Het verdrag van Lissabon werd op 13 december 2007 getekend. De vergadering die de laatste rimpels glad streek was op 18 en 19 oktober 2007. Italië kreeg een extra euro parlementariër, de spelling van de euro in het cyrillisch werd veranderd, en nog wat andere details. Vandaar dat gesteld kan worden dat 18 oktober een zwarte dag in de geschiedenis van Europa is. Hub schreef in 2007 het volgende artikel:

De dag waarop Jan Peter Balkenende de Nederlandse soevereiniteit verkwanselde.

Op 18 oktober is in Lissabon een vergadering van de EU-opperhoofden waarop zij hun afzonderlijke landen uitleveren en ondergeschikt maken aan de superstaat “Europese Unie” door de Hernoemde Grondwet goed te keuren.

De verschillende landen moeten dat dan weliswaar nog ratificeren, maar politici die nu (zonder het te lezen) vertellen dat de Hernoemde Grondwet verschillend is van de EU-grondwet, zullen niet gemakkelijk op die leugen terugkomen. Wat niet wegneemt dat de burgers zich zouden moeten blijven verzetten. Om te beginnen door te onderzoeken wat de feiten zijn, en die aan zoveel mogelijk mensen vertellen.

De instelling van de superstaat EU wordt benadrukt doordat er een eigen President, een eigen Minister van Buitenlandse Zaken komen die ook Nederland naar het buitenland vertegenwoordigen. (Zelfs al gaat dit onder een andere titel) Ook het Europese Parlement krijgt meer bevoegdheden en allerlei vetorechten van Nederland (en andere landen) worden opgeheven.

Er zijn nog wat hoopgevende moeilijkheden voor de politici.
In Ierland zal er wel een referendum over de acceptatie worden gehouden. Dat moet daar bij elke soevereiniteitsoverdracht in tegenstelling tot de meeste andere landen waar de politici dat gewoon doen.
In Engeland wordt ook nog aangedrongen op een referendum. Vooral nu gisteren een rapport van een commissie van het Lagerhuis ook tot de conclusie komt dat alle vernieuwingen die in de “EU-grondwet” werden aangekondigd, ook in de Hernoemde Grondwet zijn gehandhaafd. (met uitzondering van het vlaggetje en het liedje die niet meer expliciet worden genoemd maar wel gewoon in stand worden gehouden.)
Op de Vrijspreker staan ook heel veel uitspraken van politieke topmensen die al eerder verklaard hebben dat er niets essentieels is veranderd. Onder andere van Vaclav Klaus (President Tsjechië), Giscard d’Estaing (vader van de grondwet), Astrid Thors (Deens minister Europa), Romano Prodi (Ex Commissie hoofd, nu premier Italië), José Zapatero (Premier Spanje), William Hague (Brits Schaduwkabinet), Angela Merkel (Duits Kanselier). Stuk voor stuk zeggen ze dat er eigenlijk niets is veranderd. De uitzondering is Jan Peter Balkenende die het volk voorhoudt dat het om principiële wijzigingen gaat. Hoe kan een mens dat zo keihard beweren, en er mee weg komen?

In Denemarken heeft de oppositieleider, de sociaaldemocraat Helle Thorning-Schmidt gezegd dat er niet alleen een legaal maar ook een politiek debat moet komen omdat het er naar uitziet dat de Hernoemde Grondwet ook politieke consequenties heeft. Een feit waar hier op de Vrijspreker al constant op wordt gewezen.  Vandaag komt daar nog bij dat José Barroso, de baas van de Europese Commissie in een interview met de Standaard (België) zijn zorgen heeft bekend dat bij invoering van die Hernoemde Grondwet er wel eens moeilijkheden kunnen ontstaan.
Aan de top met de nieuwe President, Minister van Buitenlandse Zaken en de Commissie-voorzitter kunnen best machtsstrijden ontstaan omdat ze alle drie in zekere mate de EU naar het buitenland vertegenwoordigen.

En Nederland? Die staat erbij en kijkt er naar.

Dit alles kan niet anders dan tot ellende leiden. Daarom zal 18 oktober in onze herinnering blijven hangen als Zwarte Donderdag, de dag dat Nederland verraden werd.

3 REACTIES

 1. Balkenende! Waar is die pratende drol uiteindelijk terecht gekomen?

  Heeft zijn verraad hem rijk gemaakt of heeft-ie stank voor dank gekregen? Het laatste wat ik mij herinner was dat hij ambtenaar bij de VU was geworden, of was dat een ander?

  Overigens is de “Zwarte Donderdag” al lang vergeten. Ik hoor er niemand over.

 2. Wie hier jammert over soevereiniteit die verloren gaat, en verraad dat gepleegd is, doet er verstandig aan om te bedenken dat soevereinen eraan gewend zijn om hoogverraad te plegen. Met als definitie van hoog-verraad: Verheven en al verkeerde raad geven, die misleidt. Maar ja, zo hoort dat hé? Netjes binnen de grenzen van het straatje van traditie blijven, hoe schadelijk die ook uitwerkt. Heel fatsoenlijk jezelf doof houden en ‘desnoods’ ijskoud je zin doordrijven. En hoe komen soevereinen daartoe? Juist ja, geïnspireerd door geestelijken en wetenschappers die (hen in het zadel zetten en) doodleuk reclame maken voor dwaalwegen en stellen dat het echt niet anders kan dan zo.

  Terug naar nuchter denken: Geestelijken, adel en wetenschappers zijn gecreëerde ‘rassen’. Iedere toestand die geschapen is kan ongedaan gemaakt worden, vroeger of later. Wat vooral nodig is als een geschapen toestand een kern-gezonde toestand blokkeert, hindert, saboteert, probeert te kapen, gebruiken etc. zodat gebrekkige toestanden ontstaan. Je weet wel, van die toestanden die door zowel de Oude als Nieuwe Wereld werden veroorzaakt. Dat kan duidelijk anders zou je zeggen… Er wordt wel gezegd: “Waar een wil is, is een weg”. En, “waar de pil is, is pech”. Dat geldt vooral voor pillen die bekend staan als wetboeken. Dikke pillen, met allerlei verzamelde gezeik en stront die ooit aan de knikker was. De remedie is dan als een schot voor open doel: Minderen en stoppen met die pillen!

 3. Ja kijk eens, het constante signaleren van iets, lijkt op het dempen van de put als het kalf (balkenende) verdronken is !
  Aansturen op referendums terug, Ollogren naar de haaien, en dan opnieuw stemmen voor of tegen de EU toetreding, als het ware het bekrachtigen van het eerste referendum, niet in de EU !
  Dus uit de EU en onze eigenboontjes doppen, met de daar aan verbonden, het Nederlandersschap om in dit land te wonen en leven, te grote tegenstrijdigheden afstraffen, de Justitie onafhankelijk, en de strafmaten omhoog !
  De leiding in handen van, gewone intégre burgers, de politiek met zijn gekonkel is eventjes op een zijspoor !

Comments are closed.