In 1895 kocht een 32-jarige ondernemer in New York een falende krant en kwam met een plan om het weer leven in te blazen. In de krantenindustrie was moordende concurrentie om aandacht van de lezers. De jonge ondernemer had een idee: de lezers prikkelen met verhalen over dood, vernietiging en wreedheid in de Cubaanse onafhankelijkheidsoorlog. Cuba was destijds een Spaanse kolonie. Weinig mensen in de VS gaven echt om Cuba. Maar de nieuwe uitgever ging zorgen dat ze erom zouden geven.

Zijn naam was William Randolph Hearst en zijn krant, de New York Morning Journal, wreef Cuba constant in het gezicht van zijn lezers. De verhalen waren pure sensatie. Begin 1898 publiceerde Hearst’s Journal regelrechte verzinsels van wreedheden begaan door Spaanse troepen in Cuba, in een poging om publieke steun te krijgen voor de US om zich bij de oorlog aan te sluiten.

Op 15 februari 1898, explodeerde het Amerikaans marineschip de “Maine” en zonk in de haven van Havana. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en tot op de dag van vandaag is er nog steeds geen afdoende verklaring hoe de explosie plaatsvond. Het is heel goed mogelijk dat de explosie werd veroorzaakt door de brandstof aan boord van de Maine. Maar Hearst sprong (samen andere kranten) op het verhaal en beweerde dat de Maine tot zinken was gebracht door een Spaanse torpedo.

Dankzij de effectieve mediapropaganda werden de meeste Amerikanen voorstander van oorlog. De kranten hadden Spanje als de kwaadaardige agressor bestempeld, en de generaal, Valeriano Weyler, werd routinematig een “slager” genoemd. De kranten vertelden de Amerikanen dat de strijd tegen Spanje noodzakelijk was. Dat het een kwestie van morele gerechtigheid was – een kruistocht van goed tegen kwaad. Ze kregen eindelijk hun wens in April 1898 toen de Spaans-Amerikaanse oorlog uitbrak.

Er zijn veel overeenkomsten met de media van vandaag. Er was de laptop van Hunter Biden, die de meeste reguliere media weigerden te vermelden tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Dan waren er de regelrechte leugens in de Russian collusion-hoax, waarvoor de New York Times zelfs de Pulitzer-prijs kreeg. (Toevallig is de Pulitzer vernoemd naar Joseph Pulitzer, een krantenuitgever die aan het eind van de 19e eeuw ook leugens publiceerde voor oorlog tegen Spanje. Walter Duranty van de New York Times mocht Stalin persoonlijk interviewen en in ruil daarvoor verzweeg hij de Holodomor. Hij kreeg ook de Pulitzer prijs)

Denk aan het mediacircus van een paar jaar geleden, toen Brett Kavanaugh, kandidaat voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, ervan werd beschuldigd iemand seksueel te hebben misbruikt toen hij een tiener was. Het is opmerkelijk dat tijdens de hoorzitting van Kavanaugh verschillende demonstranten het Capitool bestormden en senatoren fysiek aanklampten om te voorkomen dat het constitutionele stemproces zou plaatsvinden. Toch weigerde de MSM die demonstranten te bestempelen als ‘binnenlandse terroristen’, of te beweren dat de democratie ‘onder vuur lag’ omdat ze op criminele wijze het Capitool hadden binnengedrongen. Maar als Trump aanhangers dat doen dan is het land te klein.

Dit zijn dezelfde media die tijdens COVID als spreekbuis van de regering fungeerden en de dictatuur onder het mom van volksgezondheid rechtvaardigden. Dit zijn dezelfde media die Amerika routinematig in oorlogen hebben geduwd. Het was niet alleen Spanje in 1898. De Verenigde Staten sloten zich aan bij de oorlog in Vietnam op basis van een schermutseling in de Golf van Tonkin met de Noord-Vietnamezen die nooit heeft plaatsgevonden. Maar de regering-Johnson zei dat het gebeurde, dus de media meldden het als een feit.

Dan waren er die vermeende massavernietigingswapens in Irak, die de media plichtsgetrouw zonder enige twijfel rapporteerden. Tegenwoordig roepen velen in de media op tot een escalatie tegen Rusland. Historisch gezien is het niet vergezocht om te denken dat de media kunnen helpen de wereld in een grote oorlog te duwen, een oorlog met potentiële nucleaire gevolgen.

Originele artikel

22 REACTIES

 1. Ja, het is nooit anders geweest, de nauwe samenwerking tussen media en staat. Tegenwoordig schuiven ze aan bij het WEF zodat het wel heel erg duidelijk wordt. Toch blijft de vraag staan: als je de staat afschaft en vervangt door een private eigendomsbeschermer (met een contract, vrije keuze voor afnemers en vrije entree voor aanbieders) zullen de private eigendomsbeschermers dan niet aanschuiven bij de media, het pharmaceutische complex, het militair-industriele complex, big data en ga zomaar door? De vraag stellen is hem beantwoorden en helaas is het meest voor de hand liggende antwoord: ja, natuurlijk.

  Hoe je daartegen te beschermen? Alles decentraliseren en op een blockchain? Misschien, maar het lijkt me vooralsnog toekomstmuziek.

  • Youp, ik zie je worstelen met de materie. Is niet nodig, zolang je de volgende basis uitgangsprincipes m.b.t. organisatie van een soevereine samenleving hanteert: individu, constitutie, taken en bank.

   De eerste soevereine Bataafsche republiek van 1789 tot 1801 hanteerde een eenvoudige en logische organisatiemodel van de samenleving middels volksgezag (Nationale Vergadering) en bottom-up aansturing:

   Individu:
   # Autonoom beheer (enige erfgenaam A etc.);
   # Woonadres/grondbezit (Diplomatieke post 1 etc.).

   Constitutie:
   # Constitutionele Raad;
   # Constitutionele Rekenkamer.

   Taken:
   # Lokale taken (gemeenten): Rechtspraak, Veiligheid en Onderwijs;
   # Nationale taken (federatie): Defensie, Buitenlandse Dienst en Infrastructuur.

   Bank:
   # Nationale bank.

   Slimme en wakkere jongens toen tijdens de 17e en 18e eeuwwisseling.

   • Je voorkeurs model heeft slechts 12 jaar bestaan. Daarmee is bewezen dat het eenvoudig te vervangen is en weinig toekomstbestendig is. Doet me denken aan linkse anarchisten als Chomsky die verwijzen naar een periode tijdens de Spaanse Burgeroorlog toen er drie maanden anarchisme was in Catalonië als bewijs dat het mogelijk is en goed werkt.

    Overigens is kapitalisme permanente bottom-up aansturing. Iedereen stemt meerdere malen per dag met elke euro die ze uitgeven: dit product voor deze prijs bevalt me wel, dat product voor die prijs bevalt me minder. Het totaal aan prijssignalen geeft producenten, distributeurs en verkoopcentra een uitstekend beeld hoeveel van wat ze moeten maken, vervoeren en inslaan. Dit principe kan op alle producten en services worden toegepast. Dus ook sociale zekerheid, veiligheid, onderwijs en infrastructuur. Het probleem is dat de succesnummers op enig moment gaan samenspannen. Net zoals ze dat nu doen en zoals ze dat in jouw organisatiemodel gaan doen. Die vraag is een heel stuk lastiger te beantwoorden.

   • Youp.

    “Je voorkeurs model heeft slechts 12 jaar bestaan. Daarmee is bewezen dat het eenvoudig te vervangen is en weinig toekomstbestendig is.”

    Ik heb trouwens een typefout gemaakt, de periode van de eerste Bataafsche Republiek duurde van 1798 – 1801; dus totaal drie jaar.

    De reden van ondergang van een samenleving is toe te schrijven aan het fenomenen waar vaker over hebben gediscussieerd; kleine gemeenschappen zijn nu eenmaal moeilijk te verdedigen.

    Oplossing: gemeenten vormen in een federale staat. De federale staat allianties laten afsluiten met gelijkvormige staten. Peace through superior firepower. Ik maak me geen enkele illusie over beschaving of moraliteit. Het is helaas niet anders.

    Het grote probleem; het onwetende volk dat geen sjoege heeft van macht en kracht. En heleboel ontwikkelde geesten die geen sjoege hebben van organisatie.

   • Kleine gemeenschappen zijn inderdaad moeilijk te verdedigen. Toch hebben we hier in Europa een paar voorbeelden van kleine gemeenschappen die het goed volhouden, ook tussen oorlogsgeweld. Zwitserland is al vaak genoemd. Liechtenstein is een ander voorbeeld. Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad zijn andere voorbeelden. Het zijn vaak monarchieën, geen democratieën of republieken. Persoonlijk zie ik niet waarom jouw model een belangrijke verbetering zal zijn op de huidige bestuurlijke structuur. Je krijgt exact hetzelfde effect van een elite die op enig moment haar eigen gang zal gaan en een onderklasse van ambtenaren aan zich bindt, zowel ideologisch als economisch door hen (beperkte) toegang tot diezelfde elite te beloven.

   • Beste Joep, dank voor de video. Interessant. Dacht meteen aan Tesla die kort is gehouden m.b.t. levering van vrije energie. Beheersing van energiebronnen is de sleutel tot werelddominantie. Zo goed als alle ellende komt hieruit voort.

    In politiek opzicht ga ik uit van 1801 toen de 1e Bataafsche Republiek met behulp van de Fransen onderuit is gehaald. Vanaf dat moment is er langzaam maar gestaag doorgewerkt aan het huidige gecorrumpeerde bestuursmodel.

    Qua globale organisatie (althans poging tot globale dominantie) ga ik uit van de jaren na de 2eWO, 1945-1950 toen alle internationale organisatie zijn opgericht.

    Kortom, we hebben m.i. te maken met een formidabele tegenstander wiens kermkwaliteiten ligt bij strategie/tactiek, organisatie en discipline.

    Wij, de vrije soevereine geesten, zijn niet in staat om er ook maar iets tegenover te stellen en komen niet verder dan wat ongestructureerde analyses. Meer dan stoom afblazen is het niet. Het spel is gespeeld. We zijn aangeland in de transitiefase naar staatsonderwerping. Ben bang dat zelfs de vijand (Eurazië) van mijn vijand (West-Europa) ook niet opgaat; die is namelijk ook gericht op staatsdominantie beheerd door oligarchen.

    Het is ieder voor zich. Sterkte.

  • Beter vanwege eliminatie politiek systeem, provinciale bestuurslaag en 1e Kamer. En vanwege minimalisering taken, met strikte scheiding. Uitbreiding Trias Politica met ondersteunende, controlerende, corrigerende en adviserende machten.

   Staatsvorm naar federale republiek.
   Bestuursvorm naar directe democratie.
   Bestuursrol naar technocratie (non-ideologisch en a-politiek).

   En natuurlijk met superior fire power.

   Dit is het. Het alternatief is slavendom.

   • Nee, ik vrees van niet. Ik zie bestuurslagen die worden gefinancierd met afgeperst geld en die op termijn zullen gaan samenspannen ipv elkaar controleren. Net zoals de Tweede Kamer de regering niet langer controleert maar daar een onderdeel van is geworden en tegenwoordig vooral andere Tweede Kamerleden controleert, meer specifiek degene die het spelletje niet leuk meespelen. Behulpzaam daarbij is het eenvoudige gegeven dat de regerende coalitie vrijwel altijd een meerderheid heeft in diezelfde Tweede Kamer. Ook zijn verkiezingen te eenvoudig te manipuleren. Daar gaat je directe democratie. Nee, dan heb ik liever een monarch die zijn land als zijn eigendom ziet en een belang heeft dat land in iets betere staat door te geven aan zijn nageslacht. Een snelle blik op de geschiedenis leert dat de monarchie vele malen stabieler is dan een democratie wat eigenlijk een vrij recent experiment is en nu, in veel gevallen na slechts 100 jaar, op instorten staat.

  • Vrijheid dient georganiseerd en betaald te worden. Indien we over dit uitgangspunt niet eens zijn dan is verder discussiëren nutteloos.

   Als voorbeeld geef ik aan dat de huidige staatsinrichting het uiteindelijke resultaat is van anarchisme; een slaven bestaan door ongeorganiseerde vrijheid en markt.

   Inhoudelijk. Geen afgeperst geld, want inkomstenbelasting komt te vervallen. Belasting zal lokaal per gemeente worden geheven met een belastingdruk van rond de 15% vanwege minimale taken. De centrale gedachte is dat het leven lokaal wordt geleefd.

   Voorts, democratie is geen experiment want wordt niet geëvolueerd, maar is een bestuursvorm die door de elite is ontworpen, geïntroduceerd en verkocht.

   Wat betreft de monarchie; dat is de huidige staatsvorm. Uw gewenste staatsvorm is in full swing in Nederland. U heeft niets meer te wensen en kan genieten.

   • Ad zin 1: verder discussiëren is nutteloos.
    Vrijheid lijkt mij eerder een kwestie van de afwijzing van organisatie en een omarming van spontane orde. Maar ik vind dat je een goed punt maakt met de stelling dat de huidige staatsinrichting het uiteindelijke resultaat is van een meer anarchistische maatschappij. Ik zal daar eens over nadenken.

   • Bij vrijheid lijkt het me belangrijk om bij het nieuwe systeem onvrijheid uit te sluiten. Dus belasting op het lokale niveau is ook gewoon slavernij, al zal het minder erg zijn dat geregeerd worden vanuit Brussel.
    Als die discussies met mensen die de vraag “hoeveel poep moet er in de salade” antwoorden met ‘een klein beetje” of ‘lokaal een klein beetje’ is eigenlijk zinloos. Die begrijpen niet dat een klein gezwel altijd groeit tot een groot gezwel.
    Je kunt dingen organiseren op vrijwillige basis. Er zijn enorme projecten opgezet waarin alle deelnemers behalve de roverheid vrijwillig deelnamen (niet onbetaald, maar vrijwillig).

   • Youp, even tussendoor en off-topic dit artikel over handel in de middeleeuwen (13e eeuw) dat ik met belangstelling heb gelezen en graag met je wil delen. Temeer daar je vaak accuraat refereert aan de middeleeuwen. Jouw teruggrijpen naar deze periode heeft me aan het denken gezet en mijn blik verruimd. Zo ook dit artikel over handel in de 13e eeuw. Wellicht is het je bekend, maar volgens mij in ieder geval een goede aanvulling op het monarchiemodel in de middeleeuwen.

    https://www.worldhistory.org/article/1998/global-trade-in-the-13th-century/

    Was met name onder de indruk van deze zin uit de conclusie:
    Trade and commerce in the medieval world developed to such an extent that even relatively small communities had access to weekly markets and, perhaps a day’s travel away, larger but less frequent fairs, where the full range of consumer goods of the period was set out to tempt the shopper and small retailer.

  • Pcrs, vrijheid is een inhoudsloos begrip. Het is een theoretisch concept dat in werkelijkheid niet bestaat (wellicht in een perfecte wereld met lieve mensen). Een optimum is het meest haalbare in een wereld omringd door slechte mensen. Ik ken in ieder geval geen enkel vrij mens en/of vrije omgeving op deze planeet.

   Zonder persoonlijk te worden of een waardeoordeel uit te spreken vind ik de opvatting van absolute vrijheid dan ook een niet ontwikkeld en naief ideaal. Ik herhaal dat die jongens ten tijden van de eerste Bataafsche Republiek een ijzersterk model van een soevereine samenleving hebben neergezet. Zij hadden echter onvoldoende fire power om de gecombineerde kracht van royalty en oligarchie op afstand te houden.

   • Je vindt vrijheid een niet ontwikkeld ideaal, maar je hebt waarschijnlijk nog nooit wat gelezen van mensen die het ontwikkeld hebben

   • Pcrs, ik heb een hierboven een praktisch functioneel soeverein organisatiemodel aangeleverd (niveau 3) van de Eerste Bataaafsche Republiek, dat niet door u is weerlegd.

    Wat betreft dat “lezen” van u: niveau 2.

    Het model van denk- en redeneerniveau dat ik hanteer:
    Niveau 1: praten over jezelf;
    Niveau 2: praten over wat je zoal hebt gelezen, gezien en meegemaakt;
    Niveau 3: abstract en gestructureerd redeneren.

    Ik zie uw geworstel en onvermogen om uit de analysestand te geraken en door te schakelen naar conclusie, strategie en plan van aanpak.

    En nogmaals; over vrijheid redeneren zonder de omgevingsfactoren daarin te betrekken is een naïeve en nutteloze bezigheid.

    Leg anders eens uit hoe te voorkomen dat de oligarchie aan de haal gaat, volgens uw model van natuurlijke organisatie, met de taken in een federale republiek, zoals nationale defensie, infrastructuur en internationale handel?

    Voor de duidelijkheid vermeld ik er even bij dat ’taken’ staat voor ‘macht’ en dus hoe macht te beteugelen.

 2. Prima stuk en o zo waar! Media die vooral uit zijn op sensatie, bloed en rampen zijn feitelijk de grootste oorlogshitsers en het publiek dat dat met veel genoegen tot zich neemt. Die Hearst zou later de grootste mediamagnaat ter wereld worden. Dat met Cuba en de beheersing ervan tot aan Fidel is de Amerikaanse manier van koloniseren: economisch, financieel en cultureel inpalmen, desnoods met de nodige ondersteuning van een hele of halve dictator. Grote mediaconcerns die wereldnieuws beheersen zijn écht niet alleen een gevaar voor de democratie, maar voor volwassen samenlevingen en het vreedzaam samenleven.

  ‘Tomorrow Never Dies’ is de achttiende James Bondfilm en die gaat daar ook over. Een mega-mediamagnaat heeft nog niet de hele wereld als klant en wil dat veranderen door een wereldoorlog te ontketenen, door China en natuurlijk Bond’s Britain tegen elkaar op te zetten. Met relatief kleine acties waarvan zijn concern het voorpagina-artikel dan al van klaar heeft. De filmindustrie heeft wel vaker zeer voorspellende films uitgebracht en zo zijn er meer die nóg níet zijn uitgekomen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Tomorrow_Never_Dies

 3. Zonder iets af te willen doen van de vaak zeer kwalijke rol van de media, maar die hier genoemde generaal Valeriano Weyler lijkt me niet echt een fris figuur geweest te zijn. Gezien zijn rol bij het opzetten van concentratiekampen in die oorlog op Cuba. Met naar ik begrijp, honderdduizenden doden als gevolg van de erbarmelijke omstandigheden onder de gevangen gezette (onschuldige) burgers. Het zou me niet verbazen als de Britten geleerd hebben van dit idee, en het een paar jaar later toepasten in Zuid-Afrika. Met weer hetzelfde resultaat overigens. Heel veel doden onder de gevangen gezette burgers. Tja, wie had dat nou gedacht……?

 4. Er was ook zo’n verhaal over dat Russen bouties gaven voor elke dode Amerikaan in Afghanistan.
  Bleek ook gelogen. Er is ook een video fragment van iemand die vertelde hoe hij verzonnen verhalen over Cubaans wreedheden gepubliceerd kreeg door ze eerst in de Zambia times gepubliceerd te krijgen waarna westerse publicaties het konden oppikken met de fall back “wij rapporteerden alleen maar dat de Zambia Times het rapporteerde”

 5. Wel humor om te zien hoe er ook bij deze topic een discussie tussen sommigen is over bepaalde systemen die al dan niet beter zijn of juist weer niet. Feitelijk zie je het ‘Europese probleem’ daarmee in een notedop. De hele geschiedenis van de mens na de steentijd, dus zodra hij ‘beschaafd’ werd, is er een van misbruik van macht.
  In Europa kwam er op een gegeven moment de verlichting, gevolgd door de nodige revoluties en ‘systemen’ waarmee alles beter zou worden: de Franse revolutie zogenaamd van ‘la peuple’, bleek geen verlichting maar oplichting, want de hogere burgerij nam het gewoon over van adel en koning, een van die ‘burgers’ benoemde zich op een gegeven moment zélf tot Keizer… Het communisme, dat dan de échte revolutie van ‘het proletariaat’ zou zijn, wat ook weer oplichting was, in plaats van de Tsaar kwam de secretaris van de Communistische partij.
  De systemen van fascisme en nazisme, die weer andere dictaturen brachten. Wat te zien is dat het állemaal in Europa bedacht is en ieder systeem nog érger, gruwelijker en onmenselijker werd dan het vorige. De delen van de wereld die dit ook gingen doen: communistisch China, N-Korea, Pol Pot in Cambodja, dictators in Argentinië en Chili waren een copy-paste daarvan. Weer andere die nog niet grootschalig / járenlang zijn uitgeprobeerd komen ook wéér uit Europa en zullen niet anders blijken, al lijken ze veelbelovend.

  Alléén in Europa is er de ‘verlichting’ geweest met alléén in Europa de veronderstelling dat de mens van nature goed zou zijn, altijd, maar alléén door het foute ‘systeem’ zo machtswellustig en gruwelijk zou zijn, vooral in Azië en Zuid-Amerika vindt men dan kinderlijk-naief denken. Na een aantal eeuwen verschillende systemen uitgeprobeerd te hebben die stuk voor stuk de ene na de andere oorlog hebben gebaard (in zuidelijke delen van de wereld noemt men Europa vaak: het continent van de oorlog) zou je toch denken dat men aan die veronderstelling van de verlichting eens wat vraagtekens gaat zetten. Wat bleek namelijk bij ál die revoluties en ‘omwentelingen’: de mensen ui de onderliggende bevolkingslagen bleken net zo gruwelijk en machtswellustig te zijn als hun heersers, vaak nog erger. Marx schreef het al: “iedere proletariër (dus niet machtige, bezitsloze) wil in zijn hart een bourgeois ( rijke, machtige) zijn… ” Als mensen in de kern zoals Marx schreef, níet van nature goed zijn dan ligt het niet aan een systeem; een systeem is zo goed als de mensen die er in leven.

Comments are closed.