In een eerdere aflevering heb ik het gehad over geo-libertarisme. Dit is een van de vele stromingen binnen het libertarisme.

Vergeet bovenstaand plaatje, het is slechts bedoeld ter illustratie van de vele stromingen die er zijn. De links-rechts indeling zie ik als onjuist. Hieronder volgt een betoog voor geo libertarisme:

Zonder geolibertarisme wordt lang niet iedereen geboren als een vrij mens. Tot nu toe viel dat misschien nog een beetje mee. Wie hard werkte kon de afgelopen decennia nog wel ergens een huisje kopen en afbetalen. Dat wordt echter voor steeds minder mensen mogelijk. Hoewel libertariërs meestal geen grote fans zijn van Picketty, moeten we erkennen dat een minderheid van de mensheid een steeds groter deel van het vastgoed bezit. Omdat vastgoed een prima belegging is, ligt het niet voor de hand dat deze trend stopt. Nu al kunnen veel mensen geen eigen huis meer kopen. Mensen die dat wel kunnen worden zijn heel goed in geld verdienen of worden geholpen door hun ouders. Vroeg of laat komt het moment waarop beleggers bijna al het vastgoed bezitten en mensen die zonder vastgoed geboren worden veroordeeld zijn om hun hele leven een hoge huur te betalen. Is dat vrijheid? Mijn overtuiging is dat een vrij mens geen slaaf zou moeten zijn van de overheid, maar ook geen slaaf van de bezitters van de aarde.

Geo-libertarisme is een origineel alternatief waar ik zelf wel enkele vraagtekens bij zet.

Meer weten? Bij deze een serie podcasts over onder meer geo libertarisme.

64 REACTIES

 1. Bezitters van de aarde of bezitters van huizen (onroerende zaak)? En wat is een slaaf? Valt daar een werknemer onder? Of iemand die onder de plak van zijn vouw zit? Of man? Of een 18 jarige die nog bij zijn ouders woont? Warrig stukje.

  • Een libertarier die ik sprak, zei dat het probleem van de huizenmarkt voornamelijk een monetair probleem is. De grote banken gooien geld in de economie en dat word dan in huizen gestopt, door mensen, om het veilig te stellen. Zou je dit wegnemen, dan zou het probleem opgelost zijn

   Als de libertarische politiek écht zou leiden tot : veel lagere huurlasten, veel meer bewegingsvrijheid, veel meer koop en verkoop van grond. Dan zou dat natuurlijk ook een oplossing zijn. Maar ook dit is theorie. Voor alsnog.

   De term anarchisme betekend: zonder heersers, zonder koningen.

   Dan is de vraag, wie is de heerser. De staat, zegt de libertarier, want de staat vraagt belasting. Dus je betaald de staat belasting, maar dat je je de huurbaas 60 procent van je inkomen per maand betaald, dat is dan een groot feest? Daar zit wel een beetje een rare kronkel in. Zo van, kleine beetje belasting dat de arbeiders/middenklasse betaald is een probleem. Maar die 60 procent van je inkomen naar huur, dat is het mooiste dat er is? Dat is toch ook een soort belasting. Een belasting om te mogen bestaan. Een bestaansbelasting.

   Wat is een slaaf. Ja, je hebt natuurlijk een punt dat dit ambigue is. Je kan niet zo eenvoudig zeggen, deze persoon word uitgebuit en deze niet. Maar ik denk dat het in politiek en filosofie wel vaker ambigue is en zal blijven. We hebben geen absolute waarheid.

   Een manier om het probleem op te lossen, is het massaal beginnen van wooncoöperaties. Winstdeling van property. Dit is dan wel iets dat de mensen zelf moeten/kunnen gaan doen. Maar ik zie ze dat dan ook weer niet doen, omdat ze verlamd zijn. Ze zitten vast in het keurslijf van dit systeem. Werken, werken, werken, werken, werken. Ze hebben geen tijd om zich te heroriënteren.

   • Ik waardeer de moeite die je genomen hebt. Bezitters van een stuk aarde/grond nemen ten opzichte van bezitters van huizen een totaal andere positie in. De hoeveelheid grond ligt vast. Laten we het houden op een derde van het aardoppervlakte. Huizen zijn het product van arbeid. Het lijk mij fair dat een bouwer wordt beloond voor zijn arbeid. De eerste bezitter van grond heeft dat stukje gewoonweg gepakt, simpelweg omdat dat kon en de grond er was. In NL is naar mijn mening te weinig gebouwd. Schaarste leidt of kan ik beter zeggen lijdt tot hogere prijzen. Het gaat mij niet om een absoluut ware definitie van slaaf. Maar maak het woord niet tot “strooigoed” omdat dat lekker bekt. Ratio zou kunnen aangeven wat hij er onder verstaat in dit stukje.

   • Mooi

    Ja, Nederland wilde ook altijd een grote agrarische sector hebben. Voor de export. Dat was het bestemmingsplan. Daarom hebben ze niet die weilanden opgekocht, om er te bouwen

    In een land als Nederland, zouden natuurlijk eindeloos veel torenflats moeten staan, om de bevolking te huisvesten

    Maar NL wilt zo vol zijn én zij wilt een voedselproducent zijn voor de wereld. Dat kan niet samengaan

    Maar dat is het geo punt ook, inderdaad. Arbeid en productie en goederen, daarvoor betaal je. Dat is de markt. Menselijke aangelegenheden.

    Maar de grond is eerder het speelveld. Net als dat je bij voetbal het spel hebt, met de bal etc. En het veld, dat voor iedereen gelijk is, waar het spel op gespeeld word.

    Uiteindelijk heeft het ook gewoon te maken met cultuur. Wat beschouwen de meeste mensen als normaal/niet normaal. Wat beschouwt de massa als koopwaar/geen koopwaar

    Vroeger was homoseksualiteit absoluut immoreel, walgelijk, crimineel. Nu vind men het normaal. Etc, etc.

    Het kan zijn, dat men in de toekomst het land niet meer ziet als koopwaar. In theorie.

 2. Wie geen eigen huis bezit, moet zijn hele leven huur betalen?
  Tja en wie geen eigen boerderij bezit, moet zijn hele leven betalen voor voedsel, zonder het welk ie niet eens overleven kan.
  Zo ken ik er nog wel een paar…

  • @Scrutinizer. Dat is 1 van de vraagtekens die ik zet, je komt op de wereld. Met een aantal voordelen en een aantal nadelen ten opzichte van anderen. Je maakt het beste van je leven met de kaarten die je hebt gekregen. En veel mensen lukt dat ook zonder dat ze grond bezitten. Of een boerderij. Sommigen hebben een goede gezondheid, anderen een gezond verstand en weer anderen kunnen alles wat ze zien met hun handen maken.

  • De reden dat mensen fucking veel huur betalen, is omdat ze dit zelf doen. In Amerika zijn er veel rent strikes. De vastgoedeigenaren komen weer eens met een huurverhoging van 20 procent, omdat ze rijker willen worden. Waarop de huurders in staking gaan. En dan gaat het niet meer door, die verhoging. En dit is dan de klassenstrijd, die zogenaamd niet bestaat, maar die wel bestaat. Objectief gezien.

   Als de mensen het niet meer pikken, kan het niet meer. Mensen vinden het normaal, om teveel huur te betalen. Maar de zwaartepunt van de macht, ligt uiteindelijk bij de mensen. En dit mag dan niet gezegd/ gedacht worden. Maar ik observeer slechts.

   En veel mensen lukt dat ook zonder dat ze grond bezitten

   Nou, als je mensen spreekt die in zo’n situatie zitten, dan zijn ze wel vaak verbitterd. Ze zeggen dan: ik werk full time en alles gaat naar de huur. En dat snap ik dan. Er blijft niet zoveel meer over. Het is een broos evenwicht, wat we nu hebben. Woede sluimert aan het oppervlakte, bij de mensen.

   Geolibertarisme kijkt niet zozeer naar hoe het nu is, maar hoe het verbeterd zou kunnen worden. Het is in die zin een progressief libertarisme, geen conservatisme. Het zegt niet: het systeem zoals het nu is, is goed. Wat sommige libertariers wel doen. Die zien de VVD/CDA maatschappij en zeggen: wow, dit is vrijheid.

   Vergeet niet dat liberalisme altijd vooruitstrevend was, gebaseerd op progressie en de mogelijkheid tot optimalisering. Dus dis is ook in lijn met liberale tradities. Juist het idee : het is goed zoals het is, want dat is goed, want zo is het nou eenmaal. Dat is juist een reactionaire/conservatieve instelling.

   Je maakt het beste van je leven met de kaarten die je hebt gekregen

   En als mensen steeds minder kaarten krijgen en als ze steeds harder moeten gaan werken, dan houdt het op een gegeven moment op. Dan worden ze kwaad en kunnen marxistische/maoïstische groepen grip op ze krijgen. Dan vliegt de vonk in het Kruidvat. Iets dat ook een liberaal niet zou willen.

   De hele stad is volgeplakt met stikkers van maoïstische en communistische groeperingen. De mensen zijn dus blijkbaar niet zo blij, met de kaarten die ze van dit systeem krijgen. Er is dus blijkbaar meer aan de hand. Als je zelf rijk bent, is het makkelijk om te zeggen: wow, het gaat fantastisch ! Nee, er sluimert een soort onbehagen in de maatschappij.

  • In een vrije wereld werken mensen samen op basis van instemming.

   Ik laat graag een boer mijn voedsel verbouwen. Dat heeft allerlei voordelen:

   *De boer heeft er meer verstand van en haalt een hogere opbrengst per m2.
   *De boer doet het op grotere schaal en kan dus de juiste apparatuur kopen om efficient te werken.
   *Ik kan in de tijd die ik uitspaar op een andere manier meer verdienen.

   Kortom: specialiseren is meestal een goed idee. Ook in een geo-libertaire samenleving zullen de boeren ons voedsel verbouwen. En toch is er pas werkelijk sprake van instemming als ieder in staat is om over grond te beschikken.

   Stel: je spoelt aan op een eiland waar twee andere mensen wonen: een huisjesmelker en een boer. In dat geval ben je verplicht om met beide zaken te doen. En omdat je niet in staat bent om ergens een eigen hutje te bouwen of ergens je eigen voedsel te telen, kunnen ze vragen wat ze willen. Ze zullen een inschatting doen wat je kunt missen en daar hun huurprijs op baseren.

   Dat klinkt vergezocht, maar de huidige situatie is: enkel zonen en dochters van akkerbouwers kunnen nog akkerbouwer worden en Bill Gates bezit inmiddels iets van 100 000 ha. We hebben dus steeds minder de optie om ons eigen voedsel te telen.

   In een situatie van werkelijke vrijheid delen we de geschenken van de natuur. En vervolgens specialiseren we op basis van instemming. Het verschil tussen instemming in dwang ligt in de optie om te besluiten om niet samen te werken. Als we er niet uitkomen, bouwt ieder op zijn eigen 1/3 deel van het eiland zelf een hutje en teelt ieder zijn eigen aardappels. Samenwerking maakt ons veel welvarender, maar gedwongen samenwerking leidt tot problemen. Een overheid die allemaal dingen voor ons regelt, is misschien ook heel efficient, en toch wil ik niet gedwongen worden om mee te doen.

 3. Geduldig wachten tot de huizenmarkt in elkaar klettert, de rente is al aan het stijgen, en de trotse huizenbezitters moeten verkopen waarna velen een lelijke brok resthypotheek meesleuren. Bovendien zorgt de waterval aan verplichte verkopen voor een dalende prijsspiraal. Daarnaast, het feit dat je een huis koopt en bezit (zodra afbetaald) wil nog niet zeggen dat je de grond bezit. Er gaan nu voorstellen rond om boeren en hun bedrijf te onteigenen. Ook zijn er zat plekken op deze wereld waar de grond- en huizenprijzen prima betaalbaar zijn. Het is allemaal een beetje gejank, dat geo-libertarisme. Sommige mensen worden gehandicapt geboren. Is dat eerlijk? Nee, natuurlijk niet. Ik wil eigenlijk een blitse speedboat hebben maar kan het niet betalen. Daarom ben ik een voorstander van aqua-libertarisme: andere mensen moeten zorgen dat ik mijn blitse speedboat krijg. Dat is nu eenmaal een mensenrecht. Hoe kun je zonder blitse speedboat door het leven gaan?

  • Naja, Youp

   Geolib is wel in lijn met Lockean liberalisme, eigenlijk. Oer liberalisme.

   Voor Locke ging het niet alleen om geld en kapitaal. Het ging om : vrije mensen. Vrijheid.

   En omdat je vrij moest zijn, moest je aan homesteading kunnen doen. Een stukje van de aarde nemen, dat we van God gekregen hebben (men was christelijk toen)

   Dát zijn de tijden waarin liberalisme uitgevoerd werd, die context. Amerikaanse kolonialisten, die grond claimen en verdedigen en zeer christelijk zijn.

   In deze tijd, heeft 1 vastgoedbelegger, 90 procent van het vastgoed en is 70 procent van de bevolking aan het zwoegen voor deze vorst/koning/ keizer. Dis is dus géén liberale situatie, maar een pre liberaal feodalisme.

   En de mensen pikken dat, zeg je. Ja, uiteraard, ze hebben toch geen tijd/energie om in opstand te komen. Ze werken full time, om extréém hoge huren op te hoesten, voor miljardairs. Dat is dan ‘vrijheid’.

   Men zegt, links, dat zijn altijd uitkeringstrekkers. Hier zit een kern van waarheid in, omdat mensen met een uitkering tijd hebben om het systeem te bestuderen en ertegen te zijn. Een arbeider kan zich dat niet permitteren. En iemand met een hypotheek van 9 ton ook niet. Hij/zij zal wel nederig en braaf in de pas moeten lopen en zichzelf voor de gek moeten houden. Om maar ‘normaal’ te zijn, in dit systeem.

   Geo libertarisme, is wel degelijk een voortzetting, modernisering van klassiek liberale theorie.

   Alleen hoe het uit te voeren. Vooral daar wordt het moeilijk, want jullie willen allemaal die grondbelasting niet gaan betalen. En ik heb geen zin om het jullie af te dwingen, want dat zit niet zo in mij. Ik vermijd conflictjes.

   Geolibertarisme zou pas kunnen, als iedereen het ermee eens was. En dat is niet zo. Hetzelfde gold voor de sociaal democratie. Dat kon, omdat zowel rijk als arm het wel prima vond.

   Kijk, een speedboat is duidelijk een luxe goederen. De aarde is meer iets als water en lucht. Je hebt dat nodig, als basis, als fundament. Als je geen fundament hebt, ben je niet vrij, maar een slaafje van iemand.

   In dat geolibertarisme zullen er nog steeds mensen zijn die super rijk zijn, met speedboats en alles. Maar niemand zal een slaaf zijn van die mensen, is het idee. Het is niet voor gelijkheid, maar wel voor een fundament, een basis, een startpunt.

   Dus het ligt wat genuanceerder dan jullie denken.

   • Bouw je toch leuk een iglo op Groenland. Zo duur zal dat niet zijn.
    Beetje visjes vangen, walrus biefstukjes bakken. Echte vrijheid!

    Jij kiest ervoor om in een grote stad in Nederland te wonen waar je de huren eigenlijk niet kunt betalen. Je kunt twee dingen doen: zorgen dat er meer centjes binnenkomen of elders gaan wonen waar je de huur wel kunt betalen (dat hoeft niet in NL te zijn). Wat niet gaat gebeuren is dat andere mensen voor jou een leuk tiny house gaan bouwen en je dat vervolgens cadeau doen omdat jij hen hebt wijsgemaakt dat je daar recht op hebt.

    Daarnaast is het niet waar dat libertariers zeggen dat een vrije markt leidt tot lagere prijzen. Een vrije markt leidt tot het wegwerken van tekorten en overschotten omdat vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd. Ook leidt het tot meer keuze. Er zullen goedkope plekken zijn en hele dure met alles daar tussenin. Verder zo je het commentaar van ratio eens goed kunnen lezen en minder schreeuwen omdat je er weer eens. niets van begrepen hebt. Ook liegen dat 1 persoon 90% van de markt in handen heeft doet je weinig goed.

   • Wat niet gaat gebeuren is dat andere mensen voor jou een leuk tiny house gaan bouwen en je dat vervolgens cadeau doen omdat jij hen hebt wijsgemaakt dat je daar recht op hebt.

    Ohh, maar daar vraag ik ook niet om hoor.

    Ook leidt het tot meer keuze. Er zullen goedkope plekken zijn en hele dure met alles daar tussenin.

    Nou, als dat zou lukken, dan zou dat al heel mooi zijn. Je wilt woningen van 200 per maand en van 20000 per maand.

    Ook liegen dat 1 persoon 90% van de markt in handen heeft doet je weinig goed.

    Bij wijzen van

    Het geo libertarisme, heeft overigens ook een voluntaire strategie. Maar, daar moet ik me meer in verdiepen.

    Daarnaast. Stel nou dat 99,99 procent van de mensen het eens zouden zijn met een single land tax. Dan zou het plaats kunnen gaan vinden. Dan wordt het gewoon uitgevoerd. En moeten de mensen die het niet willen vertrekken, naar een ander land, waar ze het anders doen

   • En verder is het vooral ook belangrijk om onderscheid te maken tussen geschenken van de natuur aan de mensheid en vruchten van onze arbeid. Zodra we vruchten van onze arbeid (zoals speedboten of huizen) gaan delen, ligt slavernij op de loer. Als Youp vindt dat hij recht heeft op een speedboot, moet iemand die voor hem bouwen.

    Natuurlijk zijn we moreel verplicht om mensen die gehandicapt geboren zijn te helpen. Maar zodra we gedwongen worden om vruchten van onze arbeid te delen, ligt het gevaar van slavernij op de loer.

    Dat gaat in veel mindere mate op voor het delen van onze plek op aarde. Als ik twee goudvissen laat zwemmen in een kom, beschouw ik een goudvis die de ander zijn plekje niet gunt en hem steeds aanvalt als agressief. Het startpunt zou moeten zijn dat ieder de baas is over zichzelf en ieder aanspraak kan maken op zijn plek op/deel van de aarde. Vanuit dit startpunt doen we zaken met elkaar op basis van instemming.

  • Geo lib, wilt het Lockean proviso weer waarde geven. Door dus iedereen in ieder geval uit te betalen, voor de grond die ze niet kunnen homesteaden.

   Dit zou dan gemeentelijk kunnen gebeuren. Iedereen gooit geld in een pot en iedereen krijgt dan uit die pot. Voor de rest zal alles op zijn beloop gelaten worden en is het standaard libertarisme.

   Maar dat moet via een staat, zeg je dan.

   Ja, maar normaal libertarisme gaat ook uit van een staat, die dingen doet. Namelijk, property beschermen etc.

   Dit is dan links libertarisme.

 4. @nayakosadashi2020
  Er zijn gewoon te weinig woningen. De oplossing is meer huizen of minder mensen. Wat er gebeurt is meer mensen in NL. En niet genoeg grond vrijgeven voor woningbouw. De nood wordt dus hoger. Daarnaast is geld te goedkoop, en dit zorgt dat huizen veel duurder worden. Het goedkope geld komt van de ECB, de EU. En zorgt voor een redelijk definitieve tweedeling in de samenleving, degenen met onroerend goed en aandelen en degenen zonder.
  Daarnaast hebben we al woningbouwverenigingen maar die lijken eerder onderdeel van het probleem te zijn dan de oplossing.
  Herverdelende heffingen maken zaken alleen maar erger en geven nog meer macht aan de staat. Er gaat mogelijk een migratiegolf uit Europa op gang komen. Voor een deel is die al aan de gang.

  • Dat er teveel mensen zijn, ben ik met je eens. Eigenlijk zouden we massaal moeten gaan emigreren. Dat Marnix dus projecten in het buitenland opzet, is niet zo gek

   Herverdelende heffingen maken zaken alleen maar erger en geven nog meer macht aan de staat.

   Toch gaan ze aan herverdeling doen, denk ik. En de staat is toch al oppermachtig. Met of zonder herverdeling. De staat heeft ons geheel in de tang. Ze lezen deze comments mee, bijvoorbeeld. Iets waar ik wel vanuit ga

   Ik doel niet op woningbouw vereniging. eerder op woongroepen. Met twintig mensen iets opzette en daadwerkelijk iets aan elkaar hebben. . Een constructie die nog wel kleiner is dan een woningbouwvereniging.

   Er gaat mogelijk een migratiegolf uit Europa op gang komen. Voor een deel is die al aan de gang.

   Ja, dat kan weleens de doodsteek van het systeem zijn. Die zeven miljoen oerkainers erbij.

  • Natuurlijk zijn ook bestemmingsplannen een enorm probleem. En het ontmoedigen van alternatieven is ook horror: ik woonde met mijn gezin op een boot, maar dat levert werkelijk continu gedoe op met overheden.

   Wat we nu gaan zien is cronyism: de overheid gaat grond van boeren afpakken en aan bevriende ontwikkelaars gunnen. Op die manier gaat er een aantal handige figuren nog eens heel veel geld verdienen aan het gebrek aan woningen. En aan de daadkracht van De Jonge, die dit varkentje wel even voor ons zal gaan wassen.

 5. De huizenmarkt is een onbegrepen markt. Het is vooral een financiële markt, waarbij vooral hoeveel kan ik lenen, en tegen welke voorwaarden, de basis van de aanschaf van een huis is.
  Het huis zelf wordt alleen beoordeeld op woongenot, wil ik er wonen en in gezien worden, verhoogt dit mijn sociale status. Echter, het huis zelf wordt niet beoordeeld. Als je grond zelf kan kopen en zelf een huis bouwt, ben je goedkoper uit. De waarde van het huis is lager, dan de gevraagde prijs op de markt.
  De overheid, banken, makelaars, verzekeraars, woonboulevards weten wel beter. Maar, de burgers, de belastingbetaler wordt een rad voor de ogen gedraaid. Het begint al bij de ouders en vooral scholing, je krijgt maar een beperkt beeld van Finance, hoe de financiële markt werkt.
  De overheid heeft in samenwerking met de financiële sector de wetgeving rond onroerend goed geschreven, met de fiscale regels zijn heel belangrijk. Iedereen verdient geld aan die burger, de belastingbetaler. Na de verkiezingen gaat de financiële sector met de overheid om de grote tafel zitten, en de wetgeving en regelgeving wordt nog eens doorgenomen. Wie de betaalt de rekening, ja, de burger c.q. belastingbetaler.
  Iedere vierkante meter grond in Nederland heeft een eigenaar. Dus als de overheid grond gaat vrijgeven, oftewel de boer wordt onder dwang uitgekocht, worden er dure woningen gebouwd.
  Aan dit systeem komt een eind omdat geld waardeloos begint te worden, en de financiële structuren zijn aan het kraken.
  En meer mensen, dat betekent meer belastingbetalers, meer mensen die de gedwongen rekening van de verzorgingsstaat kunt laten betalen.
  Vroeg of laat zouden er een paar grondbezitters zijn, ja, dat klopt. De grootste grondbezitter en degene die overal en altijd een claim kan leggen op jouw onroerend goed of van een onroerend goed belegger, is de overheid.
  Maar, de overheid en haar kompanen spelen een spel. Iedereen is straks boos, en dan komt de overheid met een mooie oplossing, boeren onteigenen, en dan zegt iedereen prima. Totdat, er een voedselcrisis komt, omdat wereldwijd de voedselketens veranderen. Mensen worden bespeeld.

  • Als de staat weer sociale woningbouw gaat faciliteren, kan dat geen oplossing zijn? Als zij social cohesie wilt, zal zij daar iets aan moeten doen.

   je krijgt maar een beperkt beeld van Finance, hoe de financiële markt werkt.

   Als ik eerlijk ben, heb ik daar sowieso nooit echt een beeld van gekregen, toen ik jong was. Oeps !

   In mijn omgeving stond een stuk land leeg. Twintig jaar lang. Het werd niet verkocht en niet gekraakt. Totdat het aan een of andere schimmig vastgoed bedrijf verkocht is, waarvan men niet weet wie de eigenaar is.

   Ik vraag mij af, je zou toch zeggen dat in tijden van zulke schaarste, zo’n stukje meteen verkocht word. Aan wie dan ook. Binnen een maand. Daar gebeurt dus wel iets vreemds. Wat precies, kan ik ook niet zeggen. Wel gebeuren er rare dingen

   Ik volgde net dit filmpje, van deze figuur. Hij heeft een beetje andere ideeën dan jullie. Maar ook weer niet. Hij is niet zo van het goud en hij vind banken sowieso verneukeratief

   Kijk :

   https://cafeweltschmerz.nl/videos/wat-is-er-mis-met-het-financiele-systeem-anthony-migchels/

 6. In een vrije markt doen zich dergelijke problemen helemaal niet voor. In ieder marktsegment zal zich automatisch een evenwicht instellen tussen vraag en aanbod.
  Prijzen die te hoog zijn (voor de klant) of te laag (voor de aanbieder) verdwijnen als vraag en aanbod zich op elkaar afstemmen.

  Als er bij een schaars aanbod veel meer vraag is, dan stijgen de prijzen en zakt iedere inkomensgroep naar een goedkoper marktsegment. De laagste inkomensgroepen, die nu in het laagste marktsegment buiten de boot vallen, vertegenwoordigen echter een enorm winstpotentieel. Een beetje ondernemer benut dat.

  Een klassiek voorbeeld is Henry Ford. Hij begon zijn autofabriek in een tijd, dat auto’s evenveel kostten als een huis. De meeste mensen verplaatsten zich toen te voet of op de fiets. Ford zag echter het potentieel en veranderde de dure handmatige autoproductie in veel goedkoper lopende bandwerk. Zo slaagde hij er in de prijs van een auto met 90% te verlagen. De auto werd toen bereikbaar voor veel meer mensen. In de loop van de tijd kon hij de verkoopprijs zelfs nog halveren. De verkoopaantallen verviervoudigden toen en zijn winst verdubbelde. Duidelijk een win-win situatie voor ondernemer én klant!

 7. Bij ultra goedkopere huizen kan je denken aan prefab woningen, containerwoningen, recreatiewoningen en trailerparks, aanleunwoningen, woningen op platte daken, torenflats, enz. Bouwgrond vind je bij boeren, in natuur- en recreatiegebieden, op industrieterreinen, in bestaande steden, op en boven water, op nieuw gewonnen land uit zee, enz.

  Er zullen echter altijd wel een paar mensen zijn die hier niet kunnen wonen. Dat heeft meer met hun verdiencapaciteit en het algemene prijspeil te maken dan met de huizenprijs alleen. Zwitserland en Monaco zijn voor de meeste NLers ook te duur. En voor iemand uit Africa is NL gewoon te duur. Verhuizen naar een beter betaalbaar land is dan de aangewezen weg, dus ook voor de mensen die NL niet meer kunnen betalen. Een vrije markt hoort dynamisch te zijn, dan los je alle problemen op!

  • Bij ultra goedkopere huizen kan je denken aan prefab woningen, containerwoningen, recreatiewoningen en trailerparks, aanleunwoningen, woningen op platte daken, torenflats, enz. Bouwgrond vind je bij boeren, in natuur- en recreatiegebieden, op industrieterreinen, in bestaande steden, op en boven water, op nieuw gewonnen land uit zee, enz.

   Ja, ik zou het een goede zaak vinden, als veel meer van dit soort woningen gebouwd werden. En dan kunnen ze daarnaast nog steeds villa’s bouwen natuurlijk.

 8. Nogmaals, er is geen grondprobleem, zelfs al was de Aarde 100x kleiner, het is een non-issue. Geolibertariers snappen niets van het kapitalisme en een vrije economie. Lees eerst Von Mises en kom dan terug.

  Of kijk naar de natuur om je heen. Daar stelt zich ook automatisch een evenwicht in tussen het beschikbare territorium, de aantallen dieren en het beschikbare voedsel. Het zijn dus natuurwetten die het ongelijk van geolibertariers bewijzen.
  __________
  “Just living is not enough… one must have sunshine, freedom, and a little flower.”

  ~ Hans Christian Andersen

  • Ik denk dat geolibertariers dan ook meer een filosofische, dan economische instelling hebben. Ze zeggen niet: hoe werkt de markt, wat leidt tot rijkdom en nut. Ze vragen eerder: wat is individualisme, wat is individuele vrijheid?

   • Die quote van Andersen staat er niet voor niets. Je hebt meer nodig dan je kale bestaan.

    Maar als je enigszins comfortabel en welvarend wil kunnen leven, zal je de arbeidsdeling moeten benutten, dwz de economische hulp van andere mensen. Je moet elkaar in vrijheid kunnen helpen, zie het voorbeeld van Ford hierboven, om zowel als individu en als mensheid als geheel vooruit te komen en alsmaar méér vrijheid van de aardse beperkingen te ervaren.

    Je kan dan altijd nog besluiten als kluizenaar te gaan leven en volledig te gaan doe-het-zelven, maar zonder vrije markt is echte vrijheid niet mogelijk. De lotsbestemming van de mens is uiteindelijk, als we materie en energie volledig beheersen en alle natuurwetten kennen, op de stoel van God te gaan zitten en een universum naar eigen smaak en inzicht te creëren. Dan zullen we eindelijk de ultieme vrijheid hebben bereikt. Mooi punt op de horizon, toch?

   • Ja, maar geo libertarisme is dus voor de vrije markt. Voor arbeidsdeling, voor bedrijven, voor huizenbezit. Je hebt het dan niet helemaal begrepen

    Het enige wat het wilt, is dat iedereen een deel van de aarde krijgt, óf een schadevergoeding. Omdat de aarde dus geen product is, dat gemaakt is. En de aarde is ook geen arbeid.

    Het is dus zeker voor de markt, maar vind niet dat alles de markt is. Het gaat dus om een definitiekwestie

    Geolibertarisme, is héél anders dan anarcho communisme en dat soort stromingen. Het is als het ware gewoon een libertarisme, maar met een soort van basisinkomen. Een basisinkomen, om te compenseren dat we niet meer aan homesteading kunnen doen

    En als je dan zegt, ja maar het wilt een basisinkomen, dan is het niet libertarisch. Ja, dan zou de LP dus ook niet libertarisch zijn, want zij willen dat ook

   • Nogmaals, geolibertariers begrijpen niets van de vrije markt. Ze denken een verdelingsprobleem te moeten oplossen, dat in een echte vrije markt helemaal niet bestaat. Het zijn economische flat-earthers.

   • Het is een verdelingsvraagstuk, dat nooit is opgelost. Dat altijd blijft spelen.

    Ze geloven wel in de vrije markt, maar hebben een andere definitie van wat vrije markt is, of zou moeten zijn, willen we menselijk geluk vergroten.

  • Geolibertariers hebben een economisch model verzonnen, vergelijkbaar met de flat-earthers. Die vinden dat de Aarde plat is, omdat het er vanuit hun perspectief plat uitziet. Om zo’n model kloppend te krijgen moet je bepaalde natuurwetten negeren. In het model van de flat-earthers bestaat er geen zwaartekracht, want die is door de wetenschap nog nooit aangetoond en bewezen. Daar hebben ze gelijk in, maar dat wil niet zeggen dat er geen zwaartekracht zou bestaan. En ook zonder zwaartekracht kan je onomstotelijk bewijzen, dat de Aarde een bolvorm heeft.

   Bij de geolibertariers speelt iets soortgelijks. Zij beweren, dat alleen dingen die mensen geproduceerd hebben individueel eigendom kunnen zijn. Alle natuurlijke zaken, zoals de grond, de lucht, de zee, etc zijn van iedereen. Als een individu daar gebruik van maakt, moet hij de gemeenschap een belasting betalen ter compensatie. De gedachtenkronkel is, dat mensen daar meer vrijheid door zouden krijgen, terwijl het in werkelijkheid een individu reduceert tot slaaf van de gemeenschap.

   • De essentie van een vrij individu is, dat hij zelfbeschikkingsrecht heeft en eigenaar is van het eigen lichaam en van de vruchten van de geestelijke en lichamelijke arbeid die hij daarmee heeft verricht. Zouden anderen daar zonder zijn toestemming ook aanspraak op kunnen maken dan is hij niets anders als een slaaf.

    Dit betekent, dat hij ook volledig eigenaar moet kunnen zijn van de grondstoffen waaruit zijn lichaam is opgebouwd. En dus van de grond waaruit zijn voedsel uiteindelijk voortkomt. Het kan niet zo zijn, dat je je lichaam slechts in tijdelijk bruikleen hebt van de gemeenschap en dat het materiaal na je dood weer aan een ander beschikbaar wordt gesteld en dat ook deze persoon slechts het tijdelijk gebruiksrecht en niet het permanente eigendomsrecht verwerft. Dit is fundamenteel verkeerd en volkomen in strijd met het begrip individuele vrijheid.

   • Bij de geolibertariers speelt iets soortgelijks. Zij beweren, dat alleen dingen die mensen geproduceerd hebben individueel eigendom kunnen zijn. Alle natuurlijke zaken, zoals de grond, de lucht, de zee, etc zijn van iedereen.

    Het is meer een normatieve stellingname, van ze

    Ze zeggen: de wereld zou er voor de 99 procent van de mensen beter uitzien, als we anders met land omgaan.

    Je kan wel grond bezitten, maar ze zeggen dus, daar zouden we beter vanaf moeten zien. Wánt het leidt ertoe dat enkelingen over de massa’s heersen, uiteindelijk en dat = geen vrijheid maar tirannie.

    Of je in een geolibertarische samenleving ‘een slaaf’ bent, valt nog niet te zeggen, want het is nog niet uitgevoerd, het bestaat/bestond niet. Althans, niet op grote schaal. Het is wel in commune verband toegepast, geloof ik.

    Daarnaast, als je zélf voor een vrijwillige geolibertarische commune kiest, is het dus per definitie geen slavernij

    Wat we beschouwen als handelswaar en wat niet, heeft ook met cultuur te maken. En culturen veranderen steeds. Vroeger was kinderarbeid normaal. En het was normaal dat vrouwen geen stemrecht hadden en het was normaal dat je slaven had etc. Geo libertariers zien hun project als een stapje verder, in het proces naar verlichting en emancipatie toe. Een stapje richting individuele emancipatie, los van feodale én communistische macht.

    Ik zou ze niet vergelijken met flat earthers. Het is niet dat wat ze vinden ‘niet waar’ is, maar dat de meeste mensen er nu niet zo tegenaan kijken. Het stelt dus een ander paradigma voor. Of je het daarmee eens/oneens bent, is een andere discussie

   • Dat enkelingen over de massa’s heersen klopt niet. In een vrije markt kunnen geen kartels blijvend bestaan. Het is een oplossing voor een niet-bestaand probleem, net als bij de flat-earthers.

    En als je vrijwillig toetreedt tot een commune waarin je slechts het gebruiksrecht hebt van je eigen lichaam, terwijl de mensen buiten die commune wél volledig zelfbeschikkingsrecht hebben, ben je niet goed bij je hoofd.

   • Ok…

    We willen dus óf een vrije markt, óf geolibertarisme, als het maar dingen verbeterd. Voornamelijk voor mij, want dat is altijd heel belangrijk.

    Uhmmm, ik weet niet precies hoe zo’n geolibertarische gemeenschap dan werkt. Maar uhmm, dat moeten mensen zelf weten, als ze zich daarin mengen

   • Het enige probleem is, dat de markt niet volledig vrij is. Dat komt door corporatisme en door het ontbreken van een rechtsorde die het NAP handhaaft.

    Die rechtsorde ontstaat vanzelf als de markt vrij is, maar dan moet het corporatisme verdwijnen. Dat kan alleen als de macht van de overheid afneemt en zij zich aan het kader van een goede grondwet houdt. De burgers zijn de enigen die dit kunnen afdwingen.

    Klassiek liberalen denken, dat dit realiseerbaar is en kiezen voor een kleine overheid die zich beperkt tot de kerntaken (mn rechtshandhaving en veiligheid). Anarcho-kapitalisten geloven daar niet in en kiezen voor een samenleving zonder overheid.
    __________

    “Under a proper social system…a private individual may do anything except that which is legally forbidden; a government official may do nothing except that which is legally permitted…”
    ~ Ayn Rand

   • Ik vind het niet in lijn met het libertarische denken over vrijheid, dat libertariers anderen een bepaalde samenlevingsvorm zouden moeten voorschrijven. Mensen moeten zelf kunnen kiezen hoe ze willen leven.

    Het enige dat libertariers kunnen vragen is dat anderen hen nergens toe verplichten. Dat kan binnen het panarchisme, in feite een soort zuilenmaatschappij. Daarin kunnen gelijkgezinden zich vrijwillig verenigen en hun politieke en sociale ideologie in eigen kring uitoefenen.

    Socialisten, fascisten, democraten, liberalen, monarchisten, republiekeinen, etc kunnen in eigen bedrijven, scholen, ziekenhuizen, sportverenigingen, wooncorporaties, gated communities, etc hun leven naar eigen opvattingen vorm geven zonder anderen daarmee lastig te hoeven vallen en zonder naar een ander land te hoeven verhuizen.

    Switchen van de ene zuil naar de andere is een kwestie van je lidmaatschap veranderen. Nergens lid van zijn en gaan doe-het-zelven kan natuurlijk ook. Een samenleving met méér vrijheid krijg je volgens mij niet.
    https://youtu.be/gaDknbtneVo

   • Hoi Peter

    Ja, ik zeg ook niet in lijn met jaren 80 libertarisme. Maar met klassiek liberalisme. Wat wel iets anders is. Het heeft nuanceverschillen.

    Jaren 80 libertarisme doelde op : nut, rijkdom, geld, kapitaal en dat zou dan goed zijn voor alles en iedereen, was het idee.

    Klassiek liberalisme doelde meer op : individualisme, burgerschap, autonomie. De focus was niet alleen maar economie/kapitaal.

    In die zin is geolibertarisme meer een klassiek liberalisme.

    Dat panarchisme is een interessant verhaal, maar weer een heel andere discussie

   • Nee, het panarchisme biedt nu juist de mogelijkheid, dat klassiek liberalen, anarcho-kapitalisten, democraten en mensen die denken dat de Aarde plat is, zoals socialisten en geolibertariers, in vrijheid hun ideeën in eigen kring in de praktijk kunnen brengen. Dan blijkt vanzelf wel welke opvattingen het meeste succes hebben.

   • Will Schanck heeft het ook over panarchy. Hij hangt dat aan

    Dan blijkt vanzelf wel welke opvattingen het meeste succes hebben.

    Ja, dat lijkt mij op zich ook een goede strategie

    Laat een community libertarisch/ancap zijn. En een andere community geo libertarisch . En dan zien we wat werkt. Dan moeten we die communities wel weten op te zetten, alleen.

    https://www.youtube.com/watch?v=AoCQ7FGFg3Q

    Schanck

   • Een belasting die gebruikt wordt om een overheid te financieren, maakt de zaken alleen maar erger. Dat is een belangrijke reden om liever te spreken van “geo-libertarisme” dan van georgisme. Georgisten hebben wel eens de neiging om te denken dat het betalen van de overheid uit de opbrengsten van de grondwaardebelasting (LVT) een goed idee is.

    Het idee van een hoofdelijk verdeelde LVT is dat mensen die een normaal deel van de aarde gebruiken hiervoor niets betalen. Mensen die heel veel land gebruiken, betalen daarvoor een vergoeding aan mensen die met minder genoegen nemen.

    Het startpunt is dus dat mensen die op aarde geboren worden in gelijke mate in staat zijn om over de geschenken van de natuur te beschikken. Vervolgens kunnen ze op basis van instemming (dzw een vrije markt) deals sluiten waar beide partijen beter van worden. Ik leef op een klein stukje grond en een boer heeft een groot stuk grond. Dat is voor beide partijen beter.

    Maar als de boer onredelijke eisen stelt, zou ik in het uiterste geval mijn deel van de aarde op kunnen eisen om mijn eigen voedsel te telen.

 9. Typische discussie van stadsmensen die overontwikkelde overheidsstructuren nodig vinden. Als je geen behuizing kunt vinden zit je gewoon op de verkeerde plek. Als in de woestijn het water op is ga je toch ook geen water eisen? Laat Amsterdam maar over aan de goedbetaalde D66’ers en ga lekker primitief leven in de Franse Creuse of Nièvre, naar oost Saksen of andere ontvolkende gebieden. Net als de paniek over het klimaat of aanstekelijke pandemiën, het zijn stadsneuroses. Ga je gang, rij maar in die tram met 50 mensen ingeblikt, ik heb daar absoluut geen medelijden mee. Als je je leven in een Tiny house naast een autobaan verzieken wil, ga je gang maar. In New Hampshire ben je als Libertariër meer dan welkom en daar is plaats genoeg. Zoek je de kanker in de dagelijkse file, zoek je je eigen hartaanval en je zult hem vinden, temidden van miljoenen die net als jezelf in het stukgeconcentreerde fiscaalstaatje Nederland hun dagelijkse rondjes rennen. Ga maar lekker vergaderen en alles in de groep gooien. Laat ze maar over jouw lot beschikken. Zelf schuld. Misschien zou het juist goed zijn als die zeespiegel eens behoorlijk stijgt, dat zal jammer genoeg niet gebeuren, maar het zou enorm gezond zijn. Er zouden minder mensen op hun luie kont voor de TV hangen om beziggehouden te worden. Siberië wordt warmer! Op de Krim biedt Rusland land om te boeren aan. Liever niet? Dan klaag niet over onbetaalbare huizen in je zogenaamde veilige fiscaalslaapstaatje. Alles een zaak van vraag en aanbod. En van – natuurlijk – een uit haar voegen gebarsten overheid, die voor zichzelf de beste plekjes houdt. Geo-libertarisme is zeker geen Argentijnse uitvinding. In Patagonië kun je ook nog ruim leven. Of wil je liever van flat naar kantoor naar flat naar kantoor naar flat van vriendin naar kantoor naar flat naar het ziekenhuis want er was een malloot die je met Corona infecteerde?
  Dat zijn die onbetaalbare woningen. Onbetaalbaar is juist het armoeiige leven. Jouw leven tussen regeltjes en vorderingen en automatische incasso’s met de ondoorgrondelijke communicatie met de chatbot.
  Vakantie! Jouw tijdelijke escape! Hoera!

  *

  • In grote lijnen heb je een punt. Nederland is overbevolkt, het stedelijk leven is opgefokt en leeg. Sociale spanningen hangen in de lucht.

   Misschien is emigreren de juiste optie. Ik denk er vaak over na.

 10. Wat te denken van het platform EarthToday van Winston? Een ding staat vast Als de mensheid uitdijt, zal er meer ruimte nodig zijn. Wat nu als EarthToday weigert afstand te doen van de grond? Is EarthToday een late vorm van democratisering van eigendom van grond. Of van macht? Valt dit te beschouwen als een libertarisch initiatief; €1,20 is te doen.

  • Optie zou zijn, nieuwe planeten kolonialiseren. Helaas zijn we zo ver nog niet, met technologie etc.

  • Nee, er is niet méér ruimte nodig. Daar gaat nu juist de bovenstaande discussie over. Er is alleen een vrije markt nodig. Dan stelt zich automatisch een evenwicht in. Net zoals in de natuur. Daar bepaalt de grootte van het territorium de hoeveelheid voedsel. En de hoeveelheid voedsel bepaalt de populatie-omvang. Met mensen is het niet anders. Omdat die ook nog van technologie afhankelijk zijn, is de hoeveelheid beschikbare energie ook van belang voor hoeveel mensen er in een bepaald gebied kunnen leven.

   • Maar dat perfecte evenwicht tussen vraag en aanbod, is tot nu toe een theorie gebleven.

    In deze stad zijn er 200 kledingzaken en als er een kamer beschikbaar is, word er binnen een halfuur door 3000 mensen op gereageerd (geen grapje)

    Véle mensen van ver in de twintig, wonen thuis.

    Die ‘vraag en aanbod’ is blijkbaar niet helemaal in balans. Als basale goederen (behuizing) niet geleverd kunnen worden en luxegoederen in overvloed zijn. Waarom zijn er 200 kledingzaken in deze straat en waarom geen woningen, is wat ik mij afvraag, als ik door zo’n straat loop. Waar is die ‘providing free market’ ? Deze markt is het in ieder geval niet. Deze markt faalt.

    Maar in ‘de échte vrije markt’ zou deze vraag en aanbod wel bestaan, zeg je. Ja, daar kunnen we niet zoveel mee. Je concept van een perfecte markt, is een spook. Zoals we dat in de anarchistische traditie zeggen. Een abstractie, die slechts in de geest bestaat, maar niet in de realiteit. Abstracties als: het vaderland. De mensheid, rechtvaardigheid, de tijdsgeest, de perfecte vrije markt. Je notie van een vrije markt, is als de platonische perfect ronde cirkel. Iets in de geest.

    Dús. Ja, jij vind geo libertarisme niets. Prima. Ik ben in ieder geval blij dat vrijspreker het hier bespreekbaar maakt en niet onder het tapijt veegt. Gedachtes moeten geprikkeld worden. Aannames moeten onderzocht worden.

    Ik zie geo libertarisme als een modernisering van Lockean liberalisme. En dus wel interessant en in lijn met oude liberale theorie.

   • Gaat de discussie daar over? Is dat zo? De “slachtoffers” die dat vrije markt principe met zich mee brengen, worden niet geaccepteerd. Met als gevolg dat er meer ruimte nodig is. Toegeven uiteindelijk zullen ook wij mensen niet kunnen ontsnappen aan de wetten van de natuur.

   • Voor de 100ste keer: corporatisme is GEEN kapitalisme. Als er geen evenwicht tussen vraag en aanbod ontstaat is de markt NIET vrij.

    In een vrije markt kunnen er alleen 200 kledingzaken in een straat zijn als daar werkelijk behoefte aan is. Klanten moeten bereid zijn ieder van die zaken zoveel geld te geven dat de winkeliers rond kunnen komen. Zo niet, dan verdwijnen ze gewoon.

    Als er méér vraag is naar woningen dan aanbod, dan zal in een vrije markt altijd in dat aanbod worden voorzien. Daar hebben we het hierboven al over gehad.

    De issue is niet of een vrije markt werkt, de issue is hoe we een vrije markt realiseren. De overheid heeft immers overal een vinger achter. Dat belemmert de goede werking van het kapitalisme. Ingewikkelder dan dat is het niet.
    ____________

    “The government is good at one thing. It knows how to break your legs, and then hand you a crutch and say, ‘See if it weren’t for the government, you wouldn’t be able to walk.”

    ~ Harry Browne

  • Ja, en de Aarde is plat. Geloof je dat ook?

   Als het kapitalisme niet zou werken, zaten we nu nog in een tochtige grot op een houtje te bijten.
   ____________

   “The work of the individual still remains the spark that moves mankind ahead.”

   ~ Igor Sikorsky

   • Waar we het in ieder geval wel over eens zijn

    Je hebt liever een voluntair kapitalisme, zoals dat er in jullie ogen uit ziet, zal gaan zien.

    Dan een crony capitalism/corporatism.

    Ik vind Joop een kut site, omdat ze daar mensen de hele tijd censureren.

    Waar we het niet mee eens zijn met elkaar. Ik vind dat er nogal een verschil is tussen Noord Korea en een Scandinavisch model socialisme.

    Zeggen dat Zweden Noord Korea is, vind ik vrij ongenuanceerd.

  • Uitvindingen die gedaan zijn, zijn door individuen gedaan. Geniale individuen. Wat genialer dan jij en ik.

   Uitvindingen die ons veel gebracht hebben, zijn niet gaan door ‘het socialisme’, of ‘het kapitalisme’. Die laatste twee zijn slechts sociaal/culturele/normatieve/monetaire systemen. Meer is het niet

   • Opnieuw volkomen onjuist. Innovatieve en ondernemende mensen, die de samenleving vooruit kunnen helpen, cultiveer je alleen binnen het kapitalisme. Dat is ook de enige maatschappijstructuur die dat soort mensen de mogelijkheid geeft hun visie daadwerkelijk te realiseren. Onder het socialisme hadden we nog altijd in die tochtige grot gezeten.
    __________
    “Capitalism has worked very well. Anyone who wants to move to North Korea is welcome.”
    ~ Bill Gates

   • Je brengt het een beetje belerend. Zo van ‘volstrekt onjuist’. Alsof je een schoolmeester bent. Alsof jij zogenaamd de waarheid in pacht hebt.

    Je snapt niet wat ik bedoel. Salvador Dali dacht niet: als ik schilderijen maak, dan kan ik daar mee verdienen. Salvador Dali was niet een CEO van Starbucks

    Je snapt het gewoon niet. Misschien heb je zelf nooit geprobeerd iets creatiefs te doen, maar mensen die proberen te componeren, of schilderen, of wat dan ook, zullen snappen wat ik bedoel.

    Creatie is niet gelijk aan geldschepping.

    Een manager richt zich op geld. Een kunstenaar/uitvinder, op innovatie, expressie, zingeving. Héél iets anders

    Ik vind dat je er een oppervlakkige kijk op hebt.

    Als een systeem enige ruimte geeft, kunnen sommige individuen innoveren. Dat is alles. In een zwaar stalinistisch systeem zal het moeilijk worden. Maar in een sociaal democratie kan het prima, natuurlijk. Daar heeft het individu wel die ruimte.

   • Oja, Bill Gates zegt iets, dus dan is het waar.

    Kapitalisme werkt. Waarom? Dat vind Bill Gates.

    Ohhhhh, had dat dan eerder gezegd !!!!

   • Hou toch op met die onzin. Je hebt hier commentaar op onderwerpen waar je niets van weet, laat staan begrijpt.

    Heb je ooit een eigen bedrijf gehad in een concurrerende markt? Dan weet je, dat de CEO van Starbucks net zo creatief moet zijn als Dali. Die overigens alleen zijn handtekening op lege doeken zette en deze door zijn medewerkers liet voltooien. Zijn (kunst) onderneming was net zo goed big business als die van Starbucks.

    Kapitalisme werkt niet, omdat een ervaringsdeskundige als Gates dat zegt, maar omdat het falen van Noord-Korea en het succes van Zuid-Korea dit bewijst. Als echt denkt, dat een sociaal democraat hetzelfde kan bereiken als een hardcore kapitalist, dan ben je blind voor de feiten.

    ___________

    “The essential notion of a capitalist society is voluntary cooperation and voluntary exchange. The essential notion of a socialist society is force”

    ~ Milton Friedman

   • Heb ik ooit een bedrijf gerund? Misschien, je kent mij niet hé, hou dat in je achterhoofd

    In een sociaal democratie, heeft een of andere wetenschapper, computer expert natuurlijk gewoon de vrijheid om het een en ander uit te vinden. In Zweden wonen innovatieve mensen. In Noord Korea is innovatie inderdaad niet mogelijk. Maar Zweden is niet Noord Korea

    Kunst valt niet in waarde uit te drukken. Wat is het liedje ‘strawberry fields forever’ van the Beatles waard? 1000 euro? 200,000 euro? 2 miljoen?

    Zo kijk ik er niet naar. Als ik het een heel mooi liedje vind, dan kan ik er niet echt een prijs opplakken. Het is waardevol, maar niet op een commerciële manier.

    Net als dat je geen prijs op je kinderen kan plakken.

    Net als dat je op een vriendschap geen prijs kan plakken. Als een schilder heel blij en gelukkig is met een werk, is dat een gelukzaligheid die niet overeenkomt met een financiële transactie.

    Een schilder die ik ken, verkocht goed, maar was niet blij met het werk dat hij verkocht. Hij voelde zich daar slecht onder

    Toen maakte hij later werk waar hij wel achter stond. Dit verkocht minder goed, maar hij voelde zich beter

    The essential notion of a socialist society is force”

    Een capitalist society gaat ook uit van force. Wetten = force. Grenzen = force. Politie = force. Ze gaan alleen uit van andere force. Andere belangen worden gediend.

    Verder, gaat Friedman eraan voorbij dat niet ieder socialisme hetzelfde is. Ik vind een Zweeds sociaal democratisch model wel iets anders dan Stalinisme. Het is niet zwart/wit allemaal. Er zijn grijstinten

    Maar, kameraad. We komen er niet uit. Laten we zeggen, we hebben andere meningen, punt. Ik heb geen zin in eindeloos gekibbel om niets.

   • Daarnaast, wat bedoel je met ‘bereiken” ?

    Een filosoof die 34 boeken heeft geschreven en een onderwerp uitgediept heeft, heeft iets ander bereikt dan een o kapitalist, die met een of ander product (laten we zeggen, ijsjes) heel rijk is geworden.

    De kapitalist is rijker, maar de filosoof heeft in mijn opinie meer bereikt.

    Wat is ‘iets bereiken” ? Marco Borsato is vast heel rijk geworden, met zijn onzin programma’s. Heeft hij dan ‘veel bereikt’ ? Meer dan Wittgenstein? Meer dan Plato?

    Wat is ‘iets bereiken”? En wie bepaalt dat? De stupide publieke opinie?

    Er is een uitspraak, die als volgt gaat: je geeft een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding

    (die aap dan)

    (je snapt wat ik bedoel)

    Marco Borsato heeft vast veel gouden ringen, maar hij is en blijft een lelijk ding.

   • Je blijft maar onzin uitkramen. Besef je niet, dat je hele wereldbeeld los staat van de realiteit? Wat begrijp je niet aan de term “voluntary”?

    Het kapitalisme is vrijwillig, daarin bestaat geen dwang. Het gaat niet over corporatisme. Contracten zijn geen dwang, een hek om je grond en een slot op je deur is geen dwang. Een beveiligingsdienst om jezelf, je dierbaren en je eigendom te beschermen, is geen dwang.

    Friedman weet beter dan wie ook waar hij het over heeft. Hij heeft het over de essentie: socialisme (ALLE socialisme!) is dwang.

   • Iets bereiken, is dat je een beschaving opbouwt waarin je niet doodgaat van honger, dorst, koude, ziekten, natuurrampen, wilde dieren, agressieve soortgenoten, en dat je kan genieten van een bestendig familieleven waarin je je kinderen vooruit helpt en je vrienden laat delen in alle creatieve genoegens die het leven biedt. Kortom, dat je niet langer in een tochtige grot op een houtje hoeft te bijten.

    Het kapitalisme heeft ons die zekerheid en een toekomst gegeven. Het socialisme heeft mensen tot op het bot gecorrumpeerd. Het heeft van vrije mensen die elkaar oprecht helpen, egoïstische hypocrieten gemaakt, die staatsgeweld gebruiken om hun medeburgers te bestelen. Socialisten zijn geen haar beter dan andere soorten corporatisten.

    Socialisme is een gif in onze samenleving. Als je zo geilt op dwang, ga dan lekker op Joop.nl discussiëren. Hier ben je alleen maar een irritante troll.

   • Ja

    Een paar dingen

    We zijn het hier over eens. Voluntair kapitalisme, zou beter zijn dan corporatisme/crony kapitalisme. Uiteraard. Ik snap de woede jegens crony kapitalisme.

    Hier zijn we het mee oneens.

    In mijn perceptie is er wel een verschil tussen Noord Korea en Scandinavische sociaal democratie

    Als je zegt : Zweden is Noord Korea, dan schiet je een beetje uit de bocht hé

    Mijn wereldbeeld, is mijn realiteit.

    Als laatste. Ik vind de site joop een kut site. Omdat ze mensen daar geen free speech gunnen. Ze censureren mensen daar de hele tijd. Wat alle linkse groepen doen, tegenwoordig. Daardoor converseer ik nooit meer met ze.

Comments are closed.