Bruno PontecorvoHet boek ‘Half life’ gaat over een Italiaanse kernfysicus die na de 2e wereldoorlog in de Verenigde Staten werkte.

Bruno Pontecorvo was een wetenschapper met communistische sympathieën. Bang geworden voor de vervolging tijdens de McCarthy periode, vluchtte Bruno naar de Soviet Unie. Net als vele academici beschouwde hij communisme als een ideaal. Hij dacht zelfs dat het wetenschappelijk was. Bijna dertig jaar zat hij met zijn gezin in de Sovjet Unie. Zijn zoon had hij Tito genoemd naar de heerser van Joegoslavië. Zelfs toen de Russen Hongarije binnenvielen, wilde hij niet van wijken weten.

Maar tegen het einde van de Soviet Unie begon het vertrouwen te wankelen. Zijn zoon noemde hem een idioot.

Toen de Sovjet Unie uit elkaar viel, moest hij erkennen dat hij een fout gemaakt had. Vreemd genoeg deed hij dat ook.

“Voor vele jaren dacht ik dat communisme een wetenschap was, maar nu zie ik dat het niet een wetenschap was, maar een religie. ”

Als de feiten niet overeenkomen met een theorie pas je de theorie aan, maar als ze niet kloppen met een religieuze doctrine, dan herinterpreteer je de feiten, zo vat de auteur van Half Life het samen.

Het is niet uitzonderlijk dat wetenschappers hun hoofd verliezen. Newton trapte ook in de South Sea bubble. Hij verkocht zijn aandelen aanvankelijk met dikke winst voor 7.000 pond. Vervolgens kocht hij net voor het hoogtepunt voor 20.000 pond opnieuw aandelen. desgevraagd zei hij: “Ik kan de bewegingen van hemellichamen berekenen, maar van de markt begrijp ik niets”. Newton werd uiteindelijk ‘warden of the mint’ een soort centrale bankier. Hij stuurde honderden mensen naar de galg die munten van goud maakten. Dat moest volgens Newton een monopolie van de staat zijn.

Ook de meest briljante wetenschappers kunnen zich laten misleiden door politici met een hoop geld of soms door een aantrekkelijke partner.

Vrijspreker: Waarom verliezen wetenschappers soms hun objectiviteit?

Opperdienaar: Geld is een heel raar iets. Neem nu dit: Het was al tijden een doorn in het oog van klimaatwetenschappers dat de temperatuur al 19 jaar niet omhoog gaat terwijl ze catastrofale opwarming van de aarde voorspellen.

Vrijspreker: Wat is eigenlijk de reden van die opwarming volgens de wetenschappers?

Opperdienaar: De opgegeven reden is dat CO2 geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolie een isolatielaag vormt boven in de atmosfeer die ons van de zon isoleert, zodat het hier warmer wordt.

Vrijspreker: hmm, duidelijk.

Opperdienaar: De concentratie CO2 is nu gestegen tot 400 ppm oftewel 0.04%. CO2 is voeding voor planten die het goedje met behulp van zonlicht omzetten in suikers zodat de aarde steeds groener wordt. Dus bij 0% CO2 gaan we allemaal dood omdat er geen planten kunnen groeien en bij groter dan 0.04% CO2 ook want dan treedt opwarming van de aarde op. In de Cambrische periode was de CO2 concentratie waarschijnlijk veel hoger, namelijk 7000 ppm. Dit was de tijd van de zogenaamde Cambrische explosie.

Vrijspreker: Wat is de Cambrische explosie?

Opperdienaar: Een periode waarin het leven op aarde een enorme sprong voorwaarts maakte. Het wordt volgens Wikipedia wel “de Oerknal van het leven” genoemd.

Vrijspreker: Oh, dat moeten we niet willen met zijn allen. Terug naar de objectiviteit van wetenschappers.

Opperdienaar: Precies. Die 19 jarige pauze moet dus weggewerkt worden. Hoe gebeurt dat? Je gaat naar het instituut NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) en je laat ze gewoon de data veranderen, zodat de pauze in de opwarming verdwijnt. Er gaat gewoon een bias bij (knoeifactor) en dan past de data weer bij de theorie, precies zoals de auteur van Half Life beschreef hoe Bruno Pontecorvo over het communisme dacht: De theorie blijft vast, de data wordt aangepast. Dat heet ook wel: Je martelt de data totdat deze bekent.

Adam Curry graaft in de NA show door de rapporten heen.

http://mp3s.nashownotes.com/NA-728-2015-06-07-Final.mp3

vanaf 58:25

Wie schreef het rapport met deze knoei factor? Thomas R. Karl samen met National Centers for Environmental Information (NCEI) en het LMI. Belangrijk om te weten dat het LMI in 2013 223 miljoen dollar ontving van een aantal verschillende ministeries (die de belasting op CO2 gaan binnen harken). Met een directeur die een salaris van 1.4 miljoen dollar ontvangt en het management dat in totaal 12 miljoen dollar binnen harkt.

Vrijspreker: Wat maakt het uit hoeveel iemand verdient?

Opperdienaar: Als je als heerser iemand geld geeft dat hij niet kan verdienen in de vrije markt, dan gebeurt er iets vreemds. Die persoon weet ook wel dat hij dat nooit kan verdienen in de vrije markt. Dat is waarom hij ook weet dat hij een offer moet brengen. Dat offer is de waarheid en zijn integriteit. Hij verkoopt zijn reputatie. Een eenmalige verkoop die niet te herhalen valt. Een krediet van in het verleden opgebouwde geloofwaardigheid, dat hij in 1 keer te grabbel gooit voor een stapel snel in waarde dalend fiat geld.

Vrijspreker: Dat kan ik begrijpen, maar waarom zijn er zo veel mensen die er niets aan verdienen die dat ook allemaal te vuur en te zwaard verdedigen?

Opperdienaar: De meeste onderdanen zijn volgers, conformisten ze gaan op autoriteit af. Ze willen niet een standpunt innemen buiten de consensus. Ze zijn bang dat ze aangevallen worden, dat ze zich niet kunnen verdedigen. Niemand wordt aangevallen die zich in de kudde bevindt. In de kudde ben je veilig. Als iemand gelooft dat de planeet alleen stabiel is tussen de 0.02% en 0.035% CO2 dan projecteert hij waarschijnlijk zijn eigen instabiliteit. “Ik ben heel instabiel” zegt hij eigenlijk.Daarom betaal je de leider 1.4 miljoen dollar salaris. Je betaalt hem voor zijn kudde.

George Orwell schreef in zijn boek 1984 :In het algemeen geldt, hoe groter het begrip hoe groter de waan; hoe intelligenter hoe minder verstandig.

“Doublethink means the power of holding two contradictory beliefs in one’s mind simultaneously [the lie and the truth], and accepting both of them [Insanity]… with the lie always one leap ahead of the truth… Those who have the best knowledge of what is happening are also those who are furthest from seeing the world as it is; in general the greater the understanding the greater the delusion; the more intelligent the less sane… If one is to rule, and to continue ruling, one must be able to dislocate the sense of reality… If human equality is to be forever averted; if the “high,” as we have called them, are to keep their places permanently; then the prevailing mental condition must be controlled insanity…” George Orwell – 1984

17 REACTIES

 1. “hmm, duidelijk.”
  Nee, niet duidelijk.
  Isolatie houdt convectie tegen, niet straling.
  En het broeikaseffect gaat over straling, niet convectie.
  Even voor alle duidelijkheid;
  Om iets op te warmen moet je energie opwekken.
  Dan nu de vraag voor €1.000.000,-;
  Welke energie wekt CO2 op, waardoor het opwarmt?
  Indien u deze vraag kunt beantwoorden, heeft u de broeikashypothese bewezen. Krijg je naast het miljoen ook nog een Nobelprijs voor de vrede erbij.

  pcrs [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Matthijs [5]:
  Eindelijk een specialist. Dus CO2 houdt straling niet tegen. Maar dit geldt dan voor invallende straling maar niet voor uitgaande straling? (ff gechecked, maar het absorbeert infrarood straling van alle kanten)
  Ik wist niet dat CO2 energie kan opwekken. Verbranden kan je het niet meer. Kern splitsing of fusie lijkt me ook moeilijk. Ik geef het op. Ik denk wel dat Nuon daar geïnteresseerd in is want momenteel gooien ze dus een energiebron weg.

  matthijs [7] reageerde op deze reactie.
  matthijs [8] reageerde op deze reactie.

 3. @pcrs [6]:
  “Dus CO2 houdt straling niet tegen.”
  Het zet, net zoals andere massa’s, een rem op het uitwisselen van warmte. Dit geldt zowel voor opwarming als afkoeling.
  Het geld inderdaad voor zowel inkomende als uitgaande straling.
  CO2 kan zonder catalysator inderdaad geen energie opwekken. Vandaar ook dat de klimaatgelovers denken dat er ergens in de atmosfeer een plek is waar dit gebeurt. Die noemen ze de hotspot. Alleen niemand kan hem vinden.
  Vandaar ook dat je er flink geld mee kan verdienen wanneer je dit mechanisme kan vinden, zelf zijn ze er van overtuigd dat het gebeurt, ze weten alleen nog niet waar.

 4. @pcrs [6]: Het is eigenlijk een soort van verdeel en heers wat hier wordt toegepast.
  Je scheidt het systeem wat planeet aarde heeft in twee delen (atmosfeer en oppervlakte), terwijl het eigenlijk één systeem is.
  Verdeel en heers, waar hebben we dat eerder gezien?

  pcrs [9] reageerde op deze reactie.

 5. @matthijs [8]: Tja Obama wil er 100 miljard van andermans geld tegen aan smijten. Soms stimuleert geld ergens weghalen en ergens anders deponeren de economie en soms koelt hij die kennelijk af.

  Dat van die hotspot begrijp ik nog niet helemaal. Van wat ik las, wordt het beschreven als: CO2 absorbeert infrarood en houdt de energie ervan vast. Met minder CO2 was dat de ruimte in gegaan.

  Matthijs [12] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [9]:
  Hoe ik begrijp dat de ‘theorie’ in elkaar steekt;
  De zon zendt hoog frequent (zichtbaar) licht uit.
  De oppervlakte van de aarde absorbeert dit licht, haalt er energie uit door het licht af te remmen tot infrarood en zendt dit weer uit.
  Hier komt de ‘magie’ van het broeikaseffect.
  De ‘broeikas’ moleculen in de atmosfeer ‘reflecteren’ dit licht weer terug naar de oppervlakte, waarna deze weer opgenomen worden en weer uitgezonden, ad infinitum.
  Daardoor blijft de ‘energie’ hangen in onze atmosfeer. En hoe meer we van dit soort gassen hebben, hoe warmer het dus wordt.
  En dan nu de problemen;
  De natuurkunde leert ons, dat er tussen een gelijk potentiaal geen energie uitwisseling plaatsvindt. Om de oppervlakte dus op te warmen, is er een bron van een hoger potentieel nodig. Eén bron kennen we, dat is de zon. Die is zo immens heet, dat zelfs op die afstand wij het effect voelen. Hoe verder die afstand, hoe minder het effect. Dit heeft met densiteit van het licht te maken.
  Om het licht weer terug naar de oppervlakte te sturen, moet er dus een katalysator aanwezig zijn. Want anders zou er een uitwisseling van relatief koud, naar relatief warm zijn. En dat kan niet volgens de tweede wet van de thermodynamica, die over richting gaat.
  Wat is dus het briljante, ze verwachten dus een hotspot in de atmosfeer (boven de tropen) die deze katalysator functie zou moeten kunnen verklaren. Ze hebben het geprobeerd te meten, maar konden hem niet vinden (logisch ook).
  Dus, of thermische energie (straling) gaat van koud naar warm en het broeikaseffect bestaat, of thermische energie gaat van warm naar koud en het broeikaseffect bestaat niet.
  Laten we aannemen dat we in opzijnkopland wonen en dat inderdaad thermische energie uitgewisseld wordt van koud naar warm. Dan moet dus de oppervlakte het infra rode licht verder afremmen, tot microgolf nivo. Immers wordt er energie aan het licht onttrokken. Dit is volgens de hypothese niet het geval. Infrarood wordt omgezet in infrarood en toch wordt er warmte uit onttrokken. Dit is niet mogelijk.
  De keuze is dus relatief eenvoudig;
  Of de wetten van de thermodynamica gelden of de broeikas hypothese is geldig.
  Maar,.. Wat dan? Hoe kunnen we verklaren dat het op de oppervlakte zo relatief warm is? De maan is stukken kouder en zit toch op dezelfde afstand tot de zon. Dan zou de maan ook gemiddeld 15C moeten zijn, is hij niet!
  Klopt,. Maar de vergelijking gaat mank,.
  Je pakt de aarde, stript zijn atmosfeer eraf en vergelijkt hem met de maan. Dat kan niet. Je kan enkel de aarde in zijn totaliteit vergelijken met de maan, niet alleen het vaste deel ervan.
  OK, OK, dan pakken we Mars.
  Wat we zien is dat Mars met zijn 97% CO2 niet superheet is. Dan zeggen ze; door zijn geringe atmosfeer kan Mars moeilijk warmte vast houden.
  In ons geval gooien ze het op compositie en bij Mars gaat het om de massa. Dat kan niet. Het is of de massa of de compositie.
  De gevestigde theorie voor de broeikashypothese is ook dat het de massa is. Later is pas CO2 op de proppen gekomen.
  De aarde kan een vaste massa vasthouden aan atmosfeer. Die massa bepaalt de temperatuur op de oppervlakte. Dit is algemeen bekend en vastgelegd in de algemene gaswetten.
  Dat convectie en verdamping dit model bijna onmogelijk maken om uit te rekenen, doet niets af aan het feit dat het broeikas hypothese klinkklare onzin is.
  Waarom er dan nog aan vasthouden?

  pcrs [14] reageerde op deze reactie.

 7. @Matthijs [12]: Dit kan ik niet helemaal volgen. Je kunt toch hebben dat
  -de zon warmte aan alles afgeeft (want die is het warmst)
  -Die warmt de aarde op en als de aarde warmer is dan de lucht, kan de aarde toch weer warmte aan de lucht afstaan?
  De lucht zal het ook weer via black body radiation aan het koude heelal afstaan.
  De maan staat het ook aan het koude heelal af.
  Ik snap het nog niet helemaal.
  Het idee is denk ik dat de aarde van de zon af gezien minder reflectief wordt.

  matthijs [15] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [14]:
  Het idee is dat straling tussen de oppervlakte en de atmosfeer uitgewisseld wordt tot in het oneindige.
  Dat kan niet.
  Dus het broeikaseffect, zoals het ipcc beschreven heeft volgens het model van Trenbeth, bestaat niet.

Comments are closed.