Al enige tijd ben ik verwikkeld in de voorbereidingen voor een jaarlijks terugkerend simulatiespel waarbij het de bedoeling is de VN na te bootsen. Net als bij de VN worden resoluties geschreven om later samengevoegd te worden en om in een commissie behandeld te worden. Echter, zo zie ik dit jaar voor de tweede keer, de VN is een werkelijk ongelofelijk staaltje hypocriet collectivisme en vaak ook socialisme.

Zo stuitte ik gisteren op een stelling, uitgewerkt in een resolutie die in opvallend eerlijke bewoording de privatisering van waterbronnen in zogeheten LEDC’s (Lesser Economically Developed Countries) tegengaat en zelfs verbiedt. Het idee hierachter, in uitermate wollige bewoording uiteengelegd in de ‘preambulatory clauses’, die niet mogen worden behandeld maar wel vereist zijn, komt erop neer dat niemand zich dan nog water zal kunnen veroorloven.

Terzijde het overduidelijke recht dat een ondernemer en individu hebben om hun eigendom te exploiteren, zijn ook de collectivistische doelen met een dergelijk verbod niet gediend.
Volgens de socialistische schrijvers van dit bureaucratische toiletpapier zal de eigenaar van de pomp zelf de prijs zetten en zullen de omwonende consumenten zich dus nooit water kunnen veroorloven. Immers, alle inwoners van LEDC’s, op enkele corrupte ambtenaren na, zijn ongelofelijk arm.
De eerste fout in deze redenatie doet zich al snel voor. Als niemand zich het water kan veroorloven, heeft de pompeigenaar geen klanten en dus geen inkomsten. Daarom zal hij de prijs verlagen tot men het zich wél kan veroorloven.
Máár, zeggen de kortzichtige socialisten, dan moeten die mensen ál hun geld aan dat water uitgeven omdat de pompexploitant de prijs natuurlijk wel zo hoog mogelijk stelt. De kortzichtigheid van deze aanval op het monopolyverschijnsel blijkt uit de volgende belangrijke omissie: als de pompexploitant zijn prijzen zo hoog mogelijk stelt (wat hem overigens behoorlijke inkomsten oplevert en dus in collectivistische zin alleen maar winst betekent), is het opportuun om met een kleinere en wellicht aanvankelijk duurdere pomp onder die prijs te gaan zitten. En dat doet men dan ook.
Voor alle socialisten onder u, dat heet concurrentie!

Wanneer men de pompen in overheidshanden houdt, is de zeer letterlijke stroom van het product niet alleen onderhevig aan corruptie en dure bureaucratie maar deze is ook nog eens zeer schadelijk voor de economie en de algemene ondernemersgeest van de bevolking.
Deze ‘verloederde ondernemersgeest’ is dan ook de tegenhanger van Marx zijn ‘vervreemde arbeider’.

Marx betoogde in Das Kapital, als onlogische ondersteuning van de historische dialectiek, dat de arbeider, doordat hij aan de lopende band werkt, vervreemdt van het eindproduct. Deze vervreemding leidt volgens Marx tot verminderde productiviteit en is een ‘schrijnend’ voorbeeld van slechte arbeidsomstandigheden.
Naast het feit dat werk simpelweg niet altijd leuk kan zijn en dat deze ‘vervreemding’ ook simpelweg ‘verveling’ genoemd mag worden, ligt het feit dat zowel in praktijk als theorie geen sprake is van verminderde productiviteit omdat goed ouderwets geld altijd nog voldoende motivatie vormt.

De ‘verloederde ondernemersgeest’ is echter wél een serieus probleem voor algemene economische welvaart. Als de ondernemer om te beginnen alle motivatie ontnomen wordt door middel van belastingdruk en allerhande inperkingen en als hem vervolgens ook nog het werk uit handen genomen wordt door een incompetente ambtenaar, zal de werklust hem snel vergaan. Bovendien leidt deze verminderde werklust tot een hoogst merkwaardige arbeidsinstelling.
Al is dit theoretisch moeilijk verklaarbaar, het is in de praktijk niet te ontkennen. En dat doet men (bedrijven) ook niet. Het verschijnsel van de verloederde ondernemersgeest komt vaak voor in ontwikkelingslanden en al even vaak als gevolg van de voorgenoemde socialistische overheidsingrepen. Het enigszins merkwaardige resultaat van deze onnatuurlijke instelling is dat men, vooral in de Afrikaans ontwikkelingslanden, enkel voor werk komt opdagen op betalingsdag. Men begrijpt de meest simpele arbeidsverhoudingen niet doordat de overheid ze elke kans op arbeidservaring in een vrije omgeving ontneemt. Ditzelfde geldt voor de ondernemer die niet ver genoeg vooruit kan denken om inkopen te doen voor winstgevende doorverkoop maar enkel als hij toevallig iets in handen heeft ook daadwerkelijk iets tracht te verkopen.

Vandaar dat Westerse multinationals zoals Heineken in de verscheidene Afrikaanse fabrieken het liefst, zelf voor de ongeschoolde arbeid, Westerse werknemers hebben. De fout wordt enkel verergerd wanneer de overheden, met steun van onder andere de VN, dit niet pikken en quota opstellen voor het aantal lokale werknemers per Westerse werknemer die een bedrijf moet hebben. Zo moest men, toen blanken daar nog veilig waren, in Zimbabwe voor elke blanke werknemer 50 zwarten aannemen.

Apart, als ik zo terugkijk op het bovenstaande, dat, hoewel ik begon met het voornemen een lofrede voor het kapitalisme te schrijven, al snel in een hekeldicht over het socialisme belandde. Maar ach, zo gaat dat bijna altijd. Omdat het kapitalisme zo duidelijk, logisch en bovenal natuurlijk is, is het contrast met overgecompliceerd en onlogisch socialisme zeer groot en daarom in wezen veel moeilijker te bevatten.
De deugden van kapitalisme zijn immers vanzelfsprekend. Maar zonden van het socialisme zijn daarmee des te groter.

115 REACTIES

 1. [30] Er is eigenlijk wel iets mis hoor, met utilitarisme: het is niet zo erg moreel hoogstaand…een beetje machiavelli…maar het komt wel heel veel voor.

 2. Als ik nog even terug mag komen op die onder- of nietverzekerde Amerikanen…
  Als je een flink gedeelte van je loon moet inleggen om een leger te betalen dan houd je inderdaad weinig over om nog een verzekering te betalen. Het kost de amerikaanse belastingbetaler 30 dollar per dag. Dat komt neer op (uitgaande van 20 werkdagen per maand) 600 euro per maand…
  Natuurlijk zijn er nog meer dingen waarvoor die mensen gedwongen worden te betalen, maar dit schiet al flink op natuurlijk.
  Het kapitalisme maakt mensen niet arm, de overheid doet dat. En dat komt omdat de overheid een monopolie heeft en die met geweld vasthoudt. En dus worden de prijzen steeds hoger.
  Nog even: kapitalisme is niet een dikke fabriekseigenaar met een sigaar inde mond, die met een zweep de arbeiders dwingt om te werken. Dat is een beeld die nog is blijven hangen van de industriele revolutie. Overigens wel bijzonder dat die arbeiders vrijwillig en masse naar de stad trokken om onderdrukt te worden door die gemene eigenaar.
  Kapitalisme is niets anders dan dat je voor een vrije geldstroom bent, dus dat je als arbeider alle vrijheid hebt om geld (=kapitaal) op te bouwen en te gebruiken naar goeddunken. En je ziet; hoe kapitalistischer en vrijer, hoe hoger de welvaart. Voorbeelden te over in de wereld, daar kan gewoon niemand omheen!

 3. [29]

  Nog even een opmerking over dat modieuze geneuzel over topmensen in het bedrijfsleven; ik citeer: "Zo stond onlangs in het NRC Handelsblad van 23 december 2006, een artikel van bestuursleden van diverse ondernemingen die een kerstbonus kregen van 150 miljoen dollar. 1 bestuursvoorzitter kreeg zelfs 40 miljoen dollar bonus."

  So what ? Als de desbetreffende bedrijven het zich niet kunnen permiteren, dan gaan ze failliet. Maar goed. Wat dacht je wat er met dat geld gebeurt ? Die bonussen worden besteed aan consumptiegoederen, of komt beschikbaar als werkkapitaal op de een of andere manier. Qua consumptiegoederen moet je dan bijv. denken aan Porsches, Lambo’s, Ferrari’s etc. De verkopers zijn blij. De baas van de verkoper is blij. De garage en de importeur zijn blij. Dan zijn er helaas ook nog een handvol dieveninstanties van overheidswege blij. En guess what: die verrekte mobielen moeten geproduceerd worden.. zodat er en fabriek met z’n arbiders en al z’n gezinnen blij zijn. Kortom: feest !! De enige zuurpruimen zijn de politici die de aandacht af willen leiden en daarom gaan klagen. Totdat ze zelf in het lucratieve commisaris-circuit terecht komen, zoals Wim "als in het Kwartje Van" Kok.
  Kortom: geld moet rollen, en wie veel geld voor het bedrijf verdient, is het waard om daar uitstekend voor beloond te worden.

 4. Tijd voor tijd.

  kapitalisme wil de (vermeende) verbetering in de toekomst.
  socialisme wil de (vermeende)verbetering nu.

  Bij kapitalisme krijgt men het ook in de toekomst maar daar hebbie nu niks an.
  Bij socialisme krijg je het nu maar daar hebbie in de toekomst niks an.

 5. [33]

  Beste Andre,

  Stel, ik heb al een auto en een tweede boeit mij niks.
  Maar voor mijn bonus van een miljoen koop ik een schilderij die 200 jaar geleden is gemaakt van een kerel die er, met een beetje meer bonus, een schilderij van 2,5 miljoen van koopt?

  Wanneer komen die centen bij de arrebeier terecht dan?

 6. [35]
  Beste Bep,

  Iemand zal dat schilderij van A naar B moeten verplaatsen…

 7. [34]
  Als je zo’n bunus zou beuren, had JIJ er niet voor gebuffeld dan, en die andere vent net zo min? Zijn DAT dan geen arrebeiers?

  Dacht je dat bonussen in het bedrijfsleven ziets is als de baantjes en soepsidies die MPP-ers elkaar toeschuiven, en waarvan de shitsjialisten wel de grootste misbruik van maken? Dacht je dat Cohen het ooit had "verdiend" om burgemeester van Amsterredam te zijn? Nog even en ook de SP vindt een manier om hun negatieve bonus-systeem om te leggen, want Maorijnissen heeft zelf als omzeild d.m.v neven-inkomsten.

 8. [30] [33] De individuele vrijheid die het kapitalistisch systeem voortbrengt is heel erg mooi. Het brengt namelijk relatieve economische welvaart aan iedereen (met daarbij zelfstandigheid en vrijheid). Maar het kapitalistisch systeem heeft geen oplossingen voor de sociaal maatschappelijke problemen. Solidariteit is toch noodzakelijk om dit soort problemen op te lossen? Je kunt immers niet alles op te lossen door maar een bedrijf op te zetten, die maar winst wil genereren.

 9. [38] Volledig mee eens. Het kapitalisme zorgt niet voor sociale en maatschappelijke problemen. Dat is vooral omdat het daarvoor niet dient!
  Godsdiensten, serviceclubs, liefdadigheidsinstellingen, en allerhande andere maatschappelijke initiatieven dienen daarvoor. Hoe minder de staat zich daar mee moeit hoe beter voor de hulpbehoevenden.

 10. [39]
  Klopt. Sterker nog: die zogenaamde soosjale zorg van overheidswege voor de "slechterbedeelden" in "de maatschappij" zorgt voor een pavlov-reaktie onder het motto "ik voel als individu niet aangesproken om mijn buurman in nood te helpen, omdat dat een taak van de overheid is". Geen wonder dat iedereen erover klaagt dat de maatschappij zo kil is… met dank aan de sosjalisten.

 11. [38]
  "Je kunt immers niet alles op te lossen door maar een bedrijf op te zetten, die maar winst wil genereren"

  Als ik dat omkeer, dan constateer ik dat je het volgende zegt: "je kunt immers veelop lossen door een bedrijf op te zetten"..
  Anyway – wat bedoel je precies met "die maar winst wil genereren"? Wat is anders precies het doel van een bedrijf: het aangenaam verpozen van aandeelhouders, direktie en werknemers ?

  Winst moet, winst doet je goed. Hoe meer, hoe beter. Een maatschappij moet bottom-up georganiseerd zijn, en niet top-down zoals hier in neo-communistisch Europa waarvan bananen-monarchie Nederland helaas deel uit maakt. Binnen een paar jaar vanaf nu hebben idioten als Baroso, Smit-Kroes c.s. de Europese tent compleet in hun greep. Ik ben dat zooooo verschrikkelijk ZAT, en nog meer dat mensen je gewoonweg schaapachtig aan zitten te kijken als je dit soort onderwerpen aansnijdt. Optieven met dat boevenpak dat me mijn centen afpakt. Maar dat geheel terzijde, het moest er even uit..

 12. [41] Maar wat moet de rol van de overheid dan wel zijn? Als het alleen maar in de weg zit en je geld afpakt.

  Ik wist overigens niet dat Baroso, Smit-Kroes een afdeling was van de KGB maffia 😉

 13. [40]

  Het is nog VEEEEEL erger in Nederland …. enwel omdat kinderen zich steeds vaker niet langer verantwoordelijk voelen voor hun eigen hulpbehoefende bejaarde ouders, of dat ouders hun gehandicapte of ziekelijk kind in feite aan de staat "overdragen" … Zogenaamd omdat de staat alle zorg voor iedereen op zich zou hebben genomen.

  Zelfs dat "doorgeleerden" van lage komaf hun eigen ouders niet eens meer willen kennen, omdat zij zichzelf inmiddels tot het "betere" publiek behorend achten. Voorbeeld uit mijn studententijd toen ik in de Groninger Oosterpark arbeidersbuurt woonde; Knap buurmeisje en enige kind trouwt met kostganger die als arts slaagde. Haar (rode) ouders mogen echter niet bij haar in Helpman komen omdat (vanwege hun eenvoudig komaf) … het "slecht" zou zijn voor hun enig kleinzoontje, die zij daarom alleen van een parkbankje op afstand kunnen gadeslaan.

 14. [43]
  Moet ik het helaas mee eens zijn. En ook hier zien we weer dat asshole politicians hun eigen probleem creeeren en dat vervolgens weer "op proberen te lossen" door het "maken van beleid". Ik heb daar ZO ENORM de schurft over in, dat wil je NIET weten. Dan vragen die eikels van politici zich af wat het probleem is… commissie zus, commissie zo, om er na een paar jaar en ettelijke zakken vol met Euri’s verder doodleuk te zeggen dat het toch wel héééél erg is en dat er beleid moet worden gemaakt. En de oudjes ? Die lijden er onder. Waarom ? Omdat ze Nederland samen op hebben gebouwd na de 2e WO. Klotenvolk, dat zijn ze, politici.

 15. [42]
  Ik persoonlijk neig naar anarcho-kapitalisme. Kortom: geen overheid. Nou is het gat met de huidige maatschappij vrij groot, dus je zult op de één of andere manier een overgang moeten creeeren, die hetzij van de ene op de andere dag gebeurt (schocktherapie; nadat bijvoorbeeld de wal het schip heeft gekeerd) hetzij geleidelijk gebeurt. Dat laatste zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren, omdat er helaas geen ingebouwd systeem in de overheid (lokaal, nationaal en EU) is ingebouwd om zichzelf qua groei en invloed te beperken; eerder het tegenovergestelde. Ik kan persoonlijk niet anders concluderen, dan dat we op een zinkend schip zitten.. en omdat ik niet de kapitein ben, zal ik er af zijn voordat het zover is, want de reddingsboten zullen overvol zijn (lijk wel een profeet.. :-))))

  En Baroso, Smit-Kroes c.s. ? Die zijn niet van de KGB mafia, maar van de Euro-mafia. Machtswellustelingen, dat zijn het; met een keurig kapsel, academisch taalgebruik en keurige manieren in de direkte omgang. Ondertussen maken ze ALLES, ik zeg ALLES kapot..

 16. [45] Anarchistisch? Dat is volgens mij nog extremer dan libertarisch gedachte goed.

  Wat doen Barroso en consorten wat dusdanig in strijd is met de o-zo-vrije markt?

 17. [46]

  Zie woordenlijst, bovenste regel op deze website (heb ik gisteren ook al gezegd :p)
  Anarcho-Kapitalisme /anarcho-kapitalisten
  Het anarcho-kapitalisme is de stroming binnen het libertarisme die de staat volledig wil afschaffen en ook leger, politie en rechtspraak aan de vrije markt over laten.

  Voorbeeld:Barolo en z’n collega-wijnazijntappers vinden het nodig om de CO2 uitstoot met 30% te beperken. Als dat op hunzelf sloeg, had ik er niet zo’n probleem mee; maar het heeft betrekking op de EU als geheel, waardoor ze het mij ook opdringen zonder dat ik erom gevraagd heb.

  En, hoe ver ben je met de serie "Free to Choose" ?

 18. [41] Wat een eerlijke reactie André, zó uit de buik! Je drukt er helemaal mijn gedacht mee uit.

 19. [47] Heb 1 aflevering gekeken. Maar ben ook nog bezig met leren (student) voor het tentamen van morgen :(.

  De eerste serie vond ik heel interessant, inderdaad in hapklare brokken. Goed verteerbaar. Maar Milton Friedman is wel voor een overheid. Overigens vond ik het wel heel erg overheid ‘bashen’. De ambtenaartjes in de top van de toren die bepalen wat mensen moeten doen. Op een gegeven moment stond hij bij een naaiatelier, waarbij hij uitlegde dat de werkplekken niet aan de veiligheidseisen voldeden en dergelijke. Zijn conclusie was dat die werknemers nl. het zelf niet belangrijk vonden. Het salaris was het belangrijkste overweging om daar te gaan werken. Als ze er niet tevreden mee zouden zijn dan konden toch iets anders kiezen.
  Hierbij had ik wel mijn bedenkingen. Want vaak zijn er meer factoren die meewegen in de besluitvorming van een werknemer om ergens te werken. Bijvoorbeeld een prostituee in Afrika die zonder condoom haar werk uitvoert, kan erop wachten dat ze aids krijgt. Toch nemen prostituee’s het risico wel, omdat het meer verdiend. Dit risico nemen ze omdat hierdoor de kans vergroot om uit de armoede te ontsnappen. Is het hierbij niet denkbaar dat je als overheid, of andere vorm van instituut ingrijpt en een dergelijk persoon tegen zichzelf in bescherming neemt?

  Ik krijg trouwens de impressie dat "jullie" niet zozeer tegen een overheid zijn. Maar dat het probleem eerder ligt dat je de mogelijkheid niet krijgt om aan het collectivisme te onttrekken.

 20. [49] Beide zijn waar. Libertarisme is er in verschillende smaken. Je hebt de anarcho-kapitalisten die de staat helemaal overbodig achten, je hebt de minimal state voorstanders die een staat wenselijk of niet tegenaangewezen achten zolang haar bevoegdheid zich beperkt tot leger, rechtspraak en politie.
  Je hebt linkslibertariërs die voorstander zijn van totaal open grenzen en vrije immigratie en je hebt libertariërs die vinden dat de eigenaars van een land voorwaarden mogen stellen aan wie erin komt (http://www.hanshoppe.com), je hebt rechtslibertariërs die een zekere sympathie en verwantschap hebben voor en met conservatisme, enz…
  EIGENLIJK is libertarisme een ander woord voor liberalisme. Maar dat werd zó misbruikt dat de overblijvende liberalen vonden dat ze een nieuwe aanduiding nodig hadden.
  succes met je examen!

 21. [49] Is het hierbij niet denkbaar dat je als overheid, of andere vorm van instituut ingrijpt en een dergelijk persoon tegen zichzelf in bescherming neemt?
  Iemand tegen zichzelf in bescherming nemen is de grofste vorm van betutteling die je je kan voorstellen. Het is eigenlijk toe-eigening en daarom immoreel. Niemand kan iemand anders bezitten.

  Natuurlijk is iedereen vrij om een instituut te stichten dat hulp verleent aan deze mensen – indien ze dat willen.

 22. [52] Dit vind ik een interessante tegenstelling, nl. dat een land voorwaarden mogen stellen. Op welke grond kan een libertariër dat stellen? Als je ervan uitgaat dat iedereen een individueel recht heeft/ soevereiniteit, dan heb je toch ook te respecteren dat iemand zijn geluk elders komt zoeken?

 23. [53] Ja, dat is leuk. Maar hoe zit het met geestelijk gestoorden. Die door de stoornis in hun hoofd, niet meer de "vrijheid" hebben om hun eigen mening te vormen?
  Waar ligt die grens?

 24. [48]
  Ik kan het helaas niet mooier maken, en ook niet makkelijker, Bud 😉
  Probleem bij het hele verhaal van bewust maken, is dat ieder individu werkelijk wakker moet worden en leert om verder te kijken dan z’n neus lang is. Het is werkelijk een uitdaging om mensen aan het denken te zetten; de "informatie" komt u met bakken tegemoet zodra u de TV aandoet. Dan denk je als ottonormalverbraucher tussen de pulp van de commercielen (en de publieke omroep ook trouwens) wat zinvolle informatie te kunnen onttrekken aan programma’s zoals het Journaal en z’n satellietprogramma’s één twee of drie vandaag, danwel morgen of zo, en guess what – ALLEMAAL hobbelen ze als goede slaven achter de sosjale meute aan met inhoudsloos gebrabbel over opwarming van de aarde en dat het toch wel goed is dat er maatregelen komen. En weet je wat ik NOG misselijker vind ? Dat het &^%&%* JEUGDJOURNAAL net zo hard meedoet ! Als je het over een KERK hebt: welnu, DAAR is je kerk RECHT voor je raap op TV, druk doende om onschuldige kinderzieltjes te vergiftigen met gekleurde informatie. Alsof de dagelijkse confrontatie met de sojalistisch georienteerde schoolboeken en ditto lerarencorps waarvan sommigen het niveau van Havo-abituriëntjes nog niet overtijgen, nog niet genoeg is. En weer: als je DAAR wat van zegt: WEER die schaapachtige blik en die nou-nou-nou-het-is-allemaal-toch-niet-zo-erg-reaktie. En ondertussen maar aan aktevorming doen van jouw kind, terwijl ze zeggen dat ze het niet doen. Dat sommigen NIET ZIEN betekent wat mij betreft, dat er SERIEUS en FUNDAMENTEEL dingen fout zitten tussen de oren hier in dit kikkerland. Mensen zijn nu generaties lang murw gemaakt met die sosjo-crap; heb het er laatst nog met m’n vader van boven de 80 over gehad, dat begon al vlak na de oorlog die onzin. Alles wordt genivelleerd tot een hapklare brok, het enige dat U, BESTE BURGER, mag doen is luisteren naar het baasje in Brussel, met de gedweee handlangers in Den Haag en hun lokale vazallen annex ex-Melkertbaan pennenlikkers. Ik heb zo langzamerhand ECHT een pesthekel aan de gang van zaken in Europa in het algemeen en in dit land in het bijzonder; blij dat ik volgende week weer in de VS zit voor een weekje..

 25. [55]
  Goede vraag. Een geestelijk gehandicapte is misschien te vergelijken met een kind. Een kind is pas op een bepaalde leeftijd (verschilt per kind) in staat om zelfstandig beslissingen voor volledig eigen verantwoording te nemen; een geestelijk gehandicapte is daar wellicht nooit toe in staat. Op een gegeven moment, en op een geleidelijke manier, geef je als ouder(s) een kind meer vrijheid in het nemen van z’n eigen beslissingen. Dat zal bij een gehandicapt kind niet het geval kunnen zijn; de ouders moeten dus blijven beslissen voor hun gehandicapte kind.

 26. [54]

  Dat vind ik persoonlijk ook, voor zover de gelukszoeker in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Dat betekent dus ook: geen ondersteuning van de staat (=uitkering)indien er een regering is (ingeval van een nachwakersstaat / minimal state); en maximale kansen op werk door geen minimum loon te hanteren. Laat de Onzichtbare Hand van de marktwerking z’n werk doen; het werkt ! En omdat mensen er voor kiezen om werk te doen en niet de kans krijgen om met de een of ander kul-uitkering op de bank thuis zitten met in de ene hand een fles bier en in de andere hand een zak sjips, zal er ook minder criminaliteit zijn (alhoewel het een illusie is om te veronderstellen dat criminaliteit niet meer zal bestaan). Hangjeugd ? Geen tijd, het is werken of leren.

 27. [58] Wat zorgt ervoor dat de ouders die verantwoordelijkheid dienen te blijven dragen?

Comments are closed.