JeroenymusDe nieuwe zorgpremie voor het volgend jaar is bekend en gaat naar aller waarschijnlijkheid met een tientje omhoog. Door o.a. de verzekeraars wordt als één van de meest fundamentele oorzaken aangegeven dat de mens langer leeft. Dit is al zo vaak door diverse bronnen uit het milieu van de zorgindustrie herhaald, dat men er zelf in is gaan geloven. Alsmede het deels ‘onwetende’ publiek.

Hoe kan men stellen dat de mens langer leeft? Primair kan men dat eigenlijk alleen als je van te voren weet wanneer het eindigt.

Door middel van kwantificeren tracht de overheid en de (gezondheid)industrie het leven te vatten. Maar door de grote onbekende eind variabele, zijn deze cijfers allemaal manipulatief en vooropgezet. Met name om het collectieve geheugen te programmeren, dat het leven langer duurt naarmate de mens de evolutionaire ladder beklimt. Maar is dat eigenlijk wel zo, duurt het leven daadwerkelijk langer? Een uitspraak daarover doen is rationeel en empirisch niet verdedigbaar. Veelal zal men de verklaring horen dat er na de tweede wereld oorlog sprake was van een zogenaamde ‘baby boom’. Het was inderdaad zo dat er toentertijd een hoog geboortegetal was onder de bevolking. Maar met dezelfde redenering, zou men nu kunnen stellen dat het probleem van de ‘baby boom’ generatie zich vanzelf oplost. Immers het overlijden van deze generatie valt in een zelfde tijdspanne te verwachten. Echter het ingezette beleid van de overheid berust op absoluutheid. Men kijkt ‘slechts’ naar de cijfers en stemt daar beleid en premie op af. Men gaat voorbij aan het feit dat er geen ‘ware’ uitspraken gedaan kunnen worden over het (individueel) leven. Wetenschappelijk (empirisch) niet, maar ook rationeel (universeel) niet. Er is geen bewijs voor hoe lang u zult leven. En er is vooraf ook geen aangenomen idee over hoe lang u zult leven. Zowel bij uzelf niet, als ook bij andere niet. In die zin is een ‘ware’ uitspraak over de lengte van menselijk leven niet mogelijk en dus irrationeel. Men kan slechts concluderen dat de lengte van het menselijk leven fluctueert. Meer mensen zullen wellicht de ’65’ jaar halen, maar niet omdat men langer leeft. Eenvoudig omdat er meer mensen zijn.

En wat heeft het kwantificeren het laatste anderhalf decennium opgeleverd? Er zijn minder handen aan het bed. Wel worden er meer vergaderingen, regels en procedures gepropageerd door het alsmaar uitdijende management en haar staf afdelingen. Die daarmee de vakman en vrouw van weleer, van haar oorspronkelijke taak afhoudt.

(Mijn stelling is; als je de lengte van het leven vooraf individueel niet kan vaststellen, kan je dat ook niet voor de som der delen).

 Ingezonden door “Jeroenymus”.

17 REACTIES

 1. Nou Jeroenymus, ik weet het niet hoor. Of de wetenschap dat je de lengte van het leven vooraf individueel niet kan vaststellen, als resultaat geeft dat je dat dan ook niet voor de som der delen kunt vaststellen.

  Toevallig liep ik gisteren tegen een BIJZONDER lezenswaardig artikel, volledig gecompleteerd met statistieken en visuele reflecties:
  https://biflatie.nl/artikelen/verdieping/overbevolking-er-zijn-te-veel-mensen/

  Dus ik denk nog even na over je stelling…

  Jeroenymus [8] reageerde op deze reactie.

 2. Toevoeging: Het is ongeveer als dat je de fluctuerende wereldwijde watertemperaturen niet kunt vaststellen omdat wegens lokale klimaatredenen watertemperaturen onderling sterk verschillen. Maar dan kun je nog wel voorspellen welke kant het met de gemiddelde aardse watertemperatuur op gaat.

  Maar ik moet bekennen dat ik anderzijds ook niet goed weet wat je nu precies probeert te zeggen met dit stuk en daarom heb ik me op je eindstelling gefocust in eerste reactie.

  Echter, indien je voor het overige tegelijkertijd zegt dat indien (in voorbeeld) “Rokers gemiddeld 7 jaren eerder sterven” dat zij dan in gevolg ook 7 jaren eerder dan anderen pensioenaanspraken kunnen maken, geen 67 maar 60 jaar, ja dan krijgt het verhaal weer een compleet andere draai…

 3. Langer leven is in de vorige jaren al verdinsonteerd in de dekkingsgraad; en sindsdien is de leeftijd bij overlijden niet meer gestegen.
  Hoe vaak misbruiken verzekeraars dit argument wel niet om premies te verhogen?

 4. “Hoe kan men stellen dat de mens langer leeft? Primair kan men dat eigenlijk alleen als je van te voren weet wanneer het eindigt.”

  Natuurlijk kan dat; om de vijf jaar worden hiervoor sterftetafels opgesteld, die behoorlijk accuraat zijn. Op dit moment leeft de mens gemiddeld langer. Over een individu kun je op grond daarvan inderdaad geen uitspraak doen, maar dat is ook niet nodig om beleid te maken. Om de AOW juist op een langjarige begroting te zetten is het voldoende te weten, dat bijvoorbeeld 85% van de nu levenden jonger dan 65 jaar, de 65 jaar (pensioengerechtigde leeftijd) zal halen. Of Jantje het haalt en Pietje niet of omgekeerd, is niet relevant. Jaarlijks stel je die berekening bij en je hebt een accurate voorspelling.

  “Maar met dezelfde redenering, zou men nu kunnen stellen dat het probleem van de ‘baby boom’ generatie zich vanzelf oplost. Immers het overlijden van deze generatie valt in een zelfde tijdspanne te verwachten. Echter het ingezette beleid van de overheid berust op absoluutheid.”

  Nee hoor; de overheid en de pensioenfondsen hebben uitstekende actuarissen in dienst, die wat jij nou even bedenkt en wat je waarschijnlijk heel knap vind van jezelf, al lang gekwantificeerd hebben. In de grensregio’s heeft de krimp al lang ingezet.

  “En wat heeft het kwantificeren het laatste anderhalf decennium opgeleverd? Er zijn minder handen aan het bed.”

  Er is een verschil tussen een wiskundige analyse en de politieke beslissing, die daaruit volgt. De overheid ziet het niet zitten om voor de groeiende groep zorgbehoevenden te zorgen. Mijn idee is om te stoppen om de levensverwachting eindeloos te rekken, te beginnen met het afschaffen van die idiote griepspuit. Als je ergens aan dood moet gaan, kan dat toch beter griep zijn. Het Westen moet accepteren, dat de dood bij het leven hoort en dat het als functie heeft, dat verstarde ideeën op een zeker moment het veld moeten ruimen voor een frisse wind.

  Jeroenymus [7] reageerde op deze reactie.

 5. Het ‘langer leven’ zit in dezelfde categorie als de overbevolking en de klimaatsverandering. Als het uitkomt, wordt het gebruikt om angst aan te jagen en maatregelen door te voeren die de staat te pas komen. Geen journalist die het tegenspreekt of eens een diepgaand onderzoek doet. Van de ene op de andere dag zijn zaken opeens onbetaalbaar en moet er meer gestolen worden ‘om het systeem functioneel te houden’.

 6. Beste

  in men professioneel leven ben ik veel bezig met statistiek.

  Het klopt dat je niet kan bepalen hoelang een individu zal leven, maar je kan echter wel met grote waarschijnlijkheid bepalen wat de gemiddelde levensverwachting zal zijn. Dit noemt men in statistiek de wet der grote getallen.

  mvg

  Bart

 7. @Vilseledd [4]:

  “Nee hoor; de overheid en de pensioenfondsen hebben uitstekende actuarissen in dienst, die wat jij nou even bedenkt en wat je waarschijnlijk heel knap vind van jezelf, al lang gekwantificeerd hebben. In de grensregio’s heeft de krimp al lang ingezet.”

  Dus u veronderstelt dat op een gegeven moment de premies van de Zorgverzekering (want daar had ik het over, niet over pensioen of AOW) weer omlaag gaan?

  Daarnaast betwijfel ik niet de statistieken van CBS, alhoewel elk onderzoek betwijfelt moet worden. De cijfers zullen gerust voor dit moment kloppen. Het gaat er mij meer om hoe je kennis interpreteert. Zeker t.a.v. menselijk leven.

  Vilseledd [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Sander [1]:

  Beste Sander. Dat is met andere woorden juist wat ik ook stel. Mensen leven op zichzelf niet langer. Er zijn meer oudere mensen doordat er eenvoudig meer mensen zijn die de ouderdom halen. Dit komt juist door een sterke afname in zuigelingensterfte, ook een statistiek (ja inderdaad).

  Als je de (huidige) cijfers klinisch zou terugrekenen werden de Egyptenaren en Grieken gemiddeld niet ouder dan 2,5 jaar en was voortplanting van het menselijk ras niet eens mogelijk geweest. Dat is onzin natuurlijk. Statistische cijfers alleen zeggen dus nooit iets definitief. Juist omdat je ze met andere kennis altijd moet bijstellen. Een moment later is de statistiek al weer anders.
  En dat is wat bijvoorbeeld in de begeleidende brief van de zorgverzekeraar, waarin de zoveelste premieverhoging werd aangekondigd, wel wordt gesteld. Op basis van de eenzijdigheid van cijfers iets elementairs en absoluut universeels over het leven zelf stellen. Ofwel een ware uitspraak doen over de realiteit, die volgens Descartes altijd betwijfelt moet worden.

  Om dus absoluut alleen uit te gaan van statistieken ten aanzien van menselijk leven is volgens mij dus niet verstandig. Voor de economen, de profeten van geldwaarde, zegt het natuurlijk waarschijnlijk alles. Maar zowel rationeel, als empirisch gezien, vertellen cijfers niets extra als je niet ook weet hoe je deze moet interpreteren. En vooral vandaag dus steeds belangrijker om ze gewoon enigszins te negeren.

  Levensverwachting: worden we ouder dan vroeger?

  Helaas volgt de politiek vandaag de dag alleen de economische weg. Het is ook niet verwonderlijk dat bijna alle Ministers en Staatssecretarissen (en andere hoge ambtenaren) een economische achtergrond hebben. Ik vraag me dan ook af of er ooit nog eens een dag komt dat we ons niet meer laten leiden door wat ons iets kost, maar wat ons iets waard is.

  Vilseledd [12] reageerde op deze reactie.

 9. Er klopt inderdaad geen hol van dat de mens gemiddeld langer leeft. Die statistiek komt doordat er minder zuigelingensterfte is. Mensen die de 65 halen leven gemiddeld niet langer. Dat vertelt de zorgverzekeraar er niet bij.

 10. Bedankt “Jeroenymus”. de stelling dat men ouder word is quatsch .
  Wat u hier geplaatst heeft schrijf ik al meer dan 10 jaar op deze site op biflatie.nl , Dagelijkse Standaard , Joop.nl , Wel.nl , Elzevier , Gewoon-nieuws .
  Het vreemde is de reactie zoals u hier tegenkomt , was vaak ook mij ten deel gevallen .
  Naar alle waarschijnlijkheid zijn de mensen totaal gehersenspoeld door de sociale media en roeptoeters van Haagse bewindslieden of verzekeraars .
  Gek eigenlijk dat een gezonde redenatie dat niemand kan stellen hoe oud men word , de veronderstelling leeft dat er wel degelijk in de glazen bol gekeken kan worden .
  Kunt u nagaan met wat voor soort lui wij van doen hebben die nooit uit hun sprookjes tijdperk zijn gekomen .
  Logisch nadenken word dan een super opgave en valt men pardoes in kudde gedrag dat het wel zo zou zijn , als men het maar vaak genoeg met deze onzin blijft herhalen .
  Voorlopig word er diefstal gepleegd op pensioenen en zorg met deze leugen die door vele als makke schapen door hun strot is geduwd .
  Rutte 1 en 2 hebben hun sloopwerk gedaan en heeft vele aan de bedelstaf gebracht , media is al weer bezig de geest weer rijp te krijgen voor Rutte 3 volgens de peiling van Maurice de Hond zijn de VVD en PVDA plus hun vrienden D66 met hun christelijke aanverwanten SGP en de CU behoorlijk aan hun nieuwe weg te timmeren .
  Leef lang mijn volk en slaap maar lekker .

 11. @Jeroenymus [7]:

  “Dus u veronderstelt dat op een gegeven moment de premies van de Zorgverzekering (want daar had ik het over, niet over pensioen of AOW) weer omlaag gaan?”

  Natuurlijk, want die zorgpremies zijn dan niet verdedigbaar. Maar dan heb ik het over 2040.

 12. @Jeroenymus [8]:

  “Als je de (huidige) cijfers klinisch zou terugrekenen werden de Egyptenaren en Grieken gemiddeld niet ouder dan 2,5 jaar en was voortplanting van het menselijk ras niet eens mogelijk geweest. Dat is onzin natuurlijk.”

  Je hebt het dan ook zelf beweerd. Statistici trekken niet simpelweg een rechte lijn door twee punten en doen dan een uitspraak over een verre toekomst of verleden. De groei in levensverwachting zal afvlakken en teruglopen, zoals in Amerika reeds het geval is.

  “En dat is wat bijvoorbeeld in de begeleidende brief van de zorgverzekeraar, waarin de zoveelste premieverhoging werd aangekondigd, wel wordt gesteld.”

  Dat is omdat mensen te lui zijn om verder te zoeken; met handig shoppen kom je een heel eind. Zo werkt de markt, die door de libertariërs gepropageerd wordt (niet ten onrechte overigens). Overigens zijn de premies ook wel eens verlaagd.

  “Mensen die de 65 halen leven gemiddeld niet langer. Dat vertelt de zorgverzekeraar er niet bij.”

  Een kwestie van de sterftetafels naast elkaar leggen. Ik kan ze niet zo snel vinden (dat zou met internet toch een fluitje van een cent moeten zijn), maar daarin zie je ongetwijfeld, dat de levensverwachting van iemand van 65 nu hoger is dan 5, 10 of 15 jaar geleden. Het effect van de nagenoeg verdwenen zuigelingensterfte is er dan uit.

  Ron Arends [13] reageerde op deze reactie.

  • @Vilseledd & Ron.

   @Vilseledd
   “Je hebt het dan ook zelf beweerd. Statistici trekken niet simpelweg een rechte lijn door twee punten en doen dan een uitspraak over een verre toekomst of verleden”

   Ja, dat klopt en de bewering was dan ook cynisch bedoeld zoals u kennelijk niet door had. Deze uitspraak was dus ‘dom’ bedoeld om u te laten zien dat een bewering over menselijk leven, die volledig is gestoeld op statistische cijfers even ‘dom’ is. De bewering was dan ook een tegenstelling tot het dogmatiserende effect van statistieken. Statistici trekken juist wel altijd een lijn tussen twee punten. Alsmede de door statistici verblinde politici (kennelijk ligt de malversatie aan beroepen die eindigen op ici) waar Den Haag de laatste decennia mee vol zit.

   “De groei in levensverwachting zal afvlakken en teruglopen, zoals in Amerika reeds het geval is.”

   Ha, eindelijk begrijpt u het ook. De lengte van menselijk leven zal op enig moment dan ook, niet in een statistisch cijfer te vangen zijn, want het is altijd aan verandering onderhevig. Gelukkig maar zou ik zo zeggen.

   “Dat is omdat mensen te lui zijn om verder te zoeken; met handig shoppen kom je een heel eind. Zo werkt de markt, die door de libertariërs gepropageerd wordt (niet ten onrechte overigens).”

   Dat ontken ik dan weer niet. Mensen zijn inderdaad soms een beetje lui en u bent kennelijk heel daadkrachtig. Maar ja, zo is de mens de één soms lui en de ander soms daadkrachtig. Dus niet statisch, maar dynamisch.

   “Overigens zijn de premies ook wel eens verlaagd”

   Hmmm. Ik kan mij dat niet meer helemaal herinneren dan. Wat ik wel weet is dat ik in 2004, 35 euro aan premie betaalde en nu ongeveer 125 euro (+ 360 eigen risico) betaal. Dus over de hele lengte van de nieuwe zorgverzekeringswet, die door VVDer Hogervorst in 2004 is ingevoerd, is het tot nu toe alleen maar extreem duurder geworden. Terwijl de privatiseer goeroes het omgekeerde hadden beloofd. En dit geld eigenlijk ook voor de andere gebieden, zoals de woningmarkt en de nutsvoorzieningen, waar deze libertariërs zich mee hebben bemoeid. En die zogenaamde libertariërs, kennen net zoals de socialisten anders ook maar één oplossing en dat is dat de burger altijd weer meer betaald. Of ze nu van de Pvda, de VVD, CDA of D66 zijn. De burger moet betalen.

   “Mensen die de 65 halen leven gemiddeld niet langer. Dat vertelt de zorgverzekeraar er niet bij.”
   Dit was niet mijn bewering, maar het klopt overigens wel.

   “Een kwestie van de sterftetafels naast elkaar leggen. Ik kan ze niet zo snel vinden (dat zou met internet toch een fluitje van een cent moeten zijn), maar daarin zie je ongetwijfeld, dat de levensverwachting van iemand van 65 nu hoger is dan 5, 10 of 15 jaar geleden. Het effect van de nagenoeg verdwenen zuigelingensterfte is er dan uit.”

   Komt dat dan even handig uit voor uw redenatie. Als ik zeg dat het menselijk leven niet te vangen valt in een statisch cijfer dan klopt dat volgens u niet. En als ik dan omwille van deze bewering dan een ander statistisch gegeven (zuigelingensterfte) erbij pak, kloppen deze ineens niet. Maar ook al zal dat zo zijn. U begrijpt kennelijk nog steeds niet wat ik bedoel. Menselijk leven valt niet te vangen in een cijfer! Nu niet, vroeger niet, nooit niet. Daarom moeten die cijfers ook zo vaak bijgesteld worden. Omdat ze initieel nooit kloppen. Daar is het leven ook te bijzonder en te kwetsbaar voor. Mensen werden vroeger oud, net zoals ze nu ook doen. En er stierven vroeger mensen heel jong, net zoals nu ook nog weleens gebeurd in het westen. In andere delen van de planeet zal dit ongetwijfeld anders zijn. Vroeger gingen baby’s sneller dood en nu over het algemeen veel minder niet. Resultaat grotere wereldbevolking.

   Waarom denken we nog steeds dat vroeger niemand oud werd?

   Levensverwachting: worden we ouder dan vroeger?

   Overbevolking: Er zijn te veel mensen

   @ron
   “Vilseledd heeft gelijk: de kans om 100 te worden wordt met iedere generatie groter. Dat komt niet doordat de zuigelingensterfte lager is geworden, maar door de betere zorg. Van de generatie die nu geboren wordt, zal bijna de helft de 100 halen, waar de 100-jarigen van nu 99% van hun generatiegenoten hebben overleefd.”

   Beste Ron,
   Betere zorg. Hahahaha. Mag ik even lachen (schijnt wel gezond te zijn dus statistisch beter voor een hogere levensverwachting).
   Men vraagt tegenwoordig al vrijwillig om de pil van Drion. Het is voor u te hopen dat u nooit in een dergelijke situatie beland, waarbij u afhankelijk wordt van deze betere zorg dan. Dat ligt niet aan de enkele uitvoerders die er zijn, maar meer aan het uitdijende management en de stelselmatige bureaucratie waarmee de uitvoerders door de overheid worden lastig gevallen. Kennelijk bent u de laatste jaren niet meer in een bejaarden(zorg)huis langs geweest. Voor de rest ga ik maar niet verder in op uw stelling, want kennelijk heeft u al de voorgaande bewering en bijgevoegde artikelen niet doorgenomen.

   U heeft beide kennelijk nog niet door dat ik op zich niet twijfel aan de statistische gegevens van het CBS (alhoewel wetenschappelijk onderzoek de laatste tijd vaak wordt gemanipuleerd). Het gaat erom hoe je deze kennis interpreteert. En zeker ten aanzien van menselijk leven, wat volgens mij meer behelst dan een paar cijfers in een statistiekje of een paar digits op een beeldscherm.

   Prettig weekend.

   Vilseledd [16] reageerde op deze reactie.

 13. Langer leven. kijk eens om je heen hoeveel mensen er onder de 65
  het loodje leggen die nog geen cent van hun af gedragen pensioen premie
  het is gewoon zielig dat die gvn daar in den haag ons dit alles proberen wijs te maken .hoeveel geld wordt er zo door de burgers hun neus geboord
  zou zeggen dat de nabestaande pensioen kunnen erven in deze gevallen .maar neen dit wordt afgeroomd door politicie als kok en zalm die er miljarden uit roofden en hier de dikke lul mee uit
  gingen hangen dat ze het zo geweldig gedaan hadden.

  Vilseledd [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Jeroenymus [14]:

  “Ha, eindelijk begrijpt u het ook. De lengte van menselijk leven zal op enig moment dan ook, niet in een statistisch cijfer te vangen zijn, want het is altijd aan verandering onderhevig.”

  Natuurlijk wel; niet van één leven, maar wel van de populatie.

 15. @wally de stoker [15]:

  “kijk eens om je heen hoeveel mensen er onder de 65 het loodje leggen die nog geen cent van hun af gedragen pensioen premie”

  Gelukkig hebben we het pensioengeld ook niet nodig, wanneer we dood zijn. Hoeveel mensen betalen aan de brandverzekering en zien het nooit terug. Als we aan de principes van verzekeren gaan twijfelen, sla je iedere discussie dood natuurlijk.

Comments are closed.