Er blijken mensen ‘geschokt’ te zijn over mijn eerder artikel met betrekking tot een immigratiestop. Dan hebben deze mensen blijkbaar mijn artikel niet goed gelezen of mijn stelling niet begrepen. Primair wil ik aangeven dat ik tegen immigratie als zodanig niets heb. Integendeel in veel gevallen is het goed voor de economie. Waar ik wel tegen ageer is een massa-immigratie zoals we hebben gehad over de laatste decennia tezamen met het in stand houden van een riante verzorgingstaat. Dit is onmogelijk vol te houden, zowel op financieel-economisch gebied als op sociaal-maatschappelijk terrein.

Er bestaan diverse soorten immigratie en degene die de eigenlijke schade berokkent is die van een immigratie in samenhang met een verzorgingstaat. De huidige financierders van de verzorgingstaat moeten hiervoor dus extra kosten opbrengen om de nieuwkomers te voorzien van inkomen, behuizing, onderwijs, gezondheidszorg etc, zonder dat daar iets tegenover staat.

Kijken we naar de rest van de wereld dan zien we diverse soorten migratie en deze zijn:

1. Tijdelijke werk- en verblijfsvergunning
2. Permanente verblijfsvergunning
3. Immigratie en naturalisatie zonder verzorgingstaat
4. Immigratie en naturalisatie met verzorgingstaat

De tijdelijke verblijfsvergunning zien we voornamelijk in landen die tijdelijk werknemers zoeken op bepaalde gebieden met een specifieke expertise. Dit zijn Saoedi-Arabië, Singapore, Maleisië om er maar een paar te noemen.
De permanente verblijfsvergunning zien we in staten waar er investeerders nodig zijn of behoefte aan speciale permanente werknemers of bedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld Andorra, Kaaiman Eilanden, Bahama’s, Bermuda, Australië, Nieuw-Zeeland etc.
De naturalisatie betreft het geven van een paspoort aan iemand reeds in het bezit van een verblijfsvergunning. Er zijn landen die een paspoort afgeven tegen betaling, zoals Belize en Honduras, maar deze landen hebben geen verzorgingstaat en kan de nieuwe immigrant hier dus niet op teren, maar dient hij of zij zelf inkomen te genereren.

In de eerste drie gevallen kunnen immigranten niet terugvallen op een verzorgingstaat, want er moet eerst een behoorlijke werkperiode aan vooraf gegaan zijn, voordat er in bepaalde gevallen (Australië en Nieuw-Zealand) pas een beroep kan worden gedaan op de verzorgingstaat.

Het slechtste geval is natuurlijk die landen die klakkeloos immigranten binnenlaten zonder enige eisen te stellen van werkperiode, baangarantie, opleiding e.d. In Nederland hebben we deze situatie al decennialang en zoals men kan zien is dit funest gebleken voor de economie. Vanwege de hoge belastingen en uitkeringen voor immigranten is de beschikbaarheid van werk en zelf verdiend inkomen nihil, getuige de hoge werkloosheid onder migranten. Tevens is de wil om te werken of werk te zoeken afgenomen vanwege de armoedeval, welke trouwens ook veel lokale inwoners treft.

Het heeft dus geen zin om de permanente immigratie voort te zetten zolang de verzorgingstaat nog bestaat. In dat geval pleit ik alsnog voor een volledige immigratiestop. Het is niet alleen zinloos, doch zeer schadelijk voor de economie, zoals Milton Friedman, Brian Doherty al eerder hebben bepleit.

Eerder alhier gepubliceerd

19 REACTIES

 1. Immigratie heeft zeker een functie:
  1. Zorgt voor een blijvende vraag naar huis vestiging, dit a zorgt dat de vraag hoger is dan het aanbod. De huizenprijzen blijven stijgen. Dit is zeer belangrijk aangezien het hypotheek systeem hier baat bij heeft.
  2 in Nederland en andere Europese landen is het reproductie getal laag en krimpt de bevolking. Met migratie kun je de groei blijven doortrekken. Ook wordt de krimp in NL steeds extremer. Mensen hebben minder relaties of de financiële middelen kinderen te onderhouden.
  Ik ben het persoonlijk niet eens met deze situatie, maar dit zijn wel de belangrijke redenen. Het is puur om het financiële systeem te redden.

  • Het financiële systeem zoals dat bestaat is ten behoeve van de staat en andere parasitaire instituten, niet individuen. Een volledig vrije markt heeft geen “systeem” nodig want is niets anders dan twee of meer vrijwillige partijen die zaken van waarde uitwisselen. Dat is een volstrekt natuurlijk proces.

   Voor wat betreft het libertarisme: libertarisme draait om individuele vrijheid en non-agressie. Niet om geld of winst. Geld en winst zijn gevolgen van vrijhandel en vrijhandel is niets meer dan een logisch gevolg van vrijheid. Een goede economie is geen doel maar een gevolg van vrijheid.

  • All the world is a stage. Alles is gepland, alles wordt in scene gezet. Van incidenten met migranten in je stad tot wereldoorlogen toe. Bedankt Hegel!

   “From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilization and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. It played, as a modern writer, Mrs. Webster, has so ably shown, a definitely recognizable part in the tragedy of the French Revolution. It has been the mainspring of every subversive movement during the Nineteenth Century; and now at last this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their heads and have become practically the undisputed masters of that enormous empire.”

   – Winston Churchill, February 1920, in an article that appeared in the Illustrated Sunday Herald

   https://www.zerohedge.com/news/2014-08-15/order-out-chaos-doctrine-runs-world

 2. De deskundigen roepen al tientallen jaren, dat van die vluchtelingen ruim 97% economische profiteurs zijn!!
  Die die hier zijn worden nooit, retour eigen land gestuurd dan wel gebracht!
  Er komen elk jaar minimaal 100.000 bij in Nederland, dat gaat ten koste van diverse gevallen!
  Er zijn geen huizen voor, de gezondsheidszorg word door hun overbelast, ze hebben een uitkering, ze veroorzaken overlast, en ze kosten duizenden Euro’s per jaar per persoon en dan de rest nog!!
  Ze kosten alleen maar geld, leveren niets op, ze zitten tot hun dood aan het staats infuus!!
  Vroeger was het al dat 75 tot 85 % van die vluchtelingen economische profiteurs waren, nu is dat bijna 100%!!
  Dat EUSSR kliek willen héél Europa Islamitisch maken, en dat gaat ten koste van de autochtonen!
  Daar gaat onze vrijheid, leefbaarheid, en zo veel meer!
  Dat links deugvolk wil dit niet zien of horen, iemand die daar over begint krijgt gelijk dat racist stempel opgedrukt!
  Racist, discriminatie, en meer van dat……
  Links maakt méér kapot dan u lief heeft, maar dat is al sinds het socialisme is bedacht!!

 3. Nederland is vol, barstens vol!!
  Dat riep koningin Juliana in het verleden.
  In de jaren vijftig werd er werk van gemaakt, om Nederlanders te laten emigreren.
  Vluchtelingen toelaten die echte vluchtelingen zijn, ja natuurlijk.
  Vluchtelingen toelaten die geen echte vluchtelingen zijn, nee dat nooit.
  Alles word hier binnen gehaald, ze worden zelfs gehaald met vliegtuigen, bus, auto’s, noem maar op dat is EU beleid ondett bevel van Merkel!!!
  En de deskundigen maar roepen dat van die vluchtelingen ruim 97% economische profiteurs zijn, maar ze doen er niets mee!!!
  Er gaat niemand retour eigen land, ze blijven hier tot hun dood aan het staats infuus!
  Dat vluchtelingen gedoe is een bedrijfstak geworden, waar duizenden en duizenden hun brood mee verdienen!!
  Nu men ook dat dol dwaze klimaat/milieu eisen radicaal gaan aanscherpen, is het geschift om meer en meer mensen toe te laten in Nederland!!
  U weet hoe meer mensen hoe meer vervuiling, hoe meer overlast en hoe meer regels!!
  In het belang van het klimaat/milieu, moet Nederland terug naar de tien miljoen inwoners!!

  • “Vluchtelingen toelaten die echte vluchtelingen zijn, ja natuurlijk.”

   Maar dan wel tijdelijk en ze niet na een week een paspoort geven + woning en uitkering.
   En niet tot in de 6de generatie inclusief iedereen die maar een beetje familie is.

   • Ik dacht dat mijn bericht wel héél duidelijk was.
    Daar staat vermeld dat de deskundigen al jaren roepen: dat van die vluchtelingen ruim 97% economische profiteurs zijn.
    En na de lokroep van Merkel in 2015, is dat nog méér geworden!!
    De grenzen moet weer bewaakt worden, samen met het leger.
    En alles wat hier niet hoort, retour eigen land.
    Duidet?

 4. D. Heinz. In het belang van klimaat en milieu moet de wereldbevolking terug naar minder dan 1 miljard mensen, dat heeft niets van doen met wel of niet immigratiestop. Ik ben voor open grenzen maar afschaffing van de verzorgende staat zoals we dat nu kennen. Mensen moeten weer leren hun eigen broek op te houden. Dat zal echter zeker een generatie vergen voor we maar in de buurt komen dat mensen weer voor zichzelf en voor hun omgeving kunnen zorgen.

  • U bent voor open grenzen, zoals dat hier nu is?
   Onze welvaart, vrijheid, leefbaarheid gaat dan kapot!!
   Maar dat is ook de bedoeling van die EU kliek.
   Die economische profiteurs zitten tot hun dood aan het staats infuus, komen en gaan nooit aan het werk om zo hun eigen broek op te houden!!
   Voorbeelden genoeg waarom dit geschift EU beleid moet stoppen, en alles wat hier niet hoort retour eigen land moet!!

  • @Wijros
   Klimaat en milieu? Jij zit duidelijk nog vast in plato’s grot naar de schaduwen te kijken op de muur. Kon je de zon niet verdragen, was de werkelijkheid je te vreemd?

   Je zult wel vereerd zijn dat Brzezinki jouw komst lang geleden heeft aangekondigd.
   De nieuwe mens, een lege schel die alles gelooft wat zijn plantagehouders hem vertellen als het maar genoeg herhaald wordt. Let maar op dat je het onzichtbare killervirus niet oploopt, want dan moet je de levensreddende behandeling ondergaan: 2 weken thuis netflixen of klussen tot het vanzelf verdwijnt.

   Shortly, the public will be unable to reason or think for themselves. They’ll only be able to parrot the information they’ve been given on the previous night’s news.
   Zbigniew Brzezinski

 5. Off-utopicia

  Geschokt? Als de huidige holocaust 2.0 met daverend applaus ontvangen wordt met vrolijk dansende ziekenhuispersoneel en de brainwashed spiepeltjes rustig verder grazen en geen enkele ondernemer de hooivork grijpt en ondernemers zich gedragen als braaf en mak zelfstandig kantoorpersoneel en niemand opstaat tegen het psychopatische-terroristische geweld van de onderdrukker die met een killerspuit de om een spuit smekende massa komt omleggen, waar zou dan die “shock” vandaan moeten komen?

  https://www.ninefornews.nl/microsoft-ontwikkelt-door-rockefeller-gefinancierde-coronapaspoorten/

 6. Immigratie is een gevolg van een oorzaak. Niemand gaat zo maar naar een ander land verhuizen. Het is niet zo, dat mensen zo maar en in eens denken, zo nu ga ik verhuizen naar Europa, met name Noord-Europa. Ik ben van mening dat dit de volgende onderwerpen betreft:
  – oorlogvoering door het Westen, Oosten en straks ook China. De mensen die in oorlogsgebieden leven, zullen vroeg of laat het oorlogsgebied verlaten, en op zoek gaan naar betere gebieden. Europa is rijk en vrij rustig, plus dat de oorlogsgebieden recht onder Europa liggen. De oversteek is zo gemaakt. Dat zie je ook bij de immigratie in Amerika, het zijn vooral de latino’s die naar Amerika gaan.
  – productdumping: Europa heeft jarenlang hun producten gedumpt in Afrika, waardoor de economie van Afrika kapot werd gemaakt. De dumping werd gedaan om de eigen industrie in stand te houden, met subsidiegeld. De Afrikaanse landen kregen enorme leningen, giften en subsidies om de dumpproducten te kopen. Een trucje dat Noord-Europa ook Zuid-Europa aandoet.
  – welvaartsstaat: gratis geld geven, en dan boos verbaasd kijken dat er grote groepen mensen komen, die mee willen profiteren van de grote geldpotten. Ik kan mij heel goed voorstellen dat mensen die de geldpot vullen, heel boos zijn, want daar zijn die voorzieningen niet voor bedoeld. En zij hebben gelijk, maar, de belastingbetaler, burger c.q. de kiezer bepaalt niet hoe het geld verdeeld wordt, dan bepaalt de Staat. En de Staat dient haar eigen belang en grotere private belangen. Burgers betalen de politici een salaris, grote partijen geven politici geld en invloed. De 2e Kamer zit vol met lobbyisten, kijk maar naar de debatten, er zit bijna niemand. De meerderheid van de 2e kamer zitten er ook niet voor de vertegenwoordiging, maar voor zichzelf en hun partij.
  Als je de bovenstaande problemen vermijd, zul je zien dat de migratie naar bijna nul gaat. Waarom zou iemand verhuizen naar een ander land, als hij of zij in zijn eigen land een goed leven heeft?

  • “Niemand gaat zo maar naar een ander land verhuizen. ”

   Wel als je de mogelijkheden heb om voortaan als uitvreter door het leven te gaan door een land uit te zoeken wat het meeste oplevert.

   • Ik ben het helemaal met je eens. Een verzorgingsstaat en open grenzen kan niet samen gaan. Maar ja, degene die de besluiten nemen over Open Grenzen en de verdeling van de grote pot met geld, is de Staat. En niet ik en Bert. En aangezien de Bestuurders altijd betaald worden uit de grote pot met geld, zullen zij zich voor jouw of mijn mening, of ieder anders mening, niet interesseren. Zij ontvangen namelijk altijd hun loon.

  • Beste Karel, ik ken toch heel veel mensen die het leuk vinden om in een ander land te gaan wonen dan alleen maar economisch gewin. Ik woon al jaren in Zuid Amerika en veel Europeanen met mij. Die hebben allemaal de verzorgingsstaat de rug toegekeerd omdat ze het een beetje te communistisch vonden worden in Utopia. Zo lang iemand in NL meer overhoudt zonder werken dan met werken zal het alleen maar slechter worden. Dit heeft een enorme zuigwerking op landen waar men het verschijnsel uitkering niet kent. In een groot deel van de wereld werkt men om te kunnen eten. Zo gauw men voldoende heeft houdt men op te werken tot het weer nodig is. Dat deel van de mensheid vindt NL een geweldig land. Als NL en Europa ook nog mee gaan doen in de NAVO om verschillende landen regelmatig te bombarderen dan wordt de reislust alleen maar bevorderd.

   • Ik ben het helemaal met jouw eens.
    De netto betalers: de burgers en bedrijven die de verzorgingsstaat van geld voorzien, zij vullen de grote pot met geld. En de staat bepaalt via het politiek proces hoe dat geld verdeeld wordt. Dat heet de begroting.
    De netto ontvangers: dat zijn de mensen die op basis van wettelijke regelingen geld ontvangen uit de grote pot. Ook zij betalen belastingen, maar zij ontvangen meer uit de pot, dan zij erin stoppen. Deze groep kan ook kiezen om te immigreren, namelijk naar landen die een vriendelijk fiscaal klimaat hebben. Maar, argumenten kun je ook inzetten met de vraag: wanneer zal ik als Nederlander gaan verhuizen naar het buitenland?
    – je bent een netto betaler.
    – je wilt niet meer meebetalen aan de financieren van oorlogen
    – je wilt niet meer meebetalen aan subsidieregelingen die oneerlijke concurrentie mogelijk maken.
    Feitelijk zijn de laatste 2 argumenten, morele en ethische overwegingen.

 7. Beste Karel, bij ons ging het om het leefmilieu, NL is overbevolkt en er is weinig nieuws in de natuur meer te ontdekken. In Zuid Amerika is veel meer te beleven. Jouw 2e argument is natuurlijk van groot belang, de NAVO dwingt NL in allerlei slechte oorlogen die slechter zijn voor het volk dat er leeft als dat beweerd wordt. Syrië is een goed voorbeeld, iedereen die er weggetrokken is, verzint allerlei drogredenen om de VS met de NAVO de zittende regering te verwijderen ten koste van een grote meerderheid die de bommen moet incasseren.

 8. Immigratie zonder assimilatie, is kolonisatie!!

  En dat is wat er nu gaande is, en dat onder bevel van dat EUSSR kliek!!

Comments are closed.