Deze prohibities hebben drie zaken gemeen:

01. Zij zijn immoreel en beperken de persoonlijke vrijheid in ernstige mate

02. Zij veroorzaken veel kosten en schade

03. Zij dateren alle drie uit de 20ste eeuw

De migratieprohibitie

Slechts elf procent van de planeetbewoners kan op grond van het trekken van een winnend lot in de geboorteloterij een groot aantal landen bezoeken zonder aan lastige en tijdrovende procedures te worden onderworpen bij het aankopen van paspoorten, uitreisvisa en inreisvisa.

89 procent van de planeetbewoners is min of meer geïmmobiliseerd doordat het voor hen lastig, duur of onmogelijk is, een paspoort aan te schaffen, casu quo visa te verwerven voor het overgrote deel van de landen welke zij wensen te bezoeken. Dit veroorzaakt veel schade voor de betrokkenen, omdat het hun moeilijk en vaak onmogelijk wordt gemaakt bij het besteden van hun inkomen en tijd, hun respectievelijke preferentieschemata te volgen en hun behoeften in rangorde van dringendheid te bevredigen.

Het bovenstaande vindt zijn oorzaak in het betreurenswaardige feit, dat de vertegenwoordigers van elf procent van de planeetbewoners een grote hoeveelheid aan bepalingen gecreëerd hebben, die de mobiliteit van 89 procent van de planeetbewoners ten sterkste beperkt. Wie hier ook maar de geringste twijfel aan koestert, schaffe zich aan een nummer van TIM, het maandelijks verschijnende Travel Information Manual, waarin de bepalingen voor alle landen ter wereld opgesomd en gespecificeerd worden of raadplege de QNI ( Quality of Nationality Index) en de publicaties van professor Kochenov op dit stuk.

Voor de eerste wereldoorlog reisden wij zonder paspoort, maar na de eerste wereldoorlog is de homo sapiens van de in het wild levende species het enige species dat zich door een dergelijk bureaucratisch bouwwerk in zijn bewegingen beperkt ziet.

Het zijn niet alleen de direct betrokkenen die schade ondervinden, maar ook degenen die slachtoffer worden, doordat zij betrokkenen niet in dienst kunnen nemen casu quo op andere wijze met hen samen kunnen werken. ( e.g. : taxichauffeur/passagier, luchtvaartmaatschappij/passagier, casino/speler, chirurg/patiënt, professor/ student, groothandelaar/klant, museum/bezoeker.)

De drugprohibitie

De zinloze en contraproductieve drugprohibitie brengt enorme kosten met zich mede.

Deze kosten manifesteren zich zowel op het stuk van de handhaving als voor de consument, die het recht wordt ontzegd, zelf te beslissen wat hij wenst te consumeren.

De consument wordt naar de zwarte markt gedwongen, waar hij een veelvoud van zijn geld kwijt is en bovendien het risico loopt vervolgd te worden op grond van het uitvoering geven aan zijn wens te consumeren hetgeen waarnaar zijn voorkeur uitgaat.

De witwasprohibitie

De zo mogelijk nog zinlozer en nog meer contraproductieve witwasprohibitie heeft er geenszins toe geleid, dat er minder gewassen wordt. Het wassen gaat gewoon door. Evenmin als het mogelijk is door een rivier stromend water in zijn gang te stoppen, is het mogelijk te voorkomen dat geld stroomt van a naar b.

Het enige resultaat van de witwasprohibitie is, dat de wasser zich met hogere kosten geconfronteerd ziet: kosten die evenzoveel inkomen vormen voor de financiële industrie, witwasadviseurs, commissionairs en bemiddelaars die hun dienste aanbieden, voorzien van vele etiketten.

De schade veroorzaakt door de anti-witwashetze neemt nog steeds toe: een steeds groter percentage van het GDP wordt getoucheerd door de antiwitwasindustrie.

Tussen bovengenoemde drie prohibities bestaat er samenhang; er is onderling van een sterke beïnvloeding sprake.

De som van de toegebrachte schade is gigantisch en overtreft het GDP van menige staat.

Omdat iedereen zijn of haar schade op een ander af tracht te wentelen, valt moeilijk vast te stellen, hoeveel een ieder aan deze schade meebetaalt. Wel is duidelijk, dat de toegebrachte schade ieder jaar groeit en dat van ieders besteedbaar inkomen een steeds hoger percentage afgeroomd wordt, dat gebruikt wordt in de op voorhand verloren strijd tegen de hierboven gespecificeerde prohibities. Helaas zijn de hierboven vermelde nog niet alle prohibities waarmede wij te maken hebben.

Hugo van Reijen

15 REACTIES

 1. Drie min of meer geïmmobiliseerden zijn van het weekend in het wild gesignaleerd:
  https://cranendonck24.nl/home/artikel/70120/Asielzoekers-trekken-broek-omlaag-en-zorgen-voor-overlast-op-oprit-in-Maarheeze

  Brabant is een stukje cultuurrijker geworden nu zij in hun midden zijn opgenomen. Ik denk dat vooral de Brabantse meiskes dolblij zijn met deze drie nieuwe alfamannen op de relatiemarkt. Welke droomt er niet van om er zulke op straat tegen te komen? Deze week komen er weer 500 bij.

  De anti witwas maatregelen hebben mede tot gevolg dat vele mensen zich onnodig extra moeten identificeren en aan banken moeten uitleggen dat de inkomsten toch echt wel legitiem zijn. Ook raken bedrijven bankrekeningen kwijt omdat grijze bankmuizen bang zijn dat er iets riskants aan is. Hoewel deze bedrijven niets onwettigs doen. Nutteloze regelgeving door even nutteloze politici.

 2. Ik had mij eigenlijk voorgenomen hier niet meer te komen, noch te posten. Je kunt nu eenmaal niet de illusie hebben dat de hele wereld verstandig is. Maar hier zakt mijn broek toch echt linea recta van af.
  “immigratiebeperking is immoreel want het beperkt de persoonlijke vrijheid in ernstige mate”

  De vraag is uiteraard: wiens persoonlijke vrijheid? Hugo bedoelt natuurlijk de persoonlijke vrijheid van de migrant. Andere betrokken partijen doen er immers niet toe. Daarom, stel ik voor dat alle 7,5 miljard mensen verhuizen naar het dorp of de stad waar Hugo woont.

  • @Youp. Je haalt hier iets aan dat niet in dit artikel staat, nergens wordt immigratie beperking genoemd. Er wordt gesproken over migratie. Als je citeert, doe het dan svp juist.

   Migratie moet uiteraard wel gebeuren met inachtneming van het NAP.

   • Hugo heeft het over MIGRATIEPROHIBITIE met de volgende uitleg: 89 procent van de planeetbewoners is min of meer geïmmobiliseerd doordat het voor hen lastig, duur of onmogelijk is, een paspoort aan te schaffen, casu quo visa te verwerven voor het overgrote deel van de landen welke zij wensen te bezoeken.

    Wanneer ik dat vertaal als migratiebeperking heb ik dat juist gedaan. Je kunt ook dingen niet willen begrijpen Ratio.

  • Binnen kort kan het zijn dat ik niet verder mag migreren dan straal van 15 km van mijn huis als de heersers het gebied tot code rood verklaren. Ik vind niet dat ze mij tegen kunnen houden en maar grenzen kunnen verzinnen, maar misschiene zouden ze alle geinfecteerden naar mijn huis moeten sturen.

  • @Youp. “Wanneer ik dat vertaal als migratiebeperking heb ik dat juist gedaan.” Klopt, nu doe je het juist, het is migratie beperking en geen immigratie zoals in je vorige reactie. Er wordt immers in dit artikel gesproken over bezoeken en niet over vestigen. Dat wenste ik te verhelderen. Je opmerking / citaat “immigratiebeperking is immoreel want het beperkt de persoonlijke vrijheid in ernstige mate” is niet op dit artikel van toepassing en dat zie je nu ook in. Dank

   • Oh, oh oh, wat moet je je toch in een bochten draaien hier. even verder tikt Hugo: “Het zijn niet alleen de direct betrokkenen die schade ondervinden, maar ook degenen die slachtoffer worden, doordat zij betrokkenen niet in dienst kunnen nemen casu quo op andere wijze met hen samen kunnen werken. ( e.g. : taxichauffeur/passagier, luchtvaartmaatschappij/passagier, casino/speler, chirurg/patiënt, professor/ student, groothandelaar/klant, museum/bezoeker.)”

    Niet in dienst kunnen nemen. Lees ik daar. Dus Hugo heeft het niet over een vakantietje. Maar, het is al goed. Ik begrijp het. Ik ben weg hier. Wel wil ik graag gezegd hebben dat we het hier over een zeer specifieke tak van het libertarisme hebben, te weten het geolibertarisme. Het zou ook nog bleeding heart libertarisme kunnen zijn, maar dat lijkt me hier minder van toepassing. In de libertarische hoofdstroom is er geen plaats voor ‘de-immigrant-bepaalt-zelf-wel-waar-hij-welkom-is-libertarisme’.

   • Youp heeft gelijk, Vrijspreker doet alsof dit gewoon bij de 95%+ van het libertarisme hoort. De basis hiervoor is nogal vaag, (uit de 2012 punten van de LP, waarop ±1500 man gestemd hebben, en het is onduidelijk of T. Manders dit als begin of eindpunt zag) verder is er niemand van enig kaliber die dit onderschrijft. Wie van de founders stelde ook weer vast dat “a country, with its institutions, belongs to the people who inhabit it” ? Een paspoort/visa is een privilege uitgegeven door een land. Een land kan geen mensen vertegenwoordigen, die er niet wonen.

    Minimaal zou Vrijspreker een stop-immigratie-vrijdag kunnen instellen als tegenhanger.

   • @Ari. ***Minimaal zou Vrijspreker een stop-immigratie-vrijdag kunnen instellen als tegenhanger*** Je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Door de laatste tijd slechts 1 visie op migratie een podium te geven brengen we een eenzijdig beeld. Dat is niet correct van ons. De andere kant moet ook belicht worden want er zijn veel libertariers die minder of geen immigratie wensen, of in ieder geval minder vanuit bepaalde regio’s. Nu kan men de conclusie trekken dat kritiek op migratie niet kan op deze site.

    Ik heb voor morgen alvast een artikel ingepland, een oude video, maar nog steeds relevant. Die stelt dat het opnemen van mensen uit ontwikkelingslanden niets oplost.

    Ik ga kijken of ik nog meer kan vinden dat de balans terugbrengt op dit thema zodat kritiek op migratie icm libertarische opvattingen een plek krijgt. Ik zal ook dit artikel van mezelf herpubliceren waarin ik gematigder was en gesubsidieerde kunstmatige migratie niet juist vind. https://www.vrijspreker.nl/wp/2016/07/immigratie-betekent-thans-gedwongen-delen/

   • Ratio heel goed. Beter laat dan niet. Maar voor Youp lijkt het te laat. Ik denk dat je hem persoonlijk moet berichten. Het zou vreselijk jammer zijn als zijn geluid hier wegviel.

    Ik was zelf ook een beetje on my way out. Want jij noemt het niet correct dat slechts 1 visie hier te lezen was. Maar de impact is natuurlijk nog wel even wat anders dan dat het ‘gewoon niet correct’ was. Want mijn vertrouwen is daardoor best wel weggeraakt.
    Want maandenlang is het ook door jou afgedaan als bv. ‘passie’ die hoog oploopt bij mensen. En werd het punt niet gepakt. En werd er heel erg om heldere libertarische argumenten heengedraaid. En werden warrige antwoorden gegeven om Hugo maar niet af te vallen. ( zo kwam dat over) Ik denk dat daarmee tekort is gedaan aan de goede wil van reageerders die VS iets duidelijk wilden maken tbv libertarisch perspectief en de behoefte daaraan.

    Nou denk ik dat je hier een uitstekende poging doet om zaken te herstellen. De vraag is of je nog op tijd bent. En of het nog wil lukken iets te kunnen herstellen van deze langdurige impact. Want welke mensen zijn hier nog meer voor weggelopen. Zijn er uberhaupt nog wat meer AK mensen over dan het handjevol hier?
    Maar ok. Dat zien we dan wel. Je wil is er en daar gaat het nu om.

    Ik denk zelf dat goede herstelwerkzaamheden wat verder gaan dan alleen tegenhangers plaatsen. Arie B zegt dat goed in zijn voorstel ‘minimaal’
    Want met tegenhangers verbreed je het libertarisch perspectief misschien. Maar zonder kaders staan mensen als ik nog steeds een zogenaamd libertarische bal te trappen met iemand als Hugo met zijn voorkeur voor massa immigratie. Terwijl hij dan eigenlijk van een hele andere stroming is. Dus waarom dat niet wat meer classificeren?

    Met die kennis kun je dan bepaalde artikelen als deze of een artikel wat zich uitspreekt tegen immigratie duiden voor wat het is. En hoeft iemand als ik me ook niet klemgezet te voelen door een Hugo en aanhang met zijn artikelen die een onveilige wereld creeeren voor vrouwen en meisjes. Uit naam van libertarisme.
    En zou het uitgangspunt voor discussie ook anders worden. Want dan staat hij heel duidelijk ergens anders dan ik. En hoeven we niet allebei onder de algemene vlag van libertarisme. En hoeven we zijn idee ook niet meer uit te leggen als AK. Maar kan hij gewoon onder het geolibertarisme of iets in die richting.

    En nu ga ik afwachten wat er hier gebeurt. Want ik ben best verdrietig geweest over al die onzin die hier is verspreid de laatste tijd. Het werd gewoon door je strot geduwd. Het mag best wel een beetje een wonder heten dat ik de VS niet heb opgegeven.
    Want Ratio bij jou leek de lamp ook echt uit te gaan. Je was gewoon niet voor rede vatbaar! Je drukte elke keer de deksel op de pot.
    En ik wil heus wel luisteren naar kritiek en zeker van jou. Maar je leek het punt gewoon niet te willen pakken. Het was frustrerend en vooral dat je dan zei dat ik een belerende vinger had. Ik zit hier ook maar gewoon voor volk en vader land. Mijn best te doen de lamp bij de mannen op scherp te houden. Dus ben je er nou weer?

    Dan ga ik voorlopig even niks hier doen denk ik. Want ik ben met al deze ellende ook een beetje in een kramp geraakt. Maar ik ben erg blij dat je energie gaat steken in geluiden ‘van de overkant’ Dat is het beeld van een rechtvaardig man. Zet m op 🙂

   • En Ratio ook mijn excuus als ik mij ergens onderweg in dit hele immigratie debacle ongelukkig heb uitgedrukt. Ook aan andere mensen is dat excuus. Ik heb goede bedoelingen gehad en wil net als iedereen dat het gewoon gezellig is. En ik vind het jammer dat dat niet gelukt is. Eerlijkheid biedt helaas niet altijd gezelligheid.

   • “Je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Door de laatste tijd slechts 1 visie op migratie een podium te geven brengen we een eenzijdig beeld. Dat is niet correct van ons. De andere kant moet ook belicht worden want er zijn veel libertariers die minder of geen immigratie wensen, of in ieder geval minder vanuit bepaalde regio’s. Nu kan men de conclusie trekken dat kritiek op migratie niet kan op deze site.”

    Dat geeft de libertarier moed !

 3. Tsja hier telt maar 1 principe:
  Iedereen die zich libertarier noemt is dat ook. En het maakt niet uit welk idee of principe hij representeert.

  Andere auteurs will follow this lead. En steeds meer verwateren in hun libertarische overtuiging. Als die er al overtuigend was.
  Ze worden ook steeds beter in alle ideeen passend maken. Gevoed door steeds meer volk wat dat zal steunen. En leuke discussies zullen gevoerd worden waarin de rekbaarheid van Libertarisme keer op keer aangetoond zal worden. Leuke gesprekken binnen gezellige marges.
  En zo zal er plek zijn voor iedereen. Inclusief en divers. Behalve natuurlijk voor de AK-ers of anderszins kritisch helder denkende mens die logische ideeen wil uitdragen.

  En terwijl de principiele AK libertariers hier het veld beginnen te ruimen verdwijnt Libertarisme in haar meest pure verschijningsvorm van de Nederlandse koort. En zal er geen ziel meer te vinden zijn die nog wat principieel spoor kan trekken. ( of kan vinden) Tenminste niet hier. Of bij de LP.
  Want als mensen als Youp ( of Niko of bv een Arie B ) hier vertrekken zal dat waarschijnlijk het laatste zijn. Never to return.

  Maja wie kan daar nou mee zitten. Want die mensen ‘voelden’ natuurlijk al langere tijd niet goed voor het ‘clubbie’ van de VS. Zij deden zelfs al veel eerder hun beklag. Want zij vinden dat je gewoon niet moet lezen als iets je niet aanstaat. Omdat tsja echt inhoudelijke kritiek is dan gewoon niet zo gezellig meer. Want dan wekken reageerders irritaties en boosheid op bij auteurs. Wat dan natuurlijk ook nog aan die reageerder zelf ligt. Want dat is logisch.

  Dus zo hoeft niemand te rouwen om het vertrek van de laatste principiele mensen hier. En ja is het zelfs maar beter en gewoon gerechtvaardigd dat ze dat hebben laten gebeuren. Want het werd ook allemaal wel erg lastig met die mensen. Met dat gezeur elke keer over principes en perspectieven.

  Is het te laat hier nog iets aan te doen?
  Nee
  Maar het roer zou om moeten.
  En liever kabbelt de VS gewoon een beetje.
  Want het gaat uiteindelijk toch om een clubbie wat wel gezellig moet blijven allemaal.
  En zelfs een kompas is dan niet nodig.

  Peace out. Voor nu en nog eens. Of niet.

Comments are closed.