basisschool-beter1Een leuk artikel is te vinden op de website van de NOS. In enkele kleine dorpen in Nederland dreigt de laatste basisschool te verdwijnen. Veel ouders vinden het geen prettig idee als hun kroost naar een verderaf gelegen school zou moeten gaan en houden deze scholen liever open.

Ze hebben daarvoor de Kleine Scholen Coöperatie opgericht, met vestigingen in Pieterburen, Garnwerd, Hoog Keppel, De Weebosch, Gaastmeer, Oost-Knollendam en Kats. In deze dorpen is de laatste school inmiddels verdwenen of staat die op de nominatie om gesloten te worden.

Volgens het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht kan het in elk geval niet op de manier die de ouders voor ogen hebben. Voor de details daarover verwijs ik naar het genoemde artikel. Ik wil wel benadrukken dat het initiatief in de voorgestelde vorm niet kan vanwege regels voor de financiering van het onderwijs.

Opmerkelijk, deze regels. Deze ouders zullen ongetwijfeld, net als elke sterveling, gewoon belasting betalen. Eén van de zaken die ze dan daarvoor terug zouden krijgen – en zelfs beter dan wanneer ze het zelf zouden regelen toch? Anders hoeven de belastingen en Vadertje Staat er niet tussen en zijn ze zelfs contraproductief. Blijkbaar werkt dit in elk geval niet dusdanig goed dat de reeds genoemde kleine dorpen van een basisschool voorzien worden. Dit terwijl veel ouders dit willen en ook bereid zijn om zich daarvoor in te spannen. Helaas is ze de mogelijkheid ontnomen om zelf onderwijs te financieren. Daar zorgt immers de overheid voor. Als ze dan het heft in eigen hand willen nemen staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.

Een stukje meer vrijheid zou het onderwijs zeker goed doen. Scholen zouden dan moeten ijveren om de gunst van de leerling en de gemotiveerde ouders zullen ongetwijfeld in staat zijn om scholen te handhaven op plaatsen waar de overheid daar niet meer toe in staat is. Ook zouden ze zelfs invloed kunnen krijgen over hoe onderwijs eruit moet zien zonder dat alles van bovenaf door ambtenaren wordt gedicteerd. Als het onderwijs werkelijk te kostbaar wordt kan een deel misschien door moderne techniek worden overgenomen, hetgeen nu nog nauwelijks van de grond komt. Verschillende onderwijsvormen zouden met elkaar gaan concurreren op zowel prijs als kwaliteit.

Is het de bevolking die dit niet aandurft of is het de overheid die zijn greep op onderwijs niet graag wil loslaten? Met onderwijs krijgt iedereen van doen, hetzij door het te volgen, hetzij door kinderen en andere familieleden die het volgen. Een ideaal thema om stemmen te ronselen dus, maar dan moeten we zelf niet al te veel kunnen bepalen toch?

1 REACTIE

Comments are closed.