hads_off_property

12 REACTIES

 1. De pest met socialisten is: Ze hebben een gruwelijke hekel aan mensen met geld, hun eigen land, succes van hardwerkende mensen, hekel aan zichzelf, en ja noem het maar op.
  Zet ze maar de grens over, en HUP het leefklimaat is stukken gezonder in Nederland.
  Hebben we die verdomde windmolens ook niet!
  En dat is weer een win, win!

 2. Socialisten hebben zo`n gruwelijke hekel aan geld, dat ze al eeuwen boven aan staan als de KAMPIOEN geld verbranden!
  Ze pakken geld af van de burgers en smijten dat geld over de grens.
  Ja dan ben je…………………………..

 3. Linkse of rechtse politiek, het is niet relevant. Je kunt hierin een keuze maken, een mama-staat of een papa-staat, welke keuze je ook maakt, je kiest voor een bureaucratische oplossing. Een wettelijke oplossing besloten door politici en uitgevoerd door ambtenaren en hun wettelijke spelregels. De burgers heeft in beide gevallen geen inspraak of stem erin.
  Wil je 100% inspraak hebben en zeggenschap hebben over het geld wat erin gaat, moet je kiezen voor een vrije markt oplossing. Dan bepaal je zelf wat je wilt of aangeboden wordt door de markt. Je hebt vrijheid om te bepaln wat je wilt.
  Laat je het over aan de overheid, dan krijg je een collectivistische oplossing, waarbij anderen de agenda en de richting van het oplossing bepalen. Het maakt niets uit of het links of rechts is, dat zijn slechts de punten en komma’s in de wettelijke oplossing.

 4. Waren er maar meer niet-linkse vrouwen. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg. Dat is het enige wat niet echt klopt aan dit poster

 5. Ik heb absoluut geen hekel aan mensen met geld.
  Waar ik een gruwelijke hekel aan heb is woeker!
  Aan hypocrieten die socialisme, marxisme pretenderen en iemand, of het nu een persoon of een land is, onder valse voorwendselen volledig ondermijnen.

  Lees de Talmoed
  Lees de Gulag,
  http://www.thechristianidentityforum.net/downloads/Gulag1.pdf

  Socialisme, Marxisme, Bolsjewisme, Communisme, het is een ander woord voor Globalisering. En daarmee de genocide van de diversiteit aan de culturen van de wereld!

  Alexander Solzhenitsyn schat dat ongeveer 66 miljoen “echte Russen” zijn vermoord sinds de Bolsjewiekse Revolutie door de handen van de Jiddische revolutionairen en dat er nu meer dan tweehonderd miljoen burgers in de V.S. (en Europa) hun beurt wacht in de abattoirs van de bloeddorstige Zionistische terroristen.

  http://beforeitsnews.com/alternative/2016/06/the-final-war-of-the-millennium-now-you-know-why-they-call-it-armageddon-3370537.html

  Ken de daadwerkelijke geschiedenis. “Follow the money” en niet de mooie praatjes van de socialisten!

  http://www.age-end.com/Gen-CSS/Khazars%20and%20New%20World%20Order.htm

  Pinokkiocratie [8] reageerde op deze reactie.
  BSN [12] reageerde op deze reactie.

 6. Een socialist gelooft in een maakbare wereld, althans zo doet hij voorkomen, en zijn rekenvaardigheden blijven veelal beperkt tot het becijferen van diens uitkeringsrechten. Migranten wél of géén vluchteling? Maakt niet uit, kom binnen, blijft onze mensenhouderij in ieder geval het meest aantal mensen per KM2 houden van Europa. Menig agrariër vraagt zich af waarom men daar in Wageningen die techniek niet heeft ontwikkeld.
  Verder is de socialist erop uit om vooral de eigen zakken te vullen, salonsocialisten is hun bijnaam. Er wordt pas eerlijk gedeeld als ze zelf verzadigd zijn (en dat zijn ze niet zo snel).

 7. Je kunt dit ook anders zien: Blijf van mijn lichaam en leven af!

  Niemand wil ongewenst geobserveerd, betast of verkracht worden. Dat geldt ook in overdrachtelijke zin; denk aan psychische aanranding en dito verkrachting. Wanneer iemand je wil dwingen om het zaad van zijn gedachtengoed te slikken is de tijd gekomen om zijn leuter eraf te bijten; korte metten maken met zijn geleuter.

  Waar socialisme op doelt is de fusie tussen mensen. Daar kan zij echter nooit in slagen. Een verbond van trouw en loyaliteit tussen een man en vrouw, dat leidt tot een fusie van twee levens, komt immers tot stand via romantiek. Via dwang kan er hoogstens een verstandshuwelijk gerealiseerd worden, dat gegarandeerd in een echtscheiding uitmondt tenzij dat huwelijk ook nog eens middels dwang en geweld als gevangenis functioneert.

  Het laatste is waar de overheidsmachine voor staat; verstandshuwelijken tussen een individu en lieden die zich aan het individu opdringen. Hoe mooi de overheidsmachine de relatie ook probeert aan te kleden met allerlei toeters en bellen (infrastructuur, voorzieningen), het blijft een walgelijke, liefdeloze bedoening waar iemand met voldoende gezond verstand zich van harte van distantieert. Wat niet voortkomt uit (naasten)liefde, heeft nul en generlei waarde. Het is een kille, walgelijke bedoening.

 8. @Pinokkiocratie [8]: Alles is betrekkelijk. Socialisme is zoiets als opgedrongen naastenliefde. Het kan een stapje onderweg zijn. China had grote problemen met rjike grootgrondbezitters en schrijnende armoede van landarbeiders. Communisme impliceerde herverdeling van grond en daarmee een menswaardiger bestaan voor landarbeiders, die het zich voordien zelfs niet konden veroorloven om te trouwen en kinderen te krijgen.

  Op chinaforall.info wat informatie over invloeden van buitenaf op China. Het helpt om ietsjes beter te weten waar we het over hebben wanneer communisme / socialisme aan de orde komt.

  Je zou met recht kunnen stellen dat een dominante politieke invloed een soort van opgelegd sociaal experiment is.

 9. In deze toespraak van Willem-Alexander in China een prestatie die onder het communisme annex socialisme is geleverd:

  U en de generatie voor U zijn mede-verantwoordelijk voor een van de grootste prestaties uit de wereldgeschiedenis: de bevrijding van honderden miljoenen mensen uit de armoede. Nooit eerder zag de wereld zo’n grote welvaartsgroei in zo’n klein aantal jaren.

  Onder deze politieke ideologie werd een stap voorwaards gemaakt. Zolang er sprake is van dwang is het einddoel nog niet bereikt.

 10. @an argie [5]: Jij bent de enige (excuses voor het geval er meerdere zijn. in elk geval, één van de weingen) die het snapt op de vrijspreker. Het is Judaisme, oftewel Bolshevisme wat het kwaad in de wereld is en al milennia onze aartsvijand. Libertarisme komt daar ook uit voort. Men wordt voorgespiegeld dat dit een alternatief is voor alle ellende, maar het is gewoon weer een zoveelste tactiek van de anti-gentiles om ‘de anderen’ zwakker te maken door extreem individualisme wat homogeniteit, gemeenschapszin en traditionele normen en waarden ondermijnt. Murray Rothbard en Ayn Rand zijn dan ook niet toevallig Joden. Helaas zijn velen hier gevoelig voor, zoals blijkt. Overigens was ook ik ooit gevoelig voor deze kwatspraatjes, maar ik ben inmiddels Jew-wise. Wat men zich moet realiseren is, is dat de controle over de uitgifte van geld gecreëerd uit schuld en de hoeveelheid ervan in een economie nooit het doel is geweest van de anti-gentiles maar slechts een instrument om het werkelijke doel te bereiken zoals die gedetailleerd beschreven staan in de protocollen van de wijze ouden van Zion. Dit exclusieve recht voor geldcreatie dat Joden thans genieten is hen geschonken door gentile aristocratie, verraders, zoals bv onze monarchie. Het doel? Een wereld wijde gulag Sovjet style voor het tot één bastaardras gemengde goyim met aan het roer de uitverkorenen in Israel.

Comments are closed.