‘maar incidentjes´ zijn, net als de ‘eerwraak’-moorden, de verkrachtingen en de verminkingen van meisjes en vrouwen die wel graag het juk van de islam af willen werpen. Lees eens iets over Malmö; het zijn geen incidenten, daarvoor zit er teveel systeem in.

  Je leeft nu eenmaal in een collectivistische wereld, met collectivistische doelstellingen, en dat een handjevol libertariërs het daar absoluut niet mee eens is zal ze een zorg zijn. Dus als je een waarschuwing tegen collectivistische bedreigingen zelf ‘collectivistisch’ wilt noemen laat ik dat graag voor jouw rekening.

  Ik hecht teveel aan mijn vrijheid om mijn gekende vijanden te verwelkomen. En dat de fundamentalistische moslims mijn vijanden zijn hoef ik toch hoop ik hier niet meer uit te leggen. Hell, het zijn zelfs de vijanden van veel moslims.

  @singhasimba [27]: het westen heeft in moslim landen meer schade aangericht dan vise versa
  Leuk statement (maar geen argument); kun je dat ook even onderbouwen?
  Vergeet dan niet mee te nemen wat moslims in moslimlanden aan schade hebben aangericht, en vergeet Darfur niet, waar niemand van de gutmenschen zich druk om maakt, omdat er geen ‘witte’ partijen bij betrokken zijn. Westerse zelfhaat kan daar dus niet geëxploiteerd worden. Die ‘eigen schade’ moet je wel even van de totale schade aftrekken.

  Het Westen heeft moslimlanden vooral veel welvaart gebracht, uit eigenbelang, uiteraard, maar zonder Westerse technologie was het Midden Oosten nog steeds een dorre zandbak. Zelfs nu nog moet Iran benzine importeren, omdat men daarvoor zelf geen raffinaderijen heeft. Dat is namelijk Westerse technologie, door Westerse maatschappijen geëxploiteerd. Maar dus niet in Iran.
  R. Hartman (NI) [31] reageerde op deze reactie.

 2. @R. Hartman (NI) [31]: Ter aanvulling:

  Het is geen toeval dat bij elke brandhaard op de wereld islam in het spel is, ook, zoals in Darfur, als er geen ‘Westen’ bij betrokken is. De aanwezigheid van anders- of ongelovigen, of zelfs maar andere islamstromingen, volstaat.

  Dus verklaring van islamitisch geweld door te refereren aan westerse inmenging is wat mij berteft uiterst naïef, en heeft meer te maken met die zelfhaat dan met de realiteit. Paul roept ook maar steeds dat ‘we’ het zelf uitgelokt hebben, maar dat is dus nogal kortzichtig.

  Wie meer wil weten over die zelfhaat verwijs ik graag naar de Wetten van het Progressieve Denken, van Bart Croughs.
  Jonatan [45] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [29]: Het is geen beschuldiging, ik zeg dat het af en toe zo lijkt niet dat het zo is. Daarnaast zijn het meestal comments en ik weet dat je daar geen directe controle over hebt en wil dat ook niet. Maar ja ik vind het wel jammer dat een aantal individuen het gevaar van geloof / Islam zo groot achten dat misschien wel 25 % topics intolerant tegen geloof en vooral Islam moeten zijn. Verdeel en Heers is een eeuwen oude tactiek en af en toe lijkt het begin 1930 te zijn in zowel groei van overheid als haat onderling.

  Dit moskee onderwerp brengt het slechtste van Amerika naar boven…:
  http://www.salon.com/news/opinion/glenn_greenwald/2010/08/23/park51/index.html
  R. Hartman (NI) [35] reageerde op deze reactie.

 4. @Jonatan [15]: @pcrs [18]: Prachtig, dat utilitaristische gefilosfeer, maar in een libertarische samenleving zou dit issue helemaal nooit kunnen spelen. Je hoeft er dus ook geen gekunstelde oplossing voor te bedenken.

  Precies mijn punt; ik zou zeggen: Lagoa [13] wordt hier op zijn wenken bediend.

 5. @Jonatan [30]:

  *Is onuitvoerbaar en zeer socialistisch.*

  Wat is hier onuitvoerbaar aan? Ik geef aan een importstop en dan bedoel ik importstop voor de volle 100% zonder uitzonderingen die het onuitvoerbaar maken.
  Dat bevolkingsgroepen daar onderdrukt worden is inherent aan het ideologische systeem waarin men leeft. Wij hebben ons daar niet mee te bemoeien en vernieuwing zal in die landen van binnenuit moeten komen. Ik besef terdege dat mijn stelling hard en misschien immoreel is tov onderdrukte bevolkingsgroepen daar maar moeten wij daarom de problemen hierheen importeren? Noem het egoisme; ik noem het eigenbelang.
  Of ontken jij net zoals bv Ewt in @25 de groeiende problemen met de Islam in het westen?

  *Dus als men zich in Saudi-Arabie fascistisch gedraagt moeten wij ons ook maar fascistisch gaan gedragen?*

  Tolerantie jegens toleranten en intolerantie jegens intoleranten is mijn standpunt. Ik zie niet in wat fascistisch is aan intolerantie t.o.v. fascistische buitenlandse mogendheden.
  Het is m.i. verdedigen van eigen waarden tov dit soort agressieve ideologieën.
  Wat wil jij dan? Tolerantie jegens intoleranten?
  Klinkt me erg Chamberlains in de oren.

  *Vervolgens alle militaire en financiele steun stoppen aan de dictators in de islamitische wereld.*

  Prima ben ik het mee eens maar…..
  En jij verwacht dat er dan in deze landen een verlichte vrije samenleving ontstaat? De ideologie Islam staat gelijk aan dictatuur en heeft een broertje dood aan persoonlijke vrijheid.
  Je onderschat naar mijn mening de invloed van de Islam op die samenlevingen.

  *hun migratie naar Europa en VS vooral wordt gemotiveerd door materialistisch eigenbelang i.p.v. religieuze haat.*

  Natuurlijk wordt de migratie van de individuele moslim ingegeven door eigenbelang. Je gaat er helaas van uit (zoals velen hier) dat de individuele moslim bestaat als puntje bij paaltje komt en dat is een grote misvatting!
  Die individuele gematigde moslim zit zeer sterk gevangen in die collectivistisch ideologie en is in feite niet vrij om te denken en handelen buiten die ideologische kaders.
  Ik heb zelf meegemaakt dat die gematigde moslim niet bestaat tijdens de moord op Theo van Gogh.
  Ik heb meer dan 10 jaar dag in dag uit met moslims gewerkt en weet waarover ik praat.

  In feite is er geen verschil met die andere fascistische ideologie het nationaalsocialisme. De overgrote meerderheid van gematigde vrijheidslievende duitsers had uiteindelijk geen enkele invloed in dit collectivistische dwangsysteem.

  *Je kan dan misschien gaan piepen dat dit laatste niet haalbaar is, maar dan moet je je wel beseffen dat migratie een logische consequentie is van protectionisme en verzorgingsstaat*

  1. Je hebt gelijk in je stelling
  2. Ik ga piepen; je stelling is niet haalbaar!

  Zeg eens eerlijk; denk jij dat het uitkeringenstelsel voor de volle 100% wordt afgeschaft?
  Wat heb ik aan ideologische kaders als ze in de praktijk niet haalbaar zijn?

  Het verschil tussen jou en mij is dat jij dogmatisch en ideologisch correct tegen de materie aankijkt en ik pragmatisch en ideologisch incorrect.

  The road to hell is paved with good intentions.

  R. Hartman (NI) [37] reageerde op deze reactie.
  Jonatan [46] reageerde op deze reactie.

 6. @Ewt [33]: misschien wel 25 % topics intolerant tegen geloof en vooral Islam
  Doe eens onderbouwen? Gaat niet lukken, denk ik zo maar.
  En nog minder als je de direct aan de actualiteit gekoppelde zaken buiten beschouwing laat. Want waarom zou een opinie over actualiteit alleen mogen (van wie?) als die niet de islam betreft?

  Ik durf te stellen dat er nog veel meer artikelen gemaakt zouden kunnen worden over de hypocrisie van de politiek t.a.v de islam, zoals ook recent het ‘nieuws’ over de bodyscanners, die zgn. zijn neergzet n.a.v. islamitisch terrorisme, maar waar nu juist uitgerekend die islamieten niet door hoeven.

  Dat Vrijspreker terughoudend is heeft alles te maken met beeldvorming zoals jij hier etaleert, maar die niet op feiten is gestoeld. Ik proef een stukje PoliCor; maar voor mij is islam geen taboe-onderwerp. Ik zal islamitische gevaar net zo fel aan de kaak stellen als het fascistische gevaar van bv. de PvdA.

  En ik laat ook niet na te benadrukken dat het islamitische gevaar dat de laatste 40 jaar slechts heeft kunnen worden door de facilitatie ervan door de Westerse overheden, en ook, vreemd genoeg, door Ron Paul.

 7. Ik zou hen hun moskee laten bouwen.
  maar ernaast zou ik ook een slachthuis, waar voornamelijk varkens zouden worden geslacht, een homobar en een stripteasetent bouwen :).
  Iedereen moet op zijn eigen grond kunnen doen wat hij goed acht.

 8. @GB [35]: Eens. Wat opvalt is dat Jonathan niet consequent genoeg redeneert. Voorbeeld:
  Vervolgens alle militaire en financiele steun stoppen aan de dictators in de islamitische wereld.

  Waarom alleen de dictators in de islamitische wereld? Het statement zou moeten zijn: Vervolgens alle militaire en financiele steun stoppen. Punt. Die ‘steun’ wordt immers altijd met andermans geld verstrekt, zonder dat die ‘andermans’ daar toestemming voor gegeven heeft.

  Zoals ik al zei: in een libertarische samenleving kan het hele probleem zich niet voordoen. Maar in de huidige samenleving is het wel een reëel issue.

  Wij hebben ons daar niet mee te bemoeien en vernieuwing zal in die landen van binnenuit moeten komen
  Klopt. Is niks hard of immoreel aan. Je toevoeging tov onderdrukte bevolkingsgroepen daar geeft dat al aan. Immoraliteit is niet relatief; als het moreel is jegens A maar immoreel jegens B is er een tegenstrijdigheid. Het is moreel of niet.

  Wie ‘daar’ is en er weg wil moet vrij zijn dat te doen, en wat mij betreft om zich hier te vestigen. Maar dan niet om uit de staatsruif te vreten, maar om de eigen broek op te houden, en met achterlating van al hetgene dat de reden vormt dat men ‘daar’ weg wil. Juist het mee willen nemen van die achterlijkheid verraadt de kolonisatie-agenda.

  NB: er lijkt onderweg iets misgegaan te zijn met de nummering, waardoor een aantal verwijzingen niet kloppen. Ghost in the machine?
  Armin [47] reageerde op deze reactie.

 9. Bekijk dit eens:

  http://www.pjtv.com/?cmd=mpg&mpid=113&load=4051

  Yaron Brook discusses the offensiveness of building a mosque near Ground Zero. (Pajamas TV interview; 14 min.)

  Ik ben “fan” van zowel RP als Brook (Ayn Rand Institute), beide kijken er anders tegenaan. Duidelijk is wel dat Brook meer zaken meeneemt in zijn weging dan alleen het non-agressie principe (hoewel hij niet duidelijk aangeeft of hij het hier wilt schenden, vermoed van niet).

  Moeilijke kwestie, ik denk toch dat ik meer neig naar het standpunt van Brook.

  R. Hartman (NI) [40] reageerde op deze reactie.

 10. @plok [39]:
  Niet teveel infowars luisteren he plokkie. Die prins heeft al jaren belangen in een hoop Amerikaanse bedrijven, waaronder News Corp. Het Saudische koningshuis wil hun beschermheer behouden maar ook slopen. Erg snugger zijn ze nooit geweest daar in die zandbak.

 11. @plok [40]: Bekend. Wat wil je daar mee zeggen? Dat een 7% aandeelhouder het beleid bij Fox bepaalt? Iedereen die dat wil en het geld ervoor heeft kan investeren in aandelen.

  Als ik morgen rendement zou zien in internationaal socialistisch bolwerk CNN en ik zou daar 7% aandelen in nemen, is CNN dan ineens libertarisch? Of heeft ze een ‘verborgen libertarische agenda’?

  Er is het nodige aan te merken op Fox, maar dit zijn volkomen onzinnige pogingen tot in diskrediet brengen. En je moet je afvragen waar die vandaan komen, en wat daarvan de intentie is.

  Net als de verontwaardiging dat Obama een moslim zou zijn (waar nogal wat aanwijzingen voor zijn). De felheid waarmee zowel Obama als links ontkennen dat hij een moslim zou zijn doet twee dingen:
  1) Het versterkt de indruk dat het wel eens waar kan zijn
  2) Het maakt moslims tweederangs. Het is immers een belediging om moslim genoemd te worden?

  Zie hier de ware aard van Links. Islam is voor Links slechts een middel tot een doel. Waarbij men niet in de gaten heeft dat Links in Iran na bewezen diensten volledig is uitgeroeid, door diezelfde islam.
  Devidas [43] reageerde op deze reactie.

 12. @R. Hartman (NI) [42]:
  Dat laatste is toch wel de ultieme manier om te sterven van de linksmensch. Ik denk dat half Hilversum (en politiek Den Haag) welleens stiekem fantaseert over het koppen van het kromzwaard.

  Dit soort ultieme altruistische psychoses zijn niet nieuw in linkse kringen. Sommige boomknuffelaars willen het liefst dat iedereen zelfmoord pleegt zodat er meer ruimte overblijft voor flora en fauna. Check hier voor de “Voluntary Human Extinction Movement”, http://vhemt.org/index.htm .
  Uitzondering is het pluche geile salonsocialistische onkruid van de PvdA.

 13. @Jonatan [28]: Ik denk dat het op zich al een stuk beter is dan wat we nu hebben met de overhid defacto eigenaar van alles.
  Maar de vraag is bij zo’n dwangsom? Ik betaal hen niet, want ik vind het bij nader inzien onzin. Hebben ze dan het recht dwang tegen mij te gebruiken? Als dat zo is dan zijn ‘ze’ altijd een beetje eigenaar gebleven van mijn huis. Want eigenaar betekent dat ik er mee mag doen wat ik wil, zonder dat ik het eigendom van anderen schaadt. Een zwart vriendin doet dat niet.
  Ik kan me wel voorstellen dat een investeeringsmaatschappij eigenaar is van een huizenblok. Die stelt in een contract dat ik geen zwarte vriendin mag, ik teken dat vrijwillig. Als ik nu toch een zwarte vriendin neem, mag hij me er uit gooien wegenscontractbreuk en daar geweld voor gebruiken. Het is zijn huis en hij verhuurde dat alleen onder voorwaarden, die ik niet nakwam.
  Maar in dit geval is de investeringsmaatschappij de eigenaar. De aandeelhouders ervan hebben het management overgedragen aan de huisbaas die namens hun handelt en mij er uit mag zetten.
  Als ik het pand echter aanschaf, maar via een contract toch nog via een lijntje aan iemand een verplichting heb, ben ik niet de eigenaar. Het is ook niet duidelijk met welke echte eigenaar ik dan een contract heb.

  Jonatan [50] reageerde op deze reactie.

 14. @R. Hartman (NI) [31]:

  Je bent zoooo verblind door die rode lap van de Islam dat je voor het gemak de volgende Islam-loze conflicten even bent “vergeten”?

  – Burgeroorlog in Sri Lanka, +/- 100.000 doden,
  – Kenyaanse burgeroorlog 2007-2008,
  – Grensconflict tussen Thailand en Cambodja, 2008,
  – Hutu’s en Tutsi’s die blijven doorvechten in o.a. Congo,
  – Verschillende drugskartels in Mexico (qua aantallen slachtoffers mag je dit gerust een “brandhaard” noemen),
  – Burgeroorlog in Colombia,
  – Mao-istische separatisten in India en Nepal.

  En net iets minder recent:
  – Hutu’s en Tutsi’s in Ruanda, bijna 1M doden,
  – Servie vs. Kroatie en Slovenie,
  – Vele voortdurende conflicten in niet-Islamitisch Afrika (Congo, Liberia, Sierra Leone, etc.),

  En als we nog ietsje verder terug gaan in de tijd is er werkelijk te veel om op te noemen dat werkelijk niets met de Islam te maken heeft.

  Bij deze heb je dus nog steeds geen enkel bewijs geleverd voor je stellingen dat moslims de intentie hebben om Europa en de VS te koloniseren en er de sharia in te voeren. Je blijft hier steeds maar omheen draaien, en door deze onbewezen stellingen verder aan te vullen met onzin als

  Het is geen toeval dat bij elke brandhaard op de wereld islam in het spel is,…

  maak je jezelf niet geloofwaardiger.

  Devidas [48] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [66] reageerde op deze reactie.

 15. @GB [34]:

  Wat is hier onuitvoerbaar aan? Ik geef aan een importstop en dan bedoel ik importstop voor de volle 100% zonder uitzonderingen die het onuitvoerbaar maken.

  Hoe wil je die 100% gaan handhaven? Hekwerk? Grenswachten? Vreemdelingenpolitie die voortdurend jaagt op illegale moslims? Wie moet dat allemaal gaan betalen? Ahhh, juist, dat gaan we afpersen van het belastingvee, nietwaar? Snap je niet dat je socialisme niet kan bestrijden met … socialisme?

  Wat wil jij dan? Tolerantie jegens intoleranten?

  Je mag best intolerant zijn tegen individuen, die jou persoonlijk intolerant benaderen. Wat je (van mij) niet mag, is pleiten voor afpersing van de lokale bevolking, t.b.v. door de overheid georganiseerde intolerantie jegens een willekeurig gedefinieerd collectief als “de Islam”.

  De ideologie Islam staat gelijk aan dictatuur en heeft een broertje dood aan persoonlijke vrijheid.

  Geef eens een bewijs dat er 1 homogene ideologie is genaam “DE Islam”, die door alle 1 miljard moslims op de wereld wordt gevolgd. Jij (en andere bangmakers) doen aan de lopende band dit soort uitspraken zonder enig bewijs te leveren. Je kan net zo goed gaan claimen dat de aarde plat is.

  Ter vergelijking: kijk maar eens in deze discussie hoe slechts 10 “libertariers” het al grondig oneens met elkaar zijn over fundamentele zaken als eigendomsrecht. Guess what: die moslims zijn het ook niet altijd met elkaar eens! Soms vermoorden ze elkaar zelfs vanwege verschillende interpretaties van hun sprookjesboeken. Als je dit weet kun je toch niet meer volhouden dat er zoiets bestaat als “DE Islam”?

  Ik heb zelf meegemaakt dat die gematigde moslim niet bestaat tijdens de moord op Theo van Gogh.

  Omdat er 1 moslim is geflipt, kom jij tot de conclusie dat “de gematigde moslim niet bestaat”?

  Zeg eens eerlijk; denk jij dat het uitkeringenstelsel voor de volle 100% wordt afgeschaft?

  Dat weet ik niet. Het enige dat je zeker weet is dat zolang je die shit niet afschaft, je blijft zitten met een stroom immigranten die op die honing af blijven komen. Aan jou de keus:
  1. Doormodderen zoals het nu gaat,
  2. 100% gesloten grenzen, + bijbehorende politiestaat en extra afpersing,
  3. Immigratie zoals voorgesteld door bijv. Hoppe (zie mijn discussie met pcrs in deze draad).

  beek [49] reageerde op deze reactie.
  GB [71] reageerde op deze reactie.

 16. @R. Hartman (NI) [37]: in een libertarische samenleving kan het hele probleem zich niet voordoen. Maar in de huidige samenleving is het wel een reëel issue.

  Het probleem is hier nog één stapje verder. Want ook in een libertarische samenleving zou dit probleem zich voordoen.

  Het punt is namelijk hoe ga je om met vrijheden, als je weet dat de ander jou die zelfde vrijheid niet zal geven. En in dit geval dat de vrijheid vervolgens gebruikt zal worden om jouw vrijheid aan te pakken.

  Het daar bouwen van een centrum is puur bedoeld als provocatie. Anders zou men het elders wel bouwen. Ook wil men niet beloven geen geld van organisaties als Hamas te gebruiken. Er wordt ook niet uitgesloten dat er haat gepredict wordt. Etc.

  Het is zoals jij zei, rechten bestaan niet als de ander ze niet erkent.

  Dat is ook het grote manco van libertarers. Zij erkennen eigendomsrecht, maar 99,99% van de wereldbevolking niet. Dan puur dogmatisch als Ron Paul redeneren zorgt ervoor dat de ander wint.

  In de libertarische samenleving zal namelijk altijd een grote dominante groep omringende mensen zjn die dat eigendomsrecht van die libertariers maar onzin vinden.

  Jonatan [52] reageerde op deze reactie.

 17. @Jonatan [45]:

  Ik denk dat we de discussie niet te breed moeten maken, omdat het dan moeilijk wordt om eenduidige antwoorden te geven.
  Geweldsinitiatie is trouwens per definitie slecht, heeft niets te maken met hoeveel geweld er op andere plekken op de wereld is.
  De Islam bevindt zich in een positie waar het Christendom zich honderden jaren geleden in bevond. Dat maakt ook dat radicalisme sneller vat heeft op het volk in Islamitische landen.

  Let op, dit gaat over de Islam als geloof of filosofie. Ik geloof er niets van dat de Moslim inherent slecht is, of de potentie niet heeft om bepaalde waarden te omarmen. De potentie tot rationaliteit/rede is aanwezig ( http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Golden_Age ). Rationeel egoisme en compatibiliteit met een soort van kapitalisme kan ook (zie Dubai).
  Als atheïst zie ik ze natuurlijk het liefste (met alle andere religieuzen) hun geloof opgeven, maar een sterk gematige Islam zou kunnen werken zoals ik aangaf.

  De Islam van de afgelopen paar honderd jaar heeft echter niets met gematigdheid te maken, maar van alles met irrationaliteit, expansiedrift en barbaarsheid. Het is immoreel als het Westen (wat niet perfect is, maar tegenwoordig wel 20x verder) daar geen vuist tegenover maakt. Niet middels statisme en geweldsinitiatie, maar wel middels boycotten, protesten en een vrij losse interpretatie van VERDEDIGING.

  Jonatan [53] reageerde op deze reactie.

 18. @Jonatan [46]:

  Er is helemaal geen sprake van ‘flippen’.
  Er is sprake van een vooraf goed doordachte strategie bij die gewelddadige moslims.
  Je beseft kennelijk niet dat dit soort gewelddadige acties een belangrijke voorbereidingstijd nodig hebben om ongewenste gevolgen eventueel voor te blijven. Dit soort acties zijn in alle koele rationele berekening, en in alle rust, in het volledige besef van de gevolgen, voorbereid.
  Zo kost een simpele ontvoering ( die op het nieuws ‘spontaan’ lijkt) een zee van tijd vanwege een degelijke voorbereiding en overleg. Gedurende al die tijd heeft men voortdurend alle tijd zich de ernst van de zaak te overwegen.

  Ben je nu een moslim, ja of nee?
  Je laadt echt de verdenking op je er 1 te zijn.

  Devidas [51] reageerde op deze reactie.

 19. @pcrs [44]:

  Want eigenaar betekent dat ik er mee mag doen wat ik wil, zonder dat ik het eigendom van anderen schaadt.

  Het probleem is dat “schade” niet geheel objectief is. Zoals in mijn voorbeeld van muziek: hoe hard is “te hard”? Wat als ik een muur in mijn tuin plaats waardoor jij de hele dag in de schaduw zit? Wat als ik in mijn huis een chemisch fabriekje begin, met een kans van 0.001% op een verwoestende explosie? Dit is een beetje het probleem met alle externaliteiten, en kan m.i. alleen worden opgelost door vrijwillige, en bindende afspraken over hoe mensen hun eigendommen mogen gebruiken. Natuurlijk wel zo gedecentraliseerd mogelijk.

  Door dit soort extra contracten kunnen bewoners van een straat afspreken dat ze hun huizen uitsluitend zullen gebruiken voor bewoning, en bijv. niet voor industriele of commerciele doeleinden.

  pcrs [56] reageerde op deze reactie.

 20. @Armin [47]:

  In de libertarische samenleving zal namelijk altijd een grote dominante groep omringende mensen zjn die dat eigendomsrecht van die libertariers maar onzin vinden.

  Dus moet je maar je principes van vrijheid overboord gooien en gewoon maar socialist worden? 100% gesloten grenzen voor moslims? Een op illegale moslims jagende politiemacht? Een centrale overheid die er d.m.v. afpersing en geweld op toeziet dat die verdomde moslims geen ene nieuwe moskee meer bouwen? Een echte tussenweg is er namelijk niet, of is in ieder geval door niemand gepresenteerd in deze discussie.

  Devidas [55] reageerde op deze reactie.
  Armin [58] reageerde op deze reactie.

 21. @Devidas [48]:

  Niet middels statisme en geweldsinitiatie, maar wel middels boycotten, protesten en een vrij losse interpretatie van VERDEDIGING.

  Over dat boycotten en protesteren hoeven we het niet te hebben, wat dat betreft mag iedereen doen wat ie wil. Maar zou je iets concreter kunnen zijn in wat je bedoelt met “losse interpretetatie van verdediging”?

  #52 en nog steeds geen enkel bewijs voor de stelling dat moslims Europa en de VS willen koloniseren en er de sharia willen invoeren.

  pcrs [57] reageerde op deze reactie.

 22. @Devidas [51]:

  Toch juist mooi dat ook Moslims zich tot het libertarisme aangetrokken voelen.

  lol

  Duidelijk gevalletje “taqiyya”, zou beek zeggen…

 23. @Jonatan [52]:
  Die oplossing heet boycotten. De mens is zo gewend geraakt aan de overheid, dat hij zich niet kan voorstellen dat hij staatstaken overneemt. Individuen en private groepen kunnen zelf “de grenzen sluiten” van hun eigen grondgebied, bedrijven en gated communities als het verbod op discrimineren eindelijk opgeheft wordt. Mochten ze dat consequent op irrationele gronden doen, dan boycot een ander hun natuurlijk weer.

  Jonatan [60] reageerde op deze reactie.

 24. @Jonatan [50]: Zeker niet eenvoudig, maar bij bijvoorbeeld zo’n chemische fabriek in de tuin, ook dat zal niet gebeuren, omdat de persoon een verzekering of DRO moet hebben, die zal zeggen: wij willen je wel verzekeren, maar niet als je gevaarlijke dingen doet. Hier is een lijst van dingen die je niet mag doen als je bij ons verzekerd wilt zijn. Daar hoort de opslag van een nucleair wapen in de tuin zeker bij. Daarbij blijft de man eigenaar van zijn eigen tuin, maar zal de onmogelijkheid om een beveiligings/verzekeings firma te vinden hem met zachte hand dwingen zich te gedragen. De verzekeringsfirma krijgt nog steeds geen recht om zijn eigendomsrechten te schenden allen om hem niet te verzekeren als hij niet aan hun contractvoorwaarden voldoet.
  Hij kan er voor kiezen om zich niet aan te sluiten bij een DRO, maar dat brengt een heleboel problemen met zich mee. Niemand zal hem in dienst willen nemen als ze geen rechtszekerheid hebben. Als hij zelf een bedrijf sticht, zal hij om investeerders te krijgen of een onberispelijke reputatie moeten hebben (maar dan is er geen probleem van overlast) of zich bij een DRO aan moeten sluiten. Geen klant wil zaken met hem doen als hij niet via een DRO verantwoordelijk kan worden gehouden.
  Ik denk dat een dergelijke aanpak consistenter is dan een contract met ‘de buurt’ over beperkingen van gebruik van zijn eigendom. Misschien een subtiel verschil en ik heb er nog niet zo goed over nagedacht of het echt verschillende is, maar schiet maar lek als je gaten ziet.
  Om dezelfde reden denk ik dat nucleaire energie wel eens onmogelijk zou kunnen zijn in een vrije samenleving. Een kernreactor is niet te verzekeren en ik meen dat de overheid een speciale eigen verzekering in het leven heeft geroepen in de VS om ze te verzekeren. Hetzelfde geldt voor de bouw van woningen bij de levies in New Orleans. Geen gewone verzekering durfde dat aan en er was dus nooit gebouwd in de overstromingszone als de overheid niet een verzekering ‘verzonnen’ had.

  Armin [59] reageerde op deze reactie.

 25. @Jonatan [53]:

  #52 en nog steeds geen enkel bewijs voor de stelling dat moslims Europa en de VS willen koloniseren en er de sharia willen invoeren.

  Doet denken aan de tijden van het dreigende communisme. Toen dacht ik ook dat de communisten de wereld wilden veroveren. Achteraf bleek het voornamelijk fearmongering aan beide zijden te zijn geweest om de belastingkoeien onder de duim te houden, sidderend hun vrijheden inleverend om hun vrijheid te behouden.
  De dreiging was toen niet zozeer extern maar intern, aangezien alle universiteiten communistisch waren. Nu is de sovjet dreiging er niet meer en stilletjes aan is toch het communisme ingevoerd, als je tenminste de 10 planken van Marx als maatstaf neemt.

  Jonatan [62] reageerde op deze reactie.

 26. @Jonatan [52]: Dus moet je maar je principes van vrijheid overboord gooien en gewoon maar socialist worden?

  Je valt wederom in de val van als het niet zwart is, dan is het dus wit. Denk in grijswaarden!

  Natuurlijk moet je niet vallen in de waarden van socialisme, maar het is wel degelijk een groot hiaat in de libertarische filosofie hoe om te gaan met mensen die het libertarisme fundamenteel niet erkennen. Zeker indien die groepen meerderheden zullen zijn.

  Het begint met de erkenning dat de motieven van de moskee (of centrum of wat dan ook) bouwers in dit geval – niemand heeft het over nooit meer ergens moskee’en bouwen – niet noodzakelijk zuiver zijn.

  Aanvullend worden daarna er niet onwaarschijnlijk daarna feiten gepleegd in die moskee die strafbaar zijn. Of bij de bouw, of door bepaalde oproepen tot haat.

  Als ik een stuk grond ga kopen met het doel daar chemische rommel op te dumpen, kun je libertarisch stellen dat zolang ik dat niet gedaan heb, ik dus braaf ben. Helaas levert dat in de praktijk hele vervelende problemen op. Vandaar dat vrijwel alle landen een soort milieucontrole vooraf hebben. Dat die vaak doorschiet is waar, maar dan maar de vervuiling laten plaatsvinden (waarna de schade doorgaans niet verhaalbaar is en uberhaupt al mosterd na de maaltijd) wordt niet als ‘moreel juist gezien’.

  Ik geef toe dat in dit geval de realiteit niet zo duidelijk is als het voorbeeld, maar het punt is dat in de meeste samenlevingen, vooraf toetsen plaatsvinden omdat schade te voorkomen.

  In dit geval echter is er ook nog de morele verontwaardiging. Kun je wel afdoen met libertarische principes, maar 99,99% van de wereldbevolking heeft andere principes dan de libertarische. In dit geval hebben de bouwers dat zo goed als zeker ook.

  Jonatan [61] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.