Wie onderhoudt de wegen, wie zorgt er voor de armen, wie zorgt er voor de zorginstellingen, wie is John Galt?

Zomaar wat vragen die iedere Libertarier maar al te goed kent als ze met mensen in discussie gaan.

Mensen die opgegroeid zijn in een maatschappij waar alles wordt toegeschreven aan de staat en de taakverdeling van mensen via de staat verloopt. Milieudienst, straten vegen, onderhoudt aan snelwegen en de bijhorende berm, tot het verstrekken aan geld voor mensen die niet werken hoort allemaal bij de taken die aan de staat toegekend zijn of genomen zijn.

De vraag “wie gaat xxxx doen”komt voort uit een denkwijze die ook door deze zelfde staat gecreëerd is. Wanneer de Farao zijn klodder niet in de Nijl deponeert is er geen oogst, als we geen offers brengen aan de tempels in karnak is het wanorde in het universum. Dit zelfde gaat op met “als de staat het niet doet, wie dan wel”.

Wanneer het over economie gaat stellen de mensen nog steeds de zelfde vraag, wie gaat het regelen en hoe gaan we dit aanpakken.
Ik betrap zelfs libertariers, inclusief mezelf, op het feit dat men denkt in systemen, i.p.v. te observeren wat er gebeurt wanneer er individuele bewegers het heft in handen nemen.
Comments staan er vol van per artikel op Vrijspreker, waarin de anarchist of minarchist zijn argument probeert voor te leggen op basis van systemen tegen een socialist of andere totaal tegenovergestelde ideologie, welke ook in een systeemdenkwijzen zitten.

De vraag is niet, wie gaat het oplossen en besturen. De vraag behoort te zijn, ” wie niet” .

De vraag is niet hoe lost de markt dit op, maar welk van de duizenden mogelijkheden zou jij willen zien.

Ik ben al vaker tekeer gegaan tegen de huidige aangeleerde vorm van denken welke wij op scholen mee krijgen, systemen die hapklaar voorgeschoteld worden zonder enige kritische analyse of deze wel juist en moreel gefundeerd is. Wanneer men buiten of zelfs zonder systeem probeert te denken ontstaan toch steeds de vragen, wie gaat dit voor de rest bepalen, besturen of wat dan ook. De Libertarische en vrijmarkt oplossing hiervoor is de kracht van dynamische individuele bewegers die allemaal hun eigen doelen nastreven en zo ook andere mensen helpen.

Het antwoord over alle bestuurlijke vragen van sociale aard zijn allemaal op te lossen door 3 simpele woorden:” Wat let je?” .

Wie zorgt er voor de armen, als de staat dit niet doet. ” Wat let je?”

Wie zorgt er voor een gedegen zorg voor mensen.  ” Wat let je?”

Wie helpt er dan de arme kinderen in arme landen.  ” Wat let je?”

Hoe organiseren we goed onderwijs voor onze kinderen. ” wat let je?”

Hoe krijgen we een goede valuta.  ” Wat let je?”

Het gaat tijd worden dat we niet meer denken in het conventionele gebied van dit systeem versus dat systeem, of een aannamen maken van hoe de wereld er uit kan zien onder een anarcho-kapitalistische of minarchistische maatschappij. Wat iedereen in moet zien is dat de mensen op individuele basis zelf een afweging maken over de waarde van hun daden en doelen, en dit tegen elkaar opwegen naar eigen inzicht.

Wanneer iemand graag zou zien dat een staat de armen helpt is er duidelijk behoefte vanuit die persoon om hier in te voorzien. Het is begrijpelijk om een systeem te gaan verzinnen waarin dit geregeld wordt vanuit de staat waar een gehele maatschappij zich aan zal moeten conformeren. Wat men echter niet in ziet is dat wanneer de behoefte bestaat dat mensen dit vrijwillig kunnen doen, in zekere zin doen enorm veel mensen dit al door vrijwilligers werk.

De kosten hiervan echter, worden door allen gedragen volgens een systeem waar ieder individu ondergeschikt aan is. Niet alleen in financiën maar ook in het handelen, er zijn niet voor niets  duizenden wetten welke exact beschrijven hoe wel en niet te handelen om een systeem omhoog te houden.

De kracht van een volledig vrije markt zonder regulering of restricties zal de kracht van de individuele beweger in de wereld los laten. Het individu bepaald waar zijn geld naartoe gaat en hoe hij of zij zijn leven in richt. het enige wat er van mensen verlangd wordt is dat zij de andere individu die het zelfde doet hierin niet schaden of dat er geweld geïnitieerd wordt.

Dus hoe zou de minarchistische en anarcho-kapitalistische maatschappij er uit zien? Met zoveel diversiteit als miljoenen mensen met hun creativiteit kunnen verzinnen.

Dat is het enige juiste antwoord.

De Vrije markt helpt hiermee op alle gebieden door hele simpele principes die altijd toegepast worden waar handelgedreven wordt en waar behoeftes moeten worden vervuld.

Hier een charmante dame die u even de basis voorlegt.

[HTML1]

[HTML2]

50 REACTIES

 1. goed uituitgaande op wat let je :

  Hoe zorg je ervoor dat IEDEREEN die profiteerd van die weg ook netjes meebetaald, zonder er een hinderlijk systeem als een tolweg van te maken? – wat let je.

  Goed ik zal dan dus geld gewapend van de profiteurs die niet meebetalen moeten halen.

  Hoe zorg ik ervoor dat IEDEREEN naar draagkracht meebetaald aan de armen, zeker de armen die bvb door hun wanbeleid/medogenloze handelspraktijken worden veroorzaakt – wat let je

  Goed ik zal dan dus gewapend de mensen die weigeren (genoeg) aan de armen te geven moeten dwingen alsnog bij te dragen naar draagkracht.

  oftewel eind van de conclusie is.. wat let je = ik zou zelf de nieuwe overheid worden die jij probeerd omver te werpen.

  Ron Arends [16] reageerde op deze reactie.

 2. oe zorg je ervoor dat IEDEREEN die profiteerd van die weg
  de weg eigenaar, die mag beslissen hoe hij het oplost.

  Goed ik zal dan dus geld gewapend van de profiteurs die niet meebetalen moeten halen.
  Dat is dus Tegen het non agressie principe, lees goed wat ik daarover zeg

  Hoe zorg ik ervoor dat IEDEREEN naar draagkracht meebetaald aan de armen,

  jij zorgt er niet voor dat iedereen dat doet, daar is dwang voor nodig. Wederom niet verenigbaar met non-agressie principem, tenzij je iedereen kan overtuigen natuurlijk.
  benefiet concerten, etentjes, opbrengst van je product er voor inleveren.
  Grote pot aan de balie.
  ondernemers initiatief.
  Hoe lang denk jij dat de lijst kan worden!

  “oftewel eind van de conclusie is.. wat let je = ik zou zelf de nieuwe overheid worden die jij probeerd omver te werpen”
  Kolder… imers mag ik me met geweld hiertegen verzetten als er vanuit jou geweld geinitieerd wordt, dus denk dat je van een koude kermis thuis komt

  “goed mensen ik dwing jullie allemala dit te gaan doen”
  * publiek schaterlacht en steekt massaal middelvinger op*

  Alex [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Alex [3]:

  Ja, Alex,ik begrijp ook niet dat men blijft reageren.
  Kemps heeft in een vorige draad al gezegd dat hij geweld wil gebruiken om zijn maatschappij te verwezenlijken, en hier bevestigt hij het weel.
  Zolang iemand het niet eens is met de “Filosofie van de Vrijheid” dwz geen geweld initiëren, heeft discussie geen zin.

  Een overblijvende vraag is, of je dergelijke mensen moet bannen; een maatregel die we liever niet gebruiken, al hebben we daar het volste recht voor.

  pcrs [43] reageerde op deze reactie.

 4. Toen Frankrijk Roma families uitwees opperde Wim de Bie dat NL die wel zou kunnen opnemen.

  Maar toen hem werd gesuggereerd, in het kader van ‘put your money where your mouth is’, dat hij dan wel een paar families in caravans in zijn achtertuin kon laten kamperen bleef het oorverdovend stil. 😉

  ===
  “Nu alle mental coaching in Den Haag is gestaakt, lig ik lekker in bed op de val van het kabinet te wachten.“
  ~ Wim de Bie Tweet 18 feb 2011
  Alex [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Alex [3]:

  ik wens idd een staat. totalitair dat is de vraag.

  -ik wil terug naar de gouden standaard zodat macht weggaat van banken en dergelijke
  -ik wil garanderen dat burgers kunnen studeren en bedrijven starten
  -ik wil multinationals/personen met TEVEEL macht aanpakken (herbalancering van macht)
  -ik wil stadsstaten die redelijk autonoom hun bestuur uitoefenen.

  Het gaat echter hierom :

  Norm : zieken en zwakken moeten verzorgt worden
  DIT is een PLICHT, niet iets waar je voor kunt KIEZEN.
  jij MOET dat doen.
  wie die PLICHT ontloopt, mag ik dus daarvoor dwingen.

  Oke goed we hebben dus de morele PLICHT om voor hen te zorgen. dan de vraag wie gaat dat betalen.
  Goed dan : ik ben bereid netjes mijn deel te betalen, maar naar inkomen. (flattax idee) dus val elke euro die ik verdien betaal ik bvb twee dubbeltjes aan de armen en iedereen ook.

  Wat zie ik namelijk bij goede doelen : ik draag bvb 1000 euro per jaar bij aan goede doelen. een ander 3000.
  maar die ander verdiend 3 ton per jaar.. en ik verdien veeeeel minder. Hij doet NIET zijn morele plicht maar koopt zich er goedkoop af.

  Dan kan ik natuurlijk zelf ook gaan cheapen, en even greedy gaan zijn, gevolg de armen verrekken.
  Of mijn bijdrage verhogen, gevolg : die rijke patser laat MIJ voor de kosten van de armen opdraven terwijl HIJ in luxe leeft.

  Het begind dus bij de stelling dat zorgen voor de zwakkeren een PLICHT is, waar je niet voor kunt kiezen, je moet!
  En de tweede norm is : je moet JOUW eerlijke deel doen.

  Mensen die veel teveel geven, nobel, die mag je soms wat ontzien, ze mogen zelf ook wel eens wat leuks doen, mensen die te weinig geven moet je achter de donder zitten.

  Het gaat er dus om dat er een PLICHT is, die alleen werkt als iedereen netjes zijn gelijkmatige deel betaald.

  Dan omgekeerd die armen zijn een last op de vrijheid van anderen, als ik brood krijg van anderen dan matig ik mijn wens ernaar. ik eet genadebrood, dus is mijn vragen aangepast.
  Ik weet dat anderen leuke dingen laten voor mij dus zal ik alleen de basisvoorzieningen vragen en zuinig doen met wat mj gegeven is en als het even kan, vraag ik niets.
  Helaas zijn er profiteurs die deze ethos missen, op hun moet je dan dus de drang uitoefenen om beter met het door hen gegevene om te gaan soms zelfs door hun maar minder te gaan geven of zelfs helemaal niks..

  Net als er de morele PLICHT bestaat van sterke schouders om voor de zieken en zwakken te zorgen, is er ook een PLICHT voor die zieken en zwakken om daar zo min mogelijk op te leunen.

  Het basisidee van vrijheid heeft zeker wel merit.. dat ondanks mijn diepe afkeer voor partijen als vvd ik toch hier zit zegt genoeg over relativeringsvermogen.. (omdat ik ook wel weet dat idealen vaak gekaapt worden en verbogen)..
  ook ik zie de tekortkominen van de zorgstaat (niemand voelt zich nog ergens verantwoordelijk voor)

  echter mijn denken gaan veel meer uit naar een NIEUW systeem,
  dan naar een ontbreken ervan. Daarbij hoor ik ook graag ideen van derden.

  Aangaande geweld initieeren, sja ik heb er minder moeite mee, maar dat komt ook omdat ik vind dat diefstal en fraude soms al eerder begind, in zaken die jullie eerlijk vinden.

  Wat weer komt door bepaalde beginnormen die ik dus aanhoud.

  jullie vinden bvb dat belasting heffen stelen is, terwijl ik belasting zie als het VERDEDIGEN tegen stelen wat al eerder gebeurd is.

  Het duid van sommigen ook wel een kortzichtigheid aan dat ze beginnen met die filosofie van de vrijheid keer op keer.
  mij zie je ook niet het socialistisch manifest of de bijbel er steeds bijslepen.

  uiteindelijk moeten we samen een samenleving bouwen.. de ideale weg is niet een van de extremen, maar een mengvorm.. ik ben gevoellig voor sommige van jullie punten en jullie hopenlijk voor de mijne.
  ik wil socialisme want dat meen is het best voor alle mensen.
  jullie willen liberalisme want dat meen ik is het best voor alle mensen.
  Individualisme/ik-cultuur keuren we beiden af, hoewel we beiden het idividu erkennen en zijn vrijheid gunnen, zijn we het eens dat de vrijheid van de een ophoud waar die van een ander begind.

  Socialisme heeft fouten, zoals gebrek aan verantwoordelijkheid, overbureaucratisering, en dergelijke.

  Liberalisme heeft ook fouten, zoals sterke ongelijkheid, gebrek aan daadkracht, en dergelijke.

  de antwoorden van de andere kant kunnen mogelijk een antwoord zijn op de tekortkomingen van de eigen kant.
  dus krijg je uiteindelijk een middenweg.

  Al jullie woorden ten spijt.. ik ben er nog steeds niet van overtuigd dat GEEN regering het beste is.
  WELKE staatsvorm wil je, dictatuur, democratie, iets anders?
  WELKE vorm van economie wil je, geplant, privaat, staat, anders?
  WELKE vorm van wetssysteem wil je? recht van de sterkste, sherifs, staatsrecht, anders?

  dat denken, dus welke vormen te verkiezen zijn op elk van die gebieden daar gaat mijn denken naar uit.

  in beginsel : ik deel jullie geloof niet.

  om te beginnen zelfs al nam je jullie uitgangspunten over wat fraude is en wat diefstal, en wat dwang zijn de meningen zwaar verdeeld.
  Wat de een dus verdedigen zal noemen zal de ander als aanval zien.
  Wat de een als vrij aangeknoopte contacten ziet, is voor de ander fraude en manipulatie.
  enzovoort.
  het denken dat je ooit daar eer eerlijke en duidelijke lijn in krijgt zonder wetboek die specificeerd WAT deze drie regels inhouden… in detail… gaat dus al niet werken, en om vervolgens dat wetboek op te leggen heb je al een politiemacht nodig.

  dus leid jullie denken automatisch alweer terug naar een staat..

  dus is mijn denken kun je beter nadenken over een STAATSVORM die beter en eerlijker is dan we nu hebben.

  Om te vervolgen, zelfs als het duidelijk was wat de regels inhielden, mensen zijn slecht, en zullen elke wet in hun voordeel gebruiken in elk systeem, ook in dat van jullie zullen er dus nog steeds diezelfde misstanden zijn.. omdat mensen weg zullen komen met fraude en diefstal omdat ze het juist weten te verbloemen. (iedereen is vrij, maar sommigen..)

  Tenslotte zelfs al had je volmaakte mensen en waren die allemaal eensgezint over wat die wet inhield, mensen handelen niet altijd in hun eigen belang.

  Als er bvb weinig voedsel is, en over 9 maanden hongersnood dreigt, moet bvb NU worden zuinig gedaan, en een akker omgeploegd en ingezaaid.
  Dat houd in NU minder eten (want dat eten moet worden gezaaid) en NU meer werk (want die akker moet worden bebouwd)
  echter het volk wil liever NU eten en niks doen, want is blind voor die toekomst.
  gevolg is dat als je ze hun gang laat gaan ze dan massaal honger hebben.

  een ander voorbeeld is de goedwillende ouder die voorkomt dat je met verkeerde mensen omgaat en je huiswerk braaf doet.
  ipv dat je feest met wie jij leuk vind.

  Soms zul je dus dwang moeten initieeren om mensen tegen zichzelf te beschermen, een betere toekomst te creeren.

  We zijn het eens dat dwang initieeren echter zeer gevaarlijk is, want zodra je dat toestaat kan het ook misbruikt worden. maar het NIET toestaan is ook een ramp, dus gaat mijn denken, heb je duideljke regels nodig wanneer het initieren WEL gepast en wanneer NIET gepast is…

  regels als “de noden van de velen overstijgen die van enkelen of de ene” zijn pogingen om daar dus vorm aan te geven…

  Peter de Jong [6] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [12] reageerde op deze reactie.
  Dijk [26] reageerde op deze reactie.

 6. @Kemps [6]:
  ***Bericht van de Moderator***
  Reacties met meer dan 5 linkjes worden als spam betiteld. Deze moeten dan handmatig goedgekeurd worden, hetgeen langer duurt en de discussie kan ontwrichten door het uitblijven van iemand’s antwoord.
  ***Einde bewerking van de Moderator***

  “ik deel jullie geloof niet”

  Het is geen geloof Kemps. Je hoeft het ook niet aan te nemen, zoals het geloof in marktfalen en de broodnodige mentaliteitsverandering die socialistische wereldverbeteraars steeds propageren.

  De vrije markt heeft een wetenschappelijke basis en werkt al duizenden jaren, lang voordat er ooit sprake was van een overheid. Als dit niet zo was zaten we nog altijd in een tochtige grot op een houtje te bijten. 😉

  Ik begrijp uit je reacties en argumenten, dat je onvoldoende bekend bent met de economische wetmatigheden van een vrije markt. Dat is geen schande, want die kennis ontbreekt bij veel mensen, maar het is makkelijker discussiëren als beide partijen begrijpen waar ze over praten.

  Ik ben daarom zo vrij geweest hieronder enkele links te geven met basisinformatie die je mogelijk verder op weg helpt. Vraag het gerust als je iets niet begrijpt.

  Het is niet zo dat de vrije markt een oplossing voor al onze problemen is, maar het is ook niet zo dat zij de nadelen bezit die veel mensen haar toedichten. Er is ook helemaal niets op tegen als mensen zich politiek verenigen om samen bepaalde problemen proberen op te lossen, maar als zij daarbij de normale werking van de vrije markt verstoren veroorzaken zij juist problemen voor zichzelf dan wel voor anderen.

  Dat is geen ethische manier van handelen. Je mag nooit een ander schade toebrengen, hoe goed je bedoelingen ook zijn geweest. En denken voor andere mensen in hun veronderstelde bestwil is helemaal uit den boze.

  ===

  “The great virtue of a free market system is that it does not care what color people are; it does not care what their religion is; it only cares whether they can produce something you want to buy. It is the most effective system we have discovered to enable people who hate one another to deal with one another and help one another.”

  ~ Milton Friedman

  * Henry Hazlitt – Economics in One Lesson (1946)
  http://www.hacer.org/pdf/Hazlitt00.pdf (7.6MB PDF)

  *Leonard Read’s essay ‘Ik, Potlood’ (1958), over hoe miljoenen mensen wereldwijd samenwerken zonder enige vorm van dwang om de dingen tot stand te brengen die zij nodig hebben:
  http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=918

  * Johan Norberg / Channel 4 – Globalization is Good (2003 video)
  http://video.google.nl/videoplay?docid=5633239795464137680

  * Belasting is diefstal (2008 video)
  BNR discussie tussen Toine Manders van het Haags Juristen College en Prof Leo Stevens, fiscalist.
  http://www.youtube.com/watch?v=EByzptsHeGg

  * Young Americans for Liberty (2009 video)
  http://www.youtube.com/watch?v=ofx-Qjp3cjs

  * Wiki pagina’s:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Self-organization
  http://en.wikipedia.org/wiki/Public_choice_theory
  http://en.wikipedia.org/wiki/Crowding_out_%28economics%29
  http://en.wikipedia.org/wiki/Public_goods
  http://en.wikipedia.org/wiki/Free_rider_problem

 7. @Peter de Jong [5]:

  Men is altijd makkelijker een gulle politieke correcte beslissing te nemen namens een hele groep, als het maar niet de zelfe beinvloed. Dit is bij de meeste politici zo.

  Ze oordelen en doen zo graag met andermans tijd, energie en eigendom, zolang het maar geen betrekking op hun hebben.

 8. @Hub Jongen [4]:

  Een overblijvende vraag is, of je dergelijke mensen moet bannen; een maatregel die we liever niet gebruiken, al hebben we daar het volste recht voor.

  Zodra men de kop in de wind gooit en het vertikt om ook maar iets te willen begrijpen van het libertarisme dan denk ik dat je dat soort mensen hier beter niet kan hebben.
  Er wordt uiteindelijk misbruik gemaakt van de gastvrijheid en als men het gewoon vertikt om ook maar iets te willen begrijpen of zich niet kan vinden in het libertair denken, dan zou een ban zeer gepast zijn. Ik persoonlijk zie dat als enige oplossing om onnodige en de meest stupide welles-nietes-spelletjes te vermijden. Eerder dacht ik er niet zo over, maar zo langzamerhand zie ik dat dit de enige fatsoenlijke oplossing is.
  r1z8 [11] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [12] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [15] reageerde op deze reactie.

 9. Peter, je moet niet meer dan 5 linkjes in een reactie zetten, hierbij je reactie die het niet gehaald heeft en als spam is gemarkeerd minus enkele van de linkjes:

  @Kemps [6]: “ik deel jullie geloof niet”

  Het is geen geloof Kemps. Je hoeft het ook niet aan te nemen, zoals het geloof in marktfalen en de broodnodige mentaliteitsverandering die socialistische wereldverbeteraars steeds propageren.

  De vrije markt heeft een wetenschappelijke basis en werkt al duizenden jaren, lang voordat er ooit sprake was van een overheid. Als dit niet zo was zaten we nog altijd in een tochtige grot op een houtje te bijten.

  Ik begrijp uit je reacties en argumenten, dat je onvoldoende bekend bent met de economische wetmatigheden van een vrije markt. Dat is geen schande, want die kennis ontbreekt bij veel mensen, maar het is makkelijker discussiëren als beide partijen begrijpen waar ze over praten.

  Ik ben daarom zo vrij geweest hieronder enkele links te geven met basisinformatie die je mogelijk verder op weg helpt. Vraag het gerust als je iets niet begrijpt.

  Het is niet zo dat de vrije markt een oplossing voor al onze problemen is, maar het is ook niet zo dat zij de nadelen bezit die veel mensen haar toedichten. Er is ook helemaal niets op tegen als mensen zich politiek verenigen om samen bepaalde problemen proberen op te lossen, maar als zij daarbij de normale werking van de vrije markt verstoren veroorzaken zij juist problemen voor zichzelf dan wel voor anderen.

  Dat is geen ethische manier van handelen. Je mag nooit een ander schade toebrengen, hoe goed je bedoelingen ook zijn geweest. En denken voor andere mensen in hun veronderstelde bestwil is helemaal uit den boze.

  ===

  “The great virtue of a free market system is that it does not care what color people are; it does not care what their religion is; it only cares whether they can produce something you want to buy. It is the most effective system we have discovered to enable people who hate one another to deal with one another and help one another.”

  ~ Milton Friedman

  * Henry Hazlitt – Economics in One Lesson (1946)
  http://www.hacer.org/pdf/Hazlitt00.pdf (7.6MB PDF)

  *Leonard Read’s essay ‘Ik, Potlood’ (1958), over hoe miljoenen mensen wereldwijd samenwerken zonder enige vorm van dwang om de dingen tot stand te brengen die zij nodig hebben:
  http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=918

  * Johan Norberg / Channel 4 – Globalization is Good (2003 video)
  http://video.google.nl/videoplay?docid=5633239795464137680

  * Belasting is diefstal (2008 video)
  BNR discussie tussen Toine Manders van het Haags Juristen College en Prof Leo Stevens, fiscalist.
  http://www.youtube.com/watch?v=EByzptsHeGg

  Ratio [10] reageerde op deze reactie.
  Kemps [13] reageerde op deze reactie.

 10. @IIS [8]: Ik ben het helemaal eens met IIS.

  De poster heeft duidelijk allerlei issues die hem ongevoelig maken voor rationaliteit. Taalgebruik is erratisch en uit op het sorteren van effect. De argumenten (if any) zijn zelf-detonerend / ad-hominem.
  Hieruit volgt dat een reactie niet zinvol kan zijn.

  Buitensluiting is een van de belangrijkste vrij-markt principen.

 11. @Kemps [6]:
  “wie die PLICHT ontloopt, mag ik dus daarvoor dwingen.”

  dus dwang is het basis beginsel.
  Ik ben er klaar mee, als iemand dergelijke principes die volkomen immoreel en onethisch is er op na houdt.

  @IIS [8]:
  Agreed
  Tijdens onze vergadering zei ik dat sommige trolln wel betere dingen aan zouden kunnen trekken, deze klaarblijkelijk niet en blijft doorhameren op non-argumenten die hij/ij zelf als argument lijkt te zien.

  Helemaal jammer vind ik dat Kemps weer beens volledig off topic gaat en met een spervuur aan emotioneel geladen meningen komt die er niets mee van doen hebben, die al menig Artikel van mij en andere schrijvers volledig ontspoord heeft van waar het nu eigenlijk over ging.
  dit schaad een normale discussie die op onderwerp gevoerd wordt.

  Kemps [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Ratio [9]:

  ik zie liberalisme toch als een geloof.
  (net als ik atheisme zo zie)
  isme = geloof.

  kennis kan altijd vermeerderd worden, al is de vraag of ik overtuigd word. het kan goed dat zelfs met alle economische en sociologische kennis die er is, ik toch concludeer dat een regering het beste is.

  desalniettemin, das not the point nu.

  ik zal je links doornemen. ook al is het een stevig stukje leesvoer, dat gaat me wel een paar uurtjes kosten.. kom er later dus op terug als ik er doorheen geworsteld heb.

  Ratio [18] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [34] reageerde op deze reactie.

 13. @Hoc Voluerunt [12]:

  “is dwang altijd onethisch”
  dat is feitelijk mijn denkstroming.
  is dat een eindproduct van een lang afwegen van verschillende argumenten, (in dat geval wil ik graag die gedachten-weg weten)
  of is het eenvoudigweg een persoonlijke voorkeur die voor jullie “goed” voelt maar niet persee juist is.

  ik vind plicht ontlopen onethisch.
  “wij doen ons best”
  “wij doen onze plicht”
  “wij gehoorzamen de wet”
  de drie grondregels waar je als boyscout trouw aan zweert, en die ten diepste verweven zijn met mijn wezen.

  Als jij dan zou zeggen : het is iemands goed recht om te doen met wat hij verdiend wat hij wenst, en zich te ontrekken van elke verantwoordelijkheid of wens van derden.
  armen mag hij laten creperen, werknemers laten uitbuiten, hongerigen laten sterven, en ouderen laten wegrotten. hij is namelijk volledig vrij om te doen wat hij wil met zijn geld goed en tijd, en mag dus de “hork” uithangen.

  Daar kan ik dus niet inkomen, zulk gedrag mag je toch niet goedkeuren, dat gaat tegen MIJN ethiek in.

  natuurlijk het zou beter zijn als er geen centrale staat nodig zou zijn, als iedereen gewoon lokaal voor zijn eigen armen zorgt. dus ik voor mijn buren en kennisen en jij voor de jouwe.
  maar ook dat vraagt dus DAT iedereen die verantwoordelijkheid neemt.

  Heb je het recht om een profiteur, een harteloze hork, een wrek, een asociaal etc te zijn?

  Mijn basisbeginsel is dus
  -iedereen moet ZELF verantwoordelijkheid nemen, voor ZIJN leven en voor ZIJN lokale gemeenschap.
  -hieruit volgt dat iedereen morele rechten en plichten naar elkaar, waar op vertrouwd mag worden dat eenieder die naleeft.
  -als iemand die morele rechten en plichten niet naleeft, moet diegene in het gareel worden gedwongen, of idd uitgesloten van die gemeenschap, in beide gevallen betekend dit dwang.

  het spijt mij verder dat ik sommige artikelen verstoor met te ver afdwalende posts. ik zal pogen meer ontopic te blijven en reacties in lijn met artikelen te houden.
  als jullie me wensen te blokken, mag dat uiteraard.

  een persoonlijke suggestie : de meeste sites kennen een insiders en outsiders gedeelte.
  zodat discussie met andersdenkenden niet word uitgesloten, maar die mensen toch geen toegang krijgen tot het leeuwendeel van een forum.

  dit kan heel eenvoudig door een lidmaatschapseis te stellen, waar je jullie grondregels moet be-amen en als je dat niet kan/wil je dus slechts beperkt toegang hebt.

  Ron Arends [19] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [25] reageerde op deze reactie.
  John [32] reageerde op deze reactie.

 14. @Kemps [1]:
  Hoe zorg ik ervoor dat anderen betalen voor mijn idealen

  Je hebt wéér geen drol van het artikel begrepen. Het verbaast me keer op keer weer dat je wél kunt schrijven, maar niet kunt lezen.
  Rara politiepet?

 15. Ik ben tegen het bannen van Kemps. Zijn argumentatie mag dan te lijden hebben van emotionele uitbarstingen (en een belabberde spelling), maar de reacties van libertarische zijde zijn allesbehalve rationeel en zakelijk, terwijl men zich daar in libertarische kringen toch altijd op laat voorstaan. Het is de houding die ik ook heb ondervonden tijdens mijn jarenlange discussies met Objectivisten, wanneer ik kritiek durfde te hebben op hun axioma’s en stellingen. Verbanning is meerdere keren het resultaat daarvan geweest, in plaats van dat ze met goede tegenargumenten kwamen (“but Objectivism is true!” was een reactie die ik meerdere keren kreeg). Ik heb dan ook door schade en schande moeten ondervinden dat het helemaal geen rationale beweging is (zoals ik in mijn naïviteit jarenlang heb geloofd), maar een sekte.

  Ik denk dat er in de kern van Kemps betoog een probleem zit voor de libertariërs, waar ze in feite geen goed antwoord op hebben. En ja, dan is uitsluiten een gemakkelijke reactie, maar denk je echt op die manier veel mensen te kunnen overtuigen?

  Ratio [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Kemps [13]:

  Hi Kemps,

  De links die je ziet zijn van Peter de Jong, ik ben een schrijver op deze site die soms een keertje kijkt wat er in het spam filter gevangen is. En dan dingen doorzet (indien gepast).

  Peter is een goed klankbord en discussiepartner. Zowel voor Vrijspreker auteurs als bezoekers. We zijn het niet altijd eens met Peter, maar hij weet zijn mening meestal prima te onderbouwen. Peter voegt vaak meer dan 5 linkjes toe aan zijn comments en dan eindigt het in het spam filter.

 17. @Kemps [14]:
  de drie grondregels waar je als boyscout trouw aan zweert
  Zoals je weet is de padvinderij opgericht als voorportaal van de landmacht met als enig doel: beroepsmilitairen drillen. Godzijdank is dat in de loop der jaren wat speelser geworden (de meeste scouts komen niet verder dan een IQ van 90) maar die regels stammen nog steeds uit een tijd dat het als normaal werd gezien jezelf op te offeren voor het collectief. Zoiets als “de politici en generaals het goud, de soldaten lood”. Ziek.

  Kemps [23] reageerde op deze reactie.

 18. Ik ben ook tegen het bannen van Kemps. Laten we hem doodknuffelen, hebben we ons eigen troetelsocialistje 😀

 19. @Wim [17]: We hebben het bannen op deze site eigenlijk nog niet helemaal goed geregeld. Zolang Kemps zijn afwijkende mening goed onderbouwt zie ik geen reden tot een ban. Beek is een trol, Kemps is iemand die net als de meeste libertariers een boodschap heeft, en er is zelfs op enkele punten sprake van “common ground”.

  Ik moet wel zeggen dat ik niet altijd de moeite neem zijn comments geheel te lezen. De kunst van schrijven is schrappen, en dat is iets dat ik in zijn comments mis.

 20. @Ron Arends [19]:

  aangaande dat beroepsmilitairen drillen..
  das toch niet wat ik eruit haal in de beginselen van lord baden powel.

  dat een beperkte militante dicipline heilszaam is voor jongeren om ze maatschappelijk betrokken te maken, ja, dat wel.

  ik vind de scouting dan ook niet te vergelijken met de duitse varianten in ww2.

  wel mis ik idd elementen, als ik oude films terugkijk en de oude liedbudels teruglees zie je idd dat scouting tegenwoordig voor een groot deel zijn eigen roots verloren is.. vooral die dicipline is ver te zoeken.

  tegenwoordig “hangen” ze meer op dat clubhuis en is het een veredelde kinderopvang voor probleemjongeren geworden.

  (waar in mijn tijd het toch vooral ging om de grote wedstrijden. ingespeeld raken op jouw team, en dan gebaseerd op individuele kwaliteiten winnen) persoonlijke insignes, een teken van persoonlijke verworven vaardigheden en deze “badges” die aantoonden aan welke vaardigheden je had meegedaan en hoe goed je erin was, waren dan ook belangrijk.

  vaak waren deze kampen idd zwaar afzien en later ben ik ook lid geworden van extreme survival clubs. een vakantie waar je niet compleet gaar en afgepeigerd van terugkomt, is geen vakantie;)

  binnen scouting heb je dan ook zeker clubs die een hoger prestige kennen (wegens hun resultaten) en binnen die clubs weer, subgroepen met hogere status.

  ik had binnen dit geheel een redelijke reputatie en was een van de jongste rondeleiders ooit. (met 12 jaar al, normaal was rond 14/15). logischerwijs koos ik alleen de beste en slimste in mijn team.

  overigens als “luitenant’ van mijn roedel liep ik altijd voorop en had ik de meeste insignes. zo werkt de pikorde in scouting ook. een leider moet ALTIJD zelf op de frontlinie staan en de hardste klappen opvangen.. wil je het goud, dan moet je eerst lood slikken.

 21. @hugo van reijen [15]:

  Ik kan in mijn reactie de naam Kemps niet terugvinden. Maar ik sprak dan ook in algemene zin en reageerde alleen op Hub zijn reactie die wel de naam Kemps noemde.

  Jij hebt persoonlijk geen bezwaar, ik ook niet namelijk.

  Als ik kijk naar mijn reacties, dan zullen er genoeg mensen zijn die daar ook niet altijd vrolijk van worden, persoonlijke bezwaren of voorkeuren kunnen denk dan ook geen ban opleveren of een reden zijn om iemand de deur te wijzen.

  Maar mocht iemand duidelijk laten merken dat het libertarisme niet interessant is om er iets van te leren en men het constant, bij het ziekelijke af, aanvalt of het keer op keer ridiculiseert, dan kan dat wat mij betreft een gegronde reden zijn om afscheid van de regeerder te nemen.

  Er zijn voldoende mensen hier die reageren en nog niet voor een seconde de moeite nemen om het libertarisme te begrijpen. De constante onzuivere aanvallen op het libertarisme is voor mij al helemaal onbegrijpelijk, maar goed ik ben dan ook niet gehersenspoeld met één of ander geloof of ideologie en kan me daarom maar moeilijk verplaatsen in de wereld van een geïndoctrineerde of gegeselde geest die zichzelf constant moet pijnigen met stemmen of ideeën uit het verleden. Het is zinloos om te proberen om tot een objectieve discussie te komen met dit soort mensen, ik zie het in alle opzichten als een zeer vermoeiende en tijd vergooiende bezigheid die totaal kan afleiden van werkelijk belangrijke zaken.

  De vraag hier zou moeten zijn; “wil je werkelijk iets leren over het libertarisme, ja of nee?” Is je antwoord “ja” kom er dan gezellig bij en leer wat het libertarisme voor je kan betekenen. Is het antwoord “nee” dan wordt je vriendelijk verzocht om even ergens anders te kijken.

  Het mooie van libertarisme is dat ze niemand wil bekeren, niemand wil dwingen en niemand wil overtuigen, want uiteindelijk is het geen geloof, maar meer “a state of being”. “Het zijn” is denk ik voor het libertarisme meer belangrijk dan ergens domweg in willen geloven.

  Kort gezegd; als gelovigen hier hun gelijk willen halen en verder niks bijzonders kunnen toevoegen of niets willen leren, dan zou het nuttig kunnen zijn dat men zijn heil ergens anders zoekt. Zo niet, dan zou ik ervoor zijn om ze te bannen.

 22. @Kemps [14]:
  Je zet weer een flinke lap tekst neer maar daar gaan we.( Maak nu zelf ook een grote maar probeer zo duidelijk mogelijk de basis te leggen om het artikel begrijpelijker te maken, excuus hiervoor alvast)

  Laten we het hierna bondig houden a.u.b.


  armen mag hij laten creperen, werknemers laten uitbuiten, hongerigen laten sterven, en ouderen laten wegrotten. hij is namelijk volledig vrij om te doen wat hij wil met zijn geld goed en tijd, en mag dus de “hork” uithangen.

  Daar kan ik dus niet inkomen, zulk gedrag mag je toch niet goedkeuren, dat gaat tegen MIJN ethiek in.


  Dit is juist waar de individuele beweger voor dient, jij, ik en velen zullen het niet aan kunnen zien om armen en ouderen te laten kreperen en weg rotten, of dat mensen uitgebuit worden maar dat is weer een andere kwestie.

  Kijk jij en ik zijn het hier over eens, alleen jou idiologie zegt dat mensen gedwongen moeten worden, dit heeft een dubbele werking.
  Dit heb ik al eens beschreven in mijn andere artikelen die ik je kan aanraden.
  De dwang op een goede daag maakt het direct tot een negatieve ervaring waardoor de ontvanger van die daad enorm vaak als paraciet of uitvreter wordt bestempeld. Dit komt omdat een staat forceert wat een individuele beweger dus beweegt.
  hier zie je ontelbare resultaten van, zoals het stemmen op wilders. Immigranten leunen op de verzorgingstaat en anderen worden gedwongen te betalen. Dit heeft als nevenwerking dat de betaler de immigrant als last gaat zien door de dwang van de staat.
  Op de een of andere manier gaan de mensen niet naar het orgaan kijken wat de dwang uitoefend waardoor de beeldvorming verstoord raakt. Vraag me niet waarom, het is enkel een observatie.

  Wanneer die mensen hulp nodig hebben kunnen zij dat vragen aan buren of een gemeenschap.
  Het belangrijke is dat er mensen zijn met de behoefte deze mensen te helpen, zoals jij en ik , wij zien noodzaak onze medemens te helpen. Dus wat let je om dit te doen… op individueel niveau.
  Wederom de belastingdruk die buiten wat ze doen met het geld een heel ambtenaren apparaat in stand moeten houden waar 50% of meer van de kosten in gaan zitten. deze druk stelt je niet in staat om te helpen omdat je voor jezelf moet vechten om het hoofd boven water te houden en het beetje wat je mag houden grijp je dan ook met beide handen vast.
  De andere druk is die van de regelgeving.
  jij mag niet zomaar een oud fabrieksgebouw zonder eigenaar wat vervallen is met vrienden en deze arme mensen optuigen om er een werkplek van te maken.

  Komen we op uitbuiting, als jij die fabriek/werkplekken eenmaal hebt, ga jij je werknemers dan uitbuiten? nee natuurlijk doe je dat niet zo’n persoon ben jij niet.
  Dus als andere mensen uitgebuit worden in die regio… wat denk je wat er gebeurt als ze jou aanpak zien?

  Dat is de individuele beweger aan het werk.
  als jij een betere werkgever bent of een betere weldoener dan zal de ander je moeten overtreffen.
  Daarmee is iedereen zijn belang gedient.

  Dus je kan de HORK uithangen, geen probleem, je kansen om daarmee weg te komen of om steun te krijgen nadien, als iedereen in je directe omgeving en daarbuiten weet dat je armen laat creperen zullen erg klein zijn.
  imago schade moet je niet onderschatten.

  Daarbij is het libertarisme zo mooi, dat jou Dwangmatige goede doelen binnen een bepaald geografisch gebied toegestaan is, zolang mensen dan wel een contract tekenen waarmee ze akkoord gaan met jou voorwaarde over jou eigendom waar hun dan gebruik van maken.


  ik vind plicht ontlopen onethisch.
  “wij doen ons best”
  “wij doen onze plicht”
  “wij gehoorzamen de wet”
  de drie grondregels waar je als boyscout trouw aan zweert, en die ten diepste verweven zijn met mijn wezen.

  Ons best waarvoor?
  Welke plicht?
  ook al is de wet onethisch en geweldadig?

  Daar kan ik dus niet inkomen, zulk gedrag mag je toch niet goedkeuren, dat gaat tegen MIJN ethiek in.

  Heeft iemand gezegd dat wij dit goedkeuren?
  Wanneer schade moedwillig of per toeval is toegebracht aan een derde welke niet bij de overeenkomst van het ene individu of het andere hoort, moet gecompenseerd worden.

  Niemand dwingt je zaken te doen met een volledig egocentrisch persoon. Meer mensen zullen dat niet doen. dit brengt imago schade met zich mee omdat ieder individu er verschillend over denkt. het is niet aantrekkelijker voor hem om dit te doen.
  De meeste bedrijven die het nu wel doen zijn vaak monopolies van de staat, zoals de sweatshops en weeffabrieken in india die door subsidie omhooggehouden worden.

  natuurlijk het zou beter zijn als er geen centrale staat nodig zou zijn, als iedereen gewoon lokaal voor zijn eigen armen zorgt. dus ik voor mijn buren en kennisen en jij voor de jouwe.
  maar ook dat vraagt dus DAT iedereen die verantwoordelijkheid neemt.

  Nee dat gebeurt niet, en om hier dwang op toe te passen is helemaal onethisch en immoreel. Als je terug gaat naar een tijd van voor de verzorgingstaat werden mensen ook geholpen, kijk alleen maar naar de 2e wereld oorlog waar hele buurten in brabant bijvoorbeeld bij de boer illegaal een koe kochten iedereen naar draagkracht en het vlees werd in de achtertuin verdeeld. Geen staat aan tepas gekomen.

  Ga je dit in een systeem gooien echter, dan is er geen individuele maatstaaf voor een ander individu om naar te meten of de vrijgevigheid naar persoon a wel juist is of niet.
  om daar een regeling voor te maken moet je dan weer de bureaucratie in.

  Daarbij zijn er talloze manieren om de armen te helpen e direct jezelf.
  Maxhavelaar koffie, Postcode loterij dergelijke constructies bestaan al. Winkels die voor een euro kleren verkopen, you name it.
  Waar behoefte is, zal deze vervuld worden in een markt. Simpelweg omdat je er zelf ook mee in je eigen onderhoud kan voorzien en tegelijk dus die behoefte vult.

  Heb je het recht om een profiteur, een harteloze hork, een wrek, een asociaal etc te zijn?

  Wederom ja, al zou je geen profiteur kunnen zijn omdat niemand je iets geeft zomaar zonder reden, zou een mooie zijn.
  Daarbij nogmaals, alle individuele bewegers hebben een eigen mening over zijn gedrag en daarmee tekent er zich een groep die het goedkeurt of afkeurt. Moreel gedrag zal zelden afgekeurd worden, immoreel gedrag wel.
  Sociale en economische isolatie is vaak het gevolg.


  Mijn basisbeginsel is dus
  -iedereen moet ZELF verantwoordelijkheid nemen, voor ZIJN leven en voor ZIJN lokale gemeenschap.
  -hieruit volgt dat iedereen morele rechten en plichten naar elkaar, waar op vertrouwd mag worden dat eenieder die naleeft.
  -als iemand die morele rechten en plichten niet naleeft, moet diegene in het gareel worden gedwongen, of idd uitgesloten van die gemeenschap, in beide gevallen betekend dit dwang.

  uitsluiten van de gemeenschap is geen dwang, mits hij/zij zichzelf hierin heeft getekend dan wel en is overeengekomen met de wetten die gelden in die niche maatschappij.
  iedereen moet ZELF verantwoordelijkheid nemen, voor ZIJN leven
  Helemala mee eens maar niet de gemeenschap, mits dit met een groep of collectief aan mensen overeengekomen is op voorhand.

  Morele plicht is heel ruim gepakt., zo is de morele plicht nu om dwang en geweld uit te oefenen op onschuldige mensen wanneer zij niet wensen te betalen aan een staat die niet werkt.

  het spijt mij verder dat ik sommige artikelen verstoor met te ver afdwalende posts. ik zal pogen meer ontopic te blijven en reacties in lijn met artikelen te houden.
  als jullie me wensen te blokken, mag dat uiteraard.

  een persoonlijke suggestie : de meeste sites kennen een insiders en outsiders gedeelte.
  zodat discussie met andersdenkenden niet word uitgesloten, maar die mensen toch geen toegang krijgen tot het leeuwendeel van een forum.

  dit kan heel eenvoudig door een lidmaatschapseis te stellen, waar je jullie grondregels moet be-amen en als je dat niet kan/wil je dus slechts beperkt toegang hebt.

  Andersdenkende hebben we niets op tegen maar Kemps je springt van hak op de tak en je comments zijn zo enorm groot dat er een enorm grote reactie die nog groter is op moet volgen om alles duidelijk in te kunnen behandelen, omdat ik de ervaring o.a. heb dat je volgende comment nog groter is .

  Je behoud je van schelden dus daar is niets over te zeggen.
  He zelf alleen de indruk dat je de artikelen niet goed doorneemt en niet bekend bent met het filmpje op het begin van de pagina welke de fundering vormt voor alles wat de vrijsprekers schrijven.

  Zo zou je zien dat jou ” systeem” best zou werken in een libertarische wereld, maak er geen vrienden mee door dit te zeggen maar het is wel zo.
  Enige voorwaarde is echter dat mensen zichzelf hier vrijwillig voor aanmelden waardoor de overeenkomst om deze plichten op je te nemen wederzijds en vrijwillig zijn overeengekomen.
  Breekt iemand die verplichtingen dan, dan mag dwang volgen.

  (excuus voor verkeerde interpunctie en ontbrekende letters in de reactie, ratelde het even vlug in want ik heb het druk)
  Hoop dat het nu duidelijk is Kemps, soevereie groeten
  hoc

  Kemps [27] reageerde op deze reactie.

 23. @Hoc Voluerunt [25]:

  aangaande wilders stemmers :

  2 praktijkvoorbeelden

  situatie 1 : mijn nederlandse bejaarde buurvrouw begind tegen mij te smoezen.
  en te roddelen over de -allochtone- buren.
  Zij vind het een schade dat die lui “allemaal rommel” in de hal zetten.
  waarop mijn eerste opmerking is “heb je ze daar al eens over aangesproken?”
  haar reactie “natuurlijk niet, voor je het weet heb je een mes tussen je ribben”
  Ik stap op die buren af (organiseer een nieuwjaarsborrel, en toegegeven, geen
  van de allochtone VROUWEN kwam, en de heren dronken alleen fris, maar ze waren er wel.
  probleem besproken en opgelost.

  Dit vrouwtje is dan wel een wilders stemmer.

  Situatie 2 : meisje wat ik ken, zo nederlands als wat, word in de rotterdamse metro
  in elkaar geslagen door een man die zegt irakees te zijn en dat vrouwen mannen niet aan te horen kijken.
  Er staan minimaal 100 nederlanders in de coupe om haar heen, voornamelijk blank (spitsuur)
  geen van hen zegt of doet iets.

  In die wijk/streek waren wel verdacht veel wilders stemmers.

  Wat mij verbaast is niet dat er zo’n gek is, wat mij verbaast is dat die mensen niks deden.
  Dit is MIJN land, mijn bloed stroomt hier, mijn familie gaat duizenden jaren terug naar deze grond.
  En als iemand het aanvalt dan kan ik het ZELF wel verdedigen.

  Wat ik dus verwacht is dat als allochtonen problemen geven, dat men ze bejegend zoals je elke nederlander zou doen,
  en dat als ze zich niet aanpassen dat WIJ ze dan met harde hand terug in het gareel of terug naar hun land schoppen.

  Maar daar heb ik ZEKER geen rare wilders voor nodig.

  Dat denken dat “ze” het maar moeten oplossen en dat gebruiken van een groep als zondebok voor alles.
  Is lafbekkerij, die een nederlander niet past.

  wilderstemmers zijn lafbekken die de ballen missen ZELF voor hun land op te komen.

  ->
  Het probleem is dus niet die staat an sigh…
  als een nederlander lui op zijn gat zit, zeggen zijn kennisen er wat van.
  Dat werkt zo in een netwerk.
  Als men allochtonen in datzelfde netwerk zou aanspreken zouden ze ook worden aangespoord.
  Het is dat “bemoei je niet met mijn leven” sfeertje.. dat verziekend werkt.

  “algemene sociale controle” als antwoord op “meer blauw op straat”
  als jij ziet dat iemand wat doet, bvb afval op straat dan spreek JIJ diegene aan.
  en dwingt hem zijn zooi op te ruimen, hiervoor is geen agent, geen politie en geen boete nodig.
  Als jeugdbendes rottigheid uithalen volstaat het als ze weten dat elke volwassene een potentiele bromsnor is
  die hen een mep voor hun kop geeft en hen uitleverd aan hun ouders die dan nog eens een tweede pak rammel zullen geven.

  Mijn aanpak zou dan ook veel meer zijn postbus 51 spotjes van het belang van deze algemene sociale controle,
  en het beroep op eigen verantwoordelijkheid van burger ipv dat “ze” gezever.

  de schuldige is NIET de staat NOG die allochtoon, het is de burger ZELF.

  =============
  dan aangaande uitbuiting :
  Stel ik pak zo’n leegstaande fabriek of ik pak een van die vele stadplantsoentjes en maak er een moestuin van.
  -ik heb hoge kosten inkoop, ik koop namelijk alleen grondstoffen in die met oog voor de natuur en met eerlijke lonen voor arbeiders zijn gemaakt.
  -ik betaal mijn arbeiders een eerlijk en relatief hoog loon.
  -dit maakt mijn product ERG duur om te maken.

  helaas is mij opgevallen dat de MEESTE consumenten ALLEEN naar de prijs kijken.
  als ik mijn product voor 1.98 in het schap leg, waar slechts 1 cent winstmarge van is,
  de rest gaat naar arbeiders en onkosten.
  en een ander die
  -de natuur verpest en geen geld kwijt is aan duurzame bebouwing
  -de arbeiders die de grondstoffen maken laat uitpersen
  -zijn eigen arbeiders uitperst
  en die zijn product voor 1.90 in het schap legt, maar daarvan 40 cent winst.

  dan zou je zeggen MOREEL zouden consumenten mij moeten steunen.
  uiteindelijk zouden ze door dat te doen zorgen voor meer banen van mij, dus meer loon,
  dus uiteindelijk meer koopkracht.
  maar feit is ze kopen dat product van 1.90.
  klanten kopen ALTIJD het goedkoopste product.

  en zelfs als ze dat niet doen.. dan moet ik bvb reclame gaan maken etc, wat mijn product NOG duurder maakt.

  doordat klanten gewoon kopen wat het goedkoopste is, word ik in een prijsoorlog gedwongen, die ik niet kan winnen.
  want ik zou die alleen kunnen winnen als ik mijn arbeiders zou afknijpen.. (dat is immers waar al het geld heengaat)

  eindresultaat : ik falliet, werknemers overgeleverd aan graaibazen, hun koopkracht de helft van wat ze hadden gehad als ze bij mij hadden gekocht.

  Dit is HELAAS hoe de markt werkt.

  Def [28] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [44] reageerde op deze reactie.

 24. @Kemps [27]:
  Kemps is niet echt een debatpartner, meer een studie-object. Even een vraagje voor Kemps.

  Als je MOEST kiezen, wie zou je dan het het liefste als Minister-President hebben:

  1) Toine Manders (voorzitter Libertarische Partij)
  2) Greet Wilders (PVV)
  3) George W. Bush Jr. (Republican Party)

  Ben benieuwd naar je antwoord.
  Kemps [29] reageerde op deze reactie.

 25. @Def [28]:

  dat zijn alle drie gruwelijke keuzes.

  De slechtste is meneer bush : extreem rechts, pakt enorm veel van de armen af en geeft aan rijken. En verspild bakken geld aan “prestigeoorlogjes”

  Meneer Manders zit comfortabel in zijn zeten in de EU, en is VVD-er, VVD is de staatsvijand nummer 1, die slopen onderwijs, zorg en alles, ten gunste van de rijkste 5 a 10%. dus die valt ook af.

  Hoewel ik meneer wilders een ENG mannetje vind dat duidelijk onbekwaam is.. hij heeft van deze drie idioten, nog het meest sociale beleid, dus is de minst slechte van deze drie.

  maar het mag duidelijk zijn dat mijn gewenste kabinet zoiets zou zijn als :

  SP : 39 zetels (coalitieleider)
  GL : 21 zetels (coalitiepartner)
  CU : 16 zetels (coalitiepartner)
  D66 : 8 zetels (gedoogsteun)
  SGP : 6 zetels (gedoogsteun)
  PVDD : 5 zetels (gedoogsteun)
  EPN : 3 zetels (gedoogsteun)
  PVDA : 15 zetels (neutraal)
  CDA : 12 zetels (neutraal)
  VVD : 17 zetels (oppositieleider)
  PVV : 8 zetels (oppositie)

  En in een ideale (maar onwaarschijnlijke) wereld
  CU : 31 zetels (coalitieleider)
  EPN : 30 zetels (coalitiepartner)
  SGP : 20 zetels (coalitiepartner)
  CDA : 9 zetels (gedoogsteun)
  SP: 17 zetels (neutraal)
  D66 : 15 zetels (oppositieleider)
  GL : 14 zetels (oppositie)
  PVDA : 6 zetels (oppositie)
  VVD : 5 zetels (oppositie)
  PVDD : 3 zetels (oppositie)
  PVV : 0 zetels –

  Mavado [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.