Op vrijspreker nemen we meestal geen positie in met betrekking tot wereldwijde geheime netwerken en samenzweringen. Dat wil niet zeggen dat we geen ingezonden artikelen plaatsen voor discussiedoeleinden:

De oorlog Rusland-Oekraïne is hoofdzakelijk veroorzaakt door mondiale krachten die zich niets aantrekken van de nationale belangen van de betrokken landen.

Rusland heeft al járen herhaaldelijk gewaarschuwd om de NAVO niet verder naar het oosten uit te breiden. Maar toch is de NAVO, onder leiding van de VS, opgerukt naar het grondgebied van de voormalige USSR. Rusland heeft steeds weer geprobeerd om goede betrekkingen met Duitsland aan te knopen. Ook in Duitsland was er lang het streven om goede betrekkingen met Rusland te onderhouden. Maar krachten van buitenaf hebben Duitsland en veel andere Europese landen ertoe gebracht zich intussen tégen Rusland op te stellen. Er zijn intussen vele voorbeelden te zien waaruit tegenwoordig blijkt dat regeringen van Europese staten herhaaldelijk tégen hun eigen belangen handelen en daarvoor zelfs accepteren om impopulaire dingen te beslissen die hen de volgende verkiezingen zouden kunnen kosten.

Hörstel wijst erop dat de sancties tegen Rusland Duitsland zélf schaden. Heel erg veel bedrijven hebben er duidelijk gemaakt dat bepaalde sancties, die de energieprijzen enorm opdrijven, zelfs haar economische existentie in gevaar brengen. En tóch kondigde de coalitie-regering Scholz enkele uren later sancties aan die precíes díe gevolgen zullen hebben.

Waarom dit zelfvernietigende gedrag? Volgens Christoph Hörstel is het duidelijk: wereldwijde netwerken worden hier gehoorzaamd en de belangen van Duitse burgers en zelfs van de Duitse industriële bedrijven tellen maar weinig mee.

128 REACTIES

 1. Het probleem van Duitsland is hetzelfde als de rest van Europa. De Europese landen hebben allemaal dezelfde problemen:
  – demografie: het aantal kinderen per gezin, zit ver onder de 2,1. De landen in het Zuiden, zijn al aan het krimpen. De werkende bevolking van de leeftijd 18-65 is kleiner geworden, dus krimpt de economie. De groei die wij nu kennen, is monetaire groei.
  – Geografie: het zuiden is duur van wege de natuurlijke omgeving. Verbindingen aanleggen door bergen en dalen is heel duur. Vervoer over water is goedkoop. Het Noorden heeft een natuurlijk concurrentievoordeel omdat het landschap redelijk plat is en de havens liggen allemaal in de Atlantische oceaan. Dit betekent dat je connecties hebt met alle wereldsteden. Dat heeft het zuiden en de landlocked landen niet.
  – Energievoorziening: er is niet genoeg olie, gas en steenkool in de grond van Europa. Het raakt zelfs op. Europa moet bijna alles importeren.
  – Grondenstoffen: er zijn bijna geen grondstoffen in de grond van Europa. Wij moeten bijna alles importeren.
  – Schulden: de euro heeft een enorme schuldenberg gecreëerd. Dit moet ooit afgelost worden, zo niet, wordt de euro waardeloos en daarmee zijn alle inspanningen en waardebehoud weg.
  – Technische industrie: Europa heeft geen technische industrie en de creativiteit die er is, gaat uiteindelijk naar Azië of Amerika.
  – Grote verzorgingsstaten: de Europese burger is niet in staat, zich snel aan te passen, de verzorgingsstaat behandelt de mensen als kleine kinderen. De verzorgingsstaat kost bakken met geld, geld dat beter besteed kan worden in R&D ontwikkeling.
  – Europa kan alleen maar bestaan dankzij de export naar vooral Amerika. Als Amerika hiermee stopt, dan is dat het einde van Europa en ook China. Want bijna alle landen moeten exporteren omdat hun consumentenmarkt te klein is (demografie), of te grote overheden die zelfs consumptie als slecht zien. Maar, vinden de Amerikaanse consumenten markt prachtig.
  Conclusie
  Europa gaat het niet halen, vooral de bevolkingssamenstelling, de energievoorziening en de grondstoffen voorziening zorgt er voor dat Europa altijd een speelbal zal zijn van de andere grotere spelers.

  • Hebben ze dan in Rusland, China en Amerika geen verzorgingsstaat?

   • In de Sovjet-Unie hadden ze die wel. Al had je 10 kinderen, als ze het konden konden die allemaal naar de universiteit, de gezondheidszorg was gratis, alle onderwijs was gratis, kinderopvang was gratis, vrouwen deden dezelfde beroepen als mannen, óók de zware trouwens en nie talleen de leuke, het was het eerste land ter wereld die gelijke rechten voor man en vrouw per wet geregeld had en ook in de praktijk, emancipatie kenden ze daarom niet, een mijnwerker had hetzelfde loon als een professor, want ze waren allebei even belangrijk voor de maatschappij
    als je 60 was ging je met pensioen en kreeg je een medaille als ‘held van de arbeid’.
    Streven naar nog meer rijkdom was er nauwelijks, want je kon met je teveel geld toch niets doen. Er was óók wat te zeggen voor die maatschappij.

  • Ik kan er niet echt over oordelen, want ik leefde nooit in de USSR. Pas als ik dat zélf meegemaakt zou hebben, zou ik er heel gedetailleerd over kunnen spreken

   Er was alleen geen free speech. De Stasi hield je in de gaten, als je recalcitrant was. En je kon in de goelag archipel belanden, als dwangarbeider. Allemaal kut dingen. Ik geloof ook dat de DDR een dienstplicht had. Zit ik ook niet op te wachten

   Ik denk dat als ik in de USSR leefde, dat ik het dan net als deze maatschappij gewoon zoveel mogelijk zou negeren. Ik wil er gewoon niets mee te maken hebben, wat andere allemaal bedenken.

   Maar er waren in de USSR andere vormen van dwang. De dwang die we in deze ‘samenleving’ hebben, is dat we keihard moeten werken voor landlords, als we niet zelf een huis bezitten. Een vorm van moderne slavernij, maar dat mag niet gezegd/gedacht worden natuurlijk.

   Wel hebben we in deze ‘samenleving’ meer ruimte om free speech uit te oefenen (of, hadden). Ook kunnen we drugs gebruiken en naar hoeren gaan en gokken en gay zijn en transgender etc, etc.

   De dwang in de USSR. Je kon niet echt iets voor jezelf bezitten. Je kon jezelf niet ontwikkelen, je was altijd onderhevig aan ‘de partij’. Voor sommige mensen erg vervelend.

 2. Nederland gaat deelnemen aan het conflict tussen Rusland en Oekraïne door wapens te sturen. Door dat te doen brengt Nederland haar burgers in gevaar. Niet blij mee.

  • idd en onze oosterbuur doet ook zo iets en nog meer nl investeren in de verdediging.
   het eerste is in strijdt met 2+4 pact, het 2e zal Macron zorgen gaan baren vanwege beschuldigingen m.b.t. gedachten herstellen van het vroegere Duitse Rijk.

   • Het is geen onzin Joep. Ze zijn aan het vechten en daar moet je je niet mee bemoeien maar ‘neutraal’ blijven. En de Amerikaanse atoomwapens op Nederlands grondgebied, Volkel heb ik begrepen, maar zou ook Leeuwarden kunnen zijn, vormen een directe bedreiging voor miljoenen Nederlanders. Het is een strategisch doelwit.

   • Nou, vertel hoe jij het ziet, het deelnemen aan de strijd door wapens te zenden.

   • “En de Amerikaanse atoomwapens op Nederlands grondgebied…”. Daar is geen openheid over, men gaat er vanuit dat die op een of enkele luchtmachtbasis liggen. Vlakbij de 5e stad van Nederland, waar al onze high-tech is, Eindhoven, ligt verder nog Kleine Brogel waarvan aangenomen wordt dat daar ook atoomraketten liggen. Een groot navo-hoofdkwartier ligt verder nog in de mijnen in limburg. Dus bij een kernoorlog zal van Nederland meteen al niet veel overblijven. Maar volgens de bescherming burgerbevolking uit de jaren ’60 nog moest je van de overheid bij zo’n aanval onder de tafel kruipen, dus we zijn dan goed beschermt.

   • Nico de geit heeft wel een punt

    Als Europa in een oorlog met Rusland verwikkeld raakt, zijn er alleen maar verliezers. China en Amerika zullen ‘de lachende derde’ zijn.

    Ze moeten de boel zo snel mogelijk de-escaleren en nieuwe afspraken maken over grenzen etc.

   • Deze flauwekul is niet in het belang van Europa, we worden alwéér uitgespeeld.
    Hoe ging het oude spreekwoord alweer? “Als twee honden vechten om een been, gaat het derde ermee heen” meen ik? Het is niet alleen niet in het belang van Europa, maar zelfs niet voor de gewone man en vrouw in Oekraïne, dat nu een speelbal is tussen Rusland en Amerika, waarbij China de lachende derde is, zij onthouden zich van een mening, van een stemming in de VN en komen weer als goed uit de bus, terwijl dat land nog véle malen erger is.

   • Precies. Zo gaat het ook in het spel ‘Risk’. Je bent blij als je medespelers elkaar afmaken, want het maakt jou sterker.

    En hoorde ik nou dat FVD heel erg pro Rusland is? Wiens brood men eet, diens woord men spreekt?

    Als je het puur libertarische bekijkt, puur beredeneerd vanuit geld en economie etc, dan is zo’n oorlog ook niet wenselijk. Rothbard was pro markets, anti war. Je mocht van hem rijk worden, of arm, maar je mocht geen bommen op mensen gooien

   • Het is zoals dit vertaalde artikel in die duitse krant, bij iedere oorlog zitten er altijd andere machten. Zoals de in Londen gevestigde bankier Baron de Rothschild cynisch opmerkte ten tijde van de slag bij Waterloo, toen zijn bank verdubbelde in vermogen: “de grootste winsten worden gemaakt als het bloed door de straten stroomt”. Nu zijn dat geen ‘namen’ meer van bankiers, maar ondoorzichtige fondsen, investeerders en dergelijke, maar de opmerking van Rothschild is nog steeds actueel. Het oorlogshitsen werpt voor velen zo zijn financiële vruchten af.

  • Daar ben ik het mee eens. Het is een zeer complex verhaal met vele boosdoeners aan beide zijden van het conflict. Rusland is op dit moment de aanvaller en die die met de wapens klettert. Maar Oekraïne zelf, de EU en de Navo hebben ook kilo’s boter op het hoofd. Er ís hier geen een zuivere of eerlijke partij, het zijn machtspelletjes van twee kanten, prima en kernachtig omschreven in een heel óud boek waar je het tegenwoordig niet meer zo van verwachten

   ‘Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één.’ Psalmen 14:3

  • We moeten ons wat terughoudender opstellen, wél Rusland hard veroordelen en óók wat troepen naar de grens sturen. Maar tegelijk óók de rol van de Navo en vooral ook van de EU daarin hard veroordelen, bijna net zo hard als de agressie van Putin nu. Het is toch bij de konijnen dat een werelddeel dat zichzelf democratisch, open en eerlijk noemt zulke machtspelletjes heeft gespeeld na de val van de muur. Ik denk dan aan hoe West-Duitse bedrijven de Oost-duitse hebben uitgekleed voor een appel en een ei met zegen van de overheid (de Treuhand), hoe westerse bedrijven dit ook in Oost-Europa hebben gedaan, hoe ze hebben geprofiteerd van de zwakte van de ineengestorte sovjet-dictatuur en dit ook in Rusland probeerden. Ik veroordeel de inval maar het verhaal is wel wat ingewikkelder dan de NOS ons laat zien.

  • We moeten warm van hart en koel van hoofd blijven, júist in tijden van crisis. Al komt het de baasjes wel goed uit zo’n oorlog nu, denk eens, het corona-verhaal is opeens geen of weinig nieuws meer voor het eerst in 2 jaar, wel ‘convenient’ om de aandacht af te leiden niet? Maar we moeten semi-neutraler blijven, wel veroordelen, maar niet elkaar gaan overbieden met maatregelen, wat nu te zien is. Nederland is tót de de 2e wereldoorlog áltijd neutraal geweest en was daarmee een van de rijkste landen van de wereld, wat ’n neutraal land als Zwitserland nog steeds is. Bescherming door in een verbond of zo te zitten heeft nu weinig zin, als er weer een grootschalige oorlog zóu komen in Europa worden zeker kernwapens gebruikt, daar heeft Nederland nu geen militair genootschap meer voor nodig. Het zou goed zijn als we onze opname in dat soort ondemocratische mega-organisaties als EU en wellicht Navo nadat de storm weer geluwd is (koel blijven) eens serieus en met argumenten gaan overwegen: een nationaal referendum daarover zou dan niet slecht zijn.

  • RUSSIAN FOREIGN MINISTRY SAYS THOSE SUPPLYING LETHAL WEAPONS TO UKRAINE WILL BEAR RESPONSIBILITY SHOULD THESE WEAPONS BE USED DURING RUSSIA’S MILITARY OPERATION – IFAX

  • Hongarije: ‘Geen wapenleveranties over ons grondgebied naar Oekraïne’

   • Ja Orban is nog zowat de enige in de EU die nog een beetje normaal nadenkt en géén olie op het vuur wil gooien. Hij denkt nog aan zijn eigen bevolking die niet veel moet hebben van dat oorlogsgehits dat het leven nóg onbetaalbaarder gaat maken en niet alleen voor Hongaren.

   • Aristoplates, ik vraag me af of Polen die wapens nog over haar grondgebied wil.

  • Wybren van Haga

   Een minister die jubelend meldt dat ze anti-tankwapens en 200 Stingers naar oorlogsgebied stuurt.
   Met een leuke emoticon erbij.
   Als een kind dat met een handgranaat speelt.

   • Een ministeres van defensie die nog niet het verschil in rangen kent.

   • Het is alsof ze zich allemaal aan het overbieden zijn met wat ze allemaal toch doen t.a.v. dat conflict, het zijn écht net een stelletje kleuters die met vuur spelen. In plaats van zich eens wat meer bezonnen op te stellen. Maar het ergste is nog: het volk stemt op die kleuters, ‘ieder volk krijgt de regering die het verdient’ ging dat oude gezegde en dat blijkt nu meer dan ooit.

    Wat moet je toch in godsnaam met een volk dat voor 90% uit hersendoden lijkt te bestaan?

  • Sinds de start van de interventie verschenen er 1 miljoen 300 duizend nepfilmpjes, foto’s verhalen etc. omtrent de actie in Oekraine, ze gebruiken daarvoor AI. De foto’s of filmpjes kunnen weliswaar echt zijn maar zijn oud of elders geschoten.

   Russisch: https://www.kp.ru/online/news/4647224/

  • @Nico de Geit @ 27-02-22 at 22:27

   Dit “conflict” komt niet zomaar uit de lucht vallen.
   Alles is ver van te voren gepland, inclusief alle nep verhalen, nep wapens, nep beelden, nep foto’s en wat al niet meer (deze nepheden zijn gewoon heel simpel te verifiëren).
   Dat NSBederland nu wapens “stuurt”, is nix meer dan propaganda; inspelen op het rechtvaardigheidsgevoel van de Nederlandse schapen.
   Je weet wel, de prikkies-halers on demand.
   Er worden geen wapens gestuurd, hooguit een paar gefiguurzaagde…
   Dit is puur om de schaap-burgers weer een gevoel te geven van WIJ met een enorm daadkrachtige (R)overheid.
   Die f*cking overheid die ons al jaren lang besodermietert, besteelt, vergiftigd (de gevaxten) en zo kan ik doorgaan.

   Zodra dit “conflict” weer is gaan liggen, dan volgt het volgende drama.

   Mijn advies voor alle schapen: hou je bekluier maar alvast paraat…

   • Aanvulling op mijn bovenstaande reactie:

    Ik had niet verwacht dat jij wel eea doorziet vwb de hele cojana-bullshit, om vervolgens niet in te zien wat hier nu speelt,

    Vandaar mijn reactie dat ik meer inzicht van jou had verwacht.

   • Joep, Rusland trapt de Amerikanen eruit. Het is afgelopen met de Amerikaanse dominantie. Maar goed, in Den Haag zitten allemaal pro-Amerikaanse puppets, en die brengen de Nederlandse bevolking in gevaar met hun stupide actie.

   • Ha Nico,

    Ok, jij ziet het dus zo.
    Ik zie het heel anders, nl. dat dit hele gebeuren onderdeel is van een ander plan.

    2 opties:
    1. dit escaleert en WW3 is geboren
    2. dit rommelt en frommelt nog even door, maar zal opeens uitdoven als een kaars, want ojee, een nieuw probleem…

    In mijn beleving is de tijd voor WW3 nog niet aangebroken.
    Dus blijft optie 2 over.
    Wat ook een logischer optie is 🙂

 3. WW2–> Bretton Woods IMF–> Marshallplan–> EU –> Uitbreiding naar oosten
  And that’s it, we hebben geen keus.

  Duitsland nu 100 miljard extra voor wapens. Tegen de tijd dat ze er zijn kunnen we ze tegen China gebruiken. Zijn er hier lieden met belegging in de wapenindustrie?

 4. Ik zag vanavond weer de nieuws-operette voorbij komen. Het lijkt meer op het opzetten tot massa-hysterie dan een rustige beschouwing van de gebeurtenissen. Achtergronden, hoe en waarom’s en de kalmte bewaren is ver te zoeken. Europese landen doen dingen vooral voor de show, zo zij de Belgische premier daar op het nieuws dat België ook militairen naar de grens met Oekraïne heeft gezonden, en toen kwam het……….. 300 man, ik schoot meteen in de lach en kreeg heimwee naar de oud-Duitse kandelier Helmut Schmidt die wat crisissen af te handelen had: toen hij nog burrgemeester was van Hamburg de watersnood daar in de jaren ’60, de RAF-terroristen en ga maar door, maar de man bleef een rots van kalmte. Vergelijk dat eens met onze ‘leiders’ nu die volledig dansen naar de pijpen van de massa-media en de massa-hysterie.

  Oorlogen, gewapende conflicten en het opkloppen daarvan moeten áltijd van de hand gewezen worden, Rusland is nu overduidelijk de agressor en gaat duidelijk zijn boekje te buiten dat is helemaal zo.
  Echter wie is dat conflict al ruim 10 jaar op aan het stoken en zorgt dat de smeulende sintels steeds opnieuw in brand vlieger en nu dus echt. De EU-bonzen, de Navo, de USA hebben weliswaar geen schot gelost, maar degene die een moord met schone éigen handen beraamt is net zo schuldig als degene die het schot lost.

  Echte leiders als die Schmidt zijn er niet meer, we worden geregeerd door kleine kinderen.

  • En de grote massa gelooft dat het écht alleen maar om morele principes gaat, net als toen met Cuba, de Zuid-Amerikaanse machtgrepen door generaals, Vietnam, Irak 9 twee keer zelfs), Afghanistan, daar komt nu dan wat dichter bij huis Oekraïne bij. Alleen voor de ‘goede zaak’ en echt niet om macht, olie, geld, bewapening. Eisenhower had het al over het militair-industriële complex die een bedreiging voor de wereldvrede was.
   We weten het allemaal, alle media weten het, alle politici weten het. En toch is íedere nieuwe écht nodig, is écht anders en is er ú echt geen geld bij betrokken en gaat het écht niet om macht. Dat zalook zeker zo zijn nu, ik geloof het nú wel, vooral ook omdat Rutte het ook zegt.

 5. Mensen zijn niet meer geinteresseerd in politiek. Het is saai, ze hebben geen tijd en/of ze zijn er te lui voor.

  Achter de massa aanlopen, zonder zichzelf te verdiepen is een stuk gemakkelijkker.
  Door dit kuddegedrag kunnen de trekpoppen weer verder gaan.

  Helaas beseffen ze niet dat ze compleet geleefd (gaan) worden.

  De oude artikelen op vrijspreker over libertarisme en oorlog kan ik niet zo snel terug vinden, maar zouden zeker een herpublicatie waard zijn.
  (dat het zonder grote overheden een stuk moeilijker is, om een oorlog te facilteren.)

  • Zo is het Jasmee, mensen zijn bij ons meer bezig met het lekker weer kunnen partyen en shoppen zonder maskertje, whow, gewéldig, wat fíjn!, dan met zelf nadenken. Het denken in hokjes die ons door media en overheid worden aangereikt als hapklare brokken is dan wel zo fijn. Ik las ergens anders van een reageerder dat hij intussen woonde tussen 16 miljoen hersendoden. Een andere reageerde daar weer op en schreef dat er dan in Nederland dus nog iets meer dan 1,5 miljoen mensen rondlopen die nog geen Zombie zijn.

 6. Redt het Russische ingrijpen de wereld van de door de Westerse klimaatglobalisten gewenste uitroeiing? – Grijpen EU/WHO/WEF dit extreem dodelijke virus aan voor nieuwe keiharde lockdowns later dit jaar?

  De afgelopen dagen is er op vrije mediakanalen veel te doen over het bestaan van Amerikaanse BioLab faciliteiten in Oekraïne, die het doelwit zouden zijn van de Russen. Er was aanvankelijk geen bewijs voor, en het was daarnaast totaal niet logisch dat Rusland biolabs zouden vernietigen en daarbij het risico zouden lopen dat er gevaarlijke pathogenen zouden vrijkomen. President Putin zou er juist alles aan gelegen zijn bewijs van deze laboratoria in handen te krijgen. Inmiddels blijkt dat er inderdaad een aantal van deze faciliteiten in Oekraïne bestaan. Herstel: waren, want de VS doet er alles aan om bewijs van hun bestaan uit te wissen. Dat is niet zo vreemd, want Westerse experts zouden al in 2021 hebben gewaarschuwd dat de VS het gevaarlijkste virus ooit in deze labs heeft ontwikkeld: een extreem dodelijke ‘long’variant van het variola virus, dat de pokken veroorzaakt.
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/westerse-experts-waarschuwden-in-2021-dat-vs-gevaarlijkste-virus-ooit-in-oekraine-heeft-ontwikkeld/

 7. Ik ben het volstrekt oneens met dit artikel. Poetin is doorgedraaid en respecteert geen zelfbeschikking van andere soevereine Staten. Dat moet keihard worden afgestraft.
  Daarom is een drastische verhoging van navo bijdragen essentieel, net als economische strafmaatregelen tegen Rusland en Belarus. Als je de bevolking economisch aanpakt komen ze in opstand tegen hun dictators. Russen willen geen oorlog maar moeten hun eigen dictators opruimen.

  • Kijk, dit klinkt al direct een stuk vriendelijker dan alles meteen weg zetten als nep nieuws zonder enige verklaring waarom het nep nieuws is.
   Ik denk dat het wel aardig klopt wat het artikel beschrijft.
   Maar gelukkig mogen we nog van mening verschillen.

  • @winston; Poetin is nu de agressor ja, dat klopt en dat moet niet zomaar kunnen, dat klopt ook.
   Maar stel je voor dat jij een paar buurmannen hebt die constant hun tuin aan het uitbreiden zijn, ten koste van jouw tuin. En je hebt op een gegeven moment met die buurmannen zelf schriftelijk vastgelegd dat zij vanaf nú nóóit meer hun tuin zullen uitbreiden ten koste van jou. Jij waarschuwt ze ook al 10 jaar om dat niet te doen, dat er anders gevolgen voor hen zullen zijn, en je hebt intussen al een behóórlijk wapenarsenaal in huis.
   Maar ze trekken zich er niet veel van aan en blijven gewoon uitbreiden, erger: ze stoken zelfs andere buren van je op om zich bij hen áán te sluiten. Ze denken, och die Winston doet toch niks. Zou het niet heel misschien kunnen dat jij dan op een gegeven moment ook doordraait door die buren die zich aan geen afspraken houden en die je achter je rug om uitlachen? Of dat je op een gegeven ogenblijk misschien denkt: nu moet ik iets doen, anders gaan ze helemaal over me heen lopen?

   • Oekraïne is helemaal niet de tuin van Poetin. Oekraïne is een onafhankelijke staat die niet aan het handje van Poetin wil lopen en dat is hun goed recht. Oekraïne heeft gekozen voor een Westerse koers en dat recht hebben ze.
    Kortom, Poetin heeft daar niets te zoeken!

   • Winston weet maar weinig maar vind heel veel……………..
    Zoals Jefferson al ooit zei: “proberen te redeneren met iemand die niet zelf nadenk en onwetend is, is hetzelfde als medicijnen toedienen aan een dode”.

 8. En in de EU hebben ze vannacht besloten om de Oekraïne lid te maken van de EU.
  Nou kunnen we wachten op de ellende die we hiervan gaan krijgen.
  Want dat gaat Poetin nooit accepteren. Dus dat wordt nog wat daar.

   • En zo worden wij ergens in betrokken waar we niks mee te maken hebben.
    Niemand heeft om om de EU gevraagd voor zo ver ik mij kan herinneren.
    En dan zal dat ongekozen zooitje wel even bepalen wat er moet gaan gebeuren.
    We hebben er tot 2x aan toe tegen gestemd met een ruime meerderheid.
    Haal je groene leger plunje maar weer van zolder, misschien heb je die nog nodig.

   • Dacht het wel.
    Als Europa de verdragen van Minsk netjes had nageleefd dan waren we nooit in deze
    situatie beland.

 9. hoe was het ook al weer?
  krijg de groeten of krijg maar de pokken uit
  Oekraïne

 10. De EU heeft ook maar even besloten om media uit Rusland te verbannen.
  Dus voor degene die wel eens naar RT en Sputnik keken, dat is dus afgelopen.
  Mooi hé, dat de EU dat even voor je bepaald waar je wel en niet naar mag kijken of volgen.

  • En wat doet Rusland met media uit andere landen die ander nieuws geven dan het officiële staatsmedia nieuws?

   • Dat moet je aan een Rus vragen, niet aan mij.
    En we weten dat daar een dictator de baas is die zo gek als een deur is.
    Maar de EU begint zich inmiddels ook zo te gedragen door te bepalen wat jij wel en niet te zien krijgt.
    Maar hebben wel de nodige praatjes als ze dat elders doen.

 11. Wat zou de Oekraïne ons kunnen rotten en als de Russen het daar mee te doen hebben dat ze geen NATO terroristen of nazi’s als buur willen hebben dan knokken ze het daar maar uit.

  Vele Hoeropese landen, met o.a. grote bekland Nederlandje, gaan voor het achterlijke Oekraïne op de achterste poten staan, daardoor lijkt de Oekraïne een belangrijk probleem, wat het niet is. De Oekraïne en Rusland is daar een probleem en zullen de beide landen het ook daar moeten uitknokken, lekker rollend over straat, zonder tussenkomst van andere idioten die steunen met wapens (verkopen) en economische sancties en zo zichzelf in (nog) grote(re) problemen brengen. Eerst al de sociale en economische schade rondom de polonaise met een hoax virus en gelijk stomen de gekken door met veel tamtam naar een volgende maatschappelijke en economische ramp.

  Advies: val dood met je maatregelen en eeuwige bemoeienissen en zorg dat de problemen, die er feitelijk niet waren en ook niet zijn, een verwoestende impact hebben op de eigen bende.

  Een bewust kapotgemaakt en economische diep in het rood Europa met aanstaande transseksuelen EU leger, daar hoefden de Russen alleen maar even “boeh!” voor te roepen?

  De westerse gevontroleerde (VS) media vertellen Europa dat de Russen verlamd zijn en niets meer door de sancties voorstellen en volledig op slot zitten en andere blabla, maar welke groots mogelijke ellende Europa, met z’n achterlijke spelletjes en bemoeizucht, over zichzelf uitstort, daarover loeien ze in de kartel media niet.

  Het wordt tijd voor een Nexit en afscheid nemen van een kapot en dolgedraaide Brusselse EU.

  Doorzichtig en levensgevaarlijk bewust aangezwengeld spel bedacht door de VS en Brusselse demagogen om de beer te porren en te sarren, meer levensbedreigender dan Tsaar bomba’s.

  Europa wordt gedicteerd, geacteerd, geregisseerd en als TBS patiënt begeleid door zuivere (WEF) gekken. En dat alles in opdracht en onder leiding van Rothschilds, Rockefellers en de Bilderberg of aanverwante diepe staat criminelen??

  • Liever een kruisraket in mijn tuin dan een Rus in mijn keuken!
   Eindelijk laten de EU en de NAVO hun tanden zien.

   • Jij hebt er nogal zin in geloof ik.
    Heb je je al aangemeld daar als vrijwilliger.

   • Weet jij nog wat je gestemd hebt met dat associatie verdrag met Oekraïne?
    De meerderheid hier was er tegen.

    Maar goed dat wij in een echt democratisch land wonen en leven.

   • @Winston

    Als het aan de totale gekken in Brussel en Den Haag ligt en ze zo doorgaan heb jij binnenkort geen tuin en keuken, zelfs geen nagel meer om je reet te krabben en daar geven types Winston dan de voorkeur aan en Russen de schuld van. Wordt tijd dat jullie types eens volwassen worden en het hoofd uit de stinkende en rokende reet trekken van het schijnheilige en pedofiele Westen.

   • Als je buren ruzie hebben geef je géén mes aan één van je buren? Vrede

   • Eindelijk laten de EU en de NAVO hun tanden zien.

    Je kan wel je tanden laten zien, maar je weet niet wat de gevolgen zijn. Die Poetin heeft kernbommen etc. Ga maar aan andere mensen je tanden laten zien, etc.

    Je laat ook even namens mij ‘je tanden’ zien en ik wil hier niet in betrokken worden. Dit alles gaat weer een drama worden.

   • Winston, straks staat er een Oekraïner in je keuken. Ik zie het verschil niet zo.

  • Je bent een echte volger van Thierry Baudet, die ik beschouw als de nieuwe Mussert van ons land.

   • Nog even en je gaat iedereen hier voor nazi uitmaken die op de FVD heeft gestemd omdat Thierry een mening heeft over dat gezeik daar.

   • @Winston

    Mocht ik al volgen, dan alleen mijzelf en niemand anders. En als dhr. Thierry Baudet, net als dhr. Vladimir Putin, net als de straatveger of de schoonmaker gelijk hebben dan betekent dat nog niet dat ze gevolgd moeten worden, ze dienen hooguit slechts als voorbeeld en dat te bevestigen wat het gezonde en weldenkende verstand mij reeds ver daarvoor heeft vertelt.

    Kijk, jullie soort personen denkt als een instant massa-slavenproduct, als een dwaas afgespoten kudde vee, als uitgedroogde gmo maisstengels die wat eenzijdig en communicatiefloos en doods op de akkers staan mee te buigen, als hersenloze gegrilde bloedsoldaten, als zo vaak vanuit de voorgekookte idiotie van de gevestigde machtskneuzen en diepe hersenrot reageren, maar ik al soeverein existerende goddelijke ziel denk vanuit iedere vezel in mijn lijf, miet wat andere schaapjes nich wolven loeien.

   • Iedereen zegt, Rutte en Klaver en Jetten zitten in de zak van het WEF. Heeft men natuurlijk gelijk in….

    Maar die Baudet word dus gewoon door Rusland bekostigd hé.

    Alle politici zijn gewoon puppets, die namens grootmachten/groot geld/machtsblokken spreken.

    En dan denken mensen dat Thierry echt ‘hun belangen’ behartigt.

    Dat is dus het gevaar aan politici hé. Ze worden gewoon ingekapseld

   • Het is altijd gemakkelijk om discussie, ook in een parlement, dood te slaan met opmerkingen als: die zit in de zak van die, en die in de zak van die; de vuile spelletjes van mensen die niet kunnen winnen met argumenten alleen. Iets dat sinds Pim Fortuyn ook zijn intrede heeft gedaan in Nederland: het waren de toen al ‘correcte’ partijen als: D’66, PvdA, Groen Links, VVD die een hetze voerden die uitliep op een politieke moord.
    Het is niet alleen Baudet die zijn kanttekeningen plaats, al kunnen die misschien wel te ver gaan ja, maar er zijn er meer die dat doen en minder de media halen: van Haga, mensen van de PVV bijvoorbeeld. Bij Omtzigt toen met het MH17 onderzoek zongen er gelijksoortige beschuldigingen rond. Trump zou ook door de Russen zijn omgekocht, en de halve Republikeinse Partij: na onderzoek: fake news.

    Het politieke trucje van zwakke figuren is om karaktermoord te plegen op de boodschapper zodat niemand er meer naar luistert en hij dus geneutraliseerd is.

    En als dat toch niet meer werkt is altijd wel een gek te vinden die ’n wil vermoorden.

   • Het politieke trucje van zwakke figuren is om karaktermoord te plegen op de boodschapper zodat niemand er meer naar luistert en hij dus geneutraliseerd is.

    En als dat toch niet meer werkt is altijd wel een gek te vinden die ’n wil vermoorden.

    Kameraad.

    Al die politici zitten in de zak van geld. Rutte = Unilever en het WEF.

    Bij1 word denk ik door marxisten bekostigd

    Baudet word door conservatief christelijke lobby’s betaald en door Rusland

    En daarmee zeg ik niet dat hij nooit iets zinnigs zegt, of dat we niet naar hem moeten luisteren. En al helemaal niet dat iemand hem zou moeten dood schieten

   • Ja zo komen we wel verder: die ís dit en die ís dat, kun je dat aantonen? heb je daar artikelen over ? heb je je daar in verdiept en zo ja waar dan?
    Inhoudelijke redeneringen zie ik niet, alleen maar meningen. Ga Plato maar eens lezen dan zie je dat feiten en meningen niet hetzelfde zijn en al helemaal niet gelijkwaardig.

    Rutte is ooit in een ver verleden personeelsfunctionaris bij Unilever geweest, ook niet echt een CEO-functie, de man is zo’n leugenaar dat zélfs het bedrijfsleven hem niet zal lusten is mijn méning; maar de VVD heeft wel inderdaad al jarenlang beleid laten zien van bevoorrechten van grote bedrijven en afknijpen van kleine, de héle VVD.
    Baudet heeft al jaren geleden uitspraken gedaan dat hij volstrekt níet gelovig is, net als Wilders trouwens, als je dat had opgezocht wist je dat.

   • Kameraad

    Ik had het dan zo moeten formuleren/nuanceren. Op basis van bronnen, heb ik een sterk vermoeden dat FVD bekostigd word door Rusland en door conservatieve (gereformeerde) geldschieters

    Ik heb geen zin om de bronnen op te zoeken, die ik las. Want dat kost me weer tijd, etc.

    Je neemt het van mij aan, of niet. Dat is aan jou

    Dat de VVD door groot geld, door vastgoedboeren etc bekostigd word, lijkt mij ook aannemelijk.

    Door wie word ik bekostigd? Door de Bulgaarse gay scene en door een taoïstische multimiljonair annex circusartiest.

  • Als dat zo is dat de EU besloten zou hebben om Oekraïne daarin op te nemen is dat bijna zoiets als vrágen om een derde wereldoorlog. Wie had dat nog geen 30 jaar geleden gedacht, een deel van het ééuwenoude Russische grondgebied wordt EU. Zou Amerika accepteren als Texas zich zou afscheiden en dat deel gaat uitmaken van de Organisatie van Zuid-Amerikaanse Staten of zoiets?

   De EU is beslist doorgedraaid, uiteindelijk zal er ook met een agressor als Rusland onderhandelt moeten worden, zo eindigen de meeste oorlogen en dan zou zo’n stap van de EU wel heel ‘slim’ zijn ja, de morons.

  • Culture-wars ???

   In de USA spreekt men al wat jaren van ‘ Culture-wars ‘, een soort binnenlandse clash of cultures tussen een deel van de bevolking en zelfs complete staten die een beetje algemeen omschreven ‘woke-achtige’ denkrichtingen hebben en het andere deel dat meer denkt in richtingen van vóór de woke-agenda.

   De woke-achtige toestanden die eigenlijk alleen in Westerse landen (Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, verstedelijkte deel USA en Canada) steeds meer een one-issue-denken vormen, wordt agressief vooruitgedreven door kleine, zeer activistische pressiegroepen, intussen omarmd door media, reclames en overheden die dit beetje bij beetje tot wet aan het maken zijn. Dit versus de Russische houding, die dat soort zaken wettelijk niet verbiedt voor die kleine minderheid die dat wil of nastreeft, maar ook níet tót wet maakt voor íedereen. Het Westerse woke-achtige denken, inclusief steeds meer het extreme CO2-denken, begint de laatste 10 jaar haast totalitaire trekjes aan te nemen voor íedereen die níet zo denkt of zélfs weigert om hieraan mee te werken vanuit de vrijheid van ieders geweten en denkbeelden en kan daarom wel omschreven worden als een nieuwe vorm van modern nazistisch denken. Ook daar móet je op een bepáálde manier denken en word je bestraft (alleen nu is dat subtiel) als je het nog waagt ánders te denken: hét kenmerk van totalitarisme.

   In de USA ziet men democraten die de laatste 15 jaar helemaal op Woke-achtige en CO2-achtige denkbeelden zitten en afwijking daarvan ook niet accepteren. Democratische presidenten hebben sinds die tijd altijd de meeste ruzie met Rusland (en ook Brazilië trouwens) omdat die landen deze denkbeelden openlijk weerstaan. Republikeinen hebben hun vraagtekens bij deze Woke-achtige denkbeelden, daardoor meer begrip voor de Russische denkbeelden daarover en hun Presidenten hebben ’toevallig’ minder ruzie met Rusland.

   Wie het weet mag het zeggen.

 12. Het filmpje van Olga nog een keer voor de mensen die het gemist hebben. Olga woont in Kiev en gaat tanken, geld pinnen en naar de supermarkt. Op dat moment schijnt Kiev al omsingeld te zijn, maar daar merkt Olga helemaal niets van.

  https://www.youtube.com/watch?v=pmUGRpSTcs8

  Nederland stuurt wapens.

  • De burgemeester van Kiev, de voormalig prof bokser Vitali Klitschko, flapte per ongeluk op Facebook eruit dat Kiev omsingeld was/is. Vechten is compleet zinloos. Het doel van de Russen zal zijn zo min mogelijk schade aan te richten en zo min mogelijk burgerslachtoffers.

   Zelenski ziet dat anders. Hij geeft zoveel mensen een wapen zodat ze kunnen sterven voor Oekraïne. Plaatst geschut in woonwijken, enz.

  • @Nico de Geit

   Nederland, voedselbank-land bij uitstek, stuurt wapens, verkoopt wapens mag ik aannemen, betaald door Nederlanders of door Oekraïners, Oekraïners die worden gefinancierd met Europees geld, dus uitendelijk ook weer door de Nederlanders betaald. Tel de EU bloeduitgaven op bij 10 miljard zoekgeraakte euro’s, tel alles bij elkaar op wat Nederlanders zoal vroeg of laat verder hebben aan honderden miljarden hebben te bloeden, zeker na de corona hoax, wat in de rekeningen en prijzen is of zal worden verwerkt en belastingen die onherroepelijk zullen worden verhoogd, + de roof voor de milieuwaanzin en de oorlogen uit het verleden, + geldontwaarding en meer van dat soort ellende, dan denk ik dat Nederlanders, het grootste grote bekvolk in de wereld, met hun achterlijke en onderdanige iedereen-is-zielig-in-de-wereld-behalve-zijzelf gezever, zullen nog een heel blij, vrij en vrolijk volk worden, met hun vlaggetjes op de dam zwaaiend naar de keuning en junta keuningin en bij de zovele weg-met-onszelf protesten.

   Er is nog maar één redding mogelijk voor Nederland, maar daar heb je een russisch bevrijdingsleger voor nodig, en ik denk dat de Russen wel wat beters hebben te doen dan verder ander Europees volk te ontdoen van nazionderdrukkers, -moordenaars, -crimilen en -pedogespuis.

   Europa is verloren, maar dat was ook precies wat het WEF voor ogen heeft en waar niemand in Nederland schijnbaar een probleem mee heeft. “Je zult niets meer bezitten, maar lijkblij zijn als rottende kadavers in de zon”…mooier kunnen ze het niet maken, wel makkelijker.

 13. PROBEER JE EENS TE VERPLAATSEN

  Ga eens achterover zitten en verplaats je in gedachten eens naar Rusland. Probeer dan in gedachten het aangekoekte vuil en stof dát Poetin inderdaad een wel zéér autoritaire leider is, dat er in Rusland geen echte vrije democratie is een kleiner plekje te geven, om je gedachten zuiver te houden van wat Poetin nu allemaal uitspookt met het Oekraïense volk, dat nú helaas het slachtoffer wordt van het internationale gekonkel.

  Stel je voor dat je, daar ergens in Rusland, had gezien dat de landen in het Westen al zó vaak in de geschiedenis geprobeerd hadden grote delen van jóuw land in te pikken: de invallen van de Zweedse koning en Pruisen in de 17e/ begin 18e eeuw, de inval van de Franse ‘Grande Armée’ einde 18e, begin 19e eeuw, de inval van Duitsland-Oostenrijk in 1914 die leidde tot een 1e wereldoorlog, de inval van Westerse legers na de Russische revolutie die wat eigenlijk een burgeroorlog was liet duren tot ín 1922 (vanaf 1914 dus ácht jaar oorlog), de Duitse Nazi-inval in 1941. Invallen en víjf grote oorlogen die jóuw land en jóuw volk alles bijeen wel meer dan 100 miljoen doden hebben gekost, door het ‘goede’ Europa. Dát is de visie en het wantrouwen richting óns van de doorsnee Rus, of hij nu voor of tegen Poetin is.

  Maar je zit nú in Rusland en je ziet dat een groot economisch en militair blok vanuit het Westen beetje bij beetje alwéér steeds verder jouw richting schuift, land voor land, gebied voor gebied. Landen die eerst aan jou verbonden waren, landen die zelfs ooit déél waren van jouw land worden door dat blok ingenomen, niet met een oorlog, maar economisch. Vanuit de visie van dat blok zou dat ‘vreedzaam’ zijn, terwijl het vanuit jóuw positie meer zou lijken op een nieuw imperialisme, economisch imperialisme zónder wapens deze keer.

  Het verschil tussen onze tijd en de tijd van een paar decennia geleden is dat er tóen in Europa politici waren die dát Russische standpunt en die Russische trauma’s kenden en begrepen, vooral ook Duitse Bondskanseliers, tot aan Helmut Kohl toe. Nú zijn er geen Europese leiders meer die zich daarin kunnen verplaatsen, vreemd genoeg in Duitsland wellicht nog het minste.

  Dat is de manier waarop gróte oorlogen ontstaan en précies de manier waarop de, intussen vergeten, 1e wereldoorlog is ontstaan: het onbegrip voor de visie en angsten van de ander. De leiders van de grote blokken hielden toen ook alleen nog vast aan hun eigen versie van de werkelijkheid, een denken in zwart en wit, waarin ‘wij’ (aan beide kanten) natuurlijk áltijd de goeden zijn en ‘zij’ áltijd de slechten.

  Het resultaat? Op de eerste plaats is het gezonde verstand, gematigdheid, wijsheid en prudentie het éérste slachtoffer; nog vóór de schuimbekkende kamphanen de finale verliezers worden, in het geval van (zélfs een ‘beperkte’) kernoorlog natuurlijk al helemaal.

  De winnaars? Dat zijn wat Eisenhower al het ‘militair-industriële complex’ noemde: de bewapenings-industrie, internationale grote investeerders en internationale financiers, die allemaal zélf niet en nooit in de frontlinie liggen.

  WIJ HEBBEN NIETS GELEERD

  • Ik vrees toch dat jij degene bent die knettergek geworden is. Als Canada aansluiting zoekt bij Rusland of China en deze gaan allerlei wapentuig aan de grens met de VS plaatsen, dan accepteren de VS dat ook niet. Er was ooit een akkefietje in Cuba wat over precies hetzelfde ging. Om die situatie te voorkomen zijn er afspraken gemaakt en verdragen ondertekend, door zowel de VS, leidende Europese landen en Rusland, het zogenaamde 2 + 4 verdrag, wat door de westerse landen keer op keer geschonden is. Poetin heeft dit gedurende 10 jaar proberen te bespreken, maar het interesseert de imperialistische EU niet die nu de Oekraïne het Navo lidmaatschap heeft aangeboden terwijl ze heel goed weten dat ze de Oekraïne niet kunnen verdedigen. Er worden hier volstrekt onnodige problemen gemaakt door het westen. Waarom eigenlijk?

   • Ik heb overigens net wat filmpjes bekeken van Baudet versus de stoethaspels in de Tweede Kamer en het niveau is werkelijk beangstigend, niet van Baudet overigens. Het enige wat ze kunnen is propaganda nakakelen. Begrijpen doen ze niks. Ze willen ook niks begrijpen lijkt het. En ik denk eerlijk gezegd dat ze echt zo dom zijn.

   • Precies Youp, lui zoals Winston nu hier doet stoken de zaken alleen maar op, wat wil hij met zijn vergelijkingen met nazi’s, ‘baudet de nieuwe mussert’ en die flauwekul?
    Als hij zo graag een escalatie van deze oorlog wil en zo’n ‘stevige vent’ is wat let hem om vanavond in de auto te stappen en naar de grens van Polen en Oekraïne te rijden?
    Hij lift dan bij de grensovergang mee met een navo-wapentransport en gaat in de voorste linie pief-paf-poef doen. Hij zal zelf wel nooit écht in het leger hebben gezeten, anders sloeg hij niet deze tótále waanzin uit.

    Hij zal ook wel met verlangen uitkijken op de kernraketjes die ze daarna over en weer gaan afschieten…

   • Klopt Youp, de EU en de Navo hebben met Rusland volgens mij al in 1990 een bindend verdrag ondertekent dat ze niet zouden uitbreiden naar het Oosten. Rusland (Sovjet Unie toen nog met Gorbatjov) heeft alleen maar daardoor het IJzeren Gordijn zogezegd afgebroken en storte een jaar later zo wie zo in. Dit doet me eerder denken aan de ‘verdragen’ met Hitler eind jaren ’30 waarin hij ook plechtig beloofde dat hij na de overname van Oostenrijk en Sudetenland nóóit meer verder te gaan. Tot hij ook Polen innam en er dus écht oorlog kwam. De gelijkenissen met toen lopen vaak net even anders als men zou denken. Al heeft Rusland nu ook boter op het hoofd en speelt Poetin een gevaarlijk spelletje, is het dat wel waard voor hen?

   • @Aristoplates
    Ook de situatie toendertijd met Hitler is veel minder eenduidig als men doet voorkomen. Hitler heeft hele redelijke vredesvoorstellen gedaan die vervolgens in de wind zijn geslagen. Vergeet niet dat Hitler vooral land in het oosten wilde terugpakken agv het rampzalige en onredelijke Versailles verdrag waar het Habsburgse Rijk in kleine stukjes gesneden is en Duitsland economisch geruïneerd is. Als de achterliggende agenda is dat Duitsland en Rusland niet bij elkaar mogen komen omdat de Atlantische machten dan overvleugeld worden, dan lukt dat al heel lang erg goed. Ik begin steeds vaker te denken dat dezelfde taktiek achter het porren van de Russische beer schuilgaat. Waarom zou je dit doen en zo lang? De enige alternatieve verklaring die ik kan verzinnen is dat de overheden in een oorlogssituatie meer macht krijgen zodat ze verder kunnen met hun agenda 2030 waar de globalisten zoveel werk van maken. Het stinkt in ieder geval weer van alle kanten.

   • Dat zie ik ook zo Youp. Ik zag laatst een cartoon van Ruben L. Oppenheimer: een draaideur waarin het coronavirus door naar buiten draaide en een raket naar binnen draaide, ze wuifden naar elkaar: de ene ramp volgt de andere ramp op en van beide wordt geprofiteerd dóór delen van de elite. We zullen er nooit achter komen wat waar en wat onwaar is, ook in niet-bijbelse termen mag men gerust stellen dat dat zeer duistere krachten zijn die aan het werk zijn: de krachten van big-money en big-power, totaal zonder moraal, zonder geweten, zonder menselijkheid, alleen gericht op ontmenselijkte zaken als efficiency en winstmaximalisatie. Om tóch een bijbelse omschrijving te gebruiken (want kernachtiger kun je het nérgens vinden) de antichristen (want er is sprake van meervoud) die zouden culmineren in tenslotte maar één: dé Antichrist. Als we de WEF-agenda voor waar aannemen en zien welke gekke dingen er gebeuren dan zou je spontaan dat boek toch nog eens gaan lezen…..

  • Eerst afgeven op de grote massamedia bij b.v. covid en vervolgens meegaan in de oorlogssentimenten van de grote kudde en dezelfde media. Wat er gebeurd is niet wat de nazi’s deden (áltijd maar weer dat vergelijk van lui die níets van oorlogsgeschiedenis afweten) maar lijkt inderdaad wat hier ook staat een kopie van de aanloop tot de 1e wereldoorlog, het landjepik van bijna alle landen en het géén vrede wíllen, van álle landen niet.
   Alleen simplisten geven altijd alleen de ander de schuld, in een tijdperk van kernwapens zou je toch wat meer verantwoordelijkheidsgevoel verwachten, óók van de Russen ja, maar wat doet het Westen aan toenaderingspogingen, behalve wat leeg, gelogen gezwets?

 14. En het klootjesvolk schaarde zich weer achter de Grote Staatsmannen… in eigen land achter de beroepsleugenaar in het Torentje met zijn vrinden die hetzelfde volk twee jaar lang bij de neus genomen hebben en nu het weer bijna verkiezingen is weer fijn kan opdraven overal en zich als daadkrachtig Grote Leider kan laten zien. In Amerika kan de slappe-knieën Biden hetzelfde doen, zeker nu Trump weer op het podium komt, in Frankrijk zijn in april presidentsverkiezingen met een Macron-koekje dat allesbehalve populair is en de kaart van de oorlog met Rusland kan gaan spelen als nieuwe Zonnekoning, in Duitsland zit er een verse Bondskanselier die zich na anderhalve eeuw, zo lijkt het, Merkel ook weer daadkrachtig moet profileren. Het is allemaal zóóóó doorzichtig en ook hier zijn er die daar blijkbaar intrappen.

  • Games people play in the middle of the night. De avond lijkt inmiddels wel gevallen, Europa zal wel niet voor niets
   het Avondland heten.

 15. Deze oorlog en de sancties zijn een vervolg zijn op corona en vinden plaats in het kader van The Great Reset. Poetin en Xi Jinping zijn WEF zetbazen. Zij rollen nu de Great Reset agenda uit.

  Poetin legt, in samenwerking met EU en NATO, onze economie en energievoorziening plat (de EU nam nog nooit eerder zo snel besluiten en ook Zwitserland doet mee, ongekend!).

  Xi Jinping is volop bezig het social credit systeem uit te testen, zoals wij dat hier de komende jaren ook ingevoerd gaan krijgen.
  https://youtu.be/swje6NSdkfk

   • Na onder elke reactie of artikel gelezen te hebben dat alles nep nieuws is, dacht ik, dat moet beter kunnen.
    Door alles nep nieuws te noemen heb je niks anders gedaan dan “kill the messenger”.
    Maar ik vond het verder wel een vrolijk liedje.

   • Ik vind niet alleen de volkskrant een kutkrant.
    Ik vind elke krant een kutkrant.

 16. @bert,

  In tegenstelling tot wat jij suggereert, check ik elk bericht bij meerdere media, in dit geval Duitse en Engelse kranten en het NRC. Ik geloof nooit zomaar 1 krant.
  Jouw houding en die van anderen is vooral ingegeven door egoïsme; je bent bang dat jij er persoonlijk last van gaat krijgen. Dat getuigt van een volstrekt gemis aan menselijk gevoel voor andere mensen.

  • Egoïsme nog wel, volstrekt gemis aan menselijk gevoel voor andere mensen.

   Dat is nogal wat om mee aan te komen.
   Als jij het zegt dan zal dat wel zo zijn, je controleert alles eerst.
   Op iemands gemoed willen spelen heeft bij mij altijd een geheel tegenovergestelde reactie hierop.
   Dan bereik je niks meer.
   Misschien dat het werkt bij groenlinks of D66 klanten of die anders schreeuwers in Den Haag.
   Ik denk er helemaal niks verder van wat ze daar uitspoken. Het boeit me niet eens.
   Laat iedereen z’n eigen problemen maar oplossen en het zelf maar oplossen.
   En ik ga niet van iemands ze problemen de mijne maken. Dan blijf ik bezig.
   Erg vervelend allemaal, maar niet mijn probleem verder.

   • Als meer mensen zich mínder met andermans zaken zouden bemoeien zag het er beter uit. Vaak wordt bemoeien met, op een gegeven moment het betuttelen van, iets wat links al tijden doet, voor iemands bestwil natuurlijk, of voor het bestwil van ons allemaal en by the way wordt dan de vrijheid van ieder ánder en sluipenderwijs de hele maatschappij begraven. Succes met de Brave New World.

   • Als je je ergens mee bemoeit wat niet jou probleem was, dan wordt het probleem van een ander altijd ook jouw probleem.
    Kan niet alle problemen uit de hele wereld ook nog op mijn schouders erbij nemen.
    Leven en laten leven, meer niet. Dan heb je ook nergens last van.

  • Altijd goed om check en dubbelcheck te doen, tenminste ‘das war einmal’. Nederlandse kranten zijn sinds een paar jaar állemaal van nog maar twéé Vlaamse internationale mediakartels (behalve de Groene Amsterdammer), de grote Duitse kranten zijn al langer van de mega Duitse mediakartels die de grootste zijn in de EU. Je doet dan wel veel moeite, maar je krijgt nog steeds maar zeer eenzijdig nieuws.

   https://www.vrijspreker.nl/wp/2022/02/het-echte-fake-news

   • Dacht dat het financieel dagblad ook nog onafhankelijk was.
    Maar die lees ik eigenlijk nooit.

 17. Het is natuurlijk allemaal ‘principieel’ dat ook Nederland zich nu zo opstelt, woorden van Rutte, de man die al ruim 10 jaar heeft laten zien dat als iemand géén principes hééft, hij het is.

  Ik geloof ook dat het alleen maar principieel is, er spelen echt geen andere belangen mee, onderstaand artikel van ruim vóór deze oorlog is natuurlijk ook fake-news, waarschijnlijk is die krant ook in handen van ‘de Russen’:

  “Grote wapenproducenten zijn – ten minste op papier – in Nederland gevestigd en gebruiken het als tussenstation of doorsluisland voor militaire activiteiten.”

  https://www.groene.nl/artikel/de-financiele-draaischijf

  • Duidelijk verhaal wat heel duidelijk wat zien hoever Nederlander overal in betrokken is en er aan verdienen.
   Een heel stiekem zooitje hebben ze hier in Den Haag zitten.
   En zo wordt je nou als land ergens in betrokken waar je niks mee te maken had.

  • Hebben wij dan oorlog met een land of zo.
   Staat mij niks van bij.
   Dus Thierry mag hier alles zeggen wat dat betreft.
   Dat jij het er niet mee eens bent, en dat mag, is een ander verhaal.

   • Volgens Rusland gaat het om speciale eenheden die ze naar Oekraïne hebben gestuurd, geen oorlog.

  • Als ik het niet dacht, hij plaatst weer zo’n mainstream zwetsbericht dat in de categorie fake-news valt, je kunt het natuurlijk oneens zijn met Baudet, maar om er vanalles en nog wat bij te slepen omdat je geen inhoudelijke argumenten meer hebt werd vroeger in het leger ‘nichtenstreken’ genoemd.

   oud-baas-militaire-inlichtingendienst-in-op1-baudet-pleegt-verraad-in-oorlogstijd-werd-je-hiervoor-opgehangen

   De schoenen vielen me uit toen ik dit bericht eerder al hoorde, het toppunt van gelogen stemmingmakerij.

   Punt 1 is de doodstraf in Nederland allang afgeschaft.
   Punt 2 is het niet van toepassing. Als ex-militair weet ik dat je veroordeelt kunt worden voor een militaire rechtbank áls je militair bent en nooit als burger en zover ik weet is Baudet nog steeds burger én heeft de parlementaire onschendbaarheid.
   Punt 3 is dat alléén geldig als het gaat om een land waarmee we in oorlog zijn en zover ik weet heeft Nederland of de Navo nog niet de oorlog aan Rusland verklaart

   Maar ja de pantoffelheld Winston (néé je bent absoluut geen Churchill BOL) moet en zal gelijk hebben natuurlijk.

   • En even voor de goede orde: als wij betrokken raken in een oorlog wordt het gewone recht buiten werking gesteld en vervangen door het oorlogsrecht. En daarin is de doodstraf voor deserteurs en verraders zeer reëel.

   • Wat er nep is heb ik al beschreven, maar dan nóg maar een keer: ook in oorlogstijd is er een verschil tussen burgerstrafrecht en militair strafrecht, alleen dictaturen als nazi-duitsland deden dat anders……., dus als je dáár voorstander van bent? De doodstraf is in nederland afgeschaft, in de hele EU trouwens, zelfs Mussert zou nú in Nederland misschien nog 20 jaar krijgen, de drie van Breda, oorlogsmisdadigers die opgesloten zaten in de Koepel in Breda zijn na de oorlog zelfs al níet meer geëxecuteerd maar kregen levenslang. Informeer je eerst eens fatsoenlijk voor je met jóuw persoonlijke mening komt. Het is trouwens een non-discussie en een tijdverlies om deze te voeren.

    Fini

 18. Van Haga, zelf een ex-militair, zei onlangs dat hem bij zijn beëdiging toen de vraag gesteld werd of hij bereid was om indien nodig te sterven voor zijn vaderland: hoort bij de officierseed. Deze vraag zou je ook aan al die Kamerleden, ministers en dergelijke kunnen stellen, die óók in dienst staan van Nederland en z’n burgers, en niet alleen maar van hun eigen pluche zetel:

  Zijn jullie bereid te sterven voor Oekraïne? Het antwoord hierop geeft dan meteen aan wat je moet doen.

  • Ik denk dat Olongren niet meer naar Rusland af gaat reizen. Want ze houden haar, en Nederland, waaronder ik, verantwoordelijk voor het zenden van oorlogswapens. Helemaal niet blij mee.

 19. De partijen die sinds 1990 of zo Groen Links vormen, o.a. de PSP, PPR waren toen nog zéér tegen íedere vorm van oorlog, vredesmarsen werden door hén georganiseerd, ook D’66 werd toen nog als behorend bij de linkervleugel , progressieve kant van de politiek gezien en was ook niet zo oorlogswillig, net als de PvdA; het toen rechtse VVD en CDA waren meer vóór.

  Nú zien we dat júist de linksere partijen állemaal oorlogsretoriek uitslaan en de húidige rechtsere partijen het standpunt hebben van de linksere partijen 35 jaar geleden wat betreft oorlogen. Zij werden tóen beschuldigd door het behoudende deel van de politiek van BANDEN MET RUSLAND (toen nog communistisch).

  Het politieke spectrum is helemaal omgekeert: de linksere / progressievere kant van de politiek; dat nú de behoudende partijen zijn geworden; is voor oorlog en geweld (vergelijk ook politieoptreden bij corona-betogingen, júist in progressief-linkse steden als Rotterdam met PvdA-burgemeester en Amsterdam met Groen-Links burgemeester) en de rechtsere partijen staat nu op hetzelfde standpunt als de progressieve partijen van tóen. En nu worden zíj beschuldigd van BANDEN MET RUSLAND.

 20. @Skarsgärd 01-03-22 at 20:19
  Ik heb veel meer vertrouwen in een generaal b.d, voormalig hoofd van de MIVD, dan in jou.
  Jij mag je beroepen op je militair verleden, ik was zelf officier bij de kon. Artillerie en ik weet verdomd goed waar ik het over heb.
  En nu stop ik elke discussie met lieden zoals jij.

  • Ik weet ook verdomd goed waar ik het over heb en het leger.
   Ik ben dan ook een dienst weigeraar geworden.
   Na 2 weken had ik het wel door dat je hier ver uit de buurt van moet blijven en al die nederige, onderdanige, slijmerige en slaafse kereltjes met een groen pakkie.
   Laat mij toch niet vertellen door een andere vent hoe ik mijn sokken en onderbroek moet opvouwen en opbergen.

   • Laat mij toch niet vertellen door een andere vent hoe ik mijn sokken en onderbroek moet opvouwen en opbergen.

    hehehehe

    Full anarchism reached

   • @ nayakosadashi2020 ,
    Ik had ook net een huis gehuurd met een vriendin en een Bouvier er bij voor het eerst en totaal niet meer gerekend op een leger oproep.
    Ik was die hele keuring alweer zo goed als vergeten.
    En dan ook nog helemaal aan de andere kant van Nederland. Blerick, Limburg.
    Ik werd wel voor het blok gezet omdat ik alle rijbewijzen daar kon halen gratis.
    Maar je hebt principes of niet. Dan maar geen rijbewijzen.
    Onder vervangende dienst uitkomen was werkelijk een makkie.

 21. Dat dik opgeblazen ex-hoofd van de ‘Spooks’ op TV heeft nooit het veld gezien, is als spionagedienst-baas gewend aan verspreiden van desinformatie. In een Stafwagen is het ook gemakkelijk bevelen geven aan mannen die vooraan het front moeten liggen als kanonnenvoer, na dat hoef je geen ‘inzetten’ meer bevolen door politici en wereldvreemde officieren. De mannen die niet gewond raken of erger hebben veel kans op PTSS, officieren vreemd genoeg nooit. Ik ben net een uurtje terug van mijn werk, wij hebben niet zo’n mooie regelingen maar moeten tot 67 doorwerken.
  Maar het ga je verder goed. Hopelijk komt aan die hele waanzin snel een einde.

  • Ik hoop ook dat er snel een einde komt aan deze waanzin. Alles wat daarbij helpt is meegenomen.
   Poetins dochter woont in ons land met haar man en zij steunt haar vader. Waarom mag zij hier nog vrij rondlopen?

   • Heb je maxima wel eens een uitspraak over haar pa horen doen dan?
    Die mag hier zelfs rond lopen als koningin.

   • En net zo goed als dat ik vind dat max geen uitspraak over haar pa hoefde te doen.
    Hoeft de dochter van Putin ook geen afstand te nemen van haar pa.
    Niemand is of kan verantwoordelijk worden gehouden voor de daden van zijn of haar pa of ma.
    Heb je daar wel eens over nagedacht? Stokertje.

   • Het koninghuis is weer een geval apart en zeker Maxima. Zij is natuurlijk niet verantwoordelijk voor de rol van haar vader. Maar wat me wel opvalt dat de mensen die anders zo met hun vingertje zwaaien over ‘fout zijn’, geen woord over die achtergrond zeggen, terwijl het daar in Argentinië wel een échte foute dictatuur was, met dank aan de amerikaanse inlichtingendienst CIA, waar journalisten niet alleen gecensureerd werden maar uit het vliegtuig boven open zee gegooid werden.
    En dan heb je nog het oude gezegde: “arbeid adelt, maar de adel arbeidt niet”.

   • Daarom kwam ik er ook mee.
    Wel zwaaien met dat vingertje naar de dochter van Putin.
    Maar met vlaggetjes zwaaien als ze max zien.
    En als oud leger officier gaat bij Winston geheid de vlag uit met al die feestdagen die ze daar hebben.
    En wat de dochter van Putin er nou weer mee te maken heeft ontgaat mij al helemaal.
    Het is enkel bedoeld om mensen tegen mekaar op te zetten.
    Je moet niet alleen een hekel krijgen aan Putin, maar aan ze hele familie tot desnoods de 4de generatie terug.

Comments are closed.