“Etniciteit” is een anticoncept dat gebruikt wordt om racisme te verhullen. Het heeft geen duidelijke definitie. De term “etniciteit” onderstreept traditie in plaats van natuurlijke eigenschappen van een groep, zoals taal, maar maakt toch ook gebruik van natuurlijke groepskenmerken, en dus ras. De voorstanders van “etniciteit” bepleiten derhalve racisme plus traditie, of wel racisme plus conformisme, of racisme plus stilstand.

Zich beroepen op etniciteit is niet legitiem, ethisch of politiek. Niemand kan er speciale rechten aan ontlenen.

“Global Balkanization,” The Voice of Reason, 118, 128.

Racisme is de laagste, ruwste en meest primitieve vorm van collectivisme. De notie schrijft moreel, sociaal of politiek belang toe aan genetische afstamming; intellectuele en karakterologische eigenschappen worden geproduceerd en doorgegeven met het DNA. Dit betekent in de praktijk dat een mens beoordeeld kan worden op de karakters en daden van zijn collectieve voorouders, in plaats van op zijn eigen karakter en daden.

Racisme betekent, dat de inhoud van de geest (niet het cognitieve vermogen, maar de inhoud) genetisch is bepaald; dat overtuigingen, waarden en karakter reeds bepaald zijn voor de geboorte door natuurlijke factoren buiten de wil. Het is de holbewonersversie van de doctrine van inherente ideeën, of inherente kennis, hetgeen compleet weerlegd is door filosofie en wetenschap. Racisme is een doctrine van, door en voor bruten. Het is een boerenversie van collectivisme, behorend bij een mentaliteit die onderscheid maakt tussen verschillende rassen dieren, maar niet tussen mensen en dieren.

Zoals bij iedere vorm van determinisme ontkent racisme iedere specifieke eigenschap die de mens onderscheid van alle andere levende soorten: rede en vrije keuze, ofwel geest en moraal, en vervangt die door chemische voorbestemming.

“Racism,” The Virtue of Selfishness, 126.

Een genie is een genie, ook al behoren grote groepen idioten tot hetzelfde ras. Een idioot is een idioot, ook al kent zijn ras een groot aantal genieen.

“Racism,” The Virtue of Selfishness, 127.

Zoals iedere vorm van collectivisme, is racisme een queeste voor iets voor niets. Het is een zoektocht naar automatische kennis – naar automatische evaluatie van het karakter, dat voorbij gaat aan de verantwoordelijkheid om rationeel en moreel te oordelen. Het is bovenal een zoektocht naar gratis eigenwaarde (of pseudo-eigenwaarde).

“Racism,” The Virtue of Selfishness, 127.

Tegenwoordig wordt racisme gezien als een misdaad gepleegd door een meerderheid, maar als een onvervreemdbaar recht als het gepleegd wordt door een minderheid. De idee dat jouw cultuur beter is dan alle andere, alleen omdat het een voortzetting is van de tradities van de voorouders, is chauvinisme als hij gepleegd wordt door een meerderheid, maar is ‘ethnic pride’ als een minderheid zich eraan beschuldigt. Verzet tegen verandering en vooruitgang wordt gezien als reactionair als een meerderheid het doet, maar retrogressie naar een dorp op de Balkan, een Indiaanse tepi of de jungle wordt geprezen als een minderheid zich er schuldig aan maakt.

“The Age of Envy,” Return of the Primitive: The Anti-Industrial Revolution, 142.

75 REACTIES

 1. Dit is het soort argumentatie dat de links/rechtse politici hanteren om de eigen -dedadente, krankzinnige en door de EU opgelegde- migratiepolitiek door te drukken en te rechtvaardigen. “Wie dit niet wil is een bekrompen racist en dus voor concentratiekampen en gaskamers”. Kort door de bocht; de werkelijkheid is genuanceerder en complexer.

  (Racisme) is een boerenversie van …

  Lekker generaliserend en stigmatiserend hier. Ik stel voor dat de schrijver van deze quote eerst zichzelf eens laat doorlichten voordat deze anderen langs de morele meetlat legt. Wel een leuke trol, dit stukje. Op naar de 100 reacties.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.
  Géza [75] reageerde op deze reactie.

 2. de multi culti is mislukt tijd om die marokanen het land uit te gooien.dat scheelt een hoop bejaarden die vermoord worden.

 3. Door mensen te importeren uit derdewereldlanden zal Nederland steeds meer gaan lijken op een derdewereldland.

  Ik ben twee jaar terug weggevlucht uit een multiculturele wijk, en woon nu in een blanke wijk. Dat bevalt mij prima.

  Het grote probleem met de Nederlandse immigratie is dat het gesubsidieerd is. Meer dan de helft van de jeugd in de grote steden is allochtoon, de subsidie zal een keer stoppen.

  Denken mensen dan totaal niet na waar welvaart vandaan komt? Word je vanzelf rijk als je in Nederland woont, en gaat dat altijd maar door?

 4. “een zoektocht naar gratis eigenwaarde’

  Hier moet ik toch protesteren. De schrijver gaat er vanuit dat er niets gedaan is om in een bepaalde kaste geboren te worden. Dat is niet zo. Wat je zaait zul je ook oogsten.

  Iemand wordt niet zomaar als blanke Europeaan of als zwarte Afrikaan, als prins of bedelaar geboren. Dat is geen toeval maar het resultaat van wat gezaaid is in voorgaande levens.

  Ik zei reeds eerder: westerlingen zijn achterlijk.
  Cassandra Troy [14] reageerde op deze reactie.

 5. Leuk stukje. Jammer dat het voorbeeld wessie – ossie niet naar voren is gebracht. De bevolking van de voormalige oost duitse gebieden heeft nog steeds een andere mentaliteit. Terwijl de genen pool toch zo ongeveer hetzelfde is als de rest van de duitsers. Hier zie je dus dat afkomst minder in te brokkelen heeft dan cultuur en gedeelde waardes in een maatschappij. Ze hebben na de hereniging wederom hetzelfde paspoort gekregen, maar dat verandert niets aan hun cultuur en hun drang naar collectivisme.

  Cultuur is dus wel heel belangrijk, kom je in een samenleving waar de meerderheid van aanpakken houdt en niet naar de staat kijkt die je zou moeten ondersteunen dan zal dit een prettigere omgeving zijn. Dat heeft echter weinig met afkomst te maken.

 6. Een genie is een genie, ook al behoren grote groepen idioten tot hetzelfde ras. Een idioot is een idioot, ook al kent zijn ras een groot aantal genieen.

  Allemaal leuk en aardig. Maar waar is de zwarte Newton? De zwarte Bach? De zwarte Cervantes? De zwarte Da Vinci? De zwarte Huygens? De zwarte Einstein? De Zwarte Bohr? De zwarte Gödel? De zwarte Tesla?*

  Binnenkort hoop ik een artikeltje te plaatsen over de (intelligentie)verschillen tussen de verschillende rassen.

  Overigens ben ik geen voorstander van racistische politiek. En niet alleen omdat ik überhaupt geen voorstander ben van politiek, maar omdat ik vind dat alle mensen dezelfde negatieve rechten behoren te hebben. Geen mens behoort positieve rechten te laten gelden, op welke grond dan ook.

  Maar uiteraard ben ik een voorstander van het recht te discrimineren en uit te sluiten.

  * zo! Opdat u niet denkt als zou ik slavische mensen als Üntermenschen zien.

  Cassandra Troy [12] reageerde op deze reactie.

 7. De idee dat jouw cultuur beter is dan alle andere, alleen omdat het een voortzetting is van de tradities van de voorouders, is chauvinisme als hij gepleegd wordt door een meerderheid, maar is ‘ethnic pride’ als een minderheid zich eraan beschuldigt.

  Ik denk dat de factor westers of niet-westers nog veel belangrijker is. De idee dat de westerse cultuur superieur is aan niet-westerse culturen is ‘racistisch’, ‘fascistisch’, eurocentrisch, fout en verwerpelijk volgens de cultuur-marxisten die – nog steeds – voorschrijven wat mensen moeten denken, wat kranten en bladen moeten schrijven, wat omroepen moeten uitzenden en wat onderwijzers moeten onderwijzen en de idee dat een niet-westerse cultuur superieur is aan de westerse wordt al verfrissend ervaren.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [8]: Het gaat volgens mij vooral om cultuur. De Joden zijn een gewoon woestijnvolk geweest, niet veel anders dan de omringende volkeren. De Joden hebben nadruk gelegd op studie, handel en wetenschap (en ook geloof). Ik denk niet dat de Joden zulke specifieke genen hebben als ras, neen, ze hebben vooral een gedeelde culturele traditie. Een cultuur die zeer succesvol is gebleken.

  Hoeveel verder zou de wereld thans zijn als meer volkeren het joodse voorbeeld gevolgd hadden. Helaas wordt thans de vrijhandel geknecht, de wetenschap door de staat bijna geheel gemonopoliseerd, en stelt het staatsonderwijs niet zoveel meer voor. Te argumenteren is dat we hiermee onze cultuur onderuithalen waardoor de zaken die ons in west europa een voorsprong hebben gegeven op de rest van de wereld langzamerhand worden afgebroken.

  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 9. Vooral het laatste citaat maakt glashelder hoe racistisch de multicult is, omdat het uitgaat voor ongelijke groepen, in plaats van gelijkwaardige individuen. Racisme door minderheden is evengoed racisme; positieve discriminatie is evengoed discriminatie, met alle gevolgen van dien.

 10. @Ratio [9]:

  Hoeveel verder zou de wereld thans zijn als meer volkeren het joodse voorbeeld gevolgd hadden.

  Het succes van de Joden komt door de diaspora en de emigratie naar gebieden die het op dat moment al economisch en cultureel goed deden. Als alle volkeren het Joodse voorbeeld zouden hebben gevolgd dan zouden we geen stap verder zijn gekomen omdat dan ook de volken die het economisch en cultureel al goed zouden doen zouden emigreren naar….en fin, het is duidelijk.

  Het scheppen van cultuur is voor een groot deel genetisch bepaald.

  Te argumenteren is dat we hiermee onze cultuur onderuithalen waardoor de zaken die ons in west europa een voorsprong hebben gegeven op de rest van de wereld langzamerhand worden afgebroken.

  Inderdaad. En dat dient gekeerd te worden. Dat is van levensbelang. De verstikkende banden die thans de westerse beschaving knechten, de positieve discriminatie, de gedwongen herverdeling, het egalitarisme, de multi-cul, het staatsonderwijs, het anti-discriminatiewezen, de neo-debiliteit, moeten geheel verworpen worden.

  Ratio [18] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [20] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [6]:

  Allemaal leuk en aardig. Maar waar is de zwarte Newton? De zwarte Bach? De zwarte Cervantes? De zwarte Da Vinci? De zwarte Huygens? De zwarte Einstein? De Zwarte Bohr? De zwarte Gödel? De zwarte Tesla?*

  Je kunt geen Huygens ex nihilio krijgen! De eerste Einstein uit de jungle moet nog geboren worden. Er is een hierarchie van kennis nodig om op te bouwen. Dat verklaart waarom emigranten het ver kunnen brengen in een kennisland. Het heeft niet zoveel met intelligentie te maken, als met cumulatieve kennis. Zoals Rand al zei: inherente kennis bestaat niet, wel tabula rasa.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 12. @Cassandra Troy [12]:

  Dat er zoveel cummulatieve kennis is in Europa en minder in Afrika bezuiden de Sahara heeft o.a. met de grotere intelligentie van de oorspronkelijke bevolking van Europa te maken ten opzichte de oorspronkelijke bevolking van Sub-Saharaans Afrika. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen, maar de genetische aanleg die ervoor zorgt dat mensen intelligente mensen zijn (of worden) speelt zeker een belangrijke rol.

 13. @Cassandra Troy [14]:

  Het denken in kasten staat haaks op gelijkheidsdenken.

  Mensen zijn gewoon niet gelijk: je hebt soort-karakter en individueel-karakter. Alle poedels hebben poedel-eigenschappen, maar iedere poedel heeft ook een individueel karakter.

  Mensen zitten stampvol met vooroordelen, al of niet bewust. Die vooroordelen kun je ook racisme noemen. Vooroordelen heb je nodig om snel beslissingen te kunnen nemen, omdat je niet iedere keer een diepgravend onderzoek in kunt stellen.

  De problemen rond de multicul laten zien dat de theorieën van de multiculti’s niet kloppen. Het is decennia lang verboden geweest om dat te beweren.

  Multicul probleem nr 1: de overheid die met wetgeving, subsidies, hulp, huisvesting, etc. klaarstond.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Cassandra Troy [14]:

  Er kan zoveel niet bewezen worden. Dat er iemand of iets behalve de eigen persoon en eigen ervaring bestaat is bijvoorbeeld axiomatisch. Dat roept veel weerstand op bij bepaalde lieden die zichzelf als rationeel beschouwen (en mijn persoontje niet) maar ik heb geen van hen de bewering zien weerleggen dat het een axioma is dat er iets zou bestaan buiten de eigen ervaring.

  Axiomata of geen axiomata, we hebben dergelijke niet geheel zekere pilaren nodig. Aan het concept reincarnatie geloof ik echter niet, aan entiteiten buiten mezelf, en ook aan andere personen, geloof ik echter wel.

  Racisme is verwerpelijk als het gaat om politiek of een politieke ideologie. Daarvan is sprake als er wetten die neerkomen op racisme van kracht worden of als dergelijke wetten worden nagestreefd. Als mensen echter keuzes maken die, als zij geen mensen maar overheden waren geweest, racistisch zouden zijn dan is er mijns inziens niet zoveel aan de hand. Generalisatie en vooroordelen zijn van levensbelang. Discriminatie is een recht.

 15. @Nico de Geit [15]:

  Precies. Er bestaan verschillen tussen mensen. Er bestaan verschillen tussen genenpoelen. De genenpoel van Europese blanken is bijvoorbeeld anders dan de genenpoel van Afrikaanse negers. Ik vind het belangrijk dat men daar ongestraft over open mag zijn. We zijn al veel te lang in de greep van cultuur-marxisten die mannen en vrouwen, blanken en zwarten, willen voorstellen als gelijk in aanleg en gelijk in doen en laten. Daarvan is echter geen sprake.

  Die vooroordelen kun je ook racisme noemen.

  Vooroordelen zijn onmisbaar voor een goed ontwikkelingsproces. Het ironische is juist dat propaganda die vooroordelen en de idee dat rassen gelijk zouden zijn zouden hebben moeten bestrijden mij juist het inzicht hebben gegeven dat er verschillen zijn. Als er een neger wordt opgehemeld als zijnde uitzonderlijk getalenteerd op cognitief gebied, juist om aan te tonen dat negers even getalenteerd op cognitief gebied zouden zijn dan is het vaak zo ver gezocht dat je er gewoon lucht van krijgt met leugenachtige propaganda van doen te hebben.

 16. @Oscar [11]: en de emigratie naar gebieden die het op dat moment al economisch en cultureel goed deden.

  Cultureel en economisch goed draaiende landen hebben altijd aantrekkingskracht gehad op migranten. Van alle migratie stromen en migrerende volken echter zijn vooral de joden het die dominant wisten te worden. Er moet iets in de joodse cultuur zitten waardoor ze kunnen domineren, niet alleen in handel, maar ook in bijvoorbeeld wetenschap. Als andere landen of volken ook nadruk gaan leggen op die kenmerken van de joodse cultuur dan zouden we waarschijnlijk veel verder zijn als maatschappij. Net zoals wij beter af zouden zijn als we minder in collectivistische oplossingen denken. De zelfstandigheid en het werk en studie ethos van de joden, maar ook deels van de chinezen en de indiers zijn voorbeelden voor ons. We kunnen leren van de joden en van de Singapore chinezen.

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 17. @Ratio [18]:

  Bij de joden hadden de rabbijnen, doorgaans degenen die tot de meest intelligente mensen en meest geletterde mensen van de gemeenschap behoorden, ook de meeste kinderen. Terwijl bij niet-joden de intellectuele elite geen of weinig kinderen had.

  Als andere landen of volken ook nadruk gaan leggen op die kenmerken van de joodse cultuur dan zouden we waarschijnlijk veel verder zijn als maatschappij.

  De joden hebben zich kunnen ontwikkelen dankzij de aanwezigheid van andere ontwikkelde volken. Joden waren (en zijn) onderling extreem solidair. Als er één jood zich opwerkte dan zorgde hij er voor dat een andere jood zich via zijn kanalen ook kon opwerken. En als hij daarvoor mensen van een ander volk (goyim) mee buiten spel kon zetten, bedriegen of misleiden dan deed hij dat.

  De zelfstandigheid en het werk en studie ethos van de joden, maar ook deels van de chinezen en de indiers zijn voorbeelden voor ons. We kunnen leren van de joden en van de Singapore chinezen.

  De indiers en Singapore Chinezen zijn nadrukkelijk geen cultuur-marxisten. Zij willen het beste voor hun kinderen en zullen juist intellectuele prestaties van hun kinderen aanmoedigen inplaats van de grond in te trappen.

  Ik vind de mentaliteit van de Europeanen vóór dat hun geesten en esprit werd bedorven door democratie en cultuur-marxisme ook iets is waar we van kunnen leren.

 18. @Oscar [11]:
  Het scheppen van cultuur is voor een groot deel genetisch bepaald.

  Stevig staaltje determinisme. Een moordenaar is geen moordenaar omdat hij zwart/blank/mokka is en het in de genen zit.
  Iemand is altijd ” first and foremost” een individu.
  Cultuur, Taal, Geloof allemaal zijn ze aangeleerd.

  Dat de zwarte Newton en Einstein er niet zijn, komt meer omdat de meeste zwarten tot nog geen 100 jaar geleden VERBODEN was te leren en te schrijven bijvoorbeeld in amerika.
  Dat de Zwarte mens in de bush bush niet veel leerde van electriciteit moge duidelijk zijn, in dat gebied is het niet ontwikkeld of gebracht.

  Ras en ” etniciteit” willen niets zeggen over het gedrag, kunnen en intelligentie van een persoon.

  Waar jij op doelt is de westerlijke overlevering van informatie van de ene generatie naar de volgende in boeken of navertellingen.
  Die is gewoon niet de afgelopen 400 jaar doorgegeven aan de donker gekleurde mensen JUIST omdat rascisme een onderdeel was van het overheidsbeleid.
  En nu nog steeds……

  Als die mocro’s moesten werken voor hun geld zouden ze intelligenter worden, kundiger en leren zoals ieder mens in een bepaalde maatschappij.

  Als ik jou een hengel geeft, en een immigrant een coupon voor een leven gratis vis….. Wie denk je dat er dan kundiger en slimmer uit zal komen.
  En wie kent dan de waarde van vis……
  Subsidies van turkse buurthuizen, gratis zwemmen voor islamitische vrouwen. kut jeugd die de boel vernielt en er een reisje NY van krijgt. Kut gedrag belonen metgratis sportevenementen.
  Het beleid is er op gericht een bepaalde heilig verklaarde rassen en etniciteitsgroep te bevooroordelen tot dat de autochtonen groep het beu is en haat koestert. Daarna kan de politieke pers weer volop draaien, en de politici weer vol op graaien.
  Pvda plukt van u om thee te drinken, zopdat Wilders kan plukken om er zogenaamd wat aan te doen. Jan klaasen en katrijn zijn er niets bij.

  En by the way….. Einstein was een jood.
  En een zwarte man kan net zo veel jood zijn als een blanke.

  Een geadopteerd kind uit een achtergesteld land of die geboren is in de bush bush, heeft de zelfde capaciteit om de dingen te leren als een gemiddelde blanke.

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 19. @Hoc Voluerunt [20]:

  Dat de zwarte Newton en Einstein er niet zijn, komt meer omdat de meeste zwarten tot nog geen 100 jaar geleden VERBODEN was te leren en te schrijven bijvoorbeeld in amerika.

  Wat een politiek correcte onzin. Dat is geen plausibele verklaring voor de beduidend lagere cognitieve vaardigheden en IQ’s van zwarten.

  Ras en ” etniciteit” willen niets zeggen over het gedrag, kunnen en intelligentie van een persoon.

  Dus wel. IQ’s van meer dan 140 komen bij zwarten bijvoorbeeld in het geheel niet voor. En dan noem ik slechts één voorbeeld.

  Waar jij op doelt is de westerlijke overlevering van informatie van de ene generatie naar de volgende in boeken of navertellingen.

  Een dergelijke accumulatie had niet kunnen plaatsvinden zonder een intelligente genenpoel.

  Die is gewoon niet de afgelopen 400 jaar doorgegeven aan de donker gekleurde mensen JUIST omdat rascisme een onderdeel was van het overheidsbeleid.

  Dit zijn de zelfde nonsense als de politiek correcte linksmensen, alleen geven die de markt de schuld.

  Als die mocro’s moesten werken voor hun geld zouden ze intelligenter worden, kundiger en leren zoals ieder mens in een bepaalde maatschappij.

  O, zeker. Ik ontken de nurture-factor dan ook niet.

  En by the way….. Einstein was een jood.
  En een zwarte man kan net zo veel jood zijn als een blanke.

  Einstein was geen felasja (zwarte jood), maar een blanke, azkenazische Jood. Felasja’s hebben een lager IQ dan blanke Joden.

  Een geadopteerd kind uit een achtergesteld land of die geboren is in de bush bush, heeft de zelfde capaciteit om de dingen te leren als een gemiddelde blanke.

  Onzin. Een gemiddelde blanke is aanzienlijk intelligenter dan de gemiddelde zwarte. Zwarte adoptiekinderen presteren op cognitief vlak slechter dan Aziatische adoptiekinderen. Zelfs zwarte adoptiekinderen die opgroeien in een intellectueel milieu, met zeer intelligente adoptie ouders, presteren op cognitief vlak slechter dan Aziatische adoptiekinderen die opgroeien in een gezin waar de adoptie ouders een gemiddelde intelligentie hebben.

  Binnenkort maar eens een artikel schrijven over de verschillen tussen de mensenrassen.

  Liberaal [23] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [24] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [25] reageerde op deze reactie.

 20. Fantastisch artikel!

  Grappig om te lezen dat mensen zich vereenzelvigen met personen van hun eigen “etniciteit”, personen die ze nog nooit in levende lijve gezien of gesproken hebben.

  Kun je zien hoe diep het collectivisme nog door hun aderen stroomt.

  We halen de randjeugd erbij, mensen die zonder links helemaal niet in Nederland zouden wonen of zich op z’n minst anders zouden gedragen als wij Geuzen een libertijnse cultuur zouden hebben gehad, ha.

  Het artikel is helder als je kunt denken als individu en niet collectief.

  Een inteligente neger zal altijd slimmer zijn dan een domme blanke.

  Wat maakt het dan uit hoeveel inteligente negers of domme blanken er zijn?

  Het gaat er om met welke slimme neger of met welke domme blanke (of andersom) je te maken krijgt, de persoon zelf.

  De domste mensen die je tegen kunt komen, zijn zij die dat niet begrijpen, ongeacht etniciteit

  Nico de Geit [26] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [27] reageerde op deze reactie.

 21. @Oscar [21]: Ik kan het natuurlijk hebben over de bush bush geloven, of de bijdrage van veel geloven die het cognitieve vermogen vernietigen en de zoektocht naar kennis en waarheid belemmeren.
  Maar dat is aan het verkeerde adres.

  En misschien verschilt het marginaal maar dat kan ik terug brengen naar culturele aspecten. Intelligentie hoog of laag kan ik niet koppelen aan ras, en daarmee een ras in zijn algemeenheid dom noemen.
  Je hebt domme blanken en domme negers en domme aziaten.
  En ja…. in de tijden van de grote uitvindingen, waren de negers slaaf en mochten niets leren. Wie een Neger liet lezen en schrijven was strafbaar en dat is een feit.

  Ik zou graag de intelligentie gemeten zien om jou ideen te bevestigen Oscar.. losgekoppeld van culturee verschillen.
  Dus een grote groep zwarten en een grote groep blanken in de zelfde cultuur, met de zelfde rechten (negatief).. en dan wat de uitkomst is.
  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 22. @Liberaal [22]:

  “Het gaat er om met welke slimme neger of met welke domme blanke (of andersom) je te maken krijgt, de persoon zelf.

  De domste mensen die je tegen kunt komen, zijn zij die dat niet begrijpen, ongeacht etniciteit”

  Er zijn ook poedels die beter kunnen bijten dan een rotweiler of herder.

  Om het nog spannender te maken: niet alle wespen steken. Dat wespen k*tbeesten zijn is een dicriminerend vooroordeel. De mannetjes-wespen hebben niet eens een angel!

  Liberaal [29] reageerde op deze reactie.

 23. @Hoc Voluerunt [24]:

  Je hebt domme blanken en domme negers en domme aziaten.

  Klopt. Maar de cognitief hoogbegaafden komen enkel voor bij blanken en aziaten. En er zijn gemiddeld meer negers die dommer zijn dan blanken en aziaten.

  En ja…. in de tijden van de grote uitvindingen, waren de negers slaaf en mochten niets leren.

  Dit is dus politiek correcte onzin. In heel zwart Afrika liggen de IQ’s lager dan in Europa en Azie en ook in de gebieden waarin de mensen geen slaven waren.

  Dus een grote groep zwarten en een grote groep blanken in de zelfde cultuur, met de zelfde rechten (negatief).. en dan wat de uitkomst is.

  Daar is dus vrij veel onderzoek naar gedaan. De resultaten waren steeds vergelijkbaar. Oost-Aziaten een gemiddeld IQ van 105, blanken van Europese bloede een gemiddeld IQ van 100, eskimo’s een IQ van 90, Noord-Afrikanen een gemiddeld IQ van 85, zwarte Amerikanen (die deels met blanken zijn vermengd) een IQ van 85, Zuid-Afrikaanse kleurlingen een IQ van 85, Afrikaanse negers een IQ van 70, Aboriginals en Bosjesmannen een IQ van 60.

  Ik ben al bezig met aantekeningen maken voor een artikeltje. In het artikeltje zal ik ook ingaan op de vraag hoe deze verschillen in intelligentie zijn ontstaan.

  @Liberaal [23]:

  Ja, dat wist ik. Wellicht zou hij opmerken dat het allemaal te maken heeft met de sociaal-economische omstandigheden en dat je met de juiste educatie van een bosjesmanbaby binnen dertig jaar een raketgeleerde kunt maken.

  Ik denk dat dit niet kan. Interessant is hierbij op te merken dat uit de uitkomsten van geadopteerde kinderen blijkt dat zij wel meer cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen dan typisch is voor hun genenpoel, maar niet dramatisch veel. Dat kunnen de egalitaire politiek correcten, voor wie mannen en vrouwen en negers en blanken persé gelijk moeten zijn, heel erg naar vinden maar er zijn onloochenbare verschillen in aanleg. Ook in ontwikkeling. Zwarte kinderen ontwikkelen zich sneller. Kunnen eerder zitten, kunnen eerder hun schoentje strikken, komen eerder in de puberteit.

  Liberaal [29] reageerde op deze reactie.
  Liberaal [30] reageerde op deze reactie.

 24. @Nico de Geit [27]:

  Voor mij persoonlijk staat individualisme altijd boven collectivisme, vooral als het gaat om mijn eigenwaarde en beoordelen van een ander individu.

  Hoe dat voor een ander persoon is kan en wil ik niet beoordelen, dat zijn mijn zaken niet.

  Het verbaasd me echter dat collectieven blijkbaar zich het arrogante recht toeeigenen om voor andere individuen te denken, zelfs al zijn ze dood en doen ze niet mee aan deze discussie.

  Collectivisme op basis van niet meer bestaande personen is geen collectivisme want je kunt het niet meer samen “doen”.

  “Er zijn ook poedels die beter kunnen bijten dan een rotweiler of herder.”

  Dan gebruik ik die poedel toch als waakhond en die rotweiler of herder om te knuffelen.

  @Oscar [28]:

  “Ja, dat wist ik. Wellicht zou hij opmerken dat het allemaal te maken heeft met de sociaal-economische omstandigheden en dat je met de juiste educatie van een bosjesmanbaby binnen dertig jaar een raketgeleerde kunt maken.”

  Dat weet U niet of Einstein deze mening met U zou delen.
  Hij is namelijk dood.

  Na zijn dood is er ene Oscar die op vrijspreker.nl beweringen doet over zijn denkpatroon en meningen op basis van zijn etniciteit, etniciteit die voor Oscar wel van grote betekenis is, maar voor Einstein zelf als argument in deze discussie?
  Oscar [31] reageerde op deze reactie.

 25. @Oscar [28]:

  Nog even dit, om Uw inteligentie te testen:

  “Ja, dat wist ik. Wellicht zou hij opmerken dat het allemaal te maken heeft met de sociaal-economische omstandigheden en dat je met de juiste educatie van een bosjesmanbaby binnen dertig jaar een raketgeleerde kunt maken.”

  Wellicht zou dan U ook de volgende stellingname kunnen begrijpen op basis van oorzaak en gevolg zoals hierboven door Uzelf gemaakt.

  “Dat de zwarte Newton en Einstein er niet zijn, komt meer omdat de meeste zwarten tot nog geen 100 jaar geleden VERBODEN was te leren en te schrijven bijvoorbeeld in amerika.
  Dat de Zwarte mens in de bush bush niet veel leerde van electriciteit moge duidelijk zijn, in dat gebied is het niet ontwikkeld of gebracht.”

  Kijk, die hooggeleerden zoals Newton en Einstein bijvoorbeeld he, die hebben we niet meer gezien de afgelopen jaren.
  Nu zou het theoretisch best eens kunnen zijn dat de volgende Newton of Einstein een andere kleur huid hebben en uit een ander werelddeel komen.

  Zij mogen en kunnen nu immers ook naar school.
  Daar gaat dan Uw theorie over “genenpoel en inteligentie”.
  Oscar [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.