CFFP-M2-deficitVrijspreker: Wat hebben de heersers nu weer voor probleem?

Opperdienaar: Er is enorm veel schuld en het onderpand voor die schuld is onmogelijk dekkend. Er is ook een hoop krediet gecreëerd (een belofte op geld dat eigenlijk niet bestaat) en er zijn dus een hoop mensen die een bedrag op hun rekening zien staan, zonder dat dit er in werkelijk is.

Het onderpand hiervoor is ook moeilijk te verkopen (Griekse staatsobligaties). Om te voorkomen dat er een bankrun ontstaat, moedigen wij mensen dan ook aan zo weinig mogelijk met contant geld te werken en alles te pinnen. Wij schuiven dan de getalletjes van rekening naar rekening.

Vrijspreker: Is dat voldoende?

Opperdienaar: Wij dachten van niet en daarom stoppen we de banken vol met geld van onze geldpers, en nemen dubieus onderpand aan als dekking voor dit geld.

Vrijspreker: Is dat voldoende?

Opperdienaar: Nee, we hebben ook een verbod voorgesteld op het oproepen tot een bankrun.

Vrijspreker: Is dat voldoende?

Opperdienaar: Die banken lieten dat verse geld nu vooral bij ons op de centrale bank rekening staan, klaar om het aan te wenden in geval hun klanten hun geld willen zien. Ze durven het ook niet uit te lenen, kopschuw geworden van slechte leningen die zij deden in het verleden en ze worden betaald om dat nieuwe geld bij de centrale bank te laten staan.

Vrijspreker: Dus dat nieuwe geld vloeit nog niet de economie in? Wat als de kopschuwheid bij de banken voorbij is en het geld wordt uitgeleend, komt er dan inflatie?

Opperdienaar: Dat gevaar is vooralsnog theoretisch. Momenteel denken wij er zelfs over om een negatieve rente voor die tegoeden in te stellen om banken te motiveren het uit te lenen. Overheden kunnen het geld snel weer terughalen als dat gebeurt, door de het dubieuze onderpand te verkopen en het verkregen geld uit roulatie te nemen.

Vrijspreker: Als niemand dat dubieuze onderpand wil kopen en iedere bank rekent op verdere bailouts en leent weer driftig uit? Hoe gaan jullie dan prijsstijgingen voorkomen?

Opperdienaar: Prijsstijgingen krijg je alleen als het nieuwe geld echt achter producten aangaat. De omloopsnelheid, dus hoe snel het van eigenaar wisselt, bepaalt de prijsstijging. Als je iedereen bijvoorbeeld 2x zo veel geld geeft, zonder dat de hoeveelheid goederen of de productie veranderen, gaan de prijzen met een factor 2 omhoog (In de praktijk geven we onze vriendjes eerst nieuw geld en moeten onze vijanden naar de pijpen dansen van onze vriendjes om het te krijgen). Echter de prijsverdubbeling blijft achterwege als iedereen heel bang is en zijn geld vast houdt. Als de onderdaan zijn extra geld in een sok stopt, is het net of het er niet is bijgedrukt. Net zo als de banken het nieuwe geld nu in een sok bij de centrale bank houden.

Vrijspreker: De banken houden het geld bij de centrale bank uit angst. Als die angst uiteindelijk weggaat of de boeterente wordt te hoog en het wordt uitgeleend, hebben de paarden de stal verlaten en is de inflatie niet meer te stoppen, toch?

Opperdienaar: Niet noodzakelijk. Ook de onderdaan kunnen we als overheden de stuipen op het lijf jagen. Misschien gaan de banken lenen aan ondernemers en gaan die ondernemers investeren. Dan is het geld in handen van de onderdaan, maar als we die constant de stuipen op het lijf jagen met terrorisme van booslims en rare wetgeving die van het ene op het andere moment verandert, dan stopt hij het geld waarschijnlijk in een sok en is het net alsof wij het nooit gedrukt hebben.

Uiteindelijk wordt ons fiat geld waardeloos en dan is de diefstal maximaal als wij tot over onze oren in de schulden zitten en de onderdaan al zijn sokken vol met fiatgeld heeft.

Vrijspreker: Dus we kunnen er op rekenen dat de angst onder onderdanen verder wordt opgevoerd in de toekomst?

Opperdienaar: Jazeker, precies zoals de grafiek laat zien: overheidstekorten worden groter en omloopsnelheid wordt lager.

41 REACTIES

 1. @Peter D [1]: Ik kon met een snelle google zoekaktie ook alleen maar voorstellen vinden. Maar het valt vast al onder de Noodwet Financieel Verkeer 1978.

  Deze wet geeft de heersers verregaande bevoegdheden in noodsituaties
  ‘Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen inzake voorzieningen op het gebied van het financiële verkeer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden.’
  http://biflatie.nl/artikelen/economisch/er-bestaan-geen-garanties-meer/

  Peter D [8] reageerde op deze reactie.

 2. Prijsstijgingen krijg je zodra mensen gaan beseffen dat hun zachte assets, te weten fiatgeld, obligaties, derivaten, aandelen en bitcoins eigenlijk helemaal geen waarde hebben maar slechts een claim zijn op producten uit de werkelijke economie. Deze zachte assets gaan dan op zoek naar harde assets.

  Als we naar de werkelijke economie kijken dan zien we dat er steeds minder geproduceerd wordt en dat de virtuele economie (zachte assets) gestaag groeit. Vandaar dat u uw ongekozen leider Von Rompie hoort schreeuwen dat de crisis voorbij is.

  Helaas, peak olie en grondstoffen in combinatie met steeds welvarendere BRICS en groeiende wereldbevolking zorgen ervoor dat uw zachte assets steeds minder waard worden en met meer mensen moet worden gedeeld.

  Het draait allemaal om energie en grondstoffen en zoals pcrs terecht vaststelt, de hele hoax met booslims/9/11 is een gevolg hiervan.

  Wat kunt u doen?

  Zachte assets liquideren en omzetten in harde assets zoals de rijken ook doen.

  En genieten van het vuurwerk natuurlijk..

  pcrs [5] reageerde op deze reactie.

 3. @pcrs [3]:

  de schrijver van dat biflatie artikel geeft zelf al aan geen jurist te zijn en moeite te hebben met wetteksten duiden. Ik ben wel jurist (argumentum ad verecundiam alert) en dergelijk ‘ regelen stellen’ ex deze Noodwet zou neerkomen op het strafbaar stellen met terugwerkende kracht en dit is strijdig met een fundamenteel rechtsbeginsel ‘ nulla poena sine praevia lege’ en is gecodificeerd in artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht.

  Nu ben ik me bewust dat eigendom ook een fundamenteel recht is en dat de overheid op allerlei manieren ‘ legaal’ tot confiscatie kan overgaan en dat overheden er niet om bekend staan zich altijd strikt te houden aan hun eigen regeltjes, maar de bewering ‘ er is een verbod op bankrun ingesteld’ louter gebaseerd op een verwijzing naar de voornoemde Noodwet is pertinent onjuist.

  Peter D [9] reageerde op deze reactie.
  pcrs [11] reageerde op deze reactie.

 4. @Peter D [8]:
  ” Ik ben wel jurist (argumentum ad verecundiam alert) en dergelijk ‘ regelen stellen’ ex deze Noodwet zou neerkomen op het strafbaar stellen met terugwerkende kracht en dit is strijdig met een fundamenteel rechtsbeginsel ‘ nulla poena sine praevia lege’ en is gecodificeerd in artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht.”

  Deze zin is mij niet geheel duidelijk, maar dat is ook meestal de bedoeling van juridische taal. Vertaalt het in ‘als we de noodwet uit 1978 buiten beschouwing laten, is de verbod op het oproepen tot bankrun wet er nooit doorgekomen? of wacht misschien het volgende:
  De noodwet is een wet die nu niet van kracht is, maar geaktiveerd moet worden en dan pas geldig is en dan niet met terugwerkende kracht. De vraag is dan: waarom is er uberhaupt een noodwet? Waarom niet gewoon tzt een wet maken, zonder eerst een noodwet te maken die niet van kracht is?

  De NRC schrijft op 23 dec 2010
  “Het oproepen tot een ‘bankrun’, zoals de belangenbehartiger van DSB-gedupeerden Pieter Lakeman vorig jaar deed, wordt strafbaar”
  Maar spreekt tevens van een wetsvoorstel.
  http://www.nrc.nl/nieuws/2010/12/23/oproep-tot-bank-run-weldra-strafbaar/
  Op deze site van de rijksroverheid staat ook dat het strafbaar wordt, maar ook dat het een aanbeveling is.
  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2010/12/22/oproep-tot-bank-run-strafbaar.html

  Het kan misschien niet bekrachtigd zijn, ik denk dat het effectief wel al werkt. De angst is gezaaid en dat is voldoende. Wie gaat 4 jaar cel riskeren om te zien of ze zich netjes aan hun eigen regels houden? Welke wet maakt dit rechtsgeldig?
  http://nos.nl/artikel/89394-boete-voor-corrupt-tshirt-met-politielogo.html
  Je mag een agent niet altijd mierenneuker noemen, maar soms wel. Misschien dat u als jurist duidelijkheid kunt verschaffen over de wetgeving hieromtrend.
  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/17/je-mag-een-agent-niet-altijd-mierenneuker-noemen/

  Maar ik moet helaas toegeven dat u een punt heeft bij het onjuist noemen dat deze wet is ingesteld. Ik zal eens kijken of ik het artikel accurater kan maken.

 5. @Hugo [10]: Helaas dit is onzin:iedereen bepaalt zelf wat van waarde voor hem is en verschillen daarin zorgen voor menselijk handelen. Iedere keer dat er een ounce goud verhandeld wordt, is dat een teken dat er 1 persoon is die 1200 dollar prefereert boven een ounce goud en dat er iemand anders is die een ounce goud prefereert boven 1200 dollar. Dat is bewezen uit hun handelen.

  Hugo [14] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [12]:

  Was het maar zo eenvoudig. Het punt is dat iedereen het er over eens is dat de prijs van fysiek goud veel te laag is. Alleen zij die moeten verkopen doen dat, maar met tegenzin.

  Iedereen roept maar dat de prijs van goud en zilver omhoog gaan, maar wat menigeen schijnt te vergeten is dat de “commodity” goud vastgekoppeld zit aan de “commodity” olie en de ‘commodity” zilver beweegt weer mee met goud en olie.

  Als de goudprijs omhoog gaat dan gaat de olieprijs ook omhoog en vice versa. En als de olieprijs omhoog gaat dan gaat de prijs van alle half- en eindproducten ook omhoog en krijgen we dus algehele prijsinflatie.

  Olie is de belangrijkste “commodity” voor onze economie.

  Zilver is de belangrijkste “commodity” voor de hightech industrie.

  Een lage olie- en zilverprijs zijn dus belangrijk voorwaarden voor economische groei en om dit te bewerkstelligen moet de prijs van de ‘commodity’ goud ook laag blijven. Dit is de petrodollardeal. De OPEC landen hebben gedurende ruim 40 jaar veel meer goud kunnen accumuleren dan mogelijk was tijdens de goudstandaard.

  Dus zo lang goud als een “commodity” verhandeld blijft worden op de Commodities Exchange ook wel Comex genoemd kan en mag de goudprijs niet omhoog want dat is ongunstig voor de wereldeconomie.

  Goud is eigenlijk helemaal geen commodity zoals olie en zilver dat wel zijn want commodities worden namelijk geconsumeerd en goud wordt juist gespaard. Daarom heeft de ECB goud ook op de balans.

  Aan de andere kant hebben we weer het financiële systeem dat in de VS, EU en China op instorten staat omdat schulden niet terugbetaald kunnen worden.

  Om dit te voorkomen moeten er extra fiatvaluta’s op de bankbalansen komen en de belastingbetaler en bankspaarder draait hier voor op met alle gevolgen van dien.

  Een andere manier om deze bankbalansen weer op orde te krijgen is d.m.v. een herwaardering van goud. Als goud een herwaardering krijgt dan zijn centrale banken in één klap heel erg liquide,(goud op de balans), en kunnen daarmee alle slechte schulden en derivaten op bankbalansen opkopen zodat de belastingbetaler niet de klos is.

  Bij een herwaardering van goud dalen alle valuta’s t.o.v. goud.

  Deze herwaardering zal dus niet via de Comex gaan want bij een langzame prijsstijging van goud zullen ook olie en zilver meestijgen en daarmee alle half en eindproducten.

  Een herwaardering van goud zal hoogstwaarschijnlijk onaangekondigd plaatsvinden want we willen immers niet dat de ‘commodities” olie en zilver ook meestijgen waardoor prijsinflatie in nagenoeg alle producten optreedt.

  De OPEC landen hebben uiteraard geen bezwaar tegen een herwaardering van hun goudvoorraad en afwaardering van hun dollarreserves die ze de afgelopen 40 jaar bijeen hebben gespaard en zullen hun olieprijs graag laag houden ook al kunnen ze in de toekomst minder goud voor hun oliedollars of olie euro’s kopen. Zo lang ze in de toekomst maar een klein beetje goud kunnen kopen vinden ze het al lang best.

  Daarom ziet u China ook als een dolle fysiek goud kopen en wordt de goudprijs op de Comex bewust omlaag gemanipuleerd zodat de westerlingen minder goud kopen. Westerlingen zoals u zien waarde in fiatgeld en de prijs die in fiatgeld voor een asset betaald wordt. Beurskoersen worden omhoog gemanipuleerd en libertariers die traditiegetrouw goud kopen worden op het verkeerde spoor van bitcoins (virtueel goud) of zilver gezet.

  De goudprijs op de Comex zal lager gaan… heel veel lager en je moet vast in je schoenen staan om je goud niet te verkopen.

  Weet dat het juist de bedoeling is dat de goudprijs lager gaat tot ver onder de kostprijs zodat de voorraad goud op de vrije markt compleet opdroogt en er niets meer te krijgen is.

  Als de Sheiks geen goud meer krijgen gaat de oliekraan dicht. Om de goudmarkt weer in beweging te krijgen moeten centrale banken gaan bieden op goud en hun eigen goud ook aanbieden.

  Je gaat goudprijzen zien die de meesten niet kunnen bevatten. Met dit in het achterhoofd zijn de PIIGS landen in één keer liquide en kunnen hun schulden weer afbetalen.

  Herinnert u zich nog wat Jan Kees de Jager zei over de leningen aan Griekenland?

 7. @pcrs [15]:

  welke bitcoin bank dreigt er door deze goedbedoelde waarschuwingen (lees: misinformed opinies van fossielen die amper een computer kunnen bedienen en een belang hebben bij de status quo) failliet te gaan?

  Geen. Dat is nu juist het mooie aan bitcoin. Verdraaid lastig om aan fractioneel reserve bankieren te doen met bitcoin. Motto van blockchain.info : ‘ be your own bank’

  pcrs [17] reageerde op deze reactie.

 8. @Hijseenberg [16]: Goed punt, zonder iemand anders verplichting kun je niets laten ploffen.
  Hoewel ik denk dat fractioneel bankieren met bitcoin ook mogelijk is. Het is met goud ook mogelijk. Je bouwt een bank, start met een beginkapitaal aan btc en begint uit te lenen. Je moet mensen wel zo gek krijgen dat ze hun bitcoin bij jouw bank in beheer geven en dat doe je met een rentebelofte. De weer gedeponeerde btc leen je voor 90% weer op nieuw uit en als iedereen zijn btc komt opvragen, ben je de sigaar. Als dat echter maar sporadisch gebeurd, is er niets aan de hand.
  Op het moment dat iemand roept bankrun en er is een gebaseerde twijfel aan je solvabiliteit omdat er een paar leningen gefaald zijn, dan ben je het haasje.

  Hugo [18] reageerde op deze reactie.
  Hijseenberg [23] reageerde op deze reactie.

 9. @pcrs [17]:

  Nee, fractioneel bankieren met goud is onmogelijk omdat goud een vaste substantie is en niet meerdere malen uitgeleend kan worden.

  Bankiers hebben hiervoor de goudstandaard ontwikkeld zodat ze een hele slimme manier in bezit kwamen van het goud en de domme massa met papiergoud opzadelden.

  Het libertarisme, de goudstandaard en Austrian economics is een bankiersuitvinding.

  How the Money Power created Libertarianism and Austrian Economics

  http://realcurrencies.wordpress.com/2012/02/17/how-the-money-power-created-libertarianism-and-austrian-economics/

  Holland4MPE [19] reageerde op deze reactie.

 10. @Hugo [18]: +1

  “Many people assume that Ayn Rand was a champion of libertarian thought.
  But Rand herself pilloried libertarians, condemning libertarianism as being a greater threat to freedom and capitalism than both modern liberalism and conservativism. For example, Rand said: All kinds of people today call themselves “libertarians,” especially something calling itself the New Right, which consists of hippies, except that they’re anarchists instead of collectivists. But of course, anarchists are collectivists. Capitalism is the one system that requires absolute objective law, yet they want to combine capitalism and anarchism. That is worse than anything the New Left has proposed. It’s a mockery of philosophy and ideology. They sling slogans and try to ride on two bandwagons. They want to be hippies, but don’t want to preach collectivism, because those jobs are already taken. But anarchism is a logical outgrowth of the anti-intellectual side of collectivism. I could deal with a Marxist with a greater chance of reaching some kind of understanding, and with much greater respect. The anarchist is the scum of the intellectual world of the left, which has given them up. So the right picks up another leftist discard. That’s the Libertarian movement. I’d rather vote for Bob Hope, the Marx Brothers, or Jerry Lewis [than a candidate from the Libertarian Party]. [The Libertarian Party is] a cheap attempt at publicity, which Libertarians won’t get. Today’s events, particularly Watergate, should teach anyone with amateur political notions that they cannot rush into politics in order to get publicity. The issue is so serious today, that to form a new party based in part on half-baked ideas, and in part on borrowed ideas—I won’t say from whom—is irresponsible, and in today’s context, nearly immoral. [Libertarians] are not defenders of capitalism. They’re a group of publicity seekers who rush into politics prematurely, because they allegedly want to educate people through a political campaign, which can’t be done. Further, their leadership consists of men of every of persuasion, from religious conservatives to anarchists. Moreover, most of them are my enemies: they spend their time denouncing me, while plagiarizing my ideas. Now, I think it’s a bad beginning for an allegedly pro-capitalist party to start by stealing ideas. Now here is a party that plagiarizes some of my ideas, mixes it with the exact opposite—with religionists, anarchists, and just about every intellectual misfit and scum they can find—and they call themselves Libertarians, and run for office. I dislike Reagan and Carter; I’m not too enthusiastic about the other candidates. But the worst of them are giants compared to anybody who would attempt something as un-philosophical, low, and pragmatic as the Libertarian Party. It is the last insult to ideas and philosophical consistency. [Question] Why don’t you approve of the Libertarians, thousands of whom are loyal readers of your works? [Rand] Because Libertarians are a monstrous, disgusting bunch of people: they plagiarize my ideas when that fits their purpose, and they denounce me in a more vicious manner than any communist publication, when that fits their purpose. They are lower than any pragmatists, and what they hold against Objectivism is morality. They’d like to have an amoral political program. The Libertarians aren’t worthy of being the means to any end, let alone the end of spreading Objectivism. Rand also disagreed with libertarians on foreign policy.”

  Hugo [20] reageerde op deze reactie.

 11. Er is niets dat een goudbank er van weerdhoudt een fractionele reserve aan te houden. Dat is ook in de geschiedenis gebeurd en veroorzaakte vaak bankruns als bekend was dat leningen die een bank gedaan had in default waren.
  Je kunt zelfs fractioneel reserves autos verhuren of vliegtuigstoelen. Dat heet overboeken en ze verkopen meer stoelen dat er in het vliegtuig zitten in de veronderstelling dat enkele mensen niet op komen dagen.

  Hugo [22] reageerde op deze reactie.

 12. @pcrs [17]:

  Dit begrijp ik niet, je kunt als bank geen bitcoins creëren dus je kunt ook niet meer uitlenen dan je binnen krijgt. Je kan wel papiertjes /schuldbewijzen maken die recht geven op een bitcoin aan toonder en daarvan teveel uit geven. maar dan moeten banken het wel verdraaid aantrekkelijk maken om die papiertjes im te ruilen voor ‘ harde’ bitcoins. dan weet je dus als deposant dat je een risico neemt in ruil voor wat rendement. dan dus niet mekkeren als het fout gaat. zoals het hoort dus. geen deposito garantie, geen bailouts etc. Inclusief verhaal op de bankdirectueren/ gevangenisstraf als zij aan verkeerde voorlichting doen en dat kan ook geholpen worden met bitcoin, je kunt een bank oprichten en aandelen uitgeven geregistreerd op de blockchain en dus zonder de door de overheid gecreëerde bescherming tegen aansprakelijkheid.

  pcrs [24] reageerde op deze reactie.

 13. @Hijseenberg [23]: De sleutel tot frac banking zijn die andere dingen die je noemt: deposito garantie, bailouts, niet de natuur van de onderliggende waarde.

  Dus stel dat de roverheid vliegtuigmaatschappijen zou toestaan in geval van overboeking, de gestrande passagiers bij de concurrent te plaatsen onder overheidsdwang? Als het goed gaat, omdat 5% passagiers meestal niet op komt dagen, kunnen ze de extra inkomsten gebruiken om de ticketprijzen te verlagen of de service te verhogen. Als de passagiers toch allemaal komen opdagen is de concurrent de sigaar.

  Vliegtuigmaatschappijen zouden zonder roverheidsdwang al aan overboeking kunnen doen, maar lopen dan het risico op ontevreden klanten en hoge vergoedingen. Met roverheidsdwang zijn de kosten echter af te wentelen en de winst kun je houden.

  Het is denk ik correct om hier te zeggen dat frac. reserve ticket verkopen niet het gevolg zijn van iets dat specifiek is voor de vliegtuigstoelen (vergelijk goud, bitcoin, euros) , maar winstgevend kan met dwang en zwaar risicovol is zonder dwang. Je kunt tenslotte voor elke geldsoort papiertjes uitgeven die een belofte op de geld zijn, onder verleiding van een rentevergoeding. Niet iedereen gaat daar in mee, maar als er garantie is als het misgaat (verspreidde kosten) en je verplicht wordt die kosten te dragen, gaan de meeste mensen mee. De negatieve kant is toch niet te ontwijken.
  Het aparte aan bitcoin is wel dat de negatieve kant wel te ontwijken valt. Dus als je idd je coins in de blockchain laat staan en ze niet voor rente uitleent, dan lijkt me dat je het ontwijkt. Tenzij de roverheid de bitcoinbanken bij default een bailout geeft en het via belastingen ophaalt. Dan moet je er alsnog aan meebetalen en kun je ze maar beter bij de bitcoinbank deponeren tegen rente.

  Hugo [25] reageerde op deze reactie.

 14. @pcrs [24]:

  Je begint jezelf al helemaal vast te draaien met bitcoin als geldsysteem.

  “When a single medium is used as both store of value and medium of exchange it leads to a conflict between debtors and savers.”

  Wat is bitcoin?

  A- store of value
  B- medium of exchange

  Beide kan niet.

  Als je kiest voor A dan neem je het op tegen goud en bitcoin is absoluut geen alternatief voor fysiek goud, het mag niet eens in de schaduw staan.

  Als je kiest voor B dan neem je het op tegen fiatvaluta en bitcoin is absoluut geen alternatief voor fiatvaluta’s die je kunt lenen en waarmee overal ter wereld betaald wordt.

  Bitcoin heeft geen enkele toegevoegde waarde. De deelnemers laten zich verleiden door de oplopende prijs, maar prijs zegt niets over waarde.

  pcrs [26] reageerde op deze reactie.
  Hijseenberg [30] reageerde op deze reactie.

 15. @Hugo [27]:

  Hulde voor deze opmerking: ‘ in jouw beleving’ . Dus het is niet objectief / logischerwijs onjuist, het ligt a priori aan de ontvanger. Mooi. Ga ik ook gebruiken.

Comments are closed.