Vrijspreker: U valt op dat de propaganda dommer wordt. 

Opperdienaar: De expliciete propaganda wel. Deze EU film fantaseert bijvoorbeeld over een wereld waarin de heerser geen intellectueel eigendom erkent. In die wereld zou slechts 1 liedje bestaan, bekend onder de naam “Het liedje” 

de EU bureaucraten in hun ivoren torens zien het kennelijk niet meer als noodzakelijk om de onderdanen een enigszins realistisch angstbeeld voor te schotelen.

Over de kwaliteit van de subtielere propaganda kunnen we het een andere keer hebben. Ik denk dat alles wat heersers bewust doen van slechte kwaliteit is. Wat ze echter onbewust, op hun intuïtie doen, is van super kwaliteit.

Misschien een belangrijke aanvals strategie voor libertariërs. Maak ze bewust van wat ze onbewust doen.

Ik hoorde ooit een verhaal over een top golfer die werd gevraagd uit te leggen hoe hij die geweldige slagen maakte. Hij begon er over na te denken en het ging gelijk mis.

19 REACTIES

 1. Over de laatste alinea’s, intuïtie: Ik heb nog nooit iemand gewoon eerlijk en helder over intuïtie horen vertellen of zien schrijven. Wat intuïtie eigenlijk is, hoe intuïtie eigenlijk werkt, en hoe prestaties bij bewustzijn omhoog of juist omlaag kunnen gaan wordt kennelijk bewust in de sfeer van mysteriën gehouden. Jammer. Daar kan namelijk dankbaar misbruik van gemaakt worden. Wat, uiteraard, ook gedaan wordt. Bewust of onbewust 😉

  johannes [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Nico [1]: Bij de oude denkers vind je wel degelijk beschouwelijke geschriften over het verbeelden, het verbeelden van gevoel en denken, Plini de oude, de moderne mensen herkennen het niet en zijn er bang voor, om je intuïtie te kunnen beleven vraagt een zekere wijsheid, en ook ervaringen met de gevoelens de fantasiën etc, het vooruit zien, groet !

  Nico [3] reageerde op deze reactie.

 3. @johannes [2]: Dat weet ik, alleen is voorstellingsvermogen iets anders dan intuïtie. Eeuwen geleden was er heus wel het e.e.a. bekend over intuïtie, alleen werd informatie daarover feitelijk onjuist gepresenteerd. Misleidend. Ik kan dat illustreren, maar blijft staan wat ik stelde aan het begin van reactie 1. Uiteraard zijn tips voor zinvol leesvoer over intuïtie welkom. Ik ben het echter nog niet tegengekomen, dus moet uit eigen ervaring ‘spreken’.

  johannes [5] reageerde op deze reactie.

 4. Pcrs, die aanvals stratiegie gaat niet werken. Je geeft het zelf al aan. Lees maar.

  “Misschien een belangrijke aanvals strategie voor libertariërs. Maak ze bewust van wat ze onbewust doen.

  Ik hoorde ooit een verhaal over een top golfer die werd gevraagd uit te leggen hoe hij die geweldige slagen maakte.

  Hij begon er over na te denken en het ging gelijk mis.”

  Je probeert juist iemand van het niveau “bewust capabel” te krijgen op het niveau van “onbewust capabel.”

  Deze stadia worden onderscheiden bij trainingen;
  1) onbewust incapabel
  2) bewust incapabel
  3) bewust capabel
  4) onbewust capabel.

  Pcrs [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico [3]: Nico ; het volgende intuïtie innerlijk weten, ingeving, door geheime kracht geleid worden, Daimonion Socrates, moeilijk gecompliseerd maar goed om te weten, instinctief – instinct zesde zintuig, latin innerlijk zien, misschien van voor het mensworden, om te overleven, groet !

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 6. @johannes [5]: Mooie illustratie van verhullend taalgebruik. Andersom vraag je je dan af waarom zoiets gehandhaafd blijft in plaats van gewoon duidelijk te zijn over iets dat in velen zo niet allen zit. Is het de bedoeling dat ieder de eigen psyche leert kennen, of juist dat ieder die onvoldoende kent zodat het in ‘stealth modus’ bespelen van anderen mogelijk blijft?

 7. @Bertuz [8]: Een capabele overheid is een oxymoron. De combinatie van vrijwel onbeperkte financiën, ‘personeelsselectie op aantal stemmen in plaats van kwaliteit, geïnstitutionaliseerde dwang en het gebrek aan consequenties van wanbeleid leidt onherroepelijk tot wanstaltige toestanden. De overheid moet totaal worden ontmanteld. Tot die tijd kun je het beste een zo slecht mogelijk presterende overheid hebben, want hoe minder men voor elkaar krijgt hoe minder kwaad men kan doen.

  Bertuz [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Bertuz [11]: Ik heb het liefst natuurlijk géén belasting en diensten die worden geleverd door concurrerende bedrijven. Ik zou genoegen nemen met een overheid die goede diensten levert voor de best mogelijke prijs, maar dat is een sprookje. Het bestaat niet en zal nooit bestaan. Dan blijft er dus maar één optie over: de overheid moet kapot. Hoe meer incapabel hoe beter, want des te eerder is dat doel bereikt.

  Bertuz [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Bertuz [12]: Dat is het hele argument voor een monarchie boven een democratie. Bij een monarchie kun je geluk hebben met een malloot die alleen wat geld kost. Bij een democratie komt de slechtste genie boven drijven.
  Als je in een concentratiekamp zit wil je de meest incapabele mensen die de gaskamers bedienen.
  Als de mafia de verkeerde mensen neerschiet ipv hun vijanden, is dat alleen maar gunstig voor de kans dat deze mafia verslagen kan worden.

  Bertuz [16] reageerde op deze reactie.
  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 10. @pcrs [14]: Me denkt dat eerst ideeën over monarchie opgeschoond moeten worden. Het Romeins-Europese idee draait kennelijk om wie de hoogste macht is in termen van hiërarchie. Eerst onderwerpen, dan verder. In het oosten was er bijv. een vorst als een Boeddha en was het uitgangspunt meer dat energieën gebalanceerd en geschoond moesten worden. Ieder die het Boeddhisme bestudeede werd op een weg geleid om zelf ook een soort bewuste, zelf denkende Boeddha te worden.

  Dat soort Romeins Europese en oosterse denken met elkaar vergeleken is nogal een contrast.

  Het is niet dat ik fan ben van Boeddhisme, maar Boeddha zette wel een ander karakterbeeld neer van monarchie dan vorsten die zich met het Romeinse keizerrijk en opvolgers accosieerden. En dat is dan kennelijk in India ontstaaan. Terug in de tijd maar dan in China wordt het zelfs nóg interessanter. Filosofisch, psychologisch, spiritueel gezien.

Comments are closed.