15 REACTIES

 1. Ja, voltooid leven. Waarna staatsreligie voorschrijft dat er verplicht gereïncarneerd moet worden in een volgend beroepsmatig leven, telkens weer, totdat de wettelijke leef-tijd voor pensioen is bereikt.

  Wie in het christelijke Europa denkt dat ‘ie niet onder de verplichte hel of hemel na de beroepsmatige dood uit kan… heeft misschien als ZZP’er het paradijs gevonden! 😀

 2. Van het paradijs kun je leren dat God soms een praatje komt maken, soms als agressor optreedt om een einde aan jouw aanwezigheid in het paradijs te maken. Vertaald naar ZZP betekent het dat je zelf de bewaking moet regelen, zoals bij het vlammende zwaard in het paradijs uit Genesis 3. Als je niet oppast wordt je door anderen ‘gemuteerd’ en ga je als ‘mutant’ de werkgever of werknemer uithangen.

  Ondertussen…:

  EU vertoont sektarisch gedrag bij dreigende Brexit

  De EU gedraagt zich als een sekte die individuele leden verbiedt afspraken te maken met een vertrekkend sektelid, om sociale uitsluiting te organiseren. Waarbij vergeten wordt dat de wereld groter is dan alleen maar de sekte, pardon, de EU.

  Door gedrag wordt de werkelijke aard van een groep gedemonstreerd: Samen blij met een vrijwillig samenwerkingsverband? Of dwingend gedrag waardoor leden elkaar in de tang nemen?

  Nigel Farage vertolkte het Britse standpunt door ‘hot and spicy’ af te geven allerlei EU-verschijnselen. Wie niet wil horen…

 3. Die opvolger,die brillen gup,is een robot.Zijn brein is eruit gepeuterd en hebben er een soort I-phone rotzooi in geplet!

  Trouwens zijn hier apple gebruikers? Kijk hoe je genaaid wordt: https://www.youtube.com/watch?v=o2_SZ4tfLns

  Ze kitten de batterij in je I-phone als ie kapot gaat kan je hem niet eruit krijgen je moet een nieuw kopen.Ze hebben een eigen schroef ontwikkeld waarmee ze die rotzooi die ze je verkopen dicht schroeven. Open schroeven kan alleen een apple schroevendraaier…….lap top kapot kosten $1200, was er een lipje verbogen duurde 1,5 minuut om te maken,hoe genaaid wil je worden? Ga lid worden van brillengupje met robot brein!

  Nico [8] reageerde op deze reactie.
  Raimond V. [13] reageerde op deze reactie.

 4. Blijft het Britse gezegde staat dat:
  There’s no government like no government

  Dé remedie om van gecorrumpeerde, geïnfiltreerde groepen zoals organisaties af te komen is ze oprollen. Als je gaat schoonmaken blijf je er immers altijd maar mee bezig, als ritueel.

  Iedereen individueel onafhankelijk en zelfstandig!

  Da’s een stuk leuker dan over het hoofd van een ander beslissen, of merken dat er over je hoofd wordt beslist.

 5. Voltooid-verledentijd, onvoltooid-verledentijd, voltooid leven ja wat is dat, ben nu 82 heb toch niet het gevoel dat het voltooid is, voltooid wat, zou nog wel wat willen ondernemen, heerlijk om ergens aan te bouwen, nieuwe contacten, help zo hier en daar nog wel eens, met goede raad, bijvoorbeeld hier waar de Mac Donalds het alleen vertonings recht hebben zou ze wel eens concurentie aan willen doen, met mooier lekkerder en beter, met inzet en veel energie kan een intégre iemand iedere kwakzalverige fabrikant aan, ga eerst maar even slapen, groet !

  IIS [14] reageerde op deze reactie.

 6. @Doc [3]: Rob Jetten lees ik zojuist. Je verhaal roept de herinnering op aan de film Robocop, Skynet en zo. Kennelijk wordt technologie nog steeds als de Redder en Verlosser gezien, getuige het verhaal over een pratende robot die WA begeleidde.

  Als ik de technologische evolutie even in beeld probeer te krijgen, dan denk ik aan het Nieuwe Testament met daarin het ‘lichaam van Christus’, een soort vriendenclubje die onderling bestuurlijke taken verdeelde. Het Romeinse rijk ontaarde in het ‘lichaam van de staat’ als een soort monster van Frankenstein. Waarna kennelijk de gewoonte ontstond om iemands hersenen uit iemands leven te peuteren om een overheidsmachine (een denkbeeldige robot á la Robocop) aan te sturen.

  Als je die lijn volgt, dan zie je een evolutie vanaf enigszins sociaal gedrag naar verharding. Want Robocop is best hard en vrijwel emotieloos.

  Misschien is dit het gevolg van de traditie om allerlei Atlassen aan te stellen die de lasten van anderen dragen. Alleen… is er geen bestuur als zelf-bestuur. Van de Brexit kun je leren dat als je iets niet zelf regelt, anderen er een lastige, verstikkende bedoening met sektarische trekjes van maken. M.i. wat het een historische fout om aan het concept van Atlassen te beginnen. Alle goede bedoeningen ten spijt gaat het ten koste van leerprocessen en zelf-redzaamheid. Ongezond, schadelijk. Vooral omdat iemand zichzelf tegenwoordig niet meer mág redden, vanwege afgedwongen afhankelijkheid van bijv. gunsten. Wat ook ten koste gaat van leefbaarheid.

  Het aloude systeem van patronage is geëvolueerd. Je zou zeggen… een voltooid leven. Alleen is gemakshalve vergeten om volgende generaties de ademruimte en bewegingsvrijheid te laten zich voor te bereiden op de toekomst. Hoe ‘vrij’ omgevingen ook kunnen lijken, werkelijke kunst is nog steeds taboe.
  Wie dat laatste ontkent daag ik hierbij uit om illustraties aan te leveren van mensen die zich daadwerkelijk vrij kunnen bewegen op het kruispunt van genees-, militaire-, levens- en (zelf)opvoedkunst.
  Jezelf gezond houden en beschermen is immers taboe, kinderen worden verplicht door de spaghettimolen van scholing gehaald. Monopolisering van taken van overheidswege. Vanwege opgelegde maatschappelijke verplichtingen blijft er ook weinig ademruimte en bewegingsvrijheid over voor levenskunst.

  De huidige sociale orde en maatschappelijk systeem produceert mutanten, zie reactie 2. Daadwerkelijke gezondheid is m.i. alleen mogelijk zonder dergelijke mutaties. Vandaar dat er in de ziekte-industrie, pardon, gezondheidszorg en zorg-verlening volop werkgelegenheid is. Problemen veroorzaken om er vervolgens van te kunnen profiteren, een oud recept.

 7. Het moet me nog van het hart dat ik het groen van D666 als een vervalsing beschouw. Wat daar als groen wordt gepresenteerd betekent aan de ene kant belasten, aan de andere kant subsidiëren. Dat kan alleen door een dwang-mechanisme, wat te zien is bij de huidige Energiewende, of energietransitie. Werkelijk groen kan autonoom, individueel onafhankelijk en zelfstandig bestaan. Het is daadwerkelijk duurzaam, zoals je in bijv. permacultuur ziet.

  Vergelijk dit met veehouderij. De dieren krijgen misschien een langer leven, maar worden tegelijkertijd van hun leven beroofd. Het is zoiets als Skynet die kernexplosies organiseerde. Stieren en koeien worden gescheiden gehouden, kalveren van de moeder gescheiden omdat de boer de melk wil hebben (de gezinskern wordt gespleten). De dieren hebben geen stem, kunnen dus niet als stemvee dienen, worden wel gemolken en uiteindelijk geslacht. Zowel de dieren als de boer als knechten worden van hun leven beroofd, want iedereen is er druk mee.

  Hierbij kan opgemerkt worden dat een vervalste natuurlijke orde er geen rekening mee houdt dat parasieten en roofdieren in feite zielepoten zijn. Ze kunnen zichzelf niet redden, maar zijn afhankelijk van andere levens die groen en vruchten voor hen voorbewerken. Parasieten en roofdieren zijn van nature continue bezig met overleven. Hoewel ze zich het ‘eeuwige leven’ kunnen verwerven door hun doelwitten te verdoven, zoals mensen anderen onder een betovering kunnen brengen. Eigenlijk… hebben menselijke parasieten en roofdieren een probleem met zelf-redzaamheid, om wat voor reden dan ook.

  Welbeschouwd bestaat een werkelijke permacultuur uit allerlei ingrediënten. Het is niet alleen biologisch evenwicht, maar ook sociaal evenwicht. Zodat er niet afgeperst, gezogen en geroofd wordt, maar zodat er geschonken wordt.
  Iemand zei eens; “als het bloed eenmaal gaat vloeien, dan blijft het vloeien”. Een schrikbeeld, behalve als je bedenkt dat spontane behulpzaamheid een soort sociaal levensbloed is. Dan is het juist een hoopgevend beeld. Waarvoor ‘men’ logischerwijs van bloedstollende verhalen af moet, die misschien vervangen door bloedverdunnende verhalen. Dan gaat dat bloed lekker stromen 😀

 8. Een interessante vraag is hoe het zit met voltooid leven. Wanneer is een leven voltooid? Kennelijk als iemand het niet meer de moeite waard vindt om zelf levensenergie te produceren voor bepaalde taken.

  Chinezen hebben dit waarschijnlijk het effectiefst verwoord met het concept Qi (levensenergie, levenskracht).

  Qi wordt ‘uitgegeven’ door iemand behulpzaam te zijn, ‘geproduceerd’ door een gesignaleerde behoefte waar in voorzien wordt. Bij spontane behulpzaamheid betreft het ‘schone energie’, bij afgedwongen behulpzaamheid ‘vuile energie’. Bij ‘schoon’ blijf je mentaal gezond, bij ‘vuil’ zul je als je niet heel erg oppast geestesziek gemaakt worden door in feite geesteszieken.

 9. Sommigen denken dat een leven voltooid is wanneer iemand tot een soort menselijke programmeerbare robot is verworden. Waarna het restant van een leven doodsheid impliceert. Als je het productieproces van een menselijke robot begrijpt, dan begrijp je ook wat de omgekeerde route impliceert. Zie onderstaand.

  Iemand zei ons:
  Je ‘spirit’ (geest) bestuurt jezelf onder voorwaarde van aandacht. Bewustzijn is een ander woord voor aandacht.

  Dat klopt. Dan is daarmee ook duidelijk hoe menselijke robots ‘geproduceerd’ worden. Geen aandacht schenken, maar ‘gewoon’ een programma van bezigheden afdraaien.

  Wetgevers en werkgevers produceren kennelijk een soort menselijke robots, door bijv. werkprocedures vast te stellen. Om vervolgens te klagen over een gebrek aan eigen initiatief. Wat betekent dat ze hun zelf geproduceerde magie nog niet eens begrijpen. Snap je? ?

 10. Ik vrees dat die drol pas z’n eerste van 66 levens voltooid heeft. Dan blijven er nog 65 levens over. 65 waar het kereltje ons allen zo goed mogelijk het leven zuur zal proberen te maken.

  Als gouverneur, commissaris, burgemeester, voorzitter, adviseur, consultant, bankier, veilingmeester en -last but not least- wachtgeldopvreter. Uitzendbureau Den Haag regelt het wel.

 11. @johannes [7]:

  Zou het niet beter zijn dat we een concurrerende overheid krijgen? McDonald’s kan mij de reet roesten, bak mijn eigen hamburgers wel, maar een overheid die het moet doen met geduchte concurrentie is de manier om de boel eens flink op scherp te zetten. Daarom ben ik ook zo tegen de EU die er voor pleit dat we allen dezelfde behandeling krijgen en marcherend door de straten lopen hoe gelukkig we zijn. Eén volk, één rijk!?

  IIS [15] reageerde op deze reactie.

 12. @IIS [14]:

  ….Een minimale overheid voor de meest basale zaken onder regie van zuiver denkend en handelend volk in een transparant systeem. Hmm, zou toch moeten lukken.

Comments are closed.