Om de natuur te redden moet volgens de politiek de uitstoot van bepaalde stikstofverbindingen sterk worden gereduceerd. Naar mijn mening werkt de overheid hier juist natuurlijke processen tegen. Laten we het hebben over heidevelden. Deze zijn kwetsbaar, met name is stikstofdepositie een bedreiging. Hoe komt dit? Ik probeer het uit te leggen.

Heide als plant komt van nature voor in Nederland. De grote open heidevelden die we kennen zijn echter een cultuurlandschap. Oud cultuurland dat velen aanspreekt. Bossen werden aan het eind van de middeleeuwen omgevormd tot heidegebied. Jaarlijks werden heideplaggen afgevoerd naar de stallen. De stikstofbalans was negatief, ieder jaar verdwenen er meer en meer voedingsstoffen. Uiteindelijk is na vele eeuwen een zeer schrale (voedingsstoffen-arme) bodem ontstaan. Wat er al die tijd is gebeurd zou je tegenwoordig als ecologisch wanbeheer kunnen kwalificeren.

We spoelen door naar de huidige tijd. Door de boerenbedrijven die in de omgeving van heidevelden opereren wordt de natuurlijke toestand langzamerhand gerepareerd. De littekens in het landschap die we heidevelden noemen, die ons moeten herinneren hoe schadelijk menselijk handelen kan zijn voor de natuur, die kunnen nu langzaam helen.

Dit mag echter niet van de politiek en de zogenaamde natuurbeschermers. Een cultuurlandschap wordt in naam van natuurbescherming in stand gehouden. De natuurlijke ontwikkeling die zou zorgen dat dit cultuurlandschap verdwijnt en er een natuurlijk bos ontstaat wordt bewust tegengewerkt.

Ditzelfde geldt voor veel andere zogenaamde natuurgebieden met een voedingsstof-arme bodem. Het grote genezen van de Nederlandse natuur dat door de uitstoot stikstofverbindingen mogelijk zou zijn, wordt gedemoniseerd. Dat Nederland hierom de boerenstand de nek omdraait is echt KNETTERGEK.

MEER LEZEN:

Een artikel over de gekte van onze nationale parken, en de bescherming van stuifzandgebieden als overtreffende trap van gekte.

In dit artikel ga ik in op specifieke nationale parken, namelijk de Weerribben/ Wielen en Lauwersmeer, een nationaal park in een polder.

Hier behandel ik het nationale park de Loonse en Drunense duinen, wellicht is dit de grootste dwaling van onze natuurbeschermers.

9 REACTIES

 1. Weer zo’n dingetje dat niet over stikstof gaat. Stikstof is het middel om een doel te realiseren. Net als bij covid19, het klimaat en massa-immigratie. Het is mij nog niet helemaal duidelijk waar het dan wel om gaat. Sommigen noemen het Natura2000 plan van de EU, anderen de Tristatecity. Dat is een mega stad in het gebied Amsterdam, Enschede, Keulen, Brussel, Gent. Merk op dat het driestatenstad genoemd word en niet drielandenstad. Landen bestaan blijkbaar niet meer binnen de EU. Hoe dan ook, men verwacht dat verreweg de meeste mensen in een grote stad gaan leven en dan moet je blijkbaar de grootste stad van allemaal hebben om mee te kunnen doen. De logica daar achter ontgaat mij helaas. Onze centrale planners hebben nu besloten dat de meest efficiënte landbouw ter wereld beleidsmatig kapot moet. Dat is vanzelfsprekend een risico wat je hebt met centrale planners; dat ze op enig moment daadwerkelijk gaan centraalplannen. Wat we allemaal begrijpen is dat sommige mensen heel rijk gaan worden als je landbouwgrond onteigent tegen 10 euro per vierkante meter, daarna het bestemmingsplan verandert naar woonfunctie, zodat de grondprijs per vierkante meter naar 200 euro gaat.

 2. De spijker op de kop!
  De Groene Khmer, dat intussen de nieuwe religie is geworden van de meerderheid in de politiek (trouwens al voorspeld in de ‘Apocalyps’: ze zullen dieren gaan aanbidden, wilde beesten, kruipende beesten…, even vrij vertaald) hebben geen enkel natuur-historisch besef. Heel Europa was ooit voor 90% bedekt met weelderige bossen, in Scandinavië is dat voor een flink deel nóg zo. De Romeinse veldheer Varus verloor ooit een volledig leger in de Duitse bossen, die zo immens groot en ondoordringbaar waren dat de Germanen dat compleet konden afslachten, zo ongekend in de Romeinse geschiedenis toen dat de Romeinse Keizer zei: ‘Varus, Varus, wáár zijn mijn legioenen!’ En dan hebben we het over zo’n 2000 jaar geleden. En nu vinden die zelfbenoemde natuurbeschermers dat hei, gras en dat soort land pas échte natuur is. Nou dat is ze dus níet en nooit. Echte natuur is dát wat er ontstaat als de mens niet ingrijpt. Zonder mensenhand komen er vanzélf weer bomen en bossen terug, zelfs als men steden 30 jaar mensenleeg zou maken staan er weer overal bomen en struiken tussen en zelfs vaak ín woningen.

  De immense invloed van het massaal verdwijnen van bomen op de CO-2 stijging is allang bekend. De industriële revolutie in zijn beginjaren maakte gebruik van hout in plaats van kolen, de grotere CO-2 uitstoot werd dus letterlijk aangevuurd door dát wat de meeste CO2 uit de lucht haalt op te stoken. Zwitserse geleerden hebben al járen geleden berekent als men een aantal miljard bomen zou laten groeien dat meer CO2 uit de lucht zou halen dan de meeste ‘maatregelen’ die de Groene Khmer bedenkt. Dat was jaren geleden wel in het nieuws, de laatste járen hoor je daar niets meer over en er is ook niets mee gedaan, behalve in het zwaar conservatieve Beieren dat toen aankondigden 50 miljoen bomen in hun deelstaat bij te planten, groener dan de meeste door ‘Grünen’ bestuurde deelstaten.

  Die groene figuren zijn hélemaal niet groen, ze hebben een psychische stoornis, een dwangmatig-neurotische gedachtenkronkel die hen belet om nog logisch na te kunnen denken. Het bijvoorbeeld een land zijn waar de meeste mensen per KM2 wonen, die allemaal moeten werken, wonen, recreëren, produceren, consumeren, stoken, zich vervoeren etc. etc…. is iets waar de Groene Kmher het nooit over heeft. Zet je dat niet aan het denken? Het volpoten van het landschap met metalen windturbines in plaats van bomen industrialiseert het weinige landelijke gebied dát we nog hebben bovendien nog méér. Zo’n 80 jaar geleden zouden ze die figuren allemaal in een inrichting hebben opgesloten, nu lopen ze vrij rond.

 3. Een van de basis principes van de natuur is survival of the fittest. En dat geldt voor alle soorten van leven.
  De natuur bij natura 2000 gebieden is volledig in stand, alleen overleven de verkeerde planten zoals varens, volgens onze milieupartijen.
  Survival of the fittests is in hun ogen ongewenst. Wat een stel wetenschappelijke drammers.

 4. Indien je de In mijn ogen mooie heidegebieden wilt behouden, doe dat dan door afplaggen met graafmachines. Dit is goedkoper dan de Nederlandse economie op slot zetten.

 5. wat heb je aan al die regelingen als je geen en genoeg schoon drinkwater bezit.

  • idd
   hoelang kunnen wij en de natuur zonder drinkwater en mss iets langer zonder schoon drinkwater,
   Concl. het reduceert zich allemaal vanzelf wel, we hebben niet in de gaten dat onze eigen vervuiling ook onze ondergang gaat worden. Kan ook niet anders ga maar na kun je van 1 …..of 100 personen/levende wezens leven op 1 /m2 en er tevens eten van? Help! hoe willen/gaan wij de graanschuur van Europa inlijven. Geef eens een voorzetje dan wel opzetje met voorbedachten rade of is dit reeds in gang gezet?

   • Milieuvervuiling is een compleet ander beestje dan kooldioxide- en stikstof-hysterie. Dat zijn geen vervuilende stoffen maar essentiële chemische substanties voor het leven op aarde. De hysterie heeft over het algemeen een politieke agenda, niet een milieutechnische. Milieuvervuiling daarentegen is een schending van eigendomsrechten. Als jouw buurman een smerig walmende fabriek in zijn tuintje bouwt en jij hebt daar last van, dan heeft hij jouw eigendomsrechten schade berokkent en zal hij ermee moeten stoppen en jouw een vergoeding moeten betalen. Niemand wil in een smerige, lelijke wereld wonen.

 6. nee mijn buurman schijt het millieu vol met de medicijnen die hij nodig heeft.
  dus hem stoppen is hem ontnemen toch?

 7. Op het algemene VVD-congres dat dezelfde middag gehouden is werd een leden-motie tégen die zéér vergaande maatregelen w.b. die stikstof aangenomen door iets van 51%. Er bleek dat onder die groep steeds meer weerzin is tegen D’66. Die 49% was dus vóór het VVD’66-beleid. Rutte en de VVD-minsters waren hierbij. Feit: dit was de eerste keer in 12 jaar Rutte dat een congres zo tégen hem stemde. De voor de motie-stemmers deden uitspraken die in de meer klassieke liberale stroming liggen: het boeren verplíchten tot… was niet des VVD’s e.d.
  We zien dus een tweedeling in de VVD ontstaan, van 50/50 zowat. De ene helft is meer voor het ouderwetse VVD-liberalisme en de andere helft voor een soort VVD’66-koers.

  Ik weet niet of Libertariërs zien en begrijpen? De helft van de VVD begint zich af te keren. Het moment van scheuring zou opgewekt kunnen worden. Die helft zou waarschijnlijk bij een nieuwe stroming die zich b.v. ‘EVVD’
  (echte vvd) zou noemen wellicht behoorlijk wat kiezers kunnen overnemen, zeker als deze wat oud-zwaargewichten zou kunnen overhalen om hen publiekelijk te steunen. Maar niet door te zeggen: dan stemmen ze maar op de LP, want dan hádden ze dat wel al gedaan en de LP is niet ‘volks’ genoeg. Werk aan de winkel!

Comments are closed.