16 REACTIES

 1. @Mrbleusky [5]: Ha ha… heb je een bewijs nodig om mogen glibberen dan? Je zou het bijna denken, bij diplomaten die een bewijs (geloofsbrieven) moeten overleggen voor ze in die rol aanvaard worden 😉

  @Mrbleusky [8]: Die hond waar ik over schreef raakt inmiddels aan ons gehecht. Best apart. Als ik m’n hoofd ergens naartoe draai, dan ziet ‘ie dat en rent ‘ie ernaar toe. Waarna ‘ie staat te kijken wanneer ik daar ook naartoe kom. Hij is net een omgekeerde kompasnaald. Dat is trouwens het allereerste spel wat ‘ie leuk vond. Ik m’n hoofd draaien, hij er naartoe rennen. Vindt ‘ie prachtig. Zolang ik er maar achteraan kom, want anders komt ‘ie weer naar me toe. Mooi hé, de natuur?

 2. @Bertuz [6]: Van nature is het leven en lichaam van een ander onschendbaar. Heilig, sacred, oftewel aan die ander toegewijd. Opereren is dus uit den boze, vergelijkbaar met een verkrachting. Hoewel wij (man vrouw) ook weleens een operatie uitvoeren, waarbij we in elkaar kijken, maar dan komt het voort uit liefde en willen we dat samen ook echt.

  Toch moet ik opbiechten dat wij ook weleens operaties tegen de wil van anderen hebben uitgevoerd. Doet iemand gekke dingen, dan moeten wij iets geks doen en woorden als zweepslagen en dolksteken gebruiken om gekte een halt toe te roepen.

  Dit alles… is puur natuur, in overeenstemming met de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’.

  @Bertuz [7]: Ja, ik weet het. De natuur kan ook verziekt raken. Dan ontstaan van nature hallucinaties en waanideeën. De enige toestemming die van nature noodzakelijk is, is om je met andermans leven en lichaam te bemoeien, dat aan te raken, dat binnen te gaan.

  Ik weet het, dit laatste veroorzaakt hier en daar cognitieve dissonantie. Best pijnlijk. Vervolgens wordt die pijn ontweken door te rationaliseren. Voor iemand die met verziekte denkwijzen rondloopt is veelal alles beter dan de naakte waarheid onder ogen zien.

  Bertuz [12] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [13] reageerde op deze reactie.

 3. @Mrbleusky [8]: Die hond waar ik over schreef heet Harry. We hebben ‘m een bijnaam gegeven; Prince Harry.
  Nu ‘ie niet meer mishandeld wordt vindt ‘ie het heerlijk om prinsheerlijk languit op een bank of bed te liggen. Vandaar. Hij heeft zijn paradijs gevonden. Kun je het je voorstellen? Jezelf in het paradijs wanen, alleen maar omdat je niet langer mishandeld wordt? Dat is het verhaal van onze hond. Treurig, maar toch nog vrij goed afgelopen.

 4. @Nico [10]: Ik wil graag vliegtuigen besturen. Maar ik mag dat niet. Ik vind dat flauw. Mag ik van nature graag doen. Maar ja die vervelende mensen die daar van nature stokjes voor willen steken. Wat flauw van die mensen. Zeuren over veiligheid. De gedachte alleen al. Zij zijn verziekt van geest. En dat maak jij uit. Tsjonge. Tsja.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 5. @Bertuz [12]: Er bestaat slechts één naakte waarheid. Van welke kant je die ook bekijkt.

  @Bertuz [13]: Kennelijk denk je aan iets anders dan wij (man vrouw). Wij denken aan de man vrouw relatie in de hoedanigheid van bijv. een Chinouk helicopter (2 rotoren), twee lichamen, één geheel. In de maatschappelijke kermis, geleid door een hemels circus, dient die liefst niet te ontstaan. Liever heeft men twee losse Apache helicopters (1 rotor), waarvan er traditioneel één aan de grond moet blijven staan (vrouw) en de ander door een commandocentrum onder het opperbevel van een staatshoofd als voer voor luchtafweergeschut gebruikt moet kunnen worden. Liefst niet als hoogvlieger, die voldoende hoog vliegt om daadwerkelijk overzicht te verkrijgen.

  Van nature hebben een man en vrouw geen toestemming nodig om zich te verenigen in wat in de Engelse taal ’the holy matrimony’ heet, een verbond van loyaliteit en trouw. Maar heersers hebben de boel in het verleden wel zodanig geregeld dat een juridische overeenkomst genaamd ‘huwelijk’ als ’the unholy matrimonium’ (gevangenis) functioneerde. Voor vrouwen althans.

  @Bertuz [14]: Hier schemert door wat jij kennelijk in je achterhoofd hebt. De industriële aanpak. Werkgevers in de cockpit, werknemers als passagiers met een loondienstverband als passage naar zelfstandigheid, pensioen of een dodelijk bedrijfsongeval.

  De karikatuur daarvan is de industriële staatsinrichting als een Boeing 666, met bestuurders en regeringen in de cockpit en burgers en overheidsdienaren als passagiers. Je weet misschien dat onderworpenen aan wetgeving traditioneel opgroeien voor galg en rad. Met een strop van wetgeving om de nek meedoen aan een gokje bij het rad van fortuin. Een omgekeerd plaatje, want het valluik is in feite een luik naar de blauwe of paarse zolderkamer, zodat iemand van onderworpene onderwerper kan worden, weer een volgende loonslavenhouder.

  Wij zijn bepaald geen voorstander van een industriële aanpak. Op individueel niveau hebben man en vrouw jegens elkaar van nature een roeping om zichzelf tot één geheel te smeden. Dat vereist beroepseer, kleinambacht en vakmanschap. Wat ook geldt voor de vruchten van deze activiteiten, kinderen en geesteskindjes. Je bent van nature vrij om ze te verwekken, maar ook verantwoordelijk om ze deugdelijk op te voeden. De industriële aanpak staat traditioneel uitermate vijandig frontaal tegenover dit concept, een ware plaag voor wie gezond zou willen leven en zou willen genieten van de liefde en geluk.

  Aangezien de industriële aanpak ons nog niet eens interesseert, is het ook niet de moeite waard om het over toelatingseisen te gaan hebben. Die industriële aanpak is ook nog eens aan degeneratie onderhevig, wat uitgebeeld wordt in de Brits/Canadese TV-serie Orphan Black. Vroeger werd er door kerk (of synagoge, tempel) en staat nog gewerkt aan een goed karakter, later ontstond kloon-technologie. De lopende band van de scholingsindustrie produceert immers uniforme klonen.
  In deze TV-serie werd geconcludeerd dat klonen inmiddels technologisch achterhaald zijn omdat er inmiddels de mogelijkheid bestaat om robots te produceren; een idee dat Isaac Ashimov in 1951 uitwerkte in zijn boek Robots en Imperium. Bovendien… concludeerden de personages in deze TV-serie dat de industriële wens om genetische defecten in kloons te verhelpen berustte op zwendelpraktijken.

  De industriële gang van zaken doet ons vermoeden dat industriëlen burgers op voorhand hebben afgeschreven en als instrument willen gebruiken. Waarvoor een ons inziens walgelijk zwendeltje noodzakelijk is, die gepaard gaat met dwang en geweld om burgers onder controle te houden. Maar wie is in dit verhaal nu eigenlijk de belichaming van ziekte en verziekte denkwijzen? Zijn dat niet beide partijen? Verziekers en verziekten?

  Wij zijn liever deel van de oplossing, dan deel van het probleem.

Comments are closed.