“De overheid is het probleem, niet de oplossing.” Met deze slogan luidt de Libertarische Partij haar campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september in.

Net als de Amerikaanse libertarische presidentskandidaat Ron Paul, kiest de LP consequent voor meer vrijheid en een forse inkrimping van de overheid. Met de komst van de Libertarische Partij kan de kiezer eindelijk stemmen voor een minimale overheid.

 

“De tijd is er rijp voor”, aldus voorzitter Toine Manders. “Het is overduidelijk dat Nederlanders terecht ontevreden zijn over wat de overheid presteert.” De afgelopen jaren heeft de overheid de individuele vrijheid uitgehold en haar eigen macht vergroot. En zogenaamde liberale partijen als VVD en D66 hebben forse lastenverhogingen doorgevoerd in plaats van de uitgaven drastisch te verlagen. Er is behoefte aan een werkelijk liberaal alternatief in de Tweede Kamer”.

De Libertarische Partij strijdt al sinds haar oprichting in 1993 voor een minimale overheid. De LP past niet in de traditionele links-rechts-verdeling. Enerzijds wil de LP veel meer persoonlijke vrijheid dan D66 en GroenLinks, onder meer door het onderwijs te bevrijden van de invloed van de staat en het afschaffen van de valhelmplicht en gordelplicht. De Libertarische Partij staat ook pal voor de vrijheid van meningsuiting (met bedreiging als enige uitzondering) en de persvrijheid, en wil dus stoppen met het bevoordelen van publieke TV en radiozenders. Anderzijds wil de Libertarische Partij veel meer economische vrijheid dan de VVD, bijvoorbeeld vergunningen te vervangen door aansprakelijkheid en door subsidies te vervangen door belastingverlaging. De LP is consequent tegenstander van de inkomstenbelasting, die volgens SP-leider Roemer wel naar 100% gebracht zou mogen worden.

Het libertarische idee van vrijheid is onderdeel van een lange traditie en baseert zich op filosofen als John Locke, Ayn Rand en Robert Nozick en economen als Nobelprijswinnaars Friedrich Hayek, Milton Friedman en James Buchanan. Friedrich von Hayek heeft de Nobelprijs voor Economie gewonnen, met name voor zijn werk op het gebied van de conjunctuurtheorie van de Oostenrijkse School, een stroming van vrije-markteconomen die de crisis ruim voor 2007 al hebben voorspeld. Hayek heeft met deze theorie het ontstaan van economische recessies en depressies verklaard.

Manders: “Ook de huidige crisis is door de overheid veroorzaakt: Door de centrale banken constant geld bij te laten drukken heeft men kunstmatig de rente verlaagd, waardoor bedrijven zich in de schulden hebben gestoken en projecten zijn begonnen die winstgevend leken maar dat in werkelijkheid niet waren, met de crisis als gevolg. Doordat de ECB banken geld leende om staatsobligaties te kopen konden overheden steeds blijven bijlenen om hun gaten te dichten en ontstonden onaflosbare schulden, zoals in Griekenland. Door het ongedekt bijdrukken van geld werd de rente te laag, de hypotheken te hoog en blijven veel huizenverkopers nu met een restschuld zitten. We zijn er allemaal armer door geworden. Het is tijd om met dit wanbeleid te stoppen.“

De LP wil het lidmaatschap van de bemoeizuchtige Europese superstaat beëindigen, maar wil net als Zwitserland wel deelnemen aan de succesvolle Europese vrijhandelszone.Vrijhandel leidt tot meer welvaart, en de EEG heeft dan ook veel goeds gebracht. Concurrentie tussen staten voor kapitaal en talent heeft sinds 1980 geleid tot lagere belastingtarieven en hogere economische groei. Echter, de huidige trend in de EU van harmonisering, centralisering en machtsconcentratie in Brussel, zal leiden tot kartelvorming tussen overheden met nog hogere belastingen en nog meer regels als gevolg. Nederland moet uit dit kartel stappen en vervolgens zich uit de crisis helpen met lagere belastingen en minder regels. De LP wil de ongedekte euro laten concurreren met geld dat is gedekt door bijvoorbeeld goud of andere edelmetalen, zodat dit geld niet met een druk op de knop bijgedrukt kan worden, en mensen kunnen voorkomen dat hun pensioenen en spaartegoeden door inflatie geruïneerd kunnen worden.

“Overheidsingrijpen is niet de oplossing, maar de oorzaak van de problemen” stelt Manders. “Burgers beslissen beter dan regenten.” Door de deelname van de Libertarische Partij kan men voor het eerst in jaren naar de stembus voor een forse inkrimping van de overheid.

Voor meer informatie, zie www.LibertarischePartij.nl.

 

64 REACTIES

 1. Klinkt interessant, lijkt me wel een partij die door heeft wat er aan de hand is.

 2. @Ivo Cerckel [5]:

  Naar verandering van situatie veranderen meningen en opinies, dus hoe is het hypcriet? Als LP niet verkiesbaar was zou ik zeker niet stemmen, omdat de andere partijen allemaal opuit zijn om met dwang hun visie uit te voeren(door je strot douwen). LP is de enige partij voor de afbouw van de overheid en de overheiddwang.

  Vandaar; Stem LP, of stem NIET!

 3. @Ivo Cerckel [5]:

  Reactie Alex is helemaal goed.
  In de maatschappij zonder LP gelden alle argumenten om niet te stemmen.

  De LP voert echter een heel nieuws situatie is. De gekozen vertegenwoordigers zullen beloven nooit te werken voor invoering van nieuwe wetten of belastingen. ALLEEN EN UITSLUITEND WERKEN AAN AFSCHAFFEN. En dus steeds grotere Vrijheid.

  Als je dan ook niet via een LP wetten wil afschaffen, daag ik je uit om eens met voorstellen te komen HOE we dan van de overheidsdwang afkomen.

  De gedachte aan “Burgerlijke Ongehoorzaamheid” zou een mogelijkheid zijn als er een veel en veel groter percentage libertariers is. Echter in het tempo waarin dat percentage groeit, duurt het nog een paar decennia eer het 30 a 40 % is.

  Je zou dus ook kunnen toejuichen dat er veel libertariers (en anderen) zijn die daar niet op willen wachten en de vrije maatschappij op een snellere wijze willen bereiken.
  Maar het staat natuurlijk een ieder vrij om wel of niet daaraan mee te doen.

 4. @Meneer Storm [8]:
  “Jullie kiezerspotentieel is nagenoeg verwaarloosbaar. STEM PVV.”

  Dit lijkt in eerste instantie een logische gedachte omdat de PVV een aantal goede dingen voorstaat.

  Maar meer nadenken leert dan dat de PVV een “gewone” politieke partij is.
  Echte principes hebben ze niet.
  Naast een aantal goede economische punten, hebben ze ook een hele boel socialistische hobby’s en anti-vrijheidspunten.
  En een stem op de PVV, is dus ook een stem voor deze dwangmaatregelen.

  De LP is een “andere” partij, De enige partij met een duidelijk Vrijheids-principe.

 5. Gefeliciteerd! Aan wie binnen de LP kan ik (en alle andere libertarische stemgerechtigden in het buitenland) mijn volmacht geven? Er is een maximum van 2 volmachten per persoon, dus wellicht is enige coordinatie gewenst.

  Ratio [13] reageerde op deze reactie.

 6. Door de centrale banken constant geld bij te laten drukken heeft men kunstmatig de rente verlaagd, waardoor bedrijven zich in de schulden hebben gestoken en projecten zijn begonnen die winstgevend leken maar dat in werkelijkheid niet waren, met de crisis als gevolg.

  Bovenstaande quote ,vind ik toch wel een beetje vreemde uitspraak voor de LP. Een partij die voor eigen verantwoordelijkheid staat, geeft nu de schuld van het aangaan van mislukte projecten aan centrale banken. Is het niet gewoon dat een bedrijf verkeerd gegokt heeft en failliet is gegaan. Gewoon dus eigen verantwoordelijkheid?

  Aigyptos [19] reageerde op deze reactie.

 7. Waarom bundelen de nieuwe partijen hun krachten niet?
  MenS, Piraten, SOPN, LP, etc.

  Natuurlijk zijn er verschillen maar het grote raakvlak is dat deze partijen allen de oude politiek kotsbeu zijn.

  In mijn ogen is verandering slechts mogelijk indien er veel kiezers zijn. Veel partijen zorgt voor versplintering.

  Alex [16] reageerde op deze reactie.

 8. @René [15]:

  Een partij welke de afbraak van de overheid wilt kan niet zijn krachten bundelen met partijen die de dwang van overheid willen gebruiken.

 9. @Alex [10]: Met respect voor je goede bedoelingen, maar ik heb in m’n leven nog niet één politieke partij meegemaakt die deed wat de kiezer wilde.
  Waarom in vredesnaam zou die LP -waar jullie kennelijk zo “geil” van worden- dat na 12-9 anders doen?
  Ze ruiken allemaal de macht, zodra ze in Vak K zitten, het bewijs ervan wordt iedere keer weer geleverd. Iets goeds doen?
  Ja, ik ga iets goeds doen, voor MEZELF. Als ik de kans krijg verlaat ik dit hoofddoekenparadijs, voorgoed.

  Burnitall [18] reageerde op deze reactie.

 10. Als ik fouten maak, verbeter mij dan a.u.b.

  @Arthur [12]:
  “Bovenstaande quote ,vind ik toch wel een beetje vreemde uitspraak voor de LP. Een partij die voor eigen verantwoordelijkheid staat, geeft nu de schuld van het aangaan van mislukte projecten aan centrale banken. Is het niet gewoon dat een bedrijf verkeerd gegokt heeft en failliet is gegaan. Gewoon dus eigen verantwoordelijkheid?”

  Op een compleet vrije markt zou de rente veel hoger zijn dan nu, wat er voor zorgt dat er aan veel projecten wordt begonnen die eigenlijk te weinig opleveren. Er wordt eigenlijk ’teveel’ geïnvesteerd, meer dan de markt wil. Stel de rente is 5%, en het verwachte rendement van een project is 2%, dan wordt niet aan het project begonnen, omdat het dan verliesgevend is (rekening houdend met verdisconteren). Nu is de rente lager door overheidsingrijpen (de CB) en wordt het project met 2% verwacht rendement wel gestart, terwijl daar vanuit de markt eigenlijk geen behoefte was.

  Op de vrije markt geeft de rentestand (bepaald door de mate van tijdsvoorkeur in een samenleving) aan hoeveel behoefte de samenleving heeft in investeringen, en hoeveel behoefte het heeft aan consumptie in het heden. Als deze rentestand gemanipuleerd wordt, geeft dit dus een vals signaal aan bedrijven.

  Arthur [20] reageerde op deze reactie.

 11. @Aigyptos [19]:
  De rente op de vrije markt behoeft niet hoger te zijn. Ook dat is een kwestie van vraag en aanbod.
  Verder kan ik uw redenatie niet goed volgen. De rentestand bepaalt niet of er behoefte is aan een produkt. De samenleving bepaalt dat. De fabrikant moet zelf beoordelen of hij een winstgevend produkt kan maken. Zijn taak is het om een goede kostenberekening te maken, waarbij te betalen rente slechts een onderdeel is van de totale produktie kosten. Verder zal hij zich moeten afvragen of er wel vraag is naar zijn produkt voor de prijs waarvoor hij het kan aanbieden.
  Als de rente kunstmatig laag is, heeft dat voordelen voor de producent, want zijn kosten worden minder. Nu kan hij beslissen of hij meer winst wil maken of het produkt goedkoper wil aanbieden, al naar gelang de vraag naar zijn produkt.

 12. @Rob ter Horst [21]:
  In een vrije markt zal het dragen van een helm en gordel uitmonden in een (veel) lagere premie.
  Zonder helm mag, maar de verzekering zal waarschijnlijk onbetaalbaar worden.
  Hier heb je geen overheid en/of regelgeving voor nodig.

 13. Libertarische partij, jemig, stem toch niet,

  Libertariers met hun goudobsessie, vriendjes van de goud handelaren/bankiers/Rothschilds. Als dalijk de goudprijs instort koop je het zeker goedkoop weer terug?

  Altijd maar die vinger naar de overheid wijzen, waarom nou nooit eens een vinger naar hun opdrachtgevers de bankiers?

  Nou ik hou lekker m’n contanten en spaargeld aan, we zitten in een deflatiore recessie niet in een inflatoire of hyperinflatoire of wat dan ook.
  Alex [25] reageerde op deze reactie.
  MMAP [29] reageerde op deze reactie.

 14. @Rob ter Horst [27]: Vreemd, dat mensen zónder eigen verantwoordelijkheid dan wél in en op hardrijdende potentiële moordwapens mogen rijden. Die mensen zonder eigen verantwoordelijkheid mogen dus wél leeggemolken worden door BTW en accijns en houderschapsbelastingen, én van dat geld moeten ze ook nog beschermd worden?

  Als je dan zo vóór wetgeving en regelgeving bent, maak er dan nog maar een wetje bij: Geen eigen verantwoordelijkheidsgevoel? Dan niet op of in hardrijdende vervoersmiddelen achter het stuur plaatsnemen.

  Maar dát willen de statistjes niet, hè? Ze willen alleen de voordeeltjes, niet de nadelen. En zéker niet de verantwoordelijkheid, die schuiven we lekker op anderen af die het ook nog eens mogen financieren. Want “iedereen heeft RECHT op vrije verplaatsing”, of zoiets? Waar dat “recht” vandaan komt weet ik niet, maar zal wel te maken hebben dat iedere debiel een volwaardig en compleet leven zonder beperkingen moet kunnen leiden. Over utopie gesproken…

  Simpelste is dus: al dit soort wetgeving afschaffen.
  Rob ter Horst [33] reageerde op deze reactie.

 15. @Achilles [24]: Verdiep je eerst eens in geld en goud en kom dan nog eens terug. Dan weet je ook door wie het goud momenteel gemanipuleerd wordt.

  Libertariërs zijn niet geobsedeerd door goud, alleen willen zij een eerlijk ruilmiddel dat niet centraal geregeld is. Al waren het konijnenkeutels, dat is ook prima. Maar de praktijk wijst nu eenmaal uit dat edelmetaal het beste ruilmiddel is. Of je dat nu leuk vindt of niet.

 16. @Burnitall [18]: STAKKER.!
  Dan nog deze mededeling voor de webredactie.
  Ik ben al heel lang doodziek van die F-knop die heel strategisch geplaatst is op bijna iedere website of blog. Ook dit blog…!!
  Als je even een seconde niet oplet zit je meteen op dat gedrocht van die gierige dwijl M.Zuckerburg die tijdens zijn huwelijksreis geen fooitje kon missen van zijn HONDERD MILJARD…!
  Mijn advies: flikker op met knop. Straks maakt MZ in deze wereld nog de dienst uit en daar voel ik niks voor.
  Waarschuwing om mijn schrijfwerk kracht bij de zetten mbv een uitzending van TrosRadar, eerder dit jaar.
  http:/tinyurl.com/6ypxrzgs
  Nog eentje om het af te leren:
  http://tinyurl.com/67vhpj6
  Hebben jullie er toch nog wat bijgeleerd dit weekend, toch?

Comments are closed.