Dit is een must see interview van de Buiten Parlementaire OnderzoeksCommissie met jurist Jeroen Pols van Stichting Virus Waarheid. 

Het is een beetje irritant dat er een stenograaf bijzit die het allemaal niet bij kan houden, het hele interview wordt integraal opgenomen dus een stenograaf lijkt me overbodig, maar mogelijk willen ze het een beetje cachet meegeven van een rechtbank.  Overigens blijkt uit het interview dat rechtbanken geen greintje cachet meer hebben maar dat geheel terzijde. 

Mr. Pols is snoeihard in zijn oordelen.  Hij geeft aan dat de rechters in 90% van de gevallen in rechtszaken de kant van de overheid kiezen en dat dat tijdens corona alleen maar erger is geworden.  Hij is van mening dat de betrokkenen voor een tribunaal dienen te verschijnen omdat ze misdaden plegen tegen de menselijkheid.  Het is de vraag of ze er zo genadig af zullen komen als in dit artikel wordt geschetst.  Net als in voornoemd artikel legt mr Pols ook de link met de code van Nuremberg en geeft hij aan dat de mondkapjes plicht,  laat staan (indirect) verplichte vaccinatie, daarmee in strijd is. 

Meest bijzonder is zijn blootlegging (vanaf 45:00) van een zeer ernstige ondermijning van de democratische rechtsstaat,  het ‘ RIEC’ .  Regionaal Informatie en Expertise Centrum.  Dit is geen officieel orgaan, de media willen er niet over schrijven en er is geen wettelijk basis voor. Hierin zitten allerlei overheidsinstanties, zelfs rechtbanken (!)  die met elkaar informatie delen, maar dat helemaal niet mogen volgens de eigen regels van de overheid. En deze info blijft voor altijd bestaan in the RIEC computersysteem, men maakt van iedere burger een ‘casus’  en zodra de burger weer in contact komt met een instantie, zeg de belastingdienst, dan hebben ze deze casus paraat.  Iets waar de Stasi alleen maar van kon dromen.  Dus al die aluhoedjes die altijd VerNeDDRland riepen blijken er niet ver naast te zitten.  

Volgens mr Pols ligt de RIEC structuur/mentaliteit ook aan de basis van de toeslagen affaire en hij is er van overtuigd, maar hij kan het niet bewijzen,  dat de zwarte lijsten van de Belastingdienst, niet meer worden gebruikt door de belastingdienst (zoals de minister de Tweede kamer bezweert) maar wel nog in het RIEC systeem te zitten (dus technisch gesproken liegt de minister niet).  Ook wijst hij erop dat heel Orwelliaans het RIEC beweert dat er staatsondermijnende activiteiten zijn, terwijl het RIEC zelf zich hiermee bezig houdt.  En dat er een analogie is met corona.  Er zijn zogenaamd criminele activiteiten die rechtvaardigen dat de overheid haar eigen regels aan de laars lapt, maar deze komen helemaal niet voor in de statistieken.  Zo ook met die andere onzichtbare vijanden, waaronder Covid. 

Normaliter ben ik niet zo gecharmeerd van juristen – het is eigenlijk angstaanjagend dat mr Pols een van de weinigen is in deze beroepsgroep die ten strijde trekt tegen deze sprint van de overheid naar een totalitaire Staat,  maar wat mij betreft komt hij in aanmerking voor een hele hoge onderscheiding en hopelijk wordt hij hoofdaanklager bij het door hem voorspelde tribunaal.

Hijseenberg,  Februari  2021

5 REACTIES

  1. Net even op internet gekeken en gezocht op riec liec. Het draait om georganiseerde criminaliteit. Niet om iedere burger. En men zegt de privacy wetgeving te respecteren. En samenwerking is niet verboden. Je vindt ook namen en adressen op de site. Zelfs bekende namen.

Comments are closed.