Screen Shot 2015-06-19 at 10.12.48“We hebben veel te veel geld geleend en nu worden we geterroriseerd door onze schuldeisers omdat we ons niet aan de afspraken houden”. Aldus de MinFin van Griekenland Varoufakis laatst.

Klinkt een beetje raar. Als ik mijn hypotheek niet betaal dan zeg ik ook niet dat de bank mij terroriseert als deze mij verzoekt om aan mijn verplichtingen te voldoen. Al helemaal niet als ik om een groot gedeelte aan kwijtschelding vraag en de bank niet meteen akkoord gaat. Aan de andere kant, welke dwaas leent er nu zoveel aan de notoir wanbetalende Grieken? De zaak stinkt aan alle kanten en zoals gewoonlijk omdat de overheid overal met haar vuile tengels aan heeft gezeten. Hieronder een paar voorbeelden, waarschijnlijk is de gier put nog veel dieper:

***De Griekse Staat heeft Griekenland de Euro in gerommeld.
***De Griekse Staat heeft veel te veel geleend met de toekomstige belastingbuit van (de kinderen van) haar onderdanen als onderpand.
***Alleen een Staat kan leningen aangaan namens iemand anders.
***Zoals Hans Hermann Hoppe heeft aangetoond, hebben met name democratische Staten een tendens om voor korte termijn gewin te gaan.
***Banken durfden zoveel Griekse schuld op te kopen omdat ze konden rekenen op bailouts van de Staat. Moral hazard.
***Banken wilden zoveel Griekse schuld opkopen omdat volgens de regels van de ECB -opgericht door Staten – dit gold als volwaardig onderpand voor het krijgen van ECB geld. Dit was een goudmijn voor banken want ze kregen – in theorie (=bonus zolang het goedgaat) – geld van de ECB voor bijna niets en een hogere rente op Griekse leningen.
***De ‘bonus zolang het goed gaat’ en er mee weg komen als het fout gaat heeft ook te maken met wetgeving door de Staat aangaande beperkte aansprakelijkheid. Moral hazard.
***Verschillende overheden (direct en/of indirect via IMF) hebben geld van hulpeloze belastingbetalers aan Griekenland geleend toen iedereen al wist dat het een bodemloze put was. Weet u het nog? Jan Kees de Jager: ‘ we gaan er aan verdienen!’.
***Aansprakelijkheid voor deze enormiteit? NUL! Integendeel, meestal een baantje bij de overheid in Brussel of als burgemeester. Moral hazard.

Blijft over de vraag wat te vinden van die schuld. Wie moet er bloeden? Het is duidelijk dat alleen overheden een dergelijke clusterfuck kunnen creeren, maar overheden zijn slechts abstracties (hetgeen meteen verklaart waarom dit kan gebeuren). Is het een odious debt en zouden de Grieken simpelweg moeten defaulten. Moet Nederland dit voorbeeld volgen, zoals ik hier heb geopperd? Of hebben de inwoners van een land (ook een abstractie) een verantwoordelijkheid om de strapatsen van hun heersers enigszins in te dammen. Men krijgt de overheid die men verdient?

Wie helpt mij deze Gordiaanse knoop door te hakken?

Hijseenberg, juni 2015

19 REACTIES

 1. Op http://www.dewaarheid.nu staat daar ook een artikel over te lezen. Nog wat meer uitgebreid.

  Onhoudbare leningen aan Grieken opgelegd alleen om Duitse, Franse en Nederlandse banken te redden.

 2. Verder is het van belang dat bestuurders en politici wereldwijd hun onschendbaarheid kwijt raken, zodat zij op hun corrupte fouten aangepakt kunnen worden.

 3. Mensen worden bestolen via rentekosten in producten en diensten, via inflatie, via rente over (staats)schulden en via belastingen.
  De eerste drie en een groot aantal (niet directe) belastingen zijn voor de meeste mensen onzichtbaar, niet tastbaar, niet concreet.
  Zij hebben geen weet van deze roof en pas wanneer de wal het schip keert: onbetaalbare rekeningen; gaat men zich roeren.

  De risico’s en de kosten worden ongevraagd (ondoorzichtig, via misleiding) aan hen doorgerekend. De onterechte winsten – want op basis van fraude – strijkt men zelf op. Dus nee, ik kan mensen niet verwijten wanneer zij bedrogen worden op zo’n manier dat slechts enkelen in staat zijn te vatten hoe dat spel in zijn werk gaat.

  Pas wanneer een groot deel van de mensen beseft dat ieder van hen de crediteur is – hun arbeid/potentie tot het leveren van arbeid wordt tenslotte gebruikt om geld te scheppen – en dat zij dus feitelijk hun eigen geld lenen en daar zelf (>3x) voor moeten betalen, terwijl zij zelf juist recht hebben op de rente!!, pas dan kan de terechte correctie en vervolging van de misdadigers volgen.
  Er zullen te weinig bomen zijn om die klootzakken aan op te hangen.

  Individualist [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Harrie Custers [5]:

  Inderdaad.

  Het zou echt mooi zijn als een Nederlands boek op zo’n helder mogelijke taal (“Jip en Janneke”) uit zou leggen hoe de overheid dit allemaal ritselt, en wat voor gevolgen dit heeft.

  Murray Rothbard heeft al een mooi boek geschreven (“What has government done to our money”) dat in het Nederlands vertaald is, maar beter zou zijn een boek dat zich puur toespitst op de Nederlandse situatie.

 5. @dZvZtKm [1]:

  Retorische vraag?

  Voor alle duidelijkheid voor zij die het misschien niet zouden weten:

  Hypotheekrenteaftrek is libertarisch gezien verdedigbaar.
  Mensen betalen minder belasting omdat een gedeelte wordt gebruikt voor het afbetalen van hypotheekrente. Gezien het feit dat belasting roof is, en mensen RECHT hebben hun eigen verdiensten te houden. Is het dus niet meer dan normaal dat ze de laatste cent van belasting terugkrijgen, laat staan een deel waarmee ze de hypotheekrente af kunnen lossen.
  Dat dit (deze korting op inkomensbelasting) niet wordt toegepast op iedere belastingbetaler is jammer, maar geen reden om tegen hypotheekrenteaftrek te zijn. Rechten van het individu zijn namelijk niet afhankelijk van of rechten van anderen wel of niet eerbiedigd worden.

  Schuldkwijtschelding zoals in het geval van Griekenland is niet verdedigbaar, omdat de staat eerst geld van burgers steelt, dit vervolgens zonder toestemming van diezelfde burgers aan Griekenland uitleent, en daarna vervolgens de schuld kwijtscheldt zodat die burger dat geld op werkelijk geen enkele wijze meer terugziet. Het is in feite schuldkwijtschelding door een dief aan wie dat geld nooit heeft toebehoord, ten opzichte van een ontvanger aan wie dat geld ook nooit heeft toebehoord.

  dZvZtkM [11] reageerde op deze reactie.

  • een aanvulling op jouw laatste alinea.
   Het geld is niet eerst gestolen via belastingheffing. De staat legt een claim op toekomstige arbeid, op prestaties die dus nog moeten worden geleverd. En inderdaad, dat is zonder toestemming van hen die die arbeid moeten gaan leveren. Velen zijn nog niet eens geboren waarschijnlijk.
   Dus Griekenland krijgt niet meer dan een claim op, een vordering op iets wat nog niet is gepresteerd.
   Via de Griekse staatsschuld moeten vervolgens Grieken in de toekomst rente en aflossing gaan betalen over “iets wat er feitelijk nog niet is”. Volg je het nog?

   Overigens niet de Griekse staat (laat staan de Griekse belastingbetaler) had – volgens het gepubliceerde onderzoek – die staatsschuld, maar de Griekse banken. En ook die schuld is dus ontstaan uit “niets”.

   Niet alleen wij, ook de Grieken en alle simpele staatsburgertjes worden gewoon bestolen terwijl we erbij staan. #schuldslavernij

   Individualist [13] reageerde op deze reactie.

 6. @Individualist [8]: je hebt gelijk en ook weer niet helemaal.

  Dit soort perverse zaken ontstaan wanneer de risico’s volledig bij de andere partij/andere partijen kan worden gelegd. Wanneer een bank (of staat) ook risico bij het verstrekken van leningen loopt, dan is er een gemeenschappelijk belang om te risicovolle projecten te financieren. M.a.w. veel leningen die aan Griekse banken zijn verstrekt zouden dan niet zijn verstrekt. Het rentepercentage zou m.i. namelijk te hoog zijn geweest. Nu werd uitgegaan van het rentepercentage dat ook b.v. in Duitsland en Nederland werd gerekend.

  Dus m.i. behoort altijd sprake te zijn van medeverantwoordelijkheid voor beide contractpartners. De consequenties niet willen dragen is socialistisch, de verantwoordelijk vooraf afwentelen is monopolistisch/kapitalistisch.

  Individualist [15] reageerde op deze reactie.

 7. In feite is er al een default, de vraag is alleen of het erkend wordt.
  Altijd interessant dat die politici zoals Finmin Grk, niet zeggen: “Met die schuld die mijn voorgangers zijn aangegaan heb ik niets te maken.” Of richting de onderdaan:”Net de beloftes die mijn voorgangers jullie hebben gedaan heb ik niet te maken”
  Als ie dat zou doen, zou de hele facade waarschijnlijk bezwijken.

  Net zoals die “Asset forfeits” ‘van Rusland’ door de EU. Dat weigeren alle partijen dan weer diefstal te noemen, want dan blijkt dat ze het zelf ook allemaal weer gestolen hebben. Ook de ‘bestolen’ overheid spreekt dan weer netjes van ‘asset seizure’

 8. @Harrie Custers [9]:

  Het geld is niet eerst gestolen via belastingheffing. De staat legt een claim op toekomstige arbeid, op prestaties die dus nog moeten worden geleverd. En inderdaad, dat is zonder toestemming van hen die die arbeid moeten gaan leveren. Velen zijn nog niet eens geboren waarschijnlijk.
  Dus Griekenland krijgt niet meer dan een claim op, een vordering op iets wat nog niet is gepresteerd.
  Via de Griekse staatsschuld moeten vervolgens Grieken in de toekomst rente en aflossing gaan betalen over “iets wat er feitelijk nog niet is”. Volg je het nog?

  Je hebt het over het lenen van geld aan Griekenland vanuit het lenen van geld door o.a. Nederland (via obligaties die later – inclusief rente – afbetaald moeten worden uit toekomstige belastinginkomsten) neem ik aan, in plaats van die lening direct te financieren vanuit binnengekomen belastinggeld?
  Of door het bijdrukken van geld, wat inflatie veroorzaakt dat later als een soort onzichtbare belasting op mensen wordt gelegd?
  In dat geval klopt het.
  Of je het nu linksom of rechtsom financiert, hoe dan ook is de belastingbetaler – nu of de toekomstige – de pineut.

  Overigens niet de Griekse staat (laat staan de Griekse belastingbetaler) had – volgens het gepubliceerde onderzoek – die staatsschuld, maar de Griekse banken. En ook die schuld is dus ontstaan uit “niets”.

  Hoe kan een bank een “staatsschuld” hebben als zij geen onderdeel uitmaakt van de staat?
  Als een staat een bank met schulden van het faillissement redt, neemt het in principe de schuld over.

  pcrs [17] reageerde op deze reactie.

 9. @dZvZtkM [11]:

  Nee.
  Het is de overheid die steelt van iedereen.
  Het ene slachtoffer van de overheid hoeft zijn eigen geld niet te weigeren omdat de overheid het via een ander slachtoffer weer compenseert.

  Hier een voorbeeld:

  Burger#1 moet 100.000 belasting betalen.
  Burger#2 moet ook 100.000 belasting betalen.
  De overheid heeft nu 200.000.

  De overheid wil burger#1 10.000 van het eerder geïnde belastinggeld teruggeven via hypotheekrenteaftrek. Dit is 10.000 van ZIJN EIGEN GELD dat de overheid van hem afgetroggeld had, of van hem zou aftroggelen als er geen hypotheekrenteaftrek regeling zou zijn.
  De overheid compenseert dit door via andere weg weer 10.000 extra bij burger#2 weg te halen. Misschien gebeurt dit via stijgende prijzen dankzij overheidsbeleid.

  Hoe dan ook is burger #1 het niet aan burger #2 verschuldigd om 10.000 van zijn eigen geld te weigeren.
  Als burger#2 klachten heeft, moet hij niet bij burger#1 zijn, maar bij de overheid die gewoon van niemand behoort te stelen.

 10. @Harrie Custers [10]:

  Dit soort perverse zaken ontstaan wanneer de risico’s volledig bij de andere partij/andere partijen kan worden gelegd. Wanneer een bank (of staat) ook risico bij het verstrekken van leningen loopt, dan is er een gemeenschappelijk belang om te risicovolle projecten te financieren. M.a.w. veel leningen die aan Griekse banken zijn verstrekt zouden dan niet zijn verstrekt.

  Natuurlijk. Maar wie heeft deze situatie veroorzaakt? De staat kan immers ook de banken in hun sop laten gaar koken, zoals het hoort met bedrijven in de privé-sector als ze wanbeleid voeren en failliet gaan. Als het banken wil redden (vanwege het “maatschappelijk belang” of zo), of geld aan ze wil lenen, creëert ze zelf de situatie die er niet zou zijn, als overheden zich niet zo nodig met de economie zouden willen bemoeien.

  Het is de bemoeizucht van de staat met de economie die dit soort situaties creëert. “Too Big To Fail” bestaat niet in een vrije markt.

  En dus beschouw ik het gejammer van Griekse politici als socialistisch, en niet kapitalistisch.

 11. @dZvZtkM [11]:

  is ook prijs opdrijvend.

  Alles dat mensen kunnen kopen, met al hun geld of een gedeelte ervan, werkt prijsopdrijvend.
  Wat denk je dat de prijzen zullen doen als iedereen in staat zou zijn om een huis te kopen?

  zou eerlijk zijn als je na verkoop 50% af moet dragen toch?

  Hoezo zou dit eerlijk zijn? Volgens mij hebben mensen met een HRA-regeling gewoon meer van hun eigen inkomen mogen houden (zij worden minder zwaar belast) om een huis te kunnen kopen. Waarom zouden zij bij verkoop van een huis dat zij met hun EIGEN geld hebben kunnen kopen, 50% daarvan af moeten dragen?

 12. @Individualist [13]: Er zijn in de VS iig vele departementen die schulden aan elkaar hebben. Zo is er bijvoorbeeld social security die de binnengekomen premies hebben belegd in staatsobligaties (aan de collega een deur verder uitgeleend). Die gaven dat heerlijk uit met als tegenprestatie een schuldbewijs.
  Uiteindelijk is er een schuld naar de burger, maar die staat niet hard in de boeken, want die kunnen ze altijd nog schrappen.

 13. Leuk om je klassikers te kennen:
  “Greece also caused problems. According to the BBC, “its chronically weak economy meant successive Greek governments responded by decreasing the amount of gold in their coins,[19] thereby debasing their currency in relation to those of other nations in the union and in violation of the original agreement”. Greece was formally expelled from the Latin Monetary Union in 1908. It was readmitted in 1910, however.[20]”

  Klinkt bekend, niet?

 14. Jammer dat iedereen te beroert is om verder te lezen. Jammer iedereen mijn ikke.

Comments are closed.