Met de koers van de LP is niet iedereen het eens. Echter. Als de hardcore AK-ers de partij verlaten, wat kennelijk gebeurd is, of in ieder geval een minderheid zijn geworden, dan is deze koers logisch. Iedere AK-er die dat betreurt, had eerder moeten handelen en lid moeten worden van de LP en naar de ALV moeten komen.

Zo is er een Philosoof G&R EIGENWIJS, die vrijspreker de rug wenst toe te keren omdat we aandacht geven aan de LP. Jammer. Hoe graag ik ook een AK LP had gezien, dat is niet realistisch omdat de leden van de LP zijn meegegaan in water bij de wijn. De LP staat ondanks dat nog steeds het dichtste bij de doelstellingen van vrijspreker. Dit is een objectieve waarheid. Als u die wenst te ontkennen. Prima. Ik roep niet op tot stemmen op de LP. Ik heb dat zelf nog nooit gedaan, stemmen op de LP. Maar ik presenteer wel de LP als beste alternatief. En breng soms andere partijen zoals afgelopen weekend het FvD, onder de aandacht.

Dat doe ik nu opnieuw. De bedreigingen voor uw vrijheid zijn met het hele corona gebeuren nog nooit zo ernstig geweest. Keer je rustig de rug toe naar vrijspreker, of de LP. Of besef dat noch vrijspreker noch de LP perfect zijn. Maar dat je vrijheid nog nooit zo onder vuur heeft gelegen als gedurende de afgelopen tien maanden. Dat de realiteit ver voorbij de angstvisioenen van Orwell is gegaan. Is het nu de tijd om ideologische 100 % zuiverheid na te streven? Hebben we die luxe van ideologische haarkloverij, of moeten we de rijen sluiten?

Bij deze presenteer ik daarom een oproep van Robert Valentine en zal volgende oproepen ook een platform geven:

Beste vriendinnen en vrienden van de LP,

We staan aan de vooravond van de grootste mediacampagne van de LP ooit. Op dit moment zijn we bezig met de vormgeving en inhoud van onze eigen krant. 1 februari willen we een half miljoen kranten gedrukt hebben waarmee we een groot deel van Nederland kennis willen laten maken met de LP. We verwachten hier veel van en bij succes willen we vlak voor de verkiezingen nog een keer een nieuwe oplage drukken.

Wij hebben jouw hulp nodig

Om alle kranten op de juiste plek in de brievenbus te krijgen hebben we jouw hulp nodig. Vrijwilligers die langs de deuren kunnen gaan en op drukke plekken de krant kunnen uitdelen. Meld je aan via werving@stemlp.nl als je wil helpen met de coordinatie van deze grootschalige actie.

Ondersteuningsverklaringen

We zijn druk bezig met de ondersteuningsverklaringen en hebben al aardig wat toezeggingen van mensen die een afspraak hebben gemaakt op hun gemeentehuis om een verklaring te ondertekenen. Maar we zijn er nog lang niet. Help ons met jouw ondersteuning. Download dit formulier en maak een afspraak op jouw gemeentehuis om het te ondertekenen.

Doneer

Wil je een donatie doen en zo helpen om meer kranten te kunnen drukken en verspreiden? Mail dan naar r.valentine@stemlp.nl en dan bespreken we de mogelijkheden. Jouw donatie helpt ons met de campagne en helpt jou om minder belasting betalen. Donaties en contributies zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

NAWOORD Ratio. Ik erken dat Robert Valentine een visie heeft die in potentie veel succesvoller kan zijn dan strikt AK. Want dat zijn maar een paar duizend stemmen. En dat gaan we niet veranderen. De LP is committed en gaat de koers niet tien weken voor de verkiezing wijzigen. De komende weken zijn erg belangrijk. Na 15 tot 26 februari zijn de kleine partijen kansloos. Dan geeft de pers alle aandacht aan de grote partijen. De komende 5 weken moet de LP scoren. U kunt meehelpen. Of niet meehelpen. De keuze is aan U.

13 REACTIES

 1. Nogmaals nawoord. Iedere auteur op Vrijspreker heeft volledige vrijheid. Mijn mening is mijn mening. En niet noodzakelijkerwijze de visie van alle andere auteurs op Vrijspreker. Mogelijk is dit verwarrend. Edoch. Ik geef mijn argumenten. U mag beslissen.

  Iedere vrijspreker auteur heeft eerst tientallen artikelen ingestuurd, daarna volgt de weging. De ballotage. Binnen is binnen. Buiten is buiten.

  De meeste auteurs doen weinig met de LP. Dat is hun keuze. Ik ben een buitenbeentje met betrekking tot mijn aandacht voor de LP. Andre heeft weer een duidelijke mening mbt Pasteur die anderen niet meteen delen (pasteur = fraudeur). Seneca heeft de nodige kritische noten mbt Tesla. We hebben allemaal onze accenten.

  Hiermee is vrijspreker niet dogmatisch. Bovendien, de meeste auteurs willen niet preken maar inspireren tot nadenken. Zelfstandig nadenken is wat we hopen te bereiken, en dan vanuit een libertarisch vertrekpunt.

  Ik hoop dat dit niet te verwarrend is. Het is het beste als u zelf de conclusie trekt.

 2. “Andre heeft weer een duidelijke mening mbt Pasteur die anderen niet meteen delen (pasteur = fraudeur).”

  Correctie, dit is geen geen mening, dit is een feit. De man heeft zijn fraude allemaal netjes bijgehouden in zijn eigen dagboek dat is gepubliceerd. Het staat iedereen vrij om feiten te ontkennen, maar daarmee win je geen geloofwaardigheidspunten.

  —-

  Toen de Spaanse Griep in 1918 op verschillende plaatsen wereldwijd tegelijkertijd spontaan uit leek te breken, zijn er door de US Public Health Service verschillende pogingen ondernomen om de besmettelijkheid van deze griep te onderzoeken op honderd gezonde vrijwilligers.

  Dit gebeurde door de overbrenging van afscheidingsproducten (slijm en dergelijke), bloedafnames van zieken en injecties bij vrijwilligers, langdurig in het gezicht blazen en hoesten, allen hardnekkig zonder besmettingsresultaat.

  Het idee dat ziektes worden overgedragen door micro-organismen is afkomstig van Louis Pasteur. Tot op heden berust dit op een onbewezen aanname.

  Er zijn nog meer van dergelijke aannames, zoals: verzadigde vetten zijn ongezond; pasteurisatie van zuivel is nodig; vaccinaties zijn nodig.

  Inleiding

  Cowan heeft in zijn werk Human Heart, Cosmic Heart het paradigma van Steiner uitgewerkt dat het hart geen pomp is. En tevens dat het onjuist is om verstopte aderen te zien als de voornaamste oorzaak van hartaanvallen. (Cowan is zeer waarschijnlijk controlled opposition om de schade die serieuze mensen als Stefan Lanka aanrichten aan het Rockefeller medicine model te counteren. Dit volgens de oude techniek van de waarheid overnemen van de echte oppositie en veel publiciteit geven in alternatieve media, zodat een groot publiek wordt bereikt. En vervolgens klinkklare onzin theorieën beginnen spuien die gemakkelijk gedebunkt kunnen worden(UFO’s, Reptilians enz.. Dan kan op gepaste tijd het kind met het badwater weggegooid worden en is de waarheid van Stefan Lanka besmet met het wappie-label. Cowan zijn virustheorie kritiek is correct, maar daarnaast komt hij met veel onzintheoriën over andere onderwerpen, wees dus gewaarschuwd!)

  In zijn werk Vaccines, autoimmunity and the Changing Nature of Childhood heeft Cowan beschreven hoezeer het menselijk wezen door de vaccinatieprogramma’s meervoudig blijvend wordt beschadigd.waarheid
  En in zijn werk ‘Cancer and the New biology of water’ heeft hij beschreven waarom de huidige bestrijding van kanker volledig faalt. <b desinformatie mix

  Het wordt tijd dat de paradigma’s die aan de basis van de huidige virologie liggen eens grondig worden getoetst en zo nodig herzien (1).

  Hoofdstuk 1: Besmetting

  Door de focus op het ontstaan van ziekte uitsluitend te leggen op micro-organismen is een reductionistische tunnelvisie ontstaan die in alle nuchterheid kan worden vergeleken met de visie dat een pingpongbal (het virus) een muur (ons immuunsysteem) kan omvergooien (2).

  Voor de definitie van het postulaat ‘besmetting’ (een onbewezen stelling die niettemin wordt aangenomen als voorlopige werkhypothese, omdat het niet aannemen een gat doet vallen in het verklaringsmodel, en waarbij de status van werkhypothese gaandeweg wordt vergeten en later wordt verketterd) heeft Robert Koch (1843-1910) een aantal wetenschappelijke regels opgesteld:

  1. het verdachte micro-organisme moet in overvloed aanwezig zijn in alle weefsels van een zieke en niet bij gezonde mensen

  2. het organisme moet kunnen worden geïsoleerd en in een reine kweekcultuur kunnen worden ondergebracht

  3. het aldus gecultiveerde organisme dient ziekte te veroorzaken bij gezonde proefpersonen

  4. het organisme moet opnieuw worden geïsoleerd uit de aldus geïnfecteerde proefpersonen, opnieuw onderzocht en geïdentificeerd als de identiek met het verdachte micro-organisme.

  Robert Koch is er zelf nooit in geslaagd om het gebruikmaking van zijn eigen protocol besmettelijkheid te bewijzen. Hij schrapte de eerste regel omdat hij ontdekte dat mensen dragers kunnen zijn van cholera- en tyfusbacteriën en toch niet ziek zijn.

  In 1937 zijn deze regels door Thomas Rivers als volgt aangepast:

  1. het virus moet vanuit de gastheer in vitro kunnen worden geïsoleerd

  2. het virus moet in gastcellen, wederom in vitro, te worden gecultiveerd

  3. het virus dient wetenschappelijk aantoonbaar te worden gefilterd vanuit een substantie waarin ook andere bacteriën (kunnen) voorkomen

  4. het aldus gefilterde virus dient vergelijkbare ziektesymptomen te veroorzaken bij proefdieren

  5. het virus moet vanuit deze proefdieren opnieuw worden afgenomen en geïsoleerd

  6. als gevolg van de inbreng van het virus dient een specifieke immuunrespons te worden aangetoond

  Ook Rivers heeft de eerste regel van Koch geschrapt, om dezelfde reden.

  Tot op heden is er geen enkel micro-organisme gevonden dat al deze wetenschappelijke criteria kan doorstaan, noch die van Koch, noch die van Rivers. Niet omdat deze regels in wetenschappelijk opzicht niet juist zijn, maar eenvoudig omdat het antwoord op de vraag of micro-organismen ziekte veroorzaken anders uitpakt dan wat op dat moment – tot op heden – werd/wordt gedacht.

  Het idee van besmettelijkheid is overigens al ouder, maar het huidige idee van besmettelijkheid is zeer sterk gepromoot door Louis Pasteur, waarvan het algemeen bekend is geworden dat zijn werkmethodes als fraude dienen te worden aangemerkt (3).

  De werkwijze die Pasteur volgde was niet enkel in wetenschappelijk opzicht hoogst arbitrair maar ook zeer wreed en gespeend van iedere vorm van ethiek (4).

  Zo ontleende hij afscheidingsproducten van ziekte (pus) van zieke mensen, paste daarop een hoogst arbitraire methode toe (toevoeging chemicaliën) die voor isolatie moest doorgaan, en injecteerde daarvan verbazingwekkend grote hoeveelheden rechtstreeks in de hersenen (!) van proefapen, die hier vervolgens ziek van werden, dan wel eraan overleden.

  Deze methode zou moeten dienen als ‘bewijs’ voor besmettelijkheid. Het lijkt erop dat de onwetenschappelijkheid van deze methode zonneklaar is voor iedereen behalve voor microbiologen. (Deze methode zou later door Landsteiner en Popper worden gebruikt om de besmettelijkheid van polio te bewijzen.)
  De werkwijze van Pasteur was in het geheel niet transparant en dus onwetenschappelijk; zijn dagboeken en werkverslagen waren niet voor derden inzichtelijk. Na zijn dood zijn deze dagboeken tegen zijn wil en per ongeluk in de openbaarheid gekomen en kwam de fraude aan het licht.

  Pasteur was niet in staat om een wetenschappelijke methode te vinden om met een reine bacteriekweek ziektes over te dragen. En aan het eind van zijn leven heeft Pasteur zijn fouten toegegeven. Beroemd geworden is zijn uitspraak: “Le microbe c’est rien. L’environment c’est tout.” Oftewel: niet het micro-organisme is doorslaggevend als verklaringsmodel voor ziekte, maar het interne milieu van de desbetreffende persoon. Deze uitspraak heeft de trein die door hem in gang is gezet echter niet kunnen stoppen.

  Vanaf Pasteur is er geen enkel microbioloog geweest die op een experimentele wijze de overdrachtelijkheid van ziekte middels reine culturen heeft kunnen bewijzen (5).

  https://www.transitieweb.nl/achtergrond-longreads/de-besmettingsmythe-een-nederlandstalige-samenvatting-van-the-contagion-myth/

  Pasteur? Fraudeur!
  De meerderheid van de mensen gelooft dat ziekte van buiten het lichaam komt. Ofwel via “virussen”, ofwel via bacteriën, die de vergeten boodsdoeners van gisteren zijn. Maar draai het of keer het: externe ziekteverwekkers zijn het basisdogma van de moderne medische ideologie.

  Ikzelf heb dat ook héél lang geloofd. Ik wist ergens wel dat dat niet klopte, maar tot ik ontdekte waarom we precies zo negatief zijn over onze kleine vrienden, de microben, kon ik het bedrog niet benoemen. Nu wel: ziekte start niet buiten het lichaam maar binnen de geest, en wat wij nu nog verkeerdelijk ziekte-symptomen noemen zijn in feite helings-signalen, nadat de échte ziekte (een geestesconflict) is opgelost. Voila. Dat is in één zin waarom ik niet langer in ziekmakende virussen geloof.

  Dat woord, namelijk, “virus”, betekent letterlijk “gif”. Het is een Latijns woord dat oorspronkelijk diende voor de aanduiding van etter, pus, de vuiligheid die het lichaam afscheidt wanneer een wonde heelt. Het is in wezen dus niet meer dan het excrement van bacteriën, die keihard werken om onze wondes te dichten. Of dacht u dat wij dat zelf doen misschien? Tja. We verteren niet eens ons eigen voedsel. De ruim 3 kilo aan bacteriën die in ons wonen zijn keiharde werkers, en niet één ervan is schadelijk.

  De reden dat we dat jammer genoeg wel denken, komt door het bedrog van één van de grootste fraudeurs in de geschiedenis van de mensheid: Louis Pasteur. Die onverlaat, die enkel in Robert Koch zijn gelijke vond, werkte in opdracht van zijn regering aan een theorie over zogenaamde “ziektekiemen”: kleine materiële deeltjes die de tegenstander ziek zouden maken. Want één ding moet u goed beseffen: de vroege ontwikkeling van de micro-biologie speelde zich volledig af in een angstig militair klimaat.

  In 1871, namelijk, hadden de Pruisen de Fransen nog eens goed op hun plaats gezet, en het revanchisme in Frankrijk vierde dan ook hoogtij. Pasteur’s eigen zoon had in die oorlog gevochten, en de verbetenheid waarmee men nu naar nieuwe manieren zocht om de Duitsers te vernietigen kende geen grenzen. In de typische arrogante stijl van het 19de eeuwse positivisme – zogezegd wetenschap, maar vooral veel fantasie – ging Pasteur dus zonder enig bewijs gaan beweren dat bacteriën ziekmakers zijn.

  Hoe we dit weten? Wel, zéér eenvoudig: van alle experimenten die hij vervalste om die bewering staande te kunnen houden, hield hij een meticuleus privaat dagboek bij. Een soort zwarte boekhouding dus, om zélf nog te weten wat waarheid en wat fictie is. Als je liegt, namelijk, moet je een héél goed geheugen hebben. Of een goed dagboek. Pasteur wist overigens hoe explosief deze literatuur was, want toen hij zijn erfenis naliet was er één voorwaarde aan verbonden: dat deze dagboeken nooit zouden worden gepubliceerd.

  Tot in 1993 een achterkleinkind van Pasteur de leugen niet meer kon verdragen, en dat toch deed. Hij stapte naar Prof. Dr. Geison van Princeton University, die deze notities twee jaar later uitbracht in “The private science of Louis Pasteur”. Dit boek indexeert op gedetailleerde manier hoe Pasteur zijn experimenten bewust vervalste. Er is simpelweg geen ontkennen aan, want hij hield zelfs bij hoeveel gif hij aan de controlegroep honden had toegediend die zijn zogezegd “gezondmakende” vaccin niét hadden gekregen.

  Pasteur is dus een fraudeur. Punt aan de lijn. En dus stel ik u de vraag: als het hele idee dat de oorzaak van ziekte ligt bij externe ziekmakers gebaseerd is op een vuile leugen, tenminste in het geval van bacteriën, hoe plausibel is het dan dat hetzelfde niet gebeurt met virussen, die eigenlijk gewoon kleinere microben zijn?

  Het lijkt mij minstens een geldige vraag.

  Uw systeem-ongelovige,
  Brecht Arnaert

  Arnaert heb ik tot heden nog nooit op misinformatie kunnen betrappen, daarom zal je hem hem ook niet zien trenden op twitter of op alternatieve nieuwssites van de gecontroleerde oppositie. Hij vertelt tot nu toe steeds waarheden zonder desinfo tijdbommetje. Dus wordt hij doodgezwegen

  https://www.macrotrends.be/gratisnieuwsbrief/16907/pasteur-fraudeur.html

  Soit, in de bijbel wordt gewaarschuwd voor de talrijke valse profeten die zich manifesteren in de eindtijd. Dat lijkt geen loze waarschuwing te zijn.. Ze zitten overal, en ze mixen 95% waarheid met 5% misleidende leugens. Maar wie moeite doet haalt ze er wel uit, denk eraan als je iemand kan betrappen op een pertinente leugen waarvan je weet dat hij bewust is, moet je opletten met de rest van de boodschappen.

  • Ik geloof het graag maar kan dit onder een ander artikel a.u.b.? Dit artikel gaat over de niet-meer-zo-Libertarische Partij.

   Waarom ik eigenlijk alleen nog maar kan lachen. Misschien kan onze Amsterdamse Ambtenaar, pardon, “gedroomde kandidaat” wat rond de Stopera gaan dansen? Dat trekt vast meer aandacht dan krantjes uitdelen en de Stopera staat toch leeg. Zag ik toen ik er laatst langs liep op een doordeweekse middag. Is er eindelijk weer eens wat te doen, of had de Stopera (de bakstenen puist) vorige week nog Kerstvakantie?

  • “Arnaert heb ik tot heden nog nooit op misinformatie kunnen betrappen,”

   “Hij vertelt tot nu toe steeds waarheden zonder desinfo tijdbommetje. Dus wordt hij doodgezwegen”

   Met dit soort uitlatingen heb ik wat moeite. Alan het gegeven dat jij Arnaert nog nooit hebt kunnen betrappen op misinformatie zegt inderdaad precies dat. Jij hebt hem er nog nooit op kunnen betrappen. Maar wat zegt dat? M.i. niets. Wellicht ben jij daartoe niet in staat. Wat overigens niet erg is. Voel je niet beledigd.

   Hij vertelt de waarheid? Hoe weet jij dat? En dan de conclusie dus hij wordt doodgezwegen. Dat maak jij ervan. Hoe weet je dat? En zo zeker.

   • Je probeert Arnaert hier verdacht te maken zonder dat je daarvoor enige reden kan aanvoeren. Dat is op zijn minst gezegd niet netjes. Blijkbaar is de waarheid niet belangrijk voor de vele crypto-communisten en crypto-statisten hier die de definitie van het libetarisme systematisch van binnenuit masseren richting het communistische ideaal.

    Ik lees in je comment enkel een ongefundeerde poging tot ondermijning van de essentie van mijn post. Die is dat de stelling de Pasteur een bewezen fraudeur is, geen mening is maar een vaststaand feit. Die boodschap kan je inhoudelijk niet ontkennen, dus dan mik je maar op de boodschapper(s). heel doorzichtig.

 3. Ik heb gedacht. Ik kijk nog eens een keer in dat verkiezingsprogramma. Misschien zie ik toch nog iets waarvan ik denk: Dit representeert waar ik als libertarier voor sta. En dan natuurlijk het liefst met overtuiging.
  Ik heb niks gevonden. Alleen een, vanuit libertarisch perspectief bekeken, betekenisloos verkiezingsprogramma.

  Toen ben ik nog even verder gaan zoeken naar zelfverdediging. Of op termen als zelfbeschikking. En ook pepperspray.
  Correct me if I am wrong maar ik heb niks gevonden.
  Dus als er zelfs geen pepperspray afkan is de weg naar degelijk afweergeschut voor zelfverdediging er ook niet.
  En worden thema’s als zelfbeschikking of zelfverdediging volledig buiten beschouwing gelaten.

  Kortom. Ik herken er niks van libertarisme in.
  En begrijp niet dat de VS dit plaatst als zijnde beste alternatief.
  Een slecht alternatief is geen alternatief. Waarom moet er uberhaupt een alternatief zijn?
  En de woorden ‘sell out’ blijven resoneren. Dus dan schrijf ik ze ook maar gewoon op.

  • Hi Larissa. Ik kan alleen maar de standpunten vinden, niet het verkiezingsprogramma. https://stemlp.nl/standpunten/
   Er zijn missers zoals recht op zorg en basisinkomen. Maar bij wonen stellen ze terecht dat er veel meer ruimte moet worden vrijgemaakt voor woningbouw. En ze willen belastingen fors verlagen. En ze willen geen politieke variant als de EU. Maar wel een EEG / vrijhandelszone. Bij onderwijs willen ze een vorm van concurrentie invoeren. Bij defensie gaan ze meer naar het NAP, geen buitenlandse avonturen meer, alleen verdedigen land. Zo slecht is het nu ook weer niet

   • Als je contacten hebt in de ‘inner circle’ daar, kun je de LP verleiden om een artikel te plaatsen hier?

    “Als de LP regeert dan…” (zomaar wat ideeën)
    1) Is dit het allereerste wat wij doen – en waarom
    2) Is dat de eerste wet die wij afschaffen – en waarom
    3) Is zus de eerste wet die wij invoeren – en waarom
    4) In de hypothetische situatie dat de LP aanschuift in kabinet Rutte 5 (of is het dan 4), wat heeft men onderhandeld om de komende 4 jaar te bereiken, dat libertarisch te noemen is?
    5) Als Valentine minister wordt, van welk ministerie het liefst, en wat gaat hij daar voor elkaar krijgen? Specifiek graag: bijvoorbeeld “Ontwikkelingshulp, alle subsidies stopzetten. Sigrid Kaag moet voortaan op haar bezemsteel naar Palestina vliegen”

   • Punt 1 en 3 gecombineerd) : baas over ons eigen geld. Pas dan overweeg ik ooit weer te gaan stemmen.

 4. Niko, ik geloof niet dat een libertair gauw “namens” zal spreken. Je kunt wel je grondbeginselen met anderen delen en representeren in wat je zegt en wat je doet. In zekere zin zitten we met een “Partij” gevangen in hedendaagse organisatievormen van een politiek systeem. We mogen dat best wel eens relativeren. Er zijn mensen die denken dat je het systeem van binenuit kunt hervormen, en mensen die dit van buitenaf doen. Ik denk dat beide tegelijk kunnen, en enigzins in concurrentie kunnen staan om te kijken wat het best werkt. In het beste geval versterkt het elkaar, ik denk niet dat ze elkaar ontkrachten.
  De LP zie ik als een platform waarin je in vriendschap vrijwillig kunt samenwerken. Ikzelf beleef aan het uitdragen van libertair gedachtengoed veel “selfish” plezier en ik kom daarbij mensen tegen die leuk zijn, commentatoren van de vrijspreker inclusief. Voor mij persoonlijk is libertarisme een waardevolle bron van ideeën en methoden om me aan de almachtige overheid te onttrekken. Ik heb niet zoveel met “de overheid”, alleen van dat woord al kan ik onpasselijk worden, maar het is als met de ziektes in het leven: ze succesvol te bevechten maakt je immuniteit sterker.

  Over het tweede deel van je vraag 5 wil ik ook wel een persoonlijke reactie kwijt want het heeft nuttige implicaties voor de Ruimtelijke Ordening: je kunt het aantal parkeerplaatsen enorm reduceren als bedrijven grotere bezemkasten in hun kantoren (en hun winkels niet te vergeten) maken. Doe er dan ook nog een quota tegenaan (nou begint het bedenkelijk te worden: ik wil me niet in de conservatieve hoek neerzetten, het kan me dus niks schelen dat alleen vrouwen toverkollen kunnen zijn en alleen mannen tovenaars, dat is toch maar een onbeduidend zeventiende eeuws sociaal concept, ik ben eigenlijk best wel voor een genderneutrale bezem, ik gebruik die dan – goed voornemen in 2021 – om mijn eigen stoepje mee te vegen). Kan iemand dat doorspelen aan een daarvoor verantwoordelijk ministerie? Die zitten te springen om ideeën waaruit ze vervolgens verplichtingen kunnen maken.

  Op een goed 2021 met een “gouvernement éclaté”. Cheers!

Comments are closed.