Voor degenen die zich naar aanleiding van dit artikel op de Vrijspreker achter de oren krabben m.b.t. de vraag of Ron Paul en “LewRockwell.com” “vijanden van de vrijheid” zijn, is het wellicht een idee om kennis te nemen van het volgende interview.

[HTML1]

De replay toets is eenvoudig te bedienen, mocht e.e.a. niet duidelijk zijn. Ook is het eenvoudig om de speler een stukje terug te zetten, om bepaalde fragmenten nog eens goed te kunnen beluisteren.

Ik heb op basis van deze video niet kunnen vaststellen, dat “de opstelling van Ron Paul niet van veel realiteitszin, maar slechts van blinde dogmatiek getuigt”. Ik stel daarentegen op basis van deze video wél vast, dat Paul tégen staatsinmenging in private aangelegenheden, vóór vrijheid, tégen oorlog, en derhalve libertarisch is.

De realiteit is dat overheden niets liever doen dan het voetvolk tegen elkaar op te zetten, al dan niet in naam van een “religie”. Dát is waar het wantrouwen dient te zijn; het gemis aan dergelijke realiteitszin bewijst het gelijk van Ron Paul en “LewRockwell.com” en het ongelijk van “ware vrienden van de vrijheid”, die een ideologie en haar al dan niet vermeende aanhangers bij voorbaat abusievelijk op één hoop gooien, daarmede het begrip “individu” als niet bestaand ter zijde schuivend, als zouden er geen min of meer afvalligen rondlopen. De ideologie an sich is blijkbaar in staat om een einde te maken aan “westerse vrijheden”. Het glas is bij “ware vrienden van de vrijheid” aldus niet half leeg of half vol, doch immer geheel leeg of geheel vol.

Wilderiaanse generalisaties over een ideologie zoals “een islamitisch overwinningssymbool van de imperialistische kolonisatie van het westen door de islam als een vlag op de ruïnes van het (volgens de officiële lezing) door islamitisch terrorisme verwoeste World Trade Center”, al dan niet voortkomend uit één of andere cognitieve bias, vertroebelen het beeld en de discussie over wat vrijheid werkelijk betekent, onderwijl valse slachtoffers makend. Een slechtere dienst kan men zichzelf in deze wereld, die in zijn geheel voor pakweg één derde is gevallen voor het gedachtengoed van Marx en Engels, waardoor de economie zich als een watermakende Titanic richting ijsberg begeeft en individuele- en “collectivitische” “westerse vrijheid” zo goed als non-existent zijn, niet bewijzen.

Het impliciet pleiten voor het behoud van wat er nog over is aan “collectivistische vrijheid” (en naar ik aanneem impliciet ook individuele vrijheid) werpt niet alleen de vraag op, wie die resterende “collectivistische vrijheid” zou moeten gaan verdedigen, maar ook de vraag of deze visie voldoende diepgang heeft om een moreel baken voor de -wat mij betreft overheidsloze- toekomst van oprecht vrijheidslievende individuen te vormen, die niet te beroerd zijn om hun eigen belangen en verdediging ter hand te nemen op basis van persoonlijke voorkeuren dienaangaande.

What the hell betekent Tu Ne Cede Malis ?

26 REACTIES

 1. Volgens mij zit Ron Paul op het goede spoor:

  http://www.youtube.com/user/misesmedia#p/u/33/kDRbQGjXK9U

  http://www.youtube.com/user/misesmedia#p/u/53/9W6KJRIums4

  What the hell betekent Tu Ne Cede Malis ?

  Ludwig von Mises Institute:
  The Institute’s official motto is Tu ne cede malis sed contra audentior ito, which comes from Virgil’s Aeneid, Book VI; the motto means “do not give in to evil but proceed ever more boldly against it.” Early in his life, Mises chose this sentence to be his guiding principle in life.

 2. In dit kader is het volgende artikel wel interessant om te lezen.

  A Culture of Fear

  Upon the collapse of the Soviet Union, Soviet foreign spokesman Gennadi Gerasimov warned the United States, “We have done the most terrible thing to you that we could possibly have done. We have deprived you of an enemy.”

  http://mises.org/daily/4644

 3. Goed een tegenartikel te zien tegen het in mijn ogen belachelijke artikel waarin Ron Paul en Lewrockwell zoiets als vijanden van de vrijheid werden uitgemaakt.

  Vooral de aangehaalde quote over het overwinningssymbool leek rechtstreeks uit een 5th colom conspiracy theory te komen.

  We moeten meer gaan discrimineren, niet op basis van groep maar op het individu! We moeten ons absoluut verdedigen en verzetten tegen terroristen en ideologieën en / of groepen die concrete vrijheden aantasten. Maar door 1/6 van de wereldbevolking, of 10 % van onze bevolking, over 1 kam te scheren kunnen de problemen alleen maar verergeren.

  R. Hartman (NI) [12] reageerde op deze reactie.

 4. @Andre NI [4]:

  Amerika kent inderdaad een anti-papisten beweging. De vraag is natuurlijk of die angst terecht was of niet. Gevreesd werd dat Rome de vrijheid van de US zou gaan aantasten.
  Het ging hier om het verdedigen van de protestantse vrijheden.
  Tegen de islam gaat het er vooral om, om gevrijwaard te willen blijven van de islamitische gewelddadigheden.
  Dat is toch echt een ander perspectief.
  Uiteindelijk baseren zowel Katholieken als Protestanten zich op Christus die geen geweld propageerde.
  Dat ligt bij Mohammed duidelijk heel anders. Deze bruut schijnt een eeuwig voorbeeld te blijven.

  Andre NI [6] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [5]:

  Zoals ik al zei: “O nee, wacht, deze keer is het écht anders.” Dat was sarcastisch bedoeld.

  “Tegen de islam gaat het er vooral om, om gevrijwaard te willen blijven van de islamitische gewelddadigheden.”

  Men zou kunnen beginnen zélf op te houden met het imperialistisch gedrag in omgevingen waar de islam nogal in zwang schijnt te zijn.

  Het punt is dat fearmongering door belanghebbenden van alle tijden is. Belanghebbenden die tégen individuele vrijheden zijn, en de massa er door hun fearmongering er met open ogen in laten stinken, inclusief een aantal “ware vrienden van de vrijheid” helaas. Ondertussen gaan ze vrolijk door met zandhaasje spelen in de woestijn, op kosten van de belastingbetaler.

  http://www.lewrockwell.com/mcmaken/mcmaken98.html

  beek [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Andre NI [6]:

  Als het zo enorm algemeen wordt gesteld, als het willen inboezemen van angsten door de machthebberds, dan doen libertariers daar net zo hard aan mee. Hoeveel doemscenario’s hebben libertariers ons hier al niet voorgeschoteld.
  De enig geldige vraag is of eventuele bedreigingen terecht zijn of niet. Want echte bedreigingen bestaan.

 7. “Hoeveel doemscenario’s hebben libertariers ons hier al niet voorgeschoteld.”

  Geen idee. Vragen is weten; jij moet het weten. Maak er een artikel van zou ik zeggen, en email het aan Hub.

  “Want echte bedreigingen bestaan.”

  Klopt helemaal. De politie dreigt mij dagelijks met de bestraffing van slachtofferloze misdaden, zoals 3 km/h harder rijden dan de burokraties ingestelde limiet, ter bescherming van “pappa’s”. De verdrijvingsvlakken zijn ook bijzonder populair, naar het schijnt.

  RH [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Andre NI [8]:
  Dat doet mij doordenken. Stel dat wetenschappelijk wordt aangetoond dat je met drinken (/bellen) achter het stuur 50% meer kans hebt op een ongeval met zwaar lichamelijk letsel. Dient, vanuit een libertarisch perspectief gezien, drinken (/bellen) achter het stuur dan meteen verboden te worden? Of vervolgen we pas degene die belt achter het stuur als hij, omdat hij drinkt (/belt) achter het stuur, een dodelijk ongeval heeft veroorzaakt? Het lijkt mij dat het (volkomen onnodige) risico dat degene die drinkt (/belt) veroorzaakt, waarmee hij ook anderen in gevaar brengt, op zich al dient te worden bestraft.
  Ik weet niet in welk topic het was maar ik las laatst hier op Vrijspreker dat drinken achter het stuur niet bestraft dient te worden. Is er iemand die dat ondersteunt?

  Jonatan [10] reageerde op deze reactie.

 9. @RH [9]:

  In een vrije samenleving is er slechts prive eigendom. Elke weg zal dus een prive eigenaar hebben. Als een weg-eigenaar besluit om zijn klanten (de automobilisten die van die weg gebruik maken) als service een hoge mate van veiligheid te geven, zal die wegeigenaar het onder invloed rijden op zijn weg verbieden en een ordedienst hebben die dat verbod ook handhaaft. De kosten voor deze extra veiligheid zullen uiteindelijk door de klant moeten worden opgebracht.

  Kortom, de eigenaar van een stuk grond (of weg) bepaalt welk gedrag daar toelaatbaar is.

  RH [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Jonatan [10]:
  Interessante analyse, in een vrije samenleving inderdaad wel ja. Ik ben alleen benieuwd naar de toepassing in de huidige samenleving waarin de infrastructuur staatseigendom is.

 11. @Ewt [3]: Jammer alleen dat je de discussie met mij vermeed. Omdat je uitlatingen niet te handhaven waren?

  Algemeen:
  Ron Paul ziet islam nog steeds als een religie. Dat is het niet; het is een allesomvattend staatssysteem. Als je dat wilt faciliteren op basis van ‘eigendomsrechten’ waar er nog niet eens sprake is van eigendom, maar waar wel een kolonisatie-agenda (inclusief agressief geweld, er zijn banden met terrorisme en er is active support voor Hamas) kun je moeilijk volhouden anti-staat te zijn. Of anti-agressie.

  Zoals ik al zei: deze kwestie heeft niets met eigendomsrechten van doen, maar alles met de keuze van de nog (deels) aan te kopen locatie en het waarom van die keuze.

  Verder is het gewoon ‘follow the money’. Rauf is een gesubsidieerde slumlord die zijn huurders in de kou laat staan, de projectontwikkelaar is een ordinaire crimineel, er zijn banden met islamitisch terrorisme, Bloomberg ontwikkelt business in Dubai, kortom, wie dit wil faciliteren/goedpraten/verdedigen moet zich vooral op het libertarische vrijheidsideaal laten voorstaan (quod non). Totale blinde dogmatiek.

  Het grootste deel van de in dit artikel gerefereerde video gaat verder over oorlog, Israël en Iran, en heeft geen enkel raakvlak met mijn artikel van vorige week.

  In mijn reactie op Singhasimba had ik al aangegeven dat Paul het op de meeste facetten gewoon bij het juiste eind heeft, maar dat hij op het vlak van buitenlandpolitiek een naïeveling is die zich het liefst laat onderwerpen. Buitenland is voor dogmatische libertariërs natuurlijk ook een abstract begrip; immers, in een libertarische samenleving bestaat dat begrip niet (hoewel minarchisme nog steeds uitgaat van een (natie)staat, zodat de blinde vlek van Paul ten aanzien daarvan nog merkwaardiger is).

  Ik vraag me steeds meer af of ik nog wel ‘libertariër’ wil zijn, als het betekent dat je onvoorwaardelijk uit moet gaan van de goede bedoelingen van je opponent, en libertarisch principes moet toepassen op hen die daar slechts misbruik van maken.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.
  Andre NI [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [13]:

  Ook al was het de Unox Worstfabriek te Oss: het maakt niets uit, zolang men geen agressieve daden uitvoert, is er niets aan de hand. “Geloof” speelt daarbij geen rol (wat mij betreft). Het maakt mij persoonlijk ook niet uit welk “geloof” men zegt te hebben, welke levensovertuiging men heeft, of welk systeem men aanhangt. Zolang men mij daadwerkelijk met rust laat, ben ik relatief tevreden. Zodra dat níet het geval is, is het tijd voor aktie.

  @R. Hartman (NI) [12]:

  “Ik vraag me steeds meer af of ik nog wel ‘libertariër’ wil zijn, als het betekent dat je onvoorwaardelijk uit moet gaan van de goede bedoelingen van je opponent, en libertarisch principes moet toepassen op hen die daar slechts misbruik van maken.”

  Je moet niks, dat weet jij als geen ander. Het enige dat je moet, is met je vingers van andermans leven- en bezittingen afblijven. Zie verder de Unox Worstfabriek opmerking hierboven.

  Waar ik mij over verbaas, is dat men in het algemeen weinig inzicht heeft over crowd behaviour. Voordat je het weet, bevind je je in het kamp van de war- en/of fearmongerers. ’t Is maar waar je voor kiest natuurlijk, mij zal het persoonlijk (Unox-)worst zijn.

  Voor de rest zou ik je willen vragen, of beter gezegd aanraden, je beweringen over Ron Paul te onderbouwen met relevant materiaal, waaruit eenduidig zijn opvattingen blijken. Je artikel en -nu weer- je reaktie blinken uit van meningen in plaats van onderbouwde feiten. Dat moet beter kunnen; er is voldoende over te vinden op het internet. Zoek ook eens op de achtergronden van Rauf.
  Oscar [16] reageerde op deze reactie.

 13. zolang men geen agressieve daden uitvoert, is er niets aan de hand.

  Dus ook al weet je dat men agressieve daden wegens jou gaat uitvoeren zodra men daar voldoende macht toe heeft vergaard steek je je hoofd maar in het zand totdat de Ummah een feit is? Totdat je met je reet omhoog richting Mekka moet gaan liggen of Jaziyah moet betalen? Omdat tot op dat moment men jegens jou persoonlijk nog geen agressie heeft gepleegd (anders dan het incasseren van bij jou afgeperste subsidies, dan)? Nee, dank je.

  Zoals ik al opmerkte, geen wonder dat het met het libertarisme niets wordt, zolang dat de uitgangspunten zijn.

  De Unox worstfabriek vergelijken met een machts- en geweldsmonopolie is net zo krom als Wladi’s recente vergelijking van de C1000 ermee. Ik ben niet verplicht hun producten af te nemen. Van de Unox of C1000 moet ik inderdaad niets.

  Mocht je het gemist hebben: je hebt hier niet met individuen van doen, maar met radertjes in een collectivistische machine. En als je meent dat mijn overtuiging over de doelstelling van die machine slechts ‘een mening’ is, en geen onderbouwd feit, dan heeft het weinig zin de discussie aan te gaan.

  Het toepassen van libertarische principes werkt uitsluitend in de interactie tussen individuen, niet tussen een individu en een staat of ander collectivistisch geheel dat macht en geweld ambieert. Doe je dat toch, dan zul je als kleinst mogelijke minderheid altijd aan het kortste eind trekken.

  Zoals uit mijn reacties mag blijken heb ik de achtergronden van Rauf al nagezocht, evenals die van de ‘projectontwikkelaar’ en de (bekende) geldschieters. En vrijwel dagelijks wordt het lijstje met onthullingen langer. Word je niet vrolijk van.
  Andre NI [17] reageerde op deze reactie.
  Katjong [23] reageerde op deze reactie.

 14. @Andre NI [14]:

  Mag kan gerust voorstander zijn voor de moskeebouw nabij Ground Zero en tegelijkertijd kritiek laten blijken. Ron Paul had ook iets kunnen zeggen als “het is de mensen hun goed recht een moskee in New York, vlak bij Ground Zero, te bouwen…hopelijk verrijst er binnenkort ook een kathedraal in een grote Saoedi-Arabische stad.”

  Zo zou ik het ingekleed hebben.

  Andre NI [18] reageerde op deze reactie.

 15. @R. Hartman [15]:

  Ik heb het blijkbaar niet goed genoeg uitgelegd. Ik doe nog een poging.

  “Dus ook al weet je dat men agressieve daden wegens jou gaat uitvoeren zodra men daar voldoende macht toe heeft vergaard steek je je hoofd maar in het zand totdat de Ummah een feit is? ”

  Jij schijnt iets te “weten” wat ik niet “weet”. Het gaat in deze niet over kennis, maar over de perceptie. Perceptie over een gevaar. Gevaren die overal op de loer liggen. Wat dit gevaar zoveel groter maakt dan andere gevaren, is een kwestie van persoonlijke inschatting maar is zeker geen reden om gehele bevolkingsgroepen over één kam te scheren.

  In het artikel heb ik ten behoeve van zelfonderzoek verwezen naar een lijst met cognitieve biases waarmee iedereen in meer of mindere mate te maken heeft.

  “Mocht je het gemist hebben: je hebt hier niet met individuen van doen, maar met radertjes in een collectivistische machine.”

  Ik stel voor dat je iedereen die “het gemist heeft” ook maar indeelt bij die “collectivistische machine”. Je weet maar nooit; Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.

  “En als je meent dat mijn overtuiging over de doelstelling van die machine slechts ‘een mening’ is, en geen onderbouwd feit, dan heeft het weinig zin de discussie aan te gaan.”

  Dat is jouw keuze.

  “Het toepassen van libertarische principes werkt uitsluitend in de interactie tussen individuen, niet tussen een individu en een staat of ander collectivistisch geheel dat macht en geweld ambieert. Doe je dat toch, dan zul je als kleinst mogelijke minderheid altijd aan het kortste eind trekken.”

  Je trekt als kleinst mogelijke minderheid altijd aan het kortste eind. Door af te wijken van het non-agressie beginsel (dat wil je toch, daarvan afwijken ?) verander je daar weinig aan en kun je net zo goed deel gaan nemen aan de regering.

  “Zoals uit mijn reacties mag blijken heb ik de achtergronden van Rauf al nagezocht, evenals die van de ‘projectontwikkelaar’ en de (bekende) geldschieters. En vrijwel dagelijks wordt het lijstje met onthullingen langer. Word je niet vrolijk van.”

  Dat is inderdaad geen reden tot vreugde, mede omdat de CFR-lieden in staat zijn de gemoederen onder “ware vrienden van de vrijheid” danig te verhitten, waardoor hun streven naar de NWO wordt ondergesneeuwd.

  Andre NI [19] reageerde op deze reactie.

 16. @R. Hartman (NI) [21]:

  Defensief geweld is geen agressie.

  Slechts als je je eigen leven of eigendommen (of dat van andere concrete individuen) beschermt tegen een individuele agressor of groep individuele agressors.

  Echter: zodra je individuen met geweld beperkingen wil opleggen (zoals het verbieden te bouwen van een clubhuis), puur op basis van een abstract groepsattribuut (bijv moslim/niet-moslim), en de handhaving van deze beperkingen wil uit laten voeren door de staat (d.w.z. door afpersing), dan is er zeer zeker sprake van agressie.

  En als je meent dat mijn overtuiging over de doelstelling van die machine slechts ‘een mening’ is, en geen onderbouwd feit, dan heeft het weinig zin de discussie aan te gaan.

  Ter verduidelijking, hierbij de definitie van dogma uit het woordenboek:

  Definition of DOGMA

  a : something held as an established opinion; especially : a definite authoritative tenet
  b : a code of such tenets
  c : a point of view or tenet put forth as authoritative without adequate grounds

  Als je aangeeft dat het bewijs voor je stelling niet ter discussie staat is in ieder geval duidelijk wie er wel dogmatisch is.

 17. @R. Hartman [15]:

  Het toepassen van libertarische principes werkt uitsluitend in de interactie tussen individuen, niet tussen een individu en een staat of ander collectivistisch geheel dat macht en geweld ambieert.

  De interactie vindt plaats tussen individuen. Niet tussen staten. Een staat kan niet slaan of schoppen.

  Doe je dat toch, dan zul je als kleinst mogelijke minderheid altijd aan het kortste eind trekken.

  Dit klopt niet. Als ik in mijn uppie rijker ben dan een groep anderen tezamen, dan zorg ik dat mijn leger altijd 1-2 maatjes groter is. Exit “altijd”.
  R. Hartman [24] reageerde op deze reactie.

 18. @Katjong [23]: Ja, ja, OK. Staten zijn abstracte entiteiten, etc. etc.

  Laat ik het zo formuleren:
  Het toepassen van libertarische principes werkt uitsluitend in de interactie tussen ‘losse’ individuen, niet tussen een individu en een vertegenwoordiger van een staat of ander collectivistisch geheel die uit hoofde van zijn functie of positie macht kan uitoefenen over dat individu.

  Het kleek me duidelijk dat dit de strekking was van wat ik schreef. Maar dit leest gemakkelijker, da’s waar…

  Katjong [26] reageerde op deze reactie.

 19. @R. Hartman [24]:
  Waarom is het afwijzen van geweldsinitiatie niet toepasbaar tussen individuen die zeggen dat zij handelen uit naam van andere individuen?

  Jouw stelling zou zoiets zijn als: Ik ga iemand slaan omdat een grote groep mensen mij dat heeft gevraagd, en daarom is dat wel toegestaan.

  Dat dit niet mag is juist de kern van het libertarisme. Initiatie van geweld valt niet goed te praten. Of je als individu wel of niet deel uitmaakt van een groep.

  “Exit altijd” ben je het dus blijkbaar wel mee eens?

Comments are closed.