James Payne schreef Six Political Illusions. Een boek over de grootste misvattingen die  mensen over de staat hebben.  De belofte dat de overheid een betere samenleving kan creëren, berust namelijk op een aantal illusies. James Payne schrijft o.a. voor the Wall Street Journal, Fortune en Reader’s Digest. Voor zijn professioneel schrijverschap gaf hij les op Yale, John Hopkins, Wesleyan en de Texas A&M University. Op naar de zes mythen waar collectivistisch Nederland in blijft geloven !

De eerste is de filantropische illusie. Het idee dat de overheid geld heeft om problemen op te lossen en mensen te helpen. De overheid heeft geen geld en kan alleen geld afnemen van productieve burgers om het aan anderen te geven. Dit ‘gratis’ geld levert vaak bizarre bijwerkingen op en werkt marktverstorend.

Het tweede sprookje is de vrijwilligheid van de overheid. De overheid zou besluiten nemen via democratische samenwerking en gebaseerd op redelijke, verificeerbare argumenten.  De praktijk is het doordrukken van belangen en vergroting van overheidsinvloed op basis van macht en geweld of het dreigen met geweld.

Derde illusie is de overheidsregulering. Een betere wereld dankzij de overheid die alles in regels vastlegt op het gebied van zorg, financiën, beroepen, handel, industrie, pensioenen noem maar op. Deze bureaucratie vormt een enorme overhead en zorgt alleen voor het definitief vastlopen van deze sectoren. Kijk alleen maar naar het onderwijs, de zorg en de huizenmarkt.

De efficiënte staat is de vierde illusie. Dit is het idee dat de overheid het afgenomen geld effectief en efficiënt inzet om sociale en economische problemen op te lossen. Zo efficient mogelijk met geld omgaan doen alleen diegenen die eerste eigenaar zijn van dat geld. Instanties die beschikken over een oneindige stroom belastinggeld zonder verantwoording af te moeten leggen, per definitie niet.

Vijf is de materialistische mythe. Het geloof dat alleen geld zorgt voor succesvolle politieke resultaten. Gooi er een bak euro’s tegenaan en het probleem is opgelost. Kinderopvang is hier één voorbeeld. Op grotere schaal het ‘redden van de euro’ en natuurlijk het ‘redden van de banken’.

Tenslotte nummer zes: de overheid als wakend oog. Dit is de misvatting dat de overheid wijzer en meer verantwoordelijk is dan de bevolking. De staat als zorgzame ouder die waakt over zijn onschuldige en onwetende kinderen. Deze overbezorgde opvoeder vertrouwd zijn kroost in ieder geval voor geen cent getuige de platgemaaide privacywetgeving, de immense telefoon- en internettaps en de explosieve camerabewakingsgroei.

Voor diegenen die het complete werkje in huis willen halen: Six Political Illusions

90 REACTIES

 1. We zitten gevangen in dit systeem van illusies. De enige die hier zijn voordeel mee doet is de werkelijke machtselite, die hebben uiteindelijk ook deze illusies verzonnen en dit voor veel geld en levens ons door de strot geduwd. De politiek kan niet anders dan dit zieke systeem blijven steunen, ze mogen ook niet anders en ze kunnen niet anders dan slaafs de opdrachten blijven volgen en voortzetten van de machtselite.

  Degene die heer en meester is over de geldmachine illusie in Frankfurt en Washington zijn in zekere zin ook weer ondergeschikten. Gewoon knechten die eventueel ook afgedankt zullen worden als oud vuil als ze overbodig zijn geworden of te veel ins en outs kennen.

  Een heel duidelijk, verhelderend en goed geschreven en een gemakkelijk te begrijpen artikel, voor iedereen.

  Overigens de ene illusie kan niet zonder de andere, ze vullen elkaar aan. Illusies houden elkaar in stand en het is de illusie die op de illusie verder kan bouwen. Net als de toren van Babel. http://tinyurl.com/agdtapm

 2. “Derde illusie is de overheidsregulering. Een betere wereld dankzij de overheid die alles in regels vastlegt op het gebied van zorg, financiën, beroepen, handel, industrie, pensioenen noem maar op. Deze bureaucratie vormt een enorme overhead en zorgt alleen voor het definitief vastlopen van deze sectoren. Kijk alleen maar naar het onderwijs, de zorg en de huizenmarkt.”

  Dit komt omdat er in het verleden wel degelijk pogingen gedaan zijn om de markt vrijer te maken, en die hebben niet altijd het gewenste resultaat gehad.
  Ik denk dat dit een zeer belangrijk en bijna onontgonnen gebied is. Onderzoeken welke maatregelen er precies zijn genomen, welke regels zijn afgeschaft, welke effecten dat heeft gehad, of de markt er als geheel echt vrijer door is geworden, etc.

  Ik merk dat ik zelf vaak vastloop in dit soort dicussies, want ik weet gewoon niet wat er bijv. allemaal in de zorg gebeurt, welke regels er zijn, wat er geprobeerd is om de zorg vrijer te maken, hoe de instroom van artsen en specialisten werkt, hoe vrij opleidingen zijn, wat de rol een vaste basisverzekering, etc.
  En juist de complexiteit van deze materie maakt het zo moeilijk voor libertariers, want op zich hebben we de schijn al tegen ons, en elk schijnbaar marktfalen wordt meteen gezien als wéér een bewijs tegen de vrije markteconomie.

  Ik ga het zelf niet doen, maar een doorwrochte studie over bijv. de zorg in relatie tot markteconomische factoren zou niet verkeerd zijn. Ik denk ook dat dat de enige manier is om mensen te overtuigen. Empirisch aantonen dat vrijheid wel degelijk werkt in de praktijk. De ethisch-filosofische manier werkt voor geen meter (tenminste, dat is mijn ervaring). Die verzanden altijd in doemscenario’s waarin mensen zonder opleiding goedgelovige patienten mogen opereren.

  En nee, ik doe niet mee met de teneur dat dat allang is aangetoond en dat het onbegrijpelijk is dat mensen dat niet inzien. Zo duidelijk vind ik het zelf namelijk ook niet, empirische gezien. Daarvoor is het gewoon te complex, zeker voor een leek.

  R. Hartman [5] reageerde op deze reactie.
  Igor [6] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [1]:

  De informatie volgens deze of gene is altijd te zien. Onder andere die van libertariërs. Mijn indruk (zeker voordat er nog internet was) is dat je veel harder moet of moest zoeken naar de libertarische signalen terwijl je constant door deze of gene die standaard praatjes kon horen waar een overheid goed voor zou zijn. Het is net zo overdonderend als wanneer het hele dorp (school, ouders, burgemeester) meedoen aan het sinterklaasgebeuren. Mensen die kritische geluiden horen krijgen vaak zo’n naam als “reaguurder” wat betekent dat ze wat langs de zijlijn staan te roepen maar ze zitten niet op de belangrijke posities.

 4. @JanC [3]:

  Dit komt omdat er in het verleden wel degelijk pogingen gedaan zijn om de markt vrijer te maken, en die hebben niet altijd het gewenste resultaat gehad.

  Kunt u aangeven wanneer en waar? Ik vermoed namelijk dat dat ook een illusie is.

  Uw formulering geeft in die zin ook al te denken: zoals het er staat suggereert het dat men moeite heeft gedaan de markt vrijer te maken, en dat is een contradictio in terminis. De markt wordt vanzelf vrijer naarmate zij meer losgelaten wordt. Laissez faire. Niet; ‘pogingen doen’. Gewoon loslaten.

  Jan Snijder [8] reageerde op deze reactie.

 5. @JanC [3]:
  Zorg hoeft niet heel complex te zijn, terug naar de basis; Ben je ziek/gewond wat is er dan nodig; Mensen & Middelen – mensen moeten altijd vrij zijn om winst te maken met hun werk. Wat betreft de middelen; weg met alle copyright troep, concurrentie is een must. De middelen zijn dan maximaal beschikbaar tegen een minimale prijs, de mensen die het werk doen mogen zelf de prijs bepalen in de markt, vraag en aanbod is niet altijd optimaal maar wat het echt duur maakt is de rekening van wettelijke obstacels; big pharma’s patenten fabriek en verplichte zorgverzekering,een complete industrie vol met mensen die helemaal niks voor je kunnen doen als je ziek/gewond bent!

  Je kan het zo eenvoudig of ingewikkeld maken als je zelf wilt

 6. The Corporation
  PBS Commanding Heights – The Battle for the World Economy
  Thrive

  Ik noem zo maar even wat docu’s op om eens onder uw ogen te brengen, na het zien ervan zal iedereen het met me eens moeten zijn dat méér privatisering en méér marktwerking gewoonweg NIET de oplossing is, de verkeerden gaan er altijd mee op de loop.

  Resistance is futile, you will be assimilated.

  Beam me up Scotty.

 7. @R. Hartman [5]:

  Loslaten van de regulering heeft als gevolg dat we weer hetzelfde probleem gaan krijgen als waar we nu de wrange vruchten van plukken.

  Juist het dereguleren heeft ervoor gezorgd dat de ene crisis na de andere ontstaat en dat heeft maar één reden “hebzucht” hebzucht is er de reden van dat een maatschappij zonder regels geen kans heeft simpelweg omdat er van nature het recht van de sterkere zal overheersen.

  Neem nou een Monsanto bijvoorbeeld, denk je nou echt dat dereguleren er voor zal zorgen dat die een kopje kleiner wordt door de regels op te heffen ? nee man ben je mal, die zal in no time de hele wereld bedreigen met zijn “patenten” op elke levende vorm of zal in no time jouw gewassen besmetten met zijn stuifmeel zodat jouw tarwe niet meer wil groeien zonder zijn roundup troep.

  Of dichter bij huis, Unilever, denk je nou echt dat die gezondere voeding gaan produceren als je de regels loslaat ? nee man die donderen in elke ton voedsel dan toch gewoon een 100 kilo afgekeurd vet en rekenen je dan gewoon de volle prijs, zij van de troep af en jij de kolere.

  Of BP dan? zouden die dan écht op hernieuwbare energie overgaan om jou te helpen de wereld te verbeteren ? nee man, die zouden in rap tempo elk stukje akker voldonderen met tarwe die voor de bereiding van “schone” brandstof kan worden gebruikt die er te vinden is, en ach of de hele derde wereld omkomt van de honger zal die gasten een zorg zijn.

  En wees eens eerlijk, als jij er een miljoen of 500 per jaar mee zou kunnen verdienen, wat zou jij doen ? een ander die 500 miljoen laten verdienen en zelf je eigen boontjes doppen ? hmm ?

  Zolang Corporaties (betekend gewoon simpel Ondernemingen en niets meer of minder he) nog als een rechtspersoon worden gezien en niet ter verantwoording kunnen worden geroepen zal er nooit iets veranderen op deze aardkloot, zolang deze super machtigen onschendbaar zijn en worden gehouden zal er nooit meer sprake zijn van een vrije wereld, zolang zij blijven bestaan zal er nooit meer gesproken kunnen worden van een leven zonder onderdrukking en zullen we eeuwig slaven zijn die ten dienste staan van die narcisten die onze wereld volledig in hun greep hebben.

  Alles is een illusie en de grootste illusie van alles is dat privatisering en vrije marktwerking ons voorspoed en welvaart gaan brengen, dat heeft het nooit gedaan en zal het ook nooit gaan doen, tenzij je alleen uitgaat van die hand vol die er wél van profiteren, maar ja dat is zoals gezegd maar een hand vol, en de rest van de wereld bevolking wordt armer en armer, tot de dood er op volgt, de hongerdood wel te verstaan.

  Richard [9] reageerde op deze reactie.
  Richard [11] reageerde op deze reactie.
  Richard [14] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [22] reageerde op deze reactie.

 8. @Jan Snijder [8]: Hebzucht is niet de oorzaak van crises. Hebzucht is van alle tijden. Crises echter niet. Die zijn er vooral de laatste decennia veel. Oorzaak is het kunstmatige monetaire systeem van fiatgeld ( afgedwongen door overheden), fractional reserve banking (mede opgezet door overheden) en kunstmatige rentenstanden door centrale banken (bestaan dankzij overheidswetgeving). Overal waar vrijheid vervangen werd door overheden is de ellende begonnen en zagen we moreel verval en een afname van welvaart en toename van armoede. Vrijheid werkt omdat het moreel en ethisch juist is. Elke samenleving met een overheid -wat voor vorm dat ook is- tendeert naar een absolute dictatuur met armoede tot gevolg. Dat geldt ook voor de zo volprezen democratie. Ierland was vroeger eeuwenlang anarchistisch en was in die periode zeer welvarend en hoogontwikkeld in vergelijking met andere landen. In het vrije deel van de VS -dat eveneens een zeer sterk anarchistisch karakter had- was het vrijheid dat in een razend tempo een einde begon te maken aan armoede gedurende de 18e en 19e eeuw. Datzelfde zagen we in het vrije Duitse deel van Frisia gedurende de (vroege) middeleeuwen. Ook dat was nagenoeg anarchistisch. Zelfs dijken werden daar succesvol door de mensen zelf privaat aangelegd en onderhouden. Je stelling dat vrijheid niet werkt is nergens op gebaseerd. De geschiedenis toont aan dat je er naast zit.

  Richard [10] reageerde op deze reactie.
  J. Snijder [66] reageerde op deze reactie.

 9. @Richard [9]: In de VS gedurende hun industriele revolutie en de decennia erna jaar waren er zo’n 2000 ondernemers die zich bezig hielden met het aanleggen van tolwegen. In een moordend tempo werden deze wegen aangelegd. Gewoon omdat er een immense behoefte aan was. Ook spoorwegen werden succesvol privaat aangelegd. Het leverde enorm veel werkgelegenheid op voor mensen die zelf binna niets hadden. Op een gegeven moment bestond alleen de private spoorwegpolitie al uit meer dan 10.000 mensen. In Chicago waren er rond 1900 maar liefst 40 verschillende aanbieders van electriciteit. Allemaal met hun eigen infrastructuur. Ook ondergronds aangelegd. Leidingen van verschillende ondernemers liepen gewoon naast elkaar onder het wegdek. Al deze markten functioneerden prima. Goede service en lage prijzen. De problemen ontstonden toen lokale overheden zich ermee gingen bemoeien. Door vergunningen, belastingen, subsidies en vooral privileges in de vorm van concessies of andere virmen van alleenrecht werden deze markten verstoord en trad verschraling van aanbod op met hogere prijzen en slechte service tot gevolg. Er was vaak sprake van een samenzwering tussen lokale overheden en een onderneming. Die ondernemer kreeg een alleenrecht in ruil voor een deel van de grote winst die hij maakte omdat de concurrentie werd buitengesloten. Soortgelijke voorbeelden zijn er ook te vinden van goed functionerende markten van oa onderwijs, private rechtspraak en private politie. Niet alleen in de VS maar ook in Europa. Zo was gedurende de 19e eeuw het grootste deel van The Backbone (de belangrijkste wegen) in Engeland volledig privaat aangelegd en geexploiteerd. Een markt die goed functioneerde.

 10. @Jan Snijder [8]: Wat betreft bedrijven als rechtpersoon deel ik je mening. Maar deze kunstmatige rechtspersonen zijn gecreeerd door overheden. Een ‘mooi’ staaltje van corporatisme en dus anti-vrijheid. In een vrije samenleving is iedereen rechtens gelijk. Dus kan elke ondernemer of eigenaar van een bedrijf ook volledig persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, net als elk ander mens. Je verschuilen achter de onderneming is dan niet mogelijk. En terecht natuurlijk. Ook dit is een voorbeeld van de ellende die overheden hebben aangericht. En zo gaat het al eeuwen en eeuwen.

  Bertus [12] reageerde op deze reactie.
  J. Snijder [67] reageerde op deze reactie.

 11. @Richard [11]: Rechtspersonen zijn gecreeerd door de wetgever. Parlement maakt daar deel van uit. Iets genuanceerder.

  Natuurlijke personen zullen minder geneigd zijn risico te nemen zonder het bestaan van rechtspersonen. Zou wel eens welvaart kunnen schelen.

  En als je van te voren weet dat je zaken doet met een rechtspersoon weet je ook dat de mensen er zich achter verschuilen kunnen. Als je maar bij een andere rechtspersoon terecht kunt, is veel leed al geleden.

  Richard [13] reageerde op deze reactie.

 12. @Bertus [12]: Wetgever is de overheid. Hoe die overheid ingedeeld is doet niet terzake. Risico wordt voor veel mensen juist groter met dit soort artificiele constructies. Faillisementen raken de eigenaren veel minder dan wanneer ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Afgezien daarvan creeert het een vorm van rechtsongelijkheid. Elk mens moet persoonlijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor zijn (wan)daden. Dat is voor mij belangrijker dan een eventueel verlies aan welvaart, wat niet eens bewezen is.

  Bertus [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Jan Snijder [8]: In een vrije samenleving bestaan geen patenten omdat het geen valide (eigendoms)rechten zijn. Ze creeeren kunstmatige schaarste. Ideeen zijn immers niet schaars van nature. Schaarste is de belangrijkste bron van conflicten. Patenten zorgen dus voor meer conflicten, terwijl rechten er zijn om conflicten die ontstaan doordat we nu eenmaal met schaarste te maken hebben op te lossen. Veel bedrijven zijn juist machtig geworden door patenten. Ten onrechte wordt gedacht dat patenten er zijn om de welvaart te bevorderen. Een patent is niets minder dan een privilege toegekend door overheden waarmee de houder de eigendomsrechten van anderen kan inperken. De eerste patenten werden notabene verstrekt aan piraten die daarmee een exclusief recht kregen om schepen te enteren en een deel van de buit te mogen houden. Zij kregen samen met het patent de misleidende titel “privateer”. Francis Drake kreeg in 1547 zo’n patent van de Britse Kroon om Spaanse schepen die zilver vervoerden te mogen plunderen.

  Het besmetten van andermans gewassen is een misdrijf en de dader kan voor de rechter worden gesleept.

  Bertus [16] reageerde op deze reactie.
  J. Snijder [68] reageerde op deze reactie.

 14. @Richard [13]: Zo kan ik het ook. Maakt wel degelijk uit. Het Parlement bestaat uit volksvertegenwoordigers.

  Tuurlijk is het een constructie. Ik ontken dat ook niet. Echter er zitten voordelen aan. En niet alleen maar nadelen. En alleen maar de nadelen willen zien is een keuze.

  Wat heb ik aan een faillissement van een natuurlijk persoon. Betalen kan hij toch niet. Bovendien zijn er genoeg natuurlijke personen die list en bedrog plegen zonder daar ooit voor hoeven op te draaien. Zie Tros Opgelicht.

  Bestuurders van een rechtspersoon kunnen overigens voor wanpraktijken aansprakelijk gesteld worden. Een rechtspersoon is geen vrijbrief.

  Middels een rechtspersoon nemen mensen makkelijker deel aan het economische verkeer. Anders was dit instituut niet in het leven geroepen. Daar zit een gedachte achter en ervaring.

  Hoe zit het met de bewijzen voor al die dingen die u roept onder 11.

  Richard [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Richard [14]: Kijk eens bij Wikipedia onder octrooi. Octrooien hebben wel degelijk hun nut. Octrooien dienen de vooruitgang door de knowhow openbaar en toegankelijk te maken, maar tevens de uitvinder voor een beperkte tijd en tegen forse betaling een voordeel te gunnen als beloning en aanmoediging.

  Richard [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Bertus [15]: Het woord volksvertegenwoordiging is een holle term. Het volk bestaat uit individuen die allemaal hun tegenstrijdige belangen en voorkeuren hebben. Dat valt niet te vangen in een vertegenwoordiging. Ik heb nooit toestemming gegeven dat ik vertegenwoodigd word. En tov van wie word ik dan vertegenwoordigd? Die volksvertegenwoordiging maakt onderdeel uit van de overheid. Zij heeft zeggenschap over de personen die zij vertegenwoordigt. Dat kan in een klassieke vertegenwoordigingsrelatie -die uit drie partijen bestaat- helemaal niet. De vertegenwoordiger heeft geen enkele macht of zeggenschap over de personen die hij vertegenwoordigt. Binnen die gotspe die wij kennen is dat wel degelijk het geval. Die zogenaamde vertegenwoordigers maken wetten waarmee ze mij vervolgens onderdrukken.

  Richard [18] reageerde op deze reactie.
  Bertus [19] reageerde op deze reactie.

 17. @Richard [17]: Daar waar mensen samenkomen, heb je regels nodig. Leuk of niet. Ten behoeve van het verkeer spreek je af dat rechts voorrang heeft bijvoorbeeld. Vervelend voor diegene die van links komt, want die moet stoppen en voorrang verlenen. Die wordt onderdrukt in uw visie. Maar fijn voor diegene die van rechts komt want die mag doorrijden. Waarschijnlijk komt u net zo vaak van rechts als van links. Met die onderdrukking valt het wel mee.

  Richard [20] reageerde op deze reactie.

 18. @Bertus [19]: Dit heeft niets met regels te maken Bertus en ik vermoed dat je dat ook wel weet. Recht is niet hetzelfde als een set van regels. Overheden zijn ontstaan omdat bepaalde mensen macht wilden uitoefenen over anderen om er zelf beter van te worden. Niet omdat er zogenaamd regels moeten zijn. De eerste staten werden zo’n 15000 jaar geleden gesticht door groepen bandieten. Deze bandieten beroofden al rondtrekkend mensen van hun bezittingen. Op een gegeven moment beseften sommige van deze groepen dat het veel efficiënter was om binnen een bepaald gebied stelselmatig dezelfde mensen te beroven. En wel op een dusdanige manier dat deze mensen voldoende zouden overhouden om te overleven, zodat ze de volgende keer weer gedwongen konden worden een deel van hun bezittingen af te staan. Op deze manier ontstonden de eerste (instabiele) staatjes die niet veel groter waren dan Het Vaticaan. Het proces van deze beroving werd ’taxation’ genoemd. Het feit dat libertariers belasting als diefstal zien heeft dus een duidelijke achtergrond. Deze staatjes waren in beginsel instabiel omdat mensen zich begonnen te verzetten tegen de heersers. Die ontdekten al snel dat het handig was als ze een deel van de onderdrukten een deel van de buit beloofden in ruil voor hun steun. Daarmee werden de staatjes stabieler. De bandieten wilden uiteraard een steeds groter gebied beheersen. Dat zorgt immers voor meer inkomsten. Zo groeiden de staten in territoriale omvang. Onvermijdelijk was natuurlijk dat staten met elkaar in oorlog raakten om de zeggenschap over een bepaald gebied, zodra hun grenzen elkaar raakten. Sommige staten werden opgeslokt door andere, weer andere staten vielen uiteen.

  Dat is in een notendop de geschiedenis van het ontstaan van staten/overheden.

  Het verhaal dat er overheden zijn om bepaalde regels in te voeren of af te dwingen is dus niet waar. Bovendien is dat een gebed zonder end. Welke regels behoren wel en welke niet afgedwongen te worden? Dat is volledig subjectief. Het wordt bovendien ontkracht door de stabiele anarchistische samenlevingen die er in de geschiedenis zijn geweest. Ik noem Ierland (1000 jaar lang staatsloos) en delen van Zuidoost Azië waar vele mensen willens en wetens buiten de muren van de staat leefden en er een welvarend bestaan wisten op te bouwen gedurende grote delen van de vroege middeleeuwen. In delen van de VS werden politiebescherming, rechtspraak, infrastructuur e.d. volledig privaat en zonder tussenkomst van een overheid geregeld gedurende de 18e en delen van de 19e eeuw.

  Regels kunnen bovendien heel eenvoudig door private partijen aan (het gebruik van) hun eigendom worden gekoppeld. Rechts rijden kan eenvoudig door wegeigenaren worden ingevoerd. Ze zijn er immers niet bij gebaat dat er ongelukken gebeuren op kruisingen met wegen van andere partijen. Dat kost klanten. Dus zullen ze onderling afspraken daarover maken. De tijdzones in de VS zijn het gevolg van vrijwillige afspraken tussen private spoorwegeigenaren die hun tijdschema’s goed op elkaar wilden afstemmen, o.a. om goede service te kunnen bieden aan klanten en om dat ze elkaars spoorlijnen dan konden delen. Een correcte tijdsplanning is dan uiteraard noodzakelijk. Medewerkers van de spoorbedrijven moesten meerdere keren per jaar hun bedrijfsuurwerken laten controleren en eventueel laten bijstellen. Daar kwam geen overheid aan te pas.

  Bertus [26] reageerde op deze reactie.

 19. @Bertus [16]: Het openbaar maken van veel knowhow gebeurt ook zonder octrooien. Kijk alleen al naar de miljoenen artikelen op internet en open source software of andere software die gratis ter beschikking wordt gesteld door de betere hobbyisten. Men mag die software vaak gratis gebruiken en geen haan die er naar kraait als iemand een zelfontwikkelde, betere, uitgebreidere versie van hetzelfde programma aanbiedt.

  Patentwetgeving brengt wel een aantal flinke nadelen met zich mee. Ik noem het zogenaamde ‘defensive patent pooling’, waarbij bedrijven patenten opkopen, puur als defensief middel in geval van rechtszaken of om andere partijen buitenspel te kunnen zetten of hen flink wat geld afhandig te kunnen maken. Ook zie je vaak dat bedrijven mensen inhuren die alleen maar ideeën moeten uitwerken die gepatenteerd kunnen worden. Of ze nu bruikbaar zijn of niet. Op deze manier verdwijnen er geld en productieve mensen richting patenten. Dat geld en die productiviteit kan niet voor andere zaken worden aangewend. Dus veel dingen zien daardoor juist niet het levenslicht.

  Voorts betekent het dat mensen die toevallig op een soortgelijk idee komen als iemand die dat idee toevallig al gepatenteerd had hun ideeën niet zonder meer kunnen verwezenlijken. Ook kan iemand niet meteen en zonder meer voortborduren op een gepatenteerd idee, waardoor vooruitgang juist ernstig geremd wordt. En de kosten voor de consumenten liggen -zeker in beginsel- veel hoger vanwege de monopoliepositie van de eigenaar van het patent.

  Ik kan je aanraden om wat werk van Stephan Kinsella -toevallig zelf een IP-advocaat- te lezen. Hoewel hij vooral hamert op het feit dat IP geen echte rechten kunnen zijn (en daar heeft hij gelijk in), heeft hij zo nu en dan ook goede bijdragen over de negatieve effecten van patenten en andere vormen van IP.

  Bubbelprikker [23] reageerde op deze reactie.
  Bertus [25] reageerde op deze reactie.

 20. @Jan Snijder [8]:

  Privatisering is de manier om het door Nederlanders bijeen gebracht kapitaal, in de vorm van goed renderende staats bedrijven, te kunnen verkwanselen aan partijen, die anders daar met hun fikken van af hadden moeten blijven.
  Op de ze wijze wordt het Nederlandse volk democratie s verarmt.

  Dit zijn nu precies de zaken waar op men niet let ,om dat, de
  burger zich af laat leiden door politiek gezwets, en onzin trammelant.

  J. Snijder [69] reageerde op deze reactie.

 21. @Richard [21]:

  Ik heb dit ook allemaal 100% geloofd en ben hier ook nog een keer met iemand (geloof ook Bertus) in discussie over geweest. Echter, in het geval van patenten in de farmaceutische industrie ben ik niet helemaal overtuigd (meer).

  De kosten voor het ontwikkelen van nieuwe werkzame medicijnen zijn namelijk GIGANTISCH, vanwege alle safety issues, verschillende stadia (clinische trials, proof of principle; eenmaal ontwikkeld zijn de productiekosten het probleem niet meer, het probleem is de ontwikkeling zelf). Wie gaat die investeringen doen, zonder bescherming?

  Bertus [24] reageerde op deze reactie.
  Richard [29] reageerde op deze reactie.

 22. @Richard [21]: Sorry, maar hier debiteert u veel onzin. Lees eerst eens wat over dit onderwerp. U winkelt selectief door constant de nadelen er uit te pikken. Patenten onderhouden is duur. Als dit lonend is doe je dat. Anders niet. Er bestaat zoiets als recht op voorgebruik. Door de knowhow te openbaren kun je iets om de patenten heen verzinnen. Door het gebruik te beperken tot de uitvinder stimuleer je mensen uit te vinden.

  Richard [28] reageerde op deze reactie.

 23. @Bertus [26]: Ik heb iets tegen autoriteiten die aantoonbaar onrechtmatig zijn. Een overheid is een organisatie die aantoonaar dmv geweld tov onschuldige mensen is ontstaan. Ik heb u het ontstaan uitgelegd. Geweld dat niet voortvloeit uit verdediging van eigen lijf en goed is onrechtmatig omdat het een grove schending is van het primaire recht van elk mens: zijn zelfbeschikkingsrecht.

 24. @Bertus [25]: Sorry maar hier debiteer ik geheel geen onzin. Leest u dan wat werken van de patentadvocaat Kinsella die notabene zijn brood verdient dankzij patentwetgeving? Hij kent de geldstromen en weet hoe het er bij bedrijven aan toe gaat. Hij adviseert bedrijven hoe ze het beste met patenten om kunnen gaan. Hij weet hoeveel juridische gevechten er zijn en wat ze kosten. Patentpooling is een feit. Bedrijven die defensief patenten opkopen is een feit. Dat de tijdelijke monopoliepositie van de patenthouder tot een tijdelijk verschraald aanbod leidt is een feit. Dat het product tijdelijk flink duurder is is een feit. Dat het product niet meteen door anderen doorontwikkeld kan worden of alleen tegen flinke extra kosten om het patent te mogen gebruiken is een feit. Daar is geen woord van gelogen.

  Bertus [36] reageerde op deze reactie.

 25. @Bubbelprikker [23]: Ik ontken niet dat het ontwikkelen van medicijnen kostbaar is. Een flink deel van deze kosten wordt echter veroorzaakt door overheidswetgeving die bedrijven verplicht om nieuwe medicijnen meerdere jaren uitvoerig te testen alvorens ze op de markt gebracht mogen worden. Dit houdt tevens in dat veel mensen die medicijnen niet kunndn krijgen terwijl ze in wezen al ontwikkeld zijn maar nog niet zijn vrijgegeven door overheden. Hierdoor lijden vele mensen onnodig pijn of sterven zelfs omdat het medicijn voor hen te laat kwam.

  Bertus [33] reageerde op deze reactie.
  J. Snijder [70] reageerde op deze reactie.

 26. @Bertus [24]: Zou je mij de bron daarvan willen geven? Is er sprake van een bewijsbaar causaal verband of slechts een correlatie?

Comments are closed.