https://www.youtube.com/watch?v=dm-BAuS5a7c

Mijn tweede en derde artikel als vrijspreker auteur gingen in op de leugen van de natuur in Nederland. Ik haal mezelf aan: “Omdat ik van mening ben dat er naast een klimaat leugen ook een natuur leugen is. Die is al wat langer aan de gang. En die dient ook te worden onderkend. De grootschalige beperkingen die in naam van natuur ons worden opgelegd vernietigen veel welvaart en vrijheid.” We zien met de stikstof discussie nog eens hoeveel welvaart ons uit de mond wordt gestoten. Het hele land gaat op slot om de leugens van de natura 2000 maakbare natuur. Hoe graag had ik me nu publiekelijk moeten excuseren voor dwaalgedachten in mijn eerdere artikelen!!! Helaas heb ik gelijk gekregen, gelijk gekregen op een niveau dat mijn nachtmerries overstijgt.

HEIDEVELDEN

Natuurbeheertype N07.01 Droge heide. Nederland pleegt agrarische zelfmoord terwijl de Duitsers ons uitlachen. We zijn het beste jongetje uit de klas, ten koste van onze boeren bevolking. De natura 2000 agenda is bizar. Onder meer heidevelden worden beschermd. Heidevelden komen niet oorspronkelijk voor in Nederland. Het zijn de cultuurlandschappen van eeuwen geleden. Om deze cultuur landschappen (dus geen natuurgebieden!!!) te beschermen worden de huidige cultuurlandschappen als schadelijk gekwalificeerd. Althans voor zover het de veehoudersbedrijven betreft. De veehouderslandschappen van het verleden worden beschermd en de veehoudersbedrijven van het heden worden verketterd. De reden is dat de heidevelden door eeuwenlang afplaggen zeer voedselarm zijn geworden. Geen natuur dus maar een cultuurlandschap dat door slecht beheer totaal uitgeput is aan voedingsstoffen voor planten. De ammoniak depositie door omliggende bedrijven zou deze kunstmatig uitgeputte gronden kunnen revitaliseren, maar dat mag juist niet.

ZANDVERSTUIVINGEN

Natuurbeheertype N07.02 Zandverstuiving. Het kan nog gekker. Indien er in het verleden overbegrazing was verdwenen de heidevelden en kwamen de zandverstuivingen. Dit zijn littekens van ecologisch wanbeheer van eeuwen terug die nu met subsidie in stand worden gehouden. Sterker nog, er worden nieuwe zandverstuivingen geschapen (bron). Het lijkt me dat resultaten van ecologisch wanbeheer niet gekoesterd moeten worden. Laat staan dat je nieuwe zandverstuivingen gaat aanleggen.

ANDERE “NATUURTYPEN”

Moerassen en veen gebieden zijn vaak door de mens geschapen. Als de natuur zijn gang mag gaan dan komt een verlandingsproces op gang dat zorgt dat er uiteindelijk bossen ontstaan. Dit natuurlijke proces wordt met subsidie tegen gehouden. Het zijn wederom de littekens van grootschalig menselijk ingrijpen in het verleden die gekoesterd worden door de natuurbeheerders. Zo is het nationaal park de Weerribben en de Wieden een gevolg van veenwinning. Het ene deel is een meer dat ontstaan is door te gretig en te breed het veen af te graven. Bij het andere gebied heeft men bredere stroken land over gelaten. Om het natuurlijke verlandingsproces tegen te gaan worden subsidies van 864 euro per hectare verstrekt. Dit geeft aan hoe grootschalig door mensen moet worden ingegrepen om deze “natuur” in stand te houden. Er zijn nog andere “natuurtypen”, maar die sla ik voor de leesbaarheid van dit artikel over.

CONCLUSIE

De zoektocht naar “natuurgebieden” in Nederland heeft het creatiefste in de politici en de ambtenaren naar boven gehaald. Resultaten van ecologisch wanbeheer uit het verleden worden thans gekoesterd. Dat dit weinig met natuur te maken heeft doet er niet toe. Dat we natuurlijke verlandingsprocessen tegen gaan bij de moerassen en het veen, dat we zelfs met subsidie bossen doen verdwijnen om nieuwe zandverstuivingen te maken, daar kan ik met mijn verstand niet bij. Dat we vervolgens het hele land op slot zetten om deze dwaalgedachtes in stand te houden, het is te bizar voor woorden. Dat er dan planten en diersoorten uit ons land verdwijnen, so be it. Die planten en dieren hoorden hier niet thuis of zouden door natuurlijke verlandingsprocessen toch verdwijnen. Natuur is dynamisch. Natuurbeheer is te vaak een andere term om met subsidie natuurlijke processen tegen te gaan.

39 REACTIES

 1. Ja… met Ratio eens. Maar hoe ver gaat het gerotzooi met natuur terug, hoe diep ingrijpend is het en hoe verstrekkend de gevolgen?

  Zoals er nu misleid wordt met getallen, zo werd er vroeger misleid met natuur. Dat is een heuse traditie! Daarbij denk ik aan kruiden ‘geneeskunde’ die routes opende om levens te vergiftigen en onder voorwaarden te ‘herstellen’. Die wel symptomen bestrijdt, maar hoogst zelden bij oorzaken aankomt. In die tijd werd vooral groei in een bepaalde richting gemanipuleerd. Waardoor originele evolutionaire processen werden verstoord en langzamerhand steeds maakbaarder werden gemaakt. Denk aan voedsel ‘productie’. Nee, er wórdt niets geproduceerd. Er groeit iets. En daarna wordt het ver ‘edelt’ en verhandeld. Maar, ga je bijv. meel veredelen dan wordt het kleurloos en vermindert de voedingswaarde. Wat ook geldt voor de ver ‘edeling’ van de innerlijke aard (psyche). Een geforceerd proces wat opbrengsten lijkt te produceren, maar ook een bepaalde verarming veroorzaakt. Daar hebben alchemisten kennelijk onvoldoende over nagedacht.

  Tegenwoordig worden o.a. groen ‘voorzieningen’ maakbaar geacht, en is het beheer daarvan gemechaniseerd. Zoals ook levens maakbaar worden geacht en het beheer daarvan via allerlei organisatorische machinerie is gemechaniseerd, sterker, programmeerbaar wordt geacht. Omdat levens kennelijk gezien en behandeld worden als humanoïde robots of zo. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt ‘natuur’ genoemd, maar eigenlijk gaat het dan over de productie van misbaksels. Zo zie ik in ieder geval in veel gevallen de psyche die in veel levens huist. Wat mooi had kunnen zijn, is tot misbaksel gemaakt. Gemechaniseerd en al, een bepaald programma volgend. Ieder leven wordt door dit soort land-bouw methoden geschaad helaas. Zonder uitzonderingen. De manier waarop geschaad hangt af van bevolkingsgroep, sociale klasse, stand, en in hoeverre iemand toestaat door de omgeving gevormd (lees; misvormd) te worden.

  Beschaving-naar-het-idee-van-anderen, samenleving-naar-het-idee-van-anderen, zijn voor ons projecten die we al heel lang geleden terminaal ziek hebben verklaard. Ze zijn failliet, op formeel sterven na dood. Alleen is dat faillissement nog niet formeel uitgesproken, misschien vandaar dat er nog zijn die er nog in geloven. En het is zonde, doodzonde, want het maakt niet uit met wie je contact hebt of krijgt, je weet dat diegenen zich maar te richten heeft naar geesteszieke denkbeelden. Zodat veroorzaakte schade in zo iemand liefst niet hersteld wordt. Lapmiddelen verkopen en schone schijn ophouden is immers lucratief gemaakt. Verslavingen alom. Aan geld, aan financierders, aan werkgevers, aan medewerkers, etc. Veel verhalen die je hoort lijken op het gelal van iemand die dronken is, of iemand die stijf staat van de drugs. In een roes. Wat overigens ook voor kiezers geldt, zodat je er zeker van kunt zijn dat aangestelden daarin ‘voldoende’ meegaan. Zo niet, dan worden ze niet aangesteld.

  • Misbaksel was wat chargerend, maar natuurramp dekt de lading ook goed helaas. Loop rond en bezichtig wandelende natuurrampen… samenlevingen als productie- en verzamelplaatsen van natuurrampen, waardoor wat feitelijk natuur is tot rampgebied wordt gemaakt.

 2. Maar het zorgt wel voor die broodnodige diversiteit, rustpunten zo je wilt, het Nederlandse cultuur landschap is mooi, maar kan ook heel ééntonig zijn, ja en wat de andere omliggende landen vinden, lap ik aan mijn laars : groet !

  • Dat Nederlandse cultuur landschap heb ik nooit mooi gevonden. Hoewel pas later bleek waarom precies, dat moest vanuit onderbewustzijn eerst naar bewustzijn. Hetzelfde geldt voor andere culturen. Je kunt er een SWOT-analyse op los laten. Wel vreemd dat de wereld is opgedeeld is in landen, met in ieder land weer een ander sociaal experiment, zoals een individuele belevingswereld per sé omgetoverd moet worden naar koloniseerbare compartimenten. Voor het cultureel vereiste compartimentsdenken wat netjes in het gareel moet. Ja ja… hoe produceer je natuurrampen…

   • Nederland, is een waterland, één grote delta, dus tebezichtigen van af het water, als wij vroeger droog vielen met ons houten scheepje op de wadden, en de eilanden in de verte de horizon, de gaander, uitmaakte, het levende water om ons heen, de Friese kust met zijn torens boven de dijk uit kijkend, als je de rivieren opvaart, bijvoorbeeld de Ijsel kom je bij Kampen die oude Hansestad, een schoonheid van rust en vrede, ook zijn geschiedenis, maar goed, dat droge zand en heide hebben mij nog nooit aan getrokken, er is veel over geschreven, maar goed, ieder zijn meug zij de boer en pieste in het water, groet !

 3. Qua natuur en het ‘beheer’ daarvan wil ik weer even kwijt dat het voorstellingsvermogen van velen onvoldoende is. Dat zie je ook bij films en daarmee filmmakers:

  Hier iets over de film Geostorm, waar de gevolgen van een virus dat als een schadelijke infectie rondging geneutraliseerd moest worden. Maar er wordt niet teruggegaan naar de oorzaken van de klimaatrampen die de constructie van een wereldwijd (cultureel?) ‘climate controle system’ tot gevolg kregen. Lijkt wat op het verhaal over Skynet.

  Dat men, eventueel in opdracht van de goden, van een virus (in een systeem, met gevolgschade) af wil klinkt logisch. Maar hoe zat het een stap terug met het virus dat de constructie van een bepaalde systeem veroorzaakte? Waar zitten de primaire oorzaken van allerlei probleembronnen en hoe kan dat aangepakt worden zonder zoals te doen gebruikelijk weer volgende in feite onnodige problemen te veroorzaken?

 4. En dan te bedenken dat de in stand te houden veen/moerassen enorme hoeveelheden CO2 en methaan uitstoten. En dat de te kappen bossen om zandverstuivingen te krijgen, ook ten koste van CO2 opname gaan.

  • Misschien even oppassen met beeldvorming over moerassen etc. Een moeras wordt door wetenschappers een overgangsgebied genoemd, maar het tegenovergestelde kan feitelijk het geval zijn. Waardoor verhalen over moerassen in feite misleidend zijn.

   Ter illustratie andere beeldvorming, verbeterde tekst van wat ik eerder op de Vrijspreker plaatste:

   Een tijd terug hoorde ik iemand met een beeldend verhaal dat suggereerde dat voor de zondvloed geen bergen (opeenstapelingen) en andersom oceanen en zeeën (uithollingen door afgravingen of ineenzakkingen) bestonden. De aarde en het water waren zo ongeveer gelijkelijk verdeeld, met water onder de aardkorst en water dat via verdamping en condensatie ergens anders weer naar beneden kwam. Vergelijkbaar met kennis die IN een individuele belevingswereld zit, onder de ‘schil’ van de persoonlijkheid, die schier magisch in de atmosfeer gebracht kan worden om vervolgens anderen te verfrissen. Je zou kunnen zeggen; hemelwater zonder denkbeeldige hemelbewoners om dat te coördineren.

   Je ziet vaak dat verhalen een omgekeerde versie zijn van wat er feitelijk gebeurt. Hoewel denkbeelden waar je jezelf het best naar kunt richten een klasse apart zijn. Daarvoor moet je niet alleen draaien, maar ook binnenste buiten keren, filteren etc. Het creëren van onvruchtbare delen in individuele belevingswerelden is helaas te lucratief en daarmee een bedwelmende activiteit. Aan beide kanten van de streep.

   Via verhalen als dit kom je op een moeras, wat een overgangsgebied wordt genoemd tussen land en zee. Maar misschien is het omgekeerd en zijn richting een gezondere toekomst voor ieder land en zee overgangsgebieden naar moeras. Misschien niet letterlijk, maar wel in overdrachtelijke zin. Dat is het spanningsveld tussen hallucinerende verhalen over natuur en naakte feiten.

   • In een delta gebied, vind je geen moeras, dat hoord bij bepaalde zuurgraad veen gronden, ook in de permafrost vind je moeras bij het ontdooien, heb een foto waarop de vaten met augurken voor de exsport naar de USA, gewoon worden afgevuld met slootwater, uit het westland, hoge zuurgraad, nu niet meer mogelijk !!!

 5. In mijn oude dorp, stonden naast elk huisje een metalen cijlinder in de modder, met een bewegende koker er over heen, tuitje op de conische cijlinder slangetje, en koken en verwarmen, met aardgas, het kan zo eenvoudig zijn, maar de overheid houdt van gecompliseerd, om dat ze niet over voldoende grijse massa beschikken, om het geheel te doorzien, geen visie dus, vandaar !

 6. Oeps foutje :

  Hierbij opnieuw de link https://www.interessantetijden.nl/2019/10/17/zo-mooi-maakt-stikstof-de-natuur-in-onze-ecodictatuur
  EDIT: juiste link toegevoegd, je kan een link gewoon copieren en plakken. (ctrl + c en ctrl + v). Leuk artikel trouwens, ik haal aan afgelopen eeuw kwamen er 157 nieuwe plantensoorten BIJ. Dat blijkt uit de enige bron waarop ook de propaganda leunt van Staatsbosbeheer: alsof zou ‘de brandnetel toenemen’ en zo andere zieliger soortjes, de losers verdringen. Die bron is het proefschrift van Wil Tamis (2005). Er verdwenen 45 plantensoorten, voor zover bekend, zodat er een netto toename in plantensoorten was van 112. De vraag is natuurlijk wel hoeveel daarvan schadelijke exoten zijn zoals japanse duizendknoop. (eind EDIT)

 7. Zeker op een electrische aangedreven fiets, Uw site werkt niet, nie ecologisch genoeg !
  Gewoon de boeken lezen van Jacque Thyssen over de nederlandse natuur, uitgave PVDA pers, arbeiders pers !

 8. Alles is natuur. De mens maakt daar deel vanuit. En zijn doen en laten heeft effect op die natuur. Door zichzelf boven/buiten de natuur te plaatsen, is de mens zichzelf als dirigent/beheerder van die natuur gaan zien. En met die verheven plek die hij zichzelf heeft toegekend, is ook de arrogantie boven gekomen. Hij denkt dat hij het wel weet, het wel ziet, het wel snapt. Maar wat hij niet ziet, is dat het niets uitmaakt voor de natuur hoe hij zichzelf ziet. Als verhevene of als simpel beest, hij belast de natuur. Als verhevene denkt hij goed te doen. Dat wel. Maar daarom is het nog niet zo.

   • Ik vermoed dat het een christelijk dingetje in. De mens als rentmeester. En daar is hij in gaan geloven. Hij denkt echt dat hij de rentmeester is. Te bezopen voor woorden. Nu denkt de mens goed te doen bijvoorbeeld. En later ziet hij, de verhevene, door “voortschrijdend inzicht” gegeven, dat hij er naast zat. Had hij net zo goed kunnen beesten. De natuur redt zich wel. Als de mens de natuur kapot maakt waar hij volgens geleerden niet zonder kan, gaat de mensheid verloren en claimt de natuur zijn rechten weer. Rentmeesterschap in combinatie met de maakbaarheidsgedachte, niet per se een goede combinatie.

   • Judaïsme, christendom en islam zijn alle uitingen van feodalisme. Eén pot nat zeg maar. Het woord rent-meester ook; in beginsel alles in bezit genomen door een ‘hogere macht’ en daarna een titel krijgen om te mogen gebruiken. Dat laatste was misschien goed bedoeld en bedoeld als ‘met beleid’, om verhoudingen niet voor zichzelf te verzieken, maar toch. Scheef getrokken verhoudingen, door onder controle te nemen en houden. En daar komen hallucinante ideeën van, zoals baden in luxe en weelde. Hoewel de Nieuwe Wereld het nog heel veel gekker maakt.

    Natuur… hebben wij op een andere manier dan in NL meegemaakt toen we aan de voet van het Reuzengebergte woonden. Waarvan een deel niet zonder reden tot nationaal park is gemaakt, beschermd natuurgebied. De eerste winter was het -20 graden. Sneeuw hard bevroren. Mooie zomers daar. Prachtig natuurgebied, want rauwe natuur. Niet zo beheerd en gladjes afgewerkt zoals in west-europese landen. Een heel andere omgeving, waarin er niet gejammerd wordt over bepaalde natuurverschijnselen. Waar hard donderende bliksem, stevige regen, zware sneeuw, stroomuitval, gladheid etc. gewoon normaal was. Hoewel ‘beschaving’ daar helaas ook woekert.

    Hoe ongerepter natuur, hoe meer we die toestand kunnen waarderen. En het balanceert lekker, want in beginsel is de natuur is er niet voor jou, jij bent er niet voor de natuur, maar je kunt elkaar wel waarderen. Als je beseft dat je ook zelf gewoon natuur bent, kom je dan automatisch op respect voor individuele autonomie in het besef dat die voeding en zelf-bescherming nodig heeft. En soms, genees-, opvoed- en levenskunst. Vanwege krijgskunstenaars die willen hebben, hebben, hebben.

 9. En vergeet ook niet dat ons “natuurbesef” aan mode grillen onderhevig is. Wat in de jaren 60/70/80 moest, moet nu weer teruggedraaid. Weer met veel kosten “natuurlijk”.

 10. Met alle respect voor de réageerders, maar wij staan wel wezenlijk boven de natuur, niet in alle opzichten, maar wel vele, waar jullie het over hebben zijn de zich zelf benoemde kenners en betweteres, die denken het te weten, en ook boven de natuur staan, wij de mens te samen met de créatie kunnen tot prachtige dingen komen, in en met respect voor het leven, dat uiteindelijk aan het eind der tijden, de natuur zijn rechten laat gelden, is buiten kijf, het is maar tijdelijk het menselijke bestaan, en dit wordt maar al te vaak vergeten !

  • Je had het in reacties over Nederland en delta. Als een delta-plan een uiting van geneeskunst is prima, maar delta-werken komen meer over als het karakter van tegen de natuur worstelen. Op natuur veroveren. Een op voorhand verloren strijd.

   • Gezien onze tijdelijke aanwezig zijn, is een tijdelijke overwinning, prima in het tijdsbestek, niets is eeuwig beste Nico, elke dag is meegenomen !

   • Punt is dat wat in rauwe natuur groeit meestal wel achtenswaardig en bewonderswaardig is, maar niet wat ervan gemaakt wordt. In allerlei groeperingen zoals organisaties zijn zodanige waanideeën ontstaan, dat afwijkingen en verstoringen tot norm zijn gesteld. Een soort satanische omkering. In genees- en opvoedkunst is er geen sprake van overwinningen maar van resp. voeden, herstellen en trainen zonder opgeblazen gedoe te produceren. Bestuurlijk ligt dat ‘natuurlijk’ heel anders met ego-projecten en zo.

  • toute va bien schreef ” het is maar tijdelijk het menselijke bestaan, en dit wordt maar al te vaak vergeten”
   Stel nu eens dat het niet zo is, dat we telkenmale opnieuw worden geprogrammeerd zonder tastbare herinneringen aan ons (eventueel) vorig bestaan. Dat we slechts “leven” bij de gratie van de programmeur die de harde schijf regelmatig formatteert om daarna het oude programma weer te installeren zonder alles wat achterbleef.

 11. Die boeken zijn mij zeer bekend mijn waarde toute va bien!
  En nee geen electro fiets maar de benenwagen!
  Ben Ned al lang geleden ontvlucht.
  Overigens onvriendelijke opmerking had hier anders verwacht.

  • Annette, was allerminst mijn bedoeling, ja die boeken waren van mijn schoonvader, een echte PvdA, volkstuin enz; prachtig soort sociaal mens, nou als ik je een verkeerd gevoel heb gegeven mijn excuses hier voor, groet !

 12. Wat eigenlijk gebeurt is dat ze het eqivalent van een gazon aanleggen. Veel werk, kost bergen geld, tijd en moeite blijft, een gevecht tegen “de natuur” en het is alleen maar voor de mooi.

  “De ammoniak depositie door omliggende bedrijven zou deze kunstmatig uitgeputte gronden kunnen revitaliseren, maar dat mag juist niet.”

  Ik kwam dit pas tegen. (Het gaat mij hier om het idee. Niet om de bangmakerij eromheen)

  Een voorbeeld van iets dergelijks.

  Dit is ook wel een leuke film (Don’t mind the fearmongering.)

  Rond 20 min. gaat het over hoe koeien praktisch het hele jaar in de wei kunnen staan door meerdere soorten gras te combineren.

  Waarom plaats ik dit; om info te verspreiden dat er verschillende oplossingen zijn die liggen tussen boeren (voedselproductie) en natuur. Het de mens uit de natuur verwijderen, en megagroote stukken land leeg te maken is naar mijn nederige mening waanzin.

  Peace.

 13. Sorry vorige reactie was zonder links

  Wat eigenlijk gebeurt is dat ze het eqivalent van een gazon aanleggen. Veel werk, kost bergen geld, tijd en moeite blijft, een gevecht tegen “de natuur” en het is alleen maar voor de mooi.

  “De ammoniak depositie door omliggende bedrijven zou deze kunstmatig uitgeputte gronden kunnen revitaliseren, maar dat mag juist niet.”

  Ik kwam dit pas tegen. (Het gaat mij hier om het idee. Niet om de bangmakerij eromheen)

  https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI

  Een voorbeeld van iets dergelijks.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZGvVli0OTrQ

  Dit is ook wel een leuke film (Don’t mind the fearmongering.)

  Rond 20 min. gaat het over hoe koeien praktisch het hele jaar in de wei kunnen staan door meerdere soorten gras te combineren.

  https://vimeo.com/136857929

  Waarom plaats ik dit; om info te verspreiden dat er verschillende oplossingen zijn die liggen tussen boeren (voedselproductie) en natuur. Het de mens uit de natuur verwijderen, en megagroote stukken land leeg te maken is naar mijn nederige mening waanzin. Dit wil niet zeggen dat ik het allemaal denk te weten.

  Peace.

  • Perspectief. Tweede linkje geheel bekeken, is interessant en hoopgevend. Derde linkje vanaf 20 tm 27 min bekeken, is ook de moeite waard. Dank voor het delen.

 14. Voorkeuren verschillen. Ook wat “natuur” betreft. En dat is ook prima. Niks mis mee.
  Het probleem.is dat sommige mensen het voor elkaar krijgen hùn voorkeur over de rug van anderen gerealiseerd te krijgen.
  Wat maakt dat ze dat (via de staat) voor elkaar krijgen? Wat maakt dat ze dat niet gewoon “voor eigen rekening” doen?

  • Het woord natuur maakt van alles los. Helaas ook ingewortelde infecties met waandenkbeelden die opnieuw als gif verspreid worden.

   Wat dacht je van deze, de term ‘soortenrijkdom’? Sommigen bedoelen er veel ‘soorten’ mee, anderen rijkdom van bepaalde soorten. Waarmee andere ‘soorten’ verdrongen worden, of tot dienstbaarheid gedwongen. Een idee dat zich verspreidt, zodat er nu bijv. via gecreëerde halfgoden de soort ‘manager’ is ontstaan, terwijl het idee om je eigen leven te managen (zelfstandig zijn) steeds verder verdrongen wordt.

   Er wordt koortsachtig met ideeën gemanipuleerd, zodat misvormde versies ontstaan. Het verhaal van Victoria and Igor Boutenko (bekend als de ‘raw food family’) klinkt leerzaam, mooi. In de rauwe natuur leren aanvoelen, welke verschijnselen giftig, geneeskrachtig zijn of niet. Helaas wordt daar dan weer een verdienmodel rondom vermalen groen van gemaakt. De les die buiten beeld wordt gehouden is dan dat als je een ‘ruwe bolster blanke pit’ tegenkomt, geneeskracht en voedingswaarde alleen uit eigen wil tevoorschijn komt. Terwijl als de tanden in iemand worden gezet (de ‘verarbeitung’ van ‘voedsel’), die geblokkeerd worden voor agressors. Het probleem van agressors jegens de (innerlijke) natuur is dat ze van alles voor zichzelf, anderen en hun omgeving verzieken. En zodanig in een roes zijn dat ze afwijkingen en verstoringen als verworvenheid zijn gaan zien.

 15. De mens grijpt constant is. Hij wiedt onrkuid. Onkruid dat behoort tot de natuur. Goed bedoeld in grijpen. We houden zwakke mensen en zieke mensen in leven. Dat is goed bedoeld ingrijpen. Maar al die zwakke en zieken mensen zouden “normaal gesproken” komen te overlijden. We zijn tegen geweld. Geweld lost niets op. Overbevolking misschien. Verstoring van de natuur? Zeg het maar. We vaccineren, ik heb gisteren mijn griepprik gehaald, goed bedoeld ingrijpen? Ja zeker. Tegennatuurlijk? Ik wil niet dood. Natuurlijk niet. Of is het vermogen tot ingrijpen juist iets natuurlijks? Wij met ons goed gevulde buiken en onze comfortabele huizen nemen mensen de maat die bossen kappen omwille van landbouw, zodat ook zij hun buiken kunnen vullen. Buiken willen nu eenmaal gevuld worden. Wij willen de bossen behouden. Misschien is de natuur gewoon keihard? Misschien kunnen we ons er gewoonweg niet aan onttrekken. Misschien is het universum hard. Misschien is alles gewoon strijd.

 16. Meer woorden dan (door een verzender) gewenst zijn hoogstens een overgangsmaatregel om van schadelijke verschijnselen af te komen. Maar van koortsachtig ‘geen woorden maar daden’ wordt ook niemand beter. Da’s symptomatisch voor deze tijd; wel koortsachtige of juist onderkoelde activiteit willen forceren en daarmee volgende problemen kweken, maar niet nuchter willen doen wat nodig is. Geïnfecteerd, vergiftigd denken?

 17. Als je goed oplet, zie je een aantal verschijnselen: Rondom natuur is allerlei hallucinerende beeldvorming geconstrueerd, wat tot waanideeën leidt. Via die route worden als het ware misbaksels geproduceerd, wandelende natuurrampen. Als ik juist geïnformeerd ben is het leger nogal geïnteresseerd in reconstructie van origineel DNA. Waarom? Omdat dat leidt tot een situatie zonder dwalingen, verstoringen, wrijvingen, conflicten etc. Helaas menen bepaalde wetenschappers er een belang bij te hebben om zo lang mogelijk te onderzoeken, zoveel mogelijk experimenten uit te voeren. En menen bepaalde ‘behandelaars’ een belang te hebben bij ‘behandelen’ en ‘verrichten’. En menen bepaalde opdrachtgevers een belang te hebben bij het profiteren van veroorzaakte problemen. Anders neergezet riekt geneeskunst van sociale problematiek, zoals ik eerder schreef, naar kwakzalverij. Ondertussen worden er steeds meer problemen gekweekt, mechanisch en ‘zorgvuldig’.

  Het zij verre van mij om te stellen dat ik alles weet. Maar inzicht moet wel diep genoeg gaan om oorzaken van problemen in beeld te krijgen en aan te pakken. En te kunnen overzien hoe verstrekkend bepaalde veroorzaakte gevolgen kunnen zijn. Volg je het spoor van geschiedenis terug naar het begin, dan zie je dat er voldoende zelf-kennis nodig is voor zelf-bestuur, zelf-controle, zelf-discipline, zelf-expressie. Wordt iemand anders belast met dat soort taken, om dat voor anderen te gaan doen, dan kweek je steeds meer problemen die in de loop der generaties steeds verder opstapelen. Want alle goede bedoelingen ten spijt, wordt iemand zodanig beziggehouden met dat soort taken, en moet diegene anderen gaan bezighouden die denkwerk verplicht moeten ‘delegeren’ of juist ‘escaleren’, zodat het er niet van komt om die originele probleembronnen aan te pakken. Zo worden aan beide kanten van de streep problemen gekweekt, steeds meer. En dan heb je het niet alleen over problemen qua verhoudingen (met jezelf en anderen), maar ook de verhouding met de omgeving. Degenen om je heen, en de wereld om je heen, zijn er niet om gebruikt te worden, opgebruikt te worden, vergiftigd en vervuild te worden etc. Toch gaat dat waanidee als een infectie rond. Al eeuwenlang. Dat is niet tijdens het Romeinse rijk begonnen, maar daarvoor. Ook Grieken hebben zichzelf er niet van hersteld, verschoond.

  Mary Wollstonecraft (moeder van de auteur van Frankenstein, the modern Prometheus) stelde vast: “Een groot deel van de ellende die in afschuwelijke gedaanten over de wereld rondwaart is voortgekomen uit nalatigheid van ouders”. Dat is een feit. Gezien beeldtaal over ouders in meerdere betekenissen van het woord. Noem het maar erfelijke belasting. Je wordt ermee opgescheept, als reder, opvarende of in andere ‘hoedanigheid’, want zelfs al ruim en herstel je de erfelijke belasting via je eigen ouders, dan nóg wordt je systematisch, chronisch lastiggevallen door degenen die dat niet hebben gedaan en liever ziektebeelden hoog houden. Die ze als verworvenheden hebben leren te beschouwen.

 18. Willen jullie je zelf beschreven zien, lees dan zeker Erasmus zijn boek, HET LOF DER ZOTHEID, deze site is hier een mooi voorbeeld van, groet !

Comments are closed.