http://www.youtube.com/watch?v=wzr4aQG1PWM

18 REACTIES

 1. Als socialisme een hersenafwijking is, dan is liberalisme een ernstige psychiatrische stoornis. Het socialisme heeft ten minste nog het ideaal om op te komen voor anderen en enige vorm van gelijkheid en broederschap na te streven. Bij het liberalisme mis ik deze fundamentele menselijke waarden, die de basis vormen voor een gemeenschap. Geen mens wordt geboren voor zichzelf, maar als onderdeel van een gemeenschap.

  Patrick [5] reageerde op deze reactie.
  Patrick [5] reageerde op deze reactie.
  Patrick [5] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [9] reageerde op deze reactie.

 2. @keuleniscool [1]:
  You’re damn right!!

  “I have as much authority as the Pope, I just don’t have as many people who believe it.”

  George Carlin

 3. @Amai [2]:
  Fout. In het Libertarisme mis je de DWANG om iemand te helpen.
  Ik wil best mensen helpen, maar dan wil ik die mensen en de soort hulp wel zelf kunnen bedenken en uitvoeren. Het dwangmatig inhouden van MIJN geld door een overheid is GEEN hulp. Dat is diefstal!!! Altruisme is de meest immorele daad!!!

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 4. @Amai [2]:
  Fout. In het Libertarisme mis je de DWANG om iemand te helpen.
  Ik wil best mensen helpen, maar dan wil ik die mensen en de soort hulp wel zelf kunnen bedenken en uitvoeren. Het dwangmatig inhouden van MIJN geld door een overheid is GEEN hulp. Dat is diefstal!!! Altruisme is de meest immorele daad!!!

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 5. >Het socialisme heeft ten minste nog het ideaal om op te komen voor anderen en enige vorm van gelijkheid en broederschap na te streven. Bij het liberalisme mis ik deze fundamentele menselijke waarden<

  Opkomen voor anderen, gelijkheid en broederschap zijn waarden maar absoluut geen fundamentele menselijke waarden. Dat zijn er slechts vier en die zijn al millennia bekend : Prudentia, Iustitia, Temperantia en Fortitudo.

 6. Het socialisme kan alleen goed werken in een kleine gemeenschap, waar iedereen elkaar persoonlijk kent. Wordt deze gemeenschap groter, zodat we elkaar niet meer persoonlijk kennen, dan wordt het socialisme verkracht en krijg je profiteurs die dan zogenaamd namens de gemeenschap dienen. Dat zie je nu heel duidelijk in elk land die het socialisme hebben. Het liberalisme is ieder voor zich zelf met die verstande dat iedereen elkaar kan aanvullen, maar hieraan zit geen verplichting, die wel bij het socialisme er wel bij zit. Bij het liberalisme vallen de profiteurs door de mand, doordat zij andere niet kunnen aanvullen (geen ruil functie hebben) De hele politieke organisatie en overheden zijn op het socialisme geënt, omdat dit nu net de profiteurs groep zijn. Om het socialisme bij elkaar te kunnen houden, wordt er een angst sfeer gecreëerd. Een mooi voorbeeld van het liberalisme zijn de Katharen (zuid Frankrijk) uit het verleden. Daar was iedereen welkom, zonder haat of gediscrimineerd te worden en er heerste toen ook welvaart, zonder dat er een leidinggevende macht was.

  Ron Arends [10] reageerde op deze reactie.

 7. Of je nu hersens hebt of niet, of niet gebruikt, zolang men altijd maar groter en groter wil, en steeds meer vermogen vergaren wil zullen er altijd nare dingen gebeuren. De gelovigen wilden vroeger ook meer mede geloofsgenoten en hebben dat met geweld en oorlogvoeren bereikt, maar het heeft uiteindelijk geen stand gehouden. Zo vergaat het banken en politici ook, eens zullen ze tot inkeer komen en beseffen dan de kleine banken in de regio weer ten dienste komt van de burgers. Dat zal ook de politiek moeten beseffeen, maar deze instantie kun je beter opheffen, en gewoon mensen aanstellen die tegen een normaal salaris alles regelen wat noodzakelijk is en geen idealisten ten dienste van zichzelf om zich te verrijken over andermans rug.

  Dit komt spontaan bij mij op en geeft dus mijn gevoel aan.

 8. @Amai [2]:
  Zie daar de hersenafwijking…
  Geen overheids dwang….. geen gemeenschap.
  Geen overheidsdwang… geen zorg voor zwakkeren
  Geen overheidsdwang…. etc etc etc etc ..

  what do you have against fruit!!!

 9. Socialisme is geen hersenafwijking, maar een levensvisie geschikt voor mensen die geen eisen aan zichzelf stellen in het leven maar desondanks wensen te profiteren van de vruchten opgebracht door het werk van andere mensen die wel eisen aan zichzelf stellen. Nietzsche noemt deze mensensoort in zijn Zarathustra ook wel ‘de laatste mens’:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Last_man

  Biotopen als Rusland en de Oekraine zijn dierentuinen waar de laatste mens volop aanwezig is, nadat tijdens de marxistische revolutie alle aristocraten en de rest van de bovenlaag systematisch werd uitgemoordt. Wat dan overblijft is een volstrekt troosteloze maatschappij, een doodse verweesde samenleving zonder glans en glorie. Niets is verschrikkelijker dan te moeten leven in zo’n ten einde gedachte linkse stinkmaatschappij.

  Oh wacht, er is nog iets verschrikkelijker, namelijk te moeten leven in de ten einde gedachte linkse maatschappij naar westerse snit, namelijk de multiculturele maatschappij, waarin de derde wereld hordes worden binnengehaald als betrof het godenzonen. De jungle bij U thuis.

  Overigens werden zowel het marxisme als het multiculturalisme bedacht door een groep die niet genoemd kan worden, uiteraard om er zelf beter van te worden.

 10. @Vilseledd [14]:

  Socialisme is het institutionaliseren en in wetten vangen van sociale ideeën.

  Klopt.
  Jammer!
  Compassie, (sociale ideeën) zijn niet te institutionaliseren, dat haalt juist de vrijwilligheid, of beter: de welwillendheid uit initiatiefnemers en donateurs.

  Een ambtenaar in Nederland weet niet wat het beste is voor een hongerig kind in Afrika, doch, de ambtenaar bepaald waar het geld aan uitgegeven moet worden.

  Tja, en wordt ‘men’ gevraagd om een donatie is de reactie al snel: “vraag maar subsidie aan”.

  Vilseledd [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Libertariër [18]:

  Maar uiteraard met een reden. Als je het aan de markt overlaat, zoals we dat in de XIXe eeuw deden, krijg je kelderwoningen, weeshuizen, waarvan de baas de kinderen uit werken of bedelen stuurt en ze met de zweep geeft, als ze te weinig binnenbrengen, slechte arbeidsomstandigheden, slechte hygiëne en hoge heren, die vanaf hun paard neerkijken op wat ze het ‘gepeupel’ noemen. Het socialisme laat de compassie met de medemens niet aan toevalligheden over, maar legt ze aan iedereen met een bepaald inkomen en vermogen op. Laat overigens nu het bedrijfsleven een voorkeur hebben voor dit soort landen met een politieke stabiliteit.

Comments are closed.