De Opperdienaar zat er even helemaal doorheen. Iedereen was druk bezig de macht te grijpen en de PR machines draaiden op volle toeren, maar de Opperdienaar moest machteloos toezien hoe anderen er met de gouden belastingkoe vandoor gingen. Verdwaasd staarde hij naar zijn beeldscherm waar de persberichten met beloftes voorbij schoten. Deze week moesten de koeien weer stemmen welke kleur hun hekken geverfd zouden worden en de boer maakte er weer een hele show van.

“Wilt u om 6 of om 7 uur gemolken worden? Moeten jullie kalfjes sterven in Irak of Afghanistan? Uw stem telt. Waardeer uw vrijheid.” Niet dat deze vragen echt door de verkiezingsuitslag bepaald zouden worden, maar de kleur van het hek, dat was nog wel mogelijk.

Je kon kiezen voor ecologisch groen, met de belofte dat je daar gelukkiger van werd ondanks dat je misschien wat minder te eten kreeg. Je kon ook kiezen voor christelijk groen, dan kreeg je ook wat minder te eten, maar de beloning en geluk kwamen dan na je dood. Blauw/Oranje was de kleur van de vrijheid, die beloofden zo’n glimmend hek dat het spiegelde en je het haast niet kon zien. Tenslotte was er nog de keuze voor een rood hek. Die beloofden dat de verf gelijkmatig zou worden uitgesmeerd. In het verleden was echter gebleken dat er grote klodders op sommige plaatsen kwamen en helemaal geen verf op andere plaatsen. Misschien maakte het nog wat uit dat ze nu een nieuwe rare kwast hadden.

Het ging altijd vooral om kleuren, want principes waren er al lang niet meer. Het deed een beetje denken aan de einde van het Oost  Romeinse rijk in Constantinopel. In het Hippodrome werden races gehouden waarbij de deelnemers gesteund werden door de verschillende politieke frakties.

De Blauwen (Venetii), de Groenen (Prasinoi), de Roden (Rousioi) en de Witten (Leukoi) streden er om de macht. De Roden en de Witten werden op een gegeven moment zo zwak dat ze opgingen in de Blauwen en de Groenen, zodat er een twee partijstelsel was ontstaan. Er braken vaak gevechten uit tussen de fakties waarbij naast afpersingsrechten ook religieuze motieven een rol speelden. De ergste waren de Nika gevechten, waarbij 30000 mensen om het leven kwamen. Keizer Justianus I bouwde na deze gevechten de Hagia Sophia cathedraal zoals die vandaag de dag nog in Istanbul staat. Ook deed hij nog een laatste poging het Oost en West Romeinse rijk onder zijn macht te brengen en wist zelf Rome weer in te nemen. Hij beschouwde dit als christelijk keizer tot zijn hemelse plicht. De kosten hiervan waren echter zo hoog (heroveren van Afrika kostte 100.000 pond goud en dat van Italie 300.000 pond goud), dat een glijvlucht naar beneden was begonnen die 400 jaar zou duren. Tot overmaat van ramp brak er ook nog een grote pestepidemie uit. Justianus zelf had sterke theologische interesses en nam vaak deel aan religieuze debatten. Hij reguleerde alles op het gebied van religie en wetgeving. Verder maakte hij de belastinginning efficienter.

Wat was er toch eigenlijk weinig veranderd. Nu belde GW Bush voor steun in zijn oorlog met Irak met Chiraq met de mededeling dat de apocaliptische Gog en Magog uit het bijbelboek Ezechiel verslagen moesten worden in de finale strijd om Israel. Verder gaf hij aan directe adviezen van God te krijgen. Financieel klopte het ook vrij aardig en de meeste overheidsgebouwen in de VS zouden niet misstaan in het Romeinse rijk.

De Opperdienaar zapte maar eens naar een ander kanaal. Hee, in Thailand vochten de roden met de gelen om de afpersingsrechten, cool.  Het was net het WK in Zuid Afrika, voetbal is tenslotte ook oorlog, had de generaal ooit gezegd. Waar had hij ook al weer zijn oranje hoofddeksel gelaten na de vorige oorlog?

51 REACTIES

 1. @Hub Jongen [155041]:

  Rechtspraak behoort traditioneel tot het domein van de gevestigde macht. Het vormt -ondanks de Trias Politica van Montesquieu- overal ter wereld nog altijd een belangrijk deel van zijn (machts)basis.

 2. Mooi reeksje analogieën.

  Moeten jullie kalfjes sterven in Irak of Afghanistan? Uw stem telt.

  Mooi voorbeeld van stemrecht in a nutshell: als ik mijn kalfjes niet wil laten sterven is dat helaas geen optie; je mag slechts kiezen uit het aangebodene, een aanbod dat vooraf is samengesteld en ‘goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Landverraders’.

  Je kunt slechts kiezen uit de deze Vereniging welgevallige opties. Een schijnkeuze, dus.

  En mocht er per ongeluk toch een onwelgevallige optie beschikbaar komen, dat wordt je vooraf medegedeeld dat keuzes daarvoor genegeerd zullen worden (cordon sanitaire).

  Stemrecht. Geweldig!

 3. @Spy-Nose NI [155045]: Ik moet hier noodgedwongen vaag overblijven, aangezien de mafia niet accepteert dat je het toneelspel niet meespeelt.

  In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de prijs van iets bepaald wordt door de hoogste bieder en de laagste verkoper.
  Ik heb wel eerder een berekening gehoord die op 1 cent uitkwam. Ik denk dat dit overigens dichter bij een echte vrije marktprijs zou liggen van 1 stem.

 4. @R. Hartman (NI) [155048]:
  Ik zag onlangs een filmpje op youtube getiteld: how to get free stuff from crazy people.
  http://www.youtube.com/watch?v=2riVdtC8shQ
  De maker liet zien dat je propaganda stripboeken bij de FED kunt bestellen waarin de voordelen van Central Banking worden uitgelegd aan de tere kinderziel, bijbels, korans, boeken over aliens die op Venus leven en nog veel meer gratis spul kan krijgen thuisgestuurd van aangeschoten intellectueel wild. Dit heeft 2 voordelen: je verbruikt energie en geld van gekke mensen en je krijgt gratis spullen, waar je altijd de open haard mee kunt aanmaken.

  Mijn variant op get free stuff from crazy people is: Verkoop waardeloze troep aan aangeschoten intellectueel wild. Het heeft ongeveer hetzelfde effect. 30 zilverstukken bleek echter te hoog gegrepen.

 5. @Oscar [155053]:
  Het ‘principe centrum’ in zijn hersenen is stuk gemaakt, dus dit soort vergelijkingen komen niet aan.

  Het verbaast mij altijd dat dezelfde lekgeprikte argumenten steeds terugkomen. Deze kreeg ik gisteren namelijk ook nog opgediend. Misschien eens een algemene flow chart opstellen met:
  -Het is geen dwang, we hebben dat met zijn allen besloten
  -Je kunt toch in Somalie gaan wonen, dus het is geen dwang
  -Ik betaal de overheid graag, dus het is geen dwang
  -Maar zonder overheid hebben we geen wegen
  -De armen sterven in de goot zonder overheid
  -Geen gezondheidszorg zonder overheid
  -Geen beveiliging tegen schurken zonder overheid

  Hoewel iedereen zijn eigen vleugje rarigheid heeft. Mijn opponent van gisteren wilde niet akkoord gaan dat investeerders graag winst willen maken. Of alleen voorwaardelijk akkoord, zolang hij niet klem kwam te zitten, dan zou hij het nog herroepen. Zo van ga maar door, maar hier kan ik nog wel op terugkomen.

  Een andere opponent beweerde dat zijn hand eigendom van de overheid en zijn ouders was. Op dat soort momenten gooi ik meestal mijn handen in de lucht en neem de benen.

  Het is ongelofelijk hoe voorspelbaar ze zijn.

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.
  beek [16] reageerde op deze reactie.
  beek [21] reageerde op deze reactie.
  Charles [48] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [155054]:

  O, ja, Somalië als ‘argument’, dat kom ik ook vaak tegen. Net of je als tegenstander van agressief geweld graag in een soort conglomeraat van roversnesten zou willen wonen. Voorstanders van het legitimeren van agressief geweld zetten bij het uitspreken van het woord Somalië, in hun ogen exemplarisch voor anarchisme en dus hetgeen ik voor zou staan, een borst op alsof het overwinningskruis er al aan bungelt. Als ik stel dat naar analogie zij als etatist dan, en ik suggereer het slechts, voorstander zijn van de socialistische dictatuur van Siad Barre, waarin politieke tegenstanders meedogenloos werden onderdrukt, waarin mensen honger leden, waarin een rampzalig economisch beleid werd gevoerd en ook nog oorlogen met Ethiopië dan krijg ik te horen dat ík geen goed voorbeeld heb gegeven.

  Het probleem is dat de meeste mensen niet nadenken.

  “Een andere opponent beweerde dat zijn hand eigendom van de overheid en zijn ouders was.”

  Als die persoon dat serieus meent dan vind ik dat gewoon eng.

  pcrs [33] reageerde op deze reactie.

 7. @pcrs [155054]:

  Natuurlijk willen investeerders vooral verdienen, en dat is dan mede een zeer goede reden ook hun wensen met wantrouwen tegemoet te zien. Als het aan investeerders lag werd de hele Veluwe opgekocht door investeerders. Wat een geluk dat een overheid dit kan verhinderen.

  Zelfs pcrs moet erkennen dat de Nederlandse overheid hem niet dwingt hier te wonen, ten principale niet. Hioj wordt dus niet gedwongen waar moet natuurlijk wel meebetalen aan gemeenschappelijke voorzieningen waarvan ook hij gebruik maakt.
  Overigens werden Somalie hier ooit opgevoers als mooi voorbeeld van een overheidsvrije samenleving. Dat was buiten de waard (= de mens met immorele neigingen) gerekend natuurlijk.

  ‘We hebben dat met z’n allen besloten’. Maar dat zegt een democraat helemaal niet, want die democraat erkent een oppositie. Die democraat zegt dat na uitvoering overleg met betrokken partijen er uiteindelijk een meerderheidsstandpunt de doorslag zou geven. Miderheidsstandpunten die de doorslag moeten geven deugen uiteraar dnog minder, en 100% consensus maakt dat er nooit iets wordt besloten: een particulier zou het voor duizenden kunnen bederven.

  Het is aantoonbaar dat sociale wetgeving de ergste armoede heeft weggewerkt. In de geschiedenis waren ‘meenten'(gemeenschappelijke gronden) zeer gebruikelijk; binnen een stelsel van allerlei sociale codes kon iedereen er gebruik van maken. Vergelijkbaar ermee waren de gemeenschappelijke waterbronnen in de Andes. Die functioneerden goed binnen een algeheel besef van gedeeld nut en noodzaak.
  Zodra die meenten werden opgekocht door particulieren, ontstond er in Engeland een grote klasse van echte armoedzaaiers; dit probleem werd naderhand opgelost door deze mensen financieel te ondersteunen.

  Een justitieapparaat is absoluut noodzakelijk om criminaliteit te vervolgen. Particulieren die hier de vrije hand krijgen, zoregn voor ‘wild-west’ verschijnselen: zonder extern gezag zal onderlinge strijd en afrekening schering en inslag zijn, en kunnen simpele familievetes eindeloos voortwoekeren, waar de ene gewelddaad wordt gewroken door de volgende, die vervolgens weer gewroken wordt, waarna die ook weer gewroken wordt, enz.
  Extern gezag heeft dit soort situaties duidelijk doen afnemen.

  Zonder overheid geen wegen? maar natuurlijk zullen er uitbaters zijn die geld zien in een weg. Krijgen we weer dat oude voortdurend tol betalen terug. Minder bereden routes, daar heeft de uitbater geen interesse in. Alternatief: de uitbater gaat groeien om aldus met elders verdiend geld de minder rendabele wegen ook te kunnen onderhouden: er ontstaan een soort monopolies, want als de grond schaars is, kunnen er niet zo gemakkelijk alternatieve routes worden aangelegd.

  Geen gezondheidszorg zonder overheid?? Dat beweert niemand.
  Beweerd wordt dat basisgezondheidszorg door een verplichte algemene verzekering voor iedereen toegankelijk is geworden: een teken van beschaving!

  beek [17] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [155056]:

  Stel dat de gezondheidszorg helemaal in handen is van particulieren. Ten eerste moet een klant maar raden naar de kwaliteit van de verzorgenden. Ten tweede zullen er altijd mensen zijn die of te arm zijn, of denken toch geen verzekering nodig te hebben. Worden zij ziek, wordt het algemeen, ook door de artsen en verplegenden, als een grove daad van onbarmhartigheid beschouwd, deze menden de deur te wijzen. En dat is het ook natuurlijk: ziekte overvalt je, en niemand kiest ervoor.
  Worden deze ‘free-riders’ vanuit medemenselijkheid en mdededogen toch geholpen, betalen de andere klanten natuurlijk deze kosten. De vraag is of dat moreel correcter is. Bovendien zal dit soort vrijheid uitlokken dat mensen erop gokken dat zij toch wel geholpen zullen worden.

  Het alternatief: de overheid dwingt de armlastigen een ziektekostenverzekering af, is dan waarschiijnlijk veel eerlijker.
  Libertariers die stellen dat wie zich niet kon of wilde verzekeren dan ook geen medische hulp moet kunnen krijgen, bewijzen hoezeer ‘geld als doel’ kan leiden tot onmenselijkheid.
  Die harde onmenselijkheid is precies datgene waardoor velen niets zien in dat rechtlijnige keiharde libertarisme van Rand.

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 9. Het libertarisme lijkt wat dat betreft op het socialisme: zolang men zich bedient van ogenschijnlijk fraai klinkende leuzen, lijkt het allemaal prima.
  Maar zodra men die leuzen op de praktijk gaat loslaten blijkt het te wemelen van de haken en de ogen, en zijn het vooral de libertariers zelf die direct al met elkaar overhoop liggen.
  Die beginselen lijken toch mooi?
  Jazeker, en vandaar dat de meeste burgers deze uitgangspunten ook gewoon toepassen in het dagelijks leven, zonder daarmee libertarier te zijn.
  Maar er zijn momenten dat er gezag nodig is: en dan is een overheid een goed middel om gemeenschappelijke belangen te behartigen, door wetten en dus door dwang natuurlijk.
  Zoals een rechter het recht heeft iemand de gevangenis in te gooien, zo heeft de overheid het recht het zwaard te dragen om onrecht te bestrijden.
  Het is niet of individu of gemeenschap: het is EN individu EN gemeenschap.

  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [155057]:

  “Ten eerste moet een klant maar raden naar de kwaliteit van de verzorgenden.”

  Dat moet de klant ook als degene die zich een monopolie op het toepassen van agressief geweld aangematigd heeft de boel reguleert.

  Ik vind agressief geweld onmenselijk. Ik vind het vrijwillig gratis helpen van mensen menselijk. Gedwongen solidariteit is geen solidariteit en sociaal gedrag onder dwang is geen sociaal gedrag.

  De christenen in de late Oudheid en in de Middeleeuwen, en lang daarna, verzorgden de zieken ook zonder gedwongen ziektekostenverzekeringen.

  beek [20] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [155059]:

  Juist, maar zij werden gedreven door christelijke motieven. Waar libetrariers steeds het geloof vervloeken, blijven er geen christelijke beginselen van de naastenliefde meer over. En dat hebben we al kunnen zien bij mevrouw Rand, die iedere wens een ander van dienst te zijn, vervloekte.
  En dan komt mijn voorbeeld echt in het zicht.

  Verder vergeet je voortdurend datr een overheid ertoe geroepen is met geweld op te treden tegen immorele lieden, dat is de plicht van een overheid, dat is haar bestaansrecht. Aangezien er grote verschillen bestaan omtrent het begrip ‘moreel’, is de democratie bedacht: nu er is vrij overleg mogelijk tussen de diverse opvattingen.

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 12. @beek [155058]:

  De beginselen van het socialisme zijn niet mooi. Het socialisme gaat uit van de schending van eigendomsrechten. In theorie niet mooi en in de praktijk een ramp.

  Het libertarisme is in theorie mooi en in praktijk een zegen. Al mijn vrijwillige betrekkingen zijn betrekkingen die nou eenmaal gelukkiger zijn dan al mijn onvrijwillige betrekkingen.

  “Maar er zijn momenten dat er gezag nodig is:…”

  We zijn niet tegen gezag. We zijn tegen de uiterst hoogmoedige aanmatiging het recht te hebben om de eigendomsrechten van vredelievende mensen te schenden.

  “Zoals een rechter het recht heeft iemand de gevangenis in te gooien, zo heeft de overheid het recht het zwaard te dragen om onrecht te bestrijden.”

  Dus als iemand zich overheid noemt dan is het schenden van eigendomsrechten ineens niet meer erg? Rare moraal houdt u er op na.

 13. @beek [155060]:

  “Waar libetrariers steeds het geloof vervloeken, blijven er geen christelijke beginselen van de naastenliefde meer over.”

  Ik ben een christen én libertarier, waarde en zeer geachte broeder Beek. Mij zult u geen christelijke beginselen van de naastenliefde zien of horen vervloeken. Integendeel.

  “En dat hebben we al kunnen zien bij mevrouw Rand, die iedere wens een ander van dienst te zijn, vervloekte.”

  Dat is natuurlijk niet waar. Mevrouw Rand had zo haar malligheden, maar is naar mijn weten nooit tegen het ander van dienst zijn geweest. Wel tegen het gedwongen anderen van dienst zijn. Maar dat is iets gans anders.

  “Verder vergeet je voortdurend datr een overheid ertoe geroepen is met geweld op te treden tegen immorele lieden, dat is de plicht van een overheid, dat is haar bestaansrecht.”

  Dan dient de overheid haarzelf niet te vergeten, aangezien zij door de arrogante aanmatiging zelf agressief geweld te mogen gebruiken tegen vredelievende mensen zij immers ook niet moreel zuiver op de graat is.

  “Aangezien er grote verschillen bestaan omtrent het begrip ‘moreel’, is de democratie bedacht: nu er is vrij overleg mogelijk tussen de diverse opvattingen.”

  Bleef het maar beperkt tot overleg. Democratie komt er op neer dat de meest demagogische vertegenwoordigers van mensen die de meerderheid in de samenleving vormen bepalen dat de achterban van degenen die niet op hen gestemd hebben geplunderd mogen worden. Democratie holt de beschaving nu al 150 jaar uit. De moraal van de democratische politicus is een valse moraal. Wie de meerderheid achter zich heeft heeft niet per definitie gelijk. En meerderheden dienen de eigendomsrechten van minderheden te respecteren.

  beek [24] reageerde op deze reactie.
  beek [25] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [155063]:

  De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs: het is haar plicht en haar bestaansrecht burgers te beschermen tegen agressief geweld van zowel individuele burgers als van vijandige legers.
  Verder is het niet mijn bedoeling aan je goede intenties te twijfelen. Het is natuurlijk wel duidelijk dat je deze voor een samenleving als geheel niet kunt toepassen: een overwgend seculiere samenleving doet er namelijk niets mee; en we hebben toch becht te maken met een overwgend seculiere samenleving.
  De overheid moet geweld gebruiken tegen degenen die u en mij willen beroven, verkrachten, bedriegen en wat dies meer zij.
  Ik heb het over een principe.
  Dat socialisten veel te ver gaan met hun overheidsbemoeienis is een gevolg van hun opvattingen en van het feit dat ook zij mogen deelnemen aan het landsbestuur mits voldoende gedelegeerd, en zelfs invloed blijken te krijgen door het hebben van voldoende volgelingen. Ik lijd daaronder, maar besef ook dat ik niet het recht heb hen de mond te snoeren.
  Zo gaat dat: je leeft niet op een eiland. Alleen jezelf als argument gebruiken vind ik zeer klein, tenzij je de grootheid hebt te lijden omwille van je principes. Maar die grootheid zie ik niet onder de Neder-libertariers: die profiteren net zo graag van tal van voorzieningen. En maar roepen dat ze bestolen worden. Dat wordt kinderachtig en ridicuul.

  Oscar [27] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [155064]:

  “De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs: het is haar plicht en haar bestaansrecht burgers te beschermen tegen agressief geweld van zowel individuele burgers als van vijandige legers.”

  Hoe geloofwaardig is een organisatie die zelf het toepassen van agressief geweld als core business heeft in het verdedigen tegen agressief geweld? Het komt mij een beetje voor als de mafia inschakelen om je te beschermen tegen de mafia.

  “Het is natuurlijk wel duidelijk dat je deze voor een samenleving als geheel niet kunt toepassen: een overwgend seculiere samenleving doet er namelijk niets mee; en we hebben toch becht te maken met een overwgend seculiere samenleving.”

  Die seculariteit is onder meer, mijns inziens vooral, veroorzaakt door de door u zo geliefde en geprezen overheid. Etatisten kunnen er namelijk uitermate slecht tegen dat de hulp en armenzorg die zijzelf enkel met het toepassen van agressief geweld voor elkaar kunnen krijgen door christenen veelal gratis gegeven wordt. En dus moest het christendom kapot. Net zoals het gezin, als machtsbolwerk een concurrent van de staat, kapot moest.

  “De overheid moet geweld gebruiken tegen degenen die u en mij willen beroven, verkrachten, bedriegen en wat dies meer zij.”

  De overheid gebruikt voornamelijk geweld tegen mensen die NIET beroven, verkrachten, bedriegen en wat dies meer zij. En voor de verdediging tegen roof, verkrachting en bedrog is de overheid een slechte organisatie. Burgers mogen zichzelf niet eens met vuurwapens verdedigen. Mensen worden gedwongen om al die schijndiensten, waar de overheid nooit ene verantwoording voor moet afleggen, af te nemen. Zelfs in het Wilde Westen lagen de moord-en verkrachtingscijfers per 100.000 inwoners 20 maal zo laag dan in het hedendaagse, veel meer etatistische, Amerika. De legitimiteit van een monopolie van agressie heeft gefaald. Het etatisme heeft WO I, WO II, Mussolini, Hitler, Stalin, Mao en Pot mogelijk gemaakt. De beschaving is uitgehold. De mensen zijn infantiel en inert geworden.

  “Dat socialisten veel te ver gaan met hun overheidsbemoeienis is een gevolg van hun opvattingen en van het feit dat ook zij mogen deelnemen aan het landsbestuur mits voldoende gedelegeerd, en zelfs invloed blijken te krijgen door het hebben van voldoende volgelingen. Ik lijd daaronder, maar besef ook dat ik niet het recht heb hen de mond te snoeren.”

  Het verschil tussen een socialist en een nepliberaal, een VVD-er bijvoorbeeld, is enkel gradueel. Zie ook mijn serie ‘Politieke partijen op de libertarische toetssteen’. Het zijn in wezen allemaal socialisten.

  beek [29] reageerde op deze reactie.

 16. @beek [155065]:

  Overheid had in de Oudheid niet de hedendaagse betekenis. De hedendaagse betekenis van een overheid is een organisatie die (zich) de ultieme jurisdictie en een monopolie op het uitoefenen van agressief geweld (aangematigd) heeft. Zulk een aanmatiging zou in de vroeg christelijke tijd als blasfemie en als een zonde beschouwd worden. Zie ook, De Civitate Dei van Augustinus.

  “Volgens jouw redenering zou je vooral het christelijk geloof moeten willen verspreiden: het libertarisme zou daar dan een onvermijdelijk gevolg van zijn.”

  Hoewel het libertarisme volledig religie-neutraal is, zie ik de kernwaarde (non-agressie) terug in het christendom. ‘Heb uw naasten lief als uzelve’, houdt niet in dat je je naasten zou mogen bestelen, verkrachten, vermoorden, bedriegen, ontvoeren of in elkaar zou mogen slaan. Wie van mening is dat je iemand die niemand kwaad heeft gedaan onder bepaalde omstandigheden zou mogen bestelen, verkrachten, vermoorden, bedriegen, ontvoeren of in elkaar slaan staan ver af van de christelijke moraal. Ook al noemt zulk een iemand zich christen-democraat, kardinaal, dominee of moraalridder die op komt voor de kwetsbaren. Agressief geweld is altijd abject en de mensen die werkelijk anderen willen en kunnen beschermen tegen het kwaad hebben dit kwaad niet nodig.

  beek [30] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [155067]:

  De overheid moet geweld gebruiken: het is haar plicht burgers te beschermen tegen misdadig tuig. Ik heb het over een principe. Ontsporingen die je noemt zijn dus ontsporingen en geen principieel wezenskenmerk van een overheid.
  Volgens jouw rigide redenering is zelfs een rechter de initiator van geweld en daarmee de maffia. Jammer dat simplistisch dogmatisme je zo verblindt voor de realiteit.
  En vandaar dat je ertoe kan komen mij simpelweg een voorstander van de maffia te noemen; deze verblindheid zijn we helaas maar al te vaak onder idealisten tegengekomen. Hun dogma is heilig; heiliger zelfs dan wat een bijbel in welke zij zeggen te geloven, erover te zeggen heeft. Het moet een reddingsboei zijn voor eenvoudige geesten: simpele slagzinnen.

  Oscar [31] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [155068]:

  Alweer overheerst de aanname dat de overheid de maffia is, Sinds wanneer beschermt de maffia de burgers? Dat steeds aangehaalde voorbeeld van ‘beschermgeld’ is ook alweer ridicuul: de maffia ‘beschermt’ tegen het eigen geweld waarmee ze zelf dreigen. De maffia is juist datgene waartegen een overheid dient te beschermen.
  Dat mensen dit niet meer kunnen zien toont aan hoezeer ook zij gehersenspoeld kunnen blijken te zijn: simpele leuzen die maken dat zij geen reeel onderscheid meer kunnen maken.

Comments are closed.