Iemand vroeg ons om een korte introductie tot libertarisme en het libertarische centrum. Wellicht zijn de antwoorden interessant voor de lezers. Vandaar dat ik de vragen en antwoorden deel

1] Wat is libertarisme in het kort, en waarom is het belangrijk?
De samenleving is steeds in beweging, wat een eeuw geleden ondenkbaar was, is thans praktijk. En omgekeerd. Grote verschuivingen hebben plaats gevonden. Waar kan je die maatschappelijke veranderingen aan toetsen? Uitgaande dat er universele waarden zijn? Een van de oudste waarden is de gulden regel terug te vinden in veel religies. Die verwoord kan worden als “doet een ander niet dat u niet wil dat u geschiedt”. Of varianten daarop. Libertarisme noemt dit het non agressie principe, het NAP. En beschouwt dat het beginnen met agressie, of diefstal, onrecht is. Of dit nu uitgaat van prive personen of van monarchen of premiers. Mensen dwingen tot horigheden, dienstplicht of modernere varianten als belasting afdwingen, zien we als onjuist. Respect voor eigendom en individuele soevereiniteit zijn essentieel. De overheid grijpt nu veel te veel in op je levenssfeer. Een beweging naar klassiek liberalisme, minarchisme (nachtwakersstaat) en eventueel ontmanteling van de overheid (anarcho kapitalisme) beschouwen wij als positief. De samenleving kantelt dan van gebaseerd op overheidsdwang naar vrijwillige afspraken tussen personen. Die een veel vollediger leven kunnen leven omdat de overheid niet van alles voor ze bepaalt.
2] Hoe is Libertarisch Centrum Nederland en de Vrijbrief ontstaan? Wie nam daartoe het initiatief en wat waren de belangrijkste drijfveren?
In het verleden ontstonden libertarische kringen in verschillende steden. (jaren 70). Hier waren soms vrij felle discussies tussen aanhangers van Ayn Rand en libertariers. Hub Jongen wordt door velen als de stamvader van libertarisch Nederland gezien. Het libertarisch centrum is in 1975 opgericht door Hub Jongen en Michiel Notten. Een activiteit was het verspreiden van de libertarische boodschap middels nieuwsbrieven waarvan de Vrijbrief de belangrijkste was. Alhier het archief: http://libertarian.nl/vrijbrief-archief/vrijbrief-pdf-bestanden/ In 2003 is de vrijbrief opgegaan in de site vrijspreker.
3] Hoe groot is het draagvlak van LCN en aanverwante organisaties in Nederland? Wat voor personen sluiten zich doorgaans bij jullie aan?
Alhoewel we hopen dat er honderdduizenden latente libertariers zijn valt het in de praktijk nogal tegen. Een artikel op Vrijspreker gaat soms viral en dan hebben we tienduizenden hits. Mannen zijn oververtegenwoordigd. Mannen die getraind zijn in logisch denken zijn oververtegenwoordigd. Hub Jongen was ingenieur. ICT-ers zijn oververtegenwoordigd.
4] Uit welke buitenlandse organisaties of partijen halen jullie inspiratie? Werken jullie ook in internationaal verband samen met hen?
Formele samenwerking is er thans niet of nauwelijks. Individuen bezoeken ieder jaar anarchopulco, ISIL/Liberty international, of de PFS meetings van Hoppe. Hub was aanwezig bij de eerste meeting van ISIL in 1982 en heeft daar in het bestuur gezeten. Bovendien was hij medeoprichter van libertarian international. In het begin was er nauwe samenwerking van het libertarische centrum met de Libertarische partij. In 2012 werden de banden weer aangehaald en verschenen er veel artikelen op vrijspreker over de verkiezingscampagne van de LP. Na discussies binnen de LP lange tijd geen banden, nu voorzichig weer wat samenwerking. Alhoewel ze zich nu Libertaire partij noemen. Verder LIFHAS als goede doelen organisatie.
5] Wat waren de belangrijkste activiteiten van Libertarisch Centrum Nederland over de afgelopen decennia?
Een hoogtepunt was de libertarian awards benelux. Guy Verhofstadt die meerdere burgermanifesten had geschreven kreeg deze award. Helaas is hij daarna opgeschoven naar collectivisme en de EU.
6&7] Is het mogelijk een top 3 van beleidskwesties op te stellen waar de libertariërs in Nederland zich mee bezig hebben gehouden in de afgelopen decennia? En is het mogelijk een top 3 van beleidskwesties op te stellen waar libertariërs in Nederland zich momenteel mee bezig houden?
De EU, verdrag van Maastricht en verdrag van Lissabon. Zijn we sterk tegen. Aparte EU nee webpagina opgezet.
Migratie, discussiepunt binnen de libertarische beweging. In 2012 open grenzen standpunt bij LP. Anderen willen de grenzen dicht zetten. Hier loopt passie soms hoog op.
Minarchisme vs AK, tot hoever moet de staat terug gesnoeid worden?
Nu natuurlijk Corona, we trekken thans vrij veel mensen aan die in complotten denken, iets wat ons niet altijd aanstaat.
Voor de goede orde, we zijn niet cultuur conservatief in de zin dat de overheid een rol heeft om de cultuur te bevorderen. Een deel is niet gelukkig met de huidige migratie stromen. En zien de nogal selectieve toestroom als vorm van agressie vanuit de overheid. Iedereen moet dat voor zich bepalen. We verwerpen iedere vorm van maakbare samenleving (algemeen belang, nastreven van gelijkheid etcetera). We zijn ook niet nationalistisch. Velen zijn van mening dat hoe kleiner de staat hoe beter, niet alleen qua taken maar ook mbt de omvang. We zien crony kapitalisme, en de innige verwevenheid van ondernemingen met ambtenaren, en de vele regelgeving, als fout. We zijn niet pro multinationals. We zijn niet pacifistisch, eenieder mag zich verdedigen tegen agressie.

5 REACTIES

 1. Als laatste “dankzij libertarisme (anarchisme, klassiek liberlisme) wordt de wereld vrijer, blijer en rijker. De boodschap over een leuker, vrijer leven mis ik veel te vaak.

  Aardige lijst vragen. Er staat mij iets bij van dat ergens rond 2003-2004 er de ‘Hub log’ was op Libertarian.nl die later overging in de Vrijspreker.

  Eigenlijk raar hoe in de afgelopen 20 jaar de wereld alleen maar minder vrij is geworden. De politiek is geleidelijk aan het fuseren tot een Fascistisch Socialistische EU-partij a la de SED in de oude DDR waar iedereen even groenlinks is en pluriformiteit beperkt is tot keuze tussen een broodje ham en een broodje kaas tussen de middag.

  Guy Verhofstadt zal over enkele jaren promoveren tot deurmat van de hades als hij niet vastgroeit aan zijn stoel in het EU parlement. Die vent ziet er uit als Gollem in The Lord of the Rings, met zijn ‘precious’.

 2. Technisch gesproken, is de burger vrij. Nog steeds. Een inbreuk op die vrijheid mag slechts in bepaalde gevallen plaatsvinden. Het parlement bepaalt in welke gevallen. En daar zit hem de kneep. Zolang mensen elkaar de maat nemen, zullen er inbreuken op vrijheden van individuen gemaakt worden. De mens zal “volwassen” moeten worden. Anders zal vrijheid nooit zijn deel zijn. Niet tegen iemands wil ingaan, geen agressie zijn goede basis principes. Nu nog de uitvoering ervan.

  • De burger is altijd vrij. Behalve als hij gelooft dat hij op een om een of andere bizarre reden moet leven naar de woordjes die een handvol clowns op papier zetten en wet noemen. Maar dat doet de burger zelf. De burger kan ook massaal foert zeggen tegen wetten die onredelijk en onrechtvaardig zijn. De burger is getraind als de hond van pavlov om te reageren op de grillen van zijn meesters. De burger is een minderwaardig mens, dat vindt hij zelf. Hij is ervan overtuigd dat hij moet luisteren naar zijn meesters. Hij wilt een schouderklopje van zijn meesters, brave burger. De burger vind niet dat hij moet luisteren naar zijn geweten waarin de morele wetten van god gebeiteld zijn. Nee de burger wil zelfs onschuldigen vermoorden als de meester verklaart dat het moet. De burger is een android, hij kreeg vrije wil en een geweten, en hij staat beide vrijwillig af aan zijn meester die hem erom veracht. F*ck de burger. Hoe bevalt de goddeloze maatschappij tot nu toe? Een maatschappij die haar babies dood in de buik van de moeder, wat voor goeds zou die nog in petto hebben? Dwazen.

 3. Beste Larissa
  Er zijn gelovigen die Ayn Rand haten. Ayn Rand heeft een samenhangende filosofie proberen te ontwikkelen. Filosofie bestaat uit meerdere onderzoeksgebieden en probeert meerdere vragen te beantwoorden. Hier https://www.vrijspreker.nl/wp/2019/12/ayn-rand-een-introductie-tot-objectivisme/ zie je screenshots van een intussen verwijderde video van youtube die dit probeert uit te leggen. De aanhangers van Ayn Rand noemen zich objectivisten.

  Met name in Amerika komt de combinatie van geloven in god en libertarisme voor. Ayn Rand moest niets van geloof hebben. Daarnaast had ze specifieke opvattingen over kunst. Libertariers willen zich met de politieke filosofie van Ayn Rand verenigen, maar objectivisten hebben een uitgesproken mening op meerdere vlakken en zullen zich dan ook niet altijd als libertarisch beschouwen. Op een gegeven moment werd de beweging om Ayn Rand heen meer en meer een sekte.

  Ayn Rand heeft rake dingen gezegd en geschreven, ik heb van haar geleerd, maar mist volgens mij ook bepaalde punten

Comments are closed.