In 1520 brak er in Castile – het tegenwoordige Spanje – een belastingrevolte van formaat uit. Na een lange periode van steeds zwaardere belastingdruk en hoge inflatie pikten de mensen het niet meer.  Na een economische boom in de tweede helft van de 15e eeuw, volgde bureaucratie, repressie en machtswellust.  Uiteindelijk stonden de comuneros (stedelijke gemeenschappen) op tegen haar onderdrukkers. Deel 2 in onze serie over belastingopstanden.

Het ging Castile voor de wind rond 1460 door een aantal factoren. Het protectionisme tussen Engeland en Frankrijk als gevolg van de Honderdjarige Oorlog, het schisma tussen de Oostelijke en Westelijke kerk en de impact van de Pest op Centraal en Noord Europa. Daardoor kon de regio goed inspelen op de vraag uit andere landen. Dat stimuleerde een primitieve versie van massaproductie met innovaties in de productie van wol, keramiek, zeep, leer, wijn, papier, suiker, juwelen, goud + zilver en bleekstoffen.

De verhoogde productiviteit leidde tot verbetering in de infrastructuur en daardoor grotere en beter bezochte handelsplaatsen. Specialisatie en differentiatie plus prijsconcurrentie namen toe. Succesvolle bedrijven namen minder florerende concurrenten over en de welvaart groeide met sprongen. Invloedrijke zakenmensen stegen op de maatschappelijke ladder en de gemeenschap veranderde door de nadruk op contracten en handel in plaats van status en adellijke toewijzing.

Maar de monarchie van Castile had intussen steeds meer geld nodig voor haar luxueuze levensstijl en het financiëren van de militaire troepen in Granada en Navarre. In de periode 1479- 1504 steeg de belasting met een duizelingwekkende 350 %. Het ontduiken en vermijden van belasting nam logischerwijs grootscheepse vormen aan zodat de Kroon onafhankelijke agenten (belastinghuurlingen) inzette naast de officiële belastinginners.

Om de kostbare veldtochten te bekostigen, volgden er gewelddadige belastingcampagnes. Corruptie en omkoping staken op elk niveau in de maatschappij de kop op. De Inquisitie werd nieuw leven ingeblazen. Niet meer als hoeder van de kerk maar als een Gestapo-achtig apparaat in dienst van de Kroon. Daarnaast richtte de monarchie de Gente de Ordenanza (Mensen van Orde) op met als doel om ‘de Kroon een aanvalseenheid te geven waarmee ze haar lokale vijanden kan verslaan en haar macht kan consolideren.’

Tenslotte stormde er een algemene inflatie door het land. De toenmalige Centrale Bank had systematisch de waarde van de munt verlaagd. Tussen 1400 en 1500 verloor de Castiliaanse Maravedi 82 % van haar waarde ten opzichte van de gouden Aragoonse florijn.

In 1516 stierf koning Ferdinand en kwam Karel I op de troon. Drie jaar en veel smeergeld later werd hij tot Keizer van het Heilige Roomse Rijk gekozen. Voordat Karel naar Duitsland afreisde, kondigde hij nog een serie van belastingverhogingen en heffingen op goederen en bezit af. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen.

De besturen van rijke Castiliaanse steden – comuneros genaamd – troffen elkaar in 1520 om Karel zijn decreten te bespreken. Ze karaktiseerden ze als een poging hen in slavernij te brengen. Als reactie gaven ze een resolutie uit: alle nieuwe belastingen werden verworpen, het buitenlandse leiderschap werd afgewezen en er kwam zelfbestuur in het geval de koning hun klachten verwierp.

In stad na stad door heel Castile werden koninklijke vertegenwoordigers, bureaucraten en ambtenaren verjaagd en vormde men lokale besturen. De gezamelijke comuneros stuurden een brief met hun intenties naar de koning.

Het antwoord van de koning was het sturen van een leger om de opstandige steden weer in het gareel te krijgen. Maar bij Segovia, het eerste aanvalsdoel van de koninklijke campagne, verloor het al van de plaatselijke militia. Er volgden verschillende verrassende overwinningen maar uiteindelijk werd het Comunerosleger verslagen bij de Slag bij Villalar op 23 april 1521. De volgende dag werden verschillende comunero leiders geëxecuteerd, de ‘orde’ werd hersteld en de opstand werd zorgvuldig weggepoetst uit de geschiedenisboekjes.

Maar ondanks de verloren slag wonnen de opstandelingen. Een gehavend koningshuis trok veel belastingen en reguleringen terug en verlaagde drastisch de tarieven. Verscheidene fiscale en constitutionele hervormingen werden in de jaren daarna doorgevoerd.

Vele comuneros vonden inspiratie in de boeken van filosofen als De Valera, De Villena en Arevelo. Deze gingen ervan uit dat eigendomsrecht en zelfbeschikking de basis vormen voor een vrije, welvarende en rechtvaardige samenleving. Precies datgene waar we nu ook voor staan.

 

36 REACTIES

 1. Mooi! Maar ik ben bang dat mensen nog steeds niet snappen wat dit inhoud…..

  Volkeren zijn al tig keren met succes in opstand gekomen….Maar! steeds weer voor een hele korte duur…..
  De machthebbers zijn veel slimmer dan het volk, hebben veel meer geld en middelen dan het volk.
  Steeds ontstaat er een nieuwe vijand als het ze te heet onder hun voeten wordt.Het volk richt zich dan automatisch op de vijand ipv op zijn onderdrukker. Deze tactiek bestaat al eeuwen en wordt steeds weer met succes toegepast.

  Het merendeel van het volk wilt gewoon als een schaap geleid worden. En de elite snappen dit maar al te goed.
  Rijke mensen zijn daarentegen weer iets slimmer dan politici, op iedere nieuwe belasting zullen zij weer een nieuwe oplossing vinden. Dat is ook meteen de reden dat ze rijk zijn geworden. Ze denken namelijk zelf.

  Het volk zou je, vandaag, met hetzelfde gemak als vroeger 6 miljoen woekerpolissen kunnen aansmeren. Zonder probleem!

  Stukje uit wikipedia over communisme:

  Hedendaagse nostalgie naar het communisme:

  In veel voormalige Oostbloklanden heerst onder de lokale bevolking een sterke heimwee naar het communisme.
  Zo bijvoorbeeld in de voormalige DDR, waar deze heimwee wordt geduid als ‘ostalgie’. Misschien wel de belangrijkste motivatie voor de ‘ostalgie’ was de afwezigheid van werkloosheid en armoede in de DDR. Ostalgie zou inderdaad geïnspireerd kunnen zijn door een verlangen bij de voormalige ossi’s naar de bestaanszekerheid en gemeenschapszin in de DDR. Vóór 1990 konden ze niet getroffen worden door werkloosheid of armoede. Op een bevraging door het gerenommeerde (West-Duitse) blad Der Spiegel of de DDR ‘de betere staat’ was (vergeleken met de BRD), antwoordde 57% van de ossi’s in 2009 ja. Op de stelling dat er in de DDR geen reisvrijheid bestond, werd geantwoord dat ‘inwoners van de BRD die leven van een minimumloon die vrijheid ook niet hebben’.[7] 64 procent van de Hongaren vond het leven beter onder het communisme[8], 48 procent van de Roemenen vond het leven beter onder het communisme[9], in Rusland is de Communistische Partij de tweede politieke partij van het land en 66 procent van de Slowaken vond het leven beter onder het communisme.[9]

  Veel succes met de jullie utopische verlangen Libertariers….

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  leo [22] reageerde op deze reactie.

 2. In het Nederlands noemt men Castile Castilië. Spanje bestaat vanaf 1492. Het Castilië van 1520 is dus geen voorloper van het tegenwoordige Spanje te noemen, maar een deel van het toenmalige Spanje dat ontstaan was na een fusie van het koninkrijk Castilië en het koninkrijk Aragon drie decennia eerder.

  Jammer dat er niet in wordt gegaan op de alcabala, waarvan vooral de omzetbelasting honderden jaren lang de Spaanse economie lam heeft gelegd. Terwijl de alcabala opgelegd in de Nederlanden hebben geleid tot een opstand en uiteindelijk secessie van de noordelijke Nederlanden.

 3. @J.H [1]:

  “Veel succes met de jullie utopische verlangen Libertariers…. ”

  Je geeft goede argumenten. Maar zelfs als het moeilijk is om tot een vrije maatschappij te komen, dan nog hoef je de moed niet op te geven.
  De Vrije, libertarische maatschappij is de enige morele samenleving waarin mensen het NAP (Non Agressie Principe) in de praktijk brengen. Je kunt ook in de geschiedenis voldoende voorbeelden vinden die aantonen dat daardoor de meeste welvaart ontstond en zelfs arme mensen (in het westen) het beter hebben dan middeleeuwse koningen.

  Het ligt aan ons of we meer mensen daarvan kunnen/willen overtuigen.
  Ende despereert niet!!

  J.H [4] reageerde op deze reactie.

  • @Hub Jongen [3]:

   “De Vrije, libertarische maatschappij is de enige morele samenleving waarin mensen het NAP (Non Agressie Principe) in de praktijk brengen”

   Dat snap ik wel maar hoe wilt een morele geweldloze beweging het gaan winnen van een immorele elite die niet schuwt voor geweld?

   Mensen die ook maar iets in de buurt van dit ideaal kunnen komen spelen met hun leven als je het mij vraagt.

   Hub Jongen [13] reageerde op deze reactie.

 4. Dat was de tijd van de Moren, toen het vaticaan alles in handen wou krijgen, de katholieke kerk , toen ook al weer bij de partij om genocide te plegen onder de moren ( Islam ) die veel toleranter waren dan al de rest van europa. In die periode was er sprake van een etnische zuivering…duizenden mensen zijn hier vermoord in het zuiden van Spanje. Nu doen ze het onder het mom van Europa of de V.N.. De kerk heeft al te veel van z’n pluimen verloren.

  Aequitas [7] reageerde op deze reactie.

 5. De belangrijkste oorzaak van de economische crisis is …. de … coruptie.

  Corrupte politici, corrupte bankiers, corrupte rechters,
  corrupt OM, corrupte advocaten, corrupte belastingfunctionarissen, corrupte ministers, corrupte 1e en 2e kamersleden ….

  Helaas wordt hiervan – vanuit Brussel – dankbaar gebruikt gemaakt, om hun eigen doel te verwezenlijken… zogenaamd ‘vrijwillige’ overdracht van uiteindelijke macht naar Brussel.

  Om daarna als absolute dictators deze nieuwe wereld orde te regeren.

  Op een ieder die niet ‘meedraaide’ op de carrousel – lees niet bereid was corrupt te zijn, – werd en wordt door de vrijmetselarij deciviele dood op toegepast.

  En werd door de katholieke kliek, na een pro-forma gerechtelijke inquisitieve procedure geleid door de inquisiteurs, op de brandstapel gezet.

  Resultaat is het zelfde. Corruptie, corruptie, corruptie …

  Pendragon [16] reageerde op deze reactie.

 6. @nibu [5]:

  Als er één geloof is dat niet tollerant is ten aanzien van WAT DAN OOK dat niet in de Koran staat, – dan is het wel de Islam.

 7. De tolerantie van het Moorse Spanje is een mythe. Tegenwoordig bewust door multi-culturalisten in stand gehouden. En in de 16de en 17de eeuw maakte die mythe onderdeel uit van de zogenoemde Zwarte Legende, waar bij alles wat Spaans of Katholiek was zo slecht mogelijk werd afgeschilderd. Een fantasie over een tolerant Moors Spanje kon in deze propaganda mooi als contrast dienen met die ‘barbaarse Spanjaarden’.

  De etnische zuivering vond pas plaats vanaf 1609, bijna een eeuw later. De expulsie wordt door hedendaagse socialistische politici gebruikt als excuus om vers proletariaat uit Noord-Afrika te importeren.
  http://democracianacional.org/dn/modules.php?name=News&file=print&sid=1366

  De expulsie was overigens geen genocide maar een deportatie van de nakomelingen van de Moren naar Noord-Afrika. Daarbij zijn mensen gedood. Zowel door dienaren van de Spaanse overheid als door Noord-Afrikanen die de verbannen Morisco’s als indringers beschouwden.

  Aequitas [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [8]:

  … ‘ De tolerantie van het Moorse Spanje is een mythe. Tegenwoordig bewust door multi-culturalisten in stand gehouden. ‘

  Ja dat wist ik. De rest niet. Wat ik wel weet is dat de gemiddelde Spanjaard niet veel bok heeft op het mohamedaanse geloof.

  In Andalucia en in de Portugese Algarve, kunnen de respectievelijke spanjaarden en portugesen de – door hen genoemde ‘moren’ niet luchten of zien.

  Maar goed dat zal de consequentie zijn van bijna 800 jaar
  Moorse overheersing … ?

 9. De toekenning van de spaanse nationaliteit voor de nazaten van de moriscos (=spaanse moren) is waarschijnlijk in navolging van de toekenning van de van spaanse nationaliteit aan de sefardi.

  Ja multiculturalisme … ingewikkeld.

  Indien alle Spanjaarden en Nederlanders zich net zo rap en veelvuldig zouden voortplanten als de moren, dan zou e.e.a geen politiek probleem vormen.

  De Sefardi – die eerst naar Portugal en later naar Nederland vluchten, werden door de Asquenazi – die indertijd de Joodse Raad in Nederland uitmaakte – hoger op de ’te deporteren geloofsgenoten’ geplaatst dan hun broers uit Polen, Duitsland en Wit Rusland.

  Maar goed, net als de Armeniers, zijn de Sefardie – mede door deze genocide praktijken van de Asquenazi – geen volk meer.

  Kijken hoe jongentje Asscher, wien’s opa de voorzitter van de Joodse Raad was gedurende de tweede wereld oorlog, hierop reageert.

  Aequitas [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Aequitas [10]:

  Oeii – Pardon, de multi culti en de Jewish Massonic lodges zitten allemaal op dezelfde – on aantastbare – elite carrousel …

  En daar mogen we het natuurlijk niet over hebben, want deze mensen staan boven de wet, Goldmann Sachs en consorten …

  Hoewel Strauss Kahn (Asquenazie) werd door z’n vrijmestelaar broeder, Hollande, flink in de pan gehakt.

  En Meneer Zarkozi, oorspronkelijk afkomstig uit …. Polen ? … blijkt eveneens aan de beurt te zijn.

  J.H [17] reageerde op deze reactie.

 11. “In Andalucia en in de Portugese Algarve, kunnen de respectievelijke spanjaarden en portugesen de – door hen genoemde ‘moren’ niet luchten of zien.”

  Zapatero heeft een paar honderdduizend Moren even een verblijfsstatus gegeven. Dat de Spaanse economie op een zeepbel gevestigd was werd toen al onderkend door Jesús Huerta de Soto. Maar ja, het gaat democraten nu eenmaal om kwantiteit als het om mensen gaat. Het proletariaat in eigen land begon op te raken en dus wou de PSOE wat nieuw proletariaat importeren. Nu er door de crisis weer volop autochtoon proletariaat is gaat dit wrijvingen geven.

  Niet alleen in het zuiden is het erg. Barcelona is minder dan tien jaar tijd van een keurige, mondaine, stad verandert in een shithole bevolkt door hippietuig van eigen bodem waar om de tien meter een Pakistaan of een Afrikaan je een goed of dienst probeert op te dringen al dan niet als truuk om je af te leiden om makkelijker beroofd te kunnen worden. Om de haverklap een steekincident waar Noord-Afrikaanse jongeren bij betrokken zijn. Verpaupering.

  Aequitas [18] reageerde op deze reactie.

 12. @J.H [4]:

  “…..maar hoe wil een morele geweldloze beweging het gaan winnen van een immorele elite die niet schuwt voor geweld?”

  Ik denk niet door zelf te proberen met geweld. Educatie en een voorbeeld zijn, is waarschijnlijk het (lange termijn) middel.

  Daarbij proberen met goede mensen zoveel mogelijk samen te werken en elke mogelijkheid aangrijpen die de educatie kan ondersteunen.

  Zo kunnen (zullen) ook de huidige acties ivm verkiezingen door de LP een belangrijke hulp en bijdrage leveren.

  Egor [14] reageerde op deze reactie.

 13. @Hub Jongen [13]:

  Eerst pleit je voor het NAP, terecht. Maar dan schakel je weer naadloos over op deelname van de LP aan het grootste agressie-initierende orgaan dat er in NL bestaat, het parlement. Dat is beangstigend. Alsof sommige libertariers echt niet beseffen hoe erg het is actief deel te nemen aan zo een abject orgaan als het parlement.

  Nu weet ik dat enkelen de theorie aan hangen dat via democratie ze hun heilstaat, in hun geval de Libertarische Samenleving, willen bereiken. Maar ik frons mijn wenkbrouwen hierbij. Ook het communisme en andere politieke stromingen hebben dit pad (via democratie op weg naar de heilstaat) gepredikt. Ik geloof er niet in.

  PS sorry van het off topic zijn, maar Hub heeft me er bijna toe gedwongen!

  Mijn ervaring met Spanjaarden is, dat zij meer dan NLers, in vrijheid leven. Ook zij zijn gebonden door de Staat, maar slagen er toch meer in er een leven naast de Staat, en onafhankelijk ervan, op te bouwen. Libertarisme ten top.

  Tom van Leeuwen [28] reageerde op deze reactie.

 14. Even een algemene opmerking… Het zal de schuld van de vrijmetselaars wel weer zijn. Vermeldenswaardig in deze context is het feit dat de reguliere vrijmetselarij pas in de 18e eeuw werd opgericht. Ik weet dat vrijmetselaren veel kunnen, maar een tijdspanne van de 16e eeuw naar de 18e eeuw overbruggen kunnen ook zij niet.

  Inquisitie vervolgens was een instituut van de katholieke kerk. Geloof me… Vrijmetselarij en de katholiek kerk waren destijds (18e eeuw) bepaald geen dikke vrinden.

  Overigens is het ook handig te weten dat er twee soorten inquisitie zijn. De Spaanse, waaraan wij meestal refereren en de Romeinse inquistie die pas ergens in de jaren zestig van de vorige werd opgeheven.

  Wees lief voor uw dierbaren
  Pendragon

  vrijeradikaal [26] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [12]:

  Tenzij ik mij vergis is of was Zapatero een maoist – marxist, e.e.a. binnen het kader van ’the politicaly correct’, – en hun maatjes in Brussel, zoals Barroso.

 16. En toch is onze ergste knechting niet de politiek. De ergste knechting zijn de meesten vrijwillig aangegaan. Ze hebben een 30 jarige contract met hun bank afgesloten. De bank bezit hiermee het leven van veel mensen. Via je eigen schulden en die van de staat.

  Vroeger (4 jaar geleden) dacht men dat overwaarde op een huis vrijheid betekende. Nu gaat men erachter komen wat kredieten werkelijk inhouden.
  Vroegere dictaturen zijn vervangen door een modernere middel: SCHULD!
  En niemand die het in de gaten heeft!!!

  Zelfs vrouwen hebben niet in de gaten dat ze op sluwse wijze zijn geknecht.
  Het probleem van de elite was 20 jaar geleden niet: goh wat hebben die vrouwen het toch slecht?
  Hun probleem was: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die andere 50% van de bevolking ook belasting gaan betalen?
  Antwoord: Emancipatie
  Een vrouw dat thuis voor de kinderen zorgt brengt geen geld op. Thuis waar ze overigens wel echte vrijheid had over haar tijd. Nu denkt de vrouw vrij te zijn en heeft niet in de gaten dat ze 10 maanden per jaar politici en bankiers financieel aan het verzorgen is ipv haar eigen kinderen.

  Deze week staat in Elsevier een artikel over de Italiaanse familie cultuur.
  Het staat er zo: “hyperfamilialisme is een val voor de toekomst”

  Waarom een val? Omdat de politici dikke schulden hebben en groei moeten hebben om die terug te betalen. Dus moeten culturen maar verandert worden en moet de gelukkige Italiaanse huisvrouw(die het oudste wordt van Europa) maar snel in een fabriek gaan werken.
  In Nederland hebben ze deze emancipatie-goudmijn een jaar of 20 geleden ontdekt.
  Maar kijk nu eens naar de aantal vrouwen die aan de antidepressiva zitten.Nederlandse vrouw heeft 25% meer kans op kanker dan andere Europese vrouwen:

  http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/10719267/__Nederlandse_vrouw_heeft_grotere_kans_op_kanker__.html

  Kijk naar de explosieve cijfers van probleem kinderen die door TV en school zijn opgevoed ipv door hechte ouders.

  leo [22] reageerde op deze reactie.

 17. Meneer Pendragon, ‘vijfkoppige draak’, vader van Arthur,

  Ik ben niet van plan met u in discussie te gaan. Iedereen weet dat de katholieke kerk al 2000 jaar bestaat, waarom zou de Vrijmetselarij die paar honderd jaar niet weten te overbruggen.

  Verder, zoals algemeen bekend zijn de huidige katholieke pausen,
  vrijmetselaar, omdat deze huidige vorm van deze super elite instantie ‘neutraal’ tegen over alle geloven staat, om ze te kunnen infiltreren, en overnemen.

  De civiele dood, Pendragon, – overal op internet te vinden.
  En als rechtgeschapen Vrijmetselarij weet u precies hoe het werkt, zodat ik het u niet hoef uit te leggen.

  En mijn bronnen ga ik u zeker niet geven.

  Pendragon [29] reageerde op deze reactie.

 18. @J.H [1]: @J.H [19]:
  Ondanks de weinige uitlokking van reacties op uw commentaren die wel wijselijk het kernpunt raken; dat je het werkelijke probleem herkend zegt veel over uw (individuele) inzichten maar mag ik nu ook vragen wat u als algemene oplossing tot verandering kan aandragen? zonder in het vaarwater te komen van fraude, sociaal leven en multicultuur, criminaliteit, religie, emancipatie,… deze collectieve ketenen houden ieder NAP- bewust individu braafjes in het gareel met sancties bij overtreding door een gecentraliseerde macht.

  J.H [23] reageerde op deze reactie.

  • @leo [22]:

   Mijn algemene oplossing:

   warm land, zonnepanelen,aggregator,waterput,moestuin,fruitbomen,
   5 kippen ,2 schapen,1 big,vishengel/bootje, 2 waakhonden en een geweer.
   En dan vooral rustig aan doen, want een leeftijd van 100 jaar is nog een heel end….

   leo [24] reageerde op deze reactie.

 19. @J.H [23]:
  😆
  tja, idg wordt je vijand van je (vreemd of eigen) volk als je niets wil delen van wat jij produceert.
  1 geweer tegen vele hongerigen zal je geen voordeel leveren…

 20. @ Aequitas

  Een Maoist is Zapatero nooit geweest. Wel is hij afkomstig uit de uiterst linkse vleugel van de PSOE (zeg maar de Spaanse PVDA) en steunde hij aanvankelijk ook de Spaanse communisten.

 21. @Pendragon [15]:

  Even een algemene opmerking… Het zal de schuld van de vrijmetselaars wel weer zijn. Vermeldenswaardig in deze context is het feit dat de reguliere vrijmetselarij pas in de 18e eeuw werd opgericht. Ik weet dat vrijmetselaren veel kunnen, maar een tijdspanne van de 16e eeuw naar de 18e eeuw overbruggen kunnen ook zij niet.

  Let op…let op.

  De roots van de vrijmetselarij kan ( bewijsbaar ) tot de 13-de eeuw worden teruggebracht , het gaat dan niet om de naam maar wel om de kenmerkende structuren die deze organisatie bezit.

  De middeleeuwse gilden hadden ook wel “kenmerken” die men masoniek zou kunnen noemen , zonder deze gelijk tot de loge te rekenen.

  Pendragon [30] reageerde op deze reactie.

 22. @Pendragon [16]:

  Tja ik ben in het bezit van een aardige bibliotheek inzake de vrijmetselarij , waaronder een aantal originele rituaal boeken voor de eerste drie graden en een aantal ” ORIGINELE ” voor de vervolg ( hogere ) graden en de verschillende riten.

  En dus de verschillende tekens die men elkaar geeft en o.a. de handgrepen die daar ook bij horen.

  En wie dus zijn oogjes en oortjes goed de kost geeft , krijgt een hele vervelende waarheid toegediend…… en hier laat ik het maar bij ( verder gaan is erg ongezond ).

  Jac van der Term heeft in zijn boek over de ( Joodse ! ) vrijmetselarij eens iets gezegd over het inwijdings- ritueel en de toestand van de kandidaat.

  Ik draag het absoluut geen warm hart toe , maar exact het tegenover gestelde ….en weet waarover ik praat.

 23. @Egor [14]:
  Ik heb vijftien jaar in Spanje gewoond en gewerkt. Ben nu al weer acht jaar in Peru.
  En inderdaad, Egor, in Spanje leeft men vrijer dan in NL, maar… In Peru is dat vrijheidsgevoel nog veel sterker.
  Hechte familiebanden (vrijwillig dus!) in plaats van opgelegde solidariteit. Een vrijwel afwezige overheid. Goed, er zitten dan soms wel wat gaten in het asfalt, maar je betaalt vrijwel geen belasting (enkel BTW). Ik heb twee appartementen en betaal 30 dollar onroerend goed belasting per maand (keurig gespecificeerd: parkonderhoud, wijkbewaking, vuilnisdienst).
  Vrije schoolkeuze, vrije zorg…
  En de kerk heeft hier (voor mijn gevoel) veel minder te vertellen dan in de ons omringende landen.
  Een libertarisch paradijs kan ik het nog nét niet noemen, maar het komt in de buurt.
  Gewoon een belangrijke aanwijzing dat een libertarische samenleving wel dégelijk mogelijk is.

  Vriendelijke groeten, Tom van Leeuwen.

  Egor [31] reageerde op deze reactie.

 24. @vrijeradikaal [26]: U heeft volkomen gelijk…. De Gilden van destijds waren inderdaad de blauwdruk voor de hedendaagse vrijmetselarij. Maar zoals u weet was dat de operatieve tak die werd geboren uit “economische” noodzaak. Namelijk het weren van beunhazen.

  De huidige vrijmetselarij is naar mijn mening een meer spirituele club van mannen (of gemengd). Ik heb er in de jaren dat ik lid ben nog niet 1 raar ding gezien, gekonkel, of onwettige zaken. Daarom raakt het mij als er hier individuen zijn die zich nogal beledigend uitlaten over die vrijmetselarij, gebaseerd op het internet. De werkelijkheid in Loges staat er namelijk haaks op.

  enfin

  Wees lief voor uw dierbaren

  Pendragon

  vrijeradikaal [32] reageerde op deze reactie.

 25. @Pendragon [30]:

  Tja…dit waren andere tijden…andere normen en andere waarden.

  En ik denk ook niet dat er veel valt te zien bij de lagere graden ( blauwe graden ) , want dat zijn doorgaans niet de rangen waar beslissingen worden genomen.

  Het verderf zou kunnen toeslaan wanneer je besluit “de wenteltrap ” op te gaan.

  Onthoud : een hoog gradige mag nimmer zijn rang openbaren aan een laag gradige , dus het zou kunnen zijn dat je in de “fellow” orde in gesprek bent met een hoog gradige zonder dat je het weet.

  Aha….ik zou je rituaal boeken nog maar eens grondig nalezen , dan snap je hoop ik waar je in verzeilt kan raken.

  Pendragon [35] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.