Politie_Car_cartoonVaak, veel te vaak klagen burgers over de politie. De politie lost weinig op, de politie schrijft alleen maar bekeuringen uit, de politie komt niet als je ergens melding van doet. Terecht, dit klagen?……. ja kan ik als oud politiemedewerker (nu wel) vrijelijk zeggen.

Zitten de betrokken politiemensen hiermee als ze bijvoorbeeld vaak op verjaardagen zo door de burgers worden weggezet ? Ja, absoluut en meestal proberen ze zich te redden door voorbeelden te noemen waarbij ze wel een echte boef vingen of wel mensen te hulp konden komen want ook dat doen ze en geloof me, dat doen ze eigenlijk het liefst en daarvoor zijn ze in den beginne ook bij de politie gegaan.

U, als burger zegt dan dat de politiemensen hiertegen in het geweer moeten komen, de leiding hier op moet aanspreken of als het werk je niet bevalt een andere baan moet zoeken.

Daar wringt dus ondermeer de schoen, een andere baan zoeken in deze barre economische tijden is geen optie als je een (simpel) koophuisje, een vrouw en kinderen en een middenklasser Opel voor de deur hebt staan.

Echter, ‘de bazen’ aanspreken op bepaalde dingen is regelmatig gebleken het tekenen van je eigen doodvonnis binnen de politie. ‘Bazen’ worden niet graag aangesproken en vooral niet door lager geplaatsten en al helemaal niet op zaken die niet goed gaan.

Trouwens ‘de bazen’ voeren ook alleen maar de wil van de politiek uit maar dat doen ze met verve. Politiebazen denken meestal zelf niet (hardop) na, hebben (meestal) ook geen eigen visie en als ze die wel hebben wordt deze zonder problemen opzij gezet. Ze zitten namelijk in een (bevorderings)traject waarin het het beste is te doen wat hun bazen weer verlangen, daar wordt jezelf namelijk ook beter van. Veranderd de politiek van de ene op de andere dag dan veranderen deze bazen net zo gemakkelijk mee en roepen weer ‘halleluja’. ‘Meehuilen met de wolven in het bos’ of ‘met alle winden meewaaien’ , daar kom je het verste mee binnen de politie en dat doen de ‘bazen’ dan dus ook met volle overgave.

Vaak wordt gesproken over de angstcultuur binnen de politie. De politiebonden roepen er af en toe wat over echter doen er niets aan en de politieleiding reageert dan met hun vaste dooddoener; ‘wij herkennen ons hier niet in’. Een zin die kennelijk iedere leidinggevende uit z’ n hoofd moet leren als zij hierop door bijvoorbeeld de pers op aangesproken worden, zich betrapt voelen en het even niet meer weten. Een paar maanden geleden zagen we het bijna lachwekkende voorbeeld hiervan door plaatsvervangend korpschef Ruud Bik in een actualiteitenprogramma waarin hij dit binnen het interview wel tien keer zei, zijn hoofd steeds roder werd en hij zelfs het interview even stop zette.

De gewone politiemensen zijn hun werk tegenwoordig steeds meer gaan zien als een gewone baan bij een commercieel bedrijf. Gewoon het gewenste aantal bonnen produceren ( officieel bestaan de vaste quota per agent niet meer echter onofficieel degelijk nog wel ), tijd besteden aan de meest onzinnige maar door de politiek/leidinggewenste zaken etc. etc.

Soms staat er een politiemens op de werkvloer op die tegen dit soort zaken in gaat, het niet pikt dat er hem of haar oneerlijke dingen overkomen of zaken niet goed gaan en daarmee tekent hij of zij vaak het eigen ‘doodvonnis’.

Natuurlijk mag je ook als politieambtenaar rechtens bezwaar maken tegen zaken of beslissingen van de politieleiding. Je kan zelfs naar de bestuursrechter of Centrale Raad van Beroep. De politieleiding zal altijd voor de buitenwereld zeggen dat dit je recht is. Het wordt echter intern absoluut niet gewaardeerd, je krijgt ‘rode kruisjes’ achter je naam en verslagen van je ‘dwarsliggerij’ al heb je groot gelijk worden in je personeelsdossier gestopt.

De gevaarlijkste groepering hierin is niet de absolute politietop maar degenen daar onder, Zij voelen zich op de politiebureaus de autoriteiten en handelen hier ook naar echter niet altijd naar de regels. Dit soort types voelen zich in hun eigen wereldje machtig, zijn alleenheersers binnen hun politiebureautje en laten zich door niemand en niets tegenwerken….hun wil is letterlijk en figuurlijk de wet.

Wie heeft als voetballer niet een keer tegen de scheidsrechter geroepen; ‘je hebt zeker thuis niets te vertellen ?’ Nou ik wel en aan dit soort leidinggevenden binnen het bureau

moet je dan ook denken, een beetje trieste mensen die hun autoriteit menen te ontlenen aan de rangonderscheidingen op hun schouder en niet door hun ervaring, kennis en het daaraan ontleende respect.

De praktijk binnen de politie is namelijk dat deze leidinggevenden zelf vaak niet eens echt goede politiemensen zijn geweest maar wel heel volgzame….

Reken ook niet op een Bureau Interne Zaken, die doen niet aan waarheidsvinding maar zijn er alleen maar voor de wensen van de leiding zodanig op papier te zetten.

Men schroomt er zelfs niet voor om alles, wettelijk toegestaan of niet uit de kast te halen om hun gelijk te krijgen.

Regelmatig zie je namelijk dat als er een dwarsliggend politiemens ‘uitgewerkt’ wordt en net zo regelmatig gaat dit niet middels de (wettelijke) regels.

Dat kan allemaal want wie moet hen daar in corrigeren…..? De politiek, de Nationale Ombudsman, de Rijksrecherche of Bureau Integriteit Overheid, de rechters ? ….. echt niet.

In artikel 162 van het wetboek van strafvordering staat dat (politie)ambtenaren dit soort misdrijven gepleegd door (politie)ambtenaren MOET melden alleen als je slim bent laat je dit uit je hoofd en dus gebeurd dit nooit.

Dat er dus geen correctie op de handelswijze van de politieleiding zit en de leiding ongestraft dit soort fratsen uit kan halen ziet de gewone politieman/vrouw ook. Hier zit dus de oorsprong van de angstcultuur.

Korpschef Bouman heeft onlangs politiemensen naar aanleiding van de corruptie over de aanbesteding van het wagenpark opgeroepen bij hem te melden als ze misstanden binnen de politie constateren.

Ik denk echter dat de korpschef die ongeveer 40 jaar geleden de politiepraktijk in Rotterdam vaarwel zei om bij het Openbaar Ministerie te gaan werken gespeend is geworden van iedere realiteitszin. ‘uit de school klappen’ of misstanden kenbaar maken is je eigen hoofd in de strop steken…. dat is de praktijk van alle dag of misschien herkent hij zich hier niet in ?.

Trouwens, je krijgt nog eerder de Paus te spreken als de korpschef en waarschijnlijk weet de korpschef dus ook wel dat toch niemand zich meldt …. ze kijken wel uit want zoals reeds gezegd; ‘de boodschapper wordt het eerste gedood’.

Dus burgers, denk daar de volgende keer aan. De politieman/vrouw op straat is vaak van goede wil, zijn of haar wens is oorspronkelijk geweest om boeven te vangen en mensen te helpen. Begrijp dus met deze toelichting in het achterhoofd dat deze politiemensen met deze baan hun gezin proberen te onderhouden en dat ze hun waardering uit de spaarzame momenten halen waarbij ze wel een boef vangen of iemand kunnen helpen.

De angstcultuur, vernedering en malversaties nemen ze op de koop toe…..

Anoniem ingezonden

29 REACTIES

 1. “Daar wringt dus ondermeer de schoen, een andere baan zoeken in deze barre economische tijden is geen optie als je een (simpel) koophuisje, een vrouw en kinderen en een middenklasser Opel voor de deur hebt staan.”

  Dus dan maar mondje dicht en mee blijven spelen? Zielig.. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En er is echt nog wel ander brood dan politie-brood, of overheids-brood. Maar ja, dan moet er zelf nagedacht worden, en dat is op de opleiding wel afgeleerd.

  Dus politie agent; denk daar de volgende keer aan. Je kunt zelf nadenken, beslissen, protesteren en weigeren. Maarja, dat inkomen hè?

  Arjan [22] reageerde op deze reactie.

 2. Mooi/triest verhaal. Toch denk ik dat je een andere baan moet zoeken als de werksfeer zo verziekt is. Dat is niet makkelijk maar dat lijkt mij op de langere termijn het leven een stuk leuke maken.
  Zo iets heb ik zelf ook gedaan, al was ik dan geen ambtenaar.

  Zelf heb ik de indruk dat veel van de werkfrustratie naar buiten wordt gericht. Zo kreeg ik een tijdje geleden ruzie met een controleur in de trein (zo’n type met boeien), die in een volle coupe mij uitkoos om ruzie mee te zoeken. Geen idee waarom. Ik heb het aapje zijn ruzie gegeven en uitgedaagd om mij aan te klagen maar dat durfde hij niet. Treurig als je zo je dag door moet komen.

 3. Ik geef het toe, Pendragon heeft rond zijn 18e levensjaar bij de Politie gesolliciteerd. Gelukkig bleek tijdens het psychotechnisch onderzoek dat ik moeite had (en nog steeds heb) met autoriteit. Kennelijk past dat niet in een politieorganisatie.

  Afgezien daarvan ben ik het met de schrijver van dit stuk eens. Ik heb in mijn kring ook een bevriende agent en heb serieus medelijden met de man. Rond de 35 jaar, hypotheek en inderdaad een Astra voor de deur. Zit volkomen vast in het systeem en diep in zijn hart kotst ie zelf op zijn eigen baan. Maar ja… Vind maar eens een andere job…

  Toon medelijden met de blauwe aapjes als ze je een keer aanhouden. De meesten kunnen er niets aan doen….

 4. België is niet langer de enige politiestaat binnen Europa, Nederland doet een inhaalbeweging

 5. Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
  ik was immers geen communist.
  Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;
  ik was immers geen sociaaldemocraat.
  Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
  ik was immers geen syndicalist.
  Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
  ik was immers geen Jood.
  Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
  ik was immers geen katholiek.
  Toen ze mij kwamen halen
  …was er niemand meer die nog kon protesteren.
  Pastor Martin Niemöller (1892–1984)

 6. Kortom, als je ‘politie’ nu eens weghaalt en je betoog wat meer veralgemeniseerd, is je verhaal eigenlijk het volgende:

  Indien je je in een werkgever – werknemer verhouding bevindt is het lucratiever de baas iedere ochtend voor aanvang van de werkzaamheden even te pijpen, dan serieus en fanatiek met werkzaamheden aan te vangen waarvoor je bent aangesteld.

  So, what’s new?

  dZvZtKm [24] reageerde op deze reactie.

 7. “It takes good people, to do evil things”.

  Als je aangifte doet wordt meteen getoetst of het strafrechtelijk danwel civiel rechterlijk is. Liefst komt de politie tot de conclusie Civiel rechterlijk, want dan hoeven zij er niets aan te doen. Dan mag je als individueel mens zelf een rechtszaak aanspannen en zelf proberen het bewijs rond te krijgen.

  Als in eenzelfde zaak – zeg bijvoorbeeld een hypotheek – de bank via een deurwaarder beroep doet op de politie, dan helpen deze ambtenaren klakkeloos mee aan bijvoorbeeld uithuiszettingen, terwijl van een strafbaar feit geen sprake is!
  Nog sterker. Banken – en dat zijn toch private commerciële bedrijven – zijn bij wet aangewezen als preferente schuldeisers. M.a.w. zij hoeven hun zaak niet eens aan een rechter voor te leggen om hun gelijk te halen. Het belang van het instituut gaat boven het belang van een mens. Hoezo voorkomen dat we belanden in een wereld waar het recht van de sterkste en dus onrecht heerst? Daar zitten we al midden in!

  Wat maakt dat agenten – dienders – aan dit onrecht meewerken?
  Ja, omdat ook het politieapparaat een commercieel bedrijf is dat onderdeel is van het machtskartel. Samenspanning heet dat. En dan ontstaat vanzelf een cultuur die daarbij past. Over lijken gaan.

  We gaan naar een boetemaatschappij, waarbij steeds meer agenten hun geweten gaan voelen opspelen. Visies (het mooie verhaal) gaan die bewustwording steeds moeilijker beteugelen. Dus zal steeds meer op basis van macht worden gestuurd en steeds meer gezondigd worden tegen de eigen regels. Dat gaat de geloofwaardigheid intern en extern steeds meer aantasten.
  Net zoals die Duitse journalist, zullen steeds meer agenten tot de conclusie komen: no more.

  Sander [9] reageerde op deze reactie.
  WijRos [10] reageerde op deze reactie.

 8. Het probleem is het systeem, niet de politie mensen.
  Echter, de oplossing ligt wel bij de politie mensen.
  Verder natuurlijk een huil verhaal.

 9. @Harrie Custers [7]: Net zoals die Duitse journalist, zullen steeds meer agenten tot de conclusie komen: no more.

  Eens, lang, lang geleden, de prehistorie was net voorbij, was ik werkzaam in de assurantiesector: Ik verdiende geld als water…

  Dat geld verdiende ik vooral met de verkoop van verzekeringen aan klanten die die (leven en pensioen) verzekeringen helemaal niet nodig hadden. Mijn bazen waren echter lyrisch over mijn prestaties! “Zo een goeie hebben we nog nooit gehad”.

  Tot ik vragen ging stellen over het nut van die verzekeringen…

  Toen was de liefde snel bekoeld.

  Harrie Custers [21] reageerde op deze reactie.

 10. @Harrie Custers [7]:

  re. Banken – en dat zijn toch private commerciële bedrijven

  Het mocht u ontgaan zijn maar de laatste 7 jaren zijn alle banken in NL van de Staat. Alleen de DSB niet en u weet hoe dat afliep. De overheid heeft de staatsmedia even zijn werk laten doen en weg was de DSB. Het is dus normaal dat de staatspolitie de staatsbanken helpen.

  Harrie Custers [12] reageerde op deze reactie.

  • @WijRos [10]: ja dat weet ik. Ik hoop dat het idee dat een bedrijf via wet èn handhaving voordeel gegeven wordt boven mensen, de mensen eens aan het denken zet. Is het niet zaak om mensen te beschermen?

   Dat nationaliseren en privatiseren hoort bij het spel om de mensen nog meer kaal te kunnen plukken zonder dat de mensen in opstand komen. Dat hoort bij het spel. Het is een kartel t.b.v. oogsten voor de grootaandeelhouders en de macht.

   Overigens, ook de overheid (de diverse onderdelen) is een bedrijf. Allemaal gericht op controle en commercie. Met dank aan het massale geloof in collectivisme. En met dank aan het goede voorbereidende werk van Napoleon.

 11. re. Trouwens ‘de bazen’ voeren ook alleen maar de wil van de politiek uit maar dat doen ze met verve.

  Dit is volgens mij een onjuiste aanname.
  De overheid is veruit de machtigste factor in NL. Als je politicus bent en iets doet wat de overheid niet bevalt dan ben je weg. Je komt trouwens niet eens op een stemlijst als de overheid aan jou twijfelt. Het idee alleen al om de overheid zijn macht te beperken is terrorisme en leidt eerder tot een opsluiting in een psychiatrische kliniek dan tot een plaats op een kieslijst.
  Het is dan ook een misvatting te denken dat de politie bazen wel willen veranderen. Dat is propaganda net als het gekraai van Obama.

 12. @Philosoof G&R Eigenwijs [13]:

  Zo lang een instelling of organisatie jou geld afhandig maakt onder dwang (gevangenisstraf of boetes) dan is het per definitie roof. Vroeger toen we nog roofridders hadden vonden we het verwerpelijk maar nu hebben we een gigantische Robin Hood; die overheid heet.
  Men heeft de massa zodanig geconditioneerd dat iedereen het heel vanzelfsprekend vindt, afgeluisterd te worden en dat jou doen en laten over de hele wereld met “bevriende” soms bijzonder gewelddadige en fascistische overheden uitgewisseld wordt.

  Philosoof G&R Eigenwijs [15] reageerde op deze reactie.
  Sander [16] reageerde op deze reactie.

 13. @WijRos [14]:

  Ik dacht meer aan de gedragsregels die wij dan verplicht zijn.
  Het is verboden om deel te hebben aan zo een organisatie,
  elke burger is bij het constateren, verplicht aangifte te doen!

  Ik vraag mij af of het ook voor U en de anderen een juiste
  constatering is?

  Tevens mag je geen medewerking verlenen op straffe van??

 14. @Sander [16]:

  re. Robin Hood vergelijk is incorrect.

  Nee hoor, de overheid steelt alleen van de rijkeren, het probleem is dat iedereen die niet bij de overheid werkt daar nu eigenlijk toe behoort. Natuurlijk ze (de overheid) nemen hun deel er van net als Robin Hood, die kon ook niet van wind leven. De rest is voor de van de staatsruif etende massa.

 15. @Fred Vd Sanden [1]: @Fred Vd Sanden [1]:

  Ben het wel met je eens, maar neem aan dat je zelf geen kinderen hebt.
  Wat als je ze wel hebt en je wordt ontslagen?
  Hoe ga je je kinderen te eten geven, een dak boven hun hoofd, warmte, plezierige jeugd, zonder dat salaris.
  Je woont nu eemaal in een maatschappij waar je salaris belangrijk is.
  Je kan niet zomaar van de een op de andere dag stoppen met werken… Hoe wil je hier off the grid gaan wonen met 400 mensen op een vierkante KM.

  Heb er zelf ook vaak aan geacht dat als ik geen kinderen had ik heel anders had geleefd.
  Maar ik heb nou eenmaal een gezin waarvan ik de kost winnaar ben en zie toch dat het heel belangrijk is dat je kinderen ’s avonds naar een warm bed kunnen gaan…

  Dus voordat je oordeelt over een ander ga eerst een uit je eigen hokje.

  Verder ben ik het wel met je eens hoor, dr is veel verkeerd in Nederland en het zou ook moeten veranderen….
  Maar de onzekerheid heerst teveel.

  Harrie Custers [23] reageerde op deze reactie.

  • @Arjan [22]: Volgens principes leven of geleefd worden?
   Dat is een fundamentele vraag.

   Covey hielp deze vraag te beantwoorden. Stel je bent bij jouw herdenkingsdienst en je hoort mensen, familie, vrienden, collega’s spreken over jou. Wat zeggen zij over jou? En wat zou je graag willen dat zij zeggen? Is er een verschil tussen deze twee, dan heb je geluk: je kunt er nog iets aan veranderen.
   😉

 16. Lid worden van een geheel betekend jezelf en je gedachten en waarden onderwerpen aan dat geheel. In het geval van de politie ook het geweten, men stelt immers bevelen op te volgen, zonder zelf nog verantwoordelijk te zijn voor het eigen handelen. En iedere maand ontvangt men daarvoor geld. Feitelijk ruilt men het geweten in voor een beloning. Dat is vrijwillige slavernij…..bevel is bevel, wie toch last van een geweten krijgt bij de politie zit vaak vast in gezin en verantwoording…..vaak via een speciale regeling ” van de baas” …….politieagent zijn het is niet veel anders dan de turfstekers en de dijkenbouwers 100 jaar geleden…

 17. @Arjan [22]: “Dus voordat je oordeelt over een ander ga eerst een uit je eigen hokje.”

  Leuk dat je dat zegt. Ik heb twee kinderen, 18 en 20, allebei nog op school. En 1 september j.l. heb ik mijn ontslag gehad… Dus wat bedoel je nu precies Arjan? 😉

 18. Als alle politiemensen ‘die hun zakken vol hebben van de politieorganisatie’ de zekerheid krijgen dat ze morgen een andere desnoods minder betaalde baan hebben is vandaag 25% van de politiemensen vertrokken zo weet ik uit ervaring. Jaren geleden zijn ze vol goede moed begonnen bij een naar zij dachten transparante en integere organisatie…. inmiddels weten ze beter. Zo lang ze geen andere baan hebben nemen ze hun verantwoordelijkheid t.o.v. hun gezin en blijven ze ondanks alles zitten. Ik denk dat je ze dat niet kwalijk kan nemen.

 19. Dus schrijver van dit stuk ook al zouden er misstanden zijn zou je
  de mond dicht houden .dit tekend je als grote slapjanus ooit
  maar dus als jij gezien had dat een hoog geplaats figuur uit den haag in het annafrankplantsoen jonge marrokaantjes misbruikten
  had je dit netjes naar je baas geluisterd als hij dat gezegd zou hebben . net als er in den haag lui zijn geweest die wisten over zelfde figuur hier over hun mond dicht blijven houden .
  dat anders er totaal geen geloofwaardigheid meer in het rechtssyteem en politiek zou zijn .dat heb jij ook op je geweten

Comments are closed.