aymericchaupradeRegelmatig lees of hoor je in de mainstream media en elders, zelfs  in reacties op de Vrijspreker, denigrerende opmerkingen van politici, opiniemakers en anderen, dat we niet moeten denken, dat er ooit sprake zou zijn van een samenzwering,  dat op de een of andere wijze zou proberen de macht naar zich toe te trekken, of dat “we niet in complottheorieën moeten geloven.” M.a.w.: complotten zouden niet bestaan. Deze bezweringsformules zijn evidente drogredenen en moeten, tenzij er sprake is van broodje-aap-verhalen, in het algemeen als potentieel gevaarlijke maatschappelijke bedreigingen worden ontmaskerd en behandeld.

Men gaat er kennelijk voetstoots vanuit, dat de vrijheid van meningsuiting te allen tijde  door het geweldsmonopolie wordt beschermd. Dit leidt tot de absurde presumptie, dat de man in de straat ofwel  volledig vrije toegang zou hebben tot alle relevante nieuwsbronnen en/of dat hij door de NL massamedia spontaan alle voor hem relevante nieuwsfeiten op een presenteerblaadje krijgt aangeboden.  Ik geef u op een briefje: geen van beiden is aantoonbaar het geval.  Wie denkt, dat dit wel het geval is, is ofwel buitengewoon naïef, ofwel is een collaborateur. Beide mindsets bedreigen de individuele en maatschappelijke vrijheid.

Men maakt tegenwoordig regelmatig mee, dat men al voor stapelgek en/of alles wat lelijk is, wordt uitgemaakt, wanneer men op goede gronden twijfelt aan een officiële lezing en of aan bepaalde interpretaties van feiten die voor “algemeen bekend” worden gehouden. Hieruit spreekt een grote angst van: “oh jee, het zal toch niet waar zijn? Natuurlijk niet, het mag niet en kan dus ook niet waar zijn. Wat een afgrijselijk mens of een waanzinnige idioot, die zoiets bedenkt en uitspreekt.” Daar worden de heer en mevrouw Doorsnee erg zenuwachtig van.

Het wordt weer het  aloude liedje: de boodschapper heeft het gedaan. Een recent voorbeeld is de “Holocaust”-ontkenning, waarbij bisschop Williamson na weer te zijn toegelaten tot de RK Kerk opnieuw werd geconfronteerd met de eis, dat hij zijn mening over de holocaust moest intrekken.

Nu pleit zelfs de eigen officiële kerkgeschiedenis niet bepaald voor de stelling, dat de RK Kerk overdreven tolerant zou staan tegenover die katholieken die er bepaalde excentrieke opvattingen op na houden. Integendeel. Maar daarover wil ik het hier niet hebben.

Het gaat mij om de vraag, in hoeverre een van het gemeen afwijkende opvatting  door het geweldsmonopolie of zijn plaatsvervanger wordt getolereerd en de vertolker ervan met rust wordt gelaten.  Vooral de laatste tijd zijn de berichten over de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting in het zogenaamde vrije Westen niet van de lucht.  Zo kwam niet alleen bisschop Williamson in de problemen, ook Geert Wilders wordt het spreken bemoeilijkt zo niet belet.

Kort geleden besprak ik hier de positie van Prof.  Norman Finkelstein, die  n.a.v. zijn bestseller “The Holocaust-industry: Reflections on the Exploitation of Jewish suffering”  uit zijn functie werd gezet. Maar daar blijft het niet bij. Ook in Frankrijk werd vorige maand iemand ontslagen, die iets publiceerde, wat het geweldsmonopolie niet bevalt. Blijkbaar begint het establishment behoorlijk zenuwachtig te worden.

Schandaal in Frankrijk

Onlangs verscheen het boek  “Chronique du choc des civilisations” (ofwel: “Kroniek van de clash of civilisations”) van Prof. Aymeric Chauprade. Aymeric Chauprade is doctor in politieke wetenschappen en in internationaal recht aan de Sorbonne, gediplomeerd in politieke wetenschappen (Sciences Po) in Parijs.  Bovendien is hij gediplomeerd in wiskunde, belast met cursussen aan de Universiteit van Neuchâtel in Zwitserland (geschiedenis van politieke ideeen), lector in  geopolitiek aan het Koninklijk College van hoger militair onderwijs van Marokko, directeur van de Revue française de géopolitique en -tot voor kort- directeur/instructeur  in geopolitiek aan het Franse CID (College Interarmee de Defense).

In zijn boek geeft Chauprade aan, dat er andere verklaringen voor de aanslagen van 9/11 mogelijk zijn dan de officiële (een scenario, dat overigens vorig jaar reeds uitgebreid in een draad op de Vrijspreker door Ron Paul Fan werd voorgesteld en bediscussieerd):

“In his books Chauprade defends his theory of the clash of civilizations, notably through an opposition between Europe (including Russia) on the one hand and Islam, on the other. But, contrary to American neo-conservatives, he is clearly hostile to the United States and to Israel. Chauprade has never hidden that his political convictions are those of the hard-core Right, close to Philippe de Villiers.”

Door de publicatie van een artikel over zijn boek in het Franse weekblad Le Point krijgt de Franse minister van defensie Hervé Morin er lucht van:

“Aymeric Chauprade, instructor of geopolitics at the CID was brutally dismissed this morning (February 5) by Defense Minister Hervé Morin following the publication of an article in Le Point. Morin accuses him of being the author of a “text from which emanate unacceptable notions” concerning the 9/11 attacks which are presented as the fruit of an Israeli-American conspiracy.”

Kennelijk wordt de “complottheorie” van deze professor wel serieus genomen door het geweldsmonopolie.  Dat komt hem echter op ontslag van zijn functie bij het CID te staan.  Wij zijn dan ook benieuwd naar het vervolg, want Prof. Aymeric Chauprade heeft beloofd het er niet bij te laten zitten, zodat verwacht mag worden, dat die muis nog best wel een staart zal krijgen:

“I am now free to express myself. The little clan, within the Ministry of Defense, that defends foreign interests, essentially American, is going to have some worries,” he threatens. (…)”

benjamin-disraeli1Lees ik het goed? “De kleine clan binnen het defensieministerie, dat buitenlandse, essentieel Amerikaanse belangen behartigt…”. Dat zegt een Franse politicoloog over zijn voormalig werkgever, het ministerie van Defensie.

Kennelijk heeft hij met zijn boek hier aan een uiterst teer onderwerp geraakt, waarop de bescherming van de vrijheid van meningsuiting volgens de Franse defensieminister geen betrekking heeft (een “defensiegeheim” dus) en dat dan ook wel eens dichter bij de waarheid over de aanslagen van 9/11 zou kunnen staan dan de officiële lezing.  Eens temeer een reden voor ons om deze zaak zo dicht mogelijk te blijven volgen.

Laat ik besluiten met een waarschuwend citaat van  Benjamin Disraeli:

“The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes.” (Benjamin Disraeli, 1844)

27 REACTIES

 1. Spynose veegt zijn straatje schoon, en bedient zich daarbij van onheuse voorstellingen van zaken.
  ‘Complotten zouden niet bestaan’, legt hij in de mond van z’n vermeende ‘collaborateurs’ of z’n naievelingen die de vrijheid zouden bedreigen.
  Maar dat is een verkeerde conclusie.
  Elk vermeend complot dient op z’n eigen merites te worden beoordeld.
  V.w.b. de holocaust en 9/11 bestaat er een grote hoeveelheid bewijsmateriaal en een grote hoeveelheid aanwijzingen, dat deze hebben plaatsgevonden zoals algemeen bekend werd (werd!).

  Het is nogal belachelijk al dat bewijsmateriaal domweg te negeren.
  Spynose, ‘de boodschapper’, heeft het weer gedaan, klaagt hij vervolgens.
  Als die boodschapper zaken verkondigt waarvan is aangetoond dat deze onjuist zijn, kan men die boodschapper inderdaad verwijten maken.
  In dit geval wenst hij in een Joods complot te geloven, hoewel hij daarbij uiteraard geen echte kenneis heeft, maar voornamelijk concludeert n.a.v. wat hij meent te zien. Conclusies die dus geheel voor zijn rekening komen.

  Over Chauprade laat ik mij niet uit, ik ben niet bekend met de man.
  Maar dat zo’n geleerde heer bij voorbaat anti-Amerika en anti-Israel is, vind ik onmiddellijk allerminst een aanbeveling om in de juistheid van zijn interpretaties te geloven.
  Politicologie studeren, vind ik ook niet direct een aanbeveling (linksen waren dol op die studie).
  Wiskunde? Daar lost men internationale verhoudingen van mensen niet mee op.
  Ik vermoed dat de man een Joods samenzwerinkje ziet binnen dat ministerie. En daarmee de aandacht van Spynose heeft getrokken.

  beek [3] reageerde op deze reactie.

 2. Deze man was op zoek naar een schijnwerper ,en vond het.
  In de geschreven geschiedenis is de schuldvraag altijd beantwoord door een overwinnaar.
  Of het nou via gaskamers ging ,of vliegtuigen die gebruikt worden als lift naar 70 maagden blijft lood om oud ijzer.
  De daders waren in het ene geval volgelingen van een politieke religie ,in het andere mogelijk Amerika zelf volgens het wiskundig denken van deze man.
  Het is een opener voor een eindeloze oeverloze discussie die alleen door een winnaar gestopt kunnen worden .
  Dat gebeurt als het laatste Sharia wetgevende land van deze planeet verdwenen is .
  Daan hangen we als hij z,n mond open doet en deze materie aanroert ,welverdiend op.

 3. @beek [1]:

  Ik vrees dat het hier een opgeblazen kwestie betreft.
  Joodse complotten lijken hier niet in het geding.
  Daarmee vervallen mijn suggesties hieromtrent.
  Eerder lijkt een wens van Sarkozy in het geding om Frankrijk aan te sluiten bij het NATO-verbond, waar deze professor een tegenstander van schijnt te zijn.
  Iemand die daarbij les geeft aan de Franse militaire academie, bevindt zich daarmee vermoedelijk dus wel in een politiek gevoelige positie.
  Voeding geven aan de 9/11-conspiracy-nuts, schijnt z’n positie wat extra te hebben verzwakt.
  Onbelangrijke kwestie. Een intern Frans probleempje.

  Ron Paul Fan [4] reageerde op deze reactie.

 4. @beek [3]:

  “Ik vrees dat het hier een opgeblazen kwestie betreft.
  Joodse complotten lijken hier niet in het geding.
  Daarmee vervallen mijn suggesties hieromtrent.
  Eerder lijkt een wens van Sarkozy in het geding om Frankrijk aan te sluiten bij het NATO-verbond, waar deze professor een tegenstander van schijnt te zijn.”

  Heerlijk om te zien hoe zin 2 en zin 4 elkaar in de staart bijten.

  Wat is de ethnische identiteit van #001 en #002 in Frankrijk? Waarom haalde de ‘rechtse’ (lees: neocon) Sarkozy de ultra-linkse Kouchner in zijn kabinet? Juist, vanwege de ethnische verwantschap; ze zijn beide van joodse afkomst.

  En waarom zou Sarkozy, geheel tegen de franse gaullistische traditie in, Frankrijk volledig in de NATO willen integreren, lees onderschikken aan de amerikaanse dominantie?

  Waarom zou Sarkozy toch zulke harde tonen aanslaan tegen Iran en dat terwijl Khomeiny nota bene vanuit Parijs de macht overnam in Iran?

  En jij wilt beweren dat het ontslag van een militaire professor, die beweert dat Israel achter de aanslagen van 9/11 zit, helemaal niets te maken zou hebben met de dual loyalties van diegenen die het in Parijs voor het zeggen hebben? Laat naar je kijken.

  Hier Russia Today (voor mij de nieuwe BBC) over het ontslag:

  http://www.youtube.com/watch?v=Zh7VvkY0NYQ
  beek [5] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Ron Paul Fan [4]:

  Ik zie geen Joods complot. Dat Rpf en Spynose deze kennelijk wel willen zien, is voornamelijk hun probleem.
  En als Spynose dit ook meent te zien, is hij alweer minder geloofwaardig geworden.
  En blijkt mijn vermoeden dat dit zijn aandacht heeft getrokken, toch waar te zijn.
  Waarom mag Sarkozy geen hoge toon aanslaan tegen Iran?
  Is Iran zo’n vriendelijke natie, vol van beschaving, en zonder agressieve bedoelingen?
  Waarom moet Sarkozy voor Khomeiny zijn, louter omdat deze ooit in Parijs zat?
  Wat redeneert die Rpf toch telkens vanuit grove generalisaties. Frans is Frans, kennelijk in dit geval.

  Ron Paul Fan [6] reageerde op deze reactie.

 6. @beek [5]:

  “Waarom mag Sarkozy geen hoge toon aanslaan tegen Iran?”

  En waarom zou ik me niet mogen afvragen waarom hij dat doet itt al zijn voorgangers?

  “Is Iran zo’n vriendelijke natie, vol van beschaving, en zonder agressieve bedoelingen?”

  Ze hebben anders al meer dan 2 eeuwen geen vreemd land aangevallen. Dat kun je van veel westerse landen (waar ik Israel dan maar even ook onder reken) niet zeggen.

 7. @Ron Paul Fan [8]:

  Wat een schreeuwlelijkerds daar. Weinig wol.

  Ik denk toch iets beters gevonden te hebben, nou ja, beter gedocumenteerd, denk ik. Heb je het volgende onafhankelijke onderzoek naar 9-11 al gelezen? (Ik nog niet helemaal. Geheel vrijblijvend dus:)

  Table of Contents – Internet Version

  An Independent Investigation of 9-11
  and its Zionist Connection

  by Dr. Albert Pastore

  Immediately after the 9-11 attacks, former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was asked what the attack would mean for US-Israeli relations. His quick reply was: “It’s very good……. Well, it’s not good, but it will generate immediate sympathy (for Israel)”.

  “Evidence linking these Israelis to 9-11 is classified. I cannot tell you about evidence that has been gathered. It’s classified information.”

  – U.S. official quoted in Carl Cameron’s Fox News report
  on the Israeli spy ring and its connections to 9-11.

  “Every time we do something, you [Shimon Peres] tell me America will do this and will do that.. I want to tell you something very clear: Don’t worry about American pressure on Israel. We, the Jewish people, control America, and the Americans know it.”

  – Ariel Sharon Israeli Prime Minister, homicidal psychopath
  Jewish Mafia member
  Knesset, Tel Aviv, October 3, 2001

  “Neither Jewish morality nor Jewish tradition can be used to disallow terror as a means of war… We are very far from any moral hesitations when concerned with the national struggle. First and foremost, terror is for us a part of the political war appropriate for the circumstances of today…”

  – Yitzhak Shamir Israeli Prime Minister, Zionist terrorist
  in an August 1943 article titled “Terror”, written for Hazit
  the journal of Lehi, the terrorist organization he belonged to.

  (volgt Table of Contents: …, SN)

  http://www.the7thfire.com/9-11/Pastore_Investigation_of_%209-11/table_of_contents.htm

  Hier de capability van Mossad: “Wildcard. Ruthless and cunning. Has capability to target US forces and make it look like a Palestinian/Arab act.”

  “CHAPTER 6 – America becomes the Zionists’ main beast of burden
  An independant investigation of 9-11 and the war on terrorism”

  by: Dr. Albert D. Pastore PhD.

  http://www.the7thfire.com/9-11/Pastore_Investigation_of_%209-11/chapter_6–America_becomes_Zionists_beast_of_burden.htm

  Hier vind je een discussie erover op de site van APFN (American Patriot Friends Network):

  http://www.apfn.net/messageboard/05-26-05/discussion.cgi.63.html

  En hier is het goed gedocumenteerde paper van een anonieme auteur op de site van APFN:

  (…)”I intend to set forth in this paper an overwhelming body of evidence which should forever destroy the notion that a Saudi Arabian caveman and his band of half-trained, nerdy Arab flight school attendees, orchestrated the most sophisticated terror operation in world history. The idea is utterly laughable. And yet, due to the blithering barrage of bullshit dished out by the government/media complex, “patriotic” Americans have accepted this ridiculous fairy tale with a religious conviction. As a public service to my fellow Americans, I have published the results of my research in the hopes of liberating as many people as I can from the oppressive yoke of media brainwashing and state sponsored lies. Do you have what it takes to break free? If so, read on!”
  (…)

  http://www.apfn.org/apfn/WTC_STF.htm
  beek [10] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Spy-Nose [9]:

  Veel knippen en plakken (internet voorziet immers in alle mogelijke meningen) en Spynose meent daarmee feiten aan te dragen.

  Die opmerking van Netanyahu is e r g oude koek.
  Men dient te bedenken dat Israel toen zeer regelmatig te lijden had onder zelfmoordaanslagen (de muur was nog niet gebouwd), en dat de wereld daar nogal onverschillig onder bleef.
  Deze aanslag door moslimzelfmoordterroristen op 11 september, zou in ieder geval Amerika, maar ook de rest van de wereld doen inzien onder welke terreur Israel moest zuchten.
  Persoonlijk had ik destijds dezelfde gedachten als Netanyahu: zal de wereld dan nu eindelijk begrijpen wat Israel steeds ondervindt?

 9. @Ron Paul Fan [11]:

  “Een boek schrijven in een tijdsbestek van een paar maanden op basis van (internet) research is geen enkel probleem.”

  Behalve dan als je een goed gestructureerd en gedocumenteerd geheel zonder plagiaat in elkaar wilt steken, dunkt mij. Zelf heb je al ruim 4 maanden hard werken besteed aan je research en je blog.

  Well done overigens. Ga je je blog uitgeven?

  Overigens lijken de patriotten van APFN mij toch wat reëler dan die wannabee kritici van Randi/JREF, vind je ook niet?
  Ron Paul Fan [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Spy-Nose [12]:

  “Behalve dan als je een goed gestructureerd en gedocumenteerd geheel zonder plagiaat in elkaar wilt steken, dunkt mij. Zelf heb je al ruim 4 maanden hard werken besteed aan je research en je blog.”

  Het was maar 2 maanden full time. Die voorbereidende draad op de vrijspreker was in mijn vrije tijd. Na jan 1 ben ik ermee gestopt.

  “Ga je je blog uitgeven?”

  Nee hoor, het is zo met google en fora e.d. veel effectiever. Het aantal bezoekers gaat nu richting 40.000. Via een boek kom je niet zo makkelijk aan die aantalen. Bovendien krijg je dan al die journalisten op je dak. Voor het geld hoef ik het niet te doen.

  “Overigens lijken de patriotten van APFN mij toch wat reëler dan die wannabee kritici van Randi/JREF, vind je ook niet?”

  Jawel, maar die zijn al overtuigd. Ik heb het meeste geleerd van die morons op JREF; aan die truthers forums heb je helemaal niets. Die JREF-ers kennen echter hun zaakjes heel wat beter dan figuren als jetze. Vanuit darwinistisch perspectief is die JREF leeuwenkuil veel bruikbaarder; daar zitten figuren die al die NIST-rapporten ook echt heben gelezen. Maar tegelijk is het ook uiterst effectief om je theorie te testen omdat je al die neocons voor je kunt laten werken en tegenargumenten laten aandragen. Hoef je dat zelf niet meer te doen.

  Dit was de draad waar ik het meeste aan heb gehad (nick: 9/11-investigator). Ik heb meer tijd besteedt aan dat forum dan aan het blog zelf.

  http://forums.randi.org/showthread.php?t=128473
  Spy-Nose [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Ron Paul Fan [13]:
  Het blijft een aantrekkelijk scenario.
  Er resteren toch nog wat vragen. Twee vragen intrigeren me speciaal:

  1) “how did the stand-in callers know to tell their families things only the passengers themselves would know? (IE recognizing family members by voice, instructing someone to retrieve something from a safe, complete with combination to said safe, and so on)”.

  2) Wat was de policy van de Duitse verzekeraar van het WTC?

  Spy-Nose
  Ron Paul Fan [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Spy-Nose [14]:

  ““how did the stand-in callers know to tell their families things only the passengers themselves would know? (IE recognizing family members by voice, instructing someone to retrieve something from a safe, complete with combination to said safe, and so on)”.”

  1) Zie mijn blog, met links van een paar dagen oud waaruit onomstotelijk blijkt dat israelische telecoms (allen met links naar de mossad) al ver voor 2001 het gehele telefoonverkeer van de VS konden afluisteren. Het was dus zaak voor de mossad om de passagierslijst van de rampvluchten te krijgen om vervolgens mensen te gaan afluisteren om aan die intieme info te komen. Eveneens kon men op die wijze aan sound samples komen waarmee voice morphing kon worden toegepast. Over hoe de mossad agenten aan de code voor de safe konden komen, zie voor verklaring mijn blog, zoek op ‘Linda Gronlund’.

  2) Geen idee. Wel hebben ze de zaak een tijd getraineerd, waarschijnlijk ook omdat ze onraad roken. Maar rechters in New York zijn meestal niet zo pro-duits.

  Spy-Nose [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Spy-Nose [16]:

  “Wat moest die indringer met die “metal box”?”

  Een safe in het huis leggen met een hem bekende code. Let wel, ik zeg absoluut niet dat het zo gebeurd is. Ik kom alleen met een scenario dat kan verklaren hoe een mossad agent tijdens de fake telephone calls met een gemorphde stem van Linda Gronlund de code van de safe kan vertellen aan ‘haar’ zuster.

  Op het JREF forum werd de code van de safe gebruikt als bewijs dat de telefoontjes wel echt geweest moesten zijn.

  beek [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Ron Paul Fan [17]:

  Dat is vreemd.
  Eerst allerlei argumenten bedenken die kunnen aantonen dat Israel met nagemaakte stemmen de telefoontjes van wanhopige passagiers heeft verzonnen (hoewel de slachtoffers nooit meer thuiskwamen en velen zelfs zijn ge-identificeerd met de vondst van hun schamele resten), om vervolgens te roepen dat je daarmee niet zegt dat het zo gebeurd is.
  Waarom dan eigenlijk de moeite nemen om argumenten te zoeken?
  Als je conclusie toch niet onderschrijft?
  Ik stel vast dat RPF de gelogen-en-vervalste-telefoontjes-hypothese wel onderschrijft, zoals eerder uit zijn reacties is gebleken.

  @Spy-Nose [16]:
  En alweer meent Spynose op de verkeerde draad te moeten reageren op een andere draad. Hoopt hij op deze manier de lezer op het verkeerde been te zetten, in DE VERWACHTING dat die lezer toch niet de moeite zal nemen die andere draad te checken?
  Aldus kan Spynose dan vrijblijvend insinueren, hoopt hij.
  Dezelfde persoon die er als de kippen bij is kwalijke methoden bij anderen vast te stellen.

  beek [19] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [20] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [18]:

  Wie die draad wel leest, ontdekt dat terrierbram niet het slachtoffer is van ‘een vlaag van godsdienstwaan’ (zoals Spynose liegt), maar wel van z’n eigen lege nietszeggende opmerkingen.

 16. @beek [18]:

  “Eerst allerlei argumenten bedenken die kunnen aantonen dat Israel met nagemaakte stemmen de telefoontjes van wanhopige passagiers heeft verzonnen”

  Een van de aanwijzingen dat de telefoontjes fake waren was dat de stemmen ‘van de passagiers’ helemaal niet wanhopig waren, wat je wel zou verwachten. De meeste kwamen van flight93 van mensen die zgn wisten wat hen te wachten stond, namelijk dat ze op een zelfmoordvlucht zaten, omdat uit de (fake) telefoontjes bleek dat de passagiers wisten wat er met de andere toestellen was gebeurd.

  http://shoestring911.blogspot.com/2008/07/shockingly-calm-phone-calls-from-planes.html

  Niet dus. Errug zakelijk en to-the-point allemaal. Mossad agenten zijn nu eenmaal agenten en geen acteurs.

  “(hoewel de slachtoffers nooit meer thuiskwamen en velen zelfs zijn ge-identificeerd met de vondst van hun schamele resten),”

  Dat ‘hoewel’ slaat nergens op. Het is en-en. EN de telefoontjes werden gefaked EN de slachtoffers kwamen nooit meer thuis.

  “om vervolgens te roepen dat je daarmee niet zegt dat het zo gebeurd is.”

  Dat slaat op dat door mij gefingeerde verhaal van die mossad agent die inbreekt bij een passagier en er een safe achterlaat waarvan hij de code kent ten einde ‘high quality evidence’ te planten. De knapen van het JREF forum wilden met het verhaal van Linda Gronland die haar zuster de code van de safe doorgeeft bewijzen dat de telefoontjes wel echt moesten zijn. Ik vind het verhaal dat een vrouw haar zuster doodkalm de code van een safe doorgeeft omdat ze toch weet dat ze doodgaat wel heel erg koelbloedig. Ik zou wel andere zorgen aan mijn kop hebben dan heel erg steriel alvast de laatste dingetjes van je leven te organiseren, zodat een en ander netjes kan worden afgesloten. No way.

  “Ik stel vast dat RPF de gelogen-en-vervalste-telefoontjes-hypothese wel onderschrijft, zoals eerder uit zijn reacties is gebleken.”

  Ja, dat doe ik ook.

  Volgens mij is logica je sterkste kant niet.
  beek [21] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [22] reageerde op deze reactie.

 17. @Ron Paul Fan [20]:

  De aklternatieven van RPF ontberen logica.
  Zij raken voornamelijk in zichzelf verstrikt.
  Mossad fabriceert ‘koele’ telefoongesprekken.
  De ‘koelheid’ zou dan wijzen op de vervalste fabricatie.
  RPF zou wanhopige telefoontjes ‘echter’ vinden.
  Als RPF dat ‘echter’ vindt, zou een Mossad dat, bij de voorbereiding van de klus, ook ‘echter’ moeten hebben gevonden.
  Want zo ‘echt’ mogelijk overkomen is de wens van elke vervalser.
  Wie vervalst, maar daarbij ‘onecht’ te werk gaat, is nauwelijks nog geloofwaardig.
  Aldus is ‘onechtheid’ eerder een reden in de ware toedracht te geloven, dan in een uitgekiend bedacht scenario. Ook al volgens RPF.

  Ron Paul Fan [23] reageerde op deze reactie.

 18. @beek [21]:

  “Als RPF dat ‘echter’ vindt, zou een Mossad dat, bij de voorbereiding van de klus, ook ‘echter’ moeten hebben gevonden.
  Want zo ‘echt’ mogelijk overkomen is de wens van elke vervalser.
  Wie vervalst, maar daarbij ‘onecht’ te werk gaat, is nauwelijks nog geloofwaardig.”

  Willen en kunnen zijn 2 verschillende dingen. Zoals ik al zei, agenten zijn geen acteurs. De mossad moest roeien met de riemen die ze hadden en het resultaat was er ook naar.

  Maar dit is eigenlijk materiaal vor de 9/11 draad. Even weer on-topic…

  Net zoals Chauprade door de franse Israellobby de laan uit werd gestuurd, werd ambassadeur Freeman door de amerikaanse Israellobby de laan uitgestuurd. Vandaag nam Pat Buchanan het in niet mis te verstane woorden voor hem op:

  http://www.vdare.com/buchanan/090316_freeman.htm

  Qua moed zijn er in de VS niet zo veel a la Pat Buchanan en Ron Paul. Ook nu weer zie je dat de lobby werkt als een collectief, als een man beginnen ze uit alle hoeken en gaten te bleren. Vervelende mannetjes als Rosen (verwikkeld in spionage-schandaal), Goldberg, Rubin, Schoenfeld, Lowry, Chait, Peretz, Goldfarb, ieder vanuit zijn eigen hoekje (TNR, Weekly standard, Commentary, enz.) schreeuwen ze net zo lang tot ze hun zin krijgen.

  Nieuw was overigens voor mij dat Freeman het boek van Mearsheimer en Walt heeft uitgegeven. Vandaar dat de lobby zo ongesteld raakte.
  beek [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Ron Paul Fan [23]:

  Wat een waardeloos lulverhaal: die Mossad, dat zouden geen acteurs zijn.
  Volgens RPF zijn ze slim genoeg om zeer nabije familie te misleiden; die familie die gelooft immers dat zij werkelijk door hun dierbaren zijn gebeld.
  Maar dan zou uit de ‘koele’ telefoontjes (wat overigens ook al een onjuiste interpretatie van die rpf is) blijken dat de Mossad ze had verzonnen.
  Wat een onzinnig verhaal toch.
  ‘Truthers’ die zich in de vreemdste bochten wringen, vanwege hun eigen voorstellen.

  Ron Paul Fan [25] reageerde op deze reactie.

 20. @beek [24]:

  “Volgens RPF zijn ze slim genoeg om zeer nabije familie te misleiden; die familie die gelooft immers dat zij werkelijk door hun dierbaren zijn gebeld.”

  Dankzij de voice morphing software, niet dankzij het acteertalent van de oplichters.

  beek [26] reageerde op deze reactie.

 21. @Ron Paul Fan [25]:

  Dat zeg jij ja.
  Maar als de familie ervan overtuigd is met betreffende persoon gesproken te hebben (familie die vertrouwt is met de stem, de emoties in de stem, het taalgebruik, bepaald woordgebruik enz.), kan RPF niet gaan beweren dat Mossad slechte acteurs zou hebben geleverd.
  Doet hij echter wel, omdat daar dan uit zou blijken dat de Mossad inderdaad de telefoontjes vervalst heeft.
  RPF concludeert uit het feit van de matige vervalsingen dat de Mossad de telefoontjes vervalst heeft, die zo goed waren dat de naaste familie het niet doorhad.
  QUATSCH!

 22. Zullen we de discussie voortzetten in de daartoe bestemde draad?

Comments are closed.