39 REACTIES

 1. Allereerst: Autoriteit is niet hetzelfde als macht.

  Autoriteit verkrijgt iemand doordat blijkt dat hij zichzelf goed heeft geïnformeerd, daar op een goede manier mee omgaat en deugdzaam gedrag demonstreert dat een goed en navolgbaar voorbeeld voor anderen is.

  Macht verkrijgt iemand door genoeg mensen om zich heen te verzamelen en wapens aan te schaffen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om zijn zin door te drijven middels achtereenvolgens bangmakerij, het uitoefenen van psychische druk en fysiek geweld.

  De stelling dat iemand geen conflict moet starten is een omkering van een waarheid en tevens morele verantwoordelijkheid.

  Wat doet ‘moedertje staat’? Het initiatief nemen om mensen bang te maken en psychische druk uit te oefenen. Als dat niet werkt gaan gewapende overheidsdienaren over tot geweld. Alles om de beslissingen van iemand hoger in de boom van de overheidsmachine door te duwen. Denk eraan wat er gebeurt wanneer je je kind niet conform de schoolplicht naar school stuurt. Of niet gehoorzaamt aan de dwang om met je auto te stoppen voor een politieagent die heilig verklaarde papiertjes te controleren. Situaties kunnen snel escaleren wanneer iemand zich niet bang laat maken, waarna de werkelijke aard van de overheidsmachine snel zichtbaar wordt.

  Waar wordt dan een conflict gecreëerd? Wanneer wordt een gevecht gestart?

  Het conflict begint feitelijk wanneer iemand besluit zijn wil dwingend aan een ander op te leggen. Het gevecht start wanneer de ander dat moreel onaanvaardbaar acht. Want de agressor zal zijn zin willen doordrijven. Hij pakt een geheven schild (ter verdediging) op als een uitnodiging om aan te vallen en een robbertje te gaan knokken, liefst met ongelijke verhoudingen, en een ander zo snel als mogelijk te onderwerpen aan zijn wil.

  Helaas speek ik uit ervaring. Morele grenzen gesteld, vervolgens aangevallen door degenen die op de bühne beweren er te zijn voor openbare orde en veiligheid. Een kletsverhaal, tenzij er de veiligheid van verdorven lieden mee bedoeld wordt en een orde zoals die door maffia wordt bewaakt (gericht op exploitatie).

  Rien [8] reageerde op deze reactie.

 2. Aangezien in – voor zover ik weet – ieder staat ter wereld het ‘recht’ van de sterkste en/of sluwste regeert, is het niet verwonderlijk dat degenen die dit ‘recht’ niet aanvaarden als agressors worden beschouwd.

  Jezus noemde mensen die anderen wetten opleggen die ze zelf niet naleven ‘kinderen van de duivel en mensenmoordenaars van den beginne’. Religieuze taal voor aartsleugenaars, tevens initiatoren van al dan niet dodelijk geweld. Een nog altijd actuele veeg uit de pan.

 3. Wanneer iemand zijn wil dwingend aan een ander wenst op te leggen, ontstaat als eerste een gewetensconflict bij de ander.

  Ik citeer Willem van Oranje: “Hoewel goed katholiek, kan ik niet goedkeuren dat vorsten wensen te heersen over het geweten van hun onderdanen”

  Initiatie van dwang en gewetensconflicten leiden na falen van diplomatie en wapengekletter tot gewapende conflicten. Zie het Plakkaat van Verlatinghe, een waardevolle les uit het vrij recente verleden.

 4. Ik probeer dingen te begrijpen… En stel dan altijd de WAAROM vraag. Waarom laat de massa het toe dat zij zich laten leiden door een ander? Wat is de diepste drijfveer van die massa? Ik probeer dan terug te gaan naar de periode dat wij met een berenvel en een knuppel door het moeras banjerden. Was er toen ook al een leider? En was dat de man met de grootste knuppel? Of de oudste vrouw met heel veel wijsheid.

  Zo denk ik dat de moderne mens slaaf is geworden van zijn zelf opgelegde ketenen. Het heilig vertrouwen in “leiders” … Ik vertrouw al jaren geen leider meer, en al helemaal geen politicus van welke richting dan ook. Het heeft mij moeite gekost om mij tot op zekere hoogte los te maken van de roverheden. Ik ben echter ook voorzien van een chip, genaamd burgerservicenummer en dus kan de roverheid vrijwel iedere stap van mij zien en registreren… Nauwelijks vrijheid te noemen nietwaar?

  De vraag is dan … Hoe komen we van die roverheid af? Het NAP vertelt ons dat we geen geweld mogen gebruiken. De politiek correcte paden zijn afgebakend en leiden iedere keer weer tot dezelfde politieke partijen die allang geen volksvertegenwoordigers meer zijn.

  Rest ons anarchie? Is dat het?

  Nico [5] reageerde op deze reactie.
  .M [7] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [31] reageerde op deze reactie.

 5. @Pendragon [4]: Ik stel me zo voor dat er ooit de eerste mensen waren. Nieuwsgierig naar elkaar. Alleen op de wereld en op elkaar aanwezen. Vervolgens kwamen er meer mensen op de aardbol en besloot iemand zich naar het voorbeeld van dieren als een alfa-mannetje te gedragen oftewel zijn zin met dwang door te drijven. De stap naar geweld is dan snel gemaakt.

  De mens is het enige levende wezen dat niet louter aan natuurwetten is onderworpen, maar er ook voor kan kiezen niet dienovereenkomstig te handelen. Zoals hij dat doet bij het uitvoeren van corrigerende maatregelen (rechtspraak op grond van natuurrecht). Hij is dus zowel onderworpen aan natuurwetten als heer en meester die erboven staat. Een vrijheid die gepaard gaat met morele verantwoordelijkheden.

  Als je in de situatie zit waarin het ‘recht’ van de sterkste en/of sluwste regeert, en dat is wat we nu meemaken, dan helpt het niet om boos te worden. Boosheid is een signaal dat alleen helpt bij mensen die gelijkwaardig met elkaar omgaan. Gewelddadig worden helpt ook niet, want de onderwerper (de overheidsmachine) treedt dan zowel gewetenloos als meedogenloos op.

  Het maakt in deze context niet uit of je moreel aan de goede kant (van natuurwetten) staat. De primaire keuze is jezelf laten onderwerpen of vermalen worden. Deze keuze impliceert dat door mensen verzonnen en ingestelde wetgeving van een hogere orde wordt geacht dan natuurwetten, maar de werkelijkheid is precies andersom.

  De enige manier om af te komen van lieden die het tegenovergestelde doen van wat moreel wenselijk zou zijn, is het ‘wapen van de zwakke’ inzetten. De weg geweldloos verzet. Een soort van hongerstaking, waarin uitsluitend de vruchten van de arbeid van derden aanvaard worden wanneer aan zeer basale voorwaarden is voldaan. Einde dwang. Einde geweld.

  Als het besef aanwezig is dat een leven uitsluitend de moeite waard is als je in vrijheid je keuzes kunt maken en uit vrije wil met minimaal je morele verantwoordelijkheden aan de slag moet kunnen… dan komt er een moment dat je het niet wilt toestaan dat je morele normen middels dreiging, dwang of geweld gebroken worden. Net als botten het geraamte van een lichaam zijn, zo zijn morele normen het geraamte van een leven. Breekt het, dan resteert slechts een pijnlijke en manipuleerbare situatie. Je zult je eigen integriteit moeten behouden, koste wat kost. Ook als dat betekent dat je alles verliest, in de gevangenis komt of vermoord wordt.

  Wie erop gericht is jouw leven te exploiteren, wordt dan geconfronteerd met de tactiek van de verschroeide aarde. Er kan misschien wel wat geplunderd worden, maar er groeit niets nieuws.

  Dit is de weg van Ghandi. En de weg van Jezus. En onze weg. Overheidsdienaren die ons benaderden hebben in de loop der jaren overtuigend gedemonstreerd waar zij feitelijk voor staan. Enkele uitzondering daargelaten het omgekeerde van wat beweerd wordt. Die feiten zeggen mij voldoende.

  Wij weten dat geen enkel bestaan dat slechts geleid mag worden onder dwingende voorwaarden die anderen stellen de moeite waard is om te leven. Daarom functioneren we nu als een reclamebord van datgene waar de overheidsmachine en burgerij daadwerkelijk voor staan. Exploiteer anderen en/of laat toe dat jij geëxploiteerd wordt. Want uiteindelijk… is dat waar het op neerkomt. Dat is waar de mallemolen van het economische circus om draait. Dat is hoe politiek (de manier waarop mensen met elkaar omgaan) functioneert. Leugen, misleiding, dwang, exploitatie.

  Vertrouw niet op een ‘messias’, een uitverkorene. Dat zijn mensen die op het toneel worden gezet om de suggestie van rechtvaardigheid te scheppen, maar er feitelijk voor zorgen dat het spel van exploitatie (zoiets als Monopoly) voortgezet kan worden met een volgende ronde. Het is m.i. beter om dit spel definitief te beëindigen. De mensheid kan wat mij betreft kiezen; zichzelf vernietigen of terug naar menswaardig functioneren. Maar dan moeten er wel genoeg geluiden zijn die in die laatste richting wijzen, want anders is er feitelijk geen andere keuze dan de afgrond in gedreven te worden.

 6. Als je dan de waarom vragen stelt (en dat zijn de beste vragen die je jezelf kunt stellen), dan zijn de primaire vragen denk ik:
  – waarom zou ik mezelf laten bangmaken (intimideren)?
  – waarom zou ik buigen onder dwang?
  – waarom zou ik mensen die mij willen dwingen hun zin geven? Vooral als ik weet dat het hek dan van de dam is…
  – waarom zou ik mensen die mij willen dwingen of geweld tegen mij initiëren voeden met opbrengsten?
  – waarom zou ik waarde hechten aan bezittingen die ik niet kan beschermen tegen rovers en plunderaars vanuit de burgerij of overheidsmachine?

  En… op welke manier zou ik dan wél met mensen willen omgaan? Het tegenovergestelde van dwang en eisen is… wat? Gaat het een vrijblijvende manier worden, of een manier waarbij er enerzijds wel vrijwilligheid is maar anderzijds ook sprake van bijvoorbeeld bindende afspraken? (een verbond met gelijkgestemden bijvoorbeeld)

  Wie graag soeverein wil worden, moet zijn zaakjes goed doordenken…

 7. @Pendragon [4]: De reden waarom ik me “laat leiden” door de publieke mafia is dezelfde als de reden waarom ik geld zou afgeven aan een private mafia, nl. de wetenschap dat zij de initiatie van geweld niet zouden schuwen en de pragmatische inschatting dat mijn verdediging niet opgewassen is tegen hun overmacht aan georganiseerd geweld.

  In morele zin heb ik van zolang ik kon denken als middelbare scholier nooit autoriteit geaccepteerd. Ik had al zeer jong door dat het slechts propaganda was en prikte er genadeloos doorheen. Maar helaas rest me op praktisch niveau niet meer dan toch maar gedwee te dokken of me in allerlei bochten te wringen om me zoveel mogelijk aan zaken te onttrekken via mazen in de wet maar dat is helaas slechts een pragmatische (en complexe en tijdrovende) manier.
  Laten we wel wezen: belastingontWIJKing (het enige wat ik durf) is de pragmistische (of laffe?) oplossing. Moreel juist zou zijn belastingontDUIKing, immers als de wet immoreel is, waarom je er dan aan houden? Als je de autoriteit niet erkent, waarom er dan naar leven? Maar ofschoon ik elkeen die belastingen durft te ontDUIKen als held beschouw, riskeer ik de toorn van de mafia zelf toch liever niet.

  Als antwoord op de vraag waarom mensen zich laten leiden door autoriteit, is mijn inschatting de volgende:

  Er zijn ongetwijfeld mensen ZO dom dat ze niet begrijpen dat belasting gelegaliseerde afpersing is, maar eerlijk gezegd kan ik me niet voorstellen dat het er echt velen zijn, want ten slotte is het zo evident dat zelfs een kind van 10 het begrijpt (of spontaan inziet). Wat ik denk is dat velen het niet zo willen toegeven omdat ze er zelf belang bij hebben (bv. als netto ontvanger van belastinggeld) of dat toegeven dat ze slachtoffer zijn zorgt voor een soort schaamte waardoor ze liever doen of ze het met het systeem eens zijn, dan te moeten toegeven dat ze er tegen zijn maar het gedwongen accepteren.
  Het is zo’n beetje zoals al die scholieren die van te voren (voor een moeilijk vak wat ze niet snappen) aangeven dat ze niet hard hebben gestudeerd omdat ze het belangrijker vonden om te gaan voetballen dan te blokken (klinkt lekker stoer, niet?). Dat is slechts een excuus om als ze later zakken niet te moeten toegeven dat ze het niet snapten, want dan zouden ze wellicht als domkop worden uitgelachen. Dus beter liegen om maar niet af te gaan in de ogen van een ander.
  Immers, wie aangeeft een doel te hebben en dat duidelijk niet wist te bereiken, ervaart dit als een afgang, doch wie kan doen alsof ie een onbereikt doel helemaal niet nastreefde, kan lekker nonchalant “so what” zeggen en zich het aura van een onafhankelijk aanmeten, terwijl ie in werkelijkheid zwaar gefrusteerd slachtoffer is.

  Volgens mij zijn er dus 3 categorien mensen die de overheid goedpraten.
  1) echte domkoppen – naar mijn inschatting hooguit 5%
  2) belanghebbende huichelaars – helaas wel 50% of meer, vrees ik
  3) slachtoffers met schaamtegevoelens die het met ons eens zijn maar naar buiten toe eerder hun dief vergoelijken (“hij doet goede dingen met dat geld”) dan toe te willen geven dat ze weerloos slachtoffer waren. Deze groep zou wel eens ca. 40% kunnen zijn. Nou goed (zeg ca. 90% van de netto gedupeerden)

  Pendragon [12] reageerde op deze reactie.
  Nico [24] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico [1]: Hi Nico, in het engels heeft het woord twee betekenissen (volgens wikipedia):

  The word authority (derived from the Latin word auctoritas) can be used to mean the right to exercise power given by the State (in the form of government, judges, police officers, etc.), or by academic knowledge of an area (someone that can be an authority on a subject).

  Dit filmpje gaat natuurlijk duidelijk over de eerste betekenis, niet de tweede.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Rien [8]: Ik weet welke betekenissen aan het woord gehecht worden. Maar de ‘autoriteit’ van de staat betekent in de praktijk gewoon macht uitoefenen. Dreigen, dwingen, geweld gebruiken.

  Voor de goede orde: Ik zou liever zien dat een staat ook autoriteit zou hebben. Maar dat is wishful thinking. Daarvoor is namelijk nodig dat men de onverhulde en volledige waarheid communiceert inzake al hetgeen voor een burger relevant is. Dus overheidsdienaren die niet liegen, misleiden etc. maar zich deugdzaam gedragen. En dat… is praktisch onmogelijk. Ik heb nog nooit van een staat gehoord die zuiver op de graat was.

  Opmerkelijk genoeg geven juist de uitverkorenen, de dienaren van een koning of president, het ‘goede’ voorbeeld van huichelarij, belangenverstrengeling, corruptie etc. Ook onder koningen en presidenten komt bijvoorbeeld belangenverstrengeling voor. Ze zouden als staatshoofd wegwijzers moeten zijn, maar verstrengelen de belangen van een staatshoofd met individuele zakelijke belangen. Een bekend voorbeeld is Berlusconi die de wet liet veranderen om ervoor te zorgen dat hij niet aangepakt werd wegens corruptie.

  Best interessant dat juist degenen die vanuit een machtspositie autoriteit claimen er zo ver vandaan zijn…

  Rien [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Perspectief [10]: Goed boek. Ik ken ‘m. Samengevat moet iemand eerst moreel gezag hebben om autoriteit te verkrijgen. Aan die kwalificatie voldoet voor zover ik weet geen enkele overheidsmachine. Geen mens is zonder fouten, maar wanneer er sprake is van opzettelijk immoreel gedrag… diskwalificeert iemand zichzelf.

  Staatshoofden die belangenverstrengeling toelaten verliezen daarmee hun moreel gezag.

 11. @.M [7]: Wat ik niet begrijp is dat de roverheid zo ongelooflijk op de trom slaat wanneer het gaat om legale belasting ontwijking. Het is de enige manier voor een individu om zijn verdiende geld veilig te stellen voor de graaihandjes van de blauwe-enveloppen-maffia.

  Overigens… Het VK zou wel eens een goede buur kunnen worden qua offshore… Maar eens zien hoe het zich daar ontwikkeld…

  Lees je mee Dijs?

  .M [20] reageerde op deze reactie.
  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 12. Alle staatshoofden/regering laten belangenverstrengeling toelaten,, allemaal. Niet één uitgezonderd.

  Alle staatshoofden gebruiken initieėrend geweld, initierend geweld is immoreel. Morele/ goede staatshoofden/regeringen bestaan niet.

  En als ze geen geweld gebruiken, heet het geen regering meer.
  Misschien heet het een bedrijf of een liefdadigheidsinstelling o.i.d. maar geen regering.

  En wat is moreel gezag? Kan iemand dat krijgen van iemand of is het afhankelijk van de situatie of iemand die een bepaald moreel “gezag” heeft?

  Bijv. Als je in een bepaalde situatie iets doet wat moreel/goed is (je stopt een dief/moordenaar/aanvaller) wat jou het “gezag” verschaf om iets te doen wat dus als moreel/goed gezien wordt. Dan heeft toch iedereen dat zelfde morele “gezag”in diezelfde situatie.

  Moreel gezag is toch afhankelijk van de situatie , niet van wie het is.

  Perspectief [14] reageerde op deze reactie.

 13. @Perspectief [13]:

  Nogmaals maar dan zonder taalfouten. Hoop ik?

  Alle staatshoofden/regeringen laten belangenverstrengeling toe,, allemaal. Niet één uitgezonderd.

  Alle staatshoofden gebruiken initieėrend geweld, initierend geweld is immoreel. Morele/ goede staatshoofden/regeringen bestaan niet.

  En als ze geen geweld gebruiken, heet het geen regering meer.
  Misschien heet het een bedrijf of een liefdadigheidsinstelling o.i.d. maar geen regering.

  En wat is moreel gezag? Kan iemand dat krijgen van iemand?
  Of is het afhankelijk van de situatie of iemand die een bepaald moreel “gezag” heeft?

  Bijv. Als je in een bepaalde situatie iets doet wat moreel/goed is (je stopt een dief/moordenaar/aanvaller) wat jou het “gezag” verschaf om iets te doen wat dus als moreel/goed gezien wordt. Dan heeft toch iedereen dat zelfde morele “gezag”in diezelfde situatie.

  Moreel gezag is toch afhankelijk van de situatie , niet van wie het is.

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Nico [9]: Ik zie het filmpje zo dat het macht aspect juist ontleend wordt aan het geloof in authority. Wanneer de mensen in in de authority van de staat zouden geloven zouden ze die macht -wanneer uitgeoefend- veroordelen ipv goedkeuren.

  Macht komt zo gezien voort uit authority, niet omgekeerd.

  Wanneer de mensen geloven dat het gebruik van agressie fout is -door wie dan ook- dan zou het met de macht van de staat snel gedaan zijn.

  Nico [23] reageerde op deze reactie.

 15. Macht is een illusie ergo het bestaat niet!
  ex: poets mijn schoenen voor €.1000.- NEE!
  poets mijn schoenen voor €.1000.000.- NEE!
  poets mijn schoenen voor €.1000.000.000.- NEE!
  Zgn. macht wordt afgedwongen (chantage)

 16. Gewoon even in het woordenboek opzoeken:

  au·to·ri·teit
  1 gezag
  2 overheidspersoon
  3 iemand met gezag op een bepaald terrein

  macht
  1 vermogen: bij machte zijn
  2 sterkte, kracht
  3 wettelijke bevoegdheid: hiertoe heb ik geen macht
  4 invloed, betekenis: de macht van de VS
  5 persoon of zaak die macht heeft; leger, overheid, mogendheid, staat; de wetgevende macht; landmacht, luchtmacht; grootmacht, supermacht

  Wat mij betreft heeft niet alleen de overheid de macht en autoritaire bevoegdheden. Wat mij betreft hebben we dat allemaal individueel en collectief tegelijkertijd. De overheid heeft alleen macht als het volk collectief zijn eigen vermogen aan de overheid afstaat.
  Zonder deze vorm van vermogensafdracht (het vermogen dat wij als organisch mens altijd in ons hebben zitten) kan de overheid zijn gezag alleen afdwingen door dictatuur. Het was door de geschiedenis heen altijd het één of het ander.

  De mensheid gaat nu een nieuwe fase van zowel dictatuur als eigen vermogensafdracht samensmelten. Het ideale systeem voor de aristocratie is als het volk d.m.v. eigen vermogensafdracht en vrije wil een totale dictatuur goedkeurt. Kort gezegd: mensen (via de eigen vrije wil) laten kiezen voor een dictatuur.

  Kijk o.a. maar naar China, daar is het al goed geïmplementeerd. Daar gaan wij westerlingen ook naar toe, naar een totalitaire staat waarin iedereen de illusie heeft dat ze vrij zijn, en waar je niet eens meer instaat bent om kritisch na te denken.

  Dus om te beginnen is het heel handig iedereen te laten geloven dat er niet zoiets bestaat als autoriteit. Nee joh, we laten ons gewoon wijs maken dat zoiets niet bestaat. Lang leve de totalitaire superstaat !!

  Perspectief [18] reageerde op deze reactie.

 17. @Limon & Nada [17]:
  Het gaat er niet om dat autoriteit niet bestaat.
  Het gaat erom dat legitieme autoriteit niet bestaat.

  NIEMAND kan een recht verkrijgen om over een ander te heersen. En dat ons dat wijs is gemaakt.

  Het gaat erom dat mensen die dat nu geloven te horen krijgen dat datgene wat ze van jongs af aan geleerd is dat het goede is.
  Niet het goede is maar het kwaad. En dat mensen zich gaan verzetten, ontduiken, omheenwerken, de staat zoveel mogelijk uit hun leven proberen te mijden, alternatieven verzinnen, dwarszitten.
  Omdat de staat niet een geweldige verzorger en beschermer is maar een crimineel /slavenhouder die zich voordoet als zodanig.

  Het geweld bestaat dus wel, en de ingebeelde legitimiteit, maar het is niet legtiem.
  Omdat iemand geweld legitiem verklaard wil nog niet zeggen dat dat zo is.
  Ook al wordt het door de meesten 99% legitiem verklaard dan betekend het niet dat het legitiem is.

  Autoriteit wordt GEZIEN als ‘het recht (morele recht) om te heersen”, oftewel anderen met geweld te onderwerpen.

  Maar niemand heeft het recht daartoe en kan het dus niet aan een ander geven en niemand kan zo’n recht krijgen.

  Niemand is rechtmatig heerser/meester.
  Niemand is rechtmatig slaaf.

  Ook niet van een totalitaire superstaat.

  Ik hoop dat het duidelijk is.

  Limon & Nada [19] reageerde op deze reactie.

 18. @Perspectief [18]: ja helemaal duidelijk, ik spreek je in geen enkel woord tegen.
  Wat ik bedoel is dat de aristocratie dmv de vrije wil zijn heerschappij alsnog voortzet. Hoe perfect is dat? Dus je heerst over iedereen en iedereen vindt het allemaal prima. Sterker nog, de meerderheid heeft zelf om deze dictatoriale heerschappij gevraagd. Jij en ik denken daar anders over, maar dat is wel waar de aristocratie heersende macht, heel graag naartoe willen.
  dan hoeven ze niet meer zo moeilijk te doen en alles in het geheim met al hun geheime genootschappen en met hun verborgen taal via verborgen symbolen en subliminale berichten om de mensheid te misleiden. Al dat stiekeme gedoe kost namelijk veel tijd, geld en energie. De bedoeling is dat wij mensen net zo worden als de koe in de wei, die zich gewoon laat melken en verder niet zeurt over het prikkeldraad langs het weiland.

  Dus legitieme autoriteit bestaat dus wel maar ook weer niet.
  Vanuit onze organische essentie bestaat het niet, maar zodra we een autoritaire macht buiten onszelf zien als onze verlossing, ja dan bestaat het weldegelijk en wordt dat toch echt de realiteit.

  Perspectief [30] reageerde op deze reactie.

 19. @Pendragon [12]: Tja, dat zijn tekenen van het naderende einde.
  In het begin kan een prille staat met een klein budget van 5% van het BBP de erg lage belastingen nog enigszins rechtvaardigen en betaalt iedereen ze ook met een smile. De regels zijn dan eenvoudig en behoeven geen complexe uitzonderingen en het geld stroomt binnen.
  Later evolueert dat maar maakt men nog tenminste het onderscheid tussen door henzelf toegelaten (al dan niet onbedoeld, doch niettemin toegelaten) en door hen niet toegelaten manieren om belastingen te besparen.
  Er is dan weliswaar nog steeds sprake van roof en wel van een almaar hoger percentage (bv. 50% van het BBP) maar tenminste is er nog enige rechtszekerheid doordat de staat haar eigen wetten respecteert, ook wanneer dit betekent dat ze dan minder kan roven dan ze had gehoopt.
  Op een bepaald moment, echter, is de roverheid almaar wanhopiger op zoek naar meer en meer middelen en juist wanneer het einde nabij is en de boel op instorten staat en de roverheid zich niet meer zorgen maakt om haar eigen imago op langere termijn, doch slechts denkt in termen van “meepakken wat ik nog kan om de totale instorting nog met enkele maanden of jaartjes uit te stellen”, dan begint zij ineens wetten subjectief te interpreteren en kan niemand zich nog beroepen op de letter van de wet (Lees: wat er letterlijk staat) maar beroept de staat zich op de geest van de wet (lees: op wat zij eigenlijk graag had gewild in haar wildste fantasieen maar destijds niet zo durfde op te schrijven uit electoraal oogpunt). Dan ineens staat de poort open om alsnog arbeitrair alles naar zichzelf toe te redeneren.
  Maar dit is erg schadelijk voor het vertrouwen van mensen (inclusief buitenlandse investeerders) in de rechtstaat. Dit soort gedrag is typisch korte termijndenken en dus ook symptomatisch voor een orgaan dat beseft dat het sowieso geen lange termijn meer heeft. Als een staat geleidelijk aan tot dat niveau is afgezakt, dan weet je dat de instorting nabij is. Nou goed, dat wil niet zeggen meteen morgen. Dat kan nog gerust enkele jaren duren, maar slechts jaren en geen decennia.
  Vroeger was NL echt een rechtstaat waar de letter van de wet de burger bescherming bood. Geleidelijk aan nam de normvervaging bij de overheid toe. Nu tegenwoordig belastingontDUIKing op 1 lijn wordt gesteld met ontWIJKing, voorspel ik dat het einde nabij is. Tussen nu en 2020 stort de boel hoogst waarschijnlijk definitief in. Niet alleen in NL trouwens, in de hele EU.
  Tenzij er een forse ommezwaai komt in het beleid, niet slechts financieel en monetair doch ethisch en juridisch, klapt de hele zooi binnekort volledig in mekaar (en naar ik vrees met HEEEL veel collateral damage).

 20. @Perspectief [14]: Bij staatshoofden heb ik een slag om de arm gehouden. Zou er ergens een staatshoofd zijn die geen zakelijke belangen verstrengelt met het belang om een overheidsmachine op moreel aanvaardbare wijze aan te sturen?

  Als een staatshoofd een onderneming heeft (zoals de media-magnaat Berlusconi) en beslist hij over zowel zijn onderneming als stuurt hij de programmeurs (politici) van de overheidsmachine aan. En daar begint dan de verstrengeling. Kan hij met twee petten op handelen, of raken er belangen met elkaar verweven en beïnvloeden zij? Hoe zal het gaan met ‘handelen met voorkennis’? Als hij als staatshoofd weet dat er bepaalde wetgeving aan komt, kan hij er als ondernemer op anticiperen. Etc.

  Het initiëren van geweld door een overheidsmachine is soms lastig te beoordelen. Stel er zijn mensen die willen gaan demonstreren. En er zitten wat relschoppers tussen die met stenen gaan gooien (initiatief). De overheidsmachine reageert daarop met een hogere trap van dwang en geweld (initiatief) om escalatie te voorkomen en de situatie zodanig te beteugelen dat het geweld uit het straatbeeld verdwijnt.
  De praktijk leert dat de orders voor politieagenten de mate van dwang en geweld behoorlijk doseren. En er vaak agenten over de schreef gaan met excessief geweld, omdat ze zich gaan afreageren. Als er iets verkeerd gaat, dan is gewoonlijk niemand in de overheidsmachine invidividueel verantwoordelijk. Iedereen wijst naar elkaar. Niemand weet iets.

  Gewoonlijk is de initiatie van dwang en geweld door de overheidsmachine eenvoudig aan te wijzen. Immers, een vrij geboren mens wordt vanaf de geboorteregistratie dwingend onderworpen aan wetgeving. En daar later dwingend aan onderworpen gehouden. Punt.

  Moreel gezag ontstaat door deugdzaam en integer te handelen. Het is iets dat groeit, zoals een reputatie. En net als een reputatie heel snel kan verdwijnen als iemand niet integer blijkt te zijn. Het is denk ik een intuïtieve kwestie. Sommigen neem je serieus omdat je weet dat hij of zij een goed mens is, met goede bedoelingen, betrouwbaar. Anderen kunnen maar beter hun mond houden omdat je weet dat het bijvoorbeeld huichelaars zijn.

  Situatie-afhankelijk: Iemand die het initiatief neemt om bijvoorbeeld iemand te beschermen oefent geen moreel gezag uit, maar voert zijn morele plicht uit. Dus als bijvoorbeeld een aartsleugenaar of rover een vrouw tegen een verkrachter beschermt, dan is dat gewoon een kwestie van morele plicht. Hoe vaker iemand zijn morele plicht uitvoert en hoe krachtiger hij dat doet (morele kracht), hoe groter de kans dat er moreel gezag ontstaat.

  Het lijkt allemaal wat met woorden spelen misschien, maar het gaat erom dat we verschillen begrijpen. Wat zijn de concepten, principes en mechanismen?

  Perspectief [33] reageerde op deze reactie.

 21. @Pendragon [12]: je gedrag lijkt kennelijk op dat van een politicus. Je stelde een vraag (vergelijkbaar met een kamervraag), kreeg een antwoord en gaat snel door naar het volgende proefballonnetje 😉

  Constructies voor belastingontwijking lijken misschien mooi, maar als inkomen vanuit een buitenlandse vennootschap NL binnenkomt, of als een NL BV bij pensionering wordt overgedragen, dan zijn dát de momenten waarop de NL fiscus in de handen gaat wrijven en afrekenen.
  Belastingontwijking is veelal een luchtkasteel waarop een onvermijdelijke afrekening volgt. En alsnog de volle mep betaald wordt.

  De enige daadwerkelijk effectieve vorm van belastingontwijking is ervoor zorgen dat je zo min mogelijk inkomen genereert. Probeer eens niet voor geld te werken, maar actief de naastenliefde te bedrijven. De credits die je daarmee opbouwt kunnen door niemand geroofd worden!

  Pendragon [25] reageerde op deze reactie.
  Pendragon [26] reageerde op deze reactie.

 22. @Rien [15]: Daar zit ‘m inderdaad de crux. Geloven in een denkbeeld in plaats van de realiteit.

  Het denkbeeld is een beeld van de ‘almachtige god’ genaamd ‘moedertje staat’. Of het beeld van een staatshoofd als de Deus ex machina oftewel de god van de overheidsmachine die op schier magische wijze schijnbaar onoverkomelijke problemen voor iemand kan oplossen. Allemaal beelden.

  De werkelijkheid is dat een mens van nature vrij is zijn lichaam en leven te gebruiken en daar de morele verantwoordelijkheid bij heeft gekregen om dat op een goede (liefdevolle in plaats van louter egoïstische) manier te doen. Hij moet dus koning en regering van zijn eigen leven zijn. Hij moet zijn eigen ‘minister van onderwijs zijn’. Zijn eigen ‘minister van veiligheid’. Enzovoort. Wanneer anderen dat voor hem gaan doen, dan is het denkbeeld dat die anderen deskundig of integer zijn een illusie. Anderen leveren te vaak inferieur werk af… Dus regel je eigen onderwijs en bescherm je leven tegen waandenkbeelden. En zet bijvoorbeeld je eigen cultuur op in plaats van in de cultuur van een ander mee te gaan. En regel je eigen economische zaken; de munt die een ander slaat is nooit zo stabiel als de valuta ‘naastenliefde’.

 23. @.M [7]: Ik wil even mijn waardering uiten voor wat je schreef. Je erkent namelijk voor jezelf dat je beslissing om te buigen voor dwingende eisen van overheidswege voortkomt uit louter angst.

  Velen doen onnadenkend wat hen opgedragen wordt. Knarsentanden is daarom goed, omdat het in ieder geval bewustzijn impliceert. Daarna is het een kwestie van angst overwinnen en doen wat (moreel gezien) goed is, ook al verlaat je daarmee de hoofdweg van de heersende opinie. Het is beter je eigen levensweg te definiëren. En die met helder bewustzijn en volle overtuiging te bewandelen, omdat dáár de kracht vandaan komt om onverkwikkelijke situaties te overwinnen.

  De toekomst die je voor jezelf (en misschien ook anderen) creëert is de uitkomst van alle beslissingen tesamen die je vanaf vandaag neemt!

  .M [39] reageerde op deze reactie.

 24. @Nico [22]: Met naastenliefde bereik je veel, maar beste Nico, de bank accepteert naastenliefde niet als wettig betaalmiddel, Albert Heijn ook al niet. Het is mooi bedacht van je en het zal in een aantal gevallen ook wel opgaan, maar ik leef nou eenmaal in de gevangenis die Nederland heet en moet me of ik wil of niet naar haar richtlijnen voegen. Tenzij ik de keuze maak om in een kartonnen doos onder een brug te gaan wonen. En dat is het me niet waard.

  peter [27] reageerde op deze reactie.

 25. @Pendragon [26]: Waarom zou een betaalmiddel wettig moeten zijn? Volgens de Bijbel: “Wees niemand iets verschuldigt dan hem lief te hebben”

  Het wettige betaalmiddel ‘geld’ kan vergeleken worden met heroïne. Mensen zijn er verslaafd aan, willen altijd maar een volgende dosis, willen liefst een voorraadje opbouwen voor ‘magere jaren’.

  Het lastige hiervan is dat alle geld annex heroïneverslaafden elkaar verslaafd houden. Een crash van het financiële systeem werkt dan uit als ‘cold turkey’ afkicken. Dat zou nog niet eens zo verkeerd zijn om mensen wat realiteitsbesef bij te brengen. Anderzijds leert de geschiedenis dat na een stevige crash weer het volgende verslavende middel in stelling wordt gebracht. Een overdosis helpt er ook al niet aan; wie teveel geld heeft wordt er misschien decadent van, maar blijft hangen in de roes van zijn verslaving.

  Nico [29] reageerde op deze reactie.

 26. @Nico [28]: Het citaat is eigenlijk te kort. Er staat iets om over na te denken:

  “Wees niemand iets verschuldigt dan hem lief te hebben. Wie een ander liefheeft heeft de wet vervuld”

  Daar denkt de burgerij en de ‘almachtige god’ genaamd ‘moedertje staat’ heel, heel, heel anders over.

  Pendragon [32] reageerde op deze reactie.

 27. @Limon & Nada [19]:

  Ja helemaal mee eens en wat ik dus probeer is om de gelovigen wakker te maken, en wel hierom;

  Ik vergelijk het even met een sekte (het is een sekte maar dat terzijde)

  Een sekte en dat deze bestaat komt niet omdat de sekte”leiding/leider” geloof in wat ze zelf zeggen maar omdat de sekteleden hen geloven. Je zou bij wijze de sekte”leiding/leider” om kunnen leggen. Maar dan blijft de sekte gewoon bestaan. want het geloof blijft gewoon bestaan.

  Het is mijn bedoeling om te proberen sekteleden te laten zien dat wat de sekteleiding/leider claimt niet waar is.
  En het moeilijkste daarbij is dat de sekteleden jou aan gaan vallen en ieder “recht” daartoe denken te hebben omdat dat volgens hun geloof zo is.

  Ondertussen probeer ik natuurlijk ook zoveel mogelijk om de sekteleiding dwars te zitten te omzeilen enz.

  Anderen verdedigen (verdedigend vechten) zich tegen de sekteleiding, maar de sekteleiding voert nooit het geweld, de pesterijen of de excommunicatie uit, dat doe de grote groep mensen, die hen gelooft, voor hen.

  Ik geef het toe het is heel moeilijk mensen uit hun indoctrinatie te halen want alles in hun leven hangt van dat ene geloof af.
  Maar als je eenmaal uit het geloof wakker wordt(dat doe je niet dat overkomt je) dan kun je nooit meer geloven wat de sekteleiding zegt en wat de gelovigen zeggen. Het is onmogelijk om dan weer te gaan geloven in iets wat een leugen is.

  Je geloofd namelijk in iets omdat je “weet” dat het waar is.
  Eigenlijk geloof je dan niet maar denk je te weten.
  Je geloofd niet in iets waarvan je weet dat het niet waar is.
  Dan moet je wel een hele kronkel hebben wil je in iets geloven waarvan je weet dat het onwaar is, je kunt doen alsof maar geloven? nee.

  (Even tussendoor; Weet je we leven in zo’n orwelliaanse wereld van woorden dat het uiterst belangrijk is dat woorden goed definieerd worden en “je” precies uitlegt welke definitie je aanhoud. Het is een hele klus om alleen al uit te leggen dat een gelovige op het moment dat hij geloofd, niet geloofd, maar weet. En dat hij achteraf pas zegt ik geloofde.
  Maar dat hij eigenlijk zou moeten zeggen IK WIST, maar nu weet ik dat dat wat ik wist, geen weten was maar; “ik heb geweten” en men noemt dat geloven achteraf.
  Niemand in de hele wereld geloofd, iedereen weet dat; wat hij/zij weet dat waar is, waar is. Als zo’n iemand er achter komt dat zijn/haar ‘gedachte waarheid’ niet waar (dus onwaar) is, kies hij altijd voor het ware, waarvan hij op dat moment weet dat het “meer” waarheid is dan onwaarheid. En zo schuiven we met zijn allen steeds een stukje op omdat we steeds beter weten wat onwaar is. En dat is precies de reden waarom ik denk dat we toch de goede kant opgaan omdat de meeste mensen zichzelf als goed willen zien, omdat iedereen doet wat hij doet omdat hij/zij denkt dat dat het goede is om te doen, als je ze dan verteld dat dat wat ze DOEN niet zo goed is, klinkt het in hun oren alsof je zegt, jij BENT slecht en daar verzetten ze zich hevig tegen want niemand wil zichzelf als slecht zien. Je zegt uiteraard niet Jij BENT slecht)

  Nog een ander vergelijk.

  Dit zou te vergelijken zijn met dat ik weer in sinterklaas zou moeten gaan geloven, dat is onmogelijk.

  De grote Sinterklaas waarvan de meeste mensen, zeg maar mensenkinderen, zich voorstellen dat het een goedheiligman is. Bestaat niet.

  Maar ja zeg dat maar eens tegen de kindertjes die er kadootjes van krijgen, deze zorgen er wel voor dat jij in het grote boek komt en gestraft of ontvoerd word, en ze zijn niet eerder weer blij totdat je weer in hun Sinterklaas geloofd, maar zoals gezegd dat gaat niet.

  Oh ja en het doden van sinterklaas heeft geen zin(je dood alleen nepsinterklaas, en er staat zo weer een nieuwe nepsinterklaas op, want er zijn alleen maar nepsinterklasen.)
  En jij beland in het boek van sinterklaas.

  Maar wie je ook neerzet de mensenkinderen geloven het verhaal van de goedheiligman. En omdat alle mensenkinderen constant DOEN alsof hij echt is, is het ook niet van echt te onderscheiden, en voor hen is het dus echt.

  Als outsider begrijp je dat pas. Maar je wordt gewoon hun matrix ingetrokken.

  Zelfs de nepsinterklazen geloven in sinterklaas, dat waneer zijn een kostuum aanhebben en een boek dat zij dan veranderen in sinterklaas er wordt van hen zelfs verwacht dat zij doen wat sinterklaas doet, door alle mensenkindertjes.
  Doe dan maar eens niet wat er van je verwacht word. Dat kan niet eens want de nepsinterklazen weten ook dat sinterklaas bestaat

  Het “echte” Sinterklaasfeest is het probleem niet omdat de volwassenen weten dat sinterklaas niet bestaat en de nepsinterklazen weten dat ze nepsinterklazen zijn maar stel je eens voor dat dat niet zo was.
  Dan was sinterklaas de regering, de zwarte pieten de politie, de ouders veranderden in “de kinderen” (het volk) en worden gestraft als ze niet doen wat sinterklaas zegt of als ze niet het sinterklaasfeest bekostigden
  En de kinderen zijn “de zogenaamde meerderheid degenen die de eerstkomende vier jaar de kadootjes ontvangen. De goede kinderen.

  Zeg dan maar eens dat je weet dat sinterklaas niet echt is en dat we een sinterklaasfeest ook wel zonder hem kunnen vieren.

  Ik denk dat we elkaar wel begrijpen, en dat we ons ook allebeide tegen het geloof in sinterklaas verzetten, maar helaas denken de meesten dat we dan ook direct het feest op willen heffen. En dat is niet zo.

Comments are closed.