De voorlopige uitslag van de verkiezingen is er. Van de meer dan 10 miljoen uitgebrachte stemmen zijn er 5529 naar de LP gegaan. Dit is 0,054%. Ofwel 1 van de 1850 uitgebrachte stemmen was een stem op de LP. (bron is wikipedia)

Het resultaat in perspectief met andere verkiezingen

Dit is de beste uitslag ooit, maar duidelijk niet waarop men hoopte. Als er vijftigduizend euro is uitgegeven aan de campagne en deelname dan is de verhouding campagnegeld ten opzichte van een kiezer ongeveer tien euro.

JEZUS LEEFT is wel ingehaald.

zwarte pieten of evalueren?

Ik hoop dat er een goede evaluatie komt. Waar gelukkig niet lang over gesproken hoeft te worden zijn de dingen die goed gingen. De financiering. Het binnenhalen van de ondersteuningsverklaringen. Dit is de basis, en die staat. Probeer dit vooral te borgen.

De partij moet vooral bij elkaar blijven. Dus niet zwarte pieten en zondebokken zoeken maar evalueren. Mocht er een richtingenstrijd komen, probeer zoveel mogelijk mensen binnen boord te houden.

Enkele oorzaken

Het voorwaardelijke basisinkomen geeft volgens mij een fout signaal af. De kern van het libertarische of libertaire betoog hoort eigen verantwoordelijkheid te zijn. Een basisinkomen, voorwaardelijk of niet, is en blijft een uitwerking van socialistische principes (een staatsvangnet). Het blijft uitgaan van een rol die de staat niet hoort op te pakken. Ook al was Milton Friedman hier positief over. Het is gebaseerd op, en institutionaliseert roof van economisch productievere mensen.

Hetzelfde geldt voor het standpunt van studie vouchers. Volgens een kandidaat Tweede Kamer lid van de LP was dit eerlijk want daardoor kon een student hiermee zijn studie betalen. Want hoog opgeleiden dienden het algemeen belang. Daar moeten we juist vanaf. We moeten naar een situatie met eigen verantwoordelijkheid.

Dit soort standpunten brengen verwarring. Hierdoor onderschrijft de LP een maatschappij gebaseerd op dwang. Niet op vrijheid. Iedereen steelt van iedereen via special interest wetgeving. En de LP doet daar met de studie vouchers zelfs aan mee.

De LP hoeft de socialistische oplossingen niet efficiënter te maken, neen, ze moet wijzen op het nut deze af te schaffen. Op te komen voor vrijheid. Een positieve boodschap. De grootste bedreigingen voor de vrijheid identificeren. Corona. De EU. Internationale organisaties, verlies van soevereiniteit aan ondemocratische instituten, onderwerping aan technocratische modellen (corona modellen, CO2 modellen, stikstofmodellen). Agenda 2030. De dwaling van de maakbare maatschappij waar bijvoorbeeld de concentratie van stikstofverbindingen in de lucht heilig wordt verklaard.

Met andere woorden, de boodschap kan volgens mij helderder. De standpunten moeten meer en beter aansluiten bij de principes van vrijheid en libertarisme.

De media campagne is nogal onzichtbaar geweest. Dat kan komen omdat ik niet op Facebook en andere sociale media zit. Ik kijk wel youtube. Er is geen enkele video viral gegaan en er is volgens mij geen enkele video door youtube verwijderd.

Ik wens de LP veel wijsheid toe in haar evaluatie.

hieronder nog de hele uitslag volgens wikipedia


Toevoeging: Robert Valentine is uiteraard om een reactie gevraagd op deze verkiezingsuitslag. Deze is helaas tot op heden niet verschaft. Op de site van de LP zie ik ook geen reactie of oproep tot reflectie vanwege de nogal teleurstellende uitslag.

47 REACTIES

 1. Kijk eens naar de plaatjes van de verkiezinguitslagen per gemeente.
  In Rijnmond is van PVV naar VVD geswitched, net als in grote delen
  van Limburg. Welke PVV-stemmer zou VVD stemmen ?
  In Friesland, NO-Polder, Twente en Oost-Brabant is de meerderheid
  van CDA naar de VVD gegaan. Daar wonen vnl boeren; welke boer
  bij zijn/haar volle verstand zou VVD stemmen ?
  Dat D666 stemmen krijgt van GL, dat begrijp ik. Van VVD naar D666,
  dat snap ik ook nog (alhoewel ik op geen van beide zou stemmen).
  En dan de ultieme onzin : Noord Groningen. Van SP naar VVD ????

 2. Je kan wel zeggen, dat libertarische principes beter zijn, maar je kan het ook aantonen. Zien is geloven, tenslotte. De vrije markt economie geeft prima mogelijkheden om voor te rekenen, dat de problemen die er nu zijn op het gebied van de zorg en volksgezondheid, de sociale zekerheid (basisinkomen), het onderwijs, de criminaliteit, de woningmarkt, milieuvervuiling, enz goedkoper en makkelijker kunnen worden verholpen door vrije markt principes toe te passen.

  Het is belangrijk, dat lange termijn effecten van politieke besluiten, zowel op sociaal als op economisch gebied, worden meegewogen. Belastinggeld dat de overheid weghaalt uit de samenleving kan door burgers en bedrijven niet meer worden geinvesteerd in andere activiteiten, waardoor de samenleving schade oploopt. Het positieve effect van de overheidsinvesteringen moet daarom altijd aantoonbaar groter zijn dan deze schade. Anders worden we er armer van en kan een besluit beter niet worden genomen.

  Deze economische afweging bepaalt tevens de omvang die de overheid kan hebben. Immers, als de overheid ons geld beter kan investeren dan wijzelf, dan ligt een grote overheid voor de hand. Alle essentiële zaken, zoals orde en veiligheid, voedselvoorziening, wonen en werken, sociale zekerheid, infrastructuur, energie, onderwijs, sport en cultuur, kunnen dan door de overheid worden verzorgd (socialistisch/communistisch model). Maar als individuele burgers en bedrijven beter in staat blijken maatwerk te leveren en ons land zo beter te laten draaien, dan kan de overheid zo klein mogelijk zijn. Alle eerder genoemde essentiële zaken, inclusief infrastructuur, orde en veiligheid, en sociale zekerheid, kunnen dan beter door de vrije markt worden verzorgd (kapitalistisch model).Niemand kan daar op tegen zijn, want de vitale dienstverlening wordt zo beter en goedkoper, terwijl de overheid alleen het aller noodzakelijkste (niets?) doet.

  Deze economische afweging koppelt de politiek dus los van de traditionele links/rechts ideologieën en benadrukt het gezond verstand.

  PS het basisinkomen is slechts bedoeld als simpele vervanging van de hele rimram die we nu hebben als vangnet. De directe kosten blijven in principe hetzelfde, maar administratie en beheer worden stukken eenvoudiger.
  https://www.nielsvandermolen.com/realistisch-plan-basisinkomen-nederland/
  *** uit spambak gehaald ***

 3. Je kan wel zeggen, dat libertarische principes beter zijn, maar je kan het ook aantonen. Zien is geloven, tenslotte. De vrije markt economie geeft prima mogelijkheden om voor te rekenen, dat de problemen die er nu zijn op het gebied van de zorg en volksgezondheid, de sociale zekerheid (basisinkomen), het onderwijs, de criminaliteit, de woningmarkt, milieuvervuiling, enz goedkoper en makkelijker kunnen worden verholpen door vrije markt principes toe te passen.

  Het is belangrijk, dat lange termijn effecten van politieke besluiten, zowel op sociaal als op economisch gebied, worden meegewogen. Belastinggeld dat de overheid weghaalt uit de samenleving kan door burgers en bedrijven niet meer worden geinvesteerd in andere activiteiten, waardoor de samenleving schade oploopt. Het positieve effect van de overheidsinvesteringen moet daarom altijd aantoonbaar groter zijn dan deze schade. Anders worden we er armer van en kan een besluit beter niet worden genomen.

  Deze economische afweging bepaalt tevens de omvang die de overheid kan hebben. Immers, als de overheid ons geld beter kan investeren dan wijzelf, dan ligt een grote overheid voor de hand. Alle essentiële zaken, zoals orde en veiligheid, voedselvoorziening, wonen en werken, sociale zekerheid, infrastructuur, energie, onderwijs, sport en cultuur, kunnen dan door de overheid worden verzorgd (socialistisch/communistisch model). Maar als individuele burgers en bedrijven beter in staat blijken maatwerk te leveren en ons land zo beter te laten draaien, dan kan de overheid zo klein mogelijk zijn. Alle eerder genoemde essentiële zaken, inclusief infrastructuur, orde en veiligheid, en sociale zekerheid, kunnen dan beter door de vrije markt worden verzorgd (kapitalistisch model).Niemand kan daar op tegen zijn, want de vitale dienstverlening wordt zo beter en goedkoper, terwijl de overheid alleen het aller noodzakelijkste (niets?) doet.

  Deze economische afweging koppelt de politiek dus los van de traditionele links/rechts ideologieën en benadrukt het gezond verstand.
  *** uit spambak gehaald ***

 4. Je kan wel zeggen, dat libertarische principes beter zijn, maar je kan het ook aantonen. Zien is geloven, tenslotte. De vrije markt economie geeft prima mogelijkheden om voor te rekenen, dat de problemen die er nu zijn op het gebied van de zorg en volksgezondheid, de sociale zekerheid (basisinkomen), het onderwijs, de criminaliteit, de woningmarkt, milieuvervuiling, enz goedkoper en makkelijker kunnen worden verholpen door vrije markt principes toe te passen.

  Het is belangrijk, dat lange termijn effecten van politieke besluiten, zowel op sociaal als op economisch gebied, worden meegewogen. Belastinggeld dat de overheid weghaalt uit de samenleving kan door burgers en bedrijven niet meer worden geinvesteerd in andere activiteiten, waardoor de samenleving schade oploopt. Het positieve effect van de overheidsinvesteringen moet daarom altijd aantoonbaar groter zijn dan deze schade. Anders worden we er armer van en kan een besluit beter niet worden genomen.

  • @Peter. Klopt, maar het blijft een principe gebaseerd op dwangmatige herverdeling, en dus fout. Een libertarische of libertaire partij moet zich niet bezighouden met herverdelingsvraagstukken anders dan deze zo snel mogelijk af te schaffen.

   • Je moet zaken wel in de juiste volgorde afschaffen. Eerst zoveel mogelijk de regels, dan pas de uitkeringen en belastingen verlagen en uiteindelijk afschaffen. Dus eerst regels afschaffen die arbeidsplaatsen en werkgelegenheid vernietigen, zoals het wettelijke minimumloon, dan pas uitkeringen verlagen en afschaffen. Daarmee geef je de mensen ‘aan de onderkant van de samenleving’ zoveel mogelijk de ruimte om stapsgewijs hun eigen verantwoordelijkheid weer te pakken. Als je stapsgewijs uitkeringen verlaagt, bied je mensen ook de kans om met goede private initiatieven ter vervanging van die overheidsuitkeringen te komen. Denk bijvoorbeeld aan de Friendly Societies uit de 18e en 19e eeuw. Ik denk dat je daarmee meer draagvlak creëert onder de mensen dan door alleen maar te zeggen dat de uitkeringen afgeschaft moeten worden. Dat schrikt veel te veel af.

   • Een economische afweging bepaalt tevens de omvang die de overheid kan hebben. Als de overheid ons geld beter kan investeren dan wijzelf, dan ligt een grote overheid voor de hand (socialistisch/communistisch model). Maar als individuele burgers en bedrijven beter in staat blijken maatwerk te leveren en ons land zo beter te laten draaien, dan kan de overheid zo klein mogelijk zijn. Alle essentiële zaken, inclusief infrastructuur, orde en veiligheid, en sociale zekerheid, etc. kunnen dan beter door de vrije markt worden verzorgd (kapitalistisch model). Niemand kan daar op tegen zijn, want de vitale dienstverlening wordt zo beter en goedkoper, terwijl de overheid alleen het aller noodzakelijkste (niets?) doet. Deze economische afweging koppelt de politiek dus los van de traditionele links/rechts ideologieën en benadrukt het gezond verstand.
    *** uit spambak gehaald ***

   • @ Harold. ***Je moet zaken wel in de juiste volgorde afschaffen.*** Dit ontken ik niet. Maar waar zit de wijsheid in het eerst aanbieden van een voorwaardelijk basisinkomen om dat even later weer af te nemen? Dat snap ik niet. Er zijn zoveel betere dingen te bedenken dan te streven naar dat basisinkomen. Een basisinkomen is socialisme, niet libertarisme. Het komt over als een betoog van een pacifist om met eenzelfde budget een sterker leger te krijgen. Als je snapt wat ik bedoel. Uiterst verwarrend en tegennatuurlijk.

 5. @Harold: Absoluut! Liever een evolutie dan een revolutie.

  @Ratio: Een economische afweging ipv een principiële bepaalt tevens direct de omvang die de overheid kan hebben. Immers, als de overheid ons geld beter kan investeren dan wijzelf, dan ligt een grote overheid voor de hand. Alle essentiële zaken, zoals orde en veiligheid, voedselvoorziening, wonen en werken, sociale zekerheid, infrastructuur, energie, onderwijs, sport en cultuur, kunnen dan door de overheid worden verzorgd (socialistisch/communistisch model). Maar als individuele burgers en bedrijven beter in staat blijken maatwerk te leveren en ons land zo beter te laten draaien, dan kan de overheid zo klein mogelijk zijn. Alle eerder genoemde essentiële zaken, inclusief infrastructuur, orde en veiligheid, en sociale zekerheid, kunnen dan beter door de vrije markt worden verzorgd (kapitalistisch model).Niemand kan daar op tegen zijn, want de vitale dienstverlening wordt zo beter en goedkoper, terwijl de overheid alleen het aller noodzakelijkste (niets?) doet. Deze economische afweging koppelt de politiek dus los van de traditionele links/rechts ideologieën en benadrukt het gezond verstand.
  *** uit spambak gehaald ***

 6. @Ratio: Hoezo tegennatuurlijk? Als je het communisme in wil voeren begin je ook eerst met het minimumloon, staatspensioen en erfbelasting. Pas later nationaliseren je alle bedrijven.

  • sorry Peter, ik snap je niet. Als je het libertarisme in wil voeren begin je met een voorwaardelijke basisinkomen? Dit kan ik niet plaatsen. Kan je toelichten waarom je dat als belangrijke eerste stap ziet? Ik zou bijvoorbeeld beginnen met het niet langer strafbaar stellen van belasting ontduiking. Niemand wordt nog langer gevangen gezet voor het ontduiken van belasting. Ik zou niet beginnen met gratis geld geven. En wel zoveel geld weggeven dat werken tegen het minimumloon slechts 17 euro meer oplevert dan een basisinkomen. 17 euro per maand wel te verstaan. In plaats van een bijstand die nu honderden euro’s lager is dan het minimumloon. Ik zou niet beginnen met studie vouchers. Nee, ik zou beginnen met afschaffen leningstelsel.

   • Basisinkomen is een simpel algemeen vangnet zonder regeltjes, dat mensen die daarvan afhankelijk zijn veel vrijheid geeft. Iemand met bijstand en toeslagen heeft nu een hoger netto inkomen dan iemand die werkt voor Het minimumloon. Het basisinkomen ligt lager, zodat mensen er graag wat bij gaan werken.

   • Vervolgens kan je de werkgeverslasten, de IB, de BTW en accijnzen verlagen, zodat de koopkracht stijgt. Tegelijkertijd privatiseer je alle overheidsdienstverlening. Daardoor groeit de economie en kunnen belastingen en premies verder omlaag.

   • Als laatste privatiseer je de sociale zekerheid. Commerciële verzekeraars nemen dan de AOW, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, etc voor hun rekening en het basisinkomen kan worden uitgefaseerd. De noodzaak voor een overheid vervalt dan.

   • Wat je scholen voorbeeld betreft: alle onderwijsvoorzieningen worden commercieel. Als je een opleiding wil volgen, sluit je een lening af of je zoekt een sponsor (ouders, toekomstige werkgever, school, etc). Geen enkele reden waarom de overheid zich met onderwijs moet bemoeien.

   • @Peter de Jong
    Eens met je reacties 2,3 en 4. Reactie 1. Basisinkomen van LP is 1667 euro, minimumloon is 1684 euro. Niet echt een incentive om te gaan werken.

 7. Voor beide standpunten valt wat te zeggen. Want om alles te veranderen binnen de bestaande wetten, moet je een 2/3 meerderheid hebben in beide kamers van het parlement. Die krijg je nooit als je direct na de verkiezingen een groot deel van de bevolking berooid en dakloos gaat maken door alle uitkeringen e.d. onmiddelijk af te schaffen. Fundi’s en Realo’s. Die verschillen flink van elkaar. Wie heeft er gelijk? Maar met geen enkele zetel ergens is dit theoretisch geneuzel.

  De LP heeft een nieuw boegbeeld nodig. Vind ik. Want de strategie van de laatste jaren is niet noemenswaardig beter dan de oude. Eerst was er de corpsbal. Toen de ballerina. Wie wordt de volgende en wat moet die kunnen?

  • Verder denk ik dat als de LP kans wil maken op een zetel, ze nu meteen moeten beginnen met de campagne voor de volgende verkiezingen. Die in 2025 zijn of eerder. Volt heeft het blijkbaar goed gedaan. Hun strategie zou een voorbeeld kunnen zijn.

   • Eens, zo snel mogelijk beginnen.
    Probeer enkele unieke thema’s te kapen.
    Bijvoorbeeld het basisonderwijs hervormen (als je je daarin verdiept zie je dat er mogelijk veel betere methoden zijn om kinderen te scholen dan nu het geval is, hier liggen grote kansen als je de kinderen veel meer vrijheid geeft dan nu)

   • @Peter de Jong. Bedankt voor de link naar de video van Toine in discussie met Professor Zuurbekje. Hij zou Toine het liefst een pak slaag geven voor het twijfelen aan “de goedheid van belastingen en het nuttige doel er van.” Het valt mij mee dat Youtube deze video heeft laten staan, ben benieuwd hoe lang nog.

    @Ratio. Toine heeft inderdaad veel gedaan. Goede debater en ook goede activist. Al denk ik dat hij beter het morele geweten van de partij kan zijn. Ik denk ook dat iemand anders meer geschikt is om een breed publiek aan te spreken. En dat brede publiek hebben ze nodig als ze veel kiezers achter zich willen krijgen.

  • @Niko. Over het boegbeeld. Er is een verschil. De corpsbal heeft duizenden jongemannen van de dienstplicht gered en heeft aan bedrijven de vrijheid verschaft om buitenlandse vennootschappen als vehikel te kiezen. En is kapot gemaakt omdat hij het midden en kleinbedrijf de belastingfaciliteiten wou verschaffen die de multinationals gebruiken. Als je kijkt naar daden dan heeft Toine veel bereikt. En is hij een lichtend voorbeeld. Die een aantal keren heel nadrukkelijk collectivistisch denkenden in hun hemd heeft weten te zetten. Dat SP mens. Die hoogleraar Stevens en nog wat anderen. Toine is voor mij een prima boegbeeld.

 8. Ik ben er trots op 1 van die 5.529 LP-stemmers te zijn. Complimenten aan Robert Valentine en iedereen die aan de campagne meegewerkt heeft.

  De reden voor mij om op LP te stemmen is omdat het libertaire gedachtengoed in politiek opzicht het uiterste tegengestelde is van communisme. ALLE andere partijen bevatten, al dan niet bewust, communistische standpunten. Wellicht is het daarom een idee om de LP te profileren als anti-communistisch en het publiek te informeren over de gevaren van het communisme. Wat dat betreft zou iedereen die lid is van de LP verplicht (grapje) het volgende moeten bestuderen: https://www.theepochtimes.com/c-how-the-specter-of-communism-is-ruling-our-world

 9. Het probleem van het libertairisme is geld.
  Namelijk degene die geld of door middel van geld het meeste bezit heeft (de bankenmaffia in onze samenleving), heeft ook de meeste macht. En daarmee zorgt geld en bezit per definitie voor ongelijkheid en ongelijke kansen.
  Dit probleem kan opgelost worden door geld af te schaffen. Hoe? Kijk het onderstaande filmpje.

  https://www.youtube.com/watch?v=welE7Q68m0E

  • Beste Batavier. Het filmpje waar je naar verwijst begint met een waarschuwing van Thomas Jefferson. Eens. Helemaal mee eens. Geldscheppende banken zijn een groot gevaar. Zeker als er wettige betaalmiddelen zijn en er een vergunningstelsel is voor geldscheppende banken.

   De zelfvoorzienende gemeenschappen waarnaar later in de video verwezen wordt gaan echter in tegen Ricardo: https://www.vrijspreker.nl/wp/2012/06/de-op-leugens-gebaseerde-economie-vrijhandel-globalisme/ en lijken me geen goed idee

   • Het artikel wat jij noemt, gaat alleen over het efficientie dilemma. Daarin heb je gelijk. Maar ik stip het morele dilemma aan. Namelijk wie bezit heeft kan anderen sturen. Dat is precies het proces wat je nu ziet gebeuren. mensen zijn afhankelijk van geld en daarom handelen ze op basis van angst om hun baan d.w.z. hun inkomen i.e. geld te verliezen. Daarom doen ze zaken waar ze zelf niet achter staan, daarom handelen ze immoreel. En dat dilemma los je niet op met geld. Het is juist omgekeerd: geld zorgt er juist voor dat mensen immoreel gaan handelen. En dat is waardoor we nu in de coronacrisis zitten. Zouden de autoriteiten de mensen niet kunnen dreigen met boetes dan zouden velen de regels die ze gesteld hebben aan hun laars lappen. Dat is de macht van geld. Een efficient onderdrukkings/machtsmiddel voor degenen het meeste geld bezitten cq de poortwachters (banken) van de hele geldcreatie zijn.

    En reken er maar vast op dat ze je rekeningaccount bevriezen als je het hun lastig maakt. Vooral in Duitsland wordt dat al veel gedaan, maar ook is het de BlueTiger uitgeverij in Groningen dat al overkomen.

  • Beste Batavier. Ik kan dit niet zo goed plaatsen: ***Namelijk wie bezit heeft kan anderen sturen*** Als dit je mening is, waarom dan alleen geld afschaffen? Als dit je mening is, dan zou je ook prive bezit moeten afschaffen. Toch?

 10. Ach het maakt allemaal nog uit.
  De NOS peilingen werden onderzocht door ipsos MORI

  Wat betekend ipsos MORI eigenlijk:
  https://translate.google.nl/?sl=auto&tl=nl&text=ipsos%20mori&op=translate

  https://nos.nl/collectie/13860/artikel/2373044-nieuwe-update-exitpoll-ipsos-vvd-grootste-partij-d66-na-grote-winst-tweede-partij

  Een verslag uit 2012

  https://www.understandinganimalresearch.org.uk/files/3814/1207/5301/ipsos-mori-poll-views-on-the-use-of-animals-in-scientific-research.pdf

  Vervang “animals” door “people” in de titel en maak een nieuw verslag voor 2021.

  Factcheck Reuters: MORI en IPSOS gingen in 2005 samen.
  Het blijft wel grappig.

 11. Zijn er hier echt mensen die denken dat we een verrot systeem (parlementaire democratie) op te lossen valt door een zeteltje te bemachtigen in dat zelfde systeem? Een systeem dat er voor zorgt dat de mensen die het meest gewetenloos egoïstisch, zonder enig inlevingsvermogen het best leugens kunnen verkopen automatisch boven komen drijven.

  Het is tijd voor een nieuw systeem/samenleving waarin dit soort lieden geen kans krijgen.

  • Mensen zijn niet gelijk en niet gelijkwaardig. Het is daarom een natuurlijk proces, dat de één meer van waarde produceert en verzamelt dan de ander en dit doorgeeft aan zijn kinderen. Het is dus normaal, dat na verloop van langere tijd er enorme verschillen in rijkdom ontstaan. Als dit bezit op rechtmatige wijze is verkregen, zou het immoreel zijn deze ongelijkheid via gedwongen herverdeling uit de wereld te helpen. Dit PvdA feestje (Hans Spekman: “Nivelleren is een feest!”) zou ook niet eenmalig, maar eeuwig durend zijn. Immers, als we morgen allemaal beginnen met een schone lei is er over een paar jaar alweer een groot verschil ontstaan.

   Het maakt niet uit hoe je dit bezit waardeert. Of je er eurodollars voor gebruikt of bitcoin of dat het in natura is, iemand met veel waardevol bezit heeft meer mogelijkheden dan iemand met weinig waardevol bezit. Het enige wat de samenleving behoort te doen is te voorkomen dat mensen elkaar schade berokkenen. Daarvoor is een goede rechtsorde noodzakelijk ( http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Chapter_29.html ).

   Verder heeft de geschiedenis laten zien, dat het communistische/anarchistische system zonder bezit (“produceer naar vermogen en neem naar behoefte”) niet werkt. Dat komt simpelweg, omdat geld nodig is om vraag en aanbod op elkaar te kunnen afstemmen. Hieruit blijkt, dat het kapitalisme het enige juiste, meest efficiënte en meest rechtvaardige systeem is om zowel de mensheid als het individu vooruit te helpen.

   • “. Hieruit blijkt, dat het kapitalisme het enige juiste, meest efficiënte en meest rechtvaardige systeem is om zowel de mensheid als het individu vooruit te helpen.”

    Dit is een geloofscredo. Omdat communisme niet werkt (logisch ook) is kapitalisme het enige juiste en ware. Dat is wel een heel rigide en vastgeroeste denkwijze. Een denkwijze binnen een bepaald hokje. Als je iets wilt veranderen moet je altijd out of de box denken. Anders krijg je uiteindelijk precies hetzelfde in een ander jasje. Ik denk dat het nu The Great Reset de mogelijkheid bied om dat te bewerkstelligen. Straks heb je nog twee mogelijkheden: Of je doet mee met Klaus Schab en zijn social credit score geldsysteem of je stelt je buiten deze orde zonder geldsysteem. Die keus zal ieder persoonlijk moeten maken. We wachten af en zullen zien.
    ***uit spambak gehaald***

   • “Globalisation is good (In defence of global capitalism)”

    Alleen de titel al geeft een groot vooroordeel aan. Hoe kun je dan nog eerlijk de nadelen van kapitalisme en globalisatie verwachten. Het is allemaal cherry picking. Landen en bedrijven die het in kapitalime goed doen verleggen de armoede naar de arme landen waar de lonen lager liggen en de wetgeving meer mogelijkheden geeft op uitbuiting.

    Dit soort filmpjes laat altijd de mensen zien die door hun inventiviteit de voordelen halen uit het systeem. Helaas zie je in alle ontwikkelde landen steeds meer armoede ontstaan, maar dat wordt verzwegen. Kijk hoe de kleine bedrijven allemaal opgekocht worden door de rijke multinationals.

    Deze man legt uit hoe het werkt voor een de gemiddelde burger.
    https://www.youtube.com/watch?v=21j_OCNLuYg

    Hier wordt uitgelegd waar het huidige kapitalisme uiteindelijk op uit draait, het recht van de sterkste d.w.z. degene die het meeste kapitaal heeft.
    https://www.youtube.com/watch?v=rGCb_WMUoUg
    (kijk snel want deze video wordt overal verwijderd op youtube)

    Uiteindelijk komt het neer op de beperkingen voor mensen weg te halen en geld is één van de grootste beperkingen voor veel mensen om iets te kunnen doen wat ze graag willen). Dus vrijheid, vandaar dat ik op deze site zit.

 12. Ik denk wel dat als he zou gebeuren dat de LP wat in de melk te brokkelen krijgt, dat ze dan dit basisinkomen er door krijgen, maar niet de bijbehorende afschaffing van de hele rimram en dat het bovendien elke 4 jaar omhoog gaat.

 13. Ik draag de LP nog altijd een warm hart toe en er is gelukkig een hoop goed gegaan dit keer. Robert Valentine komt op mij over als een geschikte peer, de media uitingen voor zover die gevonden worden zijn goed en professioneel opgezet en echt driewerf chapeau voor het aantrekken van Arno Wellens. Maar er is ook een hoop niet goed.

  Ten eerste snap ik de naamswijziging niet naar “Libertaire partij”. Wikipedia definieert libertair als “een verzamelterm voor politieke ideologieën op het snijvlak van anarchisme en socialisme”. Socialisme. Zulke partijen hadden we nog niet. Het libertarisme kenmerkt zich door vrijheid, individuele soevereiniteit en het non-agressieprincipe. Het tegenovergestelde van collectivisme waar socialisme voor staat dus. Als vrijheidsminnende partij wil je toch niet bij de socialisten horen. Ik snap hier echt niks van.

  Ten tweede begrijp ik werkelijk niet waarom men pleit voor een basisinkomen. Ik begrijp dat de LP pleit voor negatieve inkomstenbelasting, dat dat op technisch vlak iets anders is dan een andersoortig basisinkomen en dat Milton Friedman hier best enthousiast over was, maar hoe past dit in het plaatje van vrijheid, individuele soevereiniteit en het non-agressieprincipe? Niet dus. Een basisinkomen is een collectivistisch idee en daar zou de LP ver van moeten blijven. Een zuiver libertarische partij zou louter moeten pleiten voor belastingverlaging, afschaffing van regels en meer ruimte voor het individu en ondernemer. FvD profileert zich op dit punt notabene beter dan de LP.

  Buiten deze inhoudelijke kritiek is er ook kritiek te geven op de campagne. De LP is gewoonweg onzichtbaar. Niemand komt in aanraking met de LP. Ik denk dat het tijd is om de LP los te laten als puur en alleen een politieke partij. FvD bouwt een beweging met dingen als het renaissance instituut en hun vrijheidskaravaan. Mijn inziens kan LP hier iets wat leren. Is er niet een denktank op te zetten die kan nadenken over hoe je het libertarisme positief onder de aandacht brengt buiten verkiezingstijd?

  *** uit spambakje gehaald ***

 14. Een vraag die laatst in mij opkwam is: Hoe populair is de LP onder autistische types, en hoe populair in de LP onder andere mensen?

  Wat wat mij opviel in de afgelopen maanden is dat de LP geen enkele moeite heeft genomen om de mensen hier te vragen om op de LP te stemmen en uit te leggen waarom. Neemt men het voor vanzelfsprekend aan dat Vrijspreker lezers op deze partij stemmen? Dat lijkt mij een onrealistische verwachting.

  Ratio was zo aardig om wat blogs van de LP door te plaatsen hier anders zou ik het bestaan van de LP waarschijnlijk zijn vergeten. LP, LP, wat was dat ook alweer? Is dat niet zo’n schijf van zwart plastic waar muziek uit komt?

  • Overigens is het niet mijn intentie om de LP af te kraken. Maar als de LP genoeg kiezers wil aantrekken om een aantal zetels te veroveren in parlement en gemeenteraden, dan moeten ze op een andere manier met de buitenwereld gaan communiceren.

 15. ” ***Namelijk wie bezit heeft kan anderen sturen*** Als dit je mening is, waarom dan alleen geld afschaffen? Als dit je mening is, dan zou je ook prive bezit moeten afschaffen. Toch?”

  Daar gaat het uiteindelijk wel op neer komen.
  Stel je kunt overal gebruik van maken waar je behoefte an hebt en ook kunt inruilen als je liever van iets anders gebruik maakt. Dat dat in principe altijd mogelijk is. Verder mag het niet afgenomen worden zolang je er gebruik van maakt. Dit alles voor je bijdrage die je met je kennis, kunde en talent levert voor de gemeenschap waarin je leeft. Hierdoor gaan mensen geen bezit verzamelen uit voorzorg of uit hebzucht. Verder zal de drang om nutteloze goederen te produceren afnemen, omdat er geen geld verdient hoeft te worden, dus mensen niet verleid worden van alles te verkopen wat verder geen behoeften vult. Juist dit zal maken dat er veel minder nutteloze goederen geproduceerd worden. Daardoor zal de kwaliteit en de duurzaamheid van de goederen veel beter worden. Want ieder heeft liever kwaliteitsgoederen dan goedkope rotzooi dat na een paar jaar stuk is. Want geld speelt geen rol. Dit zal de efficiëntie sterk verhogen. Geld zorgt altijd voor een distributieprobleem. Omdat er wel behoeftes zijn, maar degenen die de behoeftes hebben dat niet kunnen betalen. En zo wordt er veel bijvoorbeeld veel voedsel weggegooid of verrot.

  Het vergt een grote omslag in denken en ook vertrouwen in je medemens. Dat is denk ik de grootste bottleneck. Maar uit eindelijk zie ik dit systeem ui nood geboren worden. Omdat mensen die straks uitgesloten worden van het banksysteem van de huidige banksters samen gaan werken om elkaar in hun nood te steunen zonder dat ze nog een beroep kunnen doen op geld. Overleven wordt dan belangrijker dan bezit.

  Maar de de toekomst zal het uitwijzen.
  Onderstaand filmpje hoe geld alles wat er op aarde gecorrumpeerd wordt door geld en vooral hoe degenen die het meeste geld bezitten in wezen alle macht hebben.
  https://www.youtube.com/watch?v=03XVlp1K2rE

 16. @De laatste Batavier
  Nu de meeste reacties wel uit de spambak zijn, kunnen we mss enkele misverstanden rechtzetten.

  1. Kapitalisme is het meest efficiënte en het meest morele systeem om de mensheid vooruit te helpen. Dit een geloofscredo noemen, is het ontkennen van het simpele feit, dat we zonder het kapitalisme nog in een tochtige grot op een houtje zaten te bijten.
  https://www.vrijspreker.nl/wp/2021/03/tien-redenen-waarom-kapitalisme-moreel-superieur-is/
  2. Geld is ontstaan omdat er behoefte was aan een praktisch bruikbaar ruilmiddel. Voor het principe maakt het niet uit of geld door de overheid of door de mensen zelf op de markt wordt gebracht (crypto currencies bijv). Een samenleving zonder geldsysteem kan niet langdurig in stand worden gehouden, omdat er dan geen effectieve uitwisseling van eigendom mogelijk is. Een samenleving zonder eigendom kan ook niet langdurig in stand worden gehouden. Immers, als je geen eigenaar kan zijn van de grondstoffen waaruit je eigen lichaam is opgebouwd dan kan je geen eigenaar van je eigen lichaam zijn. Anderen hebben dan ook recht op jouw lichaam. Zo’n situatie is niets anders als slavernij.
  3. Kapitalisme bestaat bij de gratie van een vrije markt met volop concurrentie. Daarin is uitbuiting helemaal niet mogelijk. Immers, als de voorwaarden van de ene aanbieder je niet bevallen, ga je gewoon naar een ander met een beter aanbod. Om dezelfde reden is een te hoge prijs, een slechte kwaliteit, een slechte service, vervuiling van de omgeving, discriminatie/uitsluiting van mensen, enz in een kapitalistisch systeem ook helemaal niet mogelijk. Het is niet voor niets, dat het kapitalisme het meest morele systeem is dat we ooit hebben bedacht.
  4. Je opmerkingen die verwijzen naar ‘het recht van de sterkste’ en ‘toenemende armoede’ hebben geen betrekking op het kapitalisme, maar op het corporatisme. Bij het corporatisme (‘crony capitalism’) maken allerlei lobbyclubs en bedrijven gebruik van de staatsmacht en regelgeving om de markt af te schermen en zo hun concurrenten buiten de deur te houden. Zij hebben dan zelf een makkelijk leven ten koste van anderen.

  Als je werkelijk voor vrijheid bent, kies je voor het kapitalisme.
  ___________________

  “The great virtue of a free market system is that it does not care what color people are; it does not care what their religion is; it only cares whether they can produce something you want to buy. It is the most effective system we have discovered to enable people who hate one another to deal with one another and help one another.”
  ― Milton Friedman

Comments are closed.