Het is 2008. Hub Jongen, lange tijd de drager van dit weblog, schrijft een artikel over de klimaat hype. In de tien jaar die volgde op dit artikel is veel gepasseerd. De klimaathype is niet ontmaskerd maar beheerst het politieke leven. Steeds duidelijker zijn de kosten. Het gaat niet langer om stand by knopjes. Er zijn intussen emissie rechten die gekocht en verhandeld worden. Het gaat om warmtepompen en isolatie die 30 tot 50 k per huis gaat kosten. Het gaat om een enorme transitie die heel veel welvaart doet verdampen. Een transitie die nog steeds niet gebaseerd is op feiten. Ieder klimaat model is tot op heden achterhaald gebleken. Zo heeft men bijvoorbeeld de invloed van de extra CO2 absorptie door de planten enorm onderschatHub schreef:

Wij stellen al heel lang dat het hele klimaatgebeuren objectief en rationeel bekeken moet worden. In tegenstelling tot de algemene politieke en “religieuze” irrationele beschouwingen die gangbaar zijn. Het hele klimaatgedoe lijkt we 1/3 religie en 2/3 politiek.

Zo stond er nu in de Telegraaf van 19 januari een nuchter artikel van Marijn Jongsma waarin hij vertelt dat “Industrie en Bonden het klimaatplan van de EU kraken”. En dat “‘Planeetredder’ Brussel onder zware druk staat”.

“Staalbaronnen dreigen hardop hun capaciteit naar niet-EU-landen te verplaatsen, vakbonden fulmineren dat Brussel niet denkt aan de sociale gevolgen van zijn milieuambities”
“Commissievoorzitter José Manuel Barroso tracht zijn rug recht te houden. “Onze internationale geloofwaardigheid hangt af van het halen van de doelstellingen.”
Hier blijkt duidelijk het politiek karakter van het streven. Onze “geloofwaardigheid”!!
Woensdag komt de commissie met haar plan.
We zijn zeer benieuwd met welke voorstellen ze nu weer komen:

Voorzichtigheid betrachten met kwikgevaarlijke spaarlampen?
Ministers verplichten zich aan hun eigen preken te houden en ook in zuinige auto’s te rijden?
Stand-by lampjes van de TV en computer uitdoen?
Natuurlijk zal de EU wel een voorbeeldrol willen spelen, en daarbinnen zullen de Nederlandse politici wel weer roomser dan de Paus willen zijn.

Uit uitgelekte delen van het plan blijkt dat de politici de industrie direct willen laten betalen voor uitstootrechten en niet zoals nu alleen bij overschrijding van een norm. Dat zou volgens het Wereldnatuurfonds een opbrengst leveren van 50 miljard euro.
Let wel “opbrengst”! In feite zijn het “Kosten” die de burgers uiteindelijk moeten betalen in al hun aankopen. En dat nog afgezien van de grotere regeldruk (met bijbehorende kosten) die dit met zich mee brengt.

7 REACTIES

 1. In de kern zeggen vele klimaat wetenschappers niet meer dan “dat het bijna zeker is dat de mens/co2 de oorzaak is van de verandering”. Gek genoeg lezen de meeste mensen het “bijna” niet. Bij politici zou je zelfs geneigd zijn te denken dat ze dat met opzet doen. Bij mensen ter linkerzijde van het spectrum eveneens. Vreemd.

  Keinstein [3] reageerde op deze reactie.

 2. Aan het einde van het leven van Martin Luther King jr. zei hij:
  “I’ve come to believe we’re integrating into a burning house.”

  Toen wij eens een huis huurden, probeerde de eigenaar daarvan ons af te persen omdat wij achterstallig onderhoud aan zijn huis niet wilden betalen. Door medewerking van paramilitairen (politie) draaide het uit op ordinaire plundering. Daarna klaagde die eigenaar over de deplorabele staat van zijn huis, en derving van inkomsten. Jammer voor hem, maar door zijn rottige karakter (ontwerp- en onderhoudsfouten) had hij datgene gecreëerd zijn gezondheid weerspiegelde. Wij hebben aan het zicht op dat spiegelbeeld bijgedragen door niet mee te werken, zodat het glashelder werd wat er in hem ‘leefde’.

  Ik kan me voorstellen dat er geestelijk en politiek eveneens sprake is van zowel ontwerpfouten als achterstallig onderhoud. De vergelijking met de wannabe afperser waarmee wij te maken hadden dringt zich op. Als wij er altijd veel voor hebben moeten doen om onszelf en ons eigen huishouden op orde te krijgen en te houden, waarom zouden degenen die daarvoor te beroerd zijn geholpen moeten worden om hun decadentie (verval), laksheid, luiheid etc. in stand te houden? Dat soort standsuitgaven zijn overbodig en werken contra-productief uit.

  Energietransitie vanwege klimaatverandering? Daar stel ik mezelf heel iets anders bij voor dan het verkopen van spullen en afname daarvan wettelijk verplichten. Dat riekt naar ordinaire hebzucht en winstbejag. Afpersen en uitpersen is zóóó ‘old school’.

  ruud steunassen [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Bertuz [1]:

  De werkelijke consensus blijkt 0.3% te zijn. Zoals verwacht is er met de data gerotzooid. De hockeystick bleek ook al bedrog te zijn.

  Het is kortom een complot van klimaatwetenschappers die altijd naar funding op zoek zijn, de Groene Khmer die socialisme via de achterdeur wil en globalistische politici die hier een mooi grensoverschrijdend probleem gevonden hebben, waar vanzelfsprekend grensoverschrijdend beleid voor geformuleerd moet worden; idealiter met transnationale belastingheffing. Ja, dat is een aardig machtsblok. Geen wonder dat hun leugens zo lang standhouden.

  Een handvat om de leugens door te prikken is dat de gevolgen altijd en alleen maar negatief zijn, voor iedereen. Op een klimaatdiverse planeet, waar sommige delen erg koud zijn en wel wat warmte kunnen gebruiken en andere delen erg warm zijn en wel wat verkoeling en een buitje kunnen gebruiken, zijn de gevolgen van zowel global warming als global cooling altijd en voor iedereen alleen maar negatief. Hmm, werkelijk. Verder is het nogal onwaarschijnlijk dat 0.03% CO2 de hele wereld gaat doen ontploffen.

  Het meest verbazingwekkende is nog wel dat er zoveel mensen intrappen, politici voorop.

  https://www.youtube.com/watch?v=uma-w6caJhY

 4. @Nico [2]: De overheid is een genie in het, zoals u het noemt, ´afpersen´.
  Het wordt een gigantische transitie van geld van de bankrekeningen van burgers, die het wel betalen kunnen, naar bankrekeningen van burgers die het niet betalen kunnen en rekeningen van fabrikanten van zonnepanelen, warmtepompen, leidingen, radiatoren, windmolens en naar rekeningen van aannemers. De mensen zijn bang gemaakt met de klimaatdood en worden onder druk gezet met afsluiten van het gas en kiezen daarna zogenaamd helemaal uit zichzelf voor deze transitie. Laat de idioten maar geloven dat ze het echt zelf willen. Laat andere idioten de bovenbaasjes maar pochen dat ze geld terug krijgen van energiebedrijven vanwege hun dak vol panelen. Laat de afgunsten maar proberen hen de loef af te steken met nog meer troep op het dak.
  Geniaal. Doortrapt! Maar uiterst verwerpelijk. Zoals altijd achterbaks satanisch achterbaks.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 5. 331000 Duitsers worden er jaarlijks van het energie net AFGESLOTEN,geen stroom geen gas want kunnen het niet meer betalen,je bekijkt het maar, niemand die zich om je bekommerd,geen media aandacht want het komt ze niet uit.

  Duitsland is zo gestoord met bio brandstof bezig dat er geen eten meer verbouwd wordt,er worden geen aardappels meer verbouwd daarvoor in de plaats koolzaad.70% van het voedsel in Duitsland moet worden geimporteerd en dit allemaal voor de energiewende.

  In Nederland gaan er straks 500000 lui AFGESLOTEN worden van het energie net omdat ze het niet meer kunnen betalen ze houden er al rekening mee en het kan ze geen ene fuck schelen!

  En als je dat verteld aan de “klimaatjugend” zeggen ze houd je bek ik ben nu druk met Tinder bezig!

 6. @ruud steunassen [4]: Werkzaamheden als slopen, vergiftigen, vervuilen en verzieken, en daarna herbouwen, ontgiften, ‘schoonmaken’ en ‘genezen’ produceren geldstromen waarvan een deel afgezogen kan worden middels belastingen, dividenden, interest.

  Er is daardoor een ‘belang’ ontstaan om het eerst toe te staan of organiseren, om ervan te kunnen profiteren. Ziekte functioneert als een verdienmodel waarin gezond taboe is. Slopers, herbouwers en andere ‘hulpverleners’ worden gebruikt als hoeren die aan een pooier opbrengsten moeten afdragen. Wie dat soort werkvolk niet wenst, wordt geacht zichzelf in te zetten om de pooier tevreden te stellen met opbrengsten. Misschien is dit waarom de broken windows theory en de parabel van de gebroken ruit zijn bedacht. ‘Uiteraard’ wordt de derde – meeprofiterende – partij buiten die verhalen gehouden, dat is een stille genieter.

  Als gezondheid (in ieders belang zou je denken) en een schoon milieu werkelijk gewaardeerd zouden worden, dan zouden vervuilers – zoals de organisatoren en veroorzakers van (gewetens)conflicten – als te genezen geesteszieken of als op te ruimen afval beschouwd worden, niet als brandstof om een sprookjeswereld operationeel te houden onder de valse vlag van hersteloperaties. Nep-geneesmiddelen doen net als bij kwakzalvers niet beweerd wordt, maar zijn wel lucratief. Dat kan anders…

 7. “Het is 2008. Hub Jongen, lange tijd de drager van dit weblog,”

  Wordt het geen tijd om afscheid van hem te nemen? Het is 2019, geen 2008. De man is al jaren dood. Kom met iets nieuws in plaats van ouwe leem van Hub Jongen te recyclen.

Comments are closed.