Leo heeft het volgende stuk ingezonden. Bent u het met hem eens of niet? Waar zit de mogelijke denkfout? Of is er geen denkfout en heeft Leo gelijk? Leo: Maar al te vaak zie je video’s op YouTube of zelfs bij de NPO (Google: geldcreatie – Radar) waar gesteld wordt dat commerciële banken het geld uit het niets kunnen genereren. Hoe doen ze dat? Men stelt dat iemand bij de bank komt om geld te lenen. Als de bank akkoord gaat, zet de bank het links op zijn balans als vordering op de lener en boekt het rechts op de bankrekening van de lener.

Voila. Geld uit het niets getoverd. Ja, dank je de koekoek. Zo kan ik ook geld uit het niets toveren. Een kennis van me vraagt of ik hem een miljoen wil lenen. Het is een aardige vent, dus vooruit. We maken een overeenkomst, waarin dit vast gelegd wordt. Beide leners verkeren in de veronderstelling dat ze over het geld kunnen beschikken. Maar wat als ze het geld daadwerkelijk wil opnemen? Ik heb geen miljoen, dus heb ik een probleem. De bank heeft het miljoen ogenschijnlijk wel, maar heeft ook een probleem. In feite hebben we het zelfde probleem.

Hoe is dit op te lossen. Als ik iemand vind die zo gek is om mij een miljoen te lenen, kan ik het aan die kennis geven. Dat is precies wat de bank doet. De bank gaat dat geld van een ander aantrekken om het gat te vullen.  Dus in feite functioneert de bank als een platform waar geld van iemand die het nu niet nodig heeft, gematcht wordt met iemand die het kan gebruiken. De bank screent de lener op kredietwaardigheid en vraagt bovendien onderpand. De inlegger heeft daardoor vertrouwen in die bank. Bovendien krijgt hij er een rentevergoeding voor. Waarschijnlijk doet hij deze zaak liever via de bank dan dat hij het rechtstreeks doet.

Een bijkomend voordeel is dat de lener het geld voor een langere termijn nodig heeft en de inlegger het mogelijk op een korte termijn weer op kan nemen. Een en ander is te zien op de bankbalans. Links het geld dat ze uitgeleend hebben, alsmede reserves, beleggingen, etc. Rechts het eigen kapitaal plus het geld dat ze aangetrokken hebben. Dat geld komt van particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen, de centrale bank, etc. Van wie het precies komt is voor de discussie niet belangrijk. Het is en blijft geld van anderen.

Maar waar komt nu het misverstand vandaan dat banken geld kunnen scheppen. Dat hangt samen met de definitie van “geld scheppen”. Ieder normaal mens verstaat daar onder: gratis geld maken. Echter economen verstaan er onder het aangaan van een schuldrelatie. Dat is een fundamenteel verschil. In mijn ogen zou men absoluut niet van geldscheppende instellingen mogen spreken.

Wat ligt er echter aan ten grondslag. Dat is het volgende. De bank leent geld aan jou en dat geld wordt vervolgens besteed. De verkoper van dat goed of dienst krijgt het geld op zijn rekening bij die zelfde bank en de cirkel is rond. De bankbalans klopt weer. Wat is echter het geval. De ontvanger van het geld heeft in feite de aankoop van de lener via de bank gefinancierd.

Als er een paar banken zijn dan zal de funding van die banken min of meer automatisch gaan, maar dat hoeft helemaal niet. Als het vertrouwen van een van de banken weg is en de mensen hun geld opnemen, heeft die bank geen funding meer en is de bank min of meer failliet. Dit was het geval bij de DSB bank. Die bank hoeft niet per se failliet te zijn, want de leners moeten nog altijd het geld terug betalen, maar de bank kan niet meer functioneren.

Verder zou het geld ook naar een buitenlandse bank kunnen gaan of wat nu dreigt dat de mensen het in contanten in de kluis leggen. Met de functie van de banken is niks mis. De mensen moeten zich echter bewust zijn, dat hun geld gebruikt wordt om het aan anderen uit te lenen. Dit bewustzijn ontbreekt over het algemeen. Daarom wordt er te weinig gekeken of de bank wel safe is. Met andere woorden of de bank je geld ten alle tijden kan terug betalen.

Mocht er nu een bank komen die zich uitsluitend met betalingsverkeer bezig houdt, dan heeft dit tot gevolg dat je kosten zal moeten betalen voor deze handelingen. Maar het  grote probleem voor de maatschappij zal zijn, dan kredietverlening flink zal krimpen en dat de rente op leningen aanzienlijk zal stijgen. De economie als geheel zal daar knap last van hebben.

Het zijn de centrale banken die wel geld uit niks kunnen genereren. Maar dat zijn een ander soort banken en staat hier nu niet ter discussie.

Ingezonden door Leo

Zelf een stuk insturen: mail naar info@vrijspreker.nl

60 REACTIES

 1. Als een vriend bij me komt en een miljoen wil lenen, zal me dit niet lukken, althans niet op de manier dat het banken lukt.
  Immers als ik het miljoen zelf niet heb (i.t.t. bv. 10.000) dan kan ik het hem niet geven en daarmee is de kous af.
  Een bank kan echter wel “zomaar uit het niets” met 2 entries simultaan een vordering en een schuld creeren.
  Kan ik dit niet in mijn boekhouding? Tuurlijk. Alleen is er vervolgens een probleem als mijn vriend/klant vervolgens over het geld wil beschikken, immers “ik heb het niet”.
  Hoe zit dat dan bij een bank? Wel, daar hebben de anderen (klanten, leveranciers etc.) ook een rekening, dus het geld wat een bank administratief gecreeerd heeft voor Pietje, kan de bank overboeken naar de rekening van Jan als Piet van hem bv. een auto koopt.
  Als heel Nederland bij mij een rekening had, kon ik dit ook, maar dat is niet zo en dat maakt het verschil tussen mij een een bank.
  En aangezien de sector niet van toetreders houdt, is ie geregelueerd an kan je niet zomaar bankje spelen zonder vergunning. Niet-banken kunnen niet zomaar voor particulieren administratieve rekeningen in hun boekhouding creeren. Ik kan dus geen tegoed aanhouden bij Shell waarmee ik de bloemist betaal om op mijn vrouws verjaardag een bos bloemen op haar werk te laten afleveren.
  Kortom: banken kunnen iets wat particulieren en overige bedrijven niet kunnen, nl. geld scheppen.
  Het enige wat wij kunnen is overschotten (al dan niet zelf van derden geleend) uitlenen maar zomaar giraal geld scheppen is er niet bij.

  • Ik zal proberen op zo veel mogelijk antwoorden te reageren.

   Als ik aan iemand geld leen en ik heb zelf ook van iemand anders geld geleend, is er toch niks aan de hand. Daarmee is de kous toch niet af. Ik zou het ook nog met een paar anderen kunnen doen. De bank heeft in principe wel degelijk een probleem, want ook hij moet het van iemand lenen. Dat gebeurt min of meer automatisch als het bedrag via iemand anders weer terug komt bij de bank. Maar dat is niet gegarandeerd zo. Misschien in Nederland met maar een paar grootbanken, maar in Amerika met zijn vele banken zou dat zo maar een probleem kunnen zijn. Ik beweer nergens dat mijn vergelijking betekent dat ik dan ineens een bank ben. Het gaat om het principe. Ik begrijp wel degelijk dat banken dit spelletje steeds weer herhalen en dat ze daar een vergunning voor nodig hebben, maar nogmaals het principe is het zelfde. Banken spelen met het geld van anderen en als die anderen hun geld weg halen, is het gedaan met de bank. De kwestie is dan eigenlijk ook: is dit geld scheppen, terwijl als je het iemand in de straat vraagt, hij onmiddellijk zal zeggen: oh, je bedoelt gratis geld maken. En dat is het dus zeker niet.

   • Daar alles digitaal gaat tegenwoordig, er wordt weinig baar geld opgenomen, dus het blijft bij cijfertjes op papier, men creéerd geld door cijfertjes te verplaatsen, er is geen gouddekking meer, het wordt ze zo ongelovelijk gemakkelijk gemaakt, ze verkopen gebakken lucht, A verkoopt zijn huis aan B, het bedrag gaat per overmaking op een ander papier, in cijfertjes, als ieder één morgen zijn geld weghaalt bij de bank, hebben ze dit niet voorradig, en is ook hun credit op de balans te klein, dat noemd men fluctuaties, vroeger lag er bij de banken stapels baar geld,
    nu moet je van te voren berichten als je baar geld wilt opnemen, bij een eventueel uitvallen van de eletriciteit staat alles stil, ook het geld, stel je voor in een nood situatie, electrice auto’s staan overal langs de weg, betaalkaarten werken niet, nou een chaos !

 2. Ik kan niet nalaten te reageren. Er zijn verschillende begrippen van de geldhoeveelheid. https://nl.wikipedia.org/wiki/Geldhoeveelheid. M1 = munten en bankbiljetten, M2 munten en bankbiljetten en girotegoeden. Je hebt de klassieke spaarbanken die geld aantrekken en vervolgens uitzetten. En je hebt de banken die giraal geld mogen scheppen.

  Deze beschrijving van de boekingen is te beperkt: Men stelt dat iemand bij de bank komt om geld te lenen. Als de bank akkoord gaat, zet de bank het links op zijn balans als vordering op de lener en boekt het rechts op de bankrekening van de lener.. Dit zijn twee verschillende balansen. Dus vanwege dubbel boekhouden moeten er nog 2 boekingsregels volgen, 1 bij de bank, 1 bij de klant. De bankboeking is:
  vordering op klant debet, en credit rekening courant
  De boeking van de lener is:
  debet rekening courant (je girale toegoed) en credit schuld aan bank.
  Conclusie: de M2 geldhoeveelheid neemt toe. Dit is geld dat er eerst niet was. Er is giraal geld geschapen. Er is giraal geld in handen van het publiek gekomen.

  Het overboeken van het geld door de klant naar een andere rekeninghouder, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis, heeft geen enkel effect op de M2. De boeking bij de bank van de overboeking van dit geld van de ene naar de andere rekening is:
  debet rekening courant saldo klant A.
  credit rekening courant saldo klant B (klant B heeft nu een tegoed op de bank).

  Het giraal geschapen geld wordt hierdoor niet vernietigd. De cirkel is niet rond. Er is nog steeds giraal geld geschapen. Er is nog steeds giraal tegoed in handen van het publiek, namelijk bij klant B.

  • Nee. Ik heb het niet over twee verschillende balansen. De bank zet het links op zijn balans als vordering en rechts als tegoed van de klant (=lener). Je zou kunnen stellen dat door deze overeenkomst giraal geld is geschapen, maar dat is ook het geval als een fabrikant jou op krediet levert. Dat is natuurlijk niet wat je onder geld scheppen uit het niets zou moeten verstaan. De cirkel is niet rond. A koopt iets bij B. B levert hiervoor een product of dienst. B krijgt het geld bijgeschreven bij de zelfde bank. Dan heeft B A gefinancierd.
   Als de bank failliet gaat kan B naar zijn geld fluiten.

   • U gelooft de Balansen van de Banken, U bent waarschijnlijk werkzaam bij een bank, diens brood men eet, diens woord men preekt, wat is er nu nog geloofwaardig in het banken systeem, ja Pieter Lakeman door ziet deze balansen, om dat hij ze zelf gemaakt heeft, net als ik zelf, U gaat zien bij de komende grote diepe krach, wat er over blijft van al die mooie balansen !

   • Het gaat om M2. Definitie daarvan is niet leverancierscrediet maar hoeveelheid giraal geld. En die neemt in dit voorbeeld toe. Want de schuld van klant A bij de bank blijft staan evenals het rekening courant saldo, alleen staat dat nu op de rekening van klant B.

    Situatie voor geldschepping is 0 giraal geld. Klant A leent van bank en krijgt bijv 1 ton giraal geld. M2 is 1 ton hoger. Klant A schrijft dit over naar de rekening van klant B. De bank heeft een vordering op A van 1 ton en B heeft een giraal saldo van 1 ton. M2 is duurzaam met 1 ton toegenomen.

   • Mijn ervaring is, dat mensen die lening nodig hebben deze vaak niet krijgen, en mensen die geen lening nodig hebben, deze veelvuldig krijgen aangeboden, vaal angst, veel kleine en middel grote bedrijven hebben liqiditeits problemen, let op mijn woorden eind van dit jaar zal catastrophale zijn voor veel ondernemers !

  • M2 is inderdaad toegenomen. Maar ook de schuld bij de fabrikant. Die wordt weliswaar niet mee geteld in de totale schuld via de banken, maar er is wel degelijk een verdere toename van de schuld. Dat is echter geen geldschepping in de zin van gratis geld, zowel niet bij de bank als bij de fabrikant. Je zou het met de goudsmid kunnen vergelijken, die staven goud steeds weer uitleent. De totale hoeveelheid schuld is toegenomen, maar niet de totale hoeveelheid goud. Dus geen gratis goud.

 3. Het gaat niet om denken, het gaat om weten.
  Kortheidshalve verwijs ik naar het recente WRR rapport in deze, naar de website van Ons geld en o.a. naar een rapport van The Bank of England, waarin staat beschreven hoe de geldschepping in zijn werk gaat.

  Bankens steken de rente van de geldschepping in hun zak. Terwijl dat aan ons ieder toekomt!
  Als het centraal dient te gebeuren, dan zou de overheid namens ons die geldschepping moeten doen en namens ons de opbrengst opstrijken.

  Maar omdat we geloven dat de overheid dat beter kan uitbesteden aan een op winst gericht privaat bedrijf, want anders gaat de overheid te veek geld “bijdrukken”, daarom gunnen we de opbrengst maar aan een selecte groep notabele aandeelhouders van die banken.

  Als die overheid hierin niet te vertrouwen is, wat maakt dat we haar dan wél in andere zaken menen te mogen en moeten vertrouwen.
  We zijn knettergek. Net kinderen die in sprookjes geloven

  • Laat er concurrentie zijn in betaalmiddelen. Het begint bij “wettig betaalmiddel”. Schaf dit af. Betaalmiddelen die buiten het zicht van de fiscus zijn zullen een premium met zich meebrengen. Betaalmiddelen gedekt door edelmetaal zullen in landen als Argentinie een premium met zich meebrengen. Er zullen vanzelf alternatieven komen. Deels electronisch, deels goudgedekt.

   • Er is concurrentie. Als je drollen als betaalmiddel wil accepteren, is daar geen hond op tegen. Ga je gang. Maar van geld is bepaald dat wettig is voor het geval je geen drollen wil accepteren. Het geeft je een steuntje in de rug. Maar als je ze graag aanneemt, mag dat. Geld is nu gedekt door alle goederen en diensten.

  • Alle federale banken in Europa zijn in handen van de Rothschild familie, verdere banken zwaar beinvloed door het Zionistische volkje, net als de Media, verder doet de Bilderberger gang wat wordt opgedragen, de bazen hier van vul maar in, groet maak je niet druk, het verschuift maar veranderd nooit, zonder een bloedige revolutie !

  • Ik zou graag willen weten wat er niet goed is aan mijn redenering. Daar heb ik geen verwijzingen voor nodig. Die ken ik.
   Dat banken het renteverschil in hun zak steken, is niks mis mee. De bank screent de lener en vraagt onderpand. Vraagt voor de lening bijvoorbeeld 4 % rente en betaalt de spaarder 2%. De spaarder kan het ook rechtsreeks aan iemand lenen, maar voor 2 procent marge mag de bank het voor mij doen. Die hebben het voordeel van risicospreiding en hebben ook een eigen vermogen om de klappen op te vangen. Des te minder risico ik loop. Als ambtenaren dit moeten gaan doen, ben ik benieuwd wat er van terecht komt. Die gaan alleen maar leuke projecten financieren. Wees vooral beducht op vriendjespolitiek.

 4. Geldschepping gebeurt door de centrale bank (chartale geldschepping d.m.v. uitgifte van biljetten en muntstukken) of door de commerciële banken via kredietverlening (schepping van giraal geld) en waardoor de totale of maatschappelijke geldhoeveelheid toeneemt.

  Geldschepping is iedere handeling die de maatschappelijke geldhoeveelheid doet toenemen.Men onderscheidt substitutie, transformatie en wederzijdse schuldaanvaarding.(uit: begrippenlijst economie, 2002)

  Zie hier het antwoord. Bron Encyclo.nl

  • Dus als een fabrikant op krediet levert is dit ook geldschepping? Het gaat mij er juist om dat geldschepping niet betekent dat het geld uit het niets komt. Iets wat veel gesteld wordt.

 5. oke, wat nu als ik als rekeninghouder de bank verbied om uit te lenen indien ik geen 4% kosten vergoeding krijg, was de situatie zoals die er nu is dan ook ontstaan?

  • Ik denk niet dat de bank haar Algemene Voorwaarden zal wijzigen omdat u haar iets wil verbieden.
   Bovendien: of u banken nu sympathiek vindt of niet, ze moeten wel ergens van leven uiteraard.
   Als een bank opnieuw een opslag van uw hard geld wordt (“yinghang”, het Chinese woord voor “bank”, betekent letterlijk “zilver opslagplaats”), dan zal u eerder aan de beveiligde “warehouse” een “storage fee” moeten betalen. Dus hoezo een vergoeding krijgen? Als u bij Shurgard uw meubels opslaat, betalen zij u dan maandelijks of betaalt u hen een huurgeld?
   Ik heb overigens niets tegen de idee dat banken louter depositos zouden aanbieden aan 0% en zelfs jaarlijks 200 euro rekeningkosten zouden vragen in ruil voor het domweg bewaren en bewaken van mijn centen.
   Dat zou veel veiliger zijn dan dat ze het uitlenen, niet terugkrijgen en niet in staat zouden zijn mij mijn geld terug te betalen terwijl anderzijds de depositogarantie van de overheid gewoon een lege doos is.
   Kortom: als er een depositobank komt die niets uitleent en alleen jaarlijks bewaarkosten aanrekent (maar wel betalingsdiensten aanbiedt, waardoor ik geld kan overschrijven om mijn electriciteitsfactuur te voldoen), dan zou ik er graag klant worden.

   • Vergelijking gaat niet op. Het geld dat jij en ik naar de bank brengen, dient als grondstof voor hun producten. Vandaar dat je op een deposito meer rente krijgt. Het dient als grondstof voor een langlopende lening. De kans dat die grondstof weer geclaimd wordt, is kleiner. Als Shurgard mijn spullen als grondstof zou inzetten, laten we zeggen voor verbranding met als doel energie op te wekken, zou je vergelijking kloppen. Ook dan zou ik een vergoeding willen voor mijn grondstof. Plus je bent van je geld geen eigenaar. Je hebt slechts een vordering op de bank. Van mijn spullen bij Shurgard ben ik wel eigenaar. En ik krijg ze terug. Bij een bank is dat maar zeer de vraag of ik mijn geld wel terug krijg.

   • Het vreemde aan een bank is dat een bank zijn eigen grondstof kan maken. Normale bedrijven kopen grondstoffen in. Banken doen dat ook. De grondstof is geld. Een bank betaalt daar ook voor, rente heet de koopprijs. Banken hebben ook een producten; leningen, langlopende, kortlopende, met onderpand, zonder onderpand. Ook voor die producten betaal je, meer of minder, afhankelijk van het type product. Soms echter heeft een klant een lening nodig, maar is de grondstof op. Dat de grondstof op dat moment op is, wordt niet gezien als een probleem. Het wordt met een stukje papier en een typemachine opgelost. Dat is ook nog eens goedkoper. Immers de bank hoeft geen rente te betalen nu de bank niets ingekocht heeft. Bij een normale bedrijfsvoering zou in dit geval de leverancier van de grondstof in die situatie een hogere koopprijs vragen. Immers zijn grondstof is al verkocht. Maar die krijgt hij niet. Ook al omdat hij dat niet weet.

   • Je gaat dan wel de economie afknijpen. Kredietverlening wordt sterk ingeperkt en de kosten van lenen gaan flink omhoog. Daar heeft een land geen baat bij.

   • Bertuz begrijpt mijn verhaal niet. Het gaat er juist om dat commerciële banken geen geld uit het niets kunnen scheppen. Een bank kan zijn eigen grondstof niet maken. Die heeft grondstof (geld) van anderen nodig om zijn balans sluitend te krijgen. Kijk maar eens naar een bankbalans. Daar komt geen typemachine aan te pas om dat geld te produceren. Onder welke kop staat dit dan op de balans?

   • Je krijgt wel een samenleving, die financieel een stuk gezonder is, credit is schuld tot de laatste cent betaald is, ze stonden in het voorportaal van het gebedshuis, waar ze uit gegooid zijn ! de Rothschild hebben zo hun enorme bezit verkregen, dit heet woeker !

   • En natuurlijk kunnen banken digitaal geld uit het niets scheppen, luister maar naar Pieter Lakeman !

   • Het gaat mij er niet om wat Pieter Lakeman stelt. Ik wil weten wat er fout is aan mijn redenering.

  • Nee, maar dan moet jij bij een ander soort bank terecht. Die er momenteel niet is.

   • @leo
    zou het gevolg nu kunnen zijn dat de pensioenfondsen nauwelijks lening verstrekken aan kopers van huizen of in ieder geval tegen een zeer laag %, m.a.w. zoals je al zei wie heeft daar belang bij.

 6. Nog maar us, Goud = Geld, de rest is schuld op korte of lange termijn !

  • Eens. En daarnaast heb je zilver nodig voor kleinere betalingen. Goud is zeer deelbaar maar het wordt onpraktisch om betalingen van minder dan 100 euro of zo te doen.

   • 4t is maar wat je onderling afspreekt, ook ruilen behoord tot de mogelijkheden maar bij ruilen moet er altijd één huilen, zo gaat het gezegde, bezit schelpjes en kralen waar mee in Africa je kon betalen, zeer zeldzaam en mooi, als opgedoken natuurparels, groet !

   • Het bewijs de nog steeds te vinden duizenden jaren oude zilveren munten, heb er aan mee gedaan het zoeken, Afganistan, Himalaya, 1000 $ waard met afbeelding van Alexander de grote !

  • Dat zou je wellicht graag willen, maar dat was ooit eens, en zal waarschijnlijk ook ooit eens terugkomen. Ik weet niet of we daarnaar moeten verlangen…

   PS Ratio: leuke site layout. Moest er eerst even aan wennen, maar is wel lekker opgeruimd!

  • Goud is momenteel geen geld. Het is niet het meest geaccepteerde ruilmiddel.

   • Goud is een grondstof. Dat het niet het meest geaccepteerde ruilmiddel is, doet er niet toe.

   • Klopt. Zijn ook grondstoffen. Ook hier geldt, de graad van acceptatie maakt iets wel of niet tot geld. Dat je iets als geld ziet, mag.

   • Sorry; dit “Ook hier geldt, de graad van acceptatie maakt iets wel of niet tot geld.”, moet zijn “Ook hier geldt, de graad van acceptatie maakt iets niet wel of niet tot geld.”

    Ik lijd aan ouderdomsdyslexie zal ik maar zeggen.

 7. Leo, je hebt toch ergens wel gelijk. De totale hoeveelheid geld wanneer we alle schulden en tegoeden optellen is 0 en blijft 0. Maar daaruit kunnen we niet de conclusie trekken dat geld dus niet bestaat. (Wat feitelijk de conclusie is uit je stukje)

  Geld en Schuld bestaan alleen tussen de periode van creatie en annihilatie. Daarom stellen we tegenwoordig Geld = Schuld.

  Traditioneel was geld een ruilmiddel en toen bestond geld wel degelijk, en was niet 0.

  Maar men heeft heel gelijdelijk de relatie tussen geld en schuld uitgebouwd tot er tegenwoordig alleen nog maar sprake is van geld als schuld.

  Probeer met de logica in je stukje maar eens de vraag op te lossen hoe het kan dat de geldhoeveelheid (notationeel) steeds maar blijft toenemen. Dan kom je vanzelf op het goede antwoord.

  • Geld en ruilmiddel zijn niet hetzelfde. Een ruilmiddel is gebaseerd op wantrouwen. Geld is gebaseerd op vertrouwen. Bij een ruilmiddel heb je iets van waarde in je hand. Goud bijvoorbeeld. Bij geld heb je een papiertje in je hand of zeer goedkoop gefabriceerde muntjes. Toch nemen mensen daar genoegen mee. Het ruilmiddel goud had niets met geld te maken. Er stond geen getal op dat de waarde aan gaf. De munten werden gewogen. Dat met ruilmiddelen geld is gaan noemen, zegt niets.

  • Gelukkig iemand die mij nog een beetje gelijk geeft. Ik zeg nergens dat geld niet bestaat. Ik zie het als een rekeneenheid. Ik maak iets en verkoop het voor 100. Ik hou de betaling tegoed. Een ander doet ook zo iets. Weer 100. En iemand anders ook een keer. De totale geldhoeveelheid is nu 300, maar die 300 is niet uit het niets ontstaan. Wel is het zo dat als alle schulden afgelost zijn, de geldhoeveelheid weer nul is. Maar als de productie maar stijgt en het steeds weer gefinancierd wordt, zal de geldhoeveelheid steeds verder toe nemen. Dit heeft overigens niet zo veel met het principe van fractioneel bankieren te maken. Men moppert wel dat de schuldenberg maar groeit, maar voor een schuldrelatie zijn 2 mensen nodig. Dus tegenover al die schulden staat een even groot bedrag dat schuldeisers te vorderen hebben.

 8. Geldschepping is het tekort aan grondstof dat een bank op een bepaald moment heeft, op papier aanvullen met het doel leningen aan mensen te kunnen verstrekken.

  • Alle bank verkeer is digitaal niks biljetten, nulletje hier en daar, en het ziet er weer voortreffelijk uit !

   • Vorm doet er in deze niet toe. Het achterliggende concept dat is waar het om draait. In de tijd dat de smit nog als bankier optrad en er nog met goud betaald werd, speelde geldschepping al. Als de smit goud ter bewaring voor Jan in ontvangst nam, kreeg Jan een keurig recu. Als Jan een keer een recu/cheque aan toonder of op naam nodig had om als betaalmiddel te dienen, maar hij had zijn goud nog niet gekregen, kreeg hij toch alvast het gewenste recu/cheque. Op voorwaarde dat hij wel zo spoedig mogelijk alsnog goud kwam brengen. Niks digitaal. Aan waarde in papier was er meer aan waarde aanwezig dan in de waarde van goud.

   • Nee dat vind ik nu juist niet, het electronische tijdperk, heeft wel degelijk het één en ander daad werkelijk veranders, het digitale geld systeem is volkomen nieuw en gevaarlijk, bij stroom uitval of, wat mij overkomen is, er heeft iemand gevriemeld met mijn betaalkaart nummers, de bank heeft dit gezien, prima natuurlijk, maar zaterdag wilde ik geld trekken uit de bank automaat, en tot mijn schrik en groot ongenoegen, werd mijn kaart ingenomen door de machine, nu daar sta je dan, 30 euro in mijn zak, niet genoeg om boodschappen te doen, naar huis kaart van mijn vrouw gehaald, maar ik ga toch weer met cheques betalen, wat hier nog steeds kan, groet !

  • Ik heb het over de huidige situatie, hoe het was, daar hebben we nu niets aan, onderpanden hebben altijd bestaan, maar heet schuldbekentenis, er werd doorgaans cash betaald, on the nail, cheques aan toonder is veel later ontstaan, en die cheques waren dan door het goud van de bank gedekt !
   En het geld drukken had wel degelijk te maken met goud dekking, Nixon heeft de goud standaard verlaten, waardoor de schuld van 124 trillion $ is ontstaan, die nooit is aftelossen, in wezen is de USA failliet ! en niet alleen in zijn geld waarde !

   • De situatie is wat betreft de achterliggende beginselen hetzelfde gebleven. Tijd en vorm zijn niet relevant.

 9. Geld is als een gebouwde stropop, een constructie. Simpel neergezet lijkt het me een kwestie van ‘er is iets, en dat lenen we uit en krijgen dat later terug’ of ‘er is niets, maar we doen toch alsof het er is en hopen dat het er alsnog komt’. Het laatste wordt fiduciair geld genoemd, het geloof dat een belofte wordt ingelost. Maar zo sterk is dat geloof nu ook weer niet, vandaar onderpand. Of misschien is dat geloof wel nihil en wordt erop vertrouwd (geloof) dat het onderpand over zal gaan naar de schuldeiser. Even een crisis veroorzaken (stekker eruit trekken) en hoppa, het onderpand wordt direct opeisbaar.

  Je zou denken… door fiduciair geld schept niet de bank maar een schuldenaar geld. En verleent een bank een administratieve, boekhoudkundige dienst. Tegen vergoeding.

  Daarnaast wordt renteheffing net als belastingheffing gebruikt om opbrengsten af te zuigen. Welvaart afzuigen, waarvan (vooral) hogere sociale klassen en standen profiteren via sponsoring. Het eeuwenoude bezwaar tegen renteheffing is dat er welvaart wordt verschoven naar niet-productieven, wat vroeger of later ten koste gaan van het welzijn van productieven. Die renteheffing met verplichte sponsoring werd vroeger woeker genoemd, met renteloos lenen of schenken als norm. Zoals belastingheffing met subsidiëring lapmiddel is voor van alles dat uit eigen initiatief en eigen wil zou moeten gebeuren. Sommigen maken een methode tot doel. Dit doet denken aan een oude klacht van een ‘hogere macht’ jegens alle klassen en standen van het volk Israël:

  “Hij verwachtte goed bestuur, maar zie het was bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar zie het was rechtsverkrachting.”
  (Jesaja 5:7. Een interessant hoofdstuk voor wie van bestuurlijke beeldtaal wil leren)

  In die aanklacht zitten interessante woorden: Bloed-bestuur is besturen op een manier waarbij het bloed onder de nagels van anderen wordt gehaald. Rechts-verkrachting betreft willekeur, opportunistisch wetten uitschrijven die bepaalde figuren wel goed uitkomen. Of ‘recht’ misbruiken als bij de verkrachting van een vrouw. Ongewenste intimiteiten jegens een gedragscode en dat op een manier dat de boel wordt opgerekt en pijnlijk verscheurd wordt. Zodat rechts-verachting ontstaat.

  Uiteraard zijn geld, bestuur en wetgeving niet meer dan stropoppen, ‘goed’ voor tal van stropopredeneringen. Want ooit was het prima mogelijk om te leven en actief te zijn zonder constructies als geld, bestuur en wetgeving door derden. Als het ooit kan, waarom zou het dan nu onmogelijk zijn? Omdat dat niet langer als doel gesteld is? Omdat er dan figuren zijn die niet langer hun zin bij anderen kunnen afdwingen?

  • Nogal een zure reactie. Wat is er mis met een instelling die mij rente betaalt waarbij ik normaal gesproken nauwelijks een risico loop. De banken kunnen dit doen omdat ze veel leningen in hun boeken hebben, waardoor het risico van wanbetaling gespreid wordt. De banken kijken of de lener betrouwbaar is en vragen onderpand. Natuurlijk kan het altijd een keer fout gaan, maar dat verlies betalen ze uit hun rentemarge. Bovendien hebben ze kapitaal (tegenwoordig wel te weinig) om verdere verliezen op te vangen. En ook nog aandeelhouders die de bietenbrug op kunnen gaan. Leen dan niks uit (geen rente) of leen het rechtsreeks uit (groot risico). Wat je verkiest, maar daar moet iemand vrij in zijn.

  • Het was geen zure, maar een neutrale reactie. Vergelijk het met de versnellingsbak van een motor in de neutraal-stand. Hoeveel versnellingen zijn er? Hoe ziet de tandwielverhouding eruit? Hoe, wanneer en waarom komt optimale stuwkracht op gang? Wat zijn de mogelijke show-stoppers? Hoe zit het met de SWOT-analyse?

   Iets ingezoomd: Waarom wordt er al eeuwenlang bezwaar gemaakt tegen rente? Hoe ontstaat inflatie eigenlijk, de uitholling van geld? En als je dan toch bezig bent, hoe ontstaat karakterbederf eigenlijk, de uitholling van karakter en hoe, waarom, waartoe worden die holtes daarna gevuld met waanideeën?

   Vergeet niet dat geld een bedenksel is en dat velen tot junks van geld gemaakt zijn. Wie er niet aan verslaafd is geraakt wordt toch lastiggevallen om dat soort junks tevreden te stellen. Banken als dealers? Als handlers? Wat is er nu eigenlijk echt gaande? Wat zijn de naakte feiten?

 10. Uit bovenstaande réacties proef ik niet echt liberaal laat staan Anarchisties denken, het wordt volkomen aanvaard deze criminele bank syndicaten, alle overkoepelende banken behoren aan een kleine groep in Londen, voor de rest worden ze getolloreerd tot ?!
  Zou eens iets meer naar Pieter Lakeman luisteren, de banken hebben niets met geld uitstaande, maar alles met manipulatie, banken die lang wisten te ontkomen, aan het criminele geweld, waren de Raifeissebanken – boerenleenbanken, met bestuur van plaatdelijke ingezetenen, maar goed, de meesten zijn aan handen voeten gebonden door dit criminele systeem, dus discuseren is één maar doen is twee, not done, groet !

  • Aandelen ING en ABN-AMRO worden toch gewoon op de beurs verhandeld. Publiceren hun balansen en je kan zin wat ze doen. Pieter Lakeman zat helemaal fout door tegen de mensen te zeggen dat ze hun geld bij de DSB-bank weg moesten halen. De bank was op zich gezond, maar met zo’n oproep kan je elke bank onderuit halen. Bij de afwikkeling van de DSB-bank door de curator komt niemand iets tekort. Ja het personeel, dat door deze oproep naar huis kon. Geweldige actie.

   • Een balans het woord zegt het al, het in balans brengen van debet en credit, wat is er gemakkelijker, niemand die in staat is welke bank balans dan ook even te lezen, vol spoken en cijfertjes !

   • Die balans is voor iemand die boekhouden heeft gehad best te lezen. Links de bezittingen en het uitgeleende geld. In allerlei variaties. Rechts het eigen vermogen en de schulden. Ook weer in allerlei variaties. Het gaat om het principe. Niet wat het nou in detail allemaal betekent.

   • Dat is nu juist het punt, principe, dit kennen banken – geldleners niet ! de bank balansen zijn vreselijk complex, trouwens van de grote bedrijven ook, en dan nog vaak over diverse landen verspreid, met duistere handelingen, terug boekingen en risico dekkingen aangegaan, en dan de grote accountans kantoren, gaan niet in hun eigenvlees snijden bij controles, maar op principus hoef je niet te rekenen !

 11. Ondertussen moet nog steeds (opnieuw) gemeld worden dat reeds voor het begin van de huidige jaartelling (gebrek aan) geld misbruikt werd om anderen tot slaaf te maken. Er werd dan geponeerd; “je bent me schuldig en ‘dus’ moet je voor me werken om die af te lossen, om jezelf vrij te kopen”. Maar, dat negeert odious debt (verwerpelijke schuld). Wanneer anderen schulden maken waarmee je wordt lastig gevallen, of wanneer je van buitenaf gedwongen wordt om schulden te maken, is schuld weinig meer dan een verwerpelijk waandenkbeeld.

  Misschien dat degenen die geil zijn van geld, eraan verslaafd zijn, er vooral op uit zijn anderen voor zichzelf te gebruiken?

  Misschien vandaar dat religie al eeuwenlang waarschuwt: “Leen zonder terug te verwachten”. Het is mooi om in vertrouwen iets te lenen en dat misschien terug te krijgen, maar zonder schenken worden gebreken niet gecompenseerd. Waarbij opgemerkt kan worden dat ook een genadeschot, om uit uitzichtloos lijden te verlossen, een schenking is. Waar gebruikers-van-anderen het ‘logischerwijs’ niet mee eens zijn. Recht is niet wat gebruikers-van-anderen ervan maken, een misbaksel, drager van geestesziekte, waar anderen zich maar naar dienen te richten om te dienen en zichzelf en intimi te verloochenen.

 12. Nog even het volgende, bij Solar Storms of tewel Coronal Mass Ejections, valt alle geld verkeer stil, niets doet het meer, waar electriciteit voor nodig is, en dit waarschijnlijk voor meerdere maanden, de moeite om eens over na te denken, het gaat om behuizing, warmte eten en drinken, groet !

 13. Ik denk dat je ergens wel een punt hebt: er zijn inderdaad veel misverstanden als het gaat om geldschepping door commerciële banken. Volgens mij zit het zo:

  
Commerciële banken kunnen wel degelijk bankair geld scheppen als ze leningen vertrekken. Maar dat wordt door veel mensen geïnterpreteerd alsof banken geld uit het niets het niet scheppen en daarmee alles kunnen kopen wat ze willen. Ze kunnen echter alleen geld maken als mensen bereid zijn om een lening aan te gaan. Als dat niet het geval is kunnen ze ook geen geld scheppen. Alleen de centrale bank kan onbeperkt financiële activa opkopen, maar dat is een ander verhaal.   Het is ook een probleem dat door veel lieden zoals Willem Middelkoop gedaan wordt alsof geldcreatie door banken zo controversieel is. Ja, de meeste normale mensen weten dit niet, maar die weten ook niet hoe het rechtssysteem precies werkt. En we kunnen het ze ook niet kwalijk nemen dat ze deze ingewikkelde materie niet begrijpen. Echter, bij economen is dit allang gemeengoed en we kunnen er natuurlijk erover discussiëren of dit het juiste systeem is.   Ook beweert ‘Ons Geld’ dat het zo slecht is dat private banken geld creëren en dat de overheid dit privilege zou moeten hebben. Naar mij idee is het echte punt dat die banken door de overheid en de centrale bank gered worden als ze te veel geld hebben gecreëerd. Als banken niet gered zouden worden, dan zouden ze door het risico van bankruns een stuk voorzichtiger omgaan met het creëren van geld.

  • Banken kunnen alleen geld maken als mensen bereid zijn om een lening aan te gaan, stel je. Dat is nu net wat ik bestrijd. Banken maken geen geld. Graag hoor ik van je wat er gebeurt als de lener zijn geld opneemt. Hoe gaat de bankbalans er dan uitzien? Voor de rest ben ik het wel met je eens. De buffers van de banken zijn veel te laag. De staat springt wel bij en de bankiers blijven megasalarissen verdienen. Waar haalde de raad van commissarissen van ING het lef vandaan het salaris van de directeur met 50% te verhogen tot 3 miljoen per jaar. Schaamteloos. ING had zonder redding failliet kunnen gaan.

   • Deze huidige geld wereld is volkomen ondoorzichtig, men heeft het over transparant zijn, maar dit is niet waar, het speelt zich allemaal af achter gesloten deuren, en wij de uiteindelijke gemeenschappelijk bezitters van deze samenleving, hebben niets in te brengen, we worden benadeeld naar believen, van de overheid, het misdaad syndicaat, die zo’n beetje de hele wereld beheerst, daarom en daarom alleen, zorg voor je zelf en je familie, de overheid zal dit zeker niet doen, die belooft alleen maar, en dan kom je bij die gek die constant in vreugde leeft !

Comments are closed.