Joseph-GoebbelsVrijspreker: Het vervolg op de boekbespreking “de opkomst en ondergang van het derde rijk door William L. Shirer

Opperdienaar: Hitler was de man van de uitspraak: ‘Gemeinnutz geht vor eigennutz’ oftwel ‘algemeen belang voor eigen belang’. In duidelijke taal is dit ‘mijn belang voor jullie belang’ want het eigenbelang van Hitler is natuurlijk geheel ten dienste van een onzichtbaar concept. Dit neemt niet weg dat vooral iemand als Göring een grote hoeveelheid bezittingen bij elkaar graaide. Kennedy verwoordde dit later als “Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country”. Hitler had ook niet veel op met economie en stelde dat politiek voor economie kwam en de staat voor het individu.

Waar Hitler het ook niet zo op had waren Protestanten, die wel 2/3 van de Duitse bevolking opmaakten, maar nogal onbekend waren in Hitler’s geboorteland Oostenrijk. Hij vertrouwde zijn hulp ooit toe over Protestanten: “Je kun alles met ze doen wat je maar wilt, ze zullen zich onderwerpen. Het zijn onbeduidende kleine mensen, gehoorzaam als honden en ze zweten van verlegenheid als je met ze praat.”

De auteur William L. Shirer vermeldt dat het moeilijk voor te stellen is, voor mensen die het nooit meemaakten, wat de gevolgen zijn van een welbewuste propaganda campagne. Hij kreeg nog buitenlandse kranten, maar zelfs daarmee was het moeilijk om niet beïnvloed te worden. In toevallige gesprekken in een bierhal of restaurant hoorde hij de meest vreemde stellingen van ogenschijnlijk wel opgeleide en intelligente mensen. Het was duidelijk dat ze een stuk propaganda napraatten wat ze van radio of krant hadden. Als de auteur hen dit echter duidelijk wilde maken, volgde zo’n schok van stilte alsof hij de almachtige vervloekt had en staarden ze hem zo verbijsterd aan, dat hij zich realiseerde dat het zinloos was om contact te maken me een geest die zo vervormd was dat waarheid verworden was tot wat Hitler en Goebbels zeiden dat het was. Er was niemand meer om mee te praten, zo goed werkt de propaganda.

Als een tegenstander verklaart ‘Ik zal je niet steunen’ zei Hitler in een speech november 6 1933, dan antwoord ik kalm ‘je kind is nu al van ons. Wat ben jij? Jij zult voorbij gaan. Je afstammelingen staan echter in het nieuwe kamp. In korte tijd zullen ze niets anders kennen dan deze nieuwe gemeenschap’ Op 1 mei 1937 zie hij ‘Dit rijk geeft zijn jeugd aan niemand, maar zal zelf jeugd nemen en zal ze een eigen opleiding en een eigen opvoeding geven.’ Dit was geen ijdel dreigement. Het hele Duitse opleidingssysteem van elementaire school tot universiteit werd genazificeerd. Boeken werden herschreven, curricula veranderd, ‘mein Kampf’ werd ‘de onfaalbare pedagogische gidsster’ volgens de officiële orde van de opleiders. Uiteindelijk kon geen onderwijzer les geven zonder lid geweest te zijn van de SA/arbeidsdienst of de hitlerjeugd, elke onderwijzer moest een eed van trouw afleggen aan Hitler. Om les te mogen geven aan de universiteit moest je 6 weken in een observeringskamp doorbrengen. Net als Mao had Hitler een ijzeren greep op de informatie die de jeugd in ging en controleerde daarmee op deterministische wijze de denkbeelden die ze hadden als ze er uit kwamen.

Vrijspreker: Hoe werd dat eigenlijk allemaal gefinancierd?

Hjalmar Schacht was de president van de nationale bank die de financiering van de groei van het staatsapparaat mogelijk maakte. Schacht was een vrijmetselaar die de Amerikaanse bankier JP Morgan en president Roosevelt persoonlijk ontmoet had. Geen enkel persoon was zo cruciaal voor de economische voorbereiding van de 2e wereld oorlog als Schacht. Hij stelde in een brief aan Hitler dat het financieren van de militaire wederopbouw HET probleem van de politiek was en dat alles hier aan ondergeschikt moest worden gemaakt.  Schacht legde Hitler uit dat vanwege de geheime opbouw van het leger tot 16 maart 1935, de financiering voornamelijk door geld drukken moest plaatsvinden. Hij wees er ook op dat een groot deel gefinancierd werd door de confiscatie van geld van tegenstanders van de staat (voornamelijk joden) en dat we dus het leger opbouwen met het geld van onze tegenstanders.

De legerleiding gaf dit ruiterlijk toe. Ter ere van Schacht’s 60ste verjaardag stond in de publikatie Militär volkenblatt (jan 22 1937):’de man die reconstruktie van de wehrmacht economisch mogelijk maakte’. Al Schacht’s financieel gegoochel werd in de strijd gegooid. Bankbiljetten drukken was maar 1 instrument, Hij manipuleerde de munt zo knap dat buitenlandse economen verklaarden dat deze 237 verschillende waardes had. Hij onderhandelde hele handige ruilhandel verdragen met vele landen (hierbij werd tegen vergoeding een monopolie verkocht op een bepaald product aan een bepaald bedrijf). De manieren waarop hij krediet creëerde in een land dat kort dan de Weimar hyperinflatie nauwelijks geloofwaardigheid had, was geniaal. Eén manier waren de zogenaamde mefo bills, uitgegeven door de centrale bank en gegarandeerd door de staat waarmee wapenleveranciers werden betaald. Hiermee kon de nationale bank aan de overheid lenen, terwijl dit eigenlijk legaal niet mocht volgens het verdrag van Versaille. Deze mefo bills stonden nergens in de boeken en in 1939 waren er voor 12 miljard mark aan mefo bill’s uitgeschreven. De minister van financien Graaf Schwerin von Krosigk legde uit dat mefo bills eigenlijk gewoon een manier van geld drukken waren.

Vrijspreker: Er is vandaag de dag weer een regering die door het drukken van geld de financiering van een enorm leger financiert.

Opperdienaar: Dit keer is echter alles anders. Schacht was verafschuwd door wat er in de kristalnacht gebeurde en belande daarna langzamerhand in het verzet waardoor hij uiteindelijk in het concentratiekamp Dachau werd opgesloten.

In September 1936 verving Göring Schacht al als economische dictator (hoewel Göring net zo weinig verstand van zaken doen had als Hitler). Met de presentatie van het 4 jaren plan ging Duitsland over op een totale oorlogseconomie. Prijs en loon controles en een maximum dividend van 6% werden ingevoerd. Hoewel de winsten van bedrijven omhoog gingen, waren zakenmensen slechts tandradertjes geworden in een oorlogsmachine.  De bureaucratie en regelgeving was zo ernstig, dat minister van economie Walther Funk toegaf dat officiële communicatie nu meer dan de helft is van de totale correspondentie van alle producenten. Voor een enkele transactie moesten 40 verschillende formulieren worden ingevuld. De staat dicteerde wat er geproduceerd moest worden tegen welke prijs. Er werden ook steeds meer belastingen en speciale contributies aan de partij geëist. De zakenmensen die Hitler eerst verwelkomd hadden als bescherming tegen de communistische revolutie, en een vrije markt verwachtten, raakten zwaar gedesillusioneerd. Fritz Thyssen die in het begin een van de grootste financiers was geweest, was naar het buitenland gevlucht en vertelde tegen iedereen die het maar wilde horen dat hij zo’n domkop was geweest.

Vrijspreker: Dat is waar ook de communisten hadden 5 jaren plannen die met dwang werden opgeld en ze droegen rode overhemden, terwijl de fascisten 4 jaren plannen met dwang oplegden en bruine overhemden droegen. De belastingwet in de VS is zo enorm dat het laten afdrukken ervan 1028$ kost. 

Opperdienaar: De kleine zakenman die veel van Hitler had verwacht, kwam van een koude kermis thuis. Grote kartels werden verplicht gesteld. In 1937 werd een decreet uitgevaardigd waarbij alle bedrijven onder de 30.000$ werden opgeheven en nieuwe bedrijven niet mochten worden gestart met en kapitaal minder dan 200.000$.  Hiermee verdween een vijfde van alle bedrijven en iedereen werd gedwongen lid van kartels en viel onder een enorm staatsbureau. De regels hiervan waren zo ingewikkeld en onduidelijk dat elk bedrijf speciale advocaten nodig had.

Vrijspreker: Ja,ja een enorme bureaucratie, klinkt bekend, veel formulieren en regels die je zo overtreedt en waarvoor je speciale advocaten moet inhuren. Waar je toen echter in de hele westerse wereld lid moest worden van een kartel, staat er nu juist een enorme boete op.

Opperdienaar: Dit keer is echt alles anders, hoewel het in principe niet uitmaakt wat je verbiedt of verplicht, zolang onderdanen maar zondaars zijn en zich continu schuldig voelen. De boeren waren altijd bang geweest voor onteigening, maar kregen een garantie dat dit niet zou gebeuren. Daar waren ze aanvankelijk blij mee, maar het bleek al snel dat de voorwaarden die hier aan verbonden waren ze feitelijk horigen maakten naar middeleeuwse traditie.

Vakbonden en stakingen waren ook verboden. Het arbeidsfront (de organisatie van creatieve Duitsers van brein en vuist) was niet echt een vervanging van de vakbond en eigenlijk meer een propaganda instrument. De arbeider was ook een middeleeuwse horige geworden. Na 1936 werd arbeid schaars en probeerden ondernemers salarisverhoging te bieden om personeel te lokken. Dit werd echter verboden door HItler. Meer welvaart mocht alleen van meer produktie komen (tenzij je de staat bent, dan druk je gewoon geld en besteel je mensen)

14 REACTIES

 1. @Overnight [1]: Ik denk dat het nog vrij vroeg is, want de militaire opbouw heeft nog niet plaatsgevonden. De euroslaven zijn wel heel gehoorzaam, maar als ze de duimschroeven willen aanhalen om ze leeg te persen, dan zullen ze een groot leger moeten hebben.
  Hitler was trouwens ook druk met een rookverbod. Het is een vroege mogelijkheid om controle te krijgen over prive eigendom van mensen, waar vaak wel steun voor te vinden is.
  http://www.smokersclub.com/klass/klass2.htm
  “Smoking was banned on all German city trains and buses in 1944,the initiative coming from Hitler himself,who worried about exposure of young female conductors to tobacco smoke.Nazi policies were heralded as marking’the beginning of the end of tobacco use in Germany’.”
  Aan het einde van de oorlog toen alles verloren was wilde hij alles in Duitsland vernietigen waamee deze female conductor had kunnen overleven. Kennelijk gaf hij toch niet zo veel om hun gezondheid.

 2. Inderdaad: “altijd is nu alles helemaal anders” maar het resultaat is altijd hetzelfde:het individu is de dupe!

 3. Vreemd dat die mefo bills niet tot inflatie hebben geleid. Integendeel, iedereen dacht dat ie het beter had gekregen dan ooit. Zal wel te maken hebben met de situatie waar ze aanvankelijk in verkeerden, nl. straatsteenarm.

  pcrs [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Plato [4]: Er waren prijs en loon controles, dus prijzen mochten niet omhoog waardoor je steeds meer schaarste kreeg. Dit bleek oa uit arbeidsschaarste waarbij de werkgevers loonsverhoging wilden bieden, maar dit niet mochten.
  Er waren overigens ongeveer 19 miljard aan gewone obligaties uitgegeven, die ze konden slijten onder de maximale rente van iets van 4.5%. Dus die 12 miljard moet je daar ongeveer tegen afzetten om een idee te krijgen van de orde van grootte.
  Verder heeft het geen inflatoir effect als de betaalden deze mefo bills weer doorrollen. Er was ook een begrenzing aan de hoeveelheid dividend die een bedrijf mocht uitbetalen (ik dacht niet meer dan 6%)

  Plato [7] reageerde op deze reactie.

 5. @pcrs [6]:
  Maar wie rolde er dan door? Dat was toch de centrale bank. Dan is het toch gewoon geld scheppen. Er wordt immers koopkracht de markt in gerommeld. Er was natuurlijk wel onderbezetting, dus viel het waarschijnlijk niet zo op. De Duitse gemeenschap ging lekker wapens maken en kregen er water en brood voor terug. En mooie racewagens.

  pcrs [9] reageerde op deze reactie.

 6. Interessant verhaal.

  Wat mij altijd verbaast heeft is dat de jarenlange Nazi propaganda na de oorlog zo snel van de Duitsers afgegleden is.

  Blijkbaar had het niet zo’n grote kleefkracht. Zou dat met de collectivistische propaganda straks ook zo makkelijk gaan?

  pcrs [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Plato [7]:
  De wapenleveranciers kregen betaald met de mefo bills, wat een promissory note is die alleen betaling garandeert over een bepaalde tijd in dit geval 5 jaar. Dat er uiteindelijk (1 april 1938) 12 miljard aan mefo bills in omloop waren (de mefo entity had maar een eigen kapitaal van 1 miljoen, dus een hefboom van 12000), doet denken dat de wapenleveranciers ze nog steeds niet ingewisseld hadden tegen cash. Je vraagt je wel af hoe de wapenleveranciers dan weer hun rekeningen betaalden. Misschien ook wel in mefo bills.
  Ik vraag me ook af wat er dan in 1938 gebeurd is met mefo bills. Zijn ze ingecashed? Dat zou inflatie opleveren. Zij ze omgewisseld voor staatsobligaties?
  Ik lees hier:
  http://www.zoominfo.com/#!search/profile/person?personId=1155310285&targetid=profile
  dat de eerste bills betaald moesten worden in de lente van 1939.”Schacht admitted that during the period 1 April 1938 to 1 January 1939, therefore, armaments had to be continued to be financed as otherwise the MEFO bills had to be refunded by the Reich which had no money to do so, and Schacht and the Reichsbank could not procure any money for refunding because that would have had to come from taxes and loans: the answer was to continue to carry the MEFO bills ”
  In deel 3 zal ik nog wat vertellen over de ambtenaren die de legers volgden die Polen,Frankrijk, Nederland en Belgie binnentrokken om daar alle goud en waardevolle zaken te plunderen. Dat was waarschijnlijk nodig om de financieele wantoestanden in gang te houden.
  Misschien had je uit de looptijd van de mefo bills wel precies kunnen uitrekenen wanneer de oorlog zou beginnen.

 8. @arvr [8]: Ook Hitler gebruikte de morele verontschuldiging dat hij eigenlijk alleen met zelfverdediging bezig was. Hij werd helaas in allerlei oorlogen getrokken tegen zijn wil door schandalige agressors.
  Ik denk dat de bevolking na de oorlog moeilijk vol kon houden dat dit waar was.
  Maar ik heb me er ook wel eens over verbaasd, het is overigens niet alleen Duits natuurlijk. Ook in Vietnam worden Amerikaanse toeristen weer met open armen ontvangen of nederlanders in Indonesie. De maag is toch hongerig en je kunt wel oude koeien uit de sloot blijven halen, maar je moet toch verder. Ik denk dat veel onderdanen die door andere onderdanen bestookt werden met wapentuig, zelf wel begrijpen dat het niets persoonlijks is. Stel je bent Iraakse soldaat voor SDH, je weet hoe je zelf in die ellende gemanouvreerd bent en je gaat er dan denk ik ook van uit dat die ander dat ook is. De soldaten hebben meer met elkaar gemeen dan met hun eigen heerschers. Het zijn allemaal de werktuigen geworden van vakkundige psychopathen, die via onderwijs, media en intimidatie een groot gedeelte van de mentals gegoverned hebben (governmental)

  Rechtse Rakker [11] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [12] reageerde op deze reactie.

 9. @pcrs [10]:

  “Ook Hitler gebruikte de morele verontschuldiging dat hij eigenlijk alleen met zelfverdediging bezig was. Hij werd helaas in allerlei oorlogen getrokken tegen zijn wil door schandalige agressors.”

  Hoe bracht Hitler dat dan? Het was toch duidelijk, dat HIJ de agressor was?

  pcrs [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Rechtse Rakker [11]: bijvoorbeeld met operation Himmler/operatie canned goods.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Himmler
  Hierbij werden SS en SD troepen in Poolse uniformen uitgerust en begingen ze aanvallen op Duitse gebouwen en trokken zich terug met achterlating van doden in Poolse uniformen (concentratiekampgevangenen). Hiermee moest het Duitse volk geloven dat de Polen Duitsland hadden aangevallen, de agressor waren en dat een vergelding gerechtvaardigd was.
  Ook het wapen V1 en V2 stond voor vergeldingswapen. Het was een vergelding voor de bombardering van Duitse bevolkingscentra. De Reichsdag is in brand gestoken door de nazis zelf, waarna het voorgesteld werd alsof de communisten een revolutie wilden ontketenen. Alles wat daar na volgde om tegenstanders uit de weg te ruimen, was ‘alleen maar’ een vergelding.
  Bij al deze dingen was het verhaal: ZIJ begonnen met agressie, wij reageerden slechts.
  Dit heten false flag operaties en deze zijn al ontzettend oud, omdat elke heerscher begrijpt dat zijn onderdanen agressie fout vinden, maar zelfverdediging goed.
  Ook aan de Amerikaanse kant zit het overigens vol met false flag operaties. Het zinken van de Lusitania
  http://en.wikipedia.org/wiki/RMS_Lusitania
  golf of Tonkin incident
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Tonkin_incident
  operation Northwood
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods
  uss liberty incident
  http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Liberty_incident
  een overzicht
  http://www.911review.com/articles/anon/false_flag_perations.html
  @Rechtse Rakker [12]:
  Dat Hitler die uitspraak deed klopt wel, maar of hij juist was, laat ik aan jou over. Ik denk dat vanuit Hitler gezien bijna iedereen gemakkelijk te manipuleren leek.

Comments are closed.