maandag, 12 februari 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Onmogelijke doelstellingen

Vrijspreker: Waarom stelt de overheid altijd onmogelijke doelstellingen, zoals gelijkheid?

Opperdienaar: Gelijkheid is inderdaad een geweldige doelstelling. Zelfs als je bij toverslag iedereen gelijk zou kunnen maken, dan zouden ze het moment na de gelijkheid, mensen beginnen te handelen en had je ongelijkheid gelijk weer terug. Hetzelfde geldt voor de oorlog tegen het terrorisme. Een onhaalbare doelstelling, omdat er tegen een strategie gevochten wordt in plaats van tegen een vijand. Het is ook zelf versterkend. Anti fragiel zoals Nassim Taleb het zou noemen. George Soros noemt dat ‘reflexiviteit‘. Iets wat sterker wordt als je het belast, zoals spieren. 

Maar onhaalbare doelstellingen hebben een groot voordeel boven haalbare doelstellingen. Het houdt de onderdaan er continu van overtuigd dat de samenleving uit het lood staat t.o.v. het ideaal en dat er heersers nodig zijn om die samenleving in het lood te slaan. Bij een haalbare doelstelling loop je altijd het risico als heerser dat je wakker kan worden en dat de doelstelling behaald is en je functie als heerser overbodig. Bij een onhaalbare doelstelling loop je dat risico niet.

Vrijspreker: Hoe manifesteert zich dat nog meer?

Opperdienaar: Heersers vinden die 63 verschillende geslachten dan ook geweldig. Evenals spanningen tussen rassen en al die geslachten. Al hun woorden zijn er op gericht de spanningen te verminderen, al hun daden om ze te vergoten. Het vereist allemaal interventie van de heerser. Van nature is het chaos, de heerser is nodig voor orde. Alle studies die er op wijzen dat het van nature chaos is, kunnen op subsidie rekenen. Hobbes had dat goed door toen hij schreef dat het leven zonder heerser ‘eenzaam, arm, vervelend, bruut en kort’ is. Het idee is ook niet vreemd. De tweede hoofdwet van de thermodynamica zegt ook dat entropie altijd toeneemt. Een kasteel vervalt tot een ruïne, maar een ruïne nooit tot een kasteel. Er is energie nodig om orde uit de chaos te scheppen.

Vrijspreker: Dat chaos toeneemt, lijkt hier verward te worden met de natuurlijke toename van conflict en afname van samenwerking tussen mensen.

Opperdienaar: Chaos is ook gecorreleerd met conflict tussen mensen, dus een begrijpelijke correlatie/causaliteit verwarring. Als chaos van nature toeneemt, neemt ook conflict van nature toe. Daar moet dus aan gewerkt worden omdat te voorkomen.

Vrijspreker: Religie lijkt eenzelfde strategie te volgen: Een aantal onmogelijke morele doelstellingen neerzetten, iedereen tot permanente zondaar maken die boete moet doen en je hebt er geen kind aan.

Opperdienaar: Er zat geen patent op het idee, dus we hebben het maar overgenomen en verder verbeterd.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Nico schreef op : 2

  Waar komt van alles en nog wat uit voort?

  Een oude wijsheid: Me is de Maät. Ook wel bekend als Dharma.

  Een nóg oudere wijsheid is dat daar een gezonde filosofie achter moet zitten. Want “met de maat waarmee je anderen meet, zul je zelf gemeten worden”. De vraag is dan… hoe zit het met die filosofie? En met de gezondheid, de ethiek en haalbaarheid?

  Voor een beschaving in de vervalfase geldt; hoe je het ook draait, je wordt genaaid. Of je naait anderen, wat je dan niet in dank wordt afgenomen. En lang niet iedereen is zich hiervan bewust.

  @ratio [1]: “Ordo ab chao” wordt netjes beschreven in het (Egyptische) verhaal over Maät. Me en Dharma zijn resp. Mesopotamische en Indische versies daarvan.

  Nico [4] reageerde op deze reactie.
  johannes [9] reageerde op deze reactie.

 2. Nico schreef op : 3

  Stelling: Waarschijnlijk wordt veel nodeloze ellende veroorzaakt doordat iemand wil worden wat ‘ie niet kan zijn (onhaalbaar) of van iets of iemand anders wil maken wat niet haalbaar is. Om wat voor reden dan ook.

  Het is een nogal abstracte stelling, maar, wel geschikt om eens stevig onder vuur te nemen om te kijken wat er van overblijft 😉

  Denk bijv. aan de traditionele (markt)veroveraar die een (handels)imperium wil bouwen. Zijn mensen van nature geschikt om tot een supermens uit te groeien? Of krijg je dan zoiets als een onbeheerste Hulk die hier wat nuttigs doet, daar nodeloze ellende aanricht? En andersom, zijn mensen van nature geschikt om als ondergeschikte of onderworpene te functioneren?

  De traditie draait net als bij voetbal om ‘balbezit’. Een voetbal blijft netjes op water drijven. Als je ‘m naar beneden duwt wil ‘ie naar boven, gooi of schop je ‘m omhoog dan wil ‘ie naar beneden 😉
  Dat is, om het maar zo uit te drukken, het natuurlijke gedrag van een voetbal. Onder invloed van natuurwetten. Zou dat bij mensen anders zijn? Of is natuurlijk gedrag zodanig geperverteerd dat er van dat natuurlijke gedrag niets meer over is?

 3. Nico de Geit schreef op : 5

  De discussie verloopt lekker:

  ‘Ik wil niet met jou praten want jij bent een racist. En racisme is geen mening maar een misdrijf’.

  Sylvana Simons.

  www.elsevierweekblad.nl

  De overheid steunt mevrouw Simons uiteraard, als het nodig is met Justitieel geweld.

  Henk de Groot [15] reageerde op deze reactie.

 4. Nico de Geit schreef op : 6

  Racisme is ieder onderscheid in rassen. Dus als je van mening bent dat er verschil is tussen het zwarte, blanke en gele ras, dan ben je een racist. En racisme is geen mening maar een misdrijf.

  Steeds meer mensen kiezen ervoor, zodra ze los zijn gekomen van de leerplicht, om een beetje afstand te houden van ‘het debat’.

  Er zijn hele bibliotheken volgeschreven met antropologische boeken, die moeten allemaal verbrand worden. Daar zijn echt plannen voor geweest: om alle oude boeken die ‘ racistisch’ waren weg te doen. Probleem was dat je dan ongeveer nul oude boeken overhoudt.

  johannes [10] reageerde op deze reactie.

 5. Nico de Geit schreef op : 7

  Minister Kajsa Ollongren (D66) : ‘Forum lijkt geobsedeerd te zijn door een van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat.’

  Zolang het probleem niet wordt onderkend kun je ook niks oplossen. En zo ziet het er dus nu uit. Eventueel treedt Justitie op. Met D66 rechter. Een beetje afstand nemen dus.

 6. Nico de Geit schreef op : 8

  Verder citaat Elsevier, inzake het taboe om over etniciteit te spreken:

  ‘Ollongren vond bijval van onder anderen premier Mark Rutte (VVD) en collega-vicepremier Hugo de Jonge (CDA), die beiden benadrukten dat ze namens het kabinet sprak’

  www.elsevierweekblad.nl

  Wat Simons zegt is tot daar aan toe, maar Ollongren spreekt dus namens het kabinet.

 7. johannes schreef op : 9

  @Nico [2]: Ben net weer een boekje aan het lezen, over de uitvinders (waarschijnlijk) van het schrift ’t is wel +/- 4 duizend jaar geleden, Mésopotamië, die mensen hadden een volkomen andere wijze ontwikkelt om naar het leven te kijken als wij, bijzonder toch de mensheid, groet !
  Ik verbind hier persoonlijk geen eigen ik denken aan, dat vind ik niet passend !

 8. johannes schreef op : 10

  @Nico de Geit [6]: Maar wat zij vinden, hebben wij die iets anders vinden geen moer mee te maken, zij vinden wat hun goed uitkomt, a la moment, niet het vinden van zo is het, een volkomen andere wetenschappelijke conclusies, groet !

  Nico de Geit [11] reageerde op deze reactie.

 9. Nico de Geit schreef op : 11

  @johannes [10]:

  Een andere mening is racisme. En racisme is geen mening maar een misdrijf. En dat schijnt de mening te zijn van het kabinet, het landsbestuur. En als je een misdrijf pleegt sluiten ze je op, en ik slaap liever in mijn eigen bed, dus.

  johannes [13] reageerde op deze reactie.

 10. Nico de Geit schreef op : 12

  Lana over diversity:

  www.youtube.com

 11. Henk de Groot schreef op : 15

  @Nico de Geit [5]:

  Mevrouw Simons gedraagt zich zelf als een racist. Of moet dat raciste zijn ? Of betreft het hier een “het” (of zoiets) en moet de taal vernökt worden ?

 12. Henk de Groot schreef op : 16

  @Nico de Geit [14]:

  Ik zag gisteren een video met iemand die het had over de “linkspool”. Net zoiets als noordpool en zuidpool; als je op de noordpool bent kun je alleen maar naar het zuiden. Welnu, mensen die op de linkspool wonen kunnen daar niet over discussiëren want alles is voor ze “rechts” dat wordt door deze lieden bestempeld als “racisme”, “vrouwenhaat”, “intolerantie”, “discriminatie”, etc.

  Daar is geen kruid tegen op gewassen zou je zeggen. Het goede nieuws is dat de SS-en (what’s in a name) van deze wereld anders gaan piepen zodra er geen gemeenschapsgeld meer in hun zakken stroomt en de hooivorken te voorschijn worden gehaald. Die tijd komt, ik weet niet wanneer, maar hij komt.

 13. Bertuz schreef op : 17

  Stelt de overheid wel doelen? De overheid is meestal, wellicht bijna zo goed als altijd, procesgericht. De overheid streeft naar gelijkheid zou een beter vertrekpunt zijn. De overheid neemt meestal slechts een inspanningsverplichting op zich. Dat kan ook bijna niet anders. De overheid is afhankelijk wat meerderheden, budgetten en wat niet meer. Het excuus voor falen is eigenlijk al ingebouwd. Er is geen budget. Er is geen meerderheid.

  Bertuz [18] reageerde op deze reactie.

 14. Bertuz schreef op : 18

  @Bertuz [17]: Iets te snel op de toets “plaatsen” gedrukt. Er had nog aan toegevoegd moeten worden “Dat zijn de excuses΅ Sorry.

 15. Bertuz schreef op : 19

  Dit grapje maakt het verschil tussen resultaatsverplichting en inspanningsverplichting duidelijk.

  Een vrouw is ziek. Haar man zegt tegen de arts, of je haar nu dood laat gaan of beter maakt, ik geef je altijd 1000 euro. De arts gaat aan de slag, de overlijdt. De arts vraagt de man om betaling. Hij weigert. En vraagt; heb je haar beter gemaakt, waarop de arts neen antwoordt, heb je haar dood laten gaan, waarop de arts wederom neen antwoordt en de arts toevoegt waarom zou ik je betalen?

  Dat is ook precies waarom de overheid vooruit betaling eist. De arts had dat beter ook kunnen doen. Maar hij kende het onderscheid inspanningsverplichting versus resultaatsverplichting niet.

 16. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 20

  Racisme is een verdelende, politieke uiting.
  Waar van het doel is: onrust zaaien!
  En daar voordeel uit te putten!

  De natuurlijke biologie en de daar mee vaak samen gaande cultuur
  verschillen, zijn dan de aan jagende krachten.
  Om de verdeeldheid te voeden!
  Voort komend uit, het gebrek, aan mede menselijkheid!

  johannes [22] reageerde op deze reactie.

 17. johannes schreef op : 21

  @Nico de Geit [14]: Komt het misschien om dat ze zelf ook een donkere huid heeft !

 18. johannes schreef op : 22

  @Philosoof G&R Eigenwijs [20]: Racisme is een duiding van een groep mensen, hun afkomst waarschijnlijk andere wijze van denken, dus andere wijze van tegemoet treden !
  Een duiding kan ook juist rust gevend zijn, duidelijkheid scheppen !
  Voordeel uit putten, hoe en waarom.
  Een gewaarschuwd mens telt voor twee !
  Verdeeldheid voeden ? de verdeeldheid voedt zich zelf, in cresendo !
  Medemenselijkheid, gaat alleen op tussen twee gelijkwaardige karakters groepen mensen, en dan nog wat is medemenselijkheid ?

  Philosoof G&R Eigenwijs [24] reageerde op deze reactie.

 19. doc schreef op : 23

  rascisme is uit en liegen is in…daarna komme homo mechanica…

 20. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 24

  @johannes [22]:
  In leving’s vermogen, in de gevoelens van een ander!
  Ik begrijp dat jij, Johannes dat niet mogelijk acht!

  Dat is je zelf beter vinden, dan de ander, dat is het begin van de
  narigheid!
  Racisme:

  Wederzijd’s respect, is de basis voor een goede verstand houding,
  van mensen onderling!

 21. Mrbleusky schreef op : 25

  Ik word soms kotsmisselijk van uw pogingen volgers te laten geloven dat er ook maar iets onmogelijk zou kunnen zijn, gore indoctrinatie, alles is mogelijk.