1 Plaatje zegt meer dan 1000 woorden.

Hier zie je 3 grondwetten naast elkaar, respectievelijk de “Europese”, de Amerikaanse en de Ijslandse.

Het zal de doorwinterde trouwe lezer van de Vrijspreker duidelijk zijn dat de omvang van de grondwet van een land omgekeerd evenredig is met het vrijheidsgehalte aldaar.

Even afgezien van de perverse interpretaties van de grondwet, doen de Verenige Staten het lang niet slecht terzake. Nóg beter gaat het in Ijsland, maar het kan nóg korter.

De Libertarische Grondwet doet het met precies 3 regeltjes:

**************************************************************************
* DE LIBERTARISCHE GRONDWET:
*
* ** ARTIKEL 1:
Geen persoon, groep personen of overheid mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen geen enkel individu of zijn eigendom.
* ** ARTIKEL 2:
Geweld mag moreel en legaal uitsluitend gebruik worden als verdediging tegen degenen die artikel 1 overtreden.
** ARTIKEL 3:
Er mag nooit een uitzondering gemaakt worden op artikel 1 en 2.
**************************************************************************

49 REACTIES

 1. De meest perfecte ‘one-liner’ die ik ooit heb mogen aanschouwen! Complimenten Bud! Dat zoveel schoonheid in zo weinig verborgen kan zitten. Wat mij betreft 1.000 karma+ punten.

  Absoluut off-topic, maar beslist niet minder opmerkelijk:

  http://www.vrijheidsstrijde

 2. Wat BUD, meer dan duidelijk, helaas (nog) niet heeft begrepen is dat een "grondwet" … de burger uitsluitend onvoorwaardelijke en onvervreemdbare garanties moet bieden en … geen geboden en/of verboden.

  Het moooiste van de Amerikaans constitutie … "freedom to pursue happines".

 3. Wees niet zo voorbarig ACP. Waar jij die bewering uit distilleert je baserende op dit kattebelletje is me een raadsel.
  Overigens is wat je zegt natuurlijk wel juist, alleen…probeer ‘ns wat LOL in je formuleringen in te bouwen ipv iedereen af te z*****.

 4. Die grondwet is een beetje onvolledig.
  Zo sluit zij ook rechtmatig geweld uit (waarbij geweld niet eens gedefinieerd wordt). Kortom, ik mag niet meer mijn vechtkunsten beoefenen omdat ik dan geweld gebruik tegen een ander persoon. Sloopwerkzaamheden? Onmogelijk!

  Wie oordeelt over de feiten? Wie heeft het recht de omvang van het eigendomsrecht vast te stellen bij b.v. botsing van (eigendoms)rechten?

  Serieus libertarisme zal hopelijk veel verder moeten gaan.

 5. [3] Ik wil NIEMAND afzeiken, en al zeker niet bijvoorbaat.

  Maar zeg es eerlijk … eerst was het de ESSENTIE van Libertarisme en Individula "vrijheid … op z’n Hollands( waar NIKS mag) wat je probeert te verwoorden … en te verkopen als succinct basis van menselijke co-existentie.

  En nu zeg je dat het slechts een weinigzeggende "kattebelletje" is. Edoch, MIJN boodschap komt wel neer op het FEIT dat Libertarisme, voorbij de restricties van een poldermentaliteit, eenvoudig NIET met de realiteit is te verenigen en dus ook niet te verwezenlijken. Ongeacht hoe moreel hoogstaand het is.

  Alleen maar die premise van: "val mij niet lastig en ik laat iedereen met rust" is reeds een drijfnatte droom … Enwel omdat ANDEREN daar niet zo over denken.

 6. [7] Hmmm … ik merkte anders niet op of Bud de essentie van een Libertarische "grondwettelijke beginsel" (op al dan niet lollige manier) heeft weten samen te persen in een kattebelletje …

  Wel dat het weinig zeggend is, omdat een "grondwet" (de burgers) niets mag dwingen of opleggen (zoals de Nederlandse "grondwet " dat ook doet), maar steeds onvoorwaardelijke en onvervreemdbare grondrechten dient te garanderen.

  En dan nog afgezien van de vraag of libertarische principes an sich (vanwege de onwezenlijke ingebouwde "disconnects") wel ooit te verwezenlijken zijn. Dachut niet …

 7. [6] OK, deze Libertarische Grondwet is begonnen als grapje in Amerika.
  Daarna is het (eerst slecht) vertaald en weer enkele keren aangepast. Vooral artikel 1.
  Ook Bud gebruikt niet de laatste "uitgave"!!

  Waarschijnlijk is de meest recente:
  ————————–
  * DE LIBERTARISCHE GRONDWET:
  **** ARTIKEL 1:
  Geen persoon, groep personen of overheid mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen een ander individu of groep of tegen zijn/hun eigendom.
  **** ARTIKEL 2:
  Geweld mag moreel en legaal uitsluitend gebruik worden als verdediging tegen degenen die artikel 1 overtreden.
  **** ARTIKEL 3:
  Er mag nooit een uitzondering gemaakt worden op artikel 1 en 2.
  —————————

  Daarna bleek dat deze formuleringen toch meer diepgang hadden dan eerst gedacht. Zij geven toch wel een essentie van libertarische politiek aan.

  De meeste commentaren, bezwaren, hebben niet goed gelezen.

  Bvb, boksen en andere sporten [4] gaan met toestemming van de tegenstander.
  Die zijn dus niet in strijd met art.1.
  Het woord "initiëren" is inderdaad niet erg mooi, maar er is nog geen beter gesuggereerd.

  Artikel 1 is een libertarisch uitgangspunt. Het is de andere kant van dezelfde medaille die zegt dat ieder persoon soeverein is.

  Dat je door kunt gaan en alle woorden nog scherper kunt definieren, is logisch.

  Maar geef nu eens precies weer, wat er fout, of niet libertarisch is aan dat artikel 1.
  Misschien komen we dan verder.

 8. [10]
  Nogmaals in de Amerikaanse grondwet wordt NIETS verboden, maar de burgers worden WEL onconditioneel, overvreembare rechten garandeerd

  Het Libertarische "grapje" is niks als GEBODEN, en is met of zonder "keerzijde" … volledig "OFF THE WALL", want het neemt gevoegelijk aan dat iedereen belang heeft (of het zou moeten hebben) om "mee te spelen".

  Het wordt NIKS dus … en is nauwelijk het noemen waard.

 9. [11] "Nogmaals in de Amerikaanse grondwet wordt NIETS verboden, maar de burgers worden WEL onconditioneel, overvreembare rechten garandeerd"

  Heel leuk om te vermelden is dat de makers indertijd die Amerikaanse grondwet namen als uitgangspunt.
  Maar van die Amerikaanse grondwet kwam niets terecht. ALLE punten en amandementen zijn nu reeds volledig uitgehold.
  Daarom probeerden zij een gemeenschappelijk, sterker principe te vinden.
  Dat is :
  IEDER mens heeft recht op eigen leven etc.
  DUS is de conclusie dat niemand dat mag aantasten, en dus kom je tot de libertarische grondwet, art.1. etc.

  Jouw RECHT op je leven, is mijn GEBOT om jou met rust te laten.

 10. [12] die zegt:

  "" … Jouw RECHT op je leven, is mijn GEBOT om jou met rust te laten …""

  Ik zal je letterlijk nemen … wij nemen dus gemakshalve aan dat er dan ziets bestaat als een Libertarische samenleving, die dat in haar "grondwet" heeft staan.

  Vraagje … WIE gaat er dan voor zorgen dat het gebeurt en het ook zoooo zal zijn … enne hoe?

 11. [14] WAAAAAROM ben je NIET in staat een eenvoudig antwoord te geven op een eenvoudige vraag n.a.v. wat het Libertarisme zelf stellig beweerdt:

  "" … Jouw RECHT op je leven, is mijn GEBOT om jou met rust te laten …""

  Is het libertarisme een "geloof" of zoiets? Het hoeft toch niet waar te zijn alleen maar omdat men het zegt?

  Enne, waaaaarom denk je zooooomaar "recht" op je leven te hebben, zonder het eerst zelf verzekerd te hebben? Heb je ooit iets voor niets gekregen soms?

  There is no such thing as a free lunch, and noooo "freedom" that does need to be secured … and defended at all time.

 12. [14]
  Bud … ik heb je manifest van a to z gelezen. En teruggaand naar de "introductie" moet ik zeggen dat ik nog nooit zoiets werkelijk … "Off the wall" hebt gelezen …

  LIBS: ."" … Menselijke samenwerking dient gebaseerd te zijn op vrijwilligheid en niet op dwang en geweld. …""
  ACP: Yaaa … yaaa … dat zegt mijn grootje ook. Maar de mensen moeten het maar willen. Of iet soms? En hoe maak je dat zij dat willen? Kool Aid misschien?

  LIBS: "" … Veel libertariërs noemen dit het zogenaamde non-agressie principe: niemand heeft het recht om geweld te initiëren tegen anderen. Dit lijkt niet echt een spectaculaire theorie. Immers, de meeste mensen zijn van mening dat bedrog, stelen en het plegen van geweld slechte zaken zijn. Een belangrijk kenmerk van het libertarisme is echter dat zij deze uitgangspunten tevens op het handelen van de overheid toepast. … """
  ACP: Yaaa … yaaa … "overheden" doen iets uit zich zelf … Behalve dat overheden in feite slechts (menselijke) instrumenten zijn … En zoals de NRA zegt " Guns DON’T kill people" … Maar als je de mensen al niet eens zou kunnen dwingen (omdat het niet van het Libertarisme mag) hoe MODIFICEER je dan hun gedrag en dus ook dat van "overheden? Door te zeggen dat zij dan andermans "rechten" schenden? Loop toch gauw naar de koekoek!

  LIBS: "" … Met andere woorden, de overheid dient op basis van dezelfde normen te worden beoordeeld als mensen onderling. Als gevolg hiervan is het dan ook niet aan de overheid toegestaan om zich met het plegen van geweld, dwang en diefstal bezig te houden. De overheid heeft niet het recht om in te grijpen in vrijwillige transacties van burgers onderling. ….""
  ACP: Yaaa … yaaaa … zoals het in feite is, elke overheid is het instrument van mensen … Goedwillig, kwaadwillig of onbepaald. En nu wensen de Libertariers niets minder dan … c-o-n-t-r-o-l-e en dus "macht" over die "overheid" (i.e. "gun control") . Mijn vraag is en blijft hetzelfde:

  WIE gaat er dan voor zorgen dat het gebeurt en het ook zoooo zal zijn …, enne hoe?

  Domme vraag? Ik heb nog nooit zo’n domme statement gezien behalve dat de wereld in zeven dagen en nachten zou zijn "geschapen" …

 13. Een week … Verplichtte "vakantiedag" inbegrepen, maar … voor de 5-daagse werkweek …!

 14. [18] En DAT is superintelligent en ultra idealistisch antwoord? Men zou zich echt de hersens moeten laten doorlichten …

  Tis geen haar beter dan Garristen "Science" of het "Scientology" van een Hubbard. Geloof je er eenmaal in dan ben je moeilijk weer te de-programmeren …

 15. [18] Ik zal mijn vraag verder vereenvoudigen:

  Hoe GARANDEER je het zogenaamde Non-Agressie Principe?

  Toch niet door te verlangen dat iedereen daar blindelings en als vanzelf in gaat geloven zeker?

  Weten de Libertarier daar GEEN goed antwoord op te geven, dan kan je het hele handeltje wel doortrekken … Of niet soms?

 16. [16] We zien hier dat ACP hetzelfde wat hij de libertariërs verwijt, namelijk niet met OPLOSSINGEN te komen om de ideale toestand te bereiken, zelf praktiseert. Een gotspe.

  Goede voorbeelden van libertarische samenlevingen in het verleden zijn koopmansstaten als Fenicië en Carthago. En we weten allemaal hoe het daarmee afgelopen is. Onder de voet gelopen door agressieve buren. Overigens is een beetje militair geweld erg goed voor de zaken.

  Het libertarisme zou er sterk op vooruitgaan als er wordt erkend dat er onvermijdbare externaliteiten zijn.
  Ik zal een stuk inzenden waar deze zwakke punten aan de orde worden gesteld met het verzoek of iemand hier een libertarische respons op kan geven.

 17. [23] Ik kom helamaal NIET met oppervlakkige nep-oplossingen als de FOOB. Ik VRAAG alleen hoe men zich dat allemaal voorsteld en … no surprise krijg daar GEEN enkel antwoord op …

  Overigens Fenicie en Carthago waren nooit samenlevingen in de libertarische betekenis, want men leefde daar onder "BESCHERMING". Iets waarvan de LIBS zeggen wat niet nodig is als de mensen elkaar steeds volledig respecteren. Hoewel … hoe krijg je de mensen zo gek …?

  De Foob ruikt wat, want ik lees op zijn voorhoofd dat tie denkt dat "externaliteiten" een mogelijke nieuwe bron van inkomsten voor hem kan betekenen, omdat tie met behulp van zijn waardeloze kwalifikaties de boel gemakkelijk nog veel meer kan VERTROEBELEN … Laten wij hopen voor hem …

 18. [21] Hoezooo … de man heeft eenvoudig een aspect van iets wat des mens is onderstreept. Hij probeert slecht te verklaren …

  Maar wij leven helaas in een wereld van (dodelijke) conflicten, en op zijn minst van … multi-dimensionele tegemgestelde belangen. Of niet soms?

  Wij moet het beest bij de horens pakken en niet proberen weg te vluchten in idealistisch geleuter … en fantasie.

 19. [24] ACP kan wel vragen, maar zelf komt hij ook nooit met oplossingen. Als ik de man bijvoorbeeld vraag hoe we uit de EU weg moeten terwijl stemmen niet helpt volgens hem geeft ie niet thuis. Zwak.

  Fenicië en Carthago waren een soort handelskartels van rijke en machtige families die een opperrechter kozen. http://en.wikipedia.org/wik

  En wat bronnen voor inkomsten betreft: ik heb zat ideeën om de vele mallotigheden hier te lande op kosten van de overheid maximaal financieel te exploiteren, zo moeilijk is dat niet, maar waarom zou ik. Ik wil mijn geld op een eerlijke manier verdienen i.e. per saldo de wereld een betere plek maken.
  Ik heb een vrij hoge geldingsdrang. Wat ook de directe aanleiding is voor het schrijven van dat artikel.

 20. [26] Foob: "" …ACP kan wel vragen, maar zelf komt hij ook nooit met oplossingen. Als ik de man bijvoorbeeld vraag hoe we uit de EU weg moeten terwijl stemmen niet helpt volgens hem geeft ie niet thuis. Zwak. …""
  ACP: Ik heb UITSLUITEND antwoorden voor mij zelf. Zulks omdat mijn macht niet verder reikt. Maar waarom zou ik geen pertinente vragen mogen stellen?. Het beroerde van Foob is dat hij de vragen nauwelijk kent maar WEL compulsief steeds gelijk met ne-oplossingen komt aandragen.

  Foob: "" … Fenicië en Carthago waren een soort handelskartels van rijke en machtige families die een opperrechter kozen. http://en.wikipedia.org/wik… ""
  ACP: Hoe kan je het dan Libertarische samenlevingen noemen in een zelfde context en betekenis als hier wordt gefantaseerd? Alleen om iets te "zeggen"?

  Foob:"" … En wat bronnen voor inkomsten betreft: ik heb zat ideeën om de vele mallotigheden hier te lande op kosten van de overheid maximaal financieel te exploiteren, zo moeilijk is dat niet, maar waarom zou ik. Ik wil mijn geld op een eerlijke manier verdienen i.e. per saldo de wereld een betere plek maken.
  Ik heb een vrij hoge geldingsdrang. Wat ook de directe aanleiding is voor het schrijven van dat artikel. ""
  ACP: Foob is wistling Dixie. Hij wil de wereld verbeteren maar is zelf een ernstige basket case. En hij weet geen eens voor zichzelf de juiste prioriteiten te stellen. Overigens, ik ben op fora om voor mij zelf tot zekere conclusies te kunnen komen … en NIET omdat ik zo nodig iets zou kunnen ( laat staan zou willen) veranderen.

 21. [26]
  ACP: Ik heb UITSLUITEND antwoorden voor mij zelf. Zulks omdat mijn macht niet verder reikt. Maar waarom zou ik geen pertinente vragen mogen stellen?. Het beroerde van Foob is dat hij de vragen nauwelijk kent maar WEL compulsief steeds gelijk met nep-oplossingen komt aandragen.
  Foob: Wellicht hebben de libertariërs ook antwoorden voro zichzelf. Slap excuus dus.
  ACP: Hoe kan je het [Carthago en Fenicië – IF] dan Libertarische samenlevingen noemen in een zelfde context en betekenis als hier wordt gefantaseerd? Alleen om iets te "zeggen"?
  Foob: Nee, om lessen te leren uit het verleden. Ook een minarchische samenleving is libertarisch.

  ACP: Foob is wistling Dixie. Hij wil de wereld verbeteren maar is zelf een ernstige basket case. En hij weet geen eens voor zichzelf de juiste prioriteiten te stellen.
  *** Overigens, ik ben op fora om voor mij zelf tot zekere conclusies te kunnen komen *** [markering door IF] … en NIET omdat ik zo nodig iets zou kunnen ( laat staan zou willen) veranderen.
  Foob: Wat voor mij ook de directe aanleiding is voor het willen schrijven van dit artikel. Hoewel de principiële uitgangspunten van het libertarisme de mijne zijn heb ik vragen bij de praktische uitvoerbaarheid. Mogelijk kunnen anderen die vragen beantwoorden.

 22. [28]
  Foob: Wellicht hebben de libertariërs ook antwoorden voro zichzelf. Slap excuus dus.
  ACP: YAAA …Yaaaa…. daarom proberen zij het steeds aan de grote klok te hangen. Maarre Foob …. heb jij je wel eens goed laten nakijken, en dan NIET door een of ander bevriende geneesheer.

  Foob: Nee, om lessen te leren uit het verleden. Ook een minarchische samenleving is libertarisch.
  ACP: Jij probeert je eruit te wringen. Nooit doen, gewoon toegeven als je naast zit. Want in dit geval is makkelijk na te gaan in welke CONTEXT jij het gezegd hebt. Maakt het jouw eeuwig bewonderende moeke dat maar wijs …

  Foob: Wat voor mij ook de directe aanleiding is voor het willen schrijven van dit artikel. Hoewel de principiële uitgangspunten van het libertarisme de mijne zijn heb ik vragen bij de praktische uitvoerbaarheid. Mogelijk kunnen anderen die vragen beantwoorden.
  ACP: Nu gaat Foob ineens uit een geheel ander vaatje tappen. Een zeer belangrijk probleem van je is … consistency. Want als je zo gaat "argumenteren" klassificeer jij je duidelijk als een spek-en-bonen iemand

 23. [28]
  ACP: YAAA …Yaaaa…. daarom proberen zij het steeds aan de grote klok te hangen.
  Foob: Hetzelfde argument kan ook voor jou gehanteerd worden, mede gezien je streven in contact te komen met invloedrijke journalisten en beleidsmakers.
  Persoonlijke aanval verwijderd.

  ACP: Jij probeert je eruit te wringen. Nooit doen, gewoon toegeven als je naast zit. Want in dit geval is makkelijk na te gaan in welke CONTEXT jij het gezegd hebt.
  Foob: Een gekozen persoon (zoals in Carthago) als bemiddelaar is een libertarisch principe. In feite is het de logische consequentie van een evoluerende libertarische maatschappij die uitgaat van willekeurige bemiddelaars waar beide partijen het mee eens zijn.
  Persoonlijke aanval verwijderd.

  ACP: Nu gaat Foob ineens uit een geheel ander vaatje tappen. Een zeer belangrijk probleem van je is … consistency. Want als je zo gaat "argumenteren" klassificeer jij je duidelijk als een spek-en-bonen iemand
  Foob: ik heb hiervoor alleen sec gezegd dat ik een stuk wilde schrijven waarin de externaliteiten van het libertarianisme aan de orde komen. Nadat jij met uit de lucht gegrepen hypothesen omtrent beweegredenen mijnerszijds kwam, gaf ik hier uitsluitsel over om misverstanden op te heffen. Bij mijn weten een consistente gedragswijze, maar inconsistent met jouw geconfabuleerde ideeën over mijn beweegredenen. Die, overigens, je geloofwaardigheid niet zullen vergroten.

Comments are closed.