Goed nieuws! Mijn boek Kapitalisme? Ja graag! (10 mythes over de vrije markt ontkracht) ligt vanaf deze week in de Nederlandse bibliotheken. Het is onder andere te leen in Utrecht, Rotterdam, Almere, Amersfoort, Groningen en Alkmaar. Mochten ze het boek in jouw lokale bibliotheek nog niet hebben, vraag dan of ze het alsnog willen bestellen. Veel leesplezier!

8 REACTIES

 1. Beste Gale Boetticher,

  Graag zou ik willen weten of dat u onderscheid maakt tussen kapitalisme voor/door individuele personen en kapitalisme op basis van “corpus” waar het bedrijf een separate legale identiteit betreft en de eigenaar(en) geen persoonlijke verantwoordelijkheid draagt.

  Een corporatie en een overheid zijn namelijk vrijwel hetzelfde als je het problematische herleid naar de bron en historische gezien is het concept ook ontstaan vanuit de heersers, wellicht dat de libertarische boodschap bij meer mensen aanslaat in een anti corporatistisch variant waar eerst duidelijk de aanval wordt ingezet op ~~kapitalisme~~ corporatisme zonder persoonlijke verantwoordelijkheid om zo de weg vrij te makes voor kapitalisme voor natuurlijke personen.

  Gale Boetticher [4] reageerde op deze reactie.

 2. ~~ moet dus een streep doorheen staan zijn maar dat werkt hier dus niet~~

 3. @Igor [2]:

  Beste Igor,

  Met het bestaan van beperkte aansprakelijkheid voor de aandeelhouders van bedrijven heb ik an sich geen probleem. Die zou er ook zijn zonder staat. In het onderstaande artikel wordt dat goed uitgelegd:

  https://mises.org/library/corporate-form-limited-liability-and-state

  Ik maak in het boek wel duidelijk onderscheid tussen kapitalisme enerzijds en corporatisme anderzijds, waarbij met corporatisme bedoeld wordt dat bedrijven bij de staat lobbyen voor subsidies, privileges en maatregelen die de concurrentie benadelen. Een goed voorbeeld daarvan is het militair-industrieel complex. Dat is geen kapitalisme.

  Igor [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Gale Boetticher [4]:
  Beste Gale Boetticher,
  Bedankt voor je reactie, als ik uw boek een dezen dagen in de winkel zie koop ik hem!

  Mises.org ben ik niet zo een fan van, het leest altijd een beetje als het verhaal van een hele goede Amerikaanse advocaat, er klopt veel aan het artikel maar je merkt wel goed dat er een betaalde doelgroep aangesproken wordt; “Ultimately, limited liability mainly protects you, the small shareholder. ” Maar small shareholders zijn vaak geen kapitalisten, het zijn rent seekers, de groep die draagvlak geeft aan economische gewin boven alles, zoals de mensen die stemmen en daarmee de overheid valideren zijn de shareholders de schijnheilige boontjes die de corporatie legitimeert om enkel en alleen naar de meest economisch efficiency te kijken.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Igor [5]: De gangbare uitleg van kapitalisme is dat het om de poen draait; de één die er wat van krijgt ten koste van de ander. Met een constructie als bij een diode of membraan om de schadelijke bijwerkingen van het recept (backfire) te blokkeren. Maar ook; anderen grieven om hen te harden en voor derden een patroon zichtbaar te maken, waarmee dan (na kwalificatie) op een andere manier verder gegaan kan worden.

  Een andere uitleg van kapitaal spreekt mij meer aan; het produceren van karaktereigenschappen, het kweken van capaciteiten, het aanleren van vaardigheden. Innerlijk kapitaal dus, individueel.
  Zo bezien is iedere ouder die kinderen opvoedt een durf-investeerder. Vooral omdat organisaties als aasgieren op de loer liggen om eenmaal gecreëerd kapitaal te kapen, in te lijven. Een investering in opvoeding is zo bezien pas succesvol wanneer opgegroeide kinderen zelfstandig worden en blijven, werkgever noch werknemer.

  De eerste versie staat garant voor mogelijkheden om anderen uit te buiten, de laatste versie kan dat juist voorkomen. Tenzij het marktlandschap zodanig is volgestouwd met organisaties dat individuele zelfstandigheid door derden, verenigd in organisaties, geremd of zelfs onmogelijk wordt gemaakt. De “vrije markt” gaat de laatste kant op, paradoxaal vanwege regulering van overheidswege.

 6. Misschien, Igor, is de laatste versie het meest geschikt voor libertariërs.

  Onwillekeurig zou ik denken dat ook onverwachte figuren daar alleen maar blij mee kunnen zijn. Denk aan liber-t-ariër.
  Zowel vrij als een raszuiver mens, met oorspronkelijk DNA.

  Individuele zelfstandigheid staat namelijk garant voor het streven naar een robuust karakter (te vergelijken met genen in een DNA-streng).

  Disclaimer; ik doe niet aan racisme, dus met raszuiver bedoel ik zonder aandoeningen of gebreken. Er lijken vele soorten mensen te zijn, maar wij erkennen er maar één genaamd ‘mens’. Ongeacht afkomst, huidskleur etc.

 7. Misschien een open deur, maar een tweede verse kapitalist heeft een zodanig sociaal gezicht dat het gezeur van touwtrekkerij tussen politiek links en rechts verleden tijd kan worden. Sterker, een zelfstandig regelt politiek zelf wel, daar zijn geen politici voor nodig.

Comments are closed.