De stichting Meer Democratie is wakker geworden. Vandaag roept Meer Democratie burgers op de Tweede Kamer te vragen om een volksraadpleging te organiseren over de coronapas. Om de samenleving bij elkaar te houden is volgens Meer Democratie een breed maatschappelijk debat en draagvlak noodzakelijk.

Ruim een jaar geleden, mei 2020, verscheen op Vrijspreker een oproep tot een referendum. Een deels profetisch artikel waarin werd aangenomen dat Corona een blijvertje zou zijn.

Fragmenten uit het Vrijspreker artikel uit mei 2020:

Er zijn legendarische seizoenen. The summer of 69 markeerde het omslagpunt naar een veel vrijere samenleving. Muziek, drugs, festivals, vrijheid. Hoe zullen de liedjes over de lente van 2020 klinken? Wordt dit seizoen het begin van een jarenlange strijd tegen corona? En zo ja, hoe gaat die strijd eruit zien? …….

We weten intussen veel meer over het virus. Belangrijke beslissingen horen in een democratie door de bevolking te worden genomen. Hoe Nederland de komende jaren omgaat met corona hoort door de bevolking te worden bepaald. Niet door Rutte. Niet door het RIVM. De bevolking heeft zich nog niet kunnen uitspreken over corona. Pas in maart volgend jaar zijn er Tweede Kamer verkiezingen. Dat duurt te lang. Wil er een democratisch mandaat zijn voor de zeer ingrijpende maatregelen die getroffen zijn — en nog getroffen worden — dan moet de bevolking spreken. Als Nederland een democratie is, dan hoort er een referendum te komen.

Het referendum betekent debat. Discussie. Een afweging van belangen. Het lijkt logisch te kiezen tussen een verregaande lockdown waarin het huidige beleid wordt voortgezet. Met maximale aandacht voor de beheersing van het virus. Wachten op een vaccin of een geneesmiddel. Minimalisering van corona doden. Het tweede alternatief gaat uit van een andere wellicht evenwichtigere belangenafweging. Zoveel mogelijk terugkeer naar een normaal leven, minimale beperkingen, die vooral van vrijwillige aard zijn.

De hoeveelheid belastinggeld is eindig, zeker als je de bedrijven verbiedt geld te verdienen. Kunnen we zowel een hele dure energietransitie aan, als tegelijkertijd corona bestrijden? Is een anderhalve meter maatschappij niet heel onnatuurlijk? Er is na 30 jaar onderzoek nog steeds geen goed vaccin voor HIV. De kans dat je aan corona sterft als je jonger bent dan 65 is minimaal, waarom dan niet de 14 miljoen Nederlanders onder de 65 vrij laten? Dan hoeven we niet te wachten op een vaccin en bouwen we mogelijk die veelbesproken kudde immuniteit op.

Nederland staat voor een fundamentele keuze die bepalend is hoe de samenleving zich de komende jaren ontwikkelt. Staan we elementaire vrijheden af voor veiligheid? Voor velen een lastige keuze. Het is echter niet aan de regering om deze keuze te maken. Dan krijgt de regering dictatoriale trekjes…. Het is hoog tijd dat de burgers de kans krijgen zich uit te spreken over corona beleid.

Fragmenten uit het persbericht van Meer Vrijheid:

De coronacrisis duurt al meer dan 20 maanden. In de zomermaanden is het rustig geweest, maar nu lopen de besmettingscijfers weer op. De regering heeft daarom nieuwe maatregelen ingevoerd. Een aantal maatregelen gaat heel ver. Zo verandert de coronapas de manier waarop wij met elkaar samenleven.

Tijdens de laatste verkiezingen is de coronapas geen onderwerp in verkiezingsprogramma’s of verkiezingsdebat geweest. “De kiezer heeft zich dus over een diepingrijpende maatregel als de coronapas onmogelijk uit kunnen spreken”, zegt Niesco Dubbelboer, oud-Kamerlid voor de PvdA en coördinator van stichting Meer Democratie.

De coronapas vergroot de bestaande ongelijkheid en de polarisatie in de samenleving. “Wij vinden dat er draagvlak nodig is voor maatregelen met zulke ingrijpende gevolgen. Daarom roepen wij nu op tot een brede volksraadpleging, uiterlijk te organiseren tijdens de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022”, aldus Dubbelboer.

Vanaf donderdag 11 november 2021 13.00 uur kan iedereen via www.meerdemocratie.nl/volksraadplegingcoronapas een mail sturen aan de betrokken Kamerleden.

“Een goed functionerende democratie is gebaseerd op vertrouwen. Daarom is het belangrijk dat we nu met elkaar een brede maatschappelijk discussie voeren en de groeiende polarisatie het hoofd bieden. De coronapas is te belangrijk om alleen aan politici over te laten”, zegt Dubbelboer.

8 REACTIES

 1. Tja. Nederland is geen democratie maar een monarchie (misschien plutocratie).

  Hoe zou er gestemd worden als er een referendum komt met als onderwerp om ‘wappies’ op te sluiten in speciale ‘zorgcentra’ zodat de gevaccineerden weer kunnen feesten en skiën?

  • Precies, Niko

   In het concept ‘democratie’ zit al iets duisters. Het is het idee dat ‘het volk’ weet wat goed is. Als heel veel mensen iets vinden, dan is het zo. Een drogredenering. Alsof iets meer waar wordt, als meer mensen het zeggen.

   Als ze straks naar een ’twee G’ samenleving gaan, is dat ook omdat ‘men vindt dat dat een goed idee is’.

   Ik denk dat Nederland voornamelijk bestuurd word door een aantal topambtenaren, CDA politici en crony kapitalisten. De monarchie is er meer voor de vorm. Een leuk paradepaardje.

   • De monarchie is hier anders dan in Scandinavie. Ze horen er wel degelijk bij met macht en belangen. Voor de vorm zijn ze ‘neutraal’ maar achter de schermen hebben ze veel invloed. Vroeger stonden er goede artikelen over op de website van Pro Republica. Misschien bestaat hun website nog, ik heb er jaren niet meer gekeken.

    Zouden Willy en familie braaf hun Big Pharma spuitje hebben gehaald?

   • Democratie gaat over vorm. Democratie is een manier om tot besluiten te komen. Niet een manier om uitsluitend tot goede besluiten te komen. Was het maar zo’n feest. Dan was scholing overbodig. Dan was waarheidsvinding overbodig.

 2. Dus de partij die de maatregelen wil invoeren gaat het referendum organiseren, en de stemmen tellen.
  Maar alles gaat vast eerlijk gebeuren toch?
  “It’s not the people who vote that count. It’s the people who count the votes”
  Jo Stalin

 3. Referenda in Nederland heeft geen enkele zin zolang we H&M hun gang laten gaan.
  Als voorbeeld: de euro. Het is toch al lang duidelijk dat we in een fakedemocratie leven?
  Hoe komt het toch dat mensen niet door hebben dat ze volledig geindoctrineerd zijn door (sublimininale) boodschappen?

 4. kijk ik op die site van meerdemocratie.nl zie ik daar ” geen macht van de ene mens over de andere”. Snappen ze wel hoe democratie in de praktijk werkt?

 5. Er is een democratisch mandaat. Een gemandateerde, of dat nu Rutte met zijn kliek is of het volk bij referendum, neemt gegarandeerd besluiten waar niet ieder mens achter staat.

Comments are closed.