Je komt met een open wond bij de dokterspost of de eerste hulp. Een van de eerste dingen die ze vragen is of je een tetanus vaccinatie hebt gehad. Is dit logisch? Voor je verder leest. Ik ben geen arts, maar ik zet grote vraagtekens. Lees dit artikel of lees in ieder geval de “doelmatigheids onderzoek” paragraaf. Ik presenteer je nu de cijfers van het RIVM.

Hoe vaak komt tetanus voor in Nederland?

Tetanus komt ongeveer 0 tot 5 keer per jaar voor, meestal bij oudere mensen die geboren zijn voor invoering van het RVP Rijksvaccinatie programma . Voordat de vaccinatie werd ingevoerd, stierven er elk jaar ongeveer 50 mensen aan tetanus. Na invoering van de vaccinatie is de sterfte veel lager (Figuur 1 en 2). In de periode 2004-2015 is er één sterfgeval als gevolg van tetanus gemeld. Einde aanhaling RIVM

Je kan de periode oprekken, tussen 2004 en 2018 is er slechts 1 persoon aan tetanus overleden. En tussen 2009 en 2018 zijn er slechts 14 mensen ziek geworden. Veel volwassenen hebben een te lage weerstand tegen tetanus volgens het RIVM. De vraag is nu hoe het komt dat er zo weinig mensen tetanus krijgen. Doktersposten en de eerste hulp zien slechts een heel klein deel van de verwondingen. Als je je huid ophaalt aan een doorn dan kan je tetanus krijgen (bron RIVM), maar niemand gaat met dat soort wonden naar de EHBO. Dit wijst erop dat het risico op tetanus in Nederland minimaal geworden is. En dat je volgens mij de vraag naar de doelmatigheid van tetanus injecties zeker moet stellen.

De RIVM grafieken

Onderstaande grafieken komen van het RIVM. Wat opvalt is dat onder andere in 1951 en 1952 de sterfte aan tetanus groter is dan het aantal meldingen. En dat de in de tekst genoemde sterfte aan tetanus, jaarlijks 50 voor de invoering van het rijksvaccinatie programma in 1957, is overdreven, het waren er rond de 30. Duidelijk is wel dat het risico de laatste jaren echt minimaal is. Tetanus lijkt overwonnen. Ook al zijn veel volwassenen volgens het RIVM onvoldoende beschermd.

Hieronder de sterfte, bron wederom de RIVM

het huidige politieke kader

De theoretische regels van het politieke spel zijn dat men beleidsmaatregelen hoort te toetsen aan doelmatigheid en doeltreffendheid. Tetanus injecties zouden best wel eens niet langer doelmatig kunnen zijn.

Het libertarische standpunt

Het libertarische standpunt aangaande vaccinaties is dat niets door de staat moet worden bepaald. En ook niet door de staat moet worden betaald. In een libertarische samenleving is er geen rijksvaccinatie programma.

kudde immuniteit

Dit is hier niet aan de orde. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Bovendien, kudde immuniteit is voor mij een niet geldige reden. Als het vaccin goed werkt is eenieder die kiest voor het vaccin beschermd. En ieder die niet voor het vaccin kiest kan de ziekte oplopen.

Big pharma

De grote farmaceutische bedrijven hebben als doelstelling geld verdienen. Niet mensen beter maken. Maar geld verdienen. Dit betekent dat ze effectieve alternatieve behandelingen tegenwerken. Of dat ze niet langer doelmatige vaccins proberen te blijven leveren. Ter info, de kosten van het rijksvaccinatieprogramma bedragen meer dan 500 euro per kind.

Het doelmatigheidsonderzoek

Onder meer Nu.nl maar ook de grote mediaplatforms als youtube en facebook hebben het over gevaarlijke desinformatie afkomstig van alternatieve media. Die zorgen dat belangrijke medische handelingen en vaccins in twijfel worden getrokken. Hoe durven mensen vraagtekens te zetten bij vaccins? Levensgevaarlijk. Als men deze dwalingen gaat geloven dan zullen mensen nodeloos sterven. Ik wil dat met dit artikel nuanceren. Het is goed dat vaccins soms in twijfel worden getrokken. Lees dit onderzoek gepubliceerd in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Het is een onderzoek van H.E. de Melker en E.W. Steyerberg naar toediening van tetanus vaccins na een verwonding.

Begin aanhaling ntvg: Het huidige beleid rond TIG-toediening is ondoelmatig. Dankzij het succes van het Rijksvaccinatieprogramma is het verantwoord om toediening van TIG te beperken tot personen met het hoogste risico: bekende ongevaccineerde personen, vrouwen geboren vóór 1950 en mannen geboren vóór 1936 einde aanhaling ntvg

Dit onderzoek (uit 2004!) stelt dat het niet doelmatig is om mensen onder de 70 bij wondjes te vaccineren. Toen ik me anderhalf jaar geleden met een verwonding meldde bij een academisch ziekenhuis wilde men mij een tetanus injectie toedienen. Volgens het RIVM is dit ook de bedoeling: Als iemand met een wond naar de huisarts of de spoedeisende hulp gaat, wordt dan ook altijd gekeken of opnieuw vaccineren nodig is.

conclusies

Gezien de cijfers en het onderzoek uit 2004 is de vraag gerechtvaardigd wie er hier mis- dan wel desinformatie verspreid. Doe ik dat? Of doet het RIVM dit? De tekst van het RIVM en de grafieken lijken niet met elkaar overeen te komen. Aangezien tetanus niet van mens op mens overdraagbaar is, is het risico van het stopzetten van vaccinaties beperkt. Je zou je zelfs kunnen afvragen wat het nut is om kinderen een tetanus injectie te geven. De hygiëne is zo hoog dat tetanus mogelijk nauwelijks nog voorkomt in Nederland.

Daarnaast, als de cijfers en een onderzoek aantonen dat vaccinatie van volwassenen niet doelmatig is, hoe komt het dat men dit negeert? Het libertarische antwoord is dat het bedrijfsleven vaak door lobby acties hun eigen belang dient en dat ambtenaren hier vaak graag in meegaan.

Tenslotte geeft deze casus te denken. Bij corona wordt maximaal ingezet op vaccinatie. Wat is de reden hierachter? Ik zie lobby acties van big pharma icm ambtenaren die zich niet om doelmatigheid bekommeren als oorzaak. Daarnaast is de rol van de WHO discutabel. Anderen zien mogelijk Gates en depopulatie agenda’s als dieper liggende oorzaken. Vrijspreker is geen complotdenkers site. We willen echter alle reacties die on topic zijn toelaten. Dat betekent dat u onder een artikel als dit reacties kan verwachten die niet perse libertarisch zijn, waar ik mogelijk niet achter sta, en die nogal de complotkant op gaan. De geschiedenis leert ons dat er tal van complotten geweest zijn, dus het zou best eens kunnen zijn dat ze de waarheid spreken.

10 REACTIES

 1. Mensen werken om geld te verdienen. Is nu iedereen verdacht of alleen big pharma? Een arts wil je niet beter maken. Kom je tenminste nog een keer terug. Een automonteur repareert je auto niet goed. Kom je tenminste nog een keer terug.

  • @Bertuz. Het gaat om de lobby acties van big pharma. Die alternatieve geneeskunde ter discussie stellen. Denk aan Cannabis. Werkt voor een aantal aandoeningen waar de “echte” geneeskunde niet heeft. Cannabis en traditionele geneeskunde wordt tegengewerkt, mag niet het label “geneesmiddel” dragen. Het wordt vaak verboden. Totdat big pharma de werkzame stof heeft gedestilleerd en synthetisch kan produceren. Dan volgt duur patent traject en kan je tegen een hoge prijs pilletjes bestellen. Terwijl je min of meer hetzelfde effect kan halen tegen veel minder kosten door cannabis of de betreffende paddestoel of plant te consumeren.

   Als het aan de automobiel sector ligt dan wordt monteur een beschermd beroep. Dat is hoe het werkt. Niet door bewust slechte kwaliteit te leveren. Maar door concurrentie die goedkoper is door wetgeving buiten de deur te houden. Als je staat voor het beter maken van mensen of repareren van auto’s dan ga je geen lobby acties ondernemen en laat je de keuze over aan de markt, aan de consument. Dus de individuele arts of monteur doet zijn best. Het zijn de koepel organisaties en grote bedrijven die de keuzevrijheid van de consument onder het motto van consumenten bescherming beperken. En daarmee gaan voor winstmaximalisatie door overheidsdwang

  • @Skeptic. Eens met je analyse. Deaths of despair. Werklozen en de onderklasse sterven eerder. Gezonde levensstijl is erg belangrijk. (volgens mij de gedachte dat je baas bent over je eigen toekomst ook). Je kan de kans dat je corona krijgt verkleinen. Hier verdient big pharma niets aan. Stond lange tijd ook niet op de pagina van de RIVM, weet niet of dat nu wel het geval is. Maar zoals je stelt, hele simpele dingen kunnen je weerbaarheid vergroten. Dat is een aspect van bechamp waar ik het helemaal mee eens ben. Mbt corona, slik je vitamines, beweeg, slik als je ouder bent wat selenium en zink. Een deel van de maatregelen van de overheid maakt de kans dat je vatbaar bent juist groter.

 2. “De grote farmaceutische bedrijven hebben als doelstelling geld verdienen. Niet mensen beter maken. Maar geld verdienen. Dit betekent dat ze effectieve alternatieve behandelingen tegenwerken. Of dat ze niet langer doelmatige vaccins proberen te blijven leveren.”

  Deze uitspraak is mij te antikapitalistisch. Dat big pharma mogelijk de politieke elites voor hun karretje gespannen heeft, zoals het bankwezen dat eerder gedaan heeft, kun je big pharma en het bankwezen niet aanwrijven. Dat gaat voor de volle 100% op het bord van de politieke elites.

  Ofschoon het naar alle waarschijnlijkheid altijd zo geweest is en ook wel altijd zo zal zijn dat de ultieme succesnummers/machthebbers met elkaar uit eten gaan om onderling deals te sluiten (vrij naar de ijzeren wet van de oligarchie van Robert Michels), moet toch echt geprobeerd worden om het de machthebbers zo moeilijk mogelijk te maken en dat lijkt mij alleen te kunnen in een vrijemarktanarchie waar iedereen direct kiest voor of tegen een bepaald product of service.

  • Beste Youp. Je stelt *** Ofschoon het naar alle waarschijnlijkheid altijd zo geweest is en ook wel altijd zo zal zijn dat de ultieme succesnummers/machthebbers met elkaar uit eten gaan om onderling deals te sluiten (vrij naar de ijzeren wet van de oligarchie van Robert Michels), moet toch echt geprobeerd worden om het de machthebbers zo moeilijk mogelijk te maken en dat lijkt mij alleen te kunnen in een vrijemarktanarchie waar iedereen direct kiest voor of tegen een bepaald product of service *** Eens. Welkom bij het anarcho kapitalisme. Voor hen die deze term niet kennen. Als er een overheid is zal die door “foute” kapitalisten misbruikt worden om concurrentie uit te schakelen. Vanuit het prisoners dilemma, zal iedere kapitalist de machthebbers proberen te beinvloeden of ze lopen de kans om door machthebbers die zijn beinvloed door de concurrentie buiten spel te worden gezet. Daarom moet de overheid zoveel mogelijk worden ontmanteld.

   Tot 1650 tot 1850, afhankelijk van de locatie, was de stad de belangrijkste beslisser. Er waren toen vooral stedelijk gebonden bedrijven en weinig nationale ondernemingen. Toen er nationale bedrijven opkwamen kwam de natie staat sterk op. En sinds 1930 / 1950 is het tijdperk van de multinationals en ontstonden internationale organisaties als de WHO.

 3. In 1972 heb ik een tetanosspuitje ( zeg maar gerust spuit) gekregen in het belgische leger
  Twee dagen van ziek geweest ,niet gezond !

Comments are closed.