Stephan Kinsella noemt PFS ‘the land of consecutive hangovers’, hetgeen goed aangeeft dat het bij de jaarlijkse meeting in Bodrum niet alleen om de spreker sessies draait.

PFS_2015_Group-Photo

Bij welk ander libertarisch evenement sta je des ochtends in een zonovergoten tuin te babbelen met Professor Hoppe over welke pijnstiller het beste werkt tegen katers en uiteraard waar deze zonder staatsbemoeienis (dokters recept) te krijgen zijn.  Trek je des middags baantjes in het zwembad met Tom di Lorenzo,  sta je in te pilzen met de president van Liberland en krijg je een ambassadeurschap aangeboden, diner je met Sean Gabb en zit je later op de avond sigaren te roken en whisky te drinken met Stephan Kinsella, Frank van Dun en Guido Hulsmann?
.

Inhoudelijk zat de conferentie goed in elkaar ( hier het programma http://propertyandfreedom.org/2015/01/pfs-2015-annual-meeting/ ) en hier wat videos maar aangezien toelating alleen geschiedt op basis van uitnodiging en niet goedkoop is, zijn de meeste aanwezigen wel bekend met de onderwerpen.  Beetje preken voor eigen parochie, edoch alle presentaties zijn online te bekijken en bereiken zodoende – hopelijk – ook een breder publiek.

Andrew Shuen had een goed all round verhaal, Deanna Forbush  de meest confronterende speech en Thomas DiLorenzo  het meest verontrustende relaas. Anthony Daniels had zijn verhaal gelardeerd met de meeste humor en Stephan Kinsella heeft al zo vaak over IP verteld dat dat het meest gepolijst was. Uiteraard, geheel in stijl, had Professor Hoppe de meest opruiende teksten.

Dat het gros van de gasten ook hardcore anarchisten zijn, schept een bijzondere sfeer. Eindelijk ben je omringd door uitsluitend mensen die geen geweld tegen je willen gebruiken via de Staat. Eindelijk ben je niet meer in de minderheid, de rare snuiter die het non agressie beginsel consistent wil toepassen. Dat schept meteen een band, de drempel om met iemand een gesprek aan te knopen is bijzonder laag en de tolerantie voor afwijkende standpunten is hoog. Enerzijds omdat men nieuwsgierig is en openstaat voor nieuwe inzichten (anders had men zich ook nooit onttrokken aan de Staatspropaganda), maar mogelijk ook omdat men beseft dat in een libertarische samenleving mensen elkaar makkelijker kunnen mijden (ostracism) in plaats van gedwongen worden samen te leven, of nog erger, te financieren.

Er zijn nauwelijks taboes (lang geleden dat we zoveel politiek niet correcte grappen hebben gehoord) en mensen vinden het heerlijk om eindelijk hun hart te kunnen luchten over hun belastingboerderij. Zo zijn er Denen die naar Zwitserland zijn vertrokken vanwege de ondraaglijke belastingdruk en Zwitsers die om dezelfde reden naar Liechtenstein zijn verkast. En Zweden die deemoedig vertellen over hoe hun land compleet de vernieling wordt ingedraaid door de Staat maar dat ze daar in eigen land niet over mogen praten.

Wat altijd opvalt als je een aantal vrijheidsvrienden bij elkaar zet uit verschillende windstreken, is dat ze vaak denken dat hun eigen belastingboerderij het ergst is en hun heerser het meest doortrapt.

Kortom, de gesprekken ‘in de wandelgangen’zijn haast nog informatiever dan de speeches en vriendschappen zijn snel gevormd. Tel daarbij op het fantastische hotel, het bijzonder attente personeel, de tradionele gala avond en boot trip in het ‘Saint Tropez van Turkije’ en je hebt het recept voor een onvergetelijke ervaring.

Peter Beukelman & Peter Dijkstra

69 REACTIES

 1. Ik vind het altijd zo jammer dat libertarians zoveel nadruk leggen op property rights terwijl ze in een duur hotel staan te borrelen. Property rights is namelijk precies waar de cronys zich ook op beroepen.

  Het is niet alsof we property rights(inclusief de legailiteit van rente) niet zouden kunnen herdefiniëren. Homesteading en sommige andere klassiek liberale argumenten gelden gewoonweg niet meer ann0 2015.

  Oscar [2] reageerde op deze reactie.
  Hub [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Oscar [6]:
  Zegt u het maar inderdaad. Mijn suggestie zou bijvoorbeeld zijn:

  $10mil voor bijvoorbeeld 2 grote villa’s met jachtterrein zwembaden, tennisvelden.
  $4milj voor 5 tot 20 sportauto’s
  $6milj voor yacht en helicopter
  $10 miljoen zakgeld

  Komen we uit op 30 miljoen. Verdubbelen we hem nog een keer tot 60 000 000?

  Dan is dit nog altijd slechts 1/10000 e deel van het vermogen van de op papier rijkste mensen ter wereld.

  Andre [8] reageerde op deze reactie.
  pcrs [10] reageerde op deze reactie.

 3. @Schiepers [7]:
  @Schiepers [5]:

  Persoonlijk eigendom in abstracte alhoewel subjectieve proporties waarover u zich een mening aanmatigt. Zo te zien gaat het zoals altijd over de proporties van een ander en niet die van u, wellicht omdat u zelf naar verwachting in uw leven ruim onder de door u voorgestelde bovengrenzen blijft. Het gaat namelijk altijd over beperkingen voor anderen en nooit voor uzelf. Als een ander meer heeft en meer kan dan u, dan moet hem (of haar) beperkingen opgelegd worden omdat “het niet eerlijk” is. Dat alles heeft twee namen: jaloezie en afgunst. Beperk de medemens zodat deze op hetzelfde (lage) niveau komt zodat u zich beter voelt, dit alles in de naam van “eerlijkheid”, “gerechtigheid”, “anti-crony-capitalism”, etc. etc.

  Ondertussen geeft u geen specifieke antwoorden op de gestelde vragen van Oscar.

  Schiepers [9] reageerde op deze reactie.

 4. @Andre [8]:
  U doet alsof jaloezie en afgunst niet menselijke zijn. Alsof deze gevoelens geen functie dienen.

  U heeft het over beperkingen opleggen alsof het principe van bezitten geen beperkingen aan anderen oplegt.

  Welke specifieke vragen bedoelt u? Wie bepaalt hoeveel een maximaal verbruikbare hoeveelheid is? Niemand. Dat wordt bepaald door wat de maximaal fysiek verbruikbare hoeveelheid is.

  Andre [15] reageerde op deze reactie.

 5. @pcrs [10]: @pcrs [10]:

  In een theorethische vrije markt zou je uitspraak kloppen. Nu is het echter vaak zo dat rijkdom zich opbouwt door het bij het consumentensurplus weg te kapen.

  Rijkdom is niets mis mee. De positie die rijkdom verschaft gebruiken om het ten koste van andere te vergroten wel. Is het zo raar dat met RECHTEN ook PLICHTEN komen? Waarom geldt dit niet voor eigendomsrecht ook?

  Jullie weten allemaal dat een monopolistische of oligarchische markt nooit vrij is. Geld is macht en macht is politiek. Waarom is hier zoveel weerstand tegen deze idee?

  Andre [16] reageerde op deze reactie.
  pcrs [39] reageerde op deze reactie.

 6. @Bertus [12]: En ook in deze situatie heb je eigendomsrechten nodig. Stel ik produceer precies genoeg, maar dat wordt gestolen. Hoe krijg ik dat terug. Eigendomsrechten kunnen daarbij helpen. En ik moet die productie wel terughalen. Want na de diefstal heb ik niets meer. Immers ik had precies genoeg. Of moet ik een reserve voorraad aanleggen. Maar dan produceer ik meer dan genoeg.

 7. Het recht op eigendom staat in de Grondwet. En terecht. Het is een mensenrecht. Verder is eigendom noodzakelijk om mensen voldoende te stimuleren een maatschappelijke bijdrage te leveren. Verschillen in eigendom ontstaan en zijn als zodanig niet problematisch.
  Echter er spelen minstens twee kwesties met eigendom die bezwaarlijke kanten hebben:
  1. Als eigendom wordt verkregen op een wijze waarvoor een maatschappelijk en ethisch draagvlak ontbreekt;
  2. Als eigendom zich zodanig ophoopt bij een partij, dat die partij daarmee een disproportionele politieke invloed kan verkrijgen. In dat geval is de balans verstoord en zie je de verdeling van eigendom steeds schever worden. Dan verliest eigendom zijn maatschappelijke bijdrage en wordt het zelfs voor de samenleving schadelijk.

  Andre [17] reageerde op deze reactie.
  Bertus [21] reageerde op deze reactie.
  Schiepers [22] reageerde op deze reactie.
  Bertus [24] reageerde op deze reactie.

 8. @Schiepers [9]:

  Ach ja, en omdat deze gevoelens boven rationaliteit staan, is het dus ok om de medemens te beperken. De medemens dient zich aan te passen aan uw gevoelens. Hij heeft meer dan ik. Hij verdient meer geld dan ik. Hij heeft een grotere auto dan ik. Hij is slimmer dan ik ben. Uw gevoelens bepalen uw moraliteit en die van uw groepsgenoten die min of meer dezelfde gevoelens met u delen. Wat er nog aan ontbreekt, is de knuppel en de strop. Hij heeft meer dan ik, dus hang hem op aan de hoogste boom. Eerst nog wel even op de menselijke gevoelens van anderen inpraten natuurlijk, want alleen wordt het een beetje lastig om de ander op te hangen.

 9. @Schiepers [11]:

  “Jullie weten allemaal dat een monopolistische of oligarchische markt nooit vrij is. Geld is macht en macht is politiek. Waarom is hier zoveel weerstand tegen deze idee?”

  “Jullie weten allemaal” is een veronderstelling die u niet waar kunt maken. Afgezien daarvan is het inderdaad zo dat het geld gemonopoliseerd is. De overheid staat het a) niet toe dat u hen betaalt in bananen, spiegeltjes of kraaltjes i.p.v. EUR en b) niet toe dat u en ik een aan de EUR concurrerend geld in omloop brengen.

  Als u denkt dat “hier” tegen “dit idee” weerstand is, dan zou het goed zijn als u uit uw gevoelens komt en rationeel probeert te begrijpen wat de achtergrond is van degenen die op deze site artikelen publiceren, n.l. dat geld niet gemonopoliseerd dient te zijn (o.a.).

 10. @anp rebel [14]:

  Ik kan me niet heugen ooit een contract ondertekend te hebben waarin ik mijn goedkeuring heb gegeven aan “maatschappelijke bijdrage”. U wel ?

  Overigens doet men er meer in het algemeen goed aan kennis te nemen van het Pareto-principe (80/20 regel): normaliter (d.w.z. in een ongedwongen omgeving) zal 20% van de individuen over 80% van het aanwezige vermogen beschikken. Dat dit nu bij lange na niet het geval is, komt doordat het geldsysteem (centrale banken) én het bestuurssysteem (overheden) gemonopoliseerd zijn.

 11. Tjeesus, als 1 procent van de wereldbevolking 50 of meer procent van alle rijkdommen bezit, dan bezit deze 1 procent ook de macht. En die 1 procent is natuurlijk zijn niet bijv. Henk en Ingrid die een leuk vermogen hebben vergaard met hard werken en zich kapot sabbelen, maar is de toebedeeld aan de werkelijk puissant rijken die rijk zijn geworden door het corporatistische systeem…Met hier en daar misschien een paar die door vreselijk veel mazzel te hebben gehad of door keihard werken daar zich onder mogen scharen, maar dan wel hebben te doen wat de club van ze verwacht.

  Maar de werkelijke rijken, de corporatistische rijken, die hebben rijkdommen vergaard of zelfs uit het niets kunnen scheppen door het kopen en sturen en vooral door het in hun pocket hebben van de politici en overheden.

  En laat het dan duidelijk zijn dat die 1 procent in staat is om de rest van de wereld zo in te richten zoals ze blieft. De enige reden waarom er nog mensen zijn zoals Henk en Ingrid of die bij wijze van geluk wat hebben en nog mogen meedraaien in het circus komt louter en alleen omdat ze slechts een noodzakelijk onderdeel zijn bij het in stand houden van de hele machtsstructuur en piramide. Zij en wij zijn (nog) nodig om die 1 procent zijn macht en waarde te geven. Zodra die 1 procent kan leven zonder de doorsnee mens, dan mogen ze doodvallen. De 1 procent machtigen laat degene die nog wat rommelen in de marche voor vrijheid en recht zijn gang gaan, totdat ze een bedreiging gaan vormen of overbodig afval zijn geworden, dan gaan ze eraan. Maar zolang de doorsnee mens nog noodzakelijk is voor ze, hebben we nog even de tijd om te leven, natuurlijk wel in een gecontroleerde slavenkolonies, want de 1 procent moet de slaven wel kunnen blijven sturen tot ze worden afgedankt en in de oven gaan.

  IIS [19] reageerde op deze reactie.

 12. @IIS [18]:

  Kort gezegd; we en vele anderen loeien wat in de ruimt en de 1 procent lacht zich de ballen uit de broek. Het enige wat 99 procent rest is ademhalen, bijeenkomsten houden en mensen wakker schudden, waarmee verder niets kan voorkomen. Want wie heeft de vingers aan de knop? Zij die zich de ballen uit de broek lachen voor zoveel onmacht.

 13. @Bertus [12]:

  Ik bedoel absoluut niet een economie van het genoeg. Ik bedoel slechts dat er met groot eigendom en dus grote macht een politiek en economisch probleem kan onststaan. Mijn vraag is waarom niet eigendomsrecht moderniseren? Ik bedoel absoluut niet dat eigendomsrechten afwezig moeten zijn.

 14. @anp rebel [14]: Maar zijn die verschillen te wijten aan het eigendomsrecht? Of aan het vermogen eigendom te verkrijgen? Als ik precies genoeg voor mijzelf verdien, heb ik het eigendomsrecht nodig om mij te kunnen verweren tegen diefstal. Zou ik mij niet kunnen verweren heb ik niet genoeg meer. Heb ik meer dan genoeg zou je kunnen redeneren heb ik eigendom niet nodig. Ik heb toch genoeg. Maar trekt dat niet juist dieven aan. Zonder eigendomsrecht kan ik mij niet verweren. Wat voor samenleving krijgen we dan.

  Schiepers [23] reageerde op deze reactie.

 15. @anp rebel [14]:

  Ik kan me precies in uw redenering vinden. Het ongebreidelde recht zoals die nu bestaat tast het draagvlak ervan aan.

  Voor mij zijn de klassieke eigendomsrechten de Achillesspees van de libertariërs

 16. @anp rebel [14]: Recht door ethiek vervangen lokt willekeur uit. Recht door draagvlak vervangen eveneens. Recht is gestolde ethiek. Recht is een instrument. Recht heeft niet veel te maken met rechtvaardig. Zoals met elk instrument, kan het gebruik ervan leiden tot gewenste en ongewenste gevolgen. Gebruik toetsen aan ethiek leidt tot willekeur. Maar soms ook tot een als goed gevoelde correctie op het recht. Het instrument overal de schuld van geven, lijkt me onzin. Verschillen in rijkdom hebben te maken met het vermogen die al of niet te kunnen vergaren. Dat vermogen als slecht te beoordelen, lijkt me te kort door de bocht. De rijken bijvoorbeeld zorgen voor 70% van alle belastinginkomsten.

  Schiepers [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Schiepers [23]: Vermogen in de zin van capaciteit, de zin van vaardigheid. Niet in de zin van vermogensrechtelijk bestanddeel. Er zijn nu eenmaal mensen die vaardiger zijn dan anderen. Ik praat dat niet goed. Ook ben ik er niet op tegen. Het is zo. En onder vaardig versta ik een dienst of een goed te produceren dat als ruilbaar wordt ervaren.

  Schiepers [27] reageerde op deze reactie.

 18. @Schiepers [25]: Ik begrijp deze reactie niet. Sommigen zijn zittend op een berg genietend van het uitzicht rijk. In nl draagt 10% zo’n 70% aan de belasting bij. Die rijken. Als het gemakkelijk is om rijk te worden waarom zijn dan niet alle mensen rijk? Ik behoor tot die mensen die zich rijk weten als ze op een berg zitten.. En ik ben blij met al die rijke stinkerds die al die belasting betalen. En ook ben ik blij voor al die rijken dat zij rijk zijn. Ik ben geen voetballer die op de scheids scheld. Ik probeer een betere voetballer te worden.

  Schiepers [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.