‘Als goederen de grens niet overgaan dan gaan soldaten wel’. Deze aan Frederic Bastiat toegeschreven quote vat fraai samen hoe handel meer doet voor de (wereld-)vrede dan welk verdrag dan ook.

Een onderzoek in 2016 door Jong-Wha Lee en Ju Hyun Pyun toonde een sterke correlatie aan tussen handel en vrede. Zij onderzochten een grote dataset van 243.225 handelsuitwisselingen tussen landen over 50 jaar. Dit bevestigde dat een stijging in bilaterale handel de vrede significant promoot. Maar dat is niet alles. Lee en Pyun ontdekten ook dat de openheid van de wereldhandel de vrede aanzienlijk bevordert. Dit effect komt meer voor bij landen die ver uit elkaar liggen dan buurlanden.

Dit is belangrijke empirische steun voor voorstanders van internationale handel die zeggen dat het de vrede en welvaart laat toenemen. Politiek econoom en socioloog Max Weber schreef dat een kapitalistische economie er ‘een is die steunt op de verwachting van winst door het benutten van uitwisselingskansen op vreedzame basis’. Hij contrasteerde dit met ‘acquisitie via geweld’.

Deze gewelddadige tendens wordt versterkt door de kosten voor handel hoog te maken, handelsboycotten in te stellen, protectionisme en het uitsluiten van landen. Kortom het politieke handwerk om – veelal – eigen belangen veilig te stellen en een bepaalde agenda na te streven. Dit leidt tot een verhoogde spanning tussen landen waardoor de kans op agressie, haat en oorlog toeneemt.

Montesquieu kwam met de volgende passage in zijn boek The Spirit of the Laws: ‘Commercie geneest destructieve vooroordelen en het is een algemene regel dat overal waar de zeden zacht zijn, er handel is en waar handel is de zeden zacht zijn.’ Het is dus niet verrassend dat onze omgangsvormen beduidend vriendelijker zijn dan vroeger. Handel verspreidt kennis en gebruiken van over de hele wereld en is een sterke positieve kracht.

Deze stelling is en wordt verdedigd door klassieke en moderne economen, van Adam Smith tot Deirdre McCloskey. De vreedzame interactie, de temperende invloed, de zachte zeden kan je zien als onderdeel van de maatschappelijk voordelen van commercie, zowel nationaal als internationaal.  Dit is opnieuw bevestigd door een andere studie. Handel verbindt individuen en plaatst hen op gelijke voet. Meedoen aan markten stimuleert dat, uitsluiting aan markten heeft een vervreemdend en vernederend effect.

Beleid dat leidt tot conflicten moet worden afgewezen. Het streven is beleid dat openheid en samenwerking aanmoedigt. Handel is zo’n samenwerkingsproces dat veel conflicten bespaart. Beleid dat grensoverschrijdende handel promoot, creëert een pad naar welvaart en vrede. Het maakt deel uit van het marktproces dat Ludwig von Mises ‘een sociaal proces’ noemde. De verleiding om staatsmacht te gebruiken om handel te voorkomen komt voort uit protectionisme en corporatisme.

De implicatie van deze studie – en jarenlange geschiedenis – wordt het best samengevat door iets dat Bastiat zei: ‘Handelsblokkades resulteren in isolatie; isolatie resulteert in haat; haat resulteert in oorlog; oorlog leidt tot een invasie.’

Bron: Daily Bell

14 REACTIES

 1. Was Bastiat ook een Jedi? “Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.”

 2. Handel is / was je waren aan de man brengen, jouw product, ons product, maar is geworden tot woekerende tussen personen, toen de eerste klein bootjes uit Friesland vertrokken in het jaar +/- 800, met hun product van wollen laken, waar al gauw de hele geestelijke wereld zijn habijten uit liet vervaardigen, tot ver langs de France kust en ook Engeland, zelfs bewezen in Narbonne zijn geweest, dat was het verkopen verhandelen, maar goed dat is verleden tijd, het kopen en verkopen deed zijn intrede ( het stelen voor weinig en verkopen voor veel) de koloniën ontstonden, en dit systeem bestaat nog steeds, alhoewel het snel kleiner wordt, we moeten terug naar zelf vervaardiging anders ontstaat de tegen overgestelde situatie zo als met China afhankelijk van zijn massa productie, maar handel is in wezen gereguleerde diefstal, hoeft niet maar kan wel !

 3. Bastiat vergat een belangrijke randvoorwaarde: Alleen wanneer er volledige werkgelegenheid is.
  Maar dat kunnen we hem niet echt kwaleijk nemen want hij stierf nog voor de natie-staat goed en wel gevormd was. Zijn uitspraak heeft dan ook geen betrekking op de situatie van vandaag.

  Een onderzoek in 2016 door Jong-Wha Lee en Ju Hyun Pyun toonde een sterke correlatie aan tussen handel en vrede. Zij onderzochten een grote dataset van 243.225 handelsuitwisselingen tussen landen over 50 jaar.

  Ha!, dat heet “cherry picking”. Wat als deze ‘vrede’ maar duurt tot 2020 en vervolgens in een globale wereldbrand uitmond?

  • Om dat laatste nog even toe te lichten: De laatste 50 jaar was er wereldwijd een toenemende tendens tot vrede.

   Maw: Zo ongeveer elke “studie” die je maakt over deze tijd zou dus laten zien dat er een correlatie met vrede was. Bv de apple productie, of het aantal reizen naar guatemale etc.

  • Je kan ook kijken naar het verschil in looptijd van stadsstaten (Venetie) die handel dreven en agressieve staten (Sparta) die oorlog voerden. Het eenvoudige principe van handel drijven en vrede hangt niet aan een studie over 50 jaar maar is zo oud als de mensheid zelf.

   • Hmm, dat vind ik een slechte vergelijking. Het was zeker in die tijd niet simpel om oorlog en handel van elkaar te scheiden. Venetië heeft o.a. heel wat oorlogen gefinancieërt. En vaak werdt de handel afgedwongen met vertoon van macht.

   • In het boek The State stelt Franz Oppenheimer dat monarchen het monopolie over handel eisten. Dat werd door soldaten gehandhaafd. De geboorte van handelsoorlogen?

 4. Het citaat ‘als goederen de grens niet overgaan dan gaan soldaten wel’ is waar het hier om gaat. Iets graag willen zien betekent nog niet dat het ‘goddelijke recht’ verstrekt kan worden om toe te eigenen. En hoe zit het met zelf produceren? Voor zover dat geen kwestie van groei en training is?

  Van alles is een kwestie van actie, reactie en interactie. Het zijn dolende zielen die dat moeilijk, lastig en pijnlijk maken. Het probleem (dolende zielen) is overigens een gecreëerd probleem, wat van kwaad tot erger gaat. Er zijn er altijd wel die er onderweg een schepje bovenop doen. Hoe zou de reputatie van de berg Olympus zijn ontstaan? Wat is de rol van priesters (en tegenwoordig wetenschappers) in het opstapelen van problemen?

  De olifant in de kamer: Als je van problemen af wilt, dan moet je meestal wel de omgekeerde route volgen.

  • De omgekeerde route impliceert geen ontwijkgedrag zoals te doen gebruikelijk. Het is meer dat je ver genoeg terug moet kunnen denken om ver genoeg vooruit te kunnen denken. Confronterend, dat wel. Maar daar moet je maar tegen kunnen. Als je tenminste van problemen af wilt.

   • Ver genoeg. Hoe ver, daar ben ik allang duidelijk genoeg over geweest. Voor hebberts die bovenal willen hebben, hebben, hebben was dat voor blindemangogen en dovemansoren. Disfunctionaliteit van dat soort sensoren kan overigens als gender neutraal geclassificeerd worden 😀

    Wil je niet dat iemand iets ziet? Steek dan de ogen uit met uiterlijk vertoon.
    Wil je niet dat iemand iets hoort? Maak dan doof met liefst zoete kletsverhalen voor oorverdovende stilte als ‘het erop aan komt’.
    Wil je niet dat iemand iets zegt? Snij dan de tong uit met bedreigingen.
    Dat wordt opvoeding genoemd, maar vaak is het meer verziek-kunst.

  • Nico, lees je je stukjes wel eens terug, ben je boos of teleurgesteld, wil je iets of iemand kwetsen, of is het zelf kastijding, vriendelijke groet !

   • Nuchter bezien gaat me in beginsel om standhouden. Gezien de traditie van piraterij, om als dat zo uitkomt iemand te beroven van wat om iemand is en eventueel ook wat in iemand zit toe te eigenen (in-boedel in twee betekenissen).

    De ogen uitsteken met oog-verblindend uiterlijk vertoon leidt de aandacht af van wat er innerlijke gaande is. Dat lukt niet altijd. En dan kan iets ontstaan wat aan piraterij doet denken. Stel jezelf een piraat voor als iemand met één oog dat werkt, en een ander (ooglap) ‘overruled’ of uitgestoken oog dat mogelijk omgetoverd is in een ‘undercover’ oog van een ander. Zo bezien is ook een piraat ‘gehackt’ door ‘social hackers’. Assistent-piraten idem.

    Gezien het feit da ons leven is gesloopt, wij inmiddels 4.5 jaar lang van ons leven worden beroofd, is het logisch dat ik nogal op piraten-trucs bedacht ben. Die noodzaak is erin gekerfd zeg maar. Want laten we eerlijk zijn, ons leven is gesloopt omdat juist de kern daarvan ’te’ gezond bleek. Eerst was vastgesteld dat we ’te’ zelfstandig dachten en deden, dat er ’teveel’ onvervalste liefde in en tussen ons was, dat er ’te’ gezonde verhoudingen binnen ons gezin waren. Daar werd geen geheim van gemaakt, want dat was duidelijk ‘niet goed’ werd ons verzekerd. Dus ja, dan maar slopen en vasthouden hé? Als piraten (en handelaren in zielen van mensen) iets willen, dan is het wel hebben, hebben, hebben om daarna naar eigen inzicht te kunnen gebruiken. En investeerders willen doodgewoon geld zien, dat is een bekend feit. Tot hun core-business gemaakt zeg maar. Hoe meer hoe ‘beter’ zelfs, want ‘quitte spelen’ kan best wel eng lijken. En van centen (om op te zitten of in te badderen) verliezen kan ook eng lijken. Ons gaat het echter om iets anders. Zoals een kern-gezonde manier van denken.

Comments are closed.