Bovenstaande titel was de kop bij een artikel op de Vrijspreker op 31 maart 2020.

Bij de ‘viering’ van het een-jarig jubileum van Corona in Nederland, is dit artikel actueler dan ooit. Het enige wat ik hoefde te doen is een paar toevoegingen in rood, opdat u ziet wat de huidige stand is. En of de lieve lezer er bij de verkiezingen maar even aan wil denken: wat een jaar geleden hier gepubliceerd werd, is nog steeds actueel en de Staat kan niet zeggen dat ‘ze het niet hebben geweten!’ Ik hoop dat u dat mee laat wegen bij uw stem gedrag, tenminste als u nog gaat stemmen, want bijna elke politicus heeft hier aan meegedaan: willens en wetens. Hier volgt het artikel:

 • Afgezegde zorg kost meer levens (Volkskrant):
  1. 40 % van de ziekenhuiszorg alsmede huisartsenbezoek en spoedeisende hulp is afgezegd. Daardoor worden diagnoses niet gemaakt of gemist; denk aan hartfalen en beginnende kanker. Met als gevolg een aanzienlijk aantal doden of niet meer te behandelen patiënten in 6-18 maanden. Gezien de jaarlijkse sterftecijfers schat ik dat dat veel meer is dan het maximale aantal Corona geredden. Want tussen een half miljoen afgezegde patiënten zitten beslist een groot aantal ernstige aandoeningen die dodelijk zijn en afgetrokken moeten worden van het aantal bespaarde Corona geredden. Verder blijkt dat er bijna geen griep-doden meer zijn. Die moet je dus ook aftrekken van de Corona-doden, wat op zich al bijna een nul-som oplevert.
  2. De GGD’s hebben preventief baarmoeder- en darmkankeronderzoek stopgezet. Elke maand uitstel is 8% meer doden dan anders met de preventieve onderzoeken was gered. Ondanks dat stopzetten van ander GGD-werk, leverde het niet veel soelaas voor het testen, opsporing en privacy, alsmede vaccinatie.
  3. Kankerbehandelingen en orgaantransplantaties zijn stopgezet. Logisch dat je met een uitgeschakeld immuunsysteem niet naar een Corona ziekenhuis kan, of dat je internist overbezet is door de Corona behandelingen. Maar je stadium 2 wordt wel het palliatieve stadium over 6 maanden. Tel al die dodelijke gevolgen ook eens mee.
  4. Het aantal hartpatiënten dat zich in de lockdown gebieden bij de huisarts meldt, is 75% gedaald. Daar zitten duizenden dodelijke gevallen tussen. Cardioloog Piek UMC stelt normaal zijn er 38.000 doden per jaar aan hart- en vaat ziekten.(is 90 miljard overheidsgeld daar dan niet nuttig voor?). Ik heb geen cijfers hoeveel er niet dood gaan door tijdig naar de arts te gaan, maar dat zal blijkt een aanzienlijk aantal te zijn en daarvan vanwege die 75% minder diagnoses, sterven er de komende tijd best veel. Overigens zit daarvan ook weer een deel tussen de Corona patiënten.
 • Levensjaren redden. Inderdaad een crue berekening en slechts een invalshoek. Maar als de wereld voorheen op zijn kop stond als iemand een medicijn van 1 ton kreeg om een paar maanden te rekken en ze er naar neigen om een gewonnen kwaliteits levensjaar op € 80.000 te waarderen, wil ik bescheiden op de volgende kosten van de Corona maatregelen wijzen:
  1. We redden met de huidige behandelingen, die nu al gemiddeld 1 ton per patiënt kosten en met de vergaande sociale en economische maatregelen een aantal patiënten en geïnfecteerden, maar helaas vooral die met een hoge leeftijd en relatief weinig extra levensjaren. Waarbij een indicatie van de kosten is:
   • Overheid aan steun, subsidies etc € 90 miljard, doe maar keer 3
   • Overheid aan minder belastinginkomsten € 15 miljard, doe maar keer 3, alleen al de achterstand in belastingen is nu 13 miljard, daar komt de minder winst en de verliesdoorschuifmogelijkheid nog bij.
   • Ziekte en behandelkosten € 3 miljard, doe maar keer 3
   • Verliezen Bedrijfsleven: winkeliers, KLM, ZZP, faillissementen etc zeg € 80 miljard plus Alleen KLM is nu al richting de 10 miljard verlies en steun aan het gaan
   • Beurswaarde, zeg 100 miljard plus dit is gemiddeld minder, maar er zijn zoals KLM, veel grote beursverliezen, naast onwaarschijnlijke winsten vanwege ddat een groot deel van het overheids stimuleringsgeld, naar de beurs gaat. Daarentegen dreigt er een kaalslag bij de ondernemers.

2.Dus een ruwe kosten schatting van € 300 (500) miljard. En omdat we nog geen goed behandelmiddel hebben stel ik dat door de afvlakkings maatregelen en ziekenhuisbehandeling nog geen 10.000 patiënten gered worden (met 1150 IC bedden die 2-3 weken bezet gehouden worden kom je niet veel hoger uit). Het is een afschuwelijke berekening, maar die indiceert wel dat we in de orde van zo’n 30 miljoen per geredde corona patiënt komen. Zelfs al zou die gemiddeld ook nog 10 (het is veel minder) extra levensjaren daardoor hebben, dan kost dat zo 3 miljoen per levensjaar! Dertig keer zoveel als aangehouden door diezelfde overheid bij medicijnvergoeding.

 1. Dat geld en die enorme kosten post, kan niet uitgegeven worden aan nieuwe kanker medicijnen of hoognodige nieuwe antibiotica, waar veel meer mensen aan sterven. Die toekomstige doden daardoor moet je ook van de Corona geredden aftrekken. En dan tel ik nog niet eens de nu ruw gestopte Tech- en BioTechstarters, die bezig waren ons leven te verbeteren, maar nu failliet aan het gaan zijn.
 2. Ik durf niet te schatten hoeveel mensen en ondernemers door ontslagen en faillissementen extra in de bijstand komen. Maar het zal een aanzienlijk aantal worden als het zo nog een paar weken doorgaat. Er zijn studies dat bijstandmensen gemiddeld 10 jaar korter leven. Weer een groot aantal verloren levensjaren dat je van de Corona geredden af moet trekken. En niet meetbaar, maar heel veel anderen met minder welvaart, hebben daardoor ook jarenlang een lagere levenskwaliteit.
 3. En nog zo’n cru feit: het aantal zelfdodingen in een recessie is nu eenmaal hoger dan normaal. Nog een groot aantal levensjaren dat je van die geredde Corona jaren moet aftrekken.
 4. De verloren levenslust van scholieren en studenten is niet in geld uit te drukken, maar is aanzienlijk

Samengevat:

Al die bovenstaande punten van verloren levensjaren en (verwachte) consequenties door de Corona maatregelen, geven mij te denken hebben inmiddels bewezen dat het middel erger is dan de kwaal. De parlementaire enquête zou er al lang zijn als er niet zoveel politici boter op hun hoofd hadden.

Daarmee wil ik niet zeggen dat het verkeerd is om 2 weken binnen te blijven bij een kuchje, ik wil iets verder kijken dan de waan van de dag plus de enorme vrijheidsbeperkingen. En dat we nu weer zien dat de overheid eerder het probleem maakte en daarom moeten we niet om nog meer overheid vragen om het probleem op te lossen.

Zeker als daarbij meer aandacht wordt besteed aan verplicht vaccineren (want dat is het in feite) dan aan Corona medicijnen, extra behandelingsbedden en duizenden verplegers die zich hebben aangemeld om te komen helpen.

Kortom, de Staat vond het belangrijker u letterlijk en figuurlijk te muilkorven, dan echte oplossingen te vinden. En daar gaat u voor stemmen?

7 REACTIES

 1. Gisteren waren er opmerkelijk veel protesten en acties tegen de corona maatregelen van het kabinet. Tel daarbij het aantal aangespannen rechtszaken en het is duidelijk dat burgers de inperking van hun vrijheden zonder uitzicht op betere tijden niet langer pikken. De maatregelen zijn twijfelachtig en veelal niet wetenschappelijk onderbouwd, maar gebaseerd op modellen, vermoedens dus.

  Waarom gaan we dan op de ingeslagen weg door?
  Omdat er inmiddels een prestigestrijd is ontstaan: “wij, Rutte, Grapperhaus, De Jonge, zullen even laten zien wie hier de baas is en jullie, burgers, moeten gewoon doen wat er gezegd wordt. Wij, de regering, volgen het OMT en dat hebben jullie maar te pikken”.
  Merkwaardig overigens dat diezelfde regering de avondklok gedurende de 3 verkiezingsdagen wil opschuiven; kennelijk is die toch niet zo nodig als eerder gesteld.

  Vanmorgen zegt Kim Putters van het SCP dat hij bang is dat de vlam in de pan slaat en dat de regeringsgetrouwen het aan de stok gaan krijgen met andersdenkenden. Daar kon hij wel eens gelijk in hebben; tegenwoordig trappen steeds meer mensen niet in de onzin die de regering over ze uitstort.

 2. De bijwerkingen van het vaccijn zijn ook erger dan de kwaal: in Israël met name is nu ruim 50% van de bevolking ingeënt en sinds het begin van die campagne zijn er veel meer doden dan normaal (dit was niet het geval tijdens de “pandemie” in 2020. Het is M.I. geen prestige strijd maar het gaat om het implementeren van een agenda: de EU wil al jaren een vaccinatie paspoort en dat komt er nu aan. Meer macht en geld voor Big Pharma en minder vrijheid voor de burger. Mocht U denken dat het over de volksgezondheid gaat vraag U dan af of Big Pharma er bij gebaat is dat we gezond zijn. Het antwoord: nee natuurlijk niet.
  Overigens zijn er meerdere goed werkende goedkope behandelingen, vitamine D, Ivermectine, Hydroxychloroquine/Azythromycine; inmiddels is het duidelijk dat inenten niet nodig en bovendien gevaarlijk is. Over de langere termijn gevolgen is nog niets bekend. Dierproeven met dit type vaccijn hebben tot nog toe voornameleijk geleid tot het doodgaan van de dieren. Vandaar dat die deze keer zijn overgeslagen. Pfizer verwacht 15 miljard met dit prikje te gaan verdien. Bijwerkingen worden ontkend, doden afgeschreven als corona doden of dood door comorbidité. Beware!

 3. “Thuiswerk” wordt de nieuwe norm, naast stappenteller voor uber en postboden is er MyAnalytics!
  Vorig jaar introduceerde Microsoft een nieuw onderdeel in het softwarepakket Office 365: MyAnalytics, dat meet hoeveel meetings je hebt, hoeveel mails je ontvangt en hoe snel je die beantwoordt. Je ‘score’ wordt vervolgens tegen die van je collega‘s afgezet. Goed voor de productiviteit, menen veel werkgevers, die bovendien denken de ‘tevredenheid’ van hun personeel ermee te kunnen meten. Miriam Rasch ziet er eerder een nieuwe vorm van zelf-surveillance in.
  Nadat ik een paar maanden geleden aan een nieuwe baan begon, is ook een nieuw dataregime mijn leven binnengetreden: MyAnalytics, gegenereerd door het alom gebruikte softwarepakket Microsoft Office 365. Geheel toevallig viel mijn overstap min of meer samen met de introductie van hun ‘Productivity Score’. Plots kreeg ik wekelijks in mijn inbox een geautomatiseerd overzicht van mijn werk, gevangen in cijfers en percentages, met de uitnodiging mijn werkgewoontes te verbeteren.

Comments are closed.